Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 90
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Elvira
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Skuldsaneringslagen: Möjligheterna till skuldsanering en andra gång2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har belyst skuldsaneringslagen och specifikt möjligheten att bli beviljad skuldsanering en andra gång. Uppsatsen förklarar äldre lagstiftning och därefter nuvarande lag för att undersöka hur denna möjlighet har sett ut historiskt, hur det ser ut i dag och anledningen till förändringarna. Huvudregeln vad gäller skuldsanering har alltid varit att detta är något en gäldenär endast kan bli beviljad en gång under sin livstid men det finns vissa undantag som öppnar upp för att bli beviljad en andra gång. Dessa undantag har förändrats i takt med ändringarna i skuldsaneringslagen. Trots ett inte lika strikt förhållningssätt till detta idag är möjligheterna fortsatt begränsade, både för de gäldenärer som tidigare har fullgjort en skuldsanering och för de gäldenärerna som fått sin skuldsanering upphävd. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahluwalia, Ritu
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Omplaceringsrätten: - och dess begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Mineralutvinning i norska Sápmi: Beaktandet av samiska rättigheter i tillståndsprocessen och Nussir-gruvan i Finnmark2021In: Nordisk miljörättslig tidskrift, E-ISSN 2000-4273, Vol. 1, p. 7-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Mineralutvinning i traditionella samiska områden orsakar markanvändningskonflikter, och tillståndsprocesserna är komplicerade och långdragna. Det gäller i Norge såväl som i Sverige. Samernas status som urfolk och vilka hänsyn som ska tas till samiska intressen och rättigheter vid beslutsprocesserna är något oklara och flera lagar samverkar. Denna artikel syftar till att redogöra för de norskareglerna som avser att skydda samiska intressen och rättigheter i tillståndsprocessen, med huvudfokuspå den norska minerallagen. Artikeln illustrerar även hur reglerna har tillämpats i praktiken genom det kontroversiella gruvprojektet Nussir som 2019 fått grönt ljus för att starta upp gruvdrifti Finnmark, där specifika regler för att skydda samiska intressen gäller vilka avser att genomföra kraven från ILO-konventionen 169 om ursprungsfolkoch stamfolk i självstyrande länder. Reglernastillämpning och Nussir-gruvan diskuteras sedan bl.a. avseende vad som krävs för att gruvbolag ska kunna bedriva verksamhet parallellt med samisk renskötsel. Det visar sig att långtgående villkor kan ställas i förhållande till driftkoncessionen för att en samexistens ska vara möjlig. Även om de berörda renbetesdistrikten menade att anpassningarna av gruvverksamheten inte var tillräckliga – renskötseln är hårt trängd av andra befintligaoch planerade verksamheter i området – indikerar beslutet ändå på vad som är ”acceptabelt” och genomvillkoren institutionaliseras social hållbarhet och de kostnader som detta medför för gruvdrift i Sápmi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Sami land rights: Recent developments in swedish case law2022In: European Yearbook of Minority Issues / [ed] Sia Spiliopoulou Åkermark; Florian Bieber; Arie Bloed; Bill Bowring; Ilze Brands Kehris; Zsuzsa Csergo; Magdalena Dembinska; Rainer Hofmann; Jennifer Jackson Preece; Tove H. Malloy; Joseph Marko; Roberta Medda-Windischer; John Packer; Francesco Palermo; Petra Roter; Eduardo Ruiz Vieytez; Peter Rutland; Sherrill Stroschein; Markku Suksi; Alexandra Xanthaki, Brill Nijhoff, 2022, 19, Vol. 19, no 1, p. 221-238Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The Indigenous Sami people traditionally live in what is now Sweden, Norway, Finland, and Russia. A crucial matter for Indigenous peoples, including the Sami living in Sweden, is that of the recognition of their land rights and access to their traditional lands. This article’s aim is to present and analyse recent case law developments in Sweden that relate to the recognition and protection of Sami land rights, specifically the Girjas and Talma cases, through legal-scientific and textual analyses and relevant legal literature. Both cases concern Sami reindeer herding rights in Sweden and the Swedish state as defendant. These cases raise complex legal issues and historical circumstances, demonstrating the need for the Swedish state to treat Sami land rights as equal to other civil rights in Swedish society, in line with international human rights law.

 • 5.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bailey, Scott
  The Nordic Sami and the legal framework for impact assessments2019Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences. Faculty of Law, UiT The Arctic University of Norway, Norway.
  Reimerson, Elsa
  Department of Political Science, Umeå University, Sweden.
  Sandström, Camilla
  Department of Political Science, Umeå University, Sweden.
  Contrasting nature, contrasting rights: Concluding remarks2017In: Indigenous Rights in Modern Landscapes: Nordic Conservation Regimes in Global Context / [ed] Lars Elenius, Christina Allard, Camilla Sandström, New York: Routledge , 2017, p. 216-231Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Andorsen, Mathea
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Naturdirektivens betydelse för det svenska artskyddet och skogsbruket2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras och utreds artskydd i skogen och ersättningsrätt vid förlorad rådighet av skogsmark på grund av artskydd. Utredningen görs med kritisk rättsdogmatisk metod vilket innebär att utöver de primära rättskällorna används även andra väl utvalda källor som artiklar och myndighetsutlåtanden i syfte att bereda ett större perspektiv och sakligt grundade argument och slutsatser. Den svenska artskyddslagstiftningen är grundad på två EU-direktiv (naturskyddsdirektiven) som syftar till att främja biologisk mångfald och bevarandet av djur, växter och dess livsmiljöer. Åtgärder som vidtas i skog där arter som omfattas av naturskyddsdirektiven vistas måste vara i enlighet med direktiven. De berörda arterna får inte dödas, infångas eller störas och åtgärder ska vidtas för att säkerställa att dess bevarandestatus inte påverkas. Uppsatsen utreder i vilka situationer planerade åtgärder anses vara i strid med dessa bestämmelser men även vilken rätt markägaren har till ersättning om en skogsåtgärd förbjuds på grund av artskydd. Bestämmelser om rätt till ersättning vid rådighetsinskränkningar finns både i regeringsformen och miljöbalken. Det framgår dock inte om avverkningsförbud på grund av artskydd omfattas av dessa bestämmelser. Eftersom uppsatsen utreder rättsfrågor som är under pågående rättsutveckling är uppsatsens huvudsakliga bidrag en diskussion av rådande rättsläge och analys av tidigare tillämpning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Anehagen, Sanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Hedström, Jennifer
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Transnationell terrorism och den internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den internationella brottmålsdomstolen (ICC) etablerades via Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen 2002. Domstolens uppgift är att döma individer som brutit mot de brott som finns i Romstadgan. Efter attackerna i USA 2001 förändrades synen på den transnationella terrorismen markant. Allt sedan dess har samarbetet ökat mellan staterna för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism, men trots det saknas en internationell domstol som har rätt att döma terroristbrott. Syftet med uppsatsen har varit att uppmärksamma problemen att definiera begreppet terrorism samt att utreda möjligheten för ICC att få jurisdiktion vid terroristbrott. Genom den rättsdogmatiska metoden har material studerats av internationell och nationell karaktär. Uppsatsen har visat att det finns två möjligheter för ICC att få jurisdiktion. Det ena är genom ett artikeltillägg i Romstadgan och det andra är att utvidga domstolens tolkning av vissa befintliga artiklar. Det finns problem med båda tillvägagångssätten, inte bara juridiska utan även politiska.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aspari, Forozan
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Barns rätt vid förälderns utmätning2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka barns rätt till sin egendom när dess förälder är under utmätning. När en utmätning sker av egendom som ägs av en person som ingår i ett familjeförhållande kan sakrättsliga problem uppstå gällande övriga familjemedlemmars möjligheter att uppnå ett sakrättsligt skydd. Huvudprincipen är att den skuldsattes egendom ska utmätas men presumtionen ger även att allt som finns i dennes besittning också tillhör denne. Presumtionsregeln i 4 kap 19 § UB gäller för makar och sambor som lever under äktenskapsliknande förhållanden. Denna presumtionsregel ger ett skydd för maka/make eller sambos egendom om de kan visa att de har samäganderätt eller är ensam ägare. Problemet är att det inte inkluderar övriga familjemedlemmar såsom barn. För att besvara uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts för att utreda gällande rätt. Resultatet av rättsutredningen visar att barnets tillgångar blir föremål för förälders utmätning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Axelsson, Beatrice
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Karlsson, Ida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Saklig grund för uppsägning av arbetstagare som lider av psykisk ohälsa: Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan upplevs allt mer som ett problem för arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. Definitionen av psykisk ohälsa är inte reglerad i lagtexten och måste därför i varje fall utredas individuellt. Syftet med arbetet var att utreda om en arbetstagare, som lider av psykisk ohälsa, kan sägas upp enligt gällande lagstiftning, om denne är oförmögen att uppfylla sitt anställningsavtal. En uppsägning av en arbetstagare kan ha två olika utgångspunkter, arbetsbrist och personliga skäl. Arbetet har främst fokuserat på de omständigheter som utgör personliga skäl. Arbetsgivarens ansvarsområden tydliggörs i doktrinen och omfattar omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsskyldighet. Dessa två ansvarsområden har utretts i syfte att klargöra vad en arbetsgivare måste ta hänsyn till, innan en uppsägning grundad på personliga skäl kan ske. Enligt praxis kan en uppsägning vara sakligt grundad ifall en arbetstagare, på grund av sjukdom, inte längre kan utföra ett arbete som har väsentlig betydelse för arbetsgivaren. Vad man i dessa fall kan åberopa är den väsentligt nedsatta prestationsförmågan, som inte längre kan tyckas motsvara de krav som ställs. Mot bakgrund av ett omdiskuterat fall, där en arbetstagare drabbades av arbetsgivarens brister i dennes systematiska arbetsmiljöarbete, utreds det generella ansvaret en arbetsgivare har enligt gällande rätt. Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter inom området arbetsmiljö. Föreskrifterna lyfter fram stor arbetsbelastning, olika typer av osämja samt kränkande särbehandling, som primära orsaker till psykosocial ohälsa. Arbetsgivaren har fått ett utökat ansvar gällande den psykosociala miljön, med syfte att motverka problematiken kring arbetsmiljön, som en grundläggande orsak till den ökade psykiska ohälsan bland arbetstagare. Behovet av ett utökat ansvar bygger på ett konstaterande av att regleringen tidigare varit otillräcklig på området. Eftersom praxis rörande arbetstagare som lider av psykosocial ohälsa är begränsad, är skyldigheterna för en arbetsgivare i sammanhanget en något oklar. Framtagandet av de nya föreskrifterna är ett försök att förebygga framväxten av psykisk ohälsa hos arbetstagare på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Beland Lindahl, Karin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Gregory A
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Greg
  University of Saskatchewan.
  Frimpong, Rosette
  University of Saskatchewan.
  Noble, Bram
  University of Saskatchewan.
  Wilson, Gary
  University of Northern British Columbia.
  Bowles, Paul
  University of Northern British Columbia.
  McPhail, Fiona
  University of Northern British Columbia.
  Gruvindustri och urfolk: Rättigheter, regelverk och arbetssätt: En jämförelse mellan Sverige och Kanada i syfte att lära2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 12.
  Beland Lindahl, Karin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Gregory A
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Greg
  University of Saskatchewan.
  Frimpong, Rosette
  University of Saskatchewan.
  Noble, Bram
  University of Saskatchewan.
  Wilson, Gary
  University of Northern British Columbia.
  Bowles, Paul
  University of Northern British Columbia.
  McPhail, Fiona
  University of Northern British Columbia.
  Ruvkeindustriija ja vuoigatvuođat, njuolggausat ja bargovierut: Buohtastahttin Ruoŧa ja Kanada gaskkas oahppama váras2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 13.
  Beland Lindahl, Karin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Gregory A
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Poelzer, Greg
  University of Saskatchewan.
  Frimpong, Rosette
  University of Saskatchewan.
  Noble, Bram
  University of Saskatchewan.
  Wilson, Gary
  University of Northern British Columbia.
  Bowles, Paul
  University of Northern British Columbia.
  McPhail, Fiona
  University of Northern British Columbia.
  What’s in a Social License to Mine?: Indigenous rights, rules and company-community engagement: Learning from Canadian – Swedish comparison2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 14.
  Boqvist, Hanna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Nilsson, Matilda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Vilseledande marknadsföring enligt 10 och 11 §§ MFL: Vad är avgörande faktorer vid bedömningen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Via en rättsdogmatisk metod har gällande rätt varit i fokus för att fastställa vilka faktorer som varit avgörande vid bedömningen om marknadsföring i tv strider mot förbudet om vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL. Marknadsföring i tv och radio har begränsat med tid och utrymme vilket har betydelse vid bedömningen om näringsidkarens möjlighet att neutralisera det vilseledande intrycket som reklamen kan ha gett i vissa fall. 

  Faktorer som tagits i beaktande vid bedömning om marknadsföring varit vilseledande är dels om näringsidkaren har kunnat styrka påståendet som framförts vid marknadsföringen och dels om informationen har utelämnats eller presenterats på ett oklart sätt. Beaktande tas om näringsidkaren kunnat neutralisera det vilseledande intrycket som förekommit i reklamfilmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Borg, Diana
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Möjligheten att tvångsomhänderta barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck i sin hemmiljö2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck är idag ett allvarligt problem i det svenska samhället. Detdrabbar både flickor och pojkar och påverkar deras frihet och levnadsförhållanden på ett destruktivt sätt. Våldet och förtrycket kan ta sig uttryck genom t.ex. fysisk och psykisk misshandel, omfattande kontroll, hot, könsstympning och tvångsäktenskap. Barn som lever underdessa förhållanden är i behov av stöd och hjälp och det är socialtjänstens uppgift att bistå meddet. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om möjligheten finns att tvångsomhändertabarn enligt 2 § LVU när de växer upp med hedersrelaterat våld och förtryck. Lagstiftning,förarbeten, domstolsbeslut och doktrin, samt myndigheters handböcker och rapporter har studerats. Studien har visat att hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på sådant sättsom kan likställas med flera av rekvisiten i 2 § LVU och lagen är således tillämplig när dethedersrelaterade våldet och förtrycket utgör en påtaglig risk att skada barnets hälsa eller utveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Brännström, Philip
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Omhändertagande enligt 3 § LVU: Rekvisitet om brottslig verksamhet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gängkriminaliteten i Sverige har eskalerat och rekryteringen av unga till kriminell verksamhet har blivit ett stort problem i dagens samhälle. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kan användas för att hantera och hjälpa ungdomar som riskerar att fara illa till följd av sin kriminalitet. I uppsatsen har rekvisitet om brottslig verksamhet i LVU granskats, i ljuset av de samhällsförändringar som skett sedan lagen trädde i kraft. Rättsutredningen visar att i och med att ungdomsbrottsligheten har en annan utformning idag än vid tidpunkten för lagens tillkomst, får rekvisitet om brottslig verksamhet i 3 § LVU inte längre anses ha en ändamålsenlig utformning. En skärpning av lagstiftningen skulle dock innebära att fler unga tvångsomhändertas och bereds vård – en vård som återkommande kritiseras och ifrågasätts på grund av avsaknaden av positiva effekter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Brännström, Veronica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Förutsättningar för vård enligt LVM: En rättsvetenskaplig studie om utvecklingen av tvångsvård i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Carlson, Marie
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Föreligger det ett behov av speciallagstiftning vid köp av hästar?: en studie i konsumentköplagens felregler2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Levande djur är föränderliga av naturen och kan påverkas av förändringar så som ryttarbyte eller intryck från omgivningen. Således särskiljer sig levande djur jämförligt med döda ting såsom ett kylskåp,  en brödrost eller en bok. Utan hänsyn till varornas skillnader omfattas dessa ting av konsumentköplagens bestämmelser under förutsättning att det rör sig om ett konsumentköp. Detta menar verksamma inom hästnäringen skapar problem eftersom konsumentköplagens bestämmelser har som utgångspunkt att reglera köp av ”döda ting”. Konsekvensen av ett starkt konsumentskydd i kombination med handel av levande djur har gett resultat till att näringsidkarna inte vill sälja till konsumenter då riskerna upplevs som oproportionerligt stora. Kritiken är utbredd i Europa, vilket har gett till resultat nya möjligheter till att undanta levande djur ifrån konsumentköplagen. Svenska staten har således genomfört en utredning av anledning utav det nya varudirektivet, utredningen åskådliggör problematiken och förevisar vilka områden som behöver särregleras gällande konsumentköp av hästar. Problemen har uppkommit vid handel av hästar har identifierats genom att analysera lagstiftning, samt statens offentliga utredning för att besvara frågan, om det föreligger ett behov av speciallagstiftning gällande konsumentköp av hästar. Sammanfattningsvis är resultatet av analysen att problematiken gällande hästar och konsumentköplagen skulle kunna minimeras genom att tillämpa en särreglering vid handel av levande djur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Chochliouros, Joannis
  et al.
  aHellenic Telecommunications Organization, S.A. (OTE).
  Ziegler, Sébastien
  Mandat International.
  Alonistioti, Nancy
  Istituto Italiano Privacy.
  Stamatelatos, Makis
  National and Kapodistrian University of Athens.
  Kontopoulos, Panagiotis
  National and Kapodistrian University of Athens.
  Mourikas, George
  HW Communications, United Kingdom.
  Vlachos, Vasileios
  Comp. Technology Institute and Press and Technological Educational Insti-Tute of Thessaly.
  Gliguric, Nenad
  DunavNet, Greece.
  Holst, Marita
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Distance- Spanning Technology.
  Enabling crowd-sourcing-based privacy risk assessment in EU: the privacy flag project2017In: PCI 2017: Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, New York: ACM Digital Library, 2017, Vol. F132523, article id 31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Personal data have become merchandisable asset encouraging stakeholders to collect and trade them without end-user's awareness and acceptance. Although EU is adapting the legal framework, the extent of applications most of which are developed from outside the EU jurisdiction, strongly limit the possibility to effectively impose a privacy-protection framework globally. The Privacy Rag project researches and combines the potential of crowds ourcing, ICT technologies and legal expertise for enabling citizens monitoring and controlling their privacy1.

 • 20.
  Collao, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Arbetstagare eller uppdragstagare?: En analys av begreppen arbets- och uppdragstagare inom arbetsrätten2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avser att identifiera vilka skiljelinjer som finns mellan begreppen arbetstagare och uppdragstagare inom det arbetsrättsliga området. Då begreppen inte definieras i lag utan genom praxis, har studien identifierat ett antal bedömningskriterier som arbetsdomstolen använder sig för att avgöra om en arbetspresterande part ingått ett anställnings- eller uppdragsavtal. Dessa skiljelinjer har varit viktiga att identifiera då det för den arbetspresterande parten är stora skillnader mellan at vara uppdragstagare och arbetstagare. Exempelvis är det bara arbetstagare som omfattas av den arbetsrättsliga skyddsregleringen. Efter analys av bedömningskriterierna och arbetsdomstolens helhetsbedömning har det konstaterats att svårtolkade skiljelinjer mellan begreppen existerar vilket kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser för den arbetspresterande parten. 

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Didenko, Artem
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Omhändertagande av barn och ungdomar: Socialtjänstens roll i frågan om ungdomar med svåra livssituationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ek, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lundmark, Carina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sandström, Annica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderasp, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Stage, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Challenges in Swedish hydropower: politics, economics and rights2017In: Research Ideas and Outcomes, E-ISSN 2367-7163, Vol. 3, article id e21305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two systems working in parallel have contributed to implementation difficulties in Swedish water governance. While the old system is designed to be predictable and stable over time, the new system is intended to be transparent and holistic, guided by the principles of Integrated Water Resource Management. The paper disentangles the challenges in Swedish water governance and proposes a blueprint for future research. The proposed research project is unique in the sense that it explores the imbalances between the new and the old water governance systems from a multi-disciplinary perspective, elaborating upon the clashes between the traditional, nationally based regulatory system and the new holistic water governance system from legal, political and economic perspectives.

 • 23.
  Englund, Natalia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Marknadsstörningsavgiften: En effektiv sanktion?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att den fria marknaden ska fungera finns det en mängd lagar som bestämmer vad som är okej eller inte. När en näringsidkare ska annonsera varor, tjänster eller annat för att locka kunder och andra företag finns det en mängd regler som denne ska förhålla sig till. Grunden för lagarna är att näringsidkaren ska iaktta en god affärssed. Om näringsidkaren inte följer reglerna, kan antingen konsumentombudsmannen eller domstolen förbjuda denne att fortsätta med marknadsföringen. Förbudet kan antingen meddelas med eller utan vite. Vid mycket allvarliga överträdelser av reglerna kan domstolen efter att konsumentombudsmannen väckt talan besluta att en marknadsstörningsavgift ska utdömas istället. Detta är den allvarligaste påföljden som kan meddelas en näringsidkare enligt marknadsföringslagen.

  Marknadsstörningsavgiften har funnits sedan 1995 som en sanktion i marknadsföringslagen. Även om sanktionen har funnits i drygt 20 år har det kommit relativt få avgöranden på området. I år trädde nya bestämmelser i kraft om marknadsstörningsavgiften. Det är ett förtydligande som har till syfte att göra sanktionen enklare att tillämpa mot de marknadsaktörer som stör marknadens funktion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Enström, Victoria
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Barnets bästa: I vårdnadstvister vid uppgifter om våld2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt 6 kapitlet 2 a § föräldrabalken framgår att barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. I paragrafens andra stycke framgår det att domstolen vid dess bedömning av vad som är bäst för barnet ska fästa särskilt avseende vid risken att barnet far illa och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrar. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur dessa två principer kan avvägas mot varandra i en vårdnadstvist där uppgifter om våld har framkommit. För att undersöka detta har den rättsdogmatiska metoden tillämpats och rättskällor så som lagstiftning, förarbeten, domstolspraxis och doktrin har använts. Resultatet visar på att domstolens riskbedömning är av stor betydelse, då en konstaterad risk och tillräcklig risknivå är uppnådd kan innebära en begränsning av vårdnaden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Falk, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Socialtjänstlagen: Ett skyddsnät - men är det rättssäkert för våra äldre?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har behandlat ifall rättssäkerhet kan upprätthållas i förhållande till äldre personer som ansöker om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Med en klassisk juridisk metod klargörs vad som utgör skälig levnadsnivå, ett begrepp som har stor betydelse när den enskilde gör en biståndsansökan. I vårt samhälle har det alltid funnits, och kommer alltid att finnas personer som behöver stöd och hjälp för att klara av sin dagliga livsföring. Socialtjänsten fungerar som ett yttersta skyddsnät och vid varje ansökan ska en individuell bedömning företas. Vid bedömningen ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vi lever i ett land där kommuner till viss del själva får avgöra hur deras verksamhet ska utformas. Det har visat sig att enskilda i många fall begränsas att ansöka om insatser som går ”utöver” kommunernas egna riktlinjer. När den enskilde anpassar sig till det utbud som finns och när önskningar inte dokumenteras sätts rättssäkerheten ur spel. Utan avslag eller delavslag undanröjs möjligheten till domstolsprövning och chansen att skapa ny praxis. Utan domstolsprövning förlorar vi ett tillfälle att utvidga vad som kan komma att inrymmas i begreppet skälig levnadsnivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Fors, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  "Lagen är som en ost full av hål": Hyvlingsdomens rättsliga utgångspunkter och konsekvenser2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Forsell, Cecilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Forsell, Josefine
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Missbruk och socialt nedbrytande beteende hos barn och unga: Rätt insatser i rätt tid2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån en rättsdogmatisk metod redogör uppsatsen de rättsliga förutsättningarna för att bereda en ung person vård enligt 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), när det handlar om att den unge riskerar att utsätta sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel eller socialt nedbrytande beteende. Rättspraxis och förarbeten tydliggör hur socialt nedbrytande beteende ska tolkas. Utredningen visar att det kan uppstå osäkerhet när det kommer till tolkning av begreppet socialt nedbrytande beteende och att det, oavsett om det handlar om ett omhändertagande på grund av missbruk eller annat nedbrytande beteende, ska göras en bedömning utifrån varje enskilt fall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Forslund, Magnus
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Otillåten andrahandsuthyrning av hyres- och bostadsrätt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har lagändringen från 2019 analyserats till följd av regeringens förslag för att bemöta problematiken med olovliga andrahandsupplåtelser av hyresrätter. För att få svar på varförlagändringarna genomfördes och vilka konsekvenser som uppstått för det reviderade regelverkets adressater analyserades rättsfall, förarbeten och doktrin. En jämförelse har även gjorts medregleringen gällande bostadsrätter då lagarna är relativt lika. Av motiven till lagändringen framgår att regeringen ansåg att den tidigare lagstiftningen inte varit effektiv nog att stävja problemen. Problem som identifierades var oskäliga andrahandshyror då det fanns ett ekonomisktmotiv att upplåta bostaden i andra hand, vilket resulterade i en stagnerad förstahandshyresmarknad där bostäder i stället för att sägas upp olovligen hyrdes ut i andra hand. Lagändringen harmedfört att hyresvärdarnas ställning stärkts och hyresgästernas ställning försvagats då kravetpå rättelseanmodan inte finns kvar efter lagändringen. För bostadsrättshavaren finns fortfarandekravet på rättelseanmodan kvar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Forssén, Clara
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Definitionen av tortyr och fallet Gui Minhai: Är tvingade bekännelser att klassificeras som tortyr?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mänskliga rättigheter är en central del i en rättsstat och av stor betydelse för befolkningen i många länder. Exempel på mänskliga rättigheter är rätten till liv och en rätt att inte bli torterad. Förbudet mot tortyr regleras i FN:s tortyrkonventionen och innebär ett förbud att utsätta en individ för någon form av omänsklig och tortyrliknande behandling. I uppsatsen är mänskliga rättigheter och tortyrbegreppet i fokus, och syftet är att avgöra om (forced confessions) är att klassificeras som tortyr eller inte. Uppsatsen har även som syfte att besvara frågeställningar angående om Kina bryter mot tortyrkonventionen i och med användadet av tvingade bekännelser. Uppsatsen går även in djupare i ett försök att definera begreppet tortyr och vad som krävs för ett uppsägande av ett svenskt medborgarskap. Det kopplades samman med den svenske medborgaren Gui Minhai som befinner sig i kinesiskt fängelse och som misstänkts ha blivit ombedd att presentera en tvingad bekännelse. Eftersom Gui ursprungligen är kines har det uppstått en tvist om han ska klassificeras som svensk eller kinesisk medborgare. Metoden som används är framför allt den rättsdogmatiska och ett tillämpande av olika internationella konventioner som alla berör begreppet tortyr. I analysen framkommer bland annat att det finns brister i Kinas definition av tortyr samt att det är en utmaning att bevisa att mental misshandel förekommer. Av uppsatsen framgår det även att det finns vissa kriterier för ett avsägande av det svenska medborgarskapet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Gabrielsson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  LSS – en viktig lagstiftning på det socialpolitiska området.2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Funktionsnedsatta är och har alltid varit en mer eller mindre diskriminerad grupp i samhället. Genom uppkomsten av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) har emellertid funktionsnedsatta fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor, och bättre förutsättningar att kunna leva ett liv "som alla andra". LSS betonar alla människors lika värde. Ett av lagens huvudsyften är att tillförsäkra trygghet för den enskilde och dennes familj. I arbetet beskrivs också hur denna trygghet hotades genom den omprövningsmöjlighet som Försäkringskassan hade med stöd av tidigare bestämmelser i Socialförsäkringsbalken och skapade stress och oro hos den funktionsnedatte och dennes familj. Sverige är bunden är konventionen av mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och den kraftiga nedskärningen av personlig assistans som pågick i Sverige mellan 2010-2014 fick skarp kritik av FN. Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av lagstiftning, förarbeten och rättspraxis utreda förutsättningarna för stöd enligt LSS, exempelvis vad domstolen tar i beaktande när det uppstår oklarheter kring om det finns (omfattande) behov av stöd och service. I arbete redogörs även för LSS, dess uppkomst, samt syfte och funktion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  Issues of Natural Resources Law for Adopting Catchment-Based Measures for Flood Risk Management in Sweden2021In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 13, no 4, article id 2072Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The EU Floods Directive calls for integrated flood risk management at a catchment scale. The potential of this directive to integrate relevant policy areas and deliver catchment-based measures may however be undermined by sectoral laws and policies in the Member States. This article focuses on the legal issues affecting the integration of catchment-based measures for managing flood risk in three relevant policy areas, namely, energy (in the form of hydropower production), agriculture, and forestry, in Sweden. The results show that that the present legal frameworks not only can restrict attempts to introduce catchment-based measures through compulsory means, but in some cases can also encumber collaborative and voluntary initiatives. It is therefore important to reinforce the catchment perspective in the processes leading to the adoption of flood risk management plans, in terms of assessing flood risks, evaluating measures and engaging stakeholders.

 • 33.
  Granström, Elin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Öfverberg, Linn
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Sexuella trakasserier i arbetslivet: En arbetsgivares skyldigheter att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Heed, Rebecka
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Länström, Vendela
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kommunalt lag- och domstolstrots: Redogörelse för möjliga sanktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. Vart ansvaret för kommunalt lag- och domstolstrots ska riktas har också varit en central del i vårt arbete. Vår metod har varit rättsdogmatisk och har kompletterats av en undersökning riktad till de förtroendevalda i kommunfullmäktige i Luleå kommun. Resultatet för arbetet har utmynnat i en förståelse för varför det inte finns några sanktioner mot kommunalt lag- och domstolstrots. Det har för regeringen funnits en gränsdragningsproblematik mellan legalitetsprincipen och det kommunala självstyret. Vårt resultat har lett fram till förslag på möjliga sanktioner som kan motverka kommunalt lag- och domstolstrots utan för stort ingrepp i det kommunala självstyret.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Helgesson, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Erkännande av barnäktenskap i Sverige: Och myndigheters ansvar vid kännedom av barnäktenskap i landet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Henriksson, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Vilka förutsättningar krävs för att krigsbrott ska föreligga?: Illustrerat genom Rysslands agerande i Ukraina från 2014 fram till idag2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utreda vilka förutsättningar som krävs för att ett krigsbrott ska föreligga enligt folkrätten, och illustrera detta genom Rysslands angrepp på Ukraina perioden 2014 fram till idag. Den kvalitativa metoden ligger till grund för arbetet, där information hämtats från folkrättsliga källor, såsom internationell sedvanerätt, konventioner och deklarationer, litteratur, pressmeddelanden och artiklar. Ett krigsbrott är en överträdelse av de seder och lagar som finns i krig. Exempel är attacker mot civila och dess egendom, tagande av gisslan, samt användning av viss typ av stridsmedel. Resultatet av analysen visar att Ryssland har gjort sig skyldiga till en rad folkrättsbrott i Ukraina. Ryssland har inte respekterat suveränitetsprincipen, och de har gjort sig skyldiga till brott mot FN-stadgans våldsförbud. De har attackerat civilbefolkningen vilket strider mot Internationell humanitär rätt. Rysk militär har brutit mot Genèvekonventionen om behandlingen av civila, militära och krigsfångar, och de har utsatt Ukraina för cyberattacker. Omvärlden tog tidigt ställning i konflikten genom att sanktionera bland annat ryska medborgare och företag. Internationella brottmålsdomstolen agerade genom att utfärda en arresteringsorder mot president Vladimir Putin och ryska barnrättskommissionären Maria Lvova-Belova, för deportering av ukrainska barn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Holmbom, Linn
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  En jämförelse mellan nyttjanderätt och renskötselrätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Holmqvist, Viktor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Larsson, Alexandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Manliga och kvinnliga arbetsmiljöer: En genusrättsvetenskaplig jämförelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska arbetsmarknaden är trots försök att få en jämn fördelning av könen inom de olika yrkena starkt segmenterad. Media rapporterar om dåliga arbetsmiljöer på arbetsmarknaden och syftet med denna uppsats är att se om det föreligger en skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer. För att kunna göra en jämförelse mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer så har en definition gjorts på vad som är att anse som typisk manligt och kvinnligt utifrån statistik, på anställda och procentuell andel män och kvinnor. För att kunna se om det föreligger skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer så har en undersökning av lagstiftning och föreskrifter på områdena gjorts. Vidare har en genusrättsvetenskaplig metod tillämpats för att se om det föreligger någon skillnad mellan typisk manliga och kvinnliga arbetsmiljöer och i dess reglering. 

  Resultatet har visat att beroende på om yrket finns inom det privata eller den offentliga sektorn föreligger det skillnader, vidare har det visats att en viss skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken föreligger. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Humla, Annica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättsligt skydd för barn i missbruksmiljöer: En utredning av de glömda barnens rättigheter i svensk lagstiftning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vilka rättigheter barn i Sverige har som leveri familjer med missbruk. Uppsatsens syfte har besvarats med hjälp av studier av lagstiftning,förarbeten, rättsfall och relevant doktrin. Resultatet av undersökningen visar att målet med socialpolitikenär att upptäcka och hjälpa dessa barn i ett så tidigt skede som möjligt. Av undersökningenframgår även att socialnämnden, så långt som möjligt, strävar efter att undvika attansöka om tvångsvård av barn då detta är ett långtgående ingrepp i en individs rättigheter. Nären eller flera familjemedlemmar missbrukar drabbas hela familjen. Det är därför viktigt att haett familjeperspektiv i dessa sammanhang så att hela familjen kan få den vård och det stöd somär behövligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hörnkvist, Angelica
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Miljöfarlig verksamhet: Ansvar vid överträdelse av villkor i miljötillstånd som omfattas av flera verksamhetsutövare2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Idivuoma, Sarah Felicia
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Digital förvaring och signering av testamente: En reform i tiden?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formkraven för upprättande av testamente har kritiserats för att vara alltför stränga. Samtidigt finns det inte några formkrav vid en återkallelse av testamentet utan endast bestämmelser över vad som kan likställas med att det inte längre ger uttryck för testators yttersta vilja. Det händer att testamenten försvinner, förstörs eller inte kan verkställas på grund av formfel. Enligt svensk lagstiftning finns endast ett sätt att upprätta ett testamente på och testator får stå för förvaringen själv. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka problem och brister avseende det skriftliga testamentet och därefter se hur en digital förvaring och signering av testamente hade kunnat avhjälpa problemen. Denna uppsats har använt rättsdogmatisk metod för att besvara syftet. Resultatet av uppsatsen har visat att det endast finns fördelar med att inrätta ett system för digital förvaring av testamente. Detta skulle vidare öppna möjligheten för digital signering av testamente, där resultatet visat övervägande fördelar samt att det finns system för att verkställa detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ihrsén, Lina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Nolltolerans: Svenska grundskolors ansvar vid kränkande behandling och mobbning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolans ansvar och skyldigheter vid fall av kränkande behandling och mobbning. Detta har gjorts genom att studera och analysera doktrin och lagstiftning, enligt den rättsdogmatiska metoden. Slutsatser har därefter kunnat dras utifrån uppsatsens innehåll. Det kan konstaterats att bestämmelserna i 6:e kapitlet har sitt ursprung i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn eller elever och att dagens lagstiftning har påverkats av dessa bestämmelser. Skolans ansvar för barn och elever sträcker sig långt utanför skolans gränser. Vid kränkande beteende på skolan eller via sociala medier har skolan allt ansvar och alla skyldigheter att förebygga och förhindra att det fortsätter. Det är kommunen, skolans huvudman, som blir skadeståndsskyldig om fel eller försummelse i myndighetsutövning funnits. Kommunen blir även skadeståndsskyldig om omständigheter efter en utredning av en anmälan gett anledning till rättegång i mål om skadestånd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ivarsson, Linnéa
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Vindkraftens utmaningar och möjligheter i Sverige: En djupdykning i tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska lagstiftningen för prövning av havsbaserad vindkraft är för närvarande uppdelad mellan flera olika lagar. Reglerna och prövande instanser varierar beroende på avståndet mellan vindkraftverken och kusten. Den komplexa prövningsstrukturen skapar ogynnsamma villkor för havsbaserad vindkraft, varför förslag på ny lagstiftning nu utreds. I uppsatsen redovisas miljöbalkens grundläggande regler som är tillämpliga vid prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, följt av en djupare redogörelse av tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft i Sverige. Vidare hade denna uppsats som mål att kartlägga och utvärdera tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft i Sverige med avseende på dess utmaningar och potentialer. Analysen av de tillståndsgivna vindkraftsprojekten till havs visar att tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft i Sverige är komplexa och involverar en balans mellan tekniska, miljömässiga och sociala aspekter, den bedömningen är idag svåravvägd vilket leder till att tillståndsprocessen kan uppfattas som otydlig och oförutsägbar. Samtidigt går det genom samma analys, att skönja exempel på hur samverkan, kompromisser och transparenta dialoger kan navigera i utvecklingen framåt för havsbaserad vindkraft i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Jezdic Liljequist, Mimmi
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Aidanpää Brandlöv, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Skadeståndsansvaret vid uppkommen skada vållat av barn - hur görs culpabedömningen?: Vilket ansvar bär vårdnadshavarna?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur culpabedömningen görs när barn och unga vållar personskada. Den allmänna culpabedömningen i 2 kap. 1 § SkL är inte tillämpbar på individer under 18 år varvid motsvarigheten återfinns i 2 kap. 4 § SkL och avser en skälighetsbedömning. Uppsatsen har behandlat hur gällande rätt tar sig uttryck på skadeståndsrättens område samt hur rättsläget såg ut innan skadeståndslagens ikraftträdande. Metoden är rättsdogmatisk. Rättsutredningen har visat att barn och unga under 18 år kan bli ersättningsskyldiga. Skadeståndet ska emellertid jämkas i den mån det anses vara skäligt. Motiven till skadeståndslagen uttrycker att barn över 15 år i princip bär fullt skadeståndsansvar vilket innebär att skadevållarens ålder har stor betydelse. Vårdnadshavares tillsynsansvar är väsentligt när det gäller barn i yngre åldrar varvid även barnets samtycke till lek kan vara problematiskt att bedöma. Brister vårdnadshavare i tillsynsplikten kan de ha agerat vårdslöst enligt 2 kap. 1 § SkL vilket kan medföra skadeståndsskyldighet. Ansvarsförsäkring utgör en central ståndpunkt vad gäller den skadelidandes rätt till skadestånd till följd av en inträffad skada. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Johansson, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Invasiva främmande arter: försiktighetsprincipen som förutsättning för effektiva åtgärder2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Biological diversity is an essential prerequisite for life on earth and for the function of its ecosystems. Without biological diversity the ecosystems will eventually collapse, and it is thus necessary to maintain a healthy level of variation at ecological-, species- and genetic- level. Invasive alien species (IAS) are now recognized as the second highest threat to biological diversity. As a result, new legislation aiming to counteract the increasing issues with IAS are introduced e.g. in the EU. The purpose of this essay is to evaluate the function and importance of the precautionary principle regarding the control of IAS, using legal analysis. The legal analysis is complemented by an analysis of other scientific sources e.g. in order to describe biological diversity in general as well as the real and potential the ecosystem-consequences of the introduction of species. EU environmental law is based on the precautionary principle and so is thus the newly established IAS Regulation. The IAS Regulation requires an extensive riskassessment before a species will be encompassed by the regulation. The risk-assessment process does however not entirely correspond with the (strong version of the) precautionary principle, as actions in accordance with this principle requires an assumed risk, which must not necessarily be scientifically established. This results in a discrepancy between the legal definition and the actual definition of an IAS; species which have undergone the risk-assessment process can obtain the status of IAS (legally) whilst others, which has not yet been assessed or do not fulfil all criteria, do not have this status and are thus not covered by the legislation. There are 12 000 alien species within the EU, of which 1800 are considered invasive. However, only 49 different species are currently covered by the IAS-regulation. This cannot be considered to be in keeping with the (strong version of the) precautionary principle.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Johansson, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Social Sciences.
  The End-of-Waste for the Transition to Circular Economy: A Legal Review of the European Union Waste Framework Directive2023In: Environmental Policy and Law, ISSN 0378-777X, E-ISSN 1878-5395, Vol. 53, no 2-3, p. 167-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The generation of waste is certain and unavoidable. Waste will always exist in some form. It is, however, possible to minimize waste generation and thereby improve virgin resource utilization. Within the European Union, the concept of End of Waste is a legal instrument adopted to facilitate the transition from waste to product, thus by extension facilitate the conditions for a circular economy. In this paper, the implications of the legal definition transforming waste to product, End of Waste, is discussed against the backdrop of waste as a potential resource. Through legal analysis, three primary issues regarding the current formulation of article 6(1) of the Waste Framework Directive (2008/98/EC) are highlighted: (1) the cumulative conditions stated in article 6(1) creating (unnecessary) bottlenecks; (2) the fact that the conditions for End of Waste originally were intended to be operationalized through legislative acts, such as the regulation for iron scrap or glass cullet; and (3) the fact that there is no clear indication of what level of proof the conditions stated in article 6(1) requires and the ambiguity of its application this implies in general. The fact that there must be a specified use as well as a market for a 'waste' to transform into something else implies that the underlying idea of the incorporation of End of Waste loses some of its meaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Kamali, Mahdi Jospeh
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Återtaganderättsförbehållets funktion och verkan: ur ett kreditgivar- och konsumenträttsligt perspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Återtaganderättsförbehåll är en vanlig förekommande säkerhetsrätt som innebär att en säljare eller kreditgivare vid avbetalningsköp kan förbehålla sig rätten att återta objektet till dess att köparen uppfyllt sina avtalsåtaganden. Säkerhetsrätten innebär på så vis en separationsrätt för säljaren och utgör ett skydd i förhållande till köparens övriga borgenärer. I genomförandet av denna framställning har lagförfattningar, relevanta rättsfall från Högsta domstolen och doktriner noggrant studerats i syfte att beskriva de rättsliga förutsättningarna enligt svensk rätt för uppställandet av ett giltigt återtaganderättsförbehåll avseende lös egendom ur ett kreditgivar- och konsumenträttsligt perspektiv. Berörda material har behandlats ur ett obligations- och sakrättsligt perspektiv i syfte att identifiera bristfälligheter med återtaganderättsförbehåll i förhållande till den svenska rättsordningens avsikter med säkerhetsrätten, för att därefter ta ställning till återtaganderättsförbehållets ändamålsenlighet ur ett konsumenträttsligt perspektiv. Därutöver undersöks behovet av en revidering av återtaganderättsförbehållets ställning genom utvärdering av säkerhetsrättens grundsatser i förarbeten. Här görs även en begränsad internationell utblick om jämförbara rättsordningarnas motsvarigheter av återtaganderättsförbehåll. Resultaten redovisar fyra kriterier som behöver vara uppfyllda för att erhålla ett giltigt återtaganderättsförbehåll. Återtaganderättsförbehållets ändamålsenlighet ur konsumenträttsligt hänseende betraktas till en överväldigande del att vara i linje med konsumentkreditlagens ändamål. Revideringsbehov föreligger, dock är frågan diskutabel med hänseende till kostnadsfrågan och säkerhetsrättens strikta och omständliga läge i svensk rätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Kangas, Jonna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Förfarandet vid verkställigheten av lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet människor som ankom till Sverige har aldrig varit så högt som under den flyktingkris som pågick under år 2015. Drygt 163 000 människor ansökte om asyl under hela året. I takt med den kraftiga ökningen har också antalet avvisnings och utvisningsbeslut ökat och allt för många människor befaras finnas i Sverige utan tillstånd på grund av att verkställigheten av dessa beslut inte gått att genomföra. Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för aktuell lagstiftning samt ge en inblick i möjligheterna till verkställigheten för avvisnings- och utvisningsbeslut. Resultatet har visat att lagstiftningen i vissa situationen är svårtolkad och ibland till och med bristfällig. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har därför gett verket tydliga riktlinjer för handläggning och regeringen har aktivt arbetat med att reglera lagstiftningen och vidtar aktivt nya åtgärder för att förbättra migrationsrätten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Karlsson, Emilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Motstående intressens möjligheter att rättsligt utmana skogsavverkning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid avverkning av skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § skogsvårdslagen (1974:429). När skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en anmälan meddelar Skogsstyrelsen vanligen inte ett överklagbart beslut. I uppsatsen utreds frågan om besvärsystemet enligt skogsvårdslagen lever upp till materiell och processuell EU-rätt, med det huvudsakliga syftet att analysera om den svenska skogsvårdslagstiftningen kan genomföra de krav som ställs enligt Århuskonventionen och EU:s naturvårdsdirektiv. Uppsatsen har fokuserat på hur den berörda allmänhetens tillgång till rättslig prövning enligt Århuskonventionen påverkar möjligheten att få en avverkning rättsligt prövad enligt svensk rätt. Slutligen har en komparation med den finska rätten genomförts eftersom det i Finland, liksom i Sverige, saknas möjlighet att få beslut efter avverkningsanmälan enligt skogslagstiftningen rättsligt prövat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Karlsson, Emilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Skydd vid utmätning av gäldenärens bostad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har beneficieskyddet som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. Den skälighetsbedömning som ska göras har undersökts, där faktorerna socialt skydd och värdet på bostadsrätten varit i fokus. En kraftig ökning av bostadsrättspriserna under åren från beneficieregelns uppkomst har gjort bedömningen komplicerad. Värdet för bostadsrätter är idag jämförbart med värdet för fastigheter. Rättsläget är orättvist när en särbehandling av bostadsrättsägare sker och en borgenärs rätt till betalning kan bli beroende av vilken typ av bostad gäldenären besitter. Vidare har ett avskaffande av beneficieskyddet för bostadsrätter föreslagits när situationen ses ohållbar inför framtiden. En granskning av Kronofogdens verkställighet vid utmätning av gäldenärens fastighet har gjorts. Motsvarande skydd finns inte för fastigheter men efter målet Rousk mot Sverige i Europadomstolen har rättsläget förändrats. Kronofogden ska nu beakta de mänskliga rättigheterna och göra en proportionalitetsbedömning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 90
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf