Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 114
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alakärppä, Ismo
  et al.
  Dept. of Industrial Design, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.
  Larsson, Sofia
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater. Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Oulu, Finland;Sonic Studio Interactive Institute, Piteå, Sweden.
  Riekki, Jukka
  Sonic Studio, Interactive Institute, Pites, Sweden;Dept. of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Oulu, Finland.
  Jaakkola, Elisa
  Dept. of Industrial Design, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.
  Sound aided interface of a pervasive pain monitoring system2011In: 5th International Symposium on Medical Information and Communication Technology: ISMICT 2011, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We have developed a new version of a pervasivesystem for monitoring and recording subjective painexperiences. The most important service the system offers to itsusers is real-time delivery of reported pain values from patientsto nurses. Pain experiences are expressed on a six-value scalefrom "no pain" to "worst possible pain". The system was testedin four sessions with 23 test users from Finland and Sweden. Themain goal of this study was to evaluate user experience of thepatient application and the sounds we designed for the userinterface. We tested four sound options; spoken, synthetic,xylophone and mute. The material was collected through groupdiscussions and questionnaires. Familiarity, the extent to whicha sound can be identified, and the quality and the pleasantnessof the sound were found to have an effect on forming a positiveexperience. Sounds describing pain levels have to be convincing.The context of use has to be taken into account as a primarydesign driver in a sound design process.

 • 2. Alsér, Marie
  et al.
  Bergström, Fanny
  Nordström, Caroline Stenbacka
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Development and integration of brand promises in the backstage experience room: a case study of Norrgavel2008Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Altenstedt, Johanna Parikka
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Den sociala offentligheten: en mediepedagogisk studie av den reflexiva familjen och internet2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med avhandling är att på ett övergripande plan studera modernismens förändringspotentialer utifrån ett familjeperspektiv. På den teoretiska nivån är syftet att studera familjen som en mediepedagogisk kontext utifrån ett senmodernistiskt förändringsperspektiv. På en mer specifik nivå studeras familjen empiriskt som en domän för medierade relationer och medierad kommunikation beträffande familjens inre dynamik, samt familjens egen konstruktion av sin representation i förhållande till andra aktörer i samhället via hemsidor på internet. Det finns även ett metodologiskt syfte inbyggt i studien genom ett försök att utveckla ett synsätt som tillåter att se internet som ett epistemologiskt fält - en sorts social offentlighet där även privatheten blir synlig och där relationerna konstrueras och reproduceras. Detta sker utifrån en ansats som tar fasta på kritisk metodologi för att på ett reflekterande sätt kunna fånga den vetenskapliga validiteten utan att kompromissa på att se det oväntade i förändringsprocesserna. Avhandlingens första forskningsfråga kretsar kring familjen och internet. Den handlar om hur ungdomar använder internet hemma och om hur väl deras föräldrar är insatta i detta, t ex hur kunskapsauktoriteten respektive relationsauktoriteten ser ut i hemmen. Frågan ställdes år 2000 till cirka hundra svarspersoner och utifrån denna empiriska explorativa undersökning fortsatte forskningsprocessen mot den andra forskningsfrågan, som i sin tur handlade om hur familjer presenterar och representerar sig själva via "familjesidor" på internet, och om det var möjligt att se "olika typer" av familjer utifrån deras självkonstruerade webbsidor. Genom en webbsidestudie söker man sedan svaret på om det är möjligt att upptäcka hur singelfamiljer, kärnfamiljer och familjer med avlidna barn, s k änglafamiljer, konstruerade sina representationer på nätet samt hur innehållet med speciell inriktning på internet, och i belysningen av begrepp som auktoritet, relation och tradition skilde sig på dessa sidor beroende på vilken "kategori av familj" det handlade om. Den här delen av licentiat thesis består av en diskursstudie, där främst Foucaults begrepp används. Dessa empiriska forskningsfrågor tillsammans med den teoretiska basen försöker att hjälpa oss att förstå en del av modernismens förändringsprocesser. En slutsats är att familjer har blivit reflexiva processer och bör studeras som sådana, medan internet och de nya medierna skapar ett relationsteknologiskt landskap som jag benämner i denna studie "den sociala offentligheten" för att betona skillnaden till Habermas "borgerlig offentlighet" eller den senare synlighetsbaserade offentligheten. De metodologiska funderingarna löper som en röd tråd igenom hela studien och en tredje forskningsfråga handlar således om hur den kritiska samhällsvetenskapliga metodologin kan tillämpas inom mediepedagogik, och då särskilt för internetstudier. Mediepedagogiken är disciplinen som kan hantera mediesamhällets medieinnehåll och medietexter utan att förlora sitt fokus på människor som skapar relationer mellan varandra med hjälp av dessa medier. I denna studie har man lagt tonvikten på familjerna, men kunskaperna kan hjälpa oss även att studera andra sociala fenomen och processer där relationer skapas eller upprätthålls med hjälp av medier och relationsteknologin.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bergsjö, Amanda
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Stridsman, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  #SPONSORED: En kvalitativ undersökning om sponsrat innehåll på Youtube2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on a qualitative interview study with focus groups as a method and examines how sponsored videos from american influencers are received by their audience. Influencers are a new fenomena within the marketing business and therefore it is interesting to examine how this new marketing tactic is received by the viewers. We used two american beauty influencers with over one million subscribers on youtube as a conversation starter for the groups. We found that, after showing the videos to the participants, that the key to success for both influencer and viewer was that a relationship had to be established between viewer and influencer because if not the influencer did not come across as trustworthy since the viewer lacked the personal connection to him or her, but also they didn’t know their personalities. The women with this attitude did not, on a regular basis, follow any type of influencer in their daily life. However the women who did follow influencers regularly showed understanding in the concept and were also more likely to say that the influencers were in fact trustworthy. However, all of the women agreed that this is commercial and should always be regarded as that. They meant that as a viewer and consumer they should always be critical towards sponsored videos since there is large sums of money involved, and that means that the influencer could not be one hundred percent honest

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bärgh, Felicia
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Johansson, Filippa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Jag skrollar bara förbi": En studie om dold reklam på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to find out how young people in the ages 16-25 comprehend and perceive native advertising on Instagram and how their attitude is to the advertising phenomenon, as well as the general use of Instagram as a social media. In this case, the hidden advertisement is on Instagram celebrity accounts in the form of sponsored contests. This study has been conducted with six focus groups as a method and has since been analyzed using identity, uses and gratification, representation, two-step flow of communication and mediation as a theoretical basis.

  The result of this study is that the native advertising in the form of contests is perceived and interpreted as advertising. In the first instance, the attitude of the hidden advertisement is negative, yet a majority of respondents have participated. If the price is good enough, the attitude of native advertising as something negative disappear. In addition, it can be concluded that Instagram as a platform is used daily, often as a pastime or for confirmation or inspiration

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Collin, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Svenska politiska valfilmer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Valfilmer i Sverige är relativt nytt på grund av att förbudet mot åsiktsreklam via det Svenska marknätet har försvunnit. Det innebär att det finns lite forskning i området och att valfilmernas budskap helt kan styras av partierna. Syftet med uppsatsen är att undersöka Svenska valfilmer för att påvisa vilka budskap riksdagspartierna väljer att kommunicera ut till sina väljare inför 2014 års riksdagsval. Hur används retorik i text och bild för att påvisa budskapen? Materialet bestod av sex av riksdagspartiernas valfilmer. Metoden som använts har varit en visuell retorikanalys. Det teoretiska ramverket utgår ifrån teori om politisk kommunikation och politisk reklam. Image och sakfrågebaserade budskap analyseras specifikt i undersökning. Resultatet påstår att partierna med hjälp av olika budskap försökt påverka i samma frågor. Den fråga som fått störst plats överlag är ekonomin. Moderaternas film handlade enbart om sysselsättningen, Socialdemokraterna berörde sysselsättningen, skolan och äldrevården. Sverigedemokraterna målar upp en bild av Sverige som ett land med allvarliga problem med politiker som inte tar tag i dem, som underförstått syftar till invandringen. Kristdemokraterna sätter familjen i fokus och beskriver en bild om hur partiet vill att Svensk familj ska fungera, Folkpartiet hade skolan i fokus och Centerpartiet målar upp sin bild om närodlad politik om samhället utanför storstaden men är också den film som inkluderar flest politiska ställningstaganden. Allianspartierna försökte skapa en positiv känsla i sina filmer och förklarar hur samhället kommer se ut om partierna får fortsatt styre. Socialdemokraterna målar upp en negativ bild som handlar om att visa hur vården, skolan och sysselsättningen för ungdomar kommer se ut, utan Socialdemokratin. Likaså Sverigedemokraterna kritiserar de nu styrande personer som människor som bryr sig mer om sig själva och sin egen populäritet än om Sverige. Alla filmer använder sig exempelvis av pathos argumentation för att anspela på tittarnas känslor. Resultatet kan tolkas som att partierna ingår i beskrivningen av den postmoderna valkampanjen och alla partier kan tolkas som att de ingår i professionaliserade valkampanjer. Reklamfilmerna kan utifrån teorin om image och sakfrågebaserade budskap tänkas påminna om forskningen som baserats på amerikanska valkampanjer.

 • 7.
  Dai, Wenbin
  et al.
  University of Auckland.
  Vyatkin, Valeriy
  On migration from PLCs to IEC 61499: Addressing the data handling issues2010In: INDIN 2010: proceedings : 8th IEEE International Conference on Industrial Informatics : Osaka University Nakanoshima Center, Osaka, Japan, 13-16 July, 2010, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2010, p. 1142-1147Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The IEC 61499 Function Block architecture is considered as the next generation of programmable control technology. However, during migration from IEC 61131-3 centralized PLC to IEC 61499 distributed control, the data handling efficiency issue has arisen. This paper uses baggage handling system as case study to propose two different approaches for providing efficient data handling model. The comparison between the object-oriented and service-oriented models is provided as well as the limitations

 • 8.
  Edin, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Celebritetspolitikens ordning, eller: Den ultimata celebritetspolitikern i medialiseringskulturen2017In: Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani / [ed] Forslid, T, Lundell, P, Ohlsson, A, Olsson, T, Lund: Mediehistoriskt arkiv, Lunds universitet , 2017, p. 219-239Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Edin, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Tillbaka till framtiden: om publiken som public service-problem2015In: Massmedieproblem: Mediestudiets formering, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet , 2015, p. 105-122Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  Edin, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Hyvönen, Mats
  Uppsala University.
  Imagined Audiences: discourse analysis of Swedish public service broadcasting institution2016Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Erkstam, Filippa
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Lost my home: React.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What happens in man when the society you live in disappear? Howis the individual affected when large external forces changes the life conditions? In northern Sweden, the societies Kiruna and Malmberget move due to the mining. The project started in Malmberget but soon got a wider perspective. Societies will continue to disappear which is already seen in Ukraine and parts of the world where climate change is a fact. Lost my home is an exploration in how emoticons and graphic design can be a help for people to communicate. Emoticons is built on feelings and is a language we all understand no matter which countries we are from. The project is the start of exploring how emoticons can be its own language and help us to move on. 

 • 12.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Disneyfication of the polar experiences: ice- and snow hotels, snow castles and igloo villages2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is based on a survey of the recent trend of experience production in polar tourism, based on snow and ice construction to create a kind of disneyfied "winter wonder land". Snow and ice constructions have been around as long as people have been living in polar areas. Most famous are the snow igloos of the Inuit people of western arctic. This snow igloo has become a major icon for the people of the far north and the Arctic, and is used in many different contexts such as brand names, product names, comic stripes and animated films, games, architectural design, art, toys and different events. A google search on the world igloo gave 4 220 000 hits and 1 250 000 picture hits, where only a small fraction is about the Inuit igloo. Igloos are now used as tourist attractions, mainly in ski resorts in central Europe where companies such as Iglu-Dorf (on six ski destinations), IglooBase, AlpenIglu, etc. have developed extensive igloo constructions to differentiate the winter experiences of ski resorts. In association to festivals and carnivals in the north, snow construction have been used since the first "House of Ice" in St Petersburg 1739, and the first snow castles in Montreal in 1883 and forward. The first "real" Icehotel was constructed in Jukkasjärvi, 1989, and today there are seven in Finland, four in Norway, one in Canada and at least 13 igloo hotels in central Europe. This trend of creating a "dream world of snow and ice" of the polar experience, instead of the "real experience", is interesting in regard to Jensen´s prediction (1999) of the Dream Society and the new Experience Economy based on staged experience production.

 • 13.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Experience production in digital media and games2007In: Articles on Experiences 4: Digital Media & Games, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2007, p. 136-155Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Forskning, ett nästa steg2007In: Framtidsinsatser för upplevelse och turism: ett tillväxtförslag för upplevelseindustrin utifrån FUNK-modellen. Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, Piteå: Mötesplats Upplevelseindustrin , 2007, p. 29-39Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Forskning inom turism och upplevelseproduktion: två framväxande forskningsfält för det nya upplevelsesamhället2007Report (Other academic)
 • 16.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Friluftsliv as Experience Production – From Slow Experiences to Flow and Peak Experiences2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Friluftsliv as an environmental philosophy deeply rooted in Scandinavian people may be a way to great experiences in nature to contrast the post modern urban every-day life. In this paper Friluftsliv will be analysed in the context of the contemporary "Experience Society" and investigate connections and similarities between Friluftsliv and Environmental Education, Tildenian Nature and Culture Interpretation and Experience Production. This paper will address the common roots of these ideas of nature interaction and nature learning and show that these common roots are based on basic human biological traits for our way of interacting with and understanding our environment. Based on new theoretical development within Experience Production the concept of Friluftsliv will be discussed in a framework of Experiential learning and Experience Production.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Friluftsliv as slow and peak experiences in the transmodern society2010In: Norwegian Journal of FriluftslivArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is an attempt to look at friluftsliv through the glasses of the experience society and some of the experience theory adapted from the experience economy. Identifying the basic experiences, slow, flow and peak experiences as central to friluftsliv and identifying that today's society is constituted by several generations differing in their values and world views, this paper proposes a background to the contemporary development of friluftsliv into a sportified "fast and furious" post-modern form of friluftsliv. In the contemporary "nanosecond culture" the need of genuine friluftsliv in the sense of Nansen, as a philosophical approach to interconnect with our original home, nature, seems to be needed more then ever, and is here suggested in the form of slow experiences through friluftsliv. The contemporary shift towards a Transmodern society with radically different values compared to the modern and post-modern society, opens the possibility that friluftsliv could be a Transmodern way to reconnect with nature and provide basic experiences of interconnectedness with a more-than-human world. Therefore friluftsliv could be a means to foster a Generation G for the Transmodern society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Friluftsliv as slow experiences in a post-modern experience society2007In: Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way, Ontario: Natural heritage books, 2007, p. 37-46Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Friluftsliv, entrepreneurship and experiential learning in wilderness educational expeditions2010Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Friluftsliv: the Scandinavian philosophy of Outdoor recreation.2000In: Canadian Journal of Environmental Education, ISSN 1205-5352, Vol. 5, no 1, p. 77-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the roots of the Scandinavian outdoor lifestyle of Friluftsliv and its philosophical implication as well as its applications for environmental education. Friluftsliv as a philosophy is deeply rooted in Norway and Sweden but has lately obtained a more a superficial meaning by the commercialisation of outdoor activities. The philosophy and biology of is explored showing its importance as a mean in environmental education to facilitate a true connectedness to the more-than-human world.

 • 21.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Från Linné till upplevelseguide: den transmoderne guiden – certifiering och kunskapsutveckling2007Report (Other academic)
 • 22.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Genuine Friluftsliv as a Way to Great Natural Experiences and Professional Experience Production2005In: Articles on Experiences.: Digital media & games, Rovaniemi: Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry , 2005, p. 8-26Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Interpretation and Total Experience Management (TEM) as innovative methods for sustainable nature based tourism: a benchmarking analysis2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the trans-modern society tourism has to transform into meaningful and learning experiences that contribute to a better and sustainable world. Integrating the methodology of natural interpretation and environmental education with developing theories of meaningful experience production, new innovative nature tourism products can be developed for glocal sustainability. Combining Marslow´s pyramid of needs with TQM, I developed the concept of Total Experience Management (TEM), as a powerful tool for qualitative experience production. Combining interpretation and TEM, innovative nature experiences with meaningful bearings on sustainability can be produced according to Pine & Gilmore´s model of the four experience realms of entertainment, education, escapism and aesthetics. Based on the methods of interpretation and TEM I have developed a benchmarking tool which I tested on 15 nature and cultural based guided tours in Canada, Australia, Finland, Norway, Iceland and Sweden. Within two projects for developing guiding qualities we surveyed 115 entrepreneurs and tourism organisations in Finland, Sweden and Norway, about their view on "guide competence" and quality certification of guides. The benchmark study showed that interpretation as method is still rare and there are needs for quality improvements of the nature experience production in the light of TEM. The business survey indicated a need for certification and quality improvement of nature guides. However, when hiring a guide their education and reputation was more important then their certification. I thus conclude that the methods and skills of the nature guide could be a key factor for improving sustainable outcome of nature based tourism. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Introducing an emotional experience learning model based on a critical analysis of experiential learning in environmental and outdoor education and experience production2006In: Social Sciences in Resource Management: Global Challenges & Local Responses: Book of Abstracts, 12th International Symposium on Society and Resource Management, ISSRM 2006 / [ed] Ben Beardmore; Krista Englund ; Wolfgang Haider, Burnaby, BC: Simon Fraser University , 2006, p. 97-98Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Engagement and awareness of environmental issues are emerged by formal environmental education, media communication and from personal environmental experiences in leisure activities. Learning in environmental education has traditional been a cognitive communication of knowledge based on a scientifically objective epistemology leaving the constructive integration process and understanding the world to the student. This traditional "learning about" has recently been complimented by a "learning from" through experiential learning and outdoor education. The passive absorption of knowledge has shifted towards a more active immersion in the experiences of the world. The emergence of active experience production based on Pine and Gimore´s staged "Experience Realms" and new neuro-cognitive findings opens up for deeper understanding of the processes of learning through experiences. Colb´s experiential learning is based on an active cognitive reflection process, "learning from" our actions and experiences. Using the metaphor of experiences and actions as a temporal process illustrated as a river, Colb´s experiential learning is based on of the process of stepping out of the river and from the beach active reflect on what happened in the river with the purpose to learn and become better prepared for further actions when re-entering the river of experiences. Colb´s experiential learning model is thus a "time-out" reflective process from the experience, and therefore not a true experiential learning, thus not a "learning in" the experience.I here propose a model of "emotional experiential learning" based on neuro-cognitive processes such as unconscious learning and emotions as relevance detectors in the learning process. The learning occurs in the river of experiences generating a silent emotionally based unconscious knowledge. This model emphasis the importance of the materialistic component of the experience composed of the socio-spatial constitution of the experiential space and the subjective immaterialistic component of the experience. The model can be used both in environmental and outdoor education as well as in experience production in tourism and leisure. This silent emotional knowledge acquired unconsciously "in" and "through" the experiences may be a more powerful agency for environmental awareness and engagement then the traditional cognitively acquired communicative knowledge learned "about" the environment.

 • 25.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Learning from a distressed loon: contribution to wilderness expedition conference2012In: Pathways : the Ontario Journal of Outdoor Education, ISSN 0840-8114, Vol. 24, no 4, p. 28-29Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Projekt: Friluftsliv och naturturism ur ett upplevelseperspektiv2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Snow and ice as a resource for innovative tourist experiences in northern Sweden: the case of Ice Theater and Ice Music Hall2008In: The Vienna Symposium on Polar Tourism: October 22nd to 25th 2008. A contribution of TU Wien to the International Polar Year 2007-2009 / [ed] Meinhard Breiling, 2008, p. 55-73Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This report of two innovative snow construction projects that border-cross the traditional cultural context of theatre and music with snow and ice shows the great experiential and touristic potential of such projects. At the same time several problems are associated with such projects. The most obvious that resulted in financial problems both with the Ice Dome Theatre at Jukkasjärvi and the Ice Music Concert Hall in Piteå are the high construction and production costs compared with the relative limited income during a short period available for performances. This problem is accentuated by climate change problems where the winter season even in northern Sweden appear to become more unstable affecting the time available for the return of cost. This has Linhart solved by constructing the Ice Dome Concert Hall at 3200 meters elevation, which however result in other problems such as access and material transport costs as well as high altitude fatigue among workers, musicians and audience.  The projects have however taught us that high quality experiences can be produced based on traditional cultural art in combination with snow and ice. Further research on methods to reduce both construction and production costs and as well as the economical calculations and project management for such projects should be initiated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Sustainable Polar tourism innovations through staging polar experiences for the experience economy: applying the TEM product development concept2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Already in 1970 Alvin Tofler in his book "Future Shock" introduced the concept of "Experience production". The consequences of an experience society was further analysed by Shultze in 1992 and became more widely known by Pine and Gilmore in 1999 as the Experience Economy. Its cultural consequences as a "dream society", "attention economy",  "Creative culture" etc. and understanding the "experiencescapes" for the  tourist experience  has since then been explored by several authors. The contemporary cultural shift from a post-modern to a trans-modern society with focus on glocal sustainability and interconnectedness by web 2.0 and modern communication technology, gives us new implications in staging tourist experiences. The same holds for fusing "entertainment industry" with both the educational and traditional tourism industries in the form of edutainment in the tourist experience. Several models for staging or "producing" experiences within tourism have been proposed to give tourist entrepreneurs tools for innovative product development within the experience economy. This paper will explore the application of a product development concept "Total Experience Management", TEM, within Polar Tourism with examples from Northern Scandinavia.

 • 29.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  The Solander Trail: an innovative hiking trail development process based on the Experience Economy paradigm2013Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Total experience management: a conceptual model for transformational experiences within tourism2010In: The nordic conference on experience: research, education and practice in media 2008 : conference proceedings / [ed] Sol-Britt Arnolds-Granlund; Peter Björk, Vaasa: Tritonia , 2010, p. 46-78Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The emerging Experience Economy will have interesting implications for experience production within tourism. By integrating theoretical frameworks of the Experience Economy with the context of Transmodern tourism, this paper explores concept of transformational offerings into meaningful and learning experiences that contribute to a sustainable world.  Based on theoretical frameworks from Experiential Learning, Tildenian interpretation, Experiencescapes and Maslow´s hierarchy of human needs, a Total Experience Management model of experience production has been developed. This model of TEM could be a tool to transform the Erlebnis aspects of the experience into meaningful Erfahrung and Life Experiences. In the context of sustainability and the intention of Agenda 21 the transformational aspects of experiences can be applied to transform tourists into an engagement of sustainability issues. Nature based tourism can thereby develop innovative themes of transformations within the transformational offerings and economy proposed by Pine and Gilmore 1999.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Total Experience Management (TEM) as innovativemethods for sustainable nature based tourism2008Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Towards a Swedish Validation and Certification system för Nature Guides and Interpreter´s2006In: 2nd National Wildlife Tourism Conference 2006, 2006, p. 43-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As nature tourism becomes an increasingly important component within the experience economy, the demands and expectations increase on nature guides as well as on tour and safari operators. This is partly a consequence of increased demands among better and better educated visitors within the new information society. The offered experience need to be extraordinary, of high quality and personalized to fulfill demands from the new experienceeconomy. The emergence of eco-tourism as a consequence of demands for sustainable environmental management and an explicit environmental ethical awareness and Biophilic values in society sets new standards within nature tourism. These new demands have to be combined with the need for tourist companies for economical sustainability and possibility to grow and develop.The growing nature tourism in Sweden which previously has been a peripheral area for tourism in Europe, and these new demands in the experience economy has resulted in a Swedish quality marking system, "Nature´´ s Best" of nature based tourist products which has gained international interest. But the educational and professional system for nature guides is still undeveloped in Sweden where most are self learned or more or less educated without anycertification standards. The concept of certified nature Interpreter's as in US has not yet been introduced in Sweden and Scandinavia. Based on similar principles as "Nature's Best" ecocertification, a system for educational curriculum, validation of established nature guides and a national certification system is being established with the aim of integrating the concepts of Interpretation, Experience Production and sustainable Eco-tourism.

 • 33.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Towards an understanding of experience production2007In: Articles on Experiences 4: Digital Media & Games, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2007, p. 28-50Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Upplevelsen av naturkontakt - implikationer för friluftsliv.2009In: Friluftsforskning 2009: Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund / [ed] Anders Mossing; Peter Fredman, Friluftsliv i förändring , 2009, p. 18-Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Naturkontakt anses vara en positiv upplevelse för de flesta och används som argument för stimulering av ett aktivt Friluftsliv. Men vad händer under själva naturupplevelsen? I en upplevelsebaserad studie av en kortvarig naturupplevelse, där personen fick sitta ensam i naturen under 5-10 minuter och sedan redogöra för sina upplevelser, får vi intressanta inblickar i vad naturkontakten skapar för upplevelser. Implikationer av denna studie för friluftsliv disskuteras i presentationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  What do we mean by Experience Production? - A suggested ecology for the diverse concepts of producing and analyzing tourism experiences.2014Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Gelter, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Why is reflective thinking uncommon?2003In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 4, no 3, p. 337-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents some thoughts about the use of the word 'reflection' and the provocative statement that reflection seems not to be a spontaneous everyday activity in our professions or everyday life. The discussion focuses on the cognitive aspects of reflection. As reflection is regarded as a conscious activity the hypothesis of a conscious 'I' and an unconscious 'me' is discussed in the light of information theory and their suggested functions in understanding and grasping the world. It is suggested that as a consequence of short-term memory and our flashlight-like consciousness scanning our perceptive world, it is difficult to keep our consciousness focused on one thing for longer times. This is suggested to be of evolutionary survival value with the consequence that focused reflection needs active effort and energy, and thus is not a spontaneous activity. It is also suggested that the conscious 'I' and its capacity to reflect is of evolutionary and historic recent origin, arising in the dawn of modern society in association with the development of a free will. The reflective capacity is thus epigenetic and has to be learned and encouraged

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Gelter, Hans
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Forsman, Arne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Utvärdering av Projekt Nepal: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för upplevelsebaserat och globalt lärande2006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Gelter, Hans
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Gelter, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Ice Dome Concert Hall i Piteå: lärdomar från ett innovativt utvecklingsprojekt2010In: Kulturens kraft för regional utveckling / [ed] Lisbeth Lindeborg, Lars Lindkvist, Stockholm: SNS förlag, 2010, p. 377-399Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Gelter, Hans
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Lamers, M.
  Maastrich University.
  Maher, .P.
  University of Northern British Columbia.
  Antarctic tourist experience: a comparison of SOI students with cruse tourists2010In: 2010 International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, 8-12 Jun 2010, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Antarctica tourism has increased drastically over the last decades with the numbers of ship-borne tourists increased by 430% and land-based tourists by 757% in the last 10-15 years. This drastic increase and its future predicted increase has evoked concerns among stakeholders about negative environmental impacts by the tourism industry in these fragile environments. This development has called for long term tourism policies as well as a request for research in polar tourism to understand its nature and its management and regulation. Much effort in polar tourism research has been allocated to define polar tourism as a legitimate area of scholarly inquiry. Despite the emerging polar tourism research we still know very little about the phenomenon of polar tourism. Most of polar tourism research has focused on patterns of tourism, tourist demands and tourist behaviour such as number of tourists, motivation, demographics, their routs, destinations, activities, attitudes, knowledge, skills and compositions of the travel groups. Since the creation of the International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) in 1991 there has been a reliable recording of tourist data in Antarctica. However, little information is available on the nature and quality of polar tourist experiences, knowledge (pre- and post visit), on-site experience and the tourists personal experiences of their impact on the environment. Particularly interesting is the effect of polar travel on the tourists´ post visit ambassadorial activities and the costs and benefits to polar travel associated with changing global climate patterns

 • 40.
  Gelter, Hans
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Lundstedt, Milly
  Länsstyrelsen Västernorrland.
  Edler, Gunilla Nilsson
  SveGuide.
  Nyqvist, Johan
  Ekoturismföreningen, Rutilus ecokonsult AB.
  Hansen, Nora Skjernaa
  Närnaturguiderna, Enetjärn Natur AB.
  Säll, Bosse
  Ekoturismföreningen, Rutilus ecokonsult AB.
  Vessberg, Lennart
  Naturinformation.
  Förslag till nationell certifiering av naturguider: Arbetsgruppen för nationell certifiering av naturguider, En arbetsgrupp inom Interreg IIIB-projektet Northern Environment for Sustainable Tourism, delprojekt Höga Kusten2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att vara natur- och kulturguide är nog ett av världens roligaste jobb. Att utifrån sitt eget intresse vistas i den miljö man älskar, att få visa, vägleda, informera, lära, interpretera och levandegöra det man är intresserad av och att få jobba med människor och deras drömmar, upplevelser och äventyr är en privilegierad uppgift. Samtidigt ställs det i dag stora krav på en guide. Vi ska både vara kunniga, entusiastiska, glada, professionella, problemlösare, ledare, entreprenörer, representanter, pedagoger, upplevelseproducent eller interpretatör. Många vill guida på sin fritid kanske inom en ideell organisation, andra vill ha det som ett yrke antingen i ett eget aktivitetsföretag, som anställd i ett turistföretag eller organisation eller som frilans. Under begreppet guide ryms dessutom en mängd olika aktiviteter från platsguider på museer och friluftsanläggningar, till buss- och transferguider, reseledare, aktivitetsguider och till bergsguider och expeditionsguider. Kan allt detta rymmas under ett paraply, ett enat begrepp? Går det att kvalitetssäkra guidebegreppet? Och i så fall hur gör man? Vad ligger i guidekompetensen? Vad gör en bra guide? Vad gör en till en professionell guide? Dessa svåra och intressanta frågor har vi fått i uppdrag att försöka reda ut. Utifrån våra olika bakgrunder, värderingar och kontaktnät har vi gett oss in på en gemensam resa att utforska dessa frågor. Resan har varit lång, ibland ifrågasatt, inte alltid lätt men alltid mycket givande och lärorik. Vi har lärt oss massor om oss själva som guider, om begreppet guide och om turismens utveckling och behov av guider. Allt detta försöker vi i denna rapport förmedla för att höja status hos och intresset för natur- och kulturguider. Vår förhoppning är denna rapport stimulerar till diskussioner kring guidning, kan bidra till att utveckla våra guider och svensk turism samt leda fram till en kvalitetssäkring av begreppet naturguide via ett nationellt certifieringssystem.

 • 41.
  Gelter, Hans
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Maher, P.
  University of Northern British Columbia.
  Guide ethics and polar tourism impact2010In: 2010 International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, 8-12 Jun 2010, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Tourism is growing and diversifying in both of the world's Polar Regions. Unlike most othertourism destinations, the Polar Regions are remote, environmentally vulnerable and extreme regarding climate. These characteristics pose particular safety risks, risk of environmental damage, and risk of disturbance for both wildlife and other human activities in these areas. This leaves sustainable practice and management of tourism in the Polar Regions largely in the hands of the guides that accompany visiting groups of tourists. Little scientific knowledge is available about guide-tourist-environmental interactions or the role of the guide on tourist behaviour and environmental impact, experience, value transformations and take-away from the visit, in relation to the guide experience production methodology, personal experiences and values. Awareness of tourism impact in these environments has resulted in regulatory organisations such as the Association of Arctic Expedition Cruse Operators, AECO. The aim of this study was to address the attitude, ethics, practice and methodology of polar guides in relation to management of guest experience and behaviour. This pilot study was conducted in collaboration with AECO on their Expedition leader conference on Svalbard 2008. A questionnaire addressing the guides background and education, certification, professional experience, personal views, vales and guiding practise was given to the 43 present polar guides.

 • 42.
  Hedlund, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Sundelius, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  The Development of Brand Loyalty within Online Motorsport Brand Communities2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of online brand communities and its effect on brand loyalty has been heavily researched in previous studies. However, online brand communities in the context of motorsport, which is inherently different from other sports, has not been thoroughly researched previously and currently remains unknown. The study aims to understand how motorsport followers become brand loyal within their brand communities and if their identification with the brand has an influence on the process. The following research questions were developed to find these answers:

  RQ1: "How does involvement in online brand communities affect brand loyalty among motorsport fans?"

  RQ2: "How do online brand communities influence brand identification for motorsport enthusiasts?"

  RQ3: "How does member participation in online brand communities contribute to the connection between online brand communities and brand loyalty in motorsport?"

  A quantitative research design was followed, using a survey with questions developed based on previous research. The final sample size was 403 after the data was cleaned. The findings from the survey suggest that concepts such as brand community engagement had a direct effect on the development of brand loyalty. Other findings also showed that brand identification had a mediating role between certain brand community belonging characteristics and brand loyalty. Additionally, the study found that brand community participation had no moderating effect between brand community belonging characteristics and brand loyalty, however did have a direct link between brand identification and brand loyalty. Further research includes testing the study’s model in other brand communities within the motorsport context to provide more information into this unknown field of sport and its members.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hermansson, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music, media and Theatre.
  Donna Haraway: Ett cyborgmanifest (1985)2020In: Medievetenskapens idétraditioner / [ed] Stina Bengtsson, Staffan Ericson, Fredrik Stiernstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, Första, p. 333-346Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Hermansson, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Mediatization of Self-identity and Divorce: A Study of Life-style Journalism and an Internet Forum on Divorce in Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mediatization of Self-identity and Divorce

  A Study of Life-style Journalism and an Internet Forum on

  Divorce in Sweden

   

  Camilla Hermansson

  Luleå University of Technology

  Camilla.hermansson@ltu.se

  +46 735 244683

   

   

  Marriage in liquid modernity with increased individualization has to a greater extent came to be the creation of individual autobiographies, instead of based on rigid conventions. (Bauman 2000, Giddens, 1991) In this environment individuals also faces risks to be exposed to divorce in close relationships. This outline for a study will examine how life-style journalism interact with discussions about divorce on an internet forum in Sweden.

  Giddens (1991) writes that even self-identity is at stake in late-modern societies, because the reflexive individual is considered to create his own autobiography from a greater number of options which the self must constantly make revisions in relation to. The marriage is under negotiation and is characterized as a transition to the so-called pure relationship where only the love to another should be the guiding principle. Late-modernity itself is a risk culture which challenge individuals trust mechanisms.(Beck 1986, Giddens, 1991) Individual´s are exposed to the risk that their marriage can be dissolved, and after a divorce the self faces challenges to establish trust in another human being. Giddens believes that the media plays a very significant role when self-identity is shaped, and the media also help define social reality and patterns of social interaction. Late modernity itself fundamentally change the everyday life of individuals, and personal aspects of our experience has become mediatized to a greater extent than before. Mediatization has emerged as a new research agenda within media studies, and the concept can be understood from different perspectives and at different levels in society. It is often regarded as a middle-range theory in need to be defined, and also adapted to the prevailing condition of studies on an increasing number of issues. Social institutions and cultural processes have changed character in response to the media having greater authority to define social processes. (Hjarvard 2013, Couldry & Hepp, 2017) Mediated experience is created and penetrates into individual experience, self-identity och everyday life. Late-modernity and mediatization har led to more and more media becoming a part of the individual´s everyday life, and media texts and images becomes part of the individual´s identity contruction. (Fornäs, 2015). Digitalization and Web 2.0 has given individual´s the option to discuss, for example, on internet forums and to write and get response about their life experiences and challenges. The construction of the self and the media are woven into our private lives.

   

  Virtually all of human experiences are mediated by socialization, but also in language.(Giddens, 1991) In this study on media in Sweden discussion treads about divorce on the internet forum www.familjeliv.se are to be examined together with life-style journalism in supplements to tabloids (Expressen Söndag and Aftonbladet Söndag). The aim is to try to understand how individuals communicate an eminently traumatic period in their lives where their self-identity is at stake,  and how in a wider context this becomes a discursive construction in interface with the tabloids. The study uses a critical discourse analysis (CDA) and an analysis of visual and linguistic elements in order to thematizise the material and to make close readings of texts. In the visual analysis the symbolic interaction between the observer and observed are to be studied, where photos and illustrations are of interest. Camera angles and the distance to the images are to be interpreted, as well as the demands, requests and offers that are made visible. (Björkvall, 2012) The linguistic elements found in texts on the internet forum and in the supplements to the tabloids are to be examined on a lexical level and the texts modality and evaluation is also of interest.(Fairclough, 1991)

 • 45.
  Hurtig, Michael
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Arvidsson, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Believe me, past a certain age, a man without a family can be a bad thing!": En narrativ analys av maskuliniteter i första säsongen av tv-serien True Detective2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims at identifying, through Will Wright methods of narrative analysis, how the different masculinities are represented in the first season of the TV-series True Detective via the protagonists Rust Cohle and Marty Hart. Theories about hegemonic masculinity and Will Wright's theories for narrative analysis are further applied to see how these similarities and differences are formed by what Wright calls “the professional plot". Through 32 chosen scenes from the first season, this study examines the narrative of True Detective and the relationship between the main characters Rust Cohle and Marty Hart from a point of view that will highlight their hierarchic positions in the hegemonic masculinity, using Raewyn Connell’s studies as a theory. We have found that there are two separate hegemonic spheres, one within the relationship between the main characters, and one within the society as a whole. In the latter, Marty Hart is displayed as a member of the hegemonic masculinity up to the point where he loses his family while Rust Cohle constantly belongs to the subordinate masculinity. This is due to him being in constant clash with the traditional cultural values of Louisiana where the series takes place. Regarding the hegemony within their relationship, Rust Cohle goes through a hegemonic transformation, from the subordinate masculinity to the hegemonic while Marty Hart makes the journey from occupying the hegemonic masculinity to serve as the participating dito.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Häggqvist, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Content analysis of a forest trade fair: method used at Skogsnolia 20062007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Häggqvist, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Farhågor och förhoppningar.: Göteborgs-Postens bild av protesterna mot EU-mötet sommaren 2001.2002In: Gatans politik: Göteborgsdemonstrationerna juni 2001. Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv, Gävle: Meyers , 2002, p. 117-127Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Häggqvist, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Looking at forest trade fairs2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This photographic essay explores two forest trade fairs in Sweden, Elmia Wood and Nolia Jord och Skog. Forestry culture in Sweden can be regarded as male dominated. Still this is changing when the group of female forest owners and female forestry professionals is increasing. Viewing forest trade fairs as visual communicational events where discourses and identities are constructed and reconstructed this study portrays, using photography and a method close to observation studies and visual sociology, the connection between gender and forestry and forest trade fairs. The results show that there is a masculine hegemony structuring the events and a traditional masculinity is strongly connected with forestry culture.

 • 49.
  Häggqvist, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and theater.
  Masculinity and toyification of heavy machinery2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This photographic work in progress explores the relation between masculinity, heavy machinery and the “toyification” of the last. Forestry work and the work related to wood have historically been carried out manually. A heavy and often dangerous work intimately connected with masculinity. However, today much of this work that previously was performed by hand and muscles is mechanized. By that it has not only become safer – although still rather dangerous - it has also become harder to express and display masculinity whilst carrying out the work tasks. Pushing buttons or using a control stick for maneuvering is simply not that very macho. One way of reestablishing masculinity is to take unnecessary risks like doing something very fast or to not use safety features. Another way is to “play” whilst working or in pauses.The heavy machinery such as harvesters and trucks with its different applications is therefor not just tools for work where the user can, besides work, display craftsmanship and strength. The tools and machinery are also resources that can be played with and by doing so the users are able to create fun in a risky environment the same time as they (re-)create their masculinity and identity.The aim with this work is to study how a playful relation to machinery and a re-shaping of machinery into (boys) toys can be used and interpreted in a culture, whereas the work identity to a significant extent have been deprived of its manual and muscle tradition, to express skillfulness, craftsmanship that in its turn – as it comes to forestry – is strongly related masculinity. Masculinity in this explorative study is, inspired by the work of Raewyn Connell, understood as historical and cultural constructions. The method used is close to observation studies with the difference that the results of it are not word-based. Instead a selection of approximately 15 still photographs taken at workplaces and fair trades in the northern part of Sweden is used. The images are documentary and not arranged. The ethical aspects of using pictures with people in research can in many cases be problematic, however all of the people – out of which none are mentioned by name – are aware of that they are in the pictures and that the images are to be published. The images are also selected so that they wont be perceived as offending.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Häggqvist, Patrik
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Leijon, Solveig Berg
  Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Lidestav, Gun
  Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Forest days as an educational method in Swedish family forestry2010In: Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, E-ISSN 1651-1891, Vol. 25, no Suppl. 9, p. 25-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish forest owners are a diverse group with regard to activity, education and experience of practical forestry. Urbanization and increased gender equality have also changed the composition of forest owners and their involvement in practical forestry work. Yet, many forest owners perform some kind of practical work on their property. The combination of dangerous work and untrained practitioners has led to a number of serious accidents. As a part of a larger safety campaign, a forest day for absentee forest owners living in the Stockholm area was carried out. Safety and safe working with chainsaws was a core message. To assess the immediate learning effect among different categories of forest owners, a questionnaire and a before-and-after test were used. The results show that those who knew less, female forest owners and non-chainsaw users, learned the most. The study also shows that the use of safety equipment is limited among absentee forest owners and that forest days and courses are important for their conception of safety. During the forest day, men were central experts and women appeared as servants, demonstrating the presence of a masculine hegemony. As the forest owners learned from each other it is important that professional communicators are seen to be the most reliable and trustworthy

123 1 - 50 of 114
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf