Endre søk
Begrens søket
1 - 43 of 43
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbasi, Hamon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Velayat park: En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. In turn, this has led to urban growth towards the mountains in the north, where the environment is better. However, this pressure to develop in the north has increased segregation of the city and created a clear social division of class between the northern and southern parts of the City.

  In light of this, and in the context of Tehran as an extremely dense city with limited green space, the City sees a possibility in transforming an unused military airport in the southern districts of the city into a new urban park.

  This master thesis explores how to reclaim the 270Ha former airfield and develop it as an urban park with strengthened links to surrounding neighbourhoods.

  The work aims to gain an understanding of how large vacant areas can become successful public areas and green places in the community. The work is based on urban theory and site analysis and brings forward design proposals for the park.

  Analysis work is divided into an investigative and exploratory stage. The investigative part includes literature studies, data collection and mapping of the city’s urban morphological development, taking into account physical and socio-economic processes. The exploratory part consisted of inventories, site studies and interviews in Tehran, as well as integration analysis with space syntax to explore accessibility and connections in the new park.

  Throughout the study shows how and why the city has evolved and highlights a connection between living in the southern districts, which are low-income areas, with also having poor access to public and recreation areas.

  This analysis forms the foundations for the design proposal, visualizations and programs presented about how the area can be designed as a new urban city park.

  In conclusion, the study highlights that in order to be able to develop new places or renew existing area’s, consideration must be given to urban morphological development. This includes the socio-economic and socio-ecological process. It further concludes, that a ecological viewpoint together with a understanding of the physical environment, the urban landscape identity and the need of people in the context needs to be brought together to plan and create parks and urban spaces

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ali, Jones
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Alisson, Hussein
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Gestaltningsprogram Murjek: Ett förslag på anpassning av småskaliga tågstationer avseende turism, funktion och tillgänglighet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trafikverket planerar att inom snar framtidrusta upp plattformen för Murjek station, enliten tågstation som utgör Jokkmokk kommunsenda tågstation längs Malmbanan och hartydlig koppling till turistiska destinationer. Isamband med detta ska en kartläggning överviktiga turistiska bedömningsaspekter förmindre tågstationer med koppling till turismgöras och ett tillhörande gestaltningsprogramför Murjek stationsområde tas fram.Detta arbete har bland annat gått ut på attgenom en systematisk litteraturstudie,intervjuer och fältstudier genomföra dennakartläggning. Målet med arbetet är att genomde framtagna bedömningsaspekterna ochgestaltningsprogrammet kunna svara påföljande vetenskapliga frågor:Hur kan utformningen se ut för småskaligatågstationer kopplade till turism?● Vilka funktioner är viktiga för att skapa entillgänglig och funktionell tågstation?● Vilka parametrar är viktiga för en småskaligtågstation ur ett turistiskt perspektiv?Hur bör Murjek station och omgivningenutformas för att på ett hållbart sätt främjaturistnäringens utveckling?● Hur ska man uppfylla de turistiskaupplevelsevärdena genom gestaltning avstationsområdet?● Vilka turistiska aspekter bör uppfyllas vidgestaltning av Murjek station?Genom att följa metoden för åtgärdsvalsstudiehar Murjek stationsområde inventerats och ensammanfattad bild av brister på området harsammanställts. Vidare har åtgärder baseradepå intervjuer och teori tagits fram ochutvärderats för att sedan mynna ut i turistiskabedömningsaspekter. Dessa har sedan,tillsammans med teori för utformning avstationer legat som bas för detgestaltningsprogram som tagits fram.De sammanställda turistiskabedömningsaspekterna täcker områdenagestaltning, utformning, information, kultur,konst, funktioner och sociala aspekter och ärutformade för att kunna tillämpas på allamindre stationer med koppling till turism.Gestaltningsprogrammet är uppdelat i tredelar: stationsområdet, stationshuset ochplattformen. Alla tre områden har byggts omoch anpassats för att vara mer tillgängliga ochfunktionella utifrån de riktlinjer som finnssamt för att uppfylla de turistiskabedömningsaspekter som tagits fram.Gestaltningsprogrammet innebär en praktisktillämpning av de turistiskabedömningsaspekterna samt de riktlinjer somfinns för funktion, tillgänglighet ochutformning. Detta resultat är menat sominspiration för andra mindre stationer ochvisar på möjligheten att kombinera alla dessafaktorer till ett attraktivt resecentrum välanpassat för alla typer av resenärer, inklusivepersoner med funktionsnedsättning ochturister.Arbetet är geografiskt avgränsat till Murjekmed omnejd och är begränsat tillparametrarna turism, tillgänglighet, ochfunktionsanpassning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Josefine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hur kan en befintlig centrumnära galleria omformas för att bidra till en mer attraktiv och hållbar stad?: En studie av Odenhuset i Trollhättan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökareresa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna (tidigare Domusvaruhus) minskat. Numera är det vanligt förekommande att handelsverksamheter tvingas stänga på grund av konkurrensen från externa köpcenter och e-handel. Detta resulterar i tomma lokaler i centrumnära galleriabyggnader som för med sig ett mindre utbud att erbjuda besökare. Färre besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna resulterar i färre besökare till platsen runt om galleriabyggnaden men också hela stadskärnan.Syftet med detta examensarbete är att bidra med ökad kunskap om hur befintliga centrumnära gallerior kan omformuleras som idé och i singestaltning. Detta för att möta dagens utmaningar hur galleriabyggnaderna återigen kan bidra till centrumutveckling samt hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Målet är att finna en ny utformning och funktion för Odenhuset i Trollhättan. Resultatet ska även kunna tillämpas på andra befintliga gallerior i liknande centrala stadsmiljöer. Studien utfördes genom metoden Research by Design som innehåller detre faserna: förstudie, designprocess och designanalys. Genom Research by Design är det möjligt att skapa ett gestaltningsförslag för den nya utformningen där förslaget bygger på en vetenskaplig förstudie. Den första fasen förstudie, inkluderar platsbesök och litteraturstudier. De gallerior som besöktes i studien är antingen i framkant av att kombinera verksamheter i byggnaden (Mixed Use) eller är i en liknande situation som Odenhuset med allt färre aktiva verksamheter. Slutsatsen av arbetet är att det är grundläggande att acceptera handelns utveckling för att finna en ny funktion för centrumnära galleriabyggnader. Handeln har kontinuerligt förändrats utifrån människans behov. Då externa köpcenter samt e-handel uppfyller människans nya behov bättre än vad centrumnära galleriabyggnader gör har denna konkurrens uppstått. Resultatet av gestaltningsförslaget i detta arbete är därför flexibelt och anpassningsbart för centrumnära galleriabyggnader så att de återigen kan uppfylla människans nya och framtida behov. Gestaltningsförslaget och den nya funktionen av den centrumnära galleriabyggnaden bör lämpligen inkludera olika typer av verksamheter. Fler verksamheter samlade på samma plats skapar ett större utbud och därmed skapas bättre förutsättningar för att locka till sig besökare. Att kombinera verksamheter ger goda förutsättningar till att skapa mångfald och rörelse i och utanför byggnaden. Den nya utformningen inkluderar verksamheter som ger förutsättningar till att få människors vardag att fungera bättre.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Catalini, Anna
  et al.
  College of Arts, University of Lincoln.
  Nour, ZeinabFaculty of Fine Arts, Helwan University.Versaci, AntonellaFaculty of Engineering and Architecture, University “Kore” of Enna.Hawkes, DeanCambridge, UK.Bougdah, HocineCanterbury School of Architecture, University for the Creative Arts.Sotoca, AdolfLuleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.Ghoneem, MahmoudArchitecture Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University.Trapani, FerdinandoUrban Planning, Architecture, Palermo University.
  Cities' Identity Through Architecture and Arts: Proceedings of the 1st International Conference on Cities' Identity through Architecture and Arts (CITAA 2017), Cariro, Egypt,  May 11-13, 20172018Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Every city has its unique and valuable identity, this identity is revealed through its physical and visual form, it is seen through the eyes of its residents and users. The city develops over time, and its identity evolves with it. Reflecting the rapid and constant changes the city is subjected to, Architecture and Arts, is the embodiment of the cultural, historical, and economical characteristics of the city. This conference is dedicated for the investigation of the different new approaches developed in Architecture and Contemporary arts. It will focus on the basis of urban life and identities.

  It will discuss the examples and tendencies in dealing with urban identities as well as the transformation of cities and urban cultures mentioned in terms of their form, identity, and their current art. Contemporary art, when subjected to experiments, continues to be produced in various directions, to be consumed and to put forward new ideas. Art continuously renews itself -from new materials to different means of communication, from interactive works to computer games, from new approaches to perceptional paradigms and problems of city and nature of the millennium.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Dagnäs, Klara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Tillgänglighetens påverkan på kulturvärden i statliga byggnadsminnen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  There is a great determination towards an increased accessibility in today’s society.  This creates some problems, when the building in question is a historic building of cultural significance, due to legislations and protective regulations. This thesis is executed as research for The National Property Board Sweden (SFV), who deals with these kinds of difficulties daily.

  The objective of this theses was to explore the influence of accessibility adaptation on cultural values in historic buildings from the 19th century, with a focus on doorways. The aim is also to identify possible faults and weaknesses that could cause a loss in cultural values.

  The study is based on a literature review and observations of eight doorways in the historical buildings Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum and Uppsala Universitetshus. For each doorway actions and procedures have been identified and categorized based on the affected cultural values using two different evaluation models.

  The visual changes are, according to the result, the most frequent reason behind the affected cultural values that has been studied. The increase in social reforms and legislation about accessibility are the result of a changing society that has altered its preceptions of disabilities. This could be traced back as one of the major reasons that might be behind the loss of cultural values. Accessible environments are important, we should however consider that the cultural heritage is poorly accessible for a reason.

  It has been discovered that the studied archive files and documents have a lack of information, what actions and procedures the building had endured are vague. The amount of details explaining the procedures and justification of the actions are also limited, especially in the permit applications from SFV and its resolve from RAÄ.

  In order to facilitate the issue of how the legislation for accessibility and cultural values should ​​be interpreted, policy documents of how the laws should relate to each other are required.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Darebro, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Optimering av byggnaders energiprestanda : en fallstudie: Baserat på köpt energi, primärenergi och utsläpp av växthusgaser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Florén, Tina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Integrerad arkitektur: en metodutveckling2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Forsberg, Joakim
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Aesthetical Perspectives in Street Lighting: A Study of Future Potentials in LED Lighting2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  As of today, around 19% of all electricity that is produced around the world goes toward lighting roads and cities. The light is also produced in a wasteful manner, creating disturbances in nature as well as for people. Recent developments in light emitting diodes offers remedy to these problems but the technology needs a proper revision of street lighting’s purposes. Light emitting diodes use a fraction of the energy needed for previous lighting methods. They offer unique implementation opportunities in physical construction as well as being highly controllable which makes them highly adaptable. The thesis looks at how aesthetics can be used to optimally introduce the upcoming worldwide installation of the new technology. Its unique characteristics were looked at and used to create a Korean styled luminaire and an interactive street lighting system in two separate design processes. The results of the developments were firstly, a modular luminaire which combines Korean architectural aesthetics with a cost effective construction. The second result was an interactive urban street lighting system which suggests a dimmable lighting that through an adaptable computer control responds to pedestrians’ presences. This is a master’s thesis (D7014A) is a project in product design at the education of industrial design engineering at Luleå University of Technology and is worth 30 credits. The project spanned 20 weeks during the spring semester of 2016. The project was conducted in collaboration with Pukyong National University’s industrial design department, in Busan, South Korea.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Gros, Ellinor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Amasonen: A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. The technology for producing electricity from the use of solar cells is continuously developing and is growing on the market.

  The objective of this master thesis is to illustrate how solar panels can be integrated into a building’s design, and what value this gives to the building. The purpose is also to give an indication of whether an integrated solar panel installation is profitable, and what is required for more building developers to invest in solar power.

  A study on solar cells was conducted to gain knowledge of the different types of solar cells and systems and their possible integration into buildings. The study also included research on why solar cell installations are not more common today. Case Studies were also conducted on projects with integrated solar cells. This was done to gain an understanding of how solar panels can be used as design elements. The study was done as a systematic literature study through a qualitative method.

  City and site analyses were carried out as a first step in the design process. The analyses focused on the movements, green spaces, climates, functions and architectural character of the city and site. The analyses were done to attain an impression of the environment the building would be placed in, and its requisites. These analyses were followed by volume and solar studies to come up with a building design that would fulfill the requirements of the client, while creating good areas for placement of the solar panels.

  The master thesis resulted in a design proposal for a mixed-use building with integrated solar cells. The resulting two buildings are located in the outskirts of the city center of Linköping. The buildings are designed to interact with the surrounding buildings and the remaining city, while at the same time bringing something new and exciting to the mix. The buildings’ placement and height were decided by the combination of the movement of the sun over the plot, so as to create good areas for the solar panels, and the requisites of the site. The integrated solar panels are placed on the roofs and facades of the buildings. The possibilities of semitransparent solar cells in windows and glass railings is also examined. The solar panels on the roof consist of solar roof tiles and are placed on the east side of the north building’s roof and the west side of the south building’s roof. These tiles have matching roof tiles without solar cells inside, on the other side of the roofs, meaning that no difference can be seen between the two sides. The façade panels are placed to cover the entire protruding stairwells of the buildings. Panels are also placed on remaining parts of the south-east and south-west facing facades but are here placed in a pattern as though they are trickling down the walls. The panels are placed to avoid shade as shading of the panels reduces their effect. The solar cells are smooth, black, thin-film solar cells and the panels have matching glass panes that are placed were the design opted for panels, but the placement was not good out of a solar irradiation perspective.

  The results of the rough calculations on the project’s solar panel installation’s profitability shows that the investment would have a payback time of approximately 15 years. This, when counting in a government support of 1.2 million kroners and the reduced cost for the building cover material that the solar panels replace. The solar panels in the design proposal are not in standard sizes. Would they have been so the investment cost would have been lower and the payback time, according to the rough calculations, would be around 10 years. The produced electricity constitutes around 60 percent of the operational electricity for the buildings. If semitransparent solar cells are included the value goes up to 80 percent. Although the produced electricity does not cover the complete electricity needs of the buildings, it still reduces the amount of bought electricity. Electricity that would most likely not come from a renewable source. The conclusion is, therefore, that an integrated solar cell installation is economically profitable. The solar panels contribute both the aesthetics of the building and building functions, as well as electricity from a renewable source. Investing in a solar cell installation also sets a good example and will lead to more investors taking a chance on solar power.

  Getting more building developers to invest in solar cells systems can be done by increasing the, today lacking, knowledge of solar energy and solar cells, the process for designing and installing a solar cell system, as well as the laws regarding solar power and solar power investments. Another obstacle for solar power is the high costs of the installations. The prices on solar cells are, however, continuously dropping, because of the development in technology and the manufacturing process, as well as the growing number of manufacturers. To increase the speed of this process more building developers should invest in solar cells, as a higher demand will lead to more manufacturers, which will then lead to reduced prices. The government can also help by offering research support and for example tax subventions to make an investment in solar power seem more worthwhile.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Gustafsson, Erica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [en]

  The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. These factors were one of the reasons why the interest was raised to investigate how an attractive and public passive house can be designed. The study focuses to develop conceptual architectural drawings and recommended building techniques for passive house.

  During the investigation have a quantity of places in Örnsköldsvik been appointed as potential for the planned culture house, the property Örnsköldsvik 8:27 was one of them. The location is centrally placed in the urban city of Örnsköldsvik, with walking distance to the travel center, the big square, trade and green areas. The urban analysis provides opportunities for the building to connect to existing paths, utilize the south and create social and attractive environments.

  In the theoretical studies of sustainable construction and passive houses, it is stated that building in the future is going to be on stricter terms, focus on human needs and quality of life, as well resource management should be adapted to circular flows. In the case of passive houses should the passive solar radiation be optimized trough the orientation of the building to south and the building form has an airtight construction. Solutions in the form of energy efficient windows, entrance doors and ventilation with heat recovery are important components for a complete passive house. Four reference projects are studied, two of them are public passive houses and two are culture houses, these provide good examples of how it can be realized.

  Attractiveness is difficult to define in terms of building design and thus a semantic environmental description is carried out to get an idea of what attractiveness is for a group of people in Örnsköldsvik. The survey shows that the building should be open, light, friendly and safe, as well giving an impression of neutrality between the word pairs masculine/feminine and homogeneous/chaotic.

  The result shows that there is potential to constructing an attractive passive house as a public building, as long continuous quality controls and god design during the construction process are taking place. However, it became evident that the culture house is a complex building that requires consideration for all premises to meet the need for the building, to remain the functional and attractive meeting place for all people. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Gyurkovich, Mateusz
  et al.
  Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow Uni versity of Technology, Poland.
  Sotoca, Adolfo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Quality of Social Space in Selected Contemporary Multifamily Housing Complexes in Poland's Three Biggest Cities2019Inngår i: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics (IOP), 2019, Vol. 471, nr 8, artikkel-id 092009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The investment boom in multi-family residential buildings observable in Polish metropolises at the turn of the 20th century seems to have slowed down. Due to the growing difficulty in obtaining and repaying mortgages, potential customers have become more demanding. Users' needs come first once again, including the need to dwell in beautiful surroundings. Developers implementing projects of multi-family housing estates in different scales more and more often pay attention not only to the floor area, but also to the aesthetics of new buildings. Many housing estates put into use in Poland in recent years are as good in this respect as their contemporary western counterparts. Quality of workmanship and finishing standards of buildings and their immediate surroundings increase, too. This study covers examples of new housing investments, regarded as prestigious, from Poland's three biggest cities (Warsaw, Cracow, Lodz), implemented in 10 recent years. The goal was to verify by means of a comparative analysis whether their architectural quality has changed compared to previous years. Does it mean that beautiful residential architecture comes into being? Is it a common phenomenon? Is life comfortable in beautiful, prestigious housing estates? Do they form real, efficient habitats, or only bedroom communities, or are they another type of investment? What are the relations of contemporary multi-family estates with the urban tissue in light of the growing spatial chaos in Poland's biggest cities? According to the study results, in recent years Poland saw more and more multi-family housing estates, attractive in their contemporary form, furnished with well-tended and carefully arranged social – predominantly green – spaces. Alas, due to a limited number of services they are usually closed enclaves, often fenced. Frequently they lack sufficient services necessary for proper functioning of the housing environment: trade, education (nursery and primary schools), healthcare, basing on the existing overloaded city infrastructure. Therefore, their contribution to building of sustainable spatial structures is limited, not to mention such obvious drawbacks as lack of continuity of the public domain in the form of public greenery systems, pedestrian routes, or squares. Responsibility for this situation goes not only to designers and investors of such complexes, but mostly to local authorities, whose goal should be to maintain spatial order in cities. These are still, however, single islands on the sea of mediocre dense residential architecture. Growing transport-related problems result from scarcity of appropriate road infrastructure and limited municipal investments in public transport and education / sports services, which do not balance the increase of developers' residential investments. One of the basic causes of this situation is the aforementioned crisis of spatial planning, observable in the three cities included in the study.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Hansson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Att överbrygga en barriär - för ökad rumslig och social integration och tillfälliga åtgärder som motor i stadsbyggande: Fallstudie: Enköpingsvägen genom Sundbyberg2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Attractiveness in Urban design2018Inngår i: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 3, s. 7-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Attractiveness in Urban Design: A study of the production of attractive places2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This research project investigates the production of attractive places, through theory form and everyday life. The research study was originally sprung from practical questions regarding the extensive use of the term attractiveness in urban planning and design. What is the term intended to address? How is the term understood in local contexts? How is the term transformed to built environments? The term is rarely scrutinized and criticized and the understanding of the term, its meaning and implications is diverse. Starting from critical urban theory, the research project critically scrutinizes the term and contrasts it with local citizens perspectives of attractive towns. The research project proceeds from the idea of that places are produced not only by planning and urban design professionals, but also by people living in and visiting a place (Lefebvre, 1991). The research question addressed is How is the term attractiveness in built environments understood and designed in the perspectives of architects/urban designers and local citizens, and how can the term be explained to inform future planning of attractive urban environments?

  The research design consists of four sub-studies to investigate planning and local perspectives of attractiveness, its presentations and urban forms. The research design was set up in Kiruna and Gällivare, two mining towns in the sparsely populated Swedish north. These towns are undertaking major urban transformations due to the mining activities. Both municipalities explain the transformation processes as opportunities to become more attractive for people to settle as permanent residents. The term was investigated through discourse and qualitative content analysis, whilst the local citizen perspective was investigated through urban living labs.

  The conclusion was that the urban planning and design sphere of place production defines the term attractiveness according to their challenges. The term addresses the contemporary situation of place competition where places compete about labour, companies and capital on a global market (Harvey, 1989; Brenner et al. 2014). A discourse of attractiveness can be formulated to focus on three interest areas: urban economics, social wellbeing, and urban townscapes. The term can further be explained as an approach of reinventing places as attractive through urbanization and agglomeration.

  The local citizens idea of attractiveness is produced through societal challenges, local opportunities as well as practical experiences. The production of attractiveness is affected partly by everyday experiences and partly by assimilated knowledge about the place and society, from among others media reporting and official urban planning documents. As produced through knowledge, pedagogical processes also affect the idea of attractiveness. Physically, the attractive town is described as a place someone has cared of designing, including a legible town plan, locally distinct character, clear borders between built up areas and nature, and coherent connections between neighbourhoods.

  Some reflections drawn from the studies. In order to create truly attractive places, the term attractiveness should be inclusive to perspectives of local citizens. There are, among others, an ethical concern and a potential in this statement. The ethical consideration is that the term attractiveness has different meanings by different communities and individuals; the use of the term is persuasive with the potential to hide agendas seen as attractive according to only some viewpoints. On the other hand there is a potential in acknowledging attractiveness as being produced by everyone practicing place; it opens possibilities for a more diverse and inclusive term with richer ideas of attractive places.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Attractiveness in Urban design practiceManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Hidman, Erik
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Segerstedt, Eugenia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Living Labs and production of space: Reflexive analysis of action based urban living labs2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Hjortstam, Elvira
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Att skapa kontakt till naturen genom arkitektur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan har under det senaste århundradet i allt större utsträckning tappat kontakten till naturen. Vad som en gång i tiden var vårt hem och en naturlig del i vårt dagliga liv, har för allt fler människor kommit att bli något de måste göra ett aktivt val för att upple- va. Natur och civilisation har kommit att ses som motsatser till varandra. (Van der Ryn, 2013) Våra levnadsytor upplevs ofta som statiska, fyrkantiga och oföränderliga över tid. Vad skulle ske om skaparna av den bebyggda miljön istället tittade bakåt på människans ursprungshabitat i ett försök att lära sig om nyckelelement för en boendeutformning?

  Denna kandidatuppsatts syftar till att undersöka hur arkitektur kan förhålla sig till denna problematik med syfte att öka välmående för användarna. Uppsatsen inleds med en kort diskussion kring uppståndelsen av distanseringen till naturen samt de fördelar och nack- delar som finns i att motverka denna trend.

  I uppsatsens teoretiska analys framkommer olika befintliga angreppsmetoder till hur arkitekturen kan lära sig av naturen som människans ursprungliga boning. De negativa effekterna kring distansering från en naturlig miljö visar sig vara möjliga att reducera både genom ökad direkt kontakt med naturen men även genom att tillämpa naturligt före- kommande attribut i olika abstraktionsnivåer i arkitektonisk utformning. Den teoretiska analysen visar på olika tillvägagångssätt för att tillämpa detta.

  Två arkitekter som är kända för sina kreationers relation till naturen är Sverre Fehn och Frank Lloyd Wright. Deras tillvägagångssätt och arkitektoniska attribut studeras i två fall- studier av verken Villa Busk och Fallingwater.

  Avslutningsvis följer ett konceptuellt designförslag beläget på kronanaområdet i Luleå med mål att tillämpa delar av de framtagna nyckelelementen ur den skriftliga analysen. Förslaget är utformat på en generell nivå och anses inte vara en slutvärdig produkt, utan snarare ett experimentellt praktiskt tillämpande av lärda slutsatser.

 • 18.
  Hultqvist, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Jämställd stad?: Perspektiv på stadsplanering och genus2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utformat som ett pedagogiskt kompendium inom ämnet jämställd stadsplanering. Målgruppen är studenter i utbildningen Civilingenjör Arkitektur inriktning Stadsplanering på Luleå tekniska universitet eller liknande utbildningar. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka olika aspekter som finns inom ämnet och vad som kan göras för att dessa ska implementeras i planeringsarbetet. I kompendiet presenteras de olika aspekterna i varsitt kapitel där störst vikt ligger vid att formulera problemet men även vissa förslag på åtgärder ges. De olika aspekter som identifierades var trygghet, den fysiska utformningen, transporter, medborgardialog och aktiviteter i staden. Det finns även med ett avsnitt om genusteori och kvinnors situation i staden genom historien. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Klasson, Nathalie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Källgård, Jenny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  En förskola med en planprincip med ett större gemensamt utnyttjat torg: – en konceptuell utformning där god rumslig upplevelse står i fokus2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska förskolor har tidigare utformats med separataoch identiska avdelningar i vilka samtliga aktiviteter tarplats. Idag finns ett annorlunda synsätt vid byggnationerav förskolor som nu gestaltas med små hemvisten för olika åldersgrupper tillsammans med gemensamma rumför lek, skapande, vetenskap, musik och måltider. I dettaarbete utförs en konceptuell gestaltning av en förskola för144 barn i samhället Sävast i Bodens kommun utifrån ett redan framtaget lokalprogram och en given tomt. Syftetär att gestalta en förskola i ett plan med större gemensamt utnyttjade torg och undersöka hur god rumslighet skapas itorgen. Samtidigt ska trivseln i inomhusmiljön beaktas medhänsyn på barnen och pedagogerna.

  Arbetet påbörjas genom en inledande litteraturstudiedär arkitektoniska kvalitéer, barnets behov och utvecklingbeaktas kopplat till förskolor med ett gemensamt utnyttjat torg. Litteraturstudien följs av tre stycken fallstudier på förskolor i Luleå och Umeå där både platsbesök och intervjuer genomförs. Därefter syntetiseras resultatet från litteraturstudien och fallstudierna med hjälp av metodenProblem Seeking vilket går ut på att identifiera behov ochlösningar. Det resulterar i en syntes bestående av sex styckenlösningar som uppfyller flest identifierade behov för barn och pedagoger, vilka i sin tur ligger till grund för det framtagna konceptet. Syntesen resulterar i följande sex kvalitéer: Öppen planlösning, Utmanande och varierande, Nivåer och krypin, Färg, material och texturer, Ljus och transparenta ytor samt Skapa aktivitetsrum i rummet.

  Detta resulterar efter en platsanalys, flödes- och sambands-skisser samt volymstudier i en rödfärgad förskola med skiftande tak innehållande ett större och ett mindre torg som tillsammans med restaurangen skapar en cirkulation kring en innergård. Torgen resulterar i öppna utrymmenmed snedställda innerväggar, varierande takhöjder samt utstickande och oregelbundna fönstersättningar. Mindrerumsligheter i torgen skapas främst med hjälp av olika typer av lös inredning där både transparenta och opaka material med olika texturer förekommer.

  Huruvida god rumslighet har skapats i torgen för att forma en trivsam inomhusmiljö är svårt att svara på då rumslig upplevelse är individuell. Vilka medel som kan användas för att skapa god rumslighet i en inomhusmiljö har däremotkunnat identifieras, vilket skapar goda förutsättningar för attuppnå det syfte torgutformningen tillgivits.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Larsson, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  SKA-processen: Konkreta riktlinjer och mätbarhet som stöd i sociala konsekvensanalyser2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Lindberg, Jonathan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Brismo, Jacob
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Moderna skolmiljöer: god tillgång till dagsljus genom tidig integrering av statiska, dynamiska och kvalitativa mätindikatorer: Ett gestaltningsförslag med lärdomar ur undersökningar av studieobjekt och dagsljussimuleringar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag byggs fler bostäder än vad som gjorts under de senaste 60 åren.

  Det finns många utmaningar med den volym bostäder som behöver byggas. Många bostäder kommer byggas i exploateringsområden, detta ställer krav på infrastrukturinvesteringar exempelvis i form av nya skolor.

  Enligt prognoser kommer antalet grundskoleelever öka med 250 000 till år 2025. Detta innebär ett behov av 1000 nya skolor på tio år. Behovet av skolor är långsiktigt och lärmiljöer behöver planeras för att vara långsiktiga.

  Dagsljus och utblick har en stor inverkan på vår arbetsmiljö, prestation och är nödvändig för vår hälsa.

  Studier har visat att dagsljusbelysta skolmiljöer får elever att prestera bättre. Trots detta har vi sedan 50-talet halverat kravet på dagsljusnivåer i skolor från 2 % till 1,0 % dagsljusfaktor. Idag har vi samma dagsljuskrav för klassrum som för ett sovrum i en bostad.

  Syftet med examenarbetet är att problematisera moderna skolmiljöer sett ur dagsljusets betydelse för hälsa och prestation i relation till dagens myndighetskrav för tillgång av dagsljus. Vidare syftar arbetet till att ta fram goda exempel på dagsljuslösningar som kan nyttjas vid utformning av moderna skolmiljöer.

  För att bedöma moderna skolors dagsljustillgång har ett urval av fem skolor i Stockholmsområdet utgjort studieobjekt där tillgången på dagsljus undersökts mot myndighetskraven.

  Undersökning av studieobjekten har utförts genom 3D modellering i Rhinoceros 3D samt dagsljusfaktorsimuleringar i programmet Grasshopper och Honeybee. Studieobjekten har modellerats upp efter inhämtade bygglovsritningar och dagsljussimuleringarna har utförts med simuleringsmotorn Radiance.

  Resultatet från dagsljusfaktorsimuleringen visar att ingen av de undersökta skolornas fullt ut uppfyller myndighetskraven. Anledningen till varför skolornas undersökta rum inte uppfyller kraven varierar mellan eller utgör en kombination av; rumsdjup, fönsterstorlek, fönstersättning i fasad, avskärmningsvinklar, avskärmande byggnadsdelar och fast solavskärmning.

  Undersökningen visar att rum som hemvistytor och uppehållsrum ofta saknar fönster mot det fria och följaktligen underkänns. Dessa rum är vanligt förekommande vid nyttjande av progressiva pedagogiska inriktningar. Beroende på rummens tilltänkta användning kan de komma att klassas som vistelserum och behöver därför tillgång till dagsljus.

  Ur litteraturgenomgången förstås att en tidig integrering av dagsljusdesign i gestaltningsprocessen är nödvändigt för att säkerställa en god tillgång till dagsljus i lärmiljöer.

  Som del av examensarbetet har därför ett gestaltningsförslag tagits fram där en dagsljusdesign nyttjas.

  Iterativt under gestaltningsprocessen har dagsljustillgång simulerats för att motivera gjorda designval och säkerställa en god dagsljusnivå.

  För jämförande och platsspecifika resultat har klimatbaserade simuleringsmetoder använts. Det nyttjade mätvärdet Optimal Day-lit Area (ODA) simulerar användbarheten i det tillgängliga dagsljusets belysningsstyrka över ett år. Samtidigt tar ODA hänsyn till överbelyst golvyta som kan vara problematisk då obehagsbländning och överhettning kan uppstå.

  Det presenterade gestaltningsförslaget utgör ett konceptförslag i syfte att gestalta användningen av en integrerad dagsljusdesignprocess och dess resultat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ljungberg, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  En studie av åtgärder för att öka dagsljuspenetrationen i genomgående bostadslägenheter: Med dagsljusets inverkan på rumsupplevelsen i fokus2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagsljus påverkar människors hälsa likväl som upplevelsen av bostaden. Detta tillsammans med faktumet att stor del av vår tid spenderas inomhus gör dagsljuset till en viktig parameter att beakta vid projektering av bostäder. Hur dagsljuset tas in och upplevs i bostaden är dock mycket litet studerat. På grund av stadsförtätning och energieffektivisering av byggnader blir dagsljustillgången dessutom ofta underprioriterad. I samband med ökad användning av miljö-certifieringssystem för byggnader så som Miljöbyggnad har problematiken med att få in tillräckligt med dagsljus fått större uppmärksamhet. Miljöbyggnad, som är det mest använda systemet i Sverige, har tre olika certifieringsnivåer, där mellannivån ”Silver” utgör en utgångs-punkt i detta arbete. Kravbilden för dagsljusparametern i Miljöbyggnad silver är framförallt svår att uppfylla i djupa byggnadskroppar, varför studien inriktades mot att utvärdera upplevelsen av lösningar för att få in större kvantiteter av dagsljus i genomgående lägenheter. Målet med studien är att presentera alternativ för dagsljusinsläpp och utvärdera huruvida de skulle kunna uppfylla dagsljuskravet för Miljöbyggnad silver i en genomgående lägenhet på under 55 kvadratmeter, samt att utreda vad det finns för nackdelar och fördelar med att implementera respektive alternativ med avseende på upplevelsen av dagsljuset i bostaden. Arbetet omfattar en litteraturstudie inom området arkitektur och dagsljus, en intervjustudie med experter inom ljusplanering, dagsljus och/eller arkitektur och en utredning av förslag till åtgärder för en planerad lägenhet i Stockholm. Litteraturstudien låg till grund för att hitta lösningar för att öka dagsljuspenetrationen medan intervjustudien användes för att få en ökad förståelse för vad experter inom området dagsljus och/eller arkitektur ser som dagsljuskvalitéer och hur respektive potentiell lösning kan bidra till den rumsliga upplevelsen av bostaden. Resultat från litteraturstudie och intervjustudie användes sedan för att utvärdera huruvida de identifierade lösningarna kan bidra till att kravbilden för dagsljusparametern i Miljöbyggnad silver kan uppnås i genomgående bostäder på under 55 kvadratmeter, samt vilka fördelar och nackdelar som kan ses med respektive lösning. Slutligen utvärderas de olika lösningarna att öka dagsljus-penetrationen i den utvalda lägenheten. Sammantaget pekar resultaten på att avskärmnings-vinklar och arkitektonisk utformning spelar en avgörande roll för möjlighet till uppfyllnad av kriterier i Miljöbyggnad silver, och att det bör vara prioriterat att arbeta med framför från litteraturen identifierade lösningar för att öka dagsljuspenetrationen. Utav de identifierade lösningarna - fiberoptik, ljushyllor, ökad reflektionsfaktor i taket, högre sittande fönster och vinklade nischer - lyfte respondenterna särskilt fram vinklade nischer. Vinklade nischer för inte dagsljuset mycket längre in i rummet men respondenterna menar att de bidrar till att minska kontrasten mellan vägg och fönster och på så sätt ger ett trevligare ljusförhållande i rummet. Fiberoptik ansåg alla respondenter, med undantag från Ljusdesignern, inte ge ett trevligt ljusförhållande och vara dyrt att implementera. Respondenter menade vidare att reflektions-faktorn i bostäders tak generellt redan är så hög att en ökning inte skulle göra en märkbar skillnad. Ljushyllor däremot skulle kunna öka dagsljuspenetrationen, men sammantaget tyder studiens resultat på att det finns litet intresse för dessa i Sverige i dagsläget då ljushyllorna fungerar bäst vid direkt solljus. Högt sittande fönster minskar avskärmnings-vinkeln och kan baserat på respondentsvaren vara en lösning för att öka dagsljuspenetrationen när tillräcklig takhöjd föreligger, rumsproportionerna inte är för små i förhållande till fönstret och möjlighet för utblick fortfarande är tillgängligt. Intervjustudien visade även på att upplevelsen av ljuskaraktären i rummet baseras på subjektiva värderingar och preferenser. Slutligen har intervjustudien uppmärksammat bristerna med att använda simuleringar för att utvärdera ljusförhållandet i bostaden, vilket visar på behovet av vidare studier gällande upplevelsen av olika dagsljusnivåer i den byggda miljön.

 • 23.
  Luciani, Andrea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Sjöholm, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse: paradoxes and controversies2019Inngår i: / [ed] Maria Alessandra Segantini, London, 2019, Vol. 2, nr 15, s. 292-300Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Mandal, Anindita
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Byrd, Hugh
  School of Architecture & Design, University of Lincoln, UK.
  Density, Energy and Metabolism of a proposed smart city2017Inngår i: Journal of Contemporary Urban Affairs (JCUA), ISSN 2475-6156, Vol. 1, nr 2, s. 57-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on a detailed analysis of the metabolism of the Island City of Mumbai should the Indian Government’s proposal for ‘smart’ cities be implemented. It focuses on the environmental impact of increased population density achieved by demolishing existing medium-rise (3-5 storey) housing and replacing it with the proposed high-rise (40-60 storey) towers. The resulting increase in density places a burden on the demand on such things as electricity and water and simultaneously increases the output flows of drainage, solid waste and greenhouse gas production.An extended urban metabolism analysis is carried out on a proposed development in Mumbai (Bhendi Bazaar) that has been put forward as an exemplar case study by the Government. The flows of energy, water and wastes are calculated based on precedents and from first principles. The results of the case study are then extrapolated across the City in order to identify the magnitude of increased demands and wastes should the ‘smart’ city proposals be fully realised.Mumbai is the densest city in the world. It already suffers from repeated blackouts, water rationing and inadequate waste and sewage treatment. The results of the study indicate, on a per capita basis, increasing density will have a significant further detrimental effect on the environment.

 • 25.
  Morata, Berta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  The Northbothnian Technological Megasystem: Urbanization, territorial metabolism and political ecologies2018Inngår i: Urbanism & Urbanization: On Reproduction: Re-Imagining the Political Ecology of Urbanism / [ed] Michiel Dehaene, David Peleman, Ghent University, 2018, s. 87-102Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Planetary Urbanization (Brenner, Shmid, 2011) opens up a radical shift in analysis from urban form to urbanization process, as suggested through the radical hypothesis of the complete urbanization of society, put forward by Henri Lefebvre four decades ago. This situation means, that even spaces that lie well beyond the traditional city cores and suburban peripheries, have become integral parts of the worldwide urban fabric. Political-economic spaces can no longer be treated as if they were composed of discrete, distinct, and universal “types” of settlement.

  Under such scope, in every region of the globe, erstwhile “wilderness” spaces are being transformed and degraded through the cumulative socio-ecological consequences of unfettered worldwide urbanization. In this way, the world’s oceans, alpine regions, the equatorial rainforests, major deserts, the arctic and polar zones, and even the earth’s atmosphere itself, are increasingly interconnected with the rhythms of planetary urbanization at every geographical scale, from the local to the global. These spaces become critical for urban development (and moreover, for urban political ecology debate). For that, Sweden is a paradigmatic case study where the urbanization of the southern part of the country is sustained upon an extremely intensive appropriation of natural resources from the North (Sörling 1988), (Tidholm 2014).

  Norrboten, the northernmost land of Sweden, is a paradigm for territorial metabolism where a complex combination system of mining industry urbanization shaped the area. Thus becoming the connecting concept of Norrbotten Technological Megasystem NTM (Hansson,  1990) [fig.1], it’s key actors: natural resources, mining, transport, H2O, energy, military infrastructure, mining communities, the indigenous Sami. Today the nature of industry remains the same, the social, political and economic leverage NTM exerts over the region is absolute; the economic profit, financial stability and wealth of the Swedish state take precedence over the environment. However, much of the industrial paradigm that underpinned its implementation is now under a severe change; as the global economy is facing an era of human development where resources, metals, minerals and energy will be more critical than ever, a renewed urban and territorial framework is urgently needed. The set of relations between environment and communities is currently under an unprecedented revision based on socio-environmental reflections.

  This short paper will pose for discussion how heavy territorial infrastructure respond to the changing metabolism that is following after the short-term appropriation of resources so characteristic of industrial development in northern Europe. By critical graphic comparative analysis and trans-scalar research by design (Barcelloni & Cavalieri, 2015), the thesis will empirically investigate these processes to be able to cope with the debate on infrastructural adaptation through political ecology perspective.

  Fulltekst (pdf)
  The Northbothnian Technological Megasystem: Urbanization, territorial metabolism and political ecologies.
 • 26.
  Olin, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Värden med miljöcertifieringar av byggnader: En fallstudie av samverkande byggaktörers erfarenheter från två husbyggnadsprojekt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Shaping Resilient Urban Spaces: Transitioning from the resource-extraction to resource-integrated urban paradigm2017Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Natural resources (minerals, petrol, wind, solar, forest, etc.) are at the basis of our urban economies. However, under a market-led economic regime, resource-extraction urbanism is a waste-generating, primitive (although pervasive) model that evolves at the planetary scale. At the same time, trends such as decentralization and miniaturization of renewable resource generation and circular economies promise to disrupt the current resource-extraction paradigm. We think that cities need to transition from the primitive, resource-extraction paradigm to a more resilient, resource-integrate urban nexus. In my presentation, I will show some experiences in which, under the umbrella of resource-integrated urbanism, my group and I have dealt with the issues of exploring a new urban aesthetic and the regeneration of resource-extraction spaces. The first project, in the project Food on the Roof, we deploy big data analysis techniques and interdisciplinary thinking to capitalize on waste energy and available space to grow food in cities across seasons. In the second project, MIN-SPIRE, we tackle the issue of extractive spaces and “resource waste” by deploying design and planning as a catalyst for local development.

 • 28.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Towards resource-integrated urbanism: Rethinking cities through the resource-urbanization nexus (RUN)2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Resources in their various forms are at the basis of our urban economies. The extraction, alongside with the distribution, processing and disposal, of resources, being them natural, energy, or human, is a main driver for planetary urbanization. However, under a market-led economic regime, which is characterized by boom and bust cycles, the space produced by the resource-extraction economic model is from time to time discarded with huge environmental and social losses world wide. While recent concerns about climate change and urban resilience have emphasized resource efficiency i.e. consume less and use better each unit of resource, we think that this target alone isn't sufficient to truly transform society towards a more resilient horizon. We need to rethink the resource-urbanization nexus (RUN) and the way it affects our lifestyle and cities. In this article, we suggest resources in its various forms (natural and human) be intimately integrated with humanity and its built environment. To articulate such a vision, we discuss our two latest research projects that deal respectively with energy districts and resource regions in northern Sweden. Methodologically, we deploy assemblage thinking, global production network of resources, and critical urban theory and political ecology as the main pillars of our framework.

 • 29.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Why Knowledge Megaprojects Will Fail to Transform Gulf Countries in Post-Carbon Economies: The Case of Qatar2018Inngår i: New Urban Geographies of the Creative and Knowledge Economies: Foregrounding Innovative Productions, Workplaces and Public Policies in Contemporary Cities / [ed] Simonetta Armondi, Stefano Di Vita, Routledge, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Rizzo, Agatino
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Johansson, Tim
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Wenngren, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Food on the Roof: Developing an IT platform to visualize and identify suitable locations for roof farming in cold climates2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this project was to explore the possibility to smartly integrate food production in cold urban environments. The main objective was to sketch an intelligent platform to guide a comprehensive, city-wide approach to urban farming in winter cities and assist city stakeholder.

  We have worked with large databases related to energy consumptions, performances, building stock and size, solar radiation, and so forth. The challenge for us was to integrate big data in a manner that is easy to understand and visualize for all audiences while matching the ambitions of local stakeholders for urban farming.

  Urban farming (UF) has social, economic, and environmental benefits: socially UF will bring people closer to nature and it can become a source of education for local schools and community; economically, UF targets the rapidly growing market of premium, fresh, biological food that is proudly produced locally and can be sold to local restaurants and other customers; environmentally, UF will decrease our reliance from far away and poorly controlled food chains, while decreasing environmental costs for transportation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Schylander, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Building-Integrated Photovoltaics for a Habitat on Mars: A Design Proposal Based on the Optimal Location and Placement of Integrated Solar Cells2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The ever-increasing challenges that we face with our consumption of resources on Earth are factors which have prompted researchers to show interest in studying the possibilities of human habitat on other celestial bodies. Mars is a stone planet and is at such distance from the sun that it could be feasible for future settlements with the right technology and solutions. Future missions to Mars rely on solar panels as their primary power system. Utilizing solar architecture is a solution that reduces both a building’s energy consumption and the extent of environmental damage fossil fuels are causing the Earth. This leads to extensive opportunities to explore how we can increase the use of renewable energy using new technologies developed for use on Earth but also for use in the space industry.

   

  This study used a qualitative method through literature studies and semi-structured interviews as well as a quantitative method through calculations. The literature study was meant to act as a theoretical base for this study and for the interviews by creating an understanding of the world’s usage of renewable and non-renewable energy sources and how solar power works by the means of photovoltaic cells. The interviews were held to identify the opportunities and obstacles regarding a solar power system on Mars as well as the usage of BIPV (building-integrated photovoltaics) in extreme environments. Mathematical calculations were based on the fundamental geometric shape of a cylinder where the walls were set to be the varying parameter. Six locations on Mars with different coordinates and underlying matters were selected to the study based on the knowledge collected from the literature study and the interviews.

   

  Aspects that needs to be considered for building-integrated photovoltaics placed on a building’s envelope on Mars are several. Some of the most crucial are: dust deposition and dust in the atmosphere, a climate with major temperature extremes, the habitats location on the planet and the amount of output energy provided by BIPV partly affected by the Mars-Sun distance. If the fundamental geometric shape of the building is a cylinder, the building’s shape would to form as a truncated cone with smaller wall slopes the closer the equator the habitat is located. If the habitat is placed far away from the equator the walls’ slope, the optimal tilt angle of the photovoltaic module, would be steeper and increase with the higher latitude. The maximized power by using BIPV on a building on Mars is provided as close to the equator as possible due to the big amount of sunlight reaching the surface. If BIPV could be used on the Martian surface is still a relatively extensive hypothesis. Studies about Mars and other planets tend to result in this kind of approach because of the many insecurities that cannot be proven before humans get to the planet or detailed tests have been accomplished and analyzed. A solar power system shows great opportunities for future human missions to Mars but BIPV is not considered an option in the near future without further research and development verifying the option.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Segerstedt, Eugenia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Producing space in Living Labs: Reflexive analysis in the contexts of Kiruna and GällivareInngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Living labs are popular in urban design research, but have been mostly used in contexts of big cities. Here we describe living labs conducted in mining, Kiruna and Gällivare, undergoing major urban transformations due to the mining activities causing ground deformations. The purpose of this paper is to analyze how space is produced in the discussions attractiveness and social sustainability in the Living labs in relation to the towns and the urban transformations. Discussions on attractiveness and social sustainability are analyzed in terms of Lefebvrian dimensions (physical, mental, and social space) in theory of productions of space. Results show how construction of place combines time and space, as production of space becomes production of shared identity.

 • 33.
  Sjöholm, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Norrbotten's Technological Megasystem2019Inngår i: TICCIH Bulletin, ISSN 1605-6647, Vol. 85, s. 3-6Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Sjöholm, Jennie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Norrbottens technologisches Megasystem2019Inngår i: Industriekultur, ISSN 0949-3751, Vol. 86, nr 1, s. 27-29Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Sjöholm, Jennie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Town identity, urban form and urban transformation: The case of Kiruna, Sweden2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 36.
  Sjöholm, Jennie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Hidman, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Urban conservation and urban morphology in Kiruna, SwedenInngår i: Urban morphology, ISSN 1027-4278Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Skarpsvärd, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Var går du?: En studie om stadsform och dess påverkan på gåendes rörelsemönster i Gävle2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Strålberg, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Arkitektonisk kvalitet i små lägenheter med avseende på planlösningen: 2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en trend i samhället att bygga mindre och mindre bostäder. Nya lagkrav för små lägenheter vad gäller minskad tillgänglighet har gjort det möjligt att bygga ännu mindre (SS 91 42 22, 1994). En aspekt som sällan nämns i dessa sammanhang är de arkitektoniska värdena. Detta arbete syftar till att utreda hur arkitektoniska kvaliteter förhåller sig i små nybyggda lägenheter i Sverige. Undersökningen görs genom en fallstudie av tio projekterade/nybyggda lägenheter där arkitektoniska värden analyseras. 

  Begreppen arkitektur och kvalitet är två laddade och vida begrepp med många åsikter kring sig. I denna undersökning definieras och avsmalnas begreppen. Genom en fallstudie undersöks tio lägenheter med slutsatsen att arkitektonisk kvalitet kan uppnås i små lägenheter. Undersökningen visar att vissa uppställda kvalitetsparametrar är svåra att uppfylla. Den visar även att många kvalitetsaspekter är särskilt svåra att uppfylla i enrumslägenheter.

  Studien visar att det är möjligt att bedöma arkitektonisk kvalitet utifrån denna metod hos planlösningar. Det finns dock aspekter som inte går att bedöma och det är svårt att värdera kvalitetsaspekter gentemot varandra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Torbjörnsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Att bo och leva med vatten: En konceptutveckling kring byggnation av bostadsgrupp på vatten med gestaltning i Frihamnen, Göteborg, som följd2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med ökad inflyttning till storstadsregioner blir den byggbara ytan i urbana områden allt mer begränsad. Detta i samband med förändringar i det globala klimatet, med ökade havsnivåer och mer intensiva regn som följd, samt utveckling av ny teknik öppnas det upp för nya typer av lösningar.

  Följande examensarbete syftar till att utveckla ett koncept för byggnation av bostadsgrupp direkt på vattenspegel och sedan använda det som grund vid utveckling av ett gestaltningsförslag. Först utförs en litteraturstudie inom ämnet. Utifrån analys av denna, samt referensobjekt, skapas ett koncept innehållande de aspekter som bör tas till hänsyn vid byggnation av en bostadsgrupp direkt på vatten. Arbetet använder sig av metodik redovisad i boken ”Idea Work”, både för den teoretiska delen samt den kreativa processen.

  Med hjälp av det framtagna konceptet utvecklas ett gestaltningsförslag för en flytande bostadsgrupp. Förslaget placeras i Frihamnen i Göteborg, ett område som inom en snar framtid ska utvecklas till att bli en helt ny stadsdel. Förslaget följer även i största möjliga mån den vision som Göteborgs Stad satt upp för utvecklingsområdet Frihamnen.

  De flytande bostäderna är anpassade efter de lokala väderförhållanden som råder på platsen. Byggnadernas struktur är utformade så att de ska skydda från vind samt ge boende möjlighet att njuta av solen. Fasader med mycket glas skapar en visuell kontakt med vattnet precis utanför. Genom att aktivera taken och placera nödvändig grönska skapas där en grönblå struktur. En mindre park i mitten fungerar som en social punkt. Med varierande våningshöjder och arkitektur anpassas bostäderna efter den vision Göteborgs Stad utvecklat.

  Med ett fristående poolområde utnyttjas älvens vatten. Utgjutningar i pontonerna skapar direkt kontakt till vattnet, där ankring med allt från segelbåtar till kanoter möjliggörs.

  Gestaltningsförslaget är i sin helhet inte en fulländad lösning utan snarare en visualisering av hur ett bostadsområde på vatten kan tänkas se ut. Vidare studier behövs inom området för att ett slutgiltigt förslag ska kunna ta form. Förhoppningen är att inspirera till fortsatta studier inom ämnet. Resultatet kan ses på sidan 44 och framåt i rapporten.

  Slutsatsen av teori och gestaltningsförslag är att boende på vatten kan ha era fördelar för den urbana människan så som bättre närmiljö, möjlighet till ett aktivt liv, positiv påverkan på hälsa och en visuellt tilltalande omgivning. Att bygga på vatten öppnar således dörrar till nya möjligheter. Fortsatta studier inom alla delar framtagna i konceptet kan leda till en ännu bättre förståelse kring ämnet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Vallion, Simon
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Identifiering och Klassificering av Osäkerheter i Förvärvsprocessen vid Bostadsutvecklingsprojekt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidiga skeden av byggprojekt är oftast väldigt komplexa, och många av projektens förutsättningar är osäkra. Då osäkerheter kan ses som brist på information och kunskap, innebär det att tidiga skeden innefattar många osäkerheter som kan generera både positiva och negativa utfall. Därav är det viktigt att både identifiera och hantera osäkerheter för att fatta beslut och skapa rätt förutsättningar för projekten.

  Syftet med studien är att öka förståelsen för osäkerheter och osäkerhetshantering i förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt, vilket görs genom att besvara frågeställningen: Hur kan ett ramverk utformas för att skapa trygga beslutsunderlag vid affärs- och projektutveckling under förvärvsprocessen för bostadsutvecklare med avseende på osäkerheter. För att uppnå studiens syfte har en fallstudie av ett svenskt bostadsutvecklingsföretag genomförts genom observationer och intervjuer vid fallföretaget.

  Studien har resulterat i ökad förståelse för identifiering av osäkerheter och vilka osäkerheter som bör tas i beaktning vid beslut om förvärv. De identifierade osäkerheterna kan delas in i sex huvudområden: Tid, Ekonomi, Projekt, Organisation, Myndigheter och Marknad. Studien har även resulterat i ett ramverk för att analysera och värdera osäkerheter samt visualisera dessa i förhållande till varandra. Studien bidrar på så sätt till teorin genom att studera förvärvsprocessen i bostadsutvecklingsprojekt samt presenterar ett strukturerat arbetssätt för att klassificera och analysera osäkerhet. Ramverket som denna studie resulterat i är främst av relevans för beslutsfattare i förvärvsprocessen och kan användas som underlag vid beslut om förvärv av nya projekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Blomqvist, Kajsa
  RISE.
  Jahnke, Marcus
  RISE.
  Molnar, Stefan
  RISE.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  de Fine Licht, Karl
  RISE.
  Öhrling, Therese
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling2018Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det offentliga rummet: stadens gator, parker, byggnader och torg likväl som den kultur och sociala kontext som en viss stad har, skulle kunna utformas för att vara tillgängligt, användbart, inkluderande, attraktivt och välgörande för människan i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. 

  Troligtvis är det inte medveten diskriminering som ligger bakom mindre god design av det offentliga rummet, utan snarare okunskap om vad som kan och behöver göras. Fram tills dess människor befinner sig i en situation där de på något sätt själva är hindrade från att delta på lika villkor är det svårt att inse hur mycket det offentliga rummet påverkar oss. Det kan vara mindre hinder i form av ojämnt underlag som gör det svårt att ta sig fram för vissa, medan det omöjliggör framfart för andra. Det kan vara miljöer som vissa upplever som “vanliga” medan andra upplever sig djupt otrygga eller utestängda från desamma. Med andra ord är det offentliga rummets utrymmen där vi lever, jobbar och leker knutna till vart vi går och vad vi gör eller vart vi inte går eller gör. 

  Av den anledningen anser vi att det finns behov av att utveckla konkreta metoder och handgripliga råd för att arbeta med mer medveten utformning av fysisk miljö: tillgänglighetsdesign. Tillgänglighetsdesign används här genomgående som ett brett begrepp för design av lösningar som upplevs trygga, användbara, inkluderande, attraktiva och välgörande. Vi utgår från en designpraktik som stödjer tanken att miljön måste vara tillgänglig för alla grupper i samhället. I det förstudieprojekt som beskrivs i kommande kapitel har av den anledningen en kartläggning skett med utgångspunkt i ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign, det vill säga att motverka diskriminering och främja lika rättighter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

  Förstudien har omfattat kartläggning av normkritiska perspektiv, lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet, social hållbarhet och tillgänglighet, universell och inkluderande design, samt inhämtning av inspiration från arkitektur, form och designområdet. Det har även omfattat identifiering av goda exempel från runt om i landet på vad tillgänglighetsdesign i bred bemärkelse kan omfatta och intervjuer med personer som arbetat med detta. Vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit till arbetet. 

  Vår avsikt är att de principer som utformats i förstudien för tillgänglighetsdesign ska diskuteras, användas och uppdateras vid all stadsutveckling. På så sätt kan vi åstadkomma ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign och åstadkomma socialt hållbara, attraktiva och tillgängliga platser och miljöer runt om i landet. 

 • 42.
  Örn, Tomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Energy efficiency in heritage buildings: Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures2018Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The impeding climate change challenge urges for a reduction of energy use in the built environment. Buildings account for nearly 40% of the total energy use and about 35% of the greenhouse gas emissions in Europe. EU member states are required to improve the energy efficiency of the existing building stock, for example by sharpening building regulations and developing enforcement schemes. Since energy efficiency retrofits can affect irreplaceable values in heritage buildings, heritage buildings are often excluded from mandatory demands aiming at reducing the energy use in buildings. However, saving energy have gradually become embraced by the conservation community and heritage buildings with are seen as part of the solution.

  This licentiate thesis discusses the methods to identify heritage significance in a building and how the underlying theory determines different scenarios in a energy retrofitting process. The choice of conservation theory and conservation approach will affect the success the energy retrofitting process and determine how much the energy use that can be reduced. This thesis therefore suggests a framework to understand the different interpretation of the impacts that one could exert either by having an Objectivistic or Relative conservation value approach.. Based on this framework, a decision-support tool is developed to further detail the impacts of such approaches for different energy measures.

  Other results show that a majority of reviewed research publications focused on the operational energy in a building and only a few were concerned with energy use over the entire life- cycle of a building. These analyses are used to evaluate where most energy savings can be made, and often pinpoint weak spots in the building’s envelope or technical system. If it was mentioned at all, the influence of cultural and historical factors on energy efficiency measures as applied to heritage buildings tended to be assessed only briefly. Indeed, the majority does not describe conservation principles or even mention the methodology used – if any – for assessing or defining heritage values. Instead, researchers often show an explicit (sometimes an implicit) understanding of conservation as essentially something that is not destructive of original construction material and hence the authenticity of a building.

  This licentiate thesis is a compilation thesis, consisting of one separate sub-study, one literature review and an extended cover essay. The study is oriented towards a Swedish and European context, especially when it comes to climate conditions and discussions on building regulations and the theory and practice of architectural conservation. It addresses the growing research field of energy efficiency in heritage buildings and the thesis aims to contribute to an increased understanding on how the process of assessment and evaluation of heritage significance in buildings affects the making of heritage buildings more energy efficient. The main research question is: How do different approaches for assessing and evaluating heritage significance in buildings affect possible technical energy saving measures in heritage buildings?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Östman, Kristoffer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt: En studie över hur projekteringen kan gå från ETO-processer till processer grundade på masskundsanpassning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The digital wave that has engulfed the construction industry has in many ways changed how consultants work. The new working methods have created new conditions and opportunities for how architectural planning in construction can be conducted. Traditional planning is a project-oriented ETO process that can be compared with manufacturing of complex one-of-a-kind products (Jensen, 2014). Many consultants' business models based on the process gets criticized for not encouraging the reuse of solutions or development of their ways of working (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015).

  In the manufacturing industry, processes based on the concept of mass customization are used. The purpose of these processes is to improve the flexibility of the final product, at the same time as the standardization and economies of scale is preserved in the components (Jensen, 2014). Modularization and configuration is central within mass customization. These concepts along with automation formed the basis of the study. The concept intended to incorporate these influences into traditional A-planning, is called room objects. Room objects are parametrically driven objects that collect furnishings and equipment as modules in a BIM environment. In this study the room objects has been developed as products families with the intention and ability to meet the underlying needs (Jiao, Simpson, & Siddique, 2007). The needs consisted of room layouts gathered from reference projects and regulations and have been identified through case studies. The needs have then been revised in stages to ultimately result in the design parameters used in the construction of the room objects. In this thesis, the development of the room objects has been delimited against WC environments.

  The technical use of the objects has been studied within the concept room objects. The result of the study is presented as a methodology for the use and management inside Autodesk Revit. A big part of the use consists of various tools in the form of scripts developed in the software Dynamo. The tools allow some operations within the use, and thus within the planning, to be automated. They also enable the creation of configurators outside of Revit that facilitates the configuration of the room objects.

  The analysis and evaluation of the flexibility and usability showed of the room objects, shows that room objects as concept has the potential to work in the phase of A-planning. The flexibility and modularity of the room objects could within the context of the work meet 97 % of the designs given by reference projects and 100% of the designs given by the regulations. The limits of the adjustment possibilities are situated in complex room shapes that require an advanced parametric basis. The usability of the objects appeared to be limited by technical knowledge. The configuration of the room objects requires an insight of the parametric construction. The modification of the room objects requires the user to possess an understanding of parametric modelling at family level in Revit. The alteration of the scripts demands knowledge of visual programming. The potential is there to solve or manage these limitations through technical means and suitable project organization.

  How the concept can be implemented purely in terms of the process should be further investigated. In this study, there has been a discussion of how the project group can be organized in order to fully utilize the benefits room objects can bring in terms of time savings, experience feedback and quality assurance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 43 of 43
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf