Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brändström, Sture
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Wachenfeldt, Thomas von
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet2012In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 13, p. 115-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article was to illuminate aspects of learning in the Swedish fiddler movement (Spelmansrörelsen) 1923-1927. This was a period characterized by the organization and to some extent institutionalization of Swedish folk music. The empirical data is taken from the journal Hembygden, which was a magazine for scholars, enthusiasts and practitioners of folk music. Theoretically, the study is based on a concept of ideology developed by Sven-Eric Liedman: in every time there are two basic forms of identifiable ideology, manifest and latent. From the empirical material as a whole (around 900 articles), a selection was made to find articles dealing with aspects of learning among the fiddlers (33 articles). The following themes were generated: Fiddlers’ repertoire, Fiddlers’ masters, Rooms for learning, Learning formation. The writers in Hembygden often emphasized autodidactic aspect of learning and especially the importance of learning by ear. This manifest ideology came into an interesting tension in relation to the fiddlers themselves, who in many cases were more positive to notes and formal training.

 • 2. Liljas, Juvas Marianne
  A study of David Björlings way of teaching2007Conference paper (Other academic)
 • 3. Liljas, Juvas Marianne
  Aktivitet: Den musikaliska salongen i Falun som inspiriation för högre musikutbildning under 1800-talets senare hälft2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  http://www.bonas.nu/kulturdagarna.htm

 • 4. Liljas, Juvas Marianne
  Aktivitet: En stjärna föds  - när en annan slocknat: en dokumentär om David Björling, Jussi Björlings far2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5. Liljas, Juvas Marianne
  Aktivitet: Stockholms Musikpedagogiska Instituts 50-års jubileum: SMI och forskningen: med Marianne Liljas, Tore West. Ronny Lindeborg, Owe Ander och David Thyrrenius2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6. Liljas, Juvas Marianne
  David Björling som sångpedagog2005Conference paper (Other academic)
 • 7. Liljas, Juvas Marianne
  David Björlings pedagogy in a context of older singing traditions2009Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Den munktellska salongen i Falun: Bildning, industri och kultur under 1800-talet2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Salongkulturen i Falun under 1800-talet är en obeforskad del av bergsmannakulturen och gruvsamhället kring Falu gruva. Med målet att ge en fördjupad vetenskaplig belysning av Falusalongerna som kulturellt centrum avser projektet att undersöka det kulturella och pedagogiska arv som salongkulturen härbärgerar. I fokus står salongernas idéspridande funktion kring utbildningsfrågor, bildning och kultur.Projektet baseras på Johan Henrik Munktells (1804-1861) bildningsresor under det tidiga 1800-talet. Källmaterialet bygger på en brevsamling från 1828-30. Resebreven utgör ett orört historiskt material med unika skildringar från Berlins kultur- och salongsliv. Huvudsyftet med Johan Henrik Munktells bildningsresa var dock att studera de nya metoderna inom papperstillverkning vilket per automatik sätter in salongslivet i ett större idéhistoriskt perspektiv. Munktell beskriver inte bara de kontinentala kultur- och salongsmiljöerna, han skildrar den industriella utvecklingen framförallt i Tyskland men också andra länder som Italien, Schweiz och Frankrike i början av 1800-talet. Munktells reseskildringar, skrivna på Grycksbo bruks eget handgjorda finpapper, speglar tidens civilisatoriska och kulturella framsteg samtidigt som det tidstypiska livet i Falun framträder.Inspirerad av Berlins främsta salonger och de tidiga uppsalasalongerna skapade han en salong med stort inflytande över den industriella och kulturella utvecklingen i Sverige. Vid sidan om vetenskap och teknik blev den munktellska salongen en samlingsplats för samtalet om hur utbildning och musikliv skulle organiseras. I gästlistan framträder uppsalasocieteten tillsammans med bergsmän, kulturpersonligheter och färgstarka reformpedagoger inom skola och utbildningsväsende.Salongen är en rumslighet som förenar det offentliga och det privata. I sin betydelse för den borgerliga samhällsutvecklingen har salongkulturen som begreppsligt kontinuum ansetts bespegla modernitetsbegreppet.

 • 9.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Från Mousiké till Musisk pedagogik: en utbildningsvetenskaplig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I studien prövas sambandet mellan musisk pedagogik och värdegrundsarbete i syfte att konkretisera den svenska lärarutbildningens värdegrundsarbete och bidra till blivande lärares förmåga att tolka och praktiskt tillämpa värdegrunden. Det musiska visar mot bakgrund av studien tydliga drag av bildningsidealet och pekar på en konsensusorienterad undervisning byggd på diskursiv legitimering. Den definition som i studien görs av den musiska pedagogiken, och som i samförstånd med tidigare definitioner inte exkluderar andra ämnesdiscipliner än musik, visar att ett musiskt didaktiskt förhållningssätt kan förstås som fronetisk kunskap och syftar tillbaka på den för konstarterna samlande termen mousiké. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan ett musiskt förhållningssätt och ökad empatisk förmåga. Studien undersöker hur begreppet empati och förmågan att leva sig in i andra människors känslor kan utveckla lärarstudenters förmåga att förstå och praktiskt omsätta termer som värdegrund och hållbar utveckling.I mitt paper placeras fokus på resultatet av en tvärvetenskaplig studie i ämnesdidaktisk fördjupning där mitt bidrag blottlägger hur den musiska pedagogiken kan gagna vad som i studien benämns den atmosfäriska didaktiken och den kanonisering som skett av lärares samhällsuppdrag.

 • 10.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Från mousiké till musisk pedagogik: en ämnesdidaktisk fördjupning2010In: Tradition och praxis i högre utbildning: tolv ämnesdidaktiska studier, Huddinge: Södertörns Högskola, 2010, p. 139-162Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  The music salon in Falun during the 19th century2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper is related to the cultural and environmental heritage, and also to the ways in which World heritages are interpreted in terms of time, space and aesthetic aspects.The theoretical framework is related to Paul Ricoeur’s hermeneutical way to reconstruct history and was used in my dissertation (2007). "Operation de configuration" is the term for a three level interpretation of the historical material, which leads to a re-description (Ricoeur 1984; 2005). The theory is based on the narrative and in this case the Musical salon in Falun as a narrative.The project is established at Luleå University of Technology and I also want it to be a part of the World heritage in Falun.The aim of the project is to examine the music salons as a part of the mining community. The study was introduced in spring 2009 and was directed to the musical salon at Grycksbo residential outside Falun. The proprietor Johan Henrik Munktell was connected to the early Uppsala-salons and his own salon included an economical, political and cultural elite.In his youth he was sent to the continent for two years. The purpose was to study the industrial way of producing paper for the progress of the paper mill in Grycksbo.J. H Munktell was a talented piano player and in Berlin he was introduced in several salons of great importance. Most interesting for this project is his acquaintance with the Mendelssohns and his friendship with Felix Mendelssohn. Inspired by F. Mendelssohn he started Falu music society in 1843.The project is based on Johan Henrik Munktells foreign travels. The source material is built on a letter collection from J.H Munktell to his father J.J Munktell in 1828-30. The letters can be looked at as a unique historical material which places the salons of Falun in a continental context of culture and industrial pretensions.

 • 12. Liljas, Juvas Marianne
  Theories behind Jussi Bjorling's early music training and David Bjorling's pedagogical influences.2004Conference paper (Other academic)
 • 13. Liljas, Juvas Marianne
  "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2008In: Jussi Björling : Jussi Björling-sällskapets tidning, ISSN 1400-5271, no 41, p. 8-13Article in journal (Other academic)
 • 14. Liljas, Juvas Marianne
  Vad månde blifva af dessa barnen?: En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner.2008In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 10, p. 261-269Article in journal (Refereed)
 • 15. Liljas, Juvas Marianne
  "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation's title is: "What is to become of these children?", a study of David Björling's way of teaching and the background to it in older traditions of teaching singing.During the first decades of the 1900s, David Björling formed a singing school for children with his sons. Teaching started at a sensationally early age. David Björling's methods were controversial, and were questioned. David Björling himself asserted that his methods of teaching the children were serious and would give good results, and at the same time he emphasised that teaching singing was part of the musical upbringing he wanted to give his children.The aim of the dissertation is to deduce the methods David Björling applied to his sons. In the study, I investigate how David Björling taught, how it was recieved and which vocal pedagogical and didactic traditions David Björling can have been inspired by in his teaching of singing.The presentation is based on the tradition of hermeneutical interpretation and first and foremost on Paul Ricoeur's hermeneutics. The results show that the school was formed in accordance with the pedagogical model we understand today as the Suzuki method. Björling is also found to have been inspired by theories of teaching children singing that were proposed at the beginning of the last century. According to the analysis of the results, David Björling is found to have roots in an older Italian tradition. The results point to recurring similarities between David Björling's methods and the Lamperti school's didactic principles.

 • 16.
  Wachenfeldt, Thomas von
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Musikfolkhögskolans utbildningsideologier2012In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 63-79Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Wachenfeldt, Thomas von
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Liljas, Juvas Marianne
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Brändström, Sture
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess bakgrund i den tidiga svenska spelmansrörelsen och andra folkmusikaliska traditioner2012In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 14, p. 73-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Folk music teaching on violin and guitar in relation to the early Swedish fiddler movement and other folk music traditionsHow folk musicians of today learn to play their instruments is an over-all question in this article. One violin lesson and one guitar lesson have been observed at Framnäs folk high school. Three research questions were formulated. What do the two lessons have in common? What are the differences? How could the folk music education of today be related to the Swedish fiddler movement in the 1920s and other folk music traditions? Theoretically, the interpretation of the results was based on the mimesis theory of Ricoeur. Two teachers and three students participated in the study. The results showed that the lessons were structured in a similar way and dominated by master apprenticeship teaching. The violin teacher showed a more respectful attitude towards the tradition compared to the guitar teacher. Great parts of the manifest ideology of the fiddler movement seems to have become concealed into a latent or frozen ideology in the formal folk music education of today. There seems to be no big differences between learning the music by way of visiting an older fiddler hundred years ago compared to the study of music today at a formal institution.

1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf