Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 82
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Johansson, Bo
  Johansson, Jan
  Rask, Kjell
  Ungdomar och kvinnor utvecklar en konceptfabrik: ett annorlunda projekt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver projektplanen för projektet Framtidsfabriken - en konceptfabrik utformad av kvinnor och ungdomar. Syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av arbetsformer som ger en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män i industriellt arbete samt att ta fram uppdaterade principer för ett modernt industriellt produktionssystem. Vi utgår från de krav på det goda industri¬arbetet som ungdomar och kvinnor i dagens samhälle ställer. Vår metodidé är att försöka bryta gängse mönster i utformning av produktions¬system genom att låta grupper som i vanliga fall inte deltar i produk¬tionsutveckling (ungdomar och kvinnor) praktiskt medverka. Projektet genomförs 2008-2010 och har fyra faser: 1) kunskapsöversikt kring produktionssystem, arbetsmiljö och genus, 2) förstudie - en empirisk kartläggning av problem och preferenser kring produktionsmiljö, främst hos kvinnor i industrin och ungdomar, men också andra aktörer, 3) "projektering" - projektets interaktiva del där arbetsgrupper bestående av ungdomar och kvinnor med hjälp av forskarna arbetar fram en attraktiv och samtidigt effektiv "konceptfabrik", dvs. en visualiserad modell över ett framtida produktionssystem, och en uppsättning uppdaterade kriterier för det goda industriarbetet på systemnivå. 4) Summerande analys.

 • 2.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Johansson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Rask, Kjell
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett forskningsprojekt som bland annat innebar arbete tillsammans med ett designteam bestående av kvinnor (yrkesaktiva inom industrin) för att utforma modeller för framtidens industriarbete – både organisation och arbetsplatser. Projektet pågick 2008-2011 med finansiering från AFA (2,7 milj. kr), FAS (2,4 milj. kr) samt EUs regionala utvecklingsfond. I projektet medverkade även Jan Johansson, Bo Johansson och Kjell Rask. Doktorander: Åsa Wikberg-Nilsson (Industriell design) och Stina Johansson (IPM).

 • 3.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Johansson, Jan
  Future of metal mining: sixteen predictions2009In: International Journal of Mining and Mineral Engineering, ISSN 1754-890X, E-ISSN 1754-8918, Vol. 1, no 3, p. 304-312Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The world's metal mining industry faces a number of challenges which must be anticipated and managed wisely. The prevailing recession will force the industry to further rationalisations that require both new technologies and new organisational forms that supports both high productivity and good working conditions. Based on what was said at three international mining conferences, the authors of this paper present 16 predictions for the mining industry of the future. In one or another way the mining industry of today must address them all.

 • 4.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Johansson, Bo
  Future mining: en rapport från the First International Future Mining Conference 19-21 November 2008 Sydney, Australia2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ingår som en del i förstudien The Mine of the Future - A Conceptual Study. Förstudien ska resultera i ett framtidsscenario som kommer att formuleras på en över­gripande konceptuell nivå och omfatta hela gruvbrytningsprocessen, från tidig utredning och gruvplanering till färdig produkt. Nya produktionstekniska lösningar kommer att analyseras och utvärderas genom att de placeras i sitt organisatoriska sammanhang, dvs produktionssystemet ska fungera som en helhet. I rapporten summerar vi erfarenheterna från The First International Future Mining Conference som organiserades av University of New South Wales, Sydney, Austra­lien.

 • 5.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Project: Future Mining : En förstudie2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  HLRC

 • 6.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Segerstedt, Eugenia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Nygren, Magnus
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Edman, Ida
  Luleå tekniska universitet (student).
  Åkerlund, Amanda
  Luleå tekniska universitet (student).
  Mining and Sustainable Development: Gender, Diversity and Work Conditions in Mining2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish mining companies and surrounding mining communities face many challenges when it comes to social sustainable development. For example, a strong mining workplace culture and community identity can create both strong cohesion but also lead to exclusion of certain groups, rejection of new ideas and reinforce traditional, masculine values. Other challenges include recruitment, as well as health and safety in relation to an increased use of contractors and automation of mining. The social dimension is relatively underdeveloped in studies of sustainable development in general and the mining industry in particular. This report reviews research on social sustainable development and mining with a special focus on (1) diversity of lifestyles, (2) gender, and (3) work conditions. Swedish and international research is reviewed and knowledge gaps are identified. All three areas of research can be regarded as relatively mature and they give important contributions to ourunderstanding of social sustainable development in relation to the mining sector even if they not always explicitly refer to it as such. There is a lack of research that links attitudes, policies and activities within companies to their impact on the wider society, and vice versa. Future research should also include the development of methods and indicators for social sustainability relevant for mining.

 • 7.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljö- och produktionsutveckling inom tillverkningsindustrin i Sverige: en genomgång av aktuell forskning samt egna slutsatser2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten som baseras på litteraturstudier sammanfattas det aktuella forskningsläget beträffande arbetsmiljö- och produktionsutveckling inom tillverkningsindustrin i Sverige. Sammantaget står bilden av hur produktionssystem i allmänhet utvecklas i Sverige i bjärt kontrast till idealbilden av hur produktionssystem bör utvecklas. Det finns en mycket stor potential att utveckla processerna och verktygen för att utforma produktionssystem och arbetsmiljöer och därmed också själva produktionen och arbetsmiljöerna. Det är också tydligt att arbetsmiljöfrågorna i dagsläget är lågt prioriterade i praktiken och att arbetsmiljöutveckling ofta sker separat från produktionsutveckling. Det är likaså tydligt att arbetsmiljöaspekter ofta behandlas sent i processerna för produktionsutveckling och därmed också blir mindre kostnads- och resultateffektivt. Förmodligen beror det i hög grad på att man inte vet hur man ska få in arbetsmiljöaspekterna tidigt i processerna på ett vettigt och rimligt sätt. Beträffande systematiskt arbetsmiljöarbete finns det stora skillnader mellan de lagstadgade minimikraven och praktiken. Speciellt stora är skillnaderna i de mindre verksamheterna. Även här kan en viktig orsak vara att man faktiskt inte vet hur man ska kunna bedriva SAM på ett vettigt och rimligt sätt. Studien visar även att det är viktigt är att produktionsutformare och - utvecklare intar ett kritiskt förhållningssätt till den nu nästan allenarådande Lean-filosofin. Det är uppenbart att filosofin innehåller element som kan skapa oacceptabla arbetsmiljöer och den bristen kan inte ignoreras.

 • 8.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljöledning i småföretag2006In: Ledning i småföretag, Lund: Studentlitteratur AB, 2006, p. 199-229Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljön vid grovhålsbrytning under jord: delrapport 2 och slutrapport i projektet "Forskningsgruvan - arbetsmiljöarbete vid teknikutveckling"1985Report (Other academic)
 • 10.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljön vid grovhålsbrytning under jord: Sammanfattning1986Report (Other academic)
 • 11.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljön vid storskalig grovhålsbrytning i forskningsgruvan i Luosavaara: Sammanfattning1986Report (Other academic)
 • 12.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljön vid storskalig grovhålsbrytning i forskningsgruvan i Luossavaara: delrapport 1 i projektet forskningsgruvan - arbetsmiljöarbete vid teknikutveckling1985Report (Other academic)
 • 13.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Arbetsmiljöutbildning för morgondagen1991In: Dokumentation från konferensen om miljöinslag i ingengörsutbildningen, Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet , 1991, p. 7-11Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Berglager: en anläggning för lagring av värme i stor skala1980In: Energimagasinet, ISSN 0348-9493, no 4, p. 49-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Dammbekämpning vid sänkborrning under jord: sammanfattning1988Report (Other academic)
 • 16.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Dammbekämpning vid sänkborrning under jord: utveckling, prov och arbetsvetenskaplig utvärdering av ett trnsvectorsystem för avsugning, vätning och transport av borrkax1988Report (Other academic)
 • 17.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag1998Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. Undersökningen visar att utfallen av arbetsmiljöarbetet är viktiga för motivationen och att det finns en mängd primära och sekundära utfall som värderas högt, både i form av förväntade och infriade resultat. Speciellt viktiga är uppfattningarna om sekundära effekter, exempelvis inverkan på produktivitet och lönsamhet. En hög motivation är viktig för ett framgångsrikt miljöarbete, men den viktigaste förklaringsfaktorn är en aktiv, självständig och engagerad personal. I de framgångsrika företagen har detta ofta åstadkommits genom en arbetsorganisation och ett ledarskap som kännetecknas av delegering, kompetensutveckling, dialog, samförstånd och samsyn. Det viktigaste rådet till tillsynsmyndigheterna är därför att introducera en inlärningsbaserad förändringsstrategi som ersätter den nuvarande mer programmatiska strategin som starkt fokuserar på arbetsgivaren och dennes planering.

 • 18.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Förändringar i produktionssystem: tillverkning i flödesgrupper1994Report (Other academic)
 • 19.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Internkontroll i 20 mindre företag1996Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Internkontroll i 20 mindre företag1996In: Arbete, människa, miljö och Nordisk ergonomi, ISSN 1402-859X, no 2, p. 41-45Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Processövervakning med decentraliserat terminalsystem1990In: Ny teknik, nya problem, nya möjligheter - NES 90: Nordiska ergonomisällskapets årskonferens 5-8 september 1990, Kiruna, Sverige / [ed] Hans Hayenhjelm, Stockholm: Nordiska ergonomisäl[l]skapet , 1990Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Processövervakning med decentraliserat terminalsystem: Förändringar av arbetsmiljön vid övergång från centraliserad till decentraliserad processkontroll. Arbetsvetenskaplig studie utförd vid anrikningsverket i Boliden1987Report (Other academic)
 • 23.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Processövervakning med decentraliserat terminalsystem: Förändringar av arbetsmiljön vid övergång från centraliserad till decentraliserad processkontroll. Arbetsvetenskaplig studie utförd vid anrikningsverket i Boliden. ASF 86-07631992Report (Other academic)
 • 24.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Processövervakning med decentraliserat terminalsystem: Sammanfattning1988Report (Other academic)
 • 25.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Småföretagares analys av risker i arbetsmiljön1995In: Menneske, arbejde og miljø - et baeredygtigt samspil? / [ed] Charlotte Dalsgaard, København: Nordisk ergonomiselskab og Selskab for arbejdsmiljø , 1995Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Småföretagares analys och hantering av risker i arbetsmiljön1995Report (Other academic)
 • 27.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Småföretagares motivation för arbetsmiljöarbete1994In: Genomförandet av förändringar: NES 94 - Nordiska ergonomisällskapets årskonferens, 14-16 september 1994, Stenungsund, Sverige / [ed] Gunnar Palmerud, Göteborg: Nordiska ergonomisäl[l]skapet , 1994Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Småföretagares motivation för arbetsmiljöarbete: en teoretisk och empirisk undersökning1994Report (Other academic)
 • 29.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Småföretagens hantering av risker i arbetsmiljön1995In: Menneske, arbejde og miljø - et baeredygtigt samspil?: [NES årskonference 1995, Skagen, Danmark 11.-13. oktober 1995] / [ed] Charlotte Dalsgaard, København: Nordisk ergonomiselskab og Selskab for arbejdsmiljø , 1995, p. 111-115Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Störningar i arbetet: en empirisk undersökning av några sekreterares situation1994Report (Other academic)
 • 31.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  What motivates and demotivates the leaders of small companies in their working environment activities1995Report (Other academic)
 • 32.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Work environment and production development in Swedish manufacturing industry2010In: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, Vol. 16, no 3, p. 375-386Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish manufacturing industry has previous held a leading position regarding the development of attractive industrial work environments, but increasing market competition has changed the possibilities to maintain the position. The purpose of this literature study is therefore to describe and analyze how Swedish manufacturing industry manages work environment and production development in the new millennium. The description and analysis is based on recently reported Swedish research and development. The gathered picture of how production systems generally are developed i Sweden strongly contrasts against the idealized theoretical and legal view of how production systems should be developed. Even if some of the researchers and authorities ambitions and demands may seem unrealistically high today, there still is a very large potential for improving the processes and tools for designing production systems and work environment.

 • 33.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Frick, KajJohansson, Jan
  Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete2004Collection (editor) (Other academic)
 • 34.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Arbetsmiljöarbete i de små företagen1990In: Ny teknik, nya problem, nya möjligheter / NES 90: ergonomisällskapets årskonferens 5-8 september 1990, Kiruna, Sverige / [ed] Hans Hayenhjelm, Stockholm: Nordiska ergonomisäl[l]skapet , 1990Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Arbetsmiljöarbete i de små företagen1990In: Nordisk ergonomi i forskning och praksis, ISSN 0282-6739, no 3/4Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Deep Mining, Health, and Safety Aspects2016In: Encyclopedia of Mineral and Energy Policy / [ed] Günter Tiess; Tapan Majumder; Peter D Cameron, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2016Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete2003In: Mind and body in a technological world: proceedings - NES 2003 ; 35th annual conference of the Nordic Ergonomics Society, Reykjavík, August 10 - 13, 2003 = Hugur og hönd í heimi tækninnar / [ed] Gudbjörg L. Rafnsdottir; H. Gunnarsdóttir; Þ. Sveinsdóttir, Reykjavík: Nordic Ergonomics Society, 2003Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Småföretag och internkontroll1993In: Arbete, människa, miljö, ISSN 0281-0352, no 4, p. 282-285Article in journal (Other academic)
 • 39.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Småföretagen och arbetsmiljön1993In: Ergonomi och företagsekonomi / NES 93 / [ed] Ulla-Maija Landor, Åbo: University of Turku , 1993Conference paper (Refereed)
 • 40.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  The new attractive mine: 36 research areas for attractive workplaces in future deep metal mining2014In: International Journal of Mining and Mineral Engineering, ISSN 1754-890X, E-ISSN 1754-8918, Vol. 5, no 4, p. 350-361Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Future efficient mining operations will be dependent upon a highlycompetent and well motivated work force, on all levels. The mining companieswill have to recruit their personnel from a limited group of talented individualswith high demands and expectations on future work. In order to be successfulwith this, the companies must offer attractive workplaces that are safe, sound,interesting and can offer challenging work tasks too. In this paper we discuss anumber of potential challenges for the future mining industry based on the factthat the majority of the mines are expected to be deeper and located in remoteareas. Our intention is to illustrate a possible way forward for the miningindustry. We start by describing a vision for such a safe and attractive mine.After that we present a comprehensive and possible research agenda necessaryfor creating the ‘New Attractive Mine’.

 • 41.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Work environment and work organization in the Swedish and Finnish mining industry2008Report (Other academic)
 • 42. Johansson, Bo
  et al.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Work environment functions in small enterprises1991Report (Other academic)
 • 43.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Work environment functions in small enterprises in Sweden1992In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 23, no 2, p. 91-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, a governmental commission has formed new strategies concerning the work environment with the aims of reducing employee absenteeism and re-employing those individuals who have already left employment as a result of bad working conditions. The main features in this new approach are: strengthening of the legislation; a responsibility for work injury costs; and a distinct rehabilitation responsibility. In this paper the authors discuss how these proposals suited the constraints and facilities of small enterprises, employing less than 50 persons. The results are based on interviews carried out with company directors, safety representatives and labour inspectors. The interviews revealed that the company directors had a negative attitude towards both the strengthening of legislation and responsibility for work injury costs. It was also revealed that the small companies lack both knowledge of how a good environment can be created and the state of their own work environment. It seems that the small companies cannot handle work environment questions in a systematic way without comprehensive education and training or without seeking expert assistance outside the company.

 • 44.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Working environment and internal control in small companies1993Report (Other academic)
 • 45.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Working environment functions in samll companies: a new direction for Swedish policy on the working environment1995In: Twelfth triennial congress of the IEA / [ed] Y. Ian Noy; Sharon M. McFadden, Taylor and Francis Group , 1995Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Yrkesinriktad rehabilitering i små företag2008Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Attractive workplaces in future deep metal mining2011Conference paper (Refereed)
 • 48. Johansson, Bo
  et al.
  Johansson, Jan
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Attractive workplaces in the mine of the future: 26 statements2010In: International Journal of Mining and Mineral Engineering, ISSN 1754-890X, E-ISSN 1754-8918, Vol. 2, no 3, p. 239-252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mining industry needs to attract and recruit young talented people. An important task is therefore to create attractive mining workplaces that engages and motivates youngsters that today are not particularly interested to work within the industry. Our intention is to illustrate a possible way forward to form good, healthy and safe work places honouring key components such as knowledge, skill, cooperation, continuous development as well as acceptance of diversity. In the article we discuss different aspects of an attractive workplace and summarise our lessons learned in 26 statements dealing with safety, physical and psycho-social work environment and social responsibility.

 • 49.
  Johansson, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Attraktiva arbetsplatser i framtidens gruva2011Conference paper (Other academic)
 • 50. Johansson, Bo
  et al.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Nilsson, Birgitta
  Luleå tekniska universitet.
  Vocational rehabilitation in small companies1994In: IEA '94 / [ed] Sharon McFadden, International Ergonomics Association , 1994Conference paper (Refereed)
12 1 - 50 of 82
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf