Change search
Refine search result
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ejdemo, Thomas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderholm, Patrik
  Michanek, Gabriel
  Ödberg, Christer
  Turismen och naturresurserna, konflikt eller samverkan?: en förstudie till ett rättsekonomiskt forskningsprojekt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Turismen har blivit en viktig näringsgren i Sverige, detta gäller både i storstadsregioner och på landsbygd. Landsbygdens - och inte minst Norrlands - särskilda nisch bygger i hög grad på naturupplevelser, såsom bl.a. forsränning, överlevnadskurser, jakt, fiske, exkursioner, fågelskådning etc. Anspråken på naturresurserna är dock många, och i flera fall finns en ökad risk för intressekonflikter kring utnyttjandet av exempelvis markområden. Denna rapport ut-gör resultatet av en förstudie till ett större forskningsprojekt vars huvudsakliga mål skulle vara att analysera möjligheterna för ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av de norrländska naturresurserna för turism- och rekreationsändamål, samt i vilken mån den rådande lagstift-ningen utgör ett hinder för att uppnå detta mål. Syftet med denna förstudie är att: (a) ge en översikt av tidigare nationell och internatio-nell forskning som bidragit med kunskap om naturens rekreationsvärden, samt om åtgärder genom vilka dessa värden kan förstärkas; samt (b) identifiera centrala intressekonflikter vilka möjliggör en analys av lagstiftningens roll för ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av naturresurserna. Vår genomgång av tidigare forskning visar att det finns ett såväl vetenskapligt som praktiskt värde i att utforma ett rättsekonomiskt forskningsprojekt där dagens lagstiftning och rättstillämpning skärskådas med samhällsekonomiska metoder, men där samtidigt dessa senare metoders begränsningar lyfts fram tydligare än vad som tidigare har varit fallet. Dessa begränsningar består främst i: (a) det begränsade utrymmet för deliberation och diskussion; (b) antagandet om kontinuerliga och exogena preferenser; samt (c) fokus på individuella snarare än kollektiva värden. Detta innebär att existerande värderingsmetoder med fördel kan kompletteras med ett starkare inslag av fokusgruppdiskussioner och s.k. medborgarjurys där preferenser kan skapas endogent via diskussioner med andra (inklusive experter). I rapporten argumenteras för att dessa nya angreppssätt är av stort värde för ett forskningsprojekt som rör den norrländska naturens turism- och rekreationsvärden, och de intressekonflikter som kan beröra realiserandet av dessa. Rapporten identifierar vidare fyra områden inom vilka denna forskning praktiskt bör kunna bedrivas: (a) allemansrätten och turismen; (b) gruvindustrin och turismen; (c) omställ-ningen av energisystemet och turismen; samt (d) markupplåtelser och upplevelseturism. På alla dessa områden finns ett tydligt utrymme för fruktbart mångvetenskapligt samarbete kring ett rättsekonomiskt projekt, där exempelvis lagstiftningens begränsningar och samhällsekono-miska konsekvenser kan belysas och kontrasteras utifrån såväl lagtext, förarbeten, och praxis som kompletterande preferensstudier av "stakeholders" samt allmänhet. Genom att fokusera forskningen på ett eller flera sådana områden lyfts också centrala frågor och problem fram som rör turism- och upplevelseproduktion i Norrland och dess koppling till nyttjandet av landsändans naturresurser och markområden.

 • 2.
  Lundmark, Carina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lagen som normbildare?: en studie av nedskräpningsproblemet vid landets återvinningsstationer2007In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 215-244Article in journal (Refereed)
 • 3. Michanek, Gabriel
  et al.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Rättens roll vid styrning av hushållens val av miljövänliga produkter2007Report (Other academic)
 • 4.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Miljöbalken och hushållen2008Report (Other academic)
 • 5.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skogsavverkningsrätt2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  An analysis from civil law point of view with special reference on one hand to the parties´ rights and obligations and on the other hand to the treatment of cer-tain third party conflicts. An agreement between a landowner and another subject of law meaning that the latter is entitled to fell trees on the landowner’s property is according to Swedish law regarded as right to use the property, a usufruct. The Swedish Real Estate Law, however, does not pay much attention to the question of the parties’ rights and obligations regarding this kind of usufruct. Since this kind of agreement has also got important similarities with purchase, it has in Swedish legal writing been a common point that the Swedish Sale of Goods Act ought to be, either directly or analogically, applicable at least as long as the question concerns the parties rights and obligations. The dissertation examines some of several unclear or uncertain questions concerning the parties´ rights and obligations and especially such questions that from a practical point of view seem to be of interest in the line of business. A few examples of questions of this kind that are discussed are if and when the risk is handed over to the feller, if the feller has to pay compensation even if the felling has not been carried out, if the feller is entitled to make claims against the landowner if there is faults or shortage or the land-owner’s corresponding possibilities if the feller breaches the contract. In this connection special questions concerning the forming of standard contracts in this field are observed. The dissertation also deals with different kinds of third party conflicts concerning rights to fell trees. In this case there is no doubt that the rules of the Real Property Code are applicable, but the special circumstances seem to make the application troublesome, especially when the conflict primarily has reference to the ownership of the timber in-stead of the right to use the property. Such conflicts where the creditors of the feller or the landowner are involved are also examined. The main purpose is to find appropriate answers to the different questions according to Swedish law, but the answers are often uncertain. In several questions the relevant ju-ridical sources are not admitting certain conclusions. These difficulties have more or less enforced an approach to the subject characterised by recommendations and sugges-tions de lege ferenda.

1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf