Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Johansson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Rask, Kjell
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Projekt: Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett forskningsprojekt som bland annat innebar arbete tillsammans med ett designteam bestående av kvinnor (yrkesaktiva inom industrin) för att utforma modeller för framtidens industriarbete – både organisation och arbetsplatser. Projektet pågick 2008-2011 med finansiering från AFA (2,7 milj. kr), FAS (2,4 milj. kr) samt EUs regionala utvecklingsfond. I projektet medverkade även Jan Johansson, Bo Johansson och Kjell Rask. Doktorander: Åsa Wikberg-Nilsson (Industriell design) och Stina Johansson (IPM).

 • 2.
  Alves, Mariana
  et al.
  Arkitektur- och designcentrum.
  Ehrnberger, Karin
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Jahnke, Marcus
  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  NOVA: Verktyg och metoder för normkreativ innovation2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Alla är sig själv närmast. Och vi gör oftast som vi är vana att göra. Vi styrs av de normer och värderingar som har format oss - även om vi tror att vi är innovativa. Resultatet riskerar att bli lösningar som diskriminerar och begränsar. En stor utmaning är att förstå andra människors behov. Om vi kan använda ett normkritiskt perspektiv och se bortom våra egna ramar kan vi nå en större potential inom innovation. Men att förverkliga den potentialen är lättare sagt än gjort. Det krävs vad vi kallar normkreativitet. Normkreativitet bygger på en medvetenhet om att normer och värderingar kan begränsa och diskriminera. Men den kräver också ett analytiskt arbete att undersöka människors verkliga situation och djupliggande behov - och samtidigt ett kreativt arbete att omsätta kritik och kunskap i nya lösningar. NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa sådana normkreativa lösningar. Materialet är baserat på praktiskt erfarenhet och forskning från en mängd olika projekt och studier. Formatet är valt för att gynna kreativitet och samverkan. Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang. All innovation handlar ju om att utmana normer.

 • 3.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Berglund, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Håkansson, Anders
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Alias: ytmodellering, animering & visualisering2005Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Berglund, Andreas
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Falk, Anton
  Luleå University of Technology.
  Färm, Felix
  Luleå University of Technology.
  Gerhardsson, Linn
  Luleå University of Technology.
  Göransson, Erik
  Luleå University of Technology.
  Higberg, Ronny
  Luleå University of Technology.
  Jäderblom, Niklas
  Luleå University of Technology.
  Muhl, Christoffer
  Luleå University of Technology.
  Nilsson, Joel
  Luleå University of Technology.
  Petäjävaara, Ellen
  Luleå University of Technology.
  Roos, Elin
  Luleå University of Technology.
  Uttberg, Julia
  Luleå University of Technology.
  Vedin, Elin
  Luleå University of Technology.
  Vikström, Fanny
  Luleå University of Technology.
  Vo, Vivi
  Luleå University of Technology.
  15 koncept för bättre ergonomi: Inom äldreomsorg, fysioterapi, däckmontering och varuhantering2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här boken är resultatet av en kurs i ergonomi vid Teknisk design, Luleå tekniska universitet, våren 2015. 15 kursdeltagare har under 10 veckor använt designmetodik och ergonomiska teorier och metoder för att utveckla 15 konceptuella förbättringsförslag baserade på de 4 undersökta kontexterna äldreomsorg, fysioterapi, däckmontering och varuhantering. Fokus för ergonomi inom området teknisk design är att se till att all design, oavsett vilket system det avser, kompletterar människans styrkor och förmågor. Vi ska kort och gott se till att arbetsuppgifter, utrustning, apparater, processer, miljöer och organisationer utformas med människan som utgångspunkt, istället för att tvinga människan att anpassa sig med olika former av överbelastning som möjlig påföljd. För att uppnå detta behöver vi förstå och designa för den variabilitet som är representerad bland oss människor: vi är olika, har olika åldrar, storlek, styrka, kognitiv förmåga, erfarenheter, förväntningar och mål. Att tillämpa ergonomi betyder att studera hur människor interagerar med produkter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans förutsättningar och behov. Teknisk design med utgångspunkt och mål i god ergonomi innebär att exempelvis: Att designa produkter och utrustning som är enkla och tillförlitliga att använda med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi, antropometri och belastningsergonomiska och biomekaniska analyserAtt designa säkra och effektiva tillverkningsprocesser med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi och belastningsergonomiska analyserAtt designa organisationer utifrån kunskap om arbetslivsfysiologi och organisationsergonomiAtt designa arbetsuppgifter utifrån kunskap om kognitiv ergonomi, biomekanik och belastningsergonomiska analyserAtt designa enkla och användarvänliga gränssnitt med utgångspunkt i kognitiv ergonomiErgonomisk anpassning av en produkt eller en arbetsmiljö kan exempelvis handla om att se till att människan inte använder kroppen felaktigt. Det kan handla om fysisk belastning när en uppgift utförs, såväl som sensorisk input från olika system eller psykosocial belastning i form av stress. Det handlar om att utveckla kunskaper om människans begränsningar och förmågor, vilket ger bättre förutsättningar att bidra till användarvänliga lösningar. Det i sin tur bidrar till säkerhet och användarvänlighet och i slutändan att alla produkter, system och miljöer i vår omvärld fungerar väl för människan – det är hållbar utveckling om något. I kursen Ergonomi 2 vid civilingenjörsutbildningen Teknisk design, Luleå tekniska universitet, ingår en projektuppgift. Den syftar till att få fördjupad förståelse inom ergonomi genom att tillämpa kunskap och metoder i ett designprojekt för en verklig situation. Våren 2015 omfattade projektuppgiften att enanalys av valfri kontext, med syfte att förstå problem och utmaningar i den miljö, det sammanhang, den situation och för de personer som var berörda. Inledningsvis arbetade kursdeltagarna i grupper bestående av 3-4 personer, för att sedan gå in i en konceptutvecklingsfas individuellt. Det innebar att kursdeltagarna kunde genomföra ergonomiska analyser gemensamt och sedan utveckla konceptuella lösningar på egen hand. Det resulterade i att kursdeltagarna utvecklade tämligen olika lösningar, även om de haft en gemensam utgångspunkt. Bokens kapitel omfattar en beskrivning av respektive kontext följt av de konceptförslag som kursdeltagarna utvecklade. Som lärare är det alltid extra roligt när kursdeltagare är motiverade och engagerade inför projektuppgifter. Vår förhoppning är att det engagemanget ska framgå på följande sidor och att koncepten ska ge inspiration till att förbättra ergonomin i våra vardagsliv. Åsa Wikberg Nilsson, Therese Öhrling, Lars Sundström, Agneta Larsson och Ulrik RöijezonTeknisk design Luleå tekniska universitet, Augusti 2015

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bäckström, Lars
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Persson, Anders J
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Prellwitz, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Weber, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Det uppkopplade samhället och högre utbildning2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 123-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Garvare, Rickard
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Ny modell för utvärdering av utbildningsprogram vid Luleå tekniska universitet2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 148-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  För att på ett effektivt sätt kunna vidareutveckla och förbättra behövs också förmågan att utvärdera och ta vara på erfarenheter. Detta gäller inte minst inom högre utbildning. Vid Luleå tekniska universitet har det sedan lång tid tillbaka utförts årliga utvärderingar av flertalet utbildningsprogram. På uppdrag av universitetet genomfördes våren 2013 en extern granskning av utvärderingsprocessen. Resultatet av granskningen visade på en tydlig förbättringspotential avseende mätningar och bedömningskriterier samt hur slutsatser återkopplas och förvaltas inom organisationen. Den befintliga modellen för årlig utvärdering var inte heller ordentligt dokumenterad eller fastställd. Med anledning av detta startades ett arbete inom universitetet vars syfte dels var att ta fram en ny modell för vad som ska mätas och bedömas med avseende på programmen kvalitet, dels att utforma arbetsgången för hur de årliga utvärderingarna ska genomföras. Målen bestod bland annat av att utveckla tydliga utvärderingskriterier med såväl kvantitativa som kvalitativa utvärderingsmått kopplade till Universitetskanslerämbetets utvärderingsmodell, att ange hur återrapportering ska ske samt att beskriva hur ledare och lärare involveras i processen. Den nya modellen skulle även omfatta rutiner för att hantera brister som framkommer vid utvärderingar samt tidsmässigt integreras i universitetets verksamhetsplaneringsprocess. Medverkande i projektet var representanter för olika roller och funktioner inom universitetet; studenter, fakultetsnämnder, prefekter, huvudutbildningsledare, utbildningsledare, utbildningskoordinatorer samt kvalitetsfunktionen. Projektet, genomfört via möten och mellanliggande individuellt arbete, resulterade i en ny modell baserad på en ettårig utvärderingscykel med reflektion kring mått på programmens status, slutsatser från lärarlagsarbete enligt universitets pedagogiska idé samt djupare men mera sällan utförd peer-review. Den nya modellen prövas nu i form av en pilotomgång vars resultat och erfarenheter ska användas till revidering och förfining av såväl arbetssätt som inriktning och kriterier.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Gedda, Oskar
  et al.
  Luleå University of Technology, Professional Support. Högskolepedagogiskt centrum.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Design av artefakter för lärande: Strategiskt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks möjligheten av att stärka en kompetensfokuserad utbildningskultur genom att använda artefakter som stöd för självreglerat lärande och förändring av undervisningspraktik. En utgångspunkt är att både ledare, lärare och studenter behöver omsätta utbildningsmål till vardaglig praktik för att påverka kvaliteten i undervisningspraktiken och lärandet. Sbret omfattar ett strategiskt pedagogiskt utvecklingsprojekt som stöd före en förändrad undervisningspraktik, där artefakter använts för att rikta studenters självreglerande lärande mot avsedda utbildningsmål. På mikronivå handlar detta om vad den enskilde studenten och läraren kan göra i sin dagliga verksamhet. På en mesonivå handlar det om vad institutionen kan göra för att påverka och stödja studenternas lärande. På makronivå kan det även omfatta nationella och internationella perspektiv på strategisk pedagogisk utveckling som kan eller bör påverka en utbildningskultur. Självreglerande lärande omfattar att en individ tar ansvar för sin egen skicklighet och kunskapsinhämtning. Artefakter är medvetet designade objekt som kan bidra till självreglerat lärande i och med att de öppnar upp undervisningspraktiken för studentens handling mot avsedda kunskapsobjekt. Tre olika case har använts för att utforska användandet och den upplevda nyttan av tre olika artefakter: målbild, dialogduk och kompetensprofil. Artefakterna utvecklades i samarbete med lärare och studenter för att stödja implementeringen. i samtliga fall beskrivs artefakterna bidra till ökad självinsikt och förståelse av utbildningsmålen. I våra studier har vi sett att artefakter stödjer metareflektion och självvärdering, vilket i sin tur stödjer en konstruktiv undervisningspraktik. I förlängningen är intentionen att artefakterna ska bidra till att stärka meningsförhandling genom att stödja dialoger och reflektioner om sammanhang, syfte och mål i en kompetensfokuserad utbildningskultur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Gedda, Oskar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Praktiskt stöd för starkare pedagogiskt fokus i högre utbildning2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 95-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Gedda, Oskar
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Garvare, Rickard
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Edström, Kristina
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Waves of reform: analysing a history of educational development concepts2016In: The 12th International CDIO Conference: Proceedings – Full Papers / [ed] Jerker Björkqvist; Kristina Edström; Ronald J. Hugo; Juha Kontio; Janne Roslöf; Rick Sellens; Seppo Virtanen, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2016, p. 302-312Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Luleå University of Technology (LTU) joined the CDIO Initiative in 2015, and a pilot projectinvolving four engineering programs is now well underway. Studying this case, it strikes us asinteresting that this happens now, as LTU could obviously have joined CDIO at least adecade earlier. In order to understand the internal processes leading to this outcome, westudied documents and consulted with key persons. In this paper, the history of reformapproaches at LTU is described and analysed. We focus in particular on the Arena concept,which appears to have kept LTU from joining CDIO, and the Pedagogical Idea, which iscompatible with CDIO and eventually led to the adoption. Reflecting critically on the lessonslearned from the LTU case, and drawing on theory and literature, we consider what cansupport or hinder the adoption of an educational reform concept in the organisation. Somefactors concern the nature of the reform and the strategies of implementation. Further, whatother universities do can be an influence.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Johansson, Stina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories2010In: Advances in occupational, social and organizational ergonomics, Boca Raton, Fla.: C R C Press LLC , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Johansson, Stina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  A challenge for the future: efficient, attractive and sustainable factories2010In: Proceedings of 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics / [ed] Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy, Louisville: USA Publishing , 2010Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Johansson, Stina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Reflection-for-action: a collaborative approach to the design of a future factory2010In: Advances in occupational, social and organizational ergonomics, Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2010Chapter in book (Other academic)
 • 13. Källhammer, Eva
  et al.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Challenge gender inequality in Higher education to support a reflective practice2014In: Higher Education and Research in Academia: – Who will pay?, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2014, p. 73-83Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus in this paper is our development of the Persona method for applied gender research within Higher education. Our aim is to describe how we implement the Persona method to develop learning situations that stimulates a reflective practice. A persona is a fictional representation of a person, based on empirical data, which is implemented as a tool to communicate situations or issues. Our experiences is that the Persona method can be one contribution to move from teaching to learning and develop reflective gender aware practices within Higher education.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gendered innovative design: critical reflections stimulated by personas2012In: Promoting innovation: Policies, Practices and Procedures, Stockholm: Vinnova , 2012, p. 328-350Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on our re-design of the Persona Method into a tool for criticalreflection on gender issues in entrepreneurship and innovation systems. Whereas suchsystems often are considered gender neutral, we in contrast are emphasizing the needfor communicating and discussing the 'doing of gender’ with actors within those constellations.The aim of this chapter is to explore our development of the Persona Methodfor action-based design in gender equality interventions. A persona is a fictionalcharacter used in our research work to increase gender awareness in interventions. Themethod is used to communicate issues and concerns as well as visions in participatoryinquiries. In our experience the Persona Method engages people in dialogues aboutgender; people totally unfamiliar with gender theories. We therefore examine actionbaseddesign using personas in order to advance the discussion beyond the “problematicwomen issue”. Not only do we highlight a way to discuss gender inequality, ultimatelywe illustrate a means of unsettling and challenging conventional beliefs ongender.

 • 15.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Innovation: Change initiated by a design and gender approach2011Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Personas as a method for applied gender research: experiences from two research projects2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Drawing on Acker's model for the study of gendered processes within organizations, this paper focuses on the utilization of the Persona method in two interactive research projects; Daring Gender and the Future Factory. The aim is to describe our experiences of Personas as a potential method for applied gender research; to actually challenge and fundamentally and sustainably change gendered processes. A persona is a fictional representation of a person, including behaviour, attitudes and motivations observed and identified during an initial inquiry process. The method is used to communicate individual's needs and preferences and hence to reframe practices. Based on our understanding it is easier to communicate a persona's issues and concerns than those of one participant in the process. The Persona method shows prospects to be one contribution to move beyond talk about ‘the problematic women issue' and thus a way to unsettle conventional beliefs about gender.

 • 17.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Personas: en metod för att öka genusmedvetenheten i arbetslivet?2011Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Segerstedt, Eugenia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Hidman, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Karlberg, Helena
  Piteå Science Park.
  Balogh, Johanna
  Piteå Science Park.
  Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town2020In: Journal of Place Management and Development, ISSN 1753-8335, E-ISSN 1753-8343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to shed light on co-creative approaches for place innovation in an Arctic town, based on the relocation of Kiruna’s city center in northern Sweden. Three cases of co-creative innovation processes in Kiruna are investigated and compared: an R&D project about local perceptions and visions of attractive urban environments, an R&D project about norm-creative design principles for inclusive and attractive urban design, and an R&D project about cross-industrial synergies for city center attractiveness.

  Design/methodology/approach – The study’s research design encompasses a comparative and participatory approach. The comparative approach implies investigation and comparison of three cases of co-creative innovation processes in Kiruna. The participatory approach implies joint development of new knowledge by researchers and local actors. The data consists of participatory observations of workshops and qualitative interviews with local actors.

  Findings – The study reveals that the studied processes have harnessed the city center relocation as an opportunity to make Kiruna more attractive to residents and visitors, by employing the co-creative approaches of Living Lab, Now-Wow-How and Norm-creative design. These approaches have enabled experts and local actors to jointly identify excluding patterns and norms in the relocation process, and to envision inclusive and attractive (re-)configurations and (re-)conceptualizations of the future Kiruna.

  Research implications – The results add to the academic strand of inclusive urban transformation, by providing insights into co-creative approaches for re-imagining an Arctic town in times of industrial and social change. New insights are provided regarding how the geographical, industrial and cultural identity of an Arctic town can be harnessed to envision new configuration, content and communication that is attractive and accessible for a diversity of residents and visitors. 

  Practical implications – The results highlight the potential to harness Arctic and rural characteristics in the promotion of urban attractiveness and public wellbeing, especially when combined with co-creative identification and transformation of excluding norms and patterns.

  Originality/value – The results provide new insights into how co-creative approaches may facilitate innovative and inclusive renewal of towns and cities in the Arctic and beyond.

 • 19.
  Melander-Wikman, Anita
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Nyberg, Lars
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Näslund, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Wiklund-Axelsson, Sari-Anne
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Lindahl Norberg, Annika
  Uppsala universitet, Sverige.
  Projekt: Äldre personers förväntningar på användandet av informations- och kommunikationsteknologi som stöd2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Informations- och kommunikationsteknologi används idag inom hälso- och sjukvård för bland annat livsstilsrelaterade sjukdomar som tillexempel vid övervikt och fetma, IKT är en del av den verksamhet som hälso- och sjukvården satsar på i framtiden. Användning av IKT i hälsorelaterade sammanhang för större befolkningsgrupper förutsätter en viss grad av beredskap hos befolkningen som sannolikt inte bara är relaterad till kännedom om möjligheterna och vana vid teknologin, utan en förväntan om att det kan vara av värde för personen själv. Kunskaperna är magra om befolkningens beredskap för och inställning till IKT som ett verktyg för kontakten mellan vårdtagare och vårdgivare, och de undersökningar som finns över detta visar på en bild av återhållna förväntningar. I projektet studeras vilken betydelse informations- och kommunikationsteknik har för äldre personers livskvalitet och vilka förväntningar som finns framtida IKT lösningar som stöd för viktnedgång. Datainsamlingar genomförs via enkäter som skickas ut till slumpmässigt valda personer i Sverige och genom intervjuer gemomförda individuellt och i grupp.

 • 20.
  Pettersson, Lennart
  et al.
  Luleå University of Technology, Professional Support, Universitetsbiblioteket.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Eriksson, Yvonne
  Mälardalens högskola.
  Användandet av bilder i högre undervisning2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 114-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Törlind, Peter
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  TD-Challenge: erfarenheter från temadag för Teknisk design2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 191-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Design Spine: Modell för attraktiva och inkluderande framtida ingenjörsutbildningar2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här artikeln är att utforska en ’design spine’, en ryggrad av designprojektkurser, som ett ramverk för att utveckla studenters professionella, personliga, tvärvetenskapliga, normkritiska, etiska och sociala kompetenser samt för att göra ingenjörsutbildning mer attraktivt och inkluderande. Artikeln bygger på litteraturstudier om design och inkludering, en omvärldsanalys av designbaserat lärande, samt intervjuer med studenter på utbildningen Teknisk design LTU för att utveckla förståelse för deras upplevelserav attraktivitet och inkludering i utbildningen. Det finns en mängd drivkrafter till förändring av högre utbildning, industrins behov av personer som kan tillämpa användarcentrerad innovation och agila metoder, snabb teknisk utveckling, informationsöverflöd och föränderlig arbetsmarknad, där initiativ som ex. CDIO och ABET syftar till att alternativa utbildningsformer. Ett designbaserat lärande omfattar ofta ett medskapande med andra personer och att lära genom att delta i sammanhang och aktiviteter som studenterna annars inte skulle kommit i kontakt med. Allt fler universitet och högskolor använder sig av design thinking som en metod för att utveckla studenters kunskaper och förmågor i vad som kan beskrivas som ett designbaserat lärande. Efterfrågan av studenter som kan arbeta utifrån designtänkande kommer från näringsliv och organisationer. Behovet av designtänkande för framtidens ingenjörer kan beskrivas som att alltför många ingenjörsområden fokuserar på ett nuläge och inkrementell utveckling, men för att skapa kraftfulla och effektiva framtida lösningar bör fokus istället vara att utbilda personer som kan ställa frågor, experimentera, prototypa och samarbeta med en mängd olika intressenter. En slutsats är att implementeringen av en ’design spine’ har möjlighet att bidra till en utveckling av ingenjörsutbildingar, bort från uppdelning i teori och praktik mot en mer integrerad utbildning. En ’design spine’ skulle även bidra till att studenterna tränar och får erfarenhet av en mängd projekt och ges möjlighet att utveckla och öva den betydelsefulla designkomptensen vid flera tillfällen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology.
  Design of Learning Artifacts: Prototyping change of educational culture2017In: Proceedings of the 13th International CDIO Conference, University of Calgary, Calgary, Canada, June 18-­22, 2017, Calgary, Canada: University of Calgary Press, 2017, , p. 11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall objective of this paper is to contribute with knowledge of how learning artefacts can support both students, in taking more informed actions in becoming a professional engineer, and teachers, in design of relevant teaching and learning activities. This study is done as part of an on-going CDIO implementation, involvung change of educational culture for leaders, teachers and students. For leaders and teachers, this involves a challenge to convert the CDIO intentions, into practical tools and everyday teaching and learning activities that in the end have only one overall objective: to support student learning. The current study included prototyping the learning artefact ‘IDE competence profile’ in teaching and learning activities and exploring how this contributed in strengthening students’ self-awareness of professional ID engineer identity, and in both students and teachers taking more informed actions during an introductory program course. The learning artefact contributed to teachers’ and students’ understanding of the professional ID engineering role, and also to more informed, self-directed actions during the course. In this paper we propose that learning artefacts not only support students’ self-awareness and guide their actions, but also help teachers in creating learning experiences that contribute to students’ understanding of the professional engineering role and thereby contributing in taking steps for change of the educational culture. 

  Download full text (pdf)
  Wikberg Nilsson & Gedda 2017
 • 24.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Normark, Jörgen
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Öhrling, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Experiences of educational reform: Implementation of cdio at industrial design engineering2017In: Proceedings of the 13th International CDIO Conference, University of Calgary, Calgary, Canada, June 18-­22, 2017, University of Calgary Press, 2017, Calgary: University of Calgary Press, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Luleå University of Technology (LTU) joined the CDIO initiative in 2015. The development of the MSc program Industrial Design Engineering (IDE) was one of LTU’s four test pilots of educational reform with support of the CDIO framework. The current educational reform comprises all CDIO standards, however some have been easier to implement than others. The results from the current CDIO-implementation are so far positive experiences from both faculty and students. While the program curriculum has been developed at a macro level, changes also impact the program objectives, teachers’ skills development, and students’ learning outcomes at a micro level where, for example, courses have been redesigned regarding teaching and learning activities, and assessments have been developed to include both formative and summative feedback to promote a deep learning approach. Great efforts have also been put into development of new learning environments, finalized in 2016. However, implementation of CDIO also deals with changing the educational culture, a work that takes more efforts and time than just one year. A success factor in the current implementation is the involvement of experienced CDIO-implementers that have inspired, motivated and coached the IDE faculty in re-designing the program. 

 • 25.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design. Luleå University of Technology.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Implementation of workbooks as an active learning tool for Industrial Design Engineering2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the workbook approach. It is a tool for active and self-regulated learning, allowing for teachers to guide students in a certain direction and to provide clear goals in otherwise rather open-ended design projects. The learning strategies self-regulated students employ support setting up goals and evaluate their performance, this strategy is guided by the workbook approach. Hence, it supports also previously non-self-regulated learners in devoting to the projects in more informed ways. Industrial design engineering is unique compared to other engineering educations as it combines both artistic and scientific approaches and practices, it combines technical rationality and reflective practice. Typical design projects address the social, economical, cultural, material and technical dimensions of a situation in iterative design thinking cycles of gaining empathy for user needs, visualizing and materializing ideas and concepts and testing with users to inform the process. The workbook approach is a tool to guide such open-ended projects through cycles of reflection in- and on actions. This informs learning and understanding during the process, rather than afterwards when final results is done. The workbook approach is currently implemented in five compulsory and several elective courses at Industrial Design Engineering (IDE) at Luleå University of Technology (LTU). The results so far are indications of better self-regulation in subsequent courses and students’ understandings of the endresult not being the project result, but for them to be the next generation of independent design engineers. As of yet, this is a work-in-progress and more studies are needed to provide evidence of concept such as more active and/or self-regulated learners. The workbook approach however seems to contribute in students being more independent as it guides them through the project process. In conclusion, based on our preliminary findings, we consider that the workbook approach shows indications of being a tool to support active and self-regulated learning in open-ended design projects.

  Download full text (pdf)
  Workbooks
 • 26.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  7 koncept för bättre ergonomi2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fokus för ergonomi inom teknisk design är att se till att all design, oavsett vilket system det avser, kompletterar människans styrkor och förmågor. Vi ska kort och gott se till att arbetsuppgifter, utrustning, apparater, processer, miljöer och organisationer utformas med människan som utgångspunkt istället för att tvinga människan att anpassa sig med olika former av överbelastning som möjlig påföljd. För att uppnå det som kallas användarvänlighet behöver vi förstå och designa för den variation som vi människor representerar: vi är olika, vi har olika åldrar, storlek, styrka, kognitiv förmåga, tidigare erfarenheter, förväntningar och mål. Att tillämpa ergonomisk design betyder att studera hur människor interagerar med produkter, processer, miljöer och system för att förbättra dem, dvs. göra dem enklare, säkrare, bekvämare och effektivare att använda. För att kunna göra det behöver vi kunskap om människans förutsättningar och behov. Ergonomisk design kan exempelvis innebära: - Att designa produkter och utrustning som är enkla och tillförlitliga att använda med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi, antropometri - och belastningsergonomiska analyser- Att designa säkra och effektiva tillverkningsprocesser med utgångspunkt i kunskap om kognitiv ergonomi och belastningsergonomiska analyser- Att designa organisationer utifrån kunskap om arbetslivsfysiologi och organisationsergonomi- Att designa arbetsuppgifter utifrån kunskap om kognitiv ergonomi, biomekanik och belastningsergonomiska analyserAtt designa enkla och användarvänliga gränssnitt med utgångspunkt i kognitiv ergonomiErgonomisk design av en produkt eller en arbetsmiljö kan exempelvis handla om att se till att produkten, systemet eller miljön inte bidrar till att människan använder kroppen på ett sätt som kan bidra till skador eller sjukskrivning. Det kan handla om att minimera fysisk belastning när en uppgift utförs eller att försäkra att den utförs på ett sätt som inte gör att skador uppstår. Det kan även handla om att se till att sensorisk input från olika system är utformad på ett sätt som upplevs som enkelt för användaren och därmed inte bidrar till mental belastning i form av stress. Det kan även handla om att designa organisationen eller hela produktionssystemet på ett sätt som utgår från användaren: människan i systemet. Med kunskaper om människans behov, preferenser, begränsningar, olikheter, erfarenheter och förmågor som utgångspunkt kan vi designa bättre lösningar. Det i sin tur bidrar till säkrare arbetsmiljöer, färre sjukskrivningar och användarvänligare produkter och system. Med mer kunskap kan vi uppnå att produkter, system och miljöer i vår omvärld fungera väl för människan – det är social och ekonomisk hållbar utveckling. Tvärvetenskap är ett begrepp som syftar på olika kunskaper, metoder och expertis från olika vetenskapsområden samverkar. Kursen Ergonomi II vid Luleå tekniska universitet är just tvärvetenskaplig, eftersom både innehåll och projekt i kursen omfattar kunskaper, metoder och tekniker från designvetenskap, hälsovetenskap och arbetsvetenskap. Lärarna i kursen var våren 2016 Daniel Öhrling som har förmedlat kunskap om design i allmänhet och prototypande som en designmetod i synnerhet, Agneta Larsson som har ansvarat för moment inom arbetslivsfysiologi, Ulrik Röijezon som ansvarat för momenten ergonomiska analyser och mätningar i rörelselabbet och Therese Öhrling som med stor kunskap och vilja att utveckla området ergonomisk design har ansvarat för ergonomi och arbetsvetenskap. I bokens första kapitel ges en inblick i belastningsergonomiska problem för målare. Måleriyrket omfattar många olika moment som ger belastning på handleder, rygg, axlar och nacke. I den inledande förstudien har Fanny Åkertröm och Hani Benjnouh fördjupat sig i målares vardag och därefter utvecklat två individuella koncept som syftar till att lösa de identifierade problemen. Lösningen blev två olika designkoncept som ska bidra till färre belastningsrelaterade sjukdomar. Den andra kontext som behandlas är frisöryrket. Frisörer arbetar ofta i arbetsställningar som kan bidra till belastningsergonomiska problem i nacke, rygg, axlar och handleder. Händerna befinner sig ofta i positioner som ger en hög belastning på kroppen. Gustaf Jörnelius, Linnea Stenman och Viktor Berglund har fördjupat sig i frisörers kontext och sedan utvecklat tre individuella designkoncept som kan bidra till bättre välmående för yrkesgrupppen. Joel Lantz och Christina Trång har tittat närmre på personer som arbetar med varuhantering. Denna yrkeskategori kan innebära belastningsergonomiska problem i och med lyft över huvudhöjd, sneda vinklingar i låga positioner och stäckningar i trånga lägen. Joel och Christina har sedan utvecklat två designkoncept som ska bidra till färre belastningsergonomiska skador.

 • 27.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Framtidsfabriken: en vision av morgondagens arbete i industrin2009In: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, no 1, p. 7-11Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Kvinnor i civilingenjörsprogram: hinder och förutsättningar för ökad rekrytering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien Kvinnor i civilingenjörsutbildningar- hinder och förutsättningar för ökad rekrytering har varit att undersöka hinder och förutsättningar för en ökad rekrytering av kvinnor till tekniska program. Vad är det som attraherar kvinnor till ett civilingenjörsprogram och vad är det som gör att de väljer bort ett annat? Metoden har varit att söka anledningar till detta genom en litteratur-genomgång av tidigare forskning inom området samt genom intervjuer av studerande vid civilingenjörsprogrammet Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Tidigare forskning visar att teknik associeras som något manligt med attribut som stål, olja, maskiner, skruvar och muttrar. Symbolen för en civilingenjör är en man. Könsmärkningen sker inte enbart av män och kvinnor utan också av våra yrken, sekreterare är ett feminint yrke medan underhållsingenjör är ett manligt yrke. Att bryta traditionella könsroller kan vara svårt och de kvinnor som gör det kan uppleva att de saknar genusidentitet. Kvinnor i ingenjörsyrket upplever att de möts av fördomar och att de ofta måste jobba hårdare än män för att få uppskattning. Inom akademin talas det också om informella nätverk och subtila hinder för kvinnor. Tidigare forskning visar också att traditionella civilingenjörsutbildningar vanligen är uppbyggda på ett sätt som inte tilltalar andra grupper än dagens civilingenjörer. Kvinnor och män med avsaknad av teknik-bakgrund sägs vara mer intresserade av teknikens sammanhang och mänskliga aspekter av teknik vilket medför att program som avlägsnar sig från den tekniska kärnan attraherar dessa personer i högre grad. I denna studie visade intervjuerna att det finns kurser där outtalade förkunskaper från teknikens värld krävdes och där de intervjuade möttes av fördomar från lärarna. Många projekt har under åren försökt att på olika sätt få upp intresset för naturvetenskap och teknik. Dessa projekt rapporteras ofta som lyckade men någon egentlig ökning av antalet sökande till tekniska och naturvetenskapliga program har inte registrerats för universitet och högskolor i Sverige. Min slutsats är att för att öka intresset för teknik och naturvetenskap behövs fler förebilder som tydliggör tekniska sammanhang på ett nytt sätt. Exempel hämtade från hemmet, gymmet, medicin och utbildning skulle göra att personer med otraditionell teknikbakgrund har lättare att ta till sig och intressera sig för teknik. Slutsatsen i denna studie är att en reform av de traditionella civilingenjörsprogrammen också är nödvändig om det finns ett verkligt intresse av att attrahera andra grupper än idag. Teknisk design vid LTU är en maskinteknik utbildning med designinslag. Sedan starten 1984 har utbildningen attraherat både kvinnor och män. Att programmet innebär en stark integrering av människa och teknik och anpassning av teknik efter mänskliga förutsättningar och behov är en tänkbar förklaring till detta. Undervisningsmetodiken baseras ofta på problem som inte utgår från teknikbakgrund och är divergenta till sin natur. Enligt tidigare forskning tilltalar denna pedagogik andra grupper än den traditionella civilingenjörsstudenten i högre grad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Mentorskap för studenter: stödåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien Mentorskap för studenter - stödåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning har bedrivits vid Luleå tekniska universitet under hösten 2007. Bakgrunden har varit larmrapporter om dålig genomströmning och studieavhopp från Sveriges universitet och högskolor och syftet har varit att utvärdera vilka stödåtgärder som motverkar avhopp och ökar genomströmningen. För att få en bild av vad som orsakar avhopp och låg genomströmning har litteraturstudier i dessa områden företagits. Olika stödåtgärder som redan existerar i landet har inventerats och för några av dessa har intervjuer med initiativtagare förekommit. Resultatet visar att orsaker till avhopp och låg genomströmning går att hitta i den avsaknad av individualisering som dagens universitet och högskolor befinner sig i. Orsaker till avhopp går att dela in i individuella, institutionella och utominstitutionella förutsättningar. Största gruppen avhopp går att finna i den individuella gruppen. Bakgrund, kön, akademiska förkunskaper,studiemotiv och studiekapacitet är villkor som styr de individuella avhoppen. Personer från icke-akademisk bakgrund går ofta att återfinna här, ett resultat av den breddade rekrytering som gjorts under senare år. Denna grupp behöver extra stöd för att studierna ska ske på lika villkor. Forskning visar att villkor som förväntningar, stöd, återkoppling, engagemang och lärande måste uppfyllas för att studenterna ska stanna vid lärosätet. Akademisk integrering är lika viktig som social integrering. Förväntningarna på utbildningstiden måste bemötas på ett tidigt stadium för att ge en realistisk bild. Rekommendationen är att bemöta nya studenter med stöd från dag 1 i form av en utökad phösarverksamhet som pågår från studiestarten fram till och med vinterfestivalen i slutet av februari. Verksamheten bör omfatta både sociala och akademiska aktiviteter som till exempel SI ledare i riskkurser, studieteknikföreläsningar och olika sociala arrangemang. Alumner bör utnyttjas i högre grad för att ge en bild av vad utbildningen kan innebära för yrkesroll men även för exempelvis mentorsverksamhet, något som ger en hög grad av personlig utveckling och studiemotivation. Institutionen måste engagera sig i sina studenter i högre grad och lärare bör bemöta olika lärstilar med olika pedagogik och examination. Återkoppling till och engagemang i studenten måste ske innan det är för sent och avhoppet redan är ett faktum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  NoBias: Om normer och fördomar i rekrytering och texter i digitaliseringens värld2020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med förstudieprojektet NoBias var att i en normkreativ designprocess utforska intresse av, och affärspotential i, ett digitalt verktyg som kan analysera normer och bias i textbaserad kommunikation. Projektet finansierades av Vinnova och genomfördes under 2019 av Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i Design vid Luleå tekniska universitet, Amanda Malmqvist, affärsutvecklare i organisationen Teknikkvinnor och Tore Johnsson, affärsutvecklare vid Luleå Science Park. 

  Genom litteraturstudier, intervjuer och prototyper har vi sökt en bred förståelse för kunskapsområdet kring inkludering och normer i text. Ansatsen har varit designdriven snarare än lösningsfokuserad, dvs. att öppet utforska problemområdet utan att bekräfta en viss potentiell lösning. Vi har gjort litteraturstudier, kontextundersökningar, benchmarking, konkurrensanalyser, idéarbete och prototypande av olika lösningar. Det innebär i praktiken de första stegen i en utforskande designprocess. Vi har intervjuat 25 personer med olika bakgrund, ex. forskare inom design, genus- och litteraturvetenskap, språkvårdare, HR-personal/rekryterare, samt chefer på små- till multinationella storbolag. Intervjuerna genomfördes för att utforska behov hos olika kategorier av experter, användare och intressenter. Ett utfall är att flera myndigheter på grund av sitt demokratiska ansvar ofta har språkvårdare som arbetar enbart med utformning av inkluderande texter, något vi ej identifierat på privata företag eller inom akademin. Inkludering uppges av flera företag vara mer av en extrauppgift, men inte den huvudsakliga arbetsuppgiften. Individer på företagen uppgav sig dock villiga att arbeta med dessa frågor. Efter en analys av de behov vi identifierat drogs slutsatsen att en digital tjänst är en möjlig lösning. 

  Litteraturstudien fokuserade på bias i text, normkritik samt normkritik i relation till AI, IT-sektorn och digitala tjänster för att utforska utmaningar i dylika lösningar. Förutom behovsanalys har vi även analyserat användbarhet för att lösningen ska upplevas som enkel och intressant att använda.Vi har utforskat olika möjliga tekniska lösningar för hur ett sådant digitalt verktyg kan utformas och hur på vilka olika plattformar det bör finnas. Det har inneburit utforskning av möjligheten att implementera AI i verktyget och att stödja flera språk. Våra utforskningar har även omfattat flexibla affärsmodeller och betallösningar, allt från engångsinloggningar till brandade företagskonton. 

  Vi har även utforskat hur lösningen bör utformas för att kunna underhållas, för att skapa en lösning som har möjlighet att bli hållbar över tid. Vår analys är att ett verktyg behöver vara plattformsoberoende för att kunna nå en så bred användargrupp som möjligt, samt för att ge användarna en flexibilitet och möjlighet att arbeta på olika platser med en snabb bearbetning av texter. 

  Avsikten var att utforska möjligheterna till ett verktyg som kan analysera bias i skrift. Resultatet är en prototyp som bygger på en mjukvarubaserad algoritm som kan matas med text som input antingen via inläsning av filformat som .pdf, eller via direkt inmatning genom något digitalt gränssnitt. 

 • 31.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Rethinking designing: collaborative probing of work and workplace change2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the research presented in this thesis was to explore human experiences as ground for work and workplace design. The aim was to develop pragmatic tools and guidelines for work and workplace design based on a reflective design tradition. The study was undertaken between 2008-2010 in a research project called the ‘Future Factory’, which can be characterized as an experiment in change-by-design. The project background was a number of reports on young people opting out of industrial work and women being in the minority within the Swedish industry sector. Therefore, in this project the ambition was to particularly explore and emphasise young people’s and women’s ideas about future work and workplaces.The research involved exploring alternative solutions for a future factory through a series of change interventions with a variety of actors, through a so-called ‘design lab’ approach. The initial phase of this approach consisted of context mapping, as explorations of different actors’ experiences through interviews and observations. The resulting material was portrayed in the form of ‘Personas’. In this project, these fictional characters were used both to communicate and explore various actors’ perspectives in subsequent collaborative activities. Also, a group of young people contributed with Future scenarios. The scenarios were characterized as an idealized positive ‘Utopia’ and an idealized negative ‘Dystopia’, used as tools to discuss implications and alternative solutions. Both Personas and Scenarios were subsequently used in a series of Future Workshops with various project-related interest groups, such as industrial managers and employees and trade union representatives. In this project, a group of women and one of young people were also especially invited to explore visions of a future factory.The research presented in this thesis contributes to practice with methods, tools and guidelines for a reflective and innovative work and workplace design. The theoretical research contribution is the correlation between theories and concepts of change, learning by doing, doing gender, and a reflective design practice.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Re-thinking designing: Collaborative probing of work and workplace design2012Report (Refereed)
 • 33.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Rask, Kjell
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten beskrivs metoder och resultat från projektet Framtidsfabriken, vars idé har varit att bryta traditionella mönster vid utformning av produktionssystem genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. Projektet har bedrivits på Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet har dels varit att problematisera och utveckla metoder för produktionsutformning och dels att bidra till utveckling av teorierna om ’det goda arbetet’. En konkret frågeställning har varit; Hur utformas ett modernt produktionssystem baserat på krav formulerade av kvinnor och ungdomar? Projektets mål har varit att utforma en vision av en effektiv, attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö i industrin. En avgränsning i projektet har varit valet att arbeta med industrin som bransch och inte en specifik typ av produktion eller ett visst företag. Projektet har bedrivits om ett interaktivt projekt i samarbete med aktörer från industrin. Totalt har 121 personer fördelat på 59 procent kvinnor och 41 procent män medverkat som deltagare i projektet. Deltagarna i projektet har varit anställda på både chefs- och medarbetarnivå i industrin, ungdomar, samt representanter för branschorganisationer och fackförbund. Arbetet har huvudsakligen genomförts i form av workshops samt fokusgrupper och intervjuer. Metoden har varit Future Workshops, där deltagarna inledningsvis diskuterar nuläge för att sedan arbeta med framtida ideala lösningar och idéer om implementering av lösningar. Även andra metoder har nyttjats; ”Personas” för att förmedla nuvarande situationer i industrin, scenarier för att stimulera till idéer om framtiden samt olika metoder och associativa bilder för att stimulera kreativitet och kommunikation i gruppen. Analys av material från intervjuer, observationer, diskussioner, val av bilder, ljud- och videoinspelningar har inriktats mot förståelse av deltagarnas kontexter och tolkning av deras behov och preferenser. Projektet har varit annorlunda genom målsättningen att bryta traditionella mönster av produktionsutformning genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. En vision av ett modernt produktionssystem har utformats, baserat på krav formulerade av kvinnor. Några exempel från visionen är att alla är medarbetare på Framtidsfabriken. Det är lika många män som kvinnor på alla befattningar. På framtidsfabriken arbetas med filosofin ’livslång trainee’. Man arbetar med olika former av nätverk, där olika kompetenser både inom och utanför företaget möts för att stimulera till innovation, ständig utveckling och förbättring. Flexibel arbetstid möjliggörs via individuella scheman. I lokalerna finns mötesplatser för kommunikation, nätverk och projektarbeten. Lokalerna är ljusa och färgsatta enligt företagsidentiteten. Teknik och kommunikation underlättas via ett enhetliga system, som alla kan ta del av.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Blomqvist, Kajsa
  RISE.
  Jahnke, Marcus
  RISE.
  Molnar, Stefan
  RISE.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  de Fine Licht, Karl
  RISE.
  Öhrling, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det offentliga rummet: stadens gator, parker, byggnader och torg likväl som den kultur och sociala kontext som en viss stad har, skulle kunna utformas för att vara tillgängligt, användbart, inkluderande, attraktivt och välgörande för människan i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. 

  Troligtvis är det inte medveten diskriminering som ligger bakom mindre god design av det offentliga rummet, utan snarare okunskap om vad som kan och behöver göras. Fram tills dess människor befinner sig i en situation där de på något sätt själva är hindrade från att delta på lika villkor är det svårt att inse hur mycket det offentliga rummet påverkar oss. Det kan vara mindre hinder i form av ojämnt underlag som gör det svårt att ta sig fram för vissa, medan det omöjliggör framfart för andra. Det kan vara miljöer som vissa upplever som “vanliga” medan andra upplever sig djupt otrygga eller utestängda från desamma. Med andra ord är det offentliga rummets utrymmen där vi lever, jobbar och leker knutna till vart vi går och vad vi gör eller vart vi inte går eller gör. 

  Av den anledningen anser vi att det finns behov av att utveckla konkreta metoder och handgripliga råd för att arbeta med mer medveten utformning av fysisk miljö: tillgänglighetsdesign. Tillgänglighetsdesign används här genomgående som ett brett begrepp för design av lösningar som upplevs trygga, användbara, inkluderande, attraktiva och välgörande. Vi utgår från en designpraktik som stödjer tanken att miljön måste vara tillgänglig för alla grupper i samhället. I det förstudieprojekt som beskrivs i kommande kapitel har av den anledningen en kartläggning skett med utgångspunkt i ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign, det vill säga att motverka diskriminering och främja lika rättighter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

  Förstudien har omfattat kartläggning av normkritiska perspektiv, lagar och riktlinjer kring fysisk tillgänglighet, social hållbarhet och tillgänglighet, universell och inkluderande design, samt inhämtning av inspiration från arkitektur, form och designområdet. Det har även omfattat identifiering av goda exempel från runt om i landet på vad tillgänglighetsdesign i bred bemärkelse kan omfatta och intervjuer med personer som arbetat med detta. Vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit till arbetet. 

  Vår avsikt är att de principer som utformats i förstudien för tillgänglighetsdesign ska diskuteras, användas och uppdateras vid all stadsutveckling. På så sätt kan vi åstadkomma ett helhetsgrepp på tillgänglighetsdesign och åstadkomma socialt hållbara, attraktiva och tillgängliga platser och miljöer runt om i landet. 

 • 35.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Ericson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Design: process och metod2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På nittiotalet, då jag utbildade mig till industridesigner på HDK vid Göteborgs Universitet, var det inte många som visste något om det yrket, de frågade ”... menar du kläder?”. Vilken skillnad jämfört med nu när alla verkar veta och tycka något om designade prylar och använder många olika digitala tjänster.Som nyanställd på ett konsultföretag upptäckte jag att inte heller i näringslivet var design speciellt känt. Jag fick ofta prata med kunderna om vilken möjlighet designtänkande kunde vara för dem och deras produkter. Det grundlade en övertygelse hos mig om behovet av strukturerade metoder och ett arbetssätt som kommunicerar väl med kunden. Jag ville arbeta mer med det så 2001 beslutade jag mig för att börja undervisa. Under fem år som lärare i industridesign på HDK och tio år vid Teknisk design på Chalmers har jag använt många böcker med olika inriktningar och möjlighet till fördjupning. Jag har saknat en bra översikt som studenterna kan komma tillbaka till i projekt och som de senare i yrkeslivet kan använda för att visa helheten för andra, tills jag blev inkopplad på den här boken. Det finns idag många olika utbildningar och yrkesvarianter av designers. Fler och fler upptäcker att design är något av det viktigaste som finns. Det påverkar ju oss dagligen, avgör om och när vi väljer något och hur vi använder det. Design är också, som du kommer att märka när du läser boken, mycket mera än bara sakerna vi ser. Ja egentligen kan allt som skapas och formuleras på något sätt vara designat. Men det är skillnad på design och design, ibland är den bara en fördyrande detalj eller uppsnyggning av något, ibland är den innovativ och tar hänsyn till själva användningen och användaren. Det svåraste för de som betraktar eller ska introduceras till design brukar vara förhållandet mellan det objektiva och det subjektiva - vad är sant för alla och vad är bara sant för en utvald grupp? Och vad är den viktigaste delen av design; är det tekniken, nyhetsvärdet, utseendet eller funktionen? Efter att ha sett tusentals projekt och lösningar är jag övertygad om att de lösningar som överlevt, och kommer att överleva längst, är designade av människor som förstått vilka som ska använda deras lösningar och hur användarens behov av form och funktion är. En optimal designlösning är olika för olika människor och olika situationer, när du kan hantera det har du kommit långt som designer. En vanlig missuppfattning om design är att det är något som fixas till i slutet eller att det är en rent konstnärlig process där man väntar på inspiration. Det bästa resultatet kommer när designtänkandet är strukturerat och finns med tidigt. Många av dagens produktsystem är svåra att förstå och använda. Här kan olika professioner hjälpas åt eftersom en av designerns viktigaste uppgift är att analysera och visualisera behov, gränser och innovationsmöjligheter för och tillsammans med andra. Därför behövs förståelse för designtänkande mer än någonsin inom många yrken, såväl tekniskt som socialt. Det är, som jag brukar säga till studenterna, enkelt att göra något svårt men svårt att göra något enkelt - det gäller att hitta essensen av någots existens. Det har varit mycket roligt att få vara en del i framtagandet av den här boken. Här finns en helhet som är sällsynt. Författarna har i Design:process och metod lagt mycket arbete och efterforskningar på att strukturera och ta fram en unik sammansättning av olika synsätt och metoder för alla som vill förstå designarbete och beprövade designverktyg som en helhet. Genom att studera och prova dessa kan den som läser få en korrekt start, bli mer kreativ, göra en bättre presentation av sitt eget designarbete eller förstå andra som arbetar med design. Det här är en bok som borde vara obligatorisk läsning för alla som handskas med utvecklingsprojekt. Örjan SöderbergMaster of Fine Arts i industridesign HDK AIVELektor och programansvarig på Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Design på Chalmers tekniska högskola

 • 36.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Ericson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Snowflake: en bred bok om design- och utvecklingsprocesser2013Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  The Future Gap: exploring a critical reflective stakeholder approach2011In: Journal of Management and Sustainability, ISSN 1925-4725, E-ISSN 1925-4733, Vol. 1, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is a participatory design process that is used as a means to enable multiple stakeholders' collaboration in discussing strategies, designs and solutions of a conceptual future factory. The reason for this study is the Swedish industrial sector's difficulty in attracting women and young people. The design process can adapt to various complexities, building on the creative and innovative ability of collaborating people. In the present study, young people participated in explorations of images and perceptions of the current industrial sector and in an inquiry into the needs and preferences of a future factory. This activity resulted in two future scenarios: utopia, a positive future vision, and dystopia, a pessimistic outlook. These scenarios subsequently were used as means for critical reflection with multiple industrial sector stakeholders, exploring the future gap as the discrepancy between the images, perceptions and understanding held by internal stakeholders compared to external stakeholders. In this paper, we propose scenario-based design as one approach to multi-stakeholder activities, both for understanding various stakeholder needs and preferences and for critical reflection on future strategies and visions with a diversity of stakeholders. We believe there is a need for a transformation in the way in which organisations involve and connect to stakeholders.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Effective use of human actors in change processes: a participative approach to industrial development2009In: Proceedings of the International 3rd Swedish Production Symposium: SPS '09 / [ed] B-G Rosén, 2009, p. 206-212Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the project "The Future Factory" we are inspired by participatory design methods that emphasize early participation from stakeholders in the development process. We believe that a well-performed change process increase the commitment as well as it contributes to new competence among the workers. Our project aim is thus to involve different actors in future workshops in order to design an attractive and health promoting concept of a future factory as well as to develop methods for change processes that emphasize the importance of human actors as a resource.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Reframing practice through the use of personas2010In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 11, no 3, p. 285-298Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is a development process of ‘Personas'; fictive characters used to reflect on norms and perspectives of practice. Although reflective practice is a well-known process to enhance and support learning, improvement, development, etc., it is not easy to implement. Drawing on theories of action, this paper describes learning gained through using the Persona method within a research project called the Future Factory. The process of developing a Persona includes reflective inquiries of the case approached and an analysis and Persona creation development that go hand-in-hand. Lessons learned are that the process of creating Personas has contributed to a critical reflection of inquired contexts and that both the technique itself and the process of creating Personas has contributed to re-framing practice among participants in the Future Factory project.

 • 40.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  The future factory: a concept designed by women and young people2009In: 17th World congress on Ergonomics: IEA 2009 ; Beijing, August 9 - 14, 2009, Bejing: Chinese Ergonomics Society , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is the Future Factory, a research project involving women, young people and other stakeholders in workplace design and development. Drawing on the idea of ‘good work', efficient as well as attractive factories and interactive methods, the vision of the project is to both develop methods for such processes as well as to design a Future Factory on a conceptual level together with the participants. These participants include young people and women, as they are not attracted by factory work and face problems when working in industry. Management and union representatives are other stakeholders included in the project. In this paper we present the background of the project as well as the interactive methods used. These include future work-shops as well as the use of personas and scenarios to stimulate engagement of the participants. We also present some of the results, both in terms of the methods used and the participants' views on ‘good work'. The results are that the methods used did stimulate active participation, that they facilitated the focus and discussions on different problem situations. As a result of future workshops, it can also be concluded that young peoples' view on industrial work can be described in terms of a utopian as well as a dystopian vision. Both groups of participants indicate that ‘good work' should include possibilities of learning and development, tasks that are challenging and stimulating as well as autonomy. Furthermore, work should be carried out in teams, manufacturing facilities are important for the workplace culture and should contribute to healthy and attractive factories. Based on these results, it can be concluded that there are possibilities of developing methods that contribute to sustainable and attractive work places for both women and men.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Guide 2013: för utbildningsutveckling enligt Pedagogisk idé LTU2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Lärarguiden 2014: guide för kursutveckling enligt Pedagogisk idé LTU2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Pedagogisk idé LTU: uttryck och riktlinjer för implementering2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport innehåller en beskrivning av steg 1 i projektet Pedagogisk idé LTU.Uppdraget i steg 1 var att utforma en enhetlig pedagogisk idé för LTU och ettunderlag för riktlinjer för implementering.Under våren och hösten 2012 har utbildningskoordinatorerna under ledningav projektledarna för Pedagogisk idé LTU bedrivit litteraturstudier, deltagit ihögskolepedagogiska konferenser, gjort studiebesök samt analyserat LTUs policysoch texter, samt teorier kopplat till pedagogik och högre utbildning. Fem workshoparmed totalt cirka 100 anställda och studenter vid LTU resulterade i ett antal bärandebegrepp och symboler för den pedagogiska idén. Detta resulterade i sin tur i ett uttryckav en pedagogisk idé LTU och rekommendationer för steg 2- implementering avdensamma.LTUs pedagogiska idé har ett fokus på studentens lärande med stöd och utmaning idevisen; med engagemang och hårt arbete. Progression av kunskaper och färdighetersker utifrån självständighetstrappan, där målet är att utbilda självständiga ochhandlingskraftiga aktörer inom respektive område.En pedagogisk idé bör utgöra ett stöd för hela universitetet att erbjuda bra utbildningarsom fokuserar på studentens utveckling och lärande. Det innebär att möjliggörabeslutsfattande på ledningsnivå, som tar pedagogisk hänsyn. För att nå resultatet år 2020behövs en uthållig strategi för organisationsutveckling avseende pedagogisk verksamhet.Det finns många faktorer som påverkar vilka möjligheter lärare och studenter har attskapa bra utbildning. Dessa faktorer behöver följas upp så att lärare och studenterfår ett optimerat stöd för studenternas engagerade och uthålliga lärande. Exempel påfaktorer är fysisk miljö, studiestöd i form av virtuella resurser för tänkande, samarbeteoch uppföljning, samt belöningssystem för relevant pedagogiskt utvecklingsarbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology. Luleå University of Technology.
  Jahnke, Marcus
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Tactics for Norm-Creative Innovation2018In: She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, ISSN 2405-8726, Vol. 4, no 4, p. 375-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a set of norm-creative innovation tactics developed in collaborative design research projects with the objective of creating more inclusive solutions. Unawareness of social norms are exemplified through some of the flaws design has contributed to. The norm-creative approach explored in this paper involves a first step of being norm-critical, i.e. challenging social norms that contributes to inequalities and social exclusion, and a second step of being norm-creative, i.e. developing design solutions that counteract such norms through design thinking of what might be. The tactics were developed by extracting and articulating knowledge and experiences from various strands of design methodologies, successively tweaked with norm-creative perspectives and then probed in a series of collaborative design projects. The resulting tactics serve three key roles: Firstly, they contribute in iterative explorations of several stances and action possibilities. Secondly, they promote change of awareness through increasing understanding of diverse user experiences and social exclusion, and thirdly, they contribute both in thinking new about what is and what might be, thereby affording innovative prospects. Tactics for norm-creative innovation can for these reasons be one way of raising awareness and contributing to social sustainability through design.

 • 45.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Johansson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Reflection-for-action: a collaborative approach to the design of a future factory2010In: Proceedings of the 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics / [ed] Waldemar Karwowski; Gavriel Salvendy, Louisville: USA Publishing , 2010Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Källhammer, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Personas as a method for applying gender theory in Triple Helix constellations: experiences from two research projects2010In: 8th Triple Helix Conference, Madrid 20-22 Oct 2010, 2010, p. 1-13Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is the use of the Persona method for applying gender theory in Triple Helix systems. Whereas such systems often are considered gender neutral, we in contrast emphasize the need for understanding the process of ‘doing gender' within those constellations. The aim of this paper is to describe our experiences of developing Persona as a method for gender equality interventions within two Triple Helix constellations. The personas are fictional characters addressing issues and situations identified during initial mappings of the researched contexts. The method is used for communicating concerns, issues, needs and preferences with our participants. In our experience Persona is a useful method for visualizing identified situations and for a reframing of actors' gender awareness. The Persona method contributes to talk beyond that of the "problematic women issue" and shows a way to unsettle gender constructions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Normark, Carl Jörgen
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Björklund, Cecilia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Axelsson, Sarianne Wiklund
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  HealthCloud: promoting healthy living through co-design of user experiences in a digital service2018In: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the interdisciplinary HealthCloud pre-study project was twofold: to further

  knowledge of user experiences of inclusive interface design specifically for an ageing

  population, and to develop a digital service for senior persons with sensory decline to promote

  healthy living and active ageing. A co-design approach was chosen to investigate the project

  aim and knowledge and user experiences was jointly developed and evaluated in three

  sequential steps in a participant-group of senior persons. In the design of the conceptual user

  interface, the identified core aspect involved a strive for utility: quality of appropriateness in

  use, and significance: how designs assume meaning in the ways they are used, as well as

  simplicity: to reduce, organize, and making it enjoyable to use. The digital service outcome

  consists of validation of previous research themes: keeping the family together; enjoying life

  at home; being close to nature; self-development; and promoting conditions for healthy

  ageing. The pre-study project outcomes are prototypes of digital health service content and

  interfaces, aimed for a future digital HealthCloud service. Participants in the reference-group

  found the developed interface easy to use regardless of previous computer skills and they

  were also motivated and stimulated by the developed prototypes for promoting active ageing

  on a daily basis. Participants also expressed a desire to display and recommend such digital

  Download full text (pdf)
  HealthCloud
 • 48.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Humans and technology.
  Implementation of workbooks as an active learning tool for Industrial Design Engineering2019In: 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the workbook approach. It is a tool for active and self-regulated learning, allowing for teachers to guide students in a certain direction and to provide clear goals in otherwise rather open-ended design projects.  The learning strategies self-regulated students employ support setting up goals and evaluate their performance, this strategy is guided by the workbook approach. Hence, it supports also previously non-self-regulated learners in devoting to the projects in more informed ways.  Industrial design engineering is unique compared to other engineering educations as it combines both artistic and scientific approaches and practices, it combines technical rationality and reflective practice. Typical design projects address the social, economical, cultural, material and technical dimensions of a situation in iterative design thinking cycles of gaining empathy for user needs, visualizing and materializing ideas and concepts and testing with users to inform the process. The workbook approach is a tool to guide such open-ended projects through cycles of reflection in- and on- actions. This informs learning and understanding during the process, rather than afterwards when final results is done. The workbook approach is currently implemented in five compulsory and several elective courses at Industrial Design Engineering (IDE) at Luleå University of Technology (LTU). The results so far are indications of better self-regulation in subsequent courses and students’ understandings of the end-result not being the project result, but for them to be the next generation of independent design engineers. As of yet, this is a work-in-progress and more studies are needed to provide evidence of concept such as more active and/or self-regulated learners. The workbook approach however seems to contribute in students being more independent as it guides them through the project process. In conclusion, based on our preliminary findings, we consider that the workbook approach shows indications of being a tool to support active and self-regulated learning in open-ended design projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Törlind, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Student Competence Profiles: a complementary or competetive approach to CDIO?2016In: The 12th International CDIO Conference: Proceedings – Full papers / [ed] Jerker Björkqvist; Kristina Edström; Ronald J. Hugo; Juha Kontio; Janne Roslöf; Rick Sellens; Seppo Virtanen, Turku, 2016, p. 844-858Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For students to develop independent learning strategies, it is essential to have anunderstanding of what it is they are aiming for. For this reason, every educational programme in Sweden has learning outcomes as stated by the Swedish Higher Education Authority.However, these are rather formal and sometimes described in a way that is not easy, either for teachers or for students, to implement in teaching and learning activities. A challenge is to both apply CDIO-standards and comply with the Swedish Higher Education Authority’s stated learning objectives. At the same time, we should uphold students’ motivation to develop their competences and teachers’ understanding of which teaching and learning activities are relevant, and how and what to assess in students’ learning to contribute to all of these approaches. The aim of this paper is to describe the development of a competence profile. The idea is primarily based on the Vitae Research Development Framework, but with inspiration from several other frameworks and approaches. The competence profile is designed to support students´ individual professional industrial design engineering competences. It allows the students themselves to map their knowledge, skills, experiences and qualities, and also provide support for teachers’ feedback and assessment. In other words,the student competence profile is used to describe what students are supposed to be able to do (prior to courses), what the learning activities are supposed to contribute to (during courses) and for formative and summative feedback of how well it has been done (during and after courses). It also allows a visualisation on how different courses contribute to the overall programme objectives.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Wiklund Axelsson, Sarianne
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Björklund, Cecilia
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Wikberg Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design. Luleå University of Technology.
  Normark, Carl Jörgen
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  HealthCloud: Participatory design of user interfaces for senior people's active aging2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The aim of the HealthCloud project has been twofold: to develop knowledge of user needs for interface design specifically for an ageing population, and also to develop a user interface design specially designed for senior persons with sensory decline to promote healthy living through five Core Health Projects. A participatory approach was chosen to investigate the aim of the project and data was collected and analysed in three sequential steps. A reference-group with senior citizens recruited from retirement organizations interactively evolved data for the project during three workshops. The continuous interaction with the reference group resulted in a conceptual user interface design aimed for the digital HealthCloud service. In the design of the conceptual user interface, the identified core factors were a strive for simplicity: to reduce, organize, and make it enjoyable to use. Participants in the reference-group found the developed interface easy to use regardless of previous computer skills and they were also motivated and stimulated by the interface to start using the computer for promoting their health om a daily basis. Participants also wanted to display and recommend this interface to other members of retirement organizations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 53
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf