Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Arason, Magnús
  et al.
  EFLA Consulting Engineers, Reykjavik, Iceland.
  Ragnarsson, Guðmundur
  EFLA Consulting Engineers, Reykjavik, Iceland.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Swedish Transport Administration.
  Strengthening of steel girder bridges using coiled pins2019Ingår i: 20th Congress of IABSE 2019: The Evolving Metropolis, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) , 2019, Vol. 1, s. 38-43Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A requirement for heavier vehicular transport on the Norwegian road network has resulted in a demand for increased bearing capacity for many of the older bridges in the country. Many of the bridges that have been found to have insufficient capacity against present-day demands are steel girder bridges with concrete slabs without a shear connection between steel and concrete. There is a large number of bridges of this type in Norway and the paper presents strengthening of two of those, in Aust-Agder county in the south of the country. These bridges are approximately 30 m long, single span. The bearing capacity has been upgraded by installing composite action between the steel girders and the concrete slab using coiled pins, in conjunction with thickening of the bottom flange of the steel girders. To obtain composite action, the pins are fitted to tightly drilled holes through the top flange of girders up into the concrete slab. Coiled pins have not been used much for bridge applications. In the work presented, the method has been found to have advantages in terms of cost and workability. Furthermore, the method has benefits when viewed from an environmental standpoint, since it allows strengthening of existing non-composite bridges using relatively little new material, and minimizes traffic disruptions.

 • 2.
  Breisand, Sigmund
  et al.
  Breisand Konsult.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Tidig samverkan gav bättre samverkansbroar2012Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, Vol. 3, s. 12-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Collin, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Häggström, Jens
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  International workshop on strengthening of steel/composite bridges2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The European infrastructure is rapidly aging, and steel/composite bridges are noexception to the rule. With thousands of older steel/composite bridges, there is ademand of rational methods to strengthen the older bridges to compensate not onlyfor their age, but also for higher loads and new codes, of which perhaps the newfatigue rules for highway bridges in EC3-2 will be the hardest to meet.Within the frames of the European R&D project Prolife (RFCS-CT-2015-00025) aworkshop was arranged in Stockholm September 28th 2015. Bridge owners,designers and researchers from 12 countries participated, and the similaritiesbetween the countries as well as the variety of technical solutions were highlighted.The contributions are presented in this report and the organizers want to thank allparticipants for making this seminar successful.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Collin, Peter
  et al.
  Luleå tekniska universitet. Ramböll.
  Hällmark, RobertLuleå tekniska universitet. Ramböll.Nilsson, MartinLuleå tekniska universitet.
  International workshop on prefabricated composite bridges2009Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Composite Bridges: Innovative ways of achieving composite action2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ämnet för denna avhandling är samverkansbroar och innovativa sätt att skapa samverkan. Broöverbyggnaden består i regel av tre huvudkomponenter: stålbalkarna, betongfarbanan samt skjuvförbindarna. De sistnämnda binder samman stål- och betong-delarna, vilket möjliggör en dimensionering där de ingående delarna antas agera som en konstruktionsenhet, samverkansbalken.

  Forskningen som presenteras i denna avhandling är framförallt fokuserad på olika konstruktions- och förstärknings-metoder, utvecklade för att minska påverkan på trafikanterna, huvudsakligen genom att reducera den tid som tillbringas på byggarbetsplatsen och därmed behovet av restriktioner för trafikanterna.

  De prefabricerade stålbalkarna ger samverkansbroar en del fördelar i byggskedet, i jämförelse med de mer vanliga platsgjutna betongbroarna, eftersom stålbalkarna kan lanseras eller lyftas på plats. En sådan installationsprocedur är ofta fördelaktig för broar över vägar, järnvägar, älvar etc., eftersom den minimerar påverkan på de trafikanter som nyttjar infrastrukturen under bron samt behovet av temporära stöd. För att ytterligare reducera tiden på byggarbetsplatsen och påverkan på trafikanterna, kan även prefabricering av betongfarbanan övervägas.

  I denna avhandling presenteras en genomgång av olika typer av prefabriceringstekniker för samverkansbroar, tillsammans med en studie av ett specifikt prefabriceringskoncept som reducerar behovet av platsgjutna fogar i farbanan. Detta koncept, med prefabricerade betongelement med torra fogar, nyttjar sig av betongklackar för att överföra skjuvkrafter i de tvärgående fogarna i brofarbanan, medan platsgjutna fogar används för den längsgående förbindningen mellan stålbalkarna och betongfarbanan.

  Det statiska beteendet för samverkansbroar med torra farbanefogar har undersökts via storskaliga balktester, tillsammans med fältmätningar på en prefabricerad samverkansbro. Betongklackarnas lastkapacitet har också undersökts genom provning. Testresultaten har jämförts med numeriska analyser samt olika dimensioneringsmodeller, med målet att ta fram dimensionerings-rekommendationer.

  Resultaten indikerar att denna typ av broar inte helt beter sig som konventionella samverkansbroar med platsgjutna farbanor. För enspanns-broar, som endast utsätts för positiva böjmoment, är beteendet i brottgränstillståndet snarlikt beteendet för en konventionell samverkansbro. Graden av samverkan är dock kraftigt reducerad vid lägre belastningsnivåer, vilket måste tas i beaktande vid dimensionering i bruksgränstillståndet respektive vid dimensionering för utmattning. Tvärsnitt utsatta för negativt böjmoment beter sig i allmänhet som icke-samverkans tvärsnitt, vilket var förväntat med tanke på de torra fogarna i farbanan.

  Baserat på utvärderingen av testresultaten och litteraturstudien, presenteras dimensionerings-rekommendationer och -kriterier, tillsammans med produktions- och utförande-rekommendationer för denna typ av prefabriceringskoncept.

  Förstärkning av befintliga broar är en annan aktivitet som ofta leder till trafikstörningar, vilket medför kostnader och problem för både trafikanterna och samhället i stort. En metod för att förstärka stål-betong balkbroar, som ursprungligen byggts utan samverkan, är att skapa samverkan genom efterinstallation av skjuvförbindare. Samverkanstvärsnittet har större styvhet och böjmotstånd, vilket innebär att högre trafiklaster ofta kan tillåtas. Det måste emellertid även säkerställas att andra konstruktionsdelar inte begränsar konstruktionens lastkapacitet.

  Flertalet olika typer av skjuvförbindare kan användas för efterinstallation, vissa är dock mer lämpliga för detta än andra. Denna avhandling presenterar en litteraturstudie över efterinstallerade skjuvförbindare i allmänhet och spiralbultar (Coiled Spring Pins) i synnerhet. Den sistnämnda är en mekanisk presspassnings-förbindare som kan installeras underifrån bron, med ingen eller liten påverkan på trafiken uppe på bron.

  Spiralbultarnas beteende, då de används som skjuvförbindare i samverkansbroar, har undersökts med experimentella metoder. Push-out-tester har använts för att studera den statiska lastkapaciteten och utmattningslivlängden, medan fältmätningar på en bro har använts för att studera konstruktionsbeteendet i större skala. Testresultaten har utvärderats och dimensionerings-kriterier och -rekommendationer har föreslagits.

  De statiska testerna och den efterföljande analysen visar att spiralbultar är en väldigt duktil typ av skjuvförbindare, med ett något annorlunda last-deformations-samband än svetsbultar. Den statiska lastkapaciteten visar en ganska liten spridning även när olika parametrar varieras tämligen mycket. De utförda utmattningstesterna indikerar en utmattningskapacitet som är något lägre än den för svetsbultar, med avseende på detaljkategori, medan tidigare testserier av andra forskare indikerar en högre utmattningskapacitet än svetsbultar. Det kan noteras att det råder en stor spridning mellan resultaten från olika testserier, utförda av olika forskare. Anledningen till denna spridning diskuteras i avhandlingen och ett konservativt dimensioneringskriterium för utmattning presenteras.

  Resultaten från fältmätningarna indikerar att en bro som förstärkts med spiralbultar beter sig som en samverkanskonstruktion och att spiralbultarna avsevärt reducerar glidningen i övergångsytan mellan stål och betong. Analysen av testresultaten visar att ett dimensioneringsantagande om full samverkan, med styv skjuvförbindning, beskriver det uppmätta beteendet på ett bra sätt.

  Baserat på litteraturstudien och de utförda testerna, presenteras dimensionerings-rekommendationer och- kriterier, tillsammans med produktions- och utförande-rekommendationer för efterinstallation av spiralbultar.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Prefabricated composite bridges: a study of dry deck joints2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhetPrefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. Även i brobranschen har mängder med forskningsprojekt utförts runt om i världen och flertalet olika prefabricering lösningar har testats genom åren. Trots detta så förefaller det så att brobranschen ligger lång efter i utvecklingen mot en mer industrialiserad byggprocess. Den långsamma utvecklingen kan till viss del förklaras av att varje bro ofta är ett unikt objekt med unika förutsättningar. Detta utgör ett hinder mot standardisering vilket ofta är beskrivet som nyckeln till industrialiserat byggande.En litteratur studie kompletterad med en Workshop, för insamling av information och erfarenheter från brokonstruktörer och forskare i Europa och USA, visar att prefabricerade farbaneelement fortfarande är ganska ovanliga på den globala byggmarknaden. Farbaneelement med torra fogar förefaller vara extremt ovanliga, enbart ett fåtal exempel har påträffats i litteraturstudien. Prefabriceringsnivån och utvecklingstakten mot ett mer industriellt byggande varierar mycket från ett land till ett annat. (Paper I och Kapitel 2-3)För samverkansbroar har ett prefabricerat farbanesystem med torra fogar mellan betongelementen utvecklats i Sverige. De tvärgående fogarna är helt torra och all kraft överförs genom kontakttryck mellan olika betongytor. Detta medför att inga dragkrafter alls kan överföras genom fogen. Tvärkrafterna överförs genom överlappande betongklackar som är utformade som en serie av hane-hona kopplingar. Forskningen som presenteras i denna avhandling är fokuserad på konstruktionens strukturella beteende. Detta beteende har undersökts via labbtester såväl som genom fältförsök. (Paper II och Kapitel 3)Storskaliga labbtester visar att en bro av denna typ är mindre styv än en liknande bro med en plastgjuten farbaneplatta. I områden med negativt böjmoment är betongelementens bidrag till styvheten försumbart. I områden med positivt böjmoment bidrar betongelementen till den globala styvheten. Vid måttlig belastning är dock den medverkande betongarean avsevärt mindre än i en motsvarande platsgjuten konstruktion. Detta orsakas förmodligen av de små glipor som finns i fogarna, i kombination med det faktum att de injekterade kanalerna är kontinuerliga över elementskarvarna. Detta medför att de initiala fogöppningarna mer eller mindre blir permanenta då kanalen injekteras, eftersom den injekterade betongen i kanalen måste tryckas samman till en viss gräns innan den resterande delen av fogen stängs. Förstörande provning visar dock att skillnaderna i spänningar och styvhet är avsevärt mindre i brottgränstillståndet. Det är därför rentav rimligt att utföra tvärsnittskontroller, i brottgränstillstånd, i enlighet med de regler som anges i Eurokoderna och därmed försumma de effekter som fogarna ger upphov till. (Paper V och Kapitel 4)De överlappande betongklackarna är en väsentlig detalj i det aktuella prefabriceringssystemet. Dessa klackar har därför testats i ett laboratorium för att för utreda hur de går i brott samt vilken last kapacitet som de har. Testerna resulterade i två olika typer av brott. Den första typen av brott aktiverade skjuvarmeringen, vilket resulterade i ett tämligen duktilt brott. Denna var även det förväntande brottscenariot och tämligen i linje med de dimensionerings metoder som föreslås för denna typ av betongklackar. Den andra typen av brott som observerades var ett tämligen sprött brott i betongens täckskikt. Denna typ av brott har enbart observerats i dessa labbtester och är möjligen relaterad till utformningen av testriggen. Det rekommenderas dock starkt att utforma armeringen i klackarna så att armeringsjärnen i hona-hane överföringen överlappar varandra. Detta för att säkerhetsställa en residualhållfasthet för skjuvöverföringen även efter ett eventuellt brott i betongens täckskikt i klackarna. (Paper III och Kapitel 5)Som ett komplement till labbtesterna har fältförsök utförs på en enspannsbro. Den aktuella bron byggdes år 2000 med den prefabriceringsteknik som denna avhandling behandlar och har instrumenterats såväl år 2001 som 2011. Även dessa tester och de efterföljande FE-analyserna visar att den medverkande betongarean, under måttlig belastning, är klart mindre än den medverkande arean för en platsgjuten betongfarbana. Inga väsentliga långtidseffekter har kunnat observeras. Enbart nedböjningsfördelningen mellan balkarna, vid excentrisk last, har minskat en del efter 10 år. Denna skillnad kan indikera att fog öppningarna var större år 2011, dessa kan åtminstone delvis ha stängts under den tid som förlöpt mellan testen. (Paper IV och Kapitel 6)Huvuddelen av denna avhandling avslutas med ett kapitel som summerar den utförda forskningen genom att presentera råd och förslag på hur det går att hantera generella konstruktions- och produktions-frågor för en bro av denna typ. Dimensioneringsmetoderna är i regel de samma som för en konventionell samverkansbro med platsgjuten farbana. För denna typ av prefabricerade farbaneelement finns det dock vissa områden där dimensioneringsreglerna i Eurokoderna bör modifieras eller rentav ändras. Systemanalys och tvärsnittskontroll är två av de dimensioneringssteg där reglerna i Eurokoderna bör modifieras en del. (Kapitel 7)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Swedish Transport Administration, Luleå, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramböll, Luleå, Sweden.
  Post-Installed Shear Connectors: Monitoring a Bridge Strengthened with Coiled Spring Pins2019Ingår i: Structural Engineering International, ISSN 1016-8664, E-ISSN 1683-0350, Vol. 29, nr 2, s. 225-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traffic density and vehicle weight have been increasing over time, which implies that many existing road bridges were not designed for the high service loads and increased number of load cycles that they are subjected to today. One way to increase the traffic load capacity of non-composite steel–concrete bridges is to post-install shear connectors. This paper presents a study of a steel–concrete bridge that has been strengthened with post-installed coiled spring pins, a type of connector which can be installed from below while the bridge is still in service. The strengthening method and design procedure are presented, along with the results from field monitoring performed to evaluate the behaviour of the strengthened structure. The results from the strengthened and non-strengthened sections show that the coiled spring pins counteract the slip and increases the degree of composite action. Finite-element models of the field tests were created in order to compare the results using different design assumptions and establish a suitable level of detail for modelling the shear connectors.

 • 8.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Swedish Transport Administration, Luleå, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll, Luleå, Sweden.
  Hicks, Stephen J.
  Heavy Engineering Research Association, Auckland, New Zealand.
  Post-installed shear connectors: Fatigue push-out tests of coiled spring pins2019Ingår i: Journal of constructional steel research, ISSN 0143-974X, E-ISSN 1873-5983, Vol. 153, s. 298-309Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The number of heavy vehicles and their weight have been increasing over time, implying that many bridges are experiencing traffic loads with higher magnitude and frequency than they were originally designed for. In some cases, it will be necessary to either replace or strengthen the structures to keep the bridges in service. For existing non-composite steel girder bridges, post-installation of shear connectors can often be used to increase the traffic load capacity significantly. One type of shear connector that is suitable for post-installation, even though not commonly used, is the Coiled Spring Pin. These interference fit connectors can be installed from below the bridge deck during traffic, in order to minimize the impact on road users. This paper describes an experimental study on the fatigue strength of Coiled Spring Pins and a compilation of previously performed fatigue tests on this type of connector. The new test series, with nine specimens, are evaluated statistically and a fatigue strength design equation is proposed. The results show that there are large variations between different test series, while tests within the same series show good agreement. The reasons for this are discussed in the paper along with recommendations for future testing.

 • 9.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Swedish Transport Administration, Luleå, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll, Luleå, Sweden.
  Hicks, Stephen J.
  Heavy Engineering Research Association, Auckland, New Zealand.
  Post-installed Shear Connectors: Push-out Tests of Coiled Spring Pins vs. Headed Studs2019Ingår i: Journal of constructional steel research, ISSN 0143-974X, E-ISSN 1873-5983, Vol. 161, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Steadily increasing traffic volumes and traffic loads lead to a continuously growing demand for bridge rehabilitation, strengthening and replacement projects. For existing steel girder bridges with non-composite concrete decks, the traffic load capacity can often be increased significantly if composite action can be created afterwards. Different kinds of shear connectors are more or less suitable for post-installation. Coiled spring pins are one type of interference fit connector that can be installed from below the bridge deck during traffic, in order to minimize the impact on road users. This paper describes an experimental study on the static capacity and stiffness of coiled spring pins used as shear connectors at steel-concrete interfaces. Six push-out test series are presented, with a total of 28 tests, together with an alternative type of test set-up. The results show that the failure of the coiled spring pins is very ductile and that the load capacity is predictable and sufficient for a cost-effective application. The tests also indicate a significantly lower stiffness of the connectors in comparison to welded headed studs of similar dimensions, which might be of great importance if an existing shear connection is strengthened.

 • 10.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Trafikverket, Luleå.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramböll, Luleå.
  Möller, Mikael
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. SSESAB, Luleå/Helsingborg.
  Testing of coiled spring pins as shear connectors2017Ingår i: IABSE Symposium, Vancouver, 2017: Engineering the Future, Zürich, Switzerland: IABSE - International Association for Bridges and Structural Engineering , 2017, s. 1209-1216Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A few decades ago, steel-concrete composite bridges were quite rare structures, whereas steel girder bridges with non-composite concrete decks were rather common. For the latter type of structure, composite action can be obtained long after the bridges were constructed by post installation of shear connectors. Most installation procedures involve reconstruction of pavement and concrete deck, which will result in traffic disturbance. There are however some types of shear connectors that can be installed from underneath, connecting the top flanges to the concrete deck, without affecting the upper surface. This means that the bridge can be strengthened during traffic. One type of such a shear connector is the coiled spring pin, which is an interference fit connector. This paper presents the results from push-out tests conducted in order to find the static capacity and the load-slip behaviour of coiled spring pins used as shear connectors.

 • 11.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Möller, Mikael
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  The behaviour of a prefabricated composite bridge with dry deck joints2013Ingår i: Structural Engineering International, ISSN 1016-8664, E-ISSN 1683-0350, Vol. 23, nr 1, s. 47-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the monitoring of a one-span composite bridge in northern Sweden. The bridge was built in 2000, with prefabricated deck elements connected to steel girders, and the back walls as well as the piers were also prefabricated. The monitoring was required to clarify the doubts regarding whether a bridge with dry deck joints can be expected to perform as a conventional composite bridge, with in situ cast deck and sections with sagging moments. To get a better understanding of the long-term structural behaviour, the bridge was monitored both during 2001 and 2011, instrumented with equipment measuring the deflections and strains in the steel cross section. The bridge was loaded with a truck in midspan having a total weight of 25 t. When the truck was centred between the girders, the results showed a symmetric behaviour, with respect to deflections and stresses. For the case with the truck stationed right above one of the steel girders, anti-symmetric behaviour was observed and studied by means of finite element calculations, taking into account the stiffness of the composite section as well as the end screens and the earth pressure below them.

 • 12.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Nilsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  A study of concrete shear keys in prefabricated bridges with dry deck joints2011Ingår i: Nordic Concrete Research: Proceedings of the XXI Nordic Concrete Symposium, Hämeenlinna, Finland 2011, Oslo: The Nordic Concrete Federation , 2011, s. 495-499Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 13.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Ramböll, Luleå, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Ramböll, Luleå, Sweden.
  Nilsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Large-scale tests on a composite bridge with prefabricated concrete deck and dry deck joints2013Ingår i: Stahlbau, ISSN 0038-9145, E-ISSN 1437-1049, Vol. 82, nr 2, s. 122-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the large-scale tests on a composite bridge with prefabricated deck elements and dry joints between the elements. The work is part of the European R&D project ELEM (RFCS-CT-2008-00039). This type of bridge has been used for three single-span bridges in Sweden and has contributed to minimizing construction time as well as disturbance to traffi c. The behaviour at midspan and the behaviour over an internal support of a continuous bridge were studied in the tests, and the results analysed by FEM and discussed. Conclusions regarding the design of this type of bridge are drawn, with respect to the global analysis as well as cross-section capacity.

 • 14.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Nilsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Prefabricated composite bridges2009Ingår i: Sustainable Infrastructure: environment friendly, safe and resource efficient ; proceedings of IABSE symposium, Bangkok, Thailand, Sept. 9 - 11, 2009 / [ed] Mahāvidyālăy Culālaṅkărṇ, Zürich: International Association for Bridge and Structural Engineering, 2009, s. 282-283Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 15.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Trafikverket, Luleå.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramböll, Luleå.
  Petersson, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Andersson, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Monitoring of a bridge strengthened with post-installed coiled spring pins2017Ingår i: IABSE Symposium, Vancouver, 2017: Engineering the Future, Zürich, Switzerland: IABSE - International Association for Bridges and Structural Engineering , 2017, s. 1201-1208Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many existing bridges were not originally designed for the traffic loads and the number of load cycles which they now experience. In order to increase the load capacity of non-composite steel-concrete bridges, post installed shear connectors can be used. This paper describes a field monitoring of a steel-concrete bridge which have been strengthened with post-installed coiled spring pins as shear connectors. During the monitoring, the bridge was loaded with a 31 tonnes truck placed in specific positions while strains were measured in the steel main girders, together with the horizontal slip at the steel-concrete interface. The results indicate that the coiled spring pins prevent the slip and that they can be used for strengthening purpose. It is also observed that the friction in the steel-concrete interface can contribute quite a lot to the composite action, even though that effect cannot be accounted for in the design.

 • 16.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Petursson, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Johansson, Bernt
  Simulation of low-cycle fatigue in integral abutment piles2007Ingår i: Improving Infrastructure Worldwide: IABSE symposium, Weimar 2007, [September 19 - 21, 2007] ; report / [ed] Ulrike Kuhlmann, Zürich: International Association for Bridge and Structural Engineering, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Integral abutment bridges are bridges without any expansion joints, and their largest benefits are the lower construction- and maintenance costs. In order to build longer integral bridges it might be necessary to allow plastic hinges to be developed in the piles. Lateral thermal movements are the major reason to plastic deformations, and since temperature variations are cyclic it has to be proved that low-cycle fatigue will not occur. A simulation of the pile strain spectra should be able to take into account the strains caused by temperature variations and traffic loads. Such a model has been created from real temperature data and traffic loads measured by Bridge-Weigh-In-Motion technology. Monte Carlo simulations have been performed in order to simulate daily and annual temperature changes as well as the varying traffic loads. Piles strains have been calculated, and their fatigue effect has been evaluated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Hällmark, Robert
  et al.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stoltz, A.
  Innovative prefabricated composite bridges2009Ingår i: Structural Engineering International, ISSN 1016-8664, E-ISSN 1683-0350, Vol. 19, nr 1, s. 69-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The competitiveness of composite bridges depends on different circumstances such as site conditions, local costs of material and staff, and the experience of the contractor. Two major advantages of composite bridges compared to concrete bridges are the ability of the steel girders to carry the weight of the formwork and the fresh concrete, and the shorter construction time which not only saves money for the contractor but even more for the road users. A further step is to prefabricate not only the steel girders, but also the concrete deck. In this paper, a new concept for composite bridges is described, with dry joints between the prefabricated concrete elements. The principal of the technique is presented, as well as some laboratory test simulating the load situation at an internal support in a multi-span bridge. Also, some experiences from an already built single span composite bridge with dry joints are presented.

 • 18.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Jackson, Paul
  Ramböll (formerly Gifford), Southampton.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Post-installed shear connectors: coiled spring pins2016Ingår i: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment / [ed] Lennart Elfgren, Johan Jonsson, Mats Karlsson, Lahja Rydberg-Forssbeck and Britt Sigfrid, CH - 8093 Zürich, Switzerland, 2016, s. 1227-1234Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many existing bridges were not originally designed for the traffic loads and the number of load cycles which they now experience. In order to increase the load capacity of steel-concrete bridges, post installed shear connectors can be used. This paper presents a state-of the art study of postinstalled shear connectors in general and coiled spring connectors in particular

 • 19.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Jackson, Paul
  Ramboll, Ringwood Rd., Woodlands, Netley Marsh, Southampton, UK.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll, Ringwood Rd., Woodlands, Netley Marsh, Southampton, UK.
  White, Harry
  New York State Dept. of Transportation, Albany, NY.
  Strengthening Bridges with Postinstalled Coiled Spring Pin Shear Connectors: State-of-the-Art Review2019Ingår i: Practice Periodical on Structural Design and Construction, ISSN 1084-0680, E-ISSN 1943-5576, Vol. 24, nr 1, artikel-id 03118001Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many existing bridge structures experience much more significant loads and load cycles than were anticipated when the bridges were originally designed. An effective way to increase the load capacity and fatigue resistance of steel girder with non-composite concrete deck bridge structures is to retrofit the structure with shear connectors to create a composite girder-deck structure. This paper presents a state-of the art study of post-installed shear connectors in general and coiled spring connectors in particular. The strengthening method is described together with experiences from real bridge strengthening projects, along with a study of load capacity and structural behavior.

 • 20.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Nilforoush, Rasoul
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Vestman, Victor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Testing of composite girders with coiled spring pin shear connectors2021Ingår i: IABSE Congress Ghent 2021: Structural Engineering for Future Societal Needs / [ed] H. H. (Bert) Snijder; Bart De Pauw; Sander van Alphen; Pierre Mengeot, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) , 2021, s. 1700-1708Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, steel girder bridges with concrete deck slabs are generally constructed as steel-concrete composite structures, to utilize the material and the structural parts in an efficient way. However, many existing bridges constructed before the early 1980´s were designed without shear connectors at the steel-concrete interface. With increasing traffics loads and higher amount of load cycles, there is sometimes a need to strengthen these bridges. One way to increase the bending moment capacity is to create composite action by post-installation of shear connectors. The authors have studied the concept of strengthening by post-installed shear connectors, with a focus on a connector called coiled spring pin. This paper presents the results from the first beam tests performed with this kind of shear connector. In line with the previous push-out tests, the test results indicate a very ductile shear connection, with a potential to be a material- and cost-efficient strengthening alternative.

 • 21.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Ramböll, Kyrkogatan 2, Luleå, Sweden.
  Nilsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Ramböll, Kyrkogatan 2, Luleå, Sweden.
  Concrete shear keys in prefabricated bridges with dry deck joints2011Ingår i: Nordic Concrete Research, ISSN 0800-6377, Vol. 2011, nr 44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A prefabricated concrete deck with dry joints between deck elements has been developed to make prefabricated bridges even more competitive. This type of bridge deck has been used on single span bridges in Sweden, and is now under development for multi span bridges. This paper describes how the deck system works. Results from laboratory tests of shear keys between deck elements are also presented together with an analysis comparing the predicted capacity with the measured failure load.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Hällmark, Robert
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Ramböll Sverige AB, Luleå, Sweden.
  White, Harry
  New York State Department of Transportation, Albany, NY.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Ramböll Sverige AB, Luleå, Sweden.
  Prefabricated bridge construction across Europe and America2012Ingår i: Practice Periodical on Structural Design and Construction, ISSN 1084-0680, E-ISSN 1943-5576, Vol. 17, nr 3, s. 82-92Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Determining the most efficient and economical way to build a new or replacement bridge is not as straightforward a process as it once was. The total cost of a bridge project is not limited to the amount spent on concrete, steel, and labor. Construction activities disrupt the typical flow of traffic around the project and results in additional costs to the public in the form of longer wait times, additional mileage traveled to get around the work zone, or business lost attributable to customers avoiding the construction. The risk of injury to workers because of traffic interactions or construction activities increase with each hour spent at the construction site. Finding a way to shorten the time spent on the jobsite is beneficial to the contractor, the owner, and the traveling public. Prefabricating certain bridge elements reduces the time spent at the construction site and reduces the effects on the road users and the surrounding community. For example, steel beams with composite concrete decks reduce the construction time over cast-in-place concrete superstructures. In some instances, entire structures have been fabricated off-site under strict environmental and quality controls and then shipped to the site and erected in a matter of days instead of months. The total cost of using prefabricated bridge elements (PBE) depends greatly on the scale of the prefabrication. The more that prefabrication is used, the lower the costs. Even under limited use, however, prefabrication is usually comparable to traditional construction techniques. However, when durability and user costs are taken into account, the overall cost may be significantly less than traditional pieceby-piece construction. To improve the competitiveness of prefabricated composite bridges, a European research and development project, ELEM RFSR-CT-2008-00039, was started in 2008. The overall objective of the project is to make prefabricated bridges more competitive through development of new cost-effective, time-efficient, and sustainable bridge structures. The project has started with a knowledge extension, in the form of the workshop on “Composite Bridges with Prefabricated Deck Elements.” This workshop was held in Stockholm, Sweden, in March 2009 to share the knowledge and experience gained by agencies around the globe. During the workshop, experiences from Europe and the United States were presented in an effort to promote the use of accelerated bridge construction (ABC) and prefabricated bridge elements.

 • 23.
  Lundmark, Tore
  et al.
  Ramböll, Luleå.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Dahlman, Lars
  Trafikverket, Eskilstuna.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Upgrading of an old railway bridge: the Old Årsta Bridge2016Ingår i: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment / [ed] Lennart Elfgren, Johan Jonsson, Mats Karlsson, Lahja Rydberg-Forssbeck and Britt Sigfrid, CH - 8093 Zürich, Switzerland, 2016, s. 624-631Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The old Årsta Bridge, a double track railway bridge with a main span carried by a truss arch, was opened in 1929. Due to high fatigue loading and the low ductility of the rail girders and the cross girders, it was decided to replace the bridge deck in year 2015. This paper describes the project from the design stage to the reopening of the upgraded bridge.

 • 24.
  Pipinato, A.
  et al.
  AP&P srl, Rovigo, Italy.
  Geier, R.
  Schimetta Consult Gmbh, Vienna, Austria.
  Ivanov, S.
  Schimetta Consult Gmbh, Vienna, Austria.
  Rebelo, C.
  Department of Civil Engineering, ISISE, University of Coimbra, Portugal.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  UHPFRC strengthening strategies on existing steel and steel-concrete bridges2021Ingår i: Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations: Proceedings of the Tenth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2020), June 28-July 2, 2020, Sapporo, Japan / [ed] Hiroshi Yokota; Dan M. Frangopol, CRC Press, 2021, s. 598-605Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The overall traffic density and the allowed vehicle weights have been increasing over the last decades. As a response, new roads and railway lines are continuously planned and built. On the other hand, the existing bridges must also be capable of dealing with the increasing traffic volume and the increasing vehicle weights. Many existing bridges were not originally designed for the high traffic loads and todays traffic volume. To cope with the increased loads and load frequencies, the aged structures need repair and strengthening. To avoid the replacement of existing structures, the overall objective is to improve the structural performance of existing steel and steel-concrete bridges by providing innovative and well documented repair and strengthening solutions to bridge designers and road/railway-administrations in Europe. In this paper the use of UHPFRC as a solution for bridge and viaduct repair and strengthening has been presented.

 • 25.
  Pipinato, A.
  et al.
  AP&P srl, Italy.
  Pavan, R.
  AP&P srl, Italy.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Ivanov, S.
  Schimetta Consult, Austria.
  Geier, R.
  Schimetta Consult, Austria.
  Van Der Burg, M.
  Movares, Netherlands.
  Prolonging the service life of steel truss bridges2018Ingår i: Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges: Proceedings of the Ninth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2018), 9-13 July 2018, Melbourne, Australia / [ed] Nigel Powers; Dan M. Frangopol; Riadh Al-Mahaidi; Colin Caprani, Taylor & Francis, 2018, s. 489-496Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prolonging the life of existing steel trusses all over the world is a incoming necessity for all managing authorities wherever these structures have reached a particular state of use. The unsatisfactory behavior of these structures under the current type and increasing number of loads make clearer that innovative solutions are needed. For this purpose, the realization of different techniques are presented, in order to retrofit the actual load onto a structure conceived with historical codes, characterized by lower design live loads. The possibilities of retrofitting bridges with different solution studied in a recent research program are presented and compared in this study.

 • 26.
  Pipinato, A.
  et al.
  AP&P srl, Italy.
  Pavan, R.
  AP&P srl, Italy.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Ivanov, S.
  Schimetta Consult, Austria.
  Geier, R.
  Schimetta Consult, Austria.
  van der Burg, M.
  Movares, Netherlands.
  Steel bridge structural retrofit: Innovative and light-weight solutions2018Ingår i: Life Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision: Proceedings of the Sixth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2018), 28-31 October 2018, Ghent, Belgium / [ed] Robby Caspeele, Luc Taerwe, Dan Frangopol, Taylor & Francis, 2018, s. 2857-2867Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prolonging the life of existing steel trusses all over the world is a incoming necessity for all managing authorities wherever these structures have reached a particular state of use. The unsatisfactory behavior of these structures under the current type and increasing number of loads make clearer that innovative solutions are needed. For this purpose, the realization of different techniques are presented, in order to retrofit the actual load onto a structure conceived with historical codes, characterized by lower design live loads. The possibilities of retrofitting bridges with different solution studied in a recent research program are presented and compared in this study.

 • 27.
  Pipinato, Alessio
  et al.
  AP& P srl, Rovigo, Italy.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Prolonging the Lifetime of Old Steel and Steel–Concrete Bridges: Assessment Procedures and Retrofitting Interventions2019Ingår i: Structural Engineering International, ISSN 1016-8664, E-ISSN 1683-0350, Vol. 29, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The structural analysis of existing bridges is not widely covered by the various codes and standards, resulting in the insecure and, in some cases, critical condition of this type of structure. Regarding national regulation, few states include compulsory codes that define the methods and procedures of inspection, assessment, maintenance and retrofitting of bridges. Although an accurate retrofitting procedure can prolong the life of an existing bridge, the more accurate management of national infrastructure assets can result in financial savings in the long term. This article deals with: (a) the assessment step-level procedure, (b) suggestions for bridge load tests and bridge categories, (c) bridge material analysis, (d) structural testing analysis, and (e) the main retrofitting interventions to prolong the life of existing steel and steel composite bridges. Furthermore, a representative case study is analysed and discussed, including examples of the retrofitting solutions implemented to prolong the service life of the bridge.

 • 28.
  Tholstrup, M.
  et al.
  MT Höjgaard a/s.
  Nielsen, J.P.
  MT Höjgaard a/s.
  Nilsson, M.
  Ramböll Sverige AB, Luleå.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Railway bridge over Södertälje Canal, Sweden2011Ingår i: Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering Sustainability, ISSN 1478-4637, E-ISSN 1751-7664, Vol. 164, nr 3, s. 123-132Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The new railway bridge project over Södertälje Canal comprises the replacement of the 80 year old bridge, which has reached the end of its useful life. The new bridge consists of a main lifting span section spanning 57 m over the canal and two 70 m approach spans, one on each side of the main bridge. In total, the bridge is 229.5 m long. The main lifting section is a steel truss bridge structure and is capable of opening when large ships pass under. Normal elevation free height is 26.7 m and the top elevation is approximately 40.5 m. The approach spans are composite bridges with a main steel box girder and an in situ cast concrete top plate

 • 29.
  Thulstrup, Michael B.
  et al.
  MT Höjgaard a/s.
  Nilsson, Mattias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Nielsen, Jens P.
  Promecon a/s.
  Design, fabrication and construction of railway bridge over Södertälje canal2009Ingår i: Nordic Steel Construction Conference: Proceedings : September 2.-4., 2009, Malmö, Sweden, Stockholm: Stålbyggnadsinstitutet , 2009, s. 128-137Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Vestman, Victor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Strengthening of a Composite I-girder Bridge by Trusses Introducing Box-Action2022Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The increased amount of traffic and the increasingly heavier loads on the road network push the existing infrastructure to its design limit. Bridges, which are an important part of the road network, need to be adopted to the new traffic demands regarding both the load capacity and the fatigue limit state, FLS. Steel-concrete composite bridges, with twin steel I-girders, is a common bridge type in the Nordic countries. These bridges are often designed using beam models, assuming that the concrete deck is a statically determinate structure supported on the two steel girders in the transversal direction. This assumption implies that the most loaded girder can sometimes be subjected to even more than 100% of an eccentric load, e.g., the traffic loads in the design codes. If the girders are strengthened to be able to share the eccentric loads more equally, it would have a significant impact on the load capacity, especially for the fatigue limit state. By introducing horizontal trusses between the bottom flanges of the girders, making the cross-section act more like a box-girder, the torsional stiffness will increase so that the girders will share the eccentric loads more equally. The bracing system of the trusses can be designed in different shapes, each of them with pros and cons for the existing bridge structure. In this paper, the effects from different shapes of the bracing are evaluated of a single span I-girder composite bridge. The increased torsional stiffness and the change of the internal shear flow will increase the load capacity of the steel girders.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Vestman, Victor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll Sweden AB, Luleå, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll Sweden AB, Luleå, Sweden.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Swedish Transport Administration, Luleå, Sweden.
  Arason, Magnús
  EFLA Consulting Engineers, Reykjavik, Iceland.
  Monitoring of a Norwegian steel-concrete bridge strengthening forcomposite action2021Ingår i: IABSE Congress Ghent 2021: Structural Engineering for Future Societal Needs / [ed] Snijder H.H.; De Pauw, B.; van Alphen, S.; Mengeot, P., International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) , 2021, s. 1709-1717Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traffic density and vehicle weight have been increasing over time, which implies that many existing road bridges were not designed for the high service loads and the increased number of load cycles that they are exposed to today. One way to increase the traffic load capacity of non-composite steel-concrete bridges is to use post-install shear connectors and one type of shear connector is the coiled spring pin. This type of connector has advantages for strengthening of existing bridges, since it enables an installation from below while the bridge is still in service and does not bring along removal of concrete and pavement, nor welding to the top flange.

  This paper describes one ~50 years old Norwegian single span steel-concrete bridge that was strengthened with post-installed coiled spring pins. The strengthening method and the design procedure are presented, along with the results from a field monitoring on Sagstu bridge, performed to evaluate the behaviour of the strengthened structure. The results show that the coiled spring pins counteract the slip and bring along a very good degree of composite action.

 • 32.
  Vestman, Victor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll, Sweden.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. Ramboll, Sweden.
  Lilja, Heikki
  Finnish Transport Infrastructure Agency, Finland.
  Tirkkonen, Timo
  Finnish Transport Infrastructure Agency, Finland.
  Peltomaa, Mikko
  Finnish Transport Infrastructure Agency, Finland.
  Jordan, Javier
  Pedelta, Spain.
  Berthellemy, Jacques
  Cerema, France.
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand. The Swedish Transport Administration, Sweden.
  Horizontal bracing in steel I-girder bridges with composite concrete decks2022Ingår i: IABSE Symposium Prague 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures - Report, International Association for Bridge and Structural Engineering / [ed] František Wald, Pavel Ryjáček, International Association for Bridge and Structural Engineering, 2022, s. 1684-1690Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper treats the use of horizontal trusses between the bottom flanges of new I-girder bridges, to create a box-like behaviour. In contrast to the general vertical cross frames of an I-girder bridge, the horizontal trusses bring along substantial torsional stiffness of the cross section of a bridge. The concept gives large advantages when it comes to fatigue caused by eccentric loading, since the I-girders will share the load more equally. The concept is exemplified by bridges in Finland, Guatemala and France, and some design aspects as well as practical aspects are discussed. 

 • 33.
  Vestman, Victor
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Collin, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  White, Harry
  Heikki, Lilja
  Tirkkonen, Timo
  Peltomaa, Miko
  Javier, Jordan
  Berthellemy, Jacques
  Hällmark, Robert
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Horizontal bracing between bottom flanges in composite I-girder bridges – A state of the art reviewIngår i: Practice Periodical on Structural Design and Construction, ISSN 1084-0680, E-ISSN 1943-5576Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The tradition in how steel bridges are designed and built varies around the globe. These traditions can be based upon the accessibility to materials and products, but also the topographical conditions for the bridge locations. In the Nordic countries the most common type for the superstructure of steel girder bridges, is the welded steel girder. In contrary, steel girder bridges in many other European countries are more commonly built with rolled steel sections. Variations can also be seen in how details are designed, as on-site joints were a bolted or a welded connection are used. The difference in the use of a horizontal bracing between the main girders, often designed as a wind bracing, in different countries are not well known. The bracing is often used to distribute horizontal loads as wind and is then called a wind bracing. The bracing will also, and this is used in the design in some countries, distribute eccentric vertical loads due to its increase of the torsional stiffness of the structure.

  This paper investigates the premise that the use of horizontal bracing between the bottom flanges of new I-girder bridges results in a cross-section that behaves similarly to a steel box-beam where the vertical webs share more equally in the applied loads. This concept lowers the beam stresses and is particularly beneficial for fatigue evaluation caused by eccentric loads. The concept is exemplified by in-service bridges in Finland, Guatemala, France, and the US. The potential to use horizontal bracing as a strengthening technique in existing steel two-girder composite bridges is also discussed.

1 - 33 av 33
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf