Change search
Refine search result
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abarkan, Abdellah
  et al.
  Blekinge tekniska högskola.
  Rizzo, Agatino
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Svane, Örjan
  Kungliga tekniska högskolan.
  Lyssna på forskningen: Den visar på avregleringens problem2019In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 10/21/2019Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Aktivitet: Fotgängare vintertid - effekter av halkskydd2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vintertid reducerar fotgängare sina förflyttningar vid halt väglag. Fallolyckor är vanligt förekommande på snö och is. I laboratoriestudier har 33 olika halkskydd för fotgängare testats och kvaliteter hos olika typer av skydd studerats. Testmetodik har utvecklats och bra och dåliga kvaliteter hos halkskydd har kunnat identifieras på olika typer av hala ytor som: grus på is, sand på is, ren is, snö på is samt salt på is. I en fältstudiestudie vårvintern 2008 har effekterna av användning av tre principiellt olika typer av bra halkskydd undersökts: hälskydd, helfotsskydd respektive fotbladsskydd. Tre olika grupper av försökspersoner i yrkesverksam ålder med likartade köns- och åldersfördelning deltog frivilligt. En grupp försågs med halkskydd. Försökspersonerna registrerade sin exponering mm i förflyttningsdagböcker. Vid upplevd halkincident/fall registrerades förhållandena vid incident/falltillfället på separat blankett. Effekten på exponering som fotgängare och förekomsten av halkincidenter/fall har analyserats. Gruppen som använde halkskydd hade högre exponering och mindre förekomst av halkincidenter/fall jämfört med gruppen som inte använde halkskydd. Halkskydd kan därigenom antas förbättra möjligheten att vistas ute vintertid på is och snö samt minska risken att halka och falla.

 • 3.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Anti-slip devices to prevent pedestrians from slipping and falling during wintertime2008In: Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas: 21st ICTCT Workshop in Riga, Latvia, on 30-31 October 2008, ICTC , 2008Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Cykelleder: En kunskapssammanställning inför planering, konstruktion och skötsel av cykelleder för turisttrafik sommartid i Norr- och Västerbotten.2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset för att färdas på cykel ökar i Sverige och i Europa. Allt fler cyklar året runt. Betydelsen av att skapa stråk för cykeltrafik som kan medge en större trygghet och möjlighet att uppleva natur och olika sevärdheter har därigenom ökat de senaste åren. Dessa stråk kan byggas upp av utrymmen på olika befintliga/tidigare befintliga vägar, skogbilvägar, övriga enskilda vägar, mm.I denna rapport redovisas exempel på möjliga lösningar för att utveckla befintliga gång-, cykel och bilvägnät till att bli sammanhängande cykelvägnät för främst turisttrafik sommartid.Planeringen för cykelleder bör ske samordnat med inventering av, och planering för, ett utbud av aktiviteter, boenden och restauranger/matställen på lämpliga etappavstånd längs cykellederna.Cykelleder kan planeras som blandtrafikstråk och separata cykelvägar. Vid blandtrafik kan det vid större trafikflöden vara önskvärt med markerade cykelfält. De separata cykelvägarna kan planeras för åretruntbruk eller utan krav på vinterunderhåll, som så kallad sommarcykelväg. Sommarcykelvägarna = gång- och cykelstig och deras utformning kan avgöras från fall till fall.Oberoende av vilken bärighet man bygger för kan man minska framtida underhållsbehovet genom att använda sig av fiberduk i konstruktionen för att skilja olika material. Fiberduk kan användas både mellan olika materiallager och längs sidorna för att undvika inträngande rötter.Avrinning skall beaktas både i längsled och i sidled. Omgivande mark bör luta från cykelvägen så inte cykelvägen fungerar som dräneringsledning för omgivningenGenom att nyttja anläggningsmaterial som finns på plats och omsorgsfullt val av dragning av cykelstigen kan behovet av externt material och tranporter hållas ner vilket leder till lägre byggtekniska kostnader än konventionellt vägbyggande. Genom terränganpassad dragning kan man också minska behovet av massförflyttning längs väglinjen för cykelstigen. Färre skärningar genom höjdpassager och färre utfyllnader för att överbrygga sänkor/dalar. Enklare vägar/stigar utformas också med hänsyn till vem/vilka som skall trafikera dem och ofta inne i vegetationen där inte bara bredden utan även höjden till ovanförliggande hinder skall beaktas.Enklare utformningar av passager över vattendrag för gång- och cykelstigar kan utformas med lokalt material. För lite mer allmänna cykelvägar redovisa exempel på olika typer av brout-formningar.Genom att inledningsvis arbeta med att binda ihop befintliga vägar med sammanbindande stigar med lokala byggnadsmaterial kan kostnadseffektiva längre stråk etableras. Detta kan ske genom samverkan med markägare, skogsbilvägsägare, kommuner och regionala aktörer.Genom en succesiv utbyggnad med standardförbättringar avseende både dragning av väglinje och förbättrad byggnadsteknisk standard kan på sikt ett högkvalitativt cykelstråk över kommun- och länsgränserna skapas. Ett stråk som blir lokalt, regionalt, nationellt och internationellt attraktivt!

 • 5.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Erfarenheter av utvecklad förekomst av arbetslivsanknytning i kursplaner2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 174-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Feasibility study for a transport flow model / database2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Experiences from the Sustainable Transport in the Barents Region (STBR) project and other ongoing projects show the specific conditions in the northern parts of the participating Barents region countries to be not well considered in either the modelling tools or the databases. The national transport models are only somewhat useful, at present, in analysing the cross border and specific Barents region regional transport flows. There is a need for a model capable of handling specific situations in the region, such as: -Seasonal variations -Loose networks -Countries with different development and political backgrounds -Special destinations -Handling of goods A Barents transport database (BTD) should be based on such a structure so as to be integrated with the national databases in Sweden, Norway, Finland and Russia. The database should be basically a virtual database based on already existing databases and include traditional data as well as data found in the STBR project and other later defined important data. The establishment of the database should start with the road infrastructure and include the infrastructure for other transport modes later on. Benefits from the use of existing transport flow models in the region are mainly based on the experiences from using the models for domestic comparisons of different objects in the investment planning process. A Barents Transport Analysis Tool (BTAT) should be developed based on existing national models in Sweden, Norway and Finland. The specific modules, or adoptions of existing modules, for each existing national model of special interest in the region, should be developed in a cross-country organised project. Development of the BTAT should be made as complementary modules to the already existing tools used in each of the countries. Particular Barents functionality shall be specified jointly. Development of the complementary modules shall therefore be made for each of the national models in the Barents region. Analyzing seasonal variations, in particular, should be of importance. Opportunities to create scenarios, and analyze the consequences of such scenarios, are also vital. Cross border transport flow analyses specifically considering the conditions of the Barents region shall be included.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare: erfarenheter av genomförda tester av halkskydd2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The effect of anti-slip devices on pedestrian safety during wintertime2010In: 12th World Conference on Transport Research: July 11 - 15, 2010, Lisboa, Portugal, Instituto Superior Tecnico; selected and general proceedings, Lisboa: Instituto Superior Tecnico, DeCIVIL , 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Every winter, more than 100,000 pedestrians in the Nordic countries receive medical treatment as a result of falls on slippery surfaces. Also, the risk of injury reduces the interest in outdoor activities during the wintertime. Pedestrians injured in single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces experience more serious injuries than pedestrians injured on other surfaces. Other studies also show that the cost for health care and health insurance for injuries from single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces is of the same magnitude as the costs for injuries from all other road transport accidents. Thus, there is a need for measures to reduce single-pedestrian injuries and improve the access to safe walking all year round. Different countermeasures can be used to prevent a person from slipping and sliding when walking outdoors during the wintertime. Countermeasures can relate to the use of individual ‗equipment,‘ services provided by the community directed towards vulnerable road-user groups or the public at large, and policy changes in winter-maintenance practices. The aim of the study is to develop knowledge regarding walking safety for pedestrians during the wintertime using one individual measure, the use of antislip devices. Methods have been developed to register different aspects of walking outdoors on slippery surfaces (in the wintertime) and the effect of using walking aids such as anti-slip devices. Laboratory test were conducted on seven occasions to develop test methods, to test anti-slip devices using the methods and to assess the test methods. Different surfaces were chosen to simulate the variation in winter maintenance standards on walkways: snow on ice, sand on ice, gravel on ice, salt on ice and pure ice. (...).

 • 9.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The effect of anti-slip devices on pedestrian safety: method development and practical test2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Every winter, more than 100,000 pedestrians in the Nordic countries receive medical treatment as a result of falls on slippery surfaces. In addition, the risk of injury reduces interest in outdoor activities during the wintertime. Pedestrians injured in single-pedestrian accidents on icy and snowy surfaces also experience more serious injuries than pedestrians injured on other surfaces. Thus, there is a clear need for measures to reduce single-pedestrian injuries and improve the safety of walking, without curtailing the activity, year round. A "slip accident" occurs when a person loses his/her balance. An attempt is normally made to recover one's balance, and the person's balance is either recovered or a fall occurs. An injury may be the consequence of such a fall. The most critical phases of the human gait are the heel strike and the toe-off.Various countermeasures can be used .to reduce the risk of a person slipping and sliding when walking outdoors during the wintertime. Such countermeasures may involve the use of individual equipment, services provided by the community to assist vulnerable road-user groups or the public at large, and policy changes in winter-maintenance practices. Examples of measures targeting individuals include information on the risk of slipperiness, and encouraging the use of (or providing) winter footwear and/or anti-slip devices to be fastened to shoes. The issues considered in this thesis are related to the prevention of injuries from single-pedestrian accidents by a specific measure, the use of anti-slip devices. More specifically, the following questions have been addressed in the studies it is based upon:How can the properties of anti-slip devices be assessed?How can more effective anti-slip devices be developed?Do anti-slip devices improve walking ability and safety?In laboratory investigations, test methods were developed and applied to 33 anti-slip devices to assess the test methods against validated criteria, and to analyse the benefits of using different types of anti-slip devices. The tests were conducted by observing people making standard movements on various surfaces chosen to simulate the variations in winter maintenance standards on walkways: snow on ice, sand on ice, gravel on ice, salt on ice and pure ice. Movements were analysed from observations of video recordings, and subjective rating scales were developed to assess walking safety and walking balance. In addition, in a field study questionnaires were used to record exposure, occurrence of slips/falls, descriptions of the slips/falls that occurred and general experiences of the use of anti-slip devices.The results show that it is possible to record the performance of anti-slip devices for pedestrians in a laboratory setting, and that the method developed for doing this is satisfactory. The methods used, together with friction measurements made by the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), may provide a sound basis for establishing standard methodology for testing anti-slip devices as personal protective equipment.The results from the Laboratory tests can be used to identify favourable designs of anti-slip devices, and indicate that whole-foot devices are the best type, followed by heel devices, for supporting a natural gait. The results from the Field study show that the availability and use of anti-slip devices can promote walking, which is beneficial from a health perspective, and it does not lead to an increased risk of slipping/falling even though it increases exposure. Overall, the results indicate that the use of anti-slip devices is an effective traffic safety countermeasure for reducing single-pedestrian accidents.Aspects that warrant further attention include verification of the effects of anti-slip devices on exposure and the occurrence of falls, and their effects in relation to specific groups such as elderly.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The risk of slipping and falling as a pedestrian during wintertime2009In: Proceedings of the 20th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions: June 9-12, 2009, Luleå, Sweden, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Injuries from fall accident on icy or snowy surfaces are frequently occurring in Sweden, 25-30 000 per year. This means 2-3 injuries/1000 inhabitants needing medical care are expected to occur in Sweden every year. Similar proportions exist in other northerly located countries such as Finland, Norway, Japan, Canada and so on. Outdoor activities are essential for a healthy life, therefore the prevention of slip and fall accidents are important. An intervention study has been performed during Feb-April 2008 among healthy subjects in northern Sweden. The subjects have been divided into three groups: an Intervention Group (N=25), a Control Group (N=25) and a Comparison Group (N=17) with similar distribution of gender and age. The intervention group were equipped with one of three different types of anti-slip devices for their shoes: a Heel-device, a Foot-blade device or a Whole-foot device. Four questionnaires were used: -Background, health, and earlier experiences of falling accidents during the winter 2007/2008 -Daily diary of walked distance, walking conditions, occurrence of incidences or falls reported weekly -Detailed accident or fall report used after each occurrence. -Experiences of using anti-slip devices The results show that the subjects had experienced 24 falls during the winter before the trial period. 64 incidents/accidents took place, without any injuries needing medical care, during the 10 week trial period with more than 2600 reported days. The anti-slip users walked longer compared to non users. An incident or fall among subjects wearing anti-slip devices reduced the walking distance that day. Anti-slip devices prevents from falling. The risk of slipping and falling is reduced for anti-slip users. The users of anti-slip devices will continue to use them and they will also recommend others to do so. The risk of falling as pedestrian during wintertime can thus be reduced by using anti-slip devices.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Towards a standard method to test anti-slip devices2004In: Ergonomics society 2004 annual conference: April 14-16 2004 Swansea UK, Human Factors and Ergonomics Society, 2004, p. 557-561Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the development of a standard method for testing anti-slip devices and discusses the main results from testing the anti-slip devices on a large group of healthy individuals. Methods for evaluations of perceived walking safety and balance, video recordings of walking postures and movements, measures of time to put on and take off each anti-slip device, advantages/disadvantages with each anti-slip device as well as evaluation of priority for own use according to three criteria; safety, balance and appearance are discussed. In a test on healthy individuals three different anti-slip device designs: a heel device, a foot blade device and a whole-foot device, were evaluated on different slippery surfaces: gravel, sand, salt, snow and ice. The results showed that the heel device was perceived to be the safest. It was perceived to fit the shoe and to be stable at heel-strike and on ice. It also had the highest rating of walking safety, walking balance and choice for own use

 • 12.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Äntligen utbildning av lantmätare på LTU2008In: Sinus, no 2, p. 6-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Pedestrians in wintertime: effects of using anti-slip device2010In: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 42, no 4, p. 1199-1204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pedestrians slipping and falling is a major safety problem around the world, not least in countries with long winters such as Sweden. About 25 000–30 000 people need medical care every year for treatment of fall injuries in Sweden. Use of appropriate shoes and anti-slip devices are examples of individual measures that have been suggested to prevent slipping and falling.An intervention study was performed during the period February to April 2008. The study, which focused on healthy adults in northern Sweden, examined the effect of using anti-slip devices on daily walking journeys and prevention of slip and falls.The respondents were divided into three groups: an Intervention Group, a Control Group, with similar distribution of gender and age, and a Comparison Group. Four questionnaires were distributed: (1) background, (2) daily diary of distance walked and occurrence of incidents or accidents reported weekly, (3) detailed incident or fall report and (4) experiences of using anti-slip devices for those who used these devices during the trial period.Half of the respondents stated that they had previous experience of using anti-slip devices. In this study, 52% of the respondents used anti-slip devices. Anti-slip devices improve the walking capability during wintertime. Among those using appropriate anti-slip devices, the average daily walking distance was found to be statistically significantly longer compared to people not using anti-slip devices. This study indicates that an increase in daily walking distance can be made without increasing the risk of slips/falls when using anti-slip devices. The study also indicates that by using appropriate anti-slip devices and having information about when and where to use them, based on their design, people avoid having slips and falls. The respondents experienced in using anti-slip devices in this study will continue to use them and will also recommend others to use anti-slip devises.

 • 14.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Konsumenttester av vinterskor och halkskydd2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Brännström, Hugo
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Eriksson, Gunnar
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Hanaeus, Jörgen
  Nordell, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Systemutredning: flöden och miljöeffekter : Luleå gymnasieby1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bäckström, Lars
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gedda, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Persson, Anders J
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Prellwitz, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Weber, Hans
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Det uppkopplade samhället och högre utbildning2014In: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, p. 123-Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Cordi, Ilja
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Erixon, Peter
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Förstudie om behov av miljökonsekvensbeskrivning i nya sammanhang inom vägsektorn1999Report (Other academic)
 • 18. Cordi, Ilja
  et al.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Infrastruktursatsningar och de tekniska högskolorna1994In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 4, p. 61-62Article in journal (Other academic)
 • 19. Cordi, Ilja
  et al.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Trafikutbildningen vid Högskolan i Luleå1994In: V-byggaren : väg- och vattenbyggaren, ISSN 0283-5363, no 4, p. 61-62Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Fjellström, Caroline
  et al.
  Vägverket Region Norr.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Lundberg, Stellan
  ÅF Infraplan AB.
  Kommunal utvecklingsplan för lokal kollektivtrafik och bebyggelse1990Report (Other academic)
 • 21.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Assessment of anti-slip devices from healthy individuals in different ages walking on slippery surfaces2006In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 37, no 2, p. 177-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The interest for effective preventive strategies for slips and falls is growing. Much remains to be done, however, to prevent slips and falls in the traffic environment. Using an appropriate anti-slip device may reduce the risk of slips and falls on different surfaces outdoors during winter. The aim of this study was to evaluate the best anti-slip devices of different designs in the Swedish market on a larger group of healthy individuals in different ages on five different slippery surfaces as a way to develop a standard method to test anti-slip devices. Three different designs of anti-slip devices: heel device, foot-blade device and whole-foot device were evaluated on ice surfaces uncovered or covered with gravel, sand, salt or snow. The evaluations were done according to subject's perceived walking safety and balance, videorecordings of walking postures and movements, time to take on and off each anti-slip device, advantages/disadvantages with each anti-slip device and a list of priorities for own use according to three criteria: safety, balance and appearance. The heel device was perceived to be the most safe on all five surfaces, followed by the toe device and the whole-foot device. The heel device was also perceived to be the one with the best walking balance on uncovered ice and on snow covered ice. There were some significant differences due to gender and age. Most subjects walked with a normal muscle function in the hip and knee when walking with or without an anti-slip device on all surfaces. The heel device was perceived as the most rapid one to take on and the toe device as the most rapid one to take off. All three devices were perceived as having a good foothold. The heel device was perceived to fit the shoe and to be stable at heel-strike. The toe device was easily portable and stable on uncovered ice. The whole-foot device was comfortable to walk with and safe on snow covered ice. The heel device had the highest priority according to walking safety, walking balance and choice for own use

 • 22.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study2018In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 11, p. 202-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The risk of falls on slippery surfaces during wintertime is a public safety problem in the Nordic region in the Arctic. The aim of this case study was to explore pedestrians perceptions of walking safety, balance, slipping risk, priority for own use and subjective criteria for a well functioning anti-slip device. An experimental set-up was utilised in which nine pedestrians tested 19 anti-slip devices by simulating walking in realistic traffic situations on four different surfaces. The pedestrians favoured devices with a high number of friction points, distributed under the whole sole (in-built) or forefoot (sandpaper). Also, a whole-foot device with a high number of spikes received high ratings in all aspects measured except in balance enabling properties. Identified subjective criteria were safe foothold, comfort, enabling a normal gait, stability, silence, and predictability. The results indicate that both anti-slip properties and balance enabling properties of the device need to be considered for safe community walking

 • 23.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Pedestrians on slippery surfaces during winter: methods to describe the problems and practical tests of anti-skid devices2000In: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 32, no 3, p. 455-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Every year there are thousands of pedestrians in Sweden who are injured because of slippery pavements and roadways. Using an appropriate anti-skid device may reduce the risk of slips and falls on ice and snow. Methods to describe functional problems in walking on different slippery surfaces during winter have been developed as rating scales for evaluating walking safety and walking balance and an observation method to observe posture and movements during walking. Practical tests of all 25 anti-skid devices on the market in Sweden were carried out on different slippery surfaces; gravel, sand, salt, snow and ice. The anti-skid devices were described according to the subjects' perception of walking safety, walking balance and priority for own use. The postures and movements during walking were analysed by an expert physical therapist. The wholefoot device 'studs' was perceived as the best according to walking safety and walking balance and had the highest priority for own use.

 • 24.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Test of Swedish anti-skid devices on five different slippery surfaces2001In: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 33, no 1, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AB - The interest for effective preventive strategies for slips and falls is growing. Much remains to be done, however, to prevent slips and falls in the traffic environment. Some pedestrians are injured because of slippery pavements and roadways. Using an appropriate anti-skid device may reduce the risk of slips and falls on different surfaces outdoors during winter. The aim of this study was to evaluate new anti-skid devices on the Swedish market representing three different designs of anti-skid devices; heel device, fore-foot device and whole-foot device on different slippery surfaces, gravel, sand, salt, snow and ice. The evaluations were done according to subject's perceived walking safety and balance, videorecordings of walking postures and movements, time to take on and off each anti-skid device, advantages/disadvantages with each anti-skid device and a list of priority for own use according to three criteria; safety, balance and appearance. Practical tests were carried out on different slippery surfaces, gravel, sand, salt, snow and ice. The subject's were randomly selected from the registered population over 55 years in a city in northern Sweden. The results showed that eight or more of the ten subjects perceived all four anti-skid devices as fairly good or good regarding walking safety and balance when walking on gravel, sand, and salt. Anti-skid device 3, a whole-foot device was perceived as having none or bad walking safety and balance on snow by seven subjects and anti-skid device 4, a heel device, as having none or bad walking balance on ice by all ten subjects. Eight subjects walked with a normal muscle function in the hip and knee with all anti-skid devices on all surfaces. Small deviations in walking posture and movements were noted in one to two subjects when walking on different surfaces, but no systematic difference between the devices. Anti-skid device 1 'Rewa', a fixed heel device, was perceived as the most rapid one to take on. All four devices were perceived as easy to use and as giving good foothold. Anti-skid device 1 'Rewa' and 4 'Thulin-spike', both heel devices, had the highest priority according to walking safety. 'Rewa' also had the highest priority according to walking balance as well as own use. When combining the criterias 'Rewa' had the highest priority according to walking safety and balance, priority for own use, time to take on and easiness to use.

 • 25.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Transport capacity on different slippery surfaces during winter1994In: Technical report: IXth PIARC International Winter Road Congress : March 21 - 25, 1994, Seefeld, Austria, Wien: Bundesministerium für Wirtschaftl. Angelegenheiten , 1994, Vol. 1, p. 321-327Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 14, article id 2451Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is important to find criteria for preventive measures and appropriate assistive devices to reduce pedestrian injuries and increase walking in winter. Reducing the rate of falls on icy surfaces and improving people’s ability to safely cross a street in winter conditions by achieving an adequate walking speed, for example, need to be considered. This study explores pedestrian perceptions of fall risk, balance, and footfall transitions while using different designs for anti-slip devices on ice and snow-covered ice and relates these to measures of gait speed and friction. Trials were performed with nine pedestrians testing 19 anti-slip devices on ice and ice covered with snow. Laboratory tests of the dynamic coefficient of friction (DCOF) on plain ice were also performed. The findings suggest that there was conformity in the participants’ perceptions of good balance and low fall risk for one-fifth of the devices (three whole-foot designs and one design with built-in spikes). We also found that gait speed on icy pedestrian crossings is related to perceived fall-risk and balance control, but not to DCOF of the anti-slip devices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (jpg)
  Poster
  Download (jpg)
  image
 • 28.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes2016Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Lundberg, Stellan
  et al.
  ÅF Infraplan AB.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Transport Service an "Travelling Service" in co-ordination: Piteå as a model area1987In: SYSTED 87: systems science in health-social services for the elderly and the disabled / [ed] Duncan Boldy; Catherine Rhys Hearn, Perth, W.A: International Institute for Systems Science in Health Care , 1987, p. 92-96Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Anti-slip devices - a need for a standardized test method2001In: Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Ergonomics and Safety / [ed] Waldemar Karwowski; Pedro Mondelo; Biman Das; Markku Mattila, 2001Conference paper (Refereed)
 • 31.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Bebyggelsen påverkar transporterna och tvärt om1995In: Energiboken: Kunskapsläge och forskningsfront, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning , 1995Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Civilingenjörsutbildning i tiden1997In: Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, ISSN 0032-0560, no 1, p. 35-38Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Stad-landsystem i kallt klimat1997In: Byggforskning : Byggforskningsrådets tidning för en bättre byggd miljö, ISSN 1102-3686, no 2, p. 38-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Sustainable urban development in cold climate1994In: Cold Climate HVAC ´94: International Conference on HVAC in Cold Climate. Proceedings / [ed] Jorma Säteri; Eino Kainlauri, Finvac , 1994, p. 479-481Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The built environment affects transport requirements and vice versa1996In: The energy book: a résumé of present knowledge and research, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning , 1996, p. 118-123Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Urban - rural system in cold climate: towards sustainability in the four corner region1997In: Circumpolar Change: building a future on experiences from the past : proceeding / the Fifth Circumpolar Universities Cooperation Conference, June 10-12 1997, Luleå, Sweden / [ed] Håkan Myrlund; Lars Carlsson, Luleå tekniska universitet, 1997, p. 533-544Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Fjellström, Caroline
  Vägverket.
  Environmental planning and design: all round Master of Science education with considerable knowledge in ecology1995In: Planning education, Lodz, Poland: Lodz University Press , 1995, p. 54-58Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Development of a method to test anti-skid devices for pedestrians1994In: Fourth International Symposium on Cold Region Development: ISCORD '94, Extended Abstracts, 1994, p. 127-128Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Pedestrians transportation problems on different slippery surfaces during winter and the functionality of different anti-skid devices1994In: Proceedings / Polartech '94: International Conference on Development and Commercial Utilization of Technologies in Polar Regions, March 22-25, 1994 Luleå, Sweden, 1994, p. 19-26Conference paper (Refereed)
 • 40.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Test of anti-skid devices1997In: From experience to innovation: proceedings of the 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, IEA '97, June 29 - July 4, 1997, Tampere, Finland, 1997, Vol. 3, p. 377-379Conference paper (Refereed)
 • 41.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Lundberg, Stellan
  ÅF Infraplan AB.
  Efficient use of bus and taxi in the country: transport service and "Travelling service" in co-ordination1991In: Mobility and transport for elderly and disabled persons: Proceedings of a conference held at Stockholmsmäsan, Älvsjö, Sweden, 21-24 May 1989, organized by the Swedish Board of Transport in co-operation with the Department of Traffic Planning and Engineering, Lund Institute of Technology / [ed] Claes-Eric Norrbom; Agneta Ståhl, Philadelphia: Gordon and Breach Science Publishers , 1991, p. 770-774Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nordell, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Miljöpolicy för Luleå Gymnasieby1997Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Lundborg, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nordin, Rune
  Piteå kommun.
  Lundberg, Stellan
  ÅF Infraplan AB.
  Samordning av färdtjänst och serviceresor: försök i Piteå1987Report (Other academic)
 • 44.
  Pasupuleti, Ram
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  A multi-dimensional framework for understanding accessible built environments for all in 'all weather conditions': The study of small towns in nordic region2014In: Universal Design 2014: Three Days of Creativity and Diversity : Proceedings of the International Conference on Universal Design, UD 2014, Lund, Sweden, June 16-18, 2014 / [ed] Héctor .A. Caltenco, IOS Press, 2014, p. 234-243Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is developed with a growing concern on accessibility issues for winter cities in Nordic context. Much of this knowledge on inclusiveness, universal design and all such efforts in making buildings and public places accessible and usable for everyone are becoming critical for winter conditions especially in the case of northern settlements that are mostly covered with snow and ice for about six to eight months in a year. There is not much of literature available on such concerns of accessibility in winter cities. This paper extends the definition from 'design for all' to design for all in all weather conditions'. The first section of this paper highlights the need to rethink the definition of the concept 'design for all' in the context of all weather conditions. The later part of this paper develops a new integrated and multi-dimensional framework for understanding the accessible built environments for all in all weather conditions. The framework is developed by integrating three different disciplines urban design, social and behavioral studies, and maintenance aspects. Currently this framework is used for conducting empirical case study in small towns in North Sweden.

 • 45.
  Rosander, Peter
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Konsumenttester av vinterskor och halkskydd2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is är minst dubbelt så stor som kostnaden för vinterväghållningen. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid och möjliggöra säkra promenader året runt.Marknaden erbjuder idag flera olika modeller av halkskydd som kan minska fallrisk på is och snö. Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som halkskydd samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma om ett halkskydd är säkert och funktionellt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46. Östman, Anders
  et al.
  Forsberg, Åke
  Luleå tekniska universitet.
  Lundborg, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Samhällsplanering: kunskapsunderlag och miljökonsekvenser1994Report (Other academic)
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf