Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Andersson, Linda
  et al.
  Ulander, Helene
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Mikaelsson, Katarina
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Betydelsen av verbal uppmuntran vid utförande av handstyrketest2004In: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 8, no 4, p. 145-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to evaluate if verbal encouragement had any influence on hand strength measurements. Twenty subjects participated in the study, all women aged between 20 and 62 years. A standardization of testing conditions and verbal encouragement was designed. Three measurements were conducted during 2 days using T.K.K 5401 Grip D. First there was a trial set, and then Test 1 (without verbal encouragement) and Test 2 (with verbal encouragement) were con-ducted. The results showed a significant improvement regarding the test results from Test 1 to Test 2. The subjects also answered a questionnaire about their feelings towards the two test occasions. A majority of the subjects felt that verbal encouragement had an influence on their performance. In conclusion, it could be said that verbal encouragement both had a subjective and objective influence on a subject's performance. In earlier studies, verbal encouragement has shown to influence different personalities in different ways. Thus, this would be an interesting field of study for future research

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Juuso, Päivi
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Rolander, Bo
  Jönköping University.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Health Care Students' Attitudes Toward Addressing Sexual Health in Their Future Profession: Validity and reliability of a questionnaire2016In: International Journal of Sexual Health, ISSN 1931-7611, E-ISSN 1931-762X, Vol. 28, no 3, p. 243-250Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To test the reliability and validity of the Students' Attitudes Towards Addressing Sexual Health questionnaire (SA-SH), measuring students' attitudes towards addressing sexual health in their future professions.

  Method: A cross-sectional online survey (22 items) were distributed to 186 nursing, occupational therapy and physiotherapy students in Sweden, April 2015. Validity and reliability were tested.

  Results: The construct validity analysis led to three major factors: present feelings of comfortableness, future working environment and fear of negative influence on future patient relations. The construct validity, internal consistency reliability and intrarater reliability showed good results.Conclusion: The SA-SH is valid and reliable.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Rolander, Bo
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Juuso, Päivi
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Health care students' attitudes towards working with sexual health in their professional roles - survey of students at nursing, physiotherapy and occupational therapy programmes2016In: Conference abstracts: Pre-conference abstracts, 2016Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Rolander, Bo
  Jönköping University, Futurum, Academy for Health and Care, Jönköping County Council.
  Juuso, Päivi
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Health Care Students’ Attitudes Towards Working with Sexual Health in Their Professional Roles: Survey of Students at Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Programmes2016In: Sexuality and disability, ISSN 0146-1044, E-ISSN 1573-6717, Vol. 34, no 3, p. 289-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore differences and similarities in health care students’ attitudes towards working with and communicating with patients about sexual health issues in their future professions. The aim was also to explore whether the students’ gender, age and future professions were influencing factors and whether there was a change in attitude depending on educational levels, gender, age and future professions. The study also aimed to explore the potential development of those differences and similarities in attitudes between health care students having achieved different levels of education and training in their future professions. A cross-sectional quantitative study was performed with an online survey distributed to nursing, occupational therapy and physiotherapy students. The students believed that they needed increased sexual health education and increased communication skills about sexual health. Gender and future profession are factors that significantly affect the attitudes of the students towards working with sexual health. Nursing and occupational therapy students have a more positive attitude towards addressing sexual health in their future professions than do physiotherapy students. Further research is needed in this field to improve competence in sexual health for all student groups, particularly physiotherapy students. Further research is also needed to explore the significance of gender regarding education in sexual health and attitudes towards working with sexual health.

 • 5.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Konsumenttester av vinterskor och halkskydd2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsbaserad skadestatistik från Sverige visar att singelolyckor med fotgängare på is och snö, orsakar höga skadetal. I Sverige beräknas ca 10000 män och 15000 kvinnor uppsöka sjukvård på grund av skada vid fall på snö och is. Personer skadade i fallolyckor på snö och is har svårare skador och längre konvalescenstid jämfört med fotgängare som faller på barmark. Det är därför viktigt att identifiera preventiva metoder och hjälpmedel för fallolyckor vintertid.Syftet med detta arbete har varit att genomföra konsumenttester av vinterskor och halkskydd på olika underlag med avseende på hur väl de fungerar som skydd mot att halka samt hur användarvänliga de upplevs av brukaren. I arbetet har det också varit viktigt att försöka identifiera kriterier som kan anses vara betydelsefulla för att bedöma vinterväglagsegenskaperna. Dessutom fanns ett behov av att ta fram underlag och förslag på en standardiserad metod för halkskydds-/vinterskortester och en märkning som ger konsumenterna möjlighet att bedöma och jämföra halkskyddens respektive vinterskornas egenskaper innan köp.Testmetoden som tagits fram för att undersöka halkskyddens och skornas egenskaper bygger på tidigare erfarenheter från tester av halkskydd. Metoden bygger på att försökspersoner genomför gångtester med halkskydd och skor på olika underlag samtidigt som olika mätmetoder, både objektiva och subjektiva, används för att kategorisera gång. Tester har genomförts av 9 försökspersoner, över 45 år, 4 män och 5 kvinnor, som testat 19 halkskydd och 20 olika skor. Fyra olika underlag har använts för att kategorisera egenskaperna på de undersökta halkskydden och skorna: is, is täckt med snö, packad snö, torr betong.Testmetoden har kompletterats med laboratoriemätningar av halkskyddens och skosulornas friktion på is samt hårdheten hos skornas sulor. Multipel hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att identifiera vilka kriterier som kan ha betydelse för fotgängarnas skattade helhetsupplevelse av de testade halkskydden på olika underlag.Resultatet av förmätningarna visar att testgruppen (fem kvinnor och fyra män med medålder 47 år) motsvarar en normalpopulation, avseende variationer i de uppmätta bakgrundsparametrarna.FIOH:s friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna.Resultat från friktionsmätningen, som den utförs idag i fixerat utförande, ger inte överensstämmelse med försökspersonernas upplevelser av gångsäkerhet eller fallrisk. Försökspersonernas gångcykel med hälisättning, överrullning och fotavveckling bygger upp den samlade uppfattningen om egenskaperna och fångas enbart i de subjektiva mätmetoderna.Sex kriterier som bedömts viktiga att ta hänsyn till när det gäller halkfri gång med en vintersko har kunnat identifieras via analys av försökspersonernas fritextsvar avseende fördelar, nackdelar och övrig funktionalitet: gångsäkerhet, möjliggör ett naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet och passform/komfort. Gångsäkerhet är viktigast och omfattar fäste/grepp, detta är viktigast på is, is/snö vid gång samt vid start och stopp.Sju subjektiva kriterier för halkskydd har också identifierats; gångsäkerhet, tillåter naturligt gångmönster, stabilitet, förutsägbarhet, flexibilitet, passform/komfort, och ljud. Gångsäkerhet är viktigast.Den självskattade hälisättningen på underlagen ren is samt på snö på is framkom som det viktigaste kriteriet för testpersonernas helhetsupplevelse av skyddet. Även skattad fotavveckling på alla underlag med främst på främst på snö på is var av betydelse. Upplevd balans och fallrisk var mest utslagsgivande för helhetsupplevelsen av de halkskydd som inte valdes för eget bruk. Det tyder på att en lägre grad av skattad kontroll av kroppshållning och balans under gång med skyddet är en relevant indikator för att identifiera skydd med bristande funktioner.Variablerna subjektivt skattad fallrisk, balans, hälisättning och fotavveckling kan samtliga relateras till ett skydds halkegenskaper och funktion. Upplevd fallrisk samvarierar med såväl balans, hälisättning och fotavveckling vilket innebär att kriteriet upplevd fallrisk kan antas omfatta de övriga och kan väljas som en enskild variabel i fortsatta analyser.Kvalitetsnivåer i bedömningsskalor kan antas gå att knyta till de subjektiva kriterierna.En standardiserat testmetod för klassindelning av egenskaper för vinterskor respektive halkskydd bör bygga på mätmetoder med försökspersoner enligt ovan.Fortsatta studier med fler testpersoner behövs för att verifiera de resultat som indikeras ovan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Arctic Risk in Urban Spaces (ARUS): Report of meeting 16th & 17th January 20182018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Report from the ARUS workshop in Abisko Research Station of the 16th and 17th January 2018. The workshop was used to develop a project agenda and key issues around changing risks in the Arctic public realm. Whilst this workshop was exploratory, the aim was to identify design challenges to urban space that climate change could bring for soft mobility.  The objective was to develop a research strategy that can develop ways to adapt Arctic settlements to these new environmental risks. The goal is to grow these agendas into research applications and funded research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health, Medicine and Rehabilitation.
  Climate change and human behaviour: Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This poster explores the human dimension of non-motorised transport, i.e. soft-mobility in Arctic communities. Empirical results are used to show how people’s modal choice in the European Arctic is being influenced by climate evolution and human-made climate change. From these results, it is possible to conceive new visions of the how to design the outside environments of Arctic settlements that can better enable people to move around in Arctic communities with reduced reliance on vehicles. At the societal level, this research will help reduce energy consumption and pollution from transport.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Climate change and human behaviour: Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic2020In: Arctice Frontiers Science: Theme 4: Local or Global Arctic?, 2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This research explores the human dimension of non-motorised transport, i.e. soft-mobility in Arctic communities. Empirical results are used to show how people’s modal choice in the European Arctic is being influenced by climate evolution and human-made climate change. From these results, it is possible to conceive new visions of the how to design the outside environments of Arctic settlements that can better enable people to move around in Arctic communities with reduced reliance on vehicles. At the societal level, this research will help reduce energy consumption and pollution from transport. For the individual, it highlights social, economic and the health benefits of soft-mobility. This includes creating places that are attractive, safe, and recognisable, as a basis for people’s informed decision-making about outdoor activities and modal choice. Pilot projects are ongoing in Riksgränsen, Björkliden and Abisko (Sweden) with data collected from residents and tourists using citizen science. Outcomes have practical and policy implications for town planning and tourism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Toward an Integrated Model for Soft-Mobility2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 19, article id 3669Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A key urban design challenge is to create built environments that encourage outdoor activityall year round. This study explores a new model for soft-mobility that places the interaction betweenthe urban form, the seasonal climate and climate change, and the individual at the center of people’ssoft-mobility choices, or in more general, their modal choice. The research methods used werecomparative studies of documents, surveys, mental mapping, and photo elicitation. These studieswere undertaken to research people’s outdoor activity in the built environment during the winterseason of a cold climate settlement. The results were analyzed against the three-dimensions of themodel. In the discussion it is argued that in places with significant climate variation, the interactionbetween the urban form, the season, and the individual together influence soft-mobility choices. Inturn, these interactions influence people’s level of outdoor activity and the individual health benefitssuch activity can aord. In conclusion, it is highlighted that all three dimensions of the model are in aconstant state of change and evolution, especially in relation to planning and development processesand climate change.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rizzo, Agatino
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Winter City Urbanism: Enabling All Year Connectivity for Soft Mobility2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 10, article id 1820Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores connectivity for soft mobility in the winter season. Working with residents from the sub-arctic city of Luleå, Sweden, the research examines how the interaction between the built environment and winter season affects people’s use of the outdoor environment. The research questions for this study are, 1) how do residents perceive the effects of winter on an areas spatial structure and pattern of streets and pathways? and 2) what enablers and barriers impact resident soft mobility choices and use of the public realm in winter? Methods used were mental mapping and photo elicitation exercises. These were used to gain a better understanding of people’s perception of soft mobility in winter. The results were analysed to identify how soft mobility is influenced by the winter season. The discussion highlights that at the neighbourhood scale, residents perceive that the winter alters an areas spatial structure and pattern of streets and pathways. It was also seen to reduce ease of understanding of the public realm and townscape. In conclusion, it is argued that new and re-tooled town planning strategies, such as extending blue/ green infrastructure planning to include white space could help better enable all year outdoor activity in winter cities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Rizzo, Agatino
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Climatic barriers to soft-mobility in winter: Lulea, Sweden as case study2017In: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707, Vol. 35, p. 574-580Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Urban form can moderate the effects of weather on human movement. As such, the interrelationship between built environment, weather and human movement is a critical component of urban design. This paper explores the impacts of weather on non-motorised human movement (soft-mobility). Throughout we look at soft-mobility from the citizen’s perspective and highlight the barriers to soft-mobility in winter.

  The aim of this study was to test the traditional pallet of winter city urban design considerations. Those of solar-access, wind and snow management and explore other weather and terrain conditions that act as barriers to soft-mobility in winter. This study is based on survey responses from 344 citizens in the sub-arctic area of Sweden. Outcomes from the research highlight that rain, icy surfaces and darkness are today’s most significant barriers to soft-mobility in winter.

  Results from this study link changing barriers to soft-mobility in winter with climate change. The paper concludes that future urban design and planning for winter cities needs to consider a wider pallet of weather conditions, especially rain.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Rizzo, Agatino
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Updating winter: the importance of climate-sensitive urban design for winter settlements2018In: Arctic Yearbook, ISSN 2298-2418Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores winter settlement urban design principles to begin to identify climate related conditions that are affecting soft mobility (walking and cycling) in these communities.

  Winter communities have evolved lifestyles and means that fit with working and living with local conditions and seasonal variations. With climate change, however, comes evolving weather’s that these communities need to adapt too. These changes may present new risks and unexpected challenges to outdoor soft mobility in the community.

  Public policy highlights physical inactivity as a major health concern. For these communities, winter has always limited outdoor soft-mobility. Here, we understand that in winter outdoor activity can be reduced by weather and fear of accidents.

  People’s understanding of the barriers and enablers to soft mobility are also often based on experience and ability to detect environmental clues. To help winter communities maximise the opportunities for outdoor soft mobility and the wellbeing benefits this can bring, built environments need to be designed with an understanding of climate change. 

  This study explores barriers and enablers to soft mobility in winter and discusses them in light of climate change and human wellbeing. It is argued that established principles of urban design may require re-evaluation if we want to increase outdoor soft mobility in winter. Increases in physical activity could help reduce costs and pressures on health services by creating safer and more walkable communities. The paper concludes by suggesting that communities should focus on more context based winter urban design principles that account for ongoing climate change.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Pedestrians perceptions of community walking with anti-slip devices: an explorative case study2018In: Journal of Transport and Health, ISSN 2214-1405, E-ISSN 2214-1405, Vol. 11, p. 202-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The risk of falls on slippery surfaces during wintertime is a public safety problem in the Nordic region in the Arctic. The aim of this case study was to explore pedestrians perceptions of walking safety, balance, slipping risk, priority for own use and subjective criteria for a well functioning anti-slip device. An experimental set-up was utilised in which nine pedestrians tested 19 anti-slip devices by simulating walking in realistic traffic situations on four different surfaces. The pedestrians favoured devices with a high number of friction points, distributed under the whole sole (in-built) or forefoot (sandpaper). Also, a whole-foot device with a high number of spikes received high ratings in all aspects measured except in balance enabling properties. Identified subjective criteria were safe foothold, comfort, enabling a normal gait, stability, silence, and predictability. The results indicate that both anti-slip properties and balance enabling properties of the device need to be considered for safe community walking

 • 14.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Focus on motivation in the work rehabilitation planning process: a qualitative study from the employer's perspective2003In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 13, no 3, p. 159-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the working environment act was passed in 1991, employers in Sweden are to plan and control the working environment conditions in workplaces. They are responsible for organized rehabilitation at the workplace including the development of rehabilitation plans and a plan for interventions in order for a sick-listed client to be able to return to work. The aim of this study was to describe employers' experiences of how motivation can be improved in a work rehabilitation process. Qualitative interviews were performed with 10 employers who had employees that had taken part in a period of vocational rehabilitation at a rehabilitation center in the north of Sweden, over a 2-year period. The result showed that increased focus on motivation for change is needed in work rehabilitation. The clients' motivation for change could be improved by a focus on motivational conversations at the workplace aiming at motivation for change in their working and living conditions. The employers' power of initiative, competence, economic resources, and motivation are needed for creative solutions at the workplace.

 • 15.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  How can a work rehabilitation process be improved2004In: Final programme and abstracts, Vienna: Austrian society of physical medicine and rehabilitation , 2004Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  How can cooperation between rehabilitation professionals in rehabilitation planning be improved?2006In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 26, no 2, p. 191-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research shows that there are often problems with cooperation between rehabilitation professionals within vocational rehabilitation. The aim of this study was to describe employers' experiences of how cooperation between different rehabilitation professionals can be improved in a vocational rehabilitation planning process. Ten employers who had sent their employees to vocational rehabilitation at a rehabilitation centre in the north of Sweden during 2000 and 2001 participated in the study. Qualitative interviews were performed and analysed by thematic content analysis. The employers' cooperation with clients could be improved by a focus on clients' needs and participation in the rehabilitation process. The employers cooperation with Social Insurance companies could be improved by, 1) early prevention and intervention, 2) knowledge of each other's roles, responsibilities and opportunities and 3) priority making. The employers' cooperation with rehabilitation professionals could be improved by, 1) early identification of rehabilitation needs and goals and early rehabilitation and, 2) increased focus on own responsibilities from each part in the process.

 • 17.
  Gard, Gunvor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Working conditions and workplace health and safety promotion in home care: a mixed method study from Swedish managers´ perspectives2017In: Archives of Environmental & Occupational Health, ISSN 1933-8244, E-ISSN 2154-4700, Vol. 72, no 6, p. 359-365Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, we can see a trend towards increased psychosocial strain at work among home care managers and staff. The aim of this study is to describe home care managers' views on their own psychosocial working conditions and on how to promote workplace health and safety in a municipality in northern Sweden. A mixed methods design was used, including questionnaire and qualitative focus group data. The qualitative data were analysed by manifest content analysis. The results indicate that most managers perceived increased variety in work and opportunities for development at work, but at the same time increased demands. The managers suggested that workplace health and safety could be improved by risk assessment and improved communication, a clear communication chain by a real as well as a virtual platform for communication. In summary, workplace health and safety could be improved by risk assessments and by a physical as well as a virtual platform for communication.

 • 18.
  Johansson Strandkvist, Viktor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. Umeå University, Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, The OLIN unit.
  Backman, Helena
  Umeå University, Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, The OLIN unit.
  Andersson, Mikael
  Uppsala University, Department of Neuroscience.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Stridsman, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lindberg, Anne
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Medicine/the OLIN unit, Umeå University.
  Hand grip strength is associated with fatigue in COPD2017Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Johansson Strandkvist, Viktor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Nyberg, Lars
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Röijezon, Ulrik
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Stridsman, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Lindberg, Anne
  OLIN studierna Norrbottens läns landsting , Sverige.
  Project: Physical function and postural control among subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease – epidemiological and laboratory studies2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Arbete med skoldatorer kan öka nackbesvär: Intervju med Katarina Mikaelsson och Agneta Larsson, lektorer vid Inst för hälsovetenskap2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Arbetsmiljökonferens2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Barn och unga får problem av datorer och surfplattor: Intervju med Agneta Larsson och Katarina Mikaelsson, lektorer vid Inst för hälsovetenskap2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi blir allt mer stillasittande och arbetar mer och mer med datorer och smartphones och nu visar det sig att barn och unga drabbas. Forskning visar att barn och ungdomar visar på besvär efter att ha suttit vid datorer, surfplattor och telefoner säger Agneta Larsson och Katarina Mikaelsson, doktorer i Fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. − Mycket tid framför skärmen innebär ensidig belastning på leder och muskler vilket gör att det blir värk. Det blir också en ansträngning på ögonen, säger Agneta Larsson. Problemen gör att det nu börjat forskas på området. − Vi är i startgroparna på att gå igång med forskningen då det har blivit ett tydligt problem och att komma ut med information är viktigt, säger Katarina Mikaelsson. Den information som de menar gör skillnad för att de unga ska slippa problemen är variation och att ta pauser.

 • 23.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Budo hjälper strokepatienter2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Japanska forskare och praktiker från hela världen vänder sin till Luleå tekniska universitet för att få veta mer om hur kampkonsten budo kan utvecklas för att hjälpa funktionshindrade. LTU-forskarna Annika Näslund och Agneta Larsson har tillsammans med kolleger, genomfört en uppmärksammad pilotstudie där strokepatienter rehabiliterats med hjälp av budo.

 • 24.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Equality, Growth and Innovation - In Theory and Practice2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Aktivitet: Erfarenheter från pilotomgång Utvärdering av utbildning på forskarnivå Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sitaram Velaga, Agneta Larsson och Catrine Kostenius berättar om utvärderingen av utbildning på forskarnivå Hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet.

 • 26.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Musicians' Health & Performance2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Musicians´Health & Performance2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Aktivitet: Satsa på ergonomi redan i skolåldern: Intervju med Agneta Larsson och Katarina Mikaelsson, lektorer vid Inst för hälsovetenskap2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Nr 1 2015 sidan 13

 • 29.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  How can the rehabilitation planning process at the workplace be improved with a focus on quality and cost-effectiveness?2005In: Abstract book : International developments in rehabilitation to work, Mittuniversitetet , 2005, p. 68-Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Larsson, Agneta
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Identifying, describing and promoting health and work ability in a workplace context2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna avhandling är att identifiera, beskriva och främja hälsa och arbetsförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Tre av delarbetena är kvantitativa och en är kvalitativ. Studie I och II är baserade på samma population av anställda inom kommunal hemtjänst, vilka besvarade ett frågeformulär. Studie III omfattar anställda vid olika enheter inom kommunal service, vilka besvarade ett frågeformulär vid tre tillfällen under en 9-månaders period. Studie IV baseras på kvalitativa intervjuer med arbetsgivare inom olika branscher. Den första studien syftade till att identifiera faktorer som främjar för upplevd självtillit (eng. self-efficacy), muskuloskeletalt välbefinnande (hälsa) och arbetsförmåga hos sjukvårdbiträden respektive undersköterskor inom kommunal hemtjänst. Resultatet från multipla regressionsanalyser visade att den fysiska arbetsbelastningen och säkerhetsklimatet främjade självtilliten i båda grupperna, och för undersköterskorna hade även kön och ålder betydelse för självtilliten. Muskuloskeletalt välbefinnande hos sjukvårdsbiträden var relaterat till kön och upplevd grad av säkerhet. Främjande faktorer för arbetsförmåga hos sjukvårdsbiträden var ålder, anställningstid och säkerhetsklimat. Hos undersköterskor var kön, grad av säkerhet, självtillit och muskuloskeletalt välbefinnande främjande faktorer. Dessa skillnader bör beaktas vid planering av framtida interventioner. Hos båda professionerna kan fysisk arbetsbelastning minskas, och arbetsplatsens säkerhetsklimat och den anställdes egen självtillit stärkas. Syftet med den andra studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av säkerhetsklimat och arbetsförhållanden, aktiviteter för ökad säkerhet i arbetet, självtillit, hälsa och arbetsförmåga. Generellt rapporterade personalen höga fysiska belastningsnivåer och en hög frekvens av muskuloskeletala symtom. Signifikanta skillnader mellan hemtjänstgrupperna noterades avseende säkerhetsklimat, socialt stöd, inflytande över beslut, grad av säkerhet i arbetet, och grad av deltagande i arbetsplatsens säkerhetsarbete. Personalen angav ett antal faktorer som begränsade möjligheterna att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta betyder att hemtjänstgrupper med ’goda praktiska lösningar’ kan utgöra roll modeller för andra grupper när det gäller att utveckla fungerande lösningar i det dagliga arbetet. Arbetsgivarstöd, tydliga rutiner, intern- och extern samverkan och påverkansmöjligheter för de anställda, kan ge bättre förutsättningar att utföra arbetet med högre kvalitet och säkerhet. I den tredje studien beskrivs effekterna av två interventioner för kvinnor med muskuloskeletala symtom, anställda inom kommunal service: en ’self-efficacy utbildning’ respektive en ’ergonomisk utbildning’. Båda syftade till att stärka deltagarnas egna resurser i förhållande till sitt arbete. Båda interventionerna visade goda effekter, men på olika sätt i de båda grupperna. Den upplevda arbetsförmågan ökade i ’self-efficacy gruppen’. I den ’den ergonomiska gruppen’ ökade användningen av smärt coping strategier. Arbetsgivarnas upplevelser av hur arbetsrehabilitering kan planeras för att bli av bättre kvalitet och mer kostnadseffektiv, beskrevs i den fjärde studien. Arbetsgivarna ansåg att processen kunde förbättras genom att de arbetade utifrån ett holistiskt perspektiv, gav de sjukskrivna stöd, utvärderade deras måluppfyllelse och gav rehabiliteringsprocessen tillräckligt med tid. Proaktiva arbetsplatsinsatser och god kommunikation inom arbetsplatsen var för enligt dem förutsättningar för en lyckosam arbetsåtergång.

  Download full text (pdf)
  Kappa
  Download full text (pdf)
  Errata
 • 31.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 14, article id 2451Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is important to find criteria for preventive measures and appropriate assistive devices to reduce pedestrian injuries and increase walking in winter. Reducing the rate of falls on icy surfaces and improving people’s ability to safely cross a street in winter conditions by achieving an adequate walking speed, for example, need to be considered. This study explores pedestrian perceptions of fall risk, balance, and footfall transitions while using different designs for anti-slip devices on ice and snow-covered ice and relates these to measures of gait speed and friction. Trials were performed with nine pedestrians testing 19 anti-slip devices on ice and ice covered with snow. Laboratory tests of the dynamic coefficient of friction (DCOF) on plain ice were also performed. The findings suggest that there was conformity in the participants’ perceptions of good balance and low fall risk for one-fifth of the devices (three whole-foot designs and one design with built-in spikes). We also found that gait speed on icy pedestrian crossings is related to perceived fall-risk and balance control, but not to DCOF of the anti-slip devices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Safe community walking with anti-slip devices: The changing face of barriers to soft mobility in winter communities2019Conference paper (Refereed)
  Download full text (jpg)
  Poster
  Download (jpg)
  image
 • 33.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Chapman, David
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Changing risks to outdoor activity in the Arctic: Resilience to climate-related community change2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Arctic communities have over generations evolved lifestyles that fit with working and living with local conditions and seasonal variations. With climate change, however, comes evolving and unknown weather’s that these communities need to adapt too. These environmental changes may present new risk and unexpected outcomes to outdoor activity that communities will need to address.

  In subarctic regions, pedestrians encounter a variety of road or pavement surface conditions, such as snow, ice, melting ice or mixed icy and snowy surfaces.  Slips and falls are a significant cause of work- and leisure-time accidents. The costs for medical care of fall-related injury treatment is high. Fear can also result in physical inactivity which is a significant population health concern worldwide. 

  This presentation highlights the traditional risks associated with outdoor activity in winter and how they are changing with climate change. It does this through the analysis of survey responses about the use of outdoor public space. The survey is from 1) 344 people in the city of Luleå Sweden (Dfc climate classification area), and 2) 325 responses from people living in Dfb and Dfc climate areas across the world, e.g. Canada.

  At a societal level, this change suggests that new forms of sustainable development and public policy are needed. These could help reduce costs and pressures on the health services by creating safer and more walkable arctic communities. Here costs and benefits related to inactivity and injury are high and affect both the individual and society as a whole.

 • 34.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Chapman, David
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Outdoor human environments: the changing face of climatic barriers to soft mobility and gathering in winter communities2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: In Arctic regions, generations have evolved lifestyles that fit with working and living with local conditions and seasonal variations. With emerging climate changes new risks appear and prior individual experiences based on preconceptions of risk may not remain valid. In everyday life, soft-mobility is required in varying conditions, such as ice and snow covered surfaces, darkness, extreme weather conditions. Inability to detect environmental clues to risk is a critical aspect for injury. Also, fear and activity avoidance lead to an increased risk of physical inactivity, a significant population health concern worldwide. Methods: An explorative survey, on subjective ratings of barriers to 1) soft mobility and 2) the use of outdoor public space in winter was performed. The EAMQ –Climate survey, tailored for climatic sensitive urban design research, include dimensions of distance, ambient and terrain, and a range of weather conditions found in winter, such as sun, coldness, wind, ice and ground surface properties (ice, snow, slush). Respondents were 1) 344 people in Northern Sweden, and 2) 361 people in Canada and Scandinavia. Results: The results highlight that rain, icy surfaces and darkness are today’s most significant barriers to soft-mobility in winter. For the use of outdoor public spaces, the most significant barriers were slushy and icy surfaces, rain precipitation and darkness. Conclusions: The traditional risks associated with outdoor activity in winter are changing with climate change. Future urban design and planning for safer and more walkable winter cities need to consider a more extensive pallet of weather conditions.

  Download full text (jpg)
  fulltext
 • 35.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health, Medicine and Rehabilitation.
  Chapman, David
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Perceived impact of meteorological conditions on the use of public space in winter settlements2020In: International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, E-ISSN 1432-1254, Vol. 64, no 4, p. 631-642Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to assess the impact of meteorological conditions on the use of public space in Scandinavia and Canada. Between September 21 and December 18, 2017, a cross-sectional online survey ‘EAMQ-Climate: space’ was distributed via web-based platforms. Survey responses were received from 361 residents (258 people from Scandinavia and 103 from Canada). The relative impact of the meteorological determinants on the use of public space was calculated, and a factor analysis was performed. Disparities between Canada and Scandinavia as well as between the climate zones represented were analysed using ANOVA. Overall results showed that the most significant meteorological enablers for the use of outdoor public spaces in winter were solar gain, snowfall and snow-covered surfaces. The main barriers were slush-covered and icy surfaces, rainfall and darkness. Wind and cold were conditions with less influence. The impact of rain and ice, however, differed between climatic zones. It was also established that, when addressing the meteorological impact on avoiding the use of public spaces in winter, it is vital to discriminate between conditions related to a) the ground surface and b) ambient conditions, as well as the particular significance of c) snow and sun, and d) darkness. For the design of public space in winter cities, we conclude that designers need to focus on a wider range of weather conditions than sun, wind and cold, and include snow, rainfall, slushy and icy ground and poor visibility. The study suggests that winter public space has a higher climatic design requirement to be successful than streets and pathways that are mainly used for soft mobility.

 • 36. Larsson, Agneta
  et al.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Employer's experiences of an effective vocational planning process at the workplace2005In: First international conference on lifestyle, health and technology, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2005Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  How can the rehabilitation planning process at the workplace be improved?: A qualitative study from employers' perspective2003In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 13, no 3, p. 169-181Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Employers in Sweden are by law responsible for planning and controlling the working environment situation in their companies and for ensuring that any need for rehabilitation is noted as soon as possible and that action is taken. This includes developing a plan for rehabilitation. The aim of this study is to describe employers' experiences of the work rehabilitation planning process at the workplace, and how it can be improved with a focus on quality and cost-effectiveness. Qualitative interviews were performed with 10 employers of employee/s that had participated in vocational rehabilitation at a rehabilitation center in the North of Sweden. The results showed that employers were interested in detecting work rehabilitation needs and in taking action early. Rehabilitation at the workplace could be improved by development of routines, improved work relations and work technique, and environment in-service training at the workplace. Prevention was perceived as a prerequisite for a good result of rehabilitation. Attention to social and geographic conditions is needed. Organizational and financial limitations exist.

 • 38.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Berggård, Glenn
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Rosander, Peter
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  The impact of users gait patterns and perceptions in the development of quality criterias for anti-slip devices and winter shoes2016Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Näslund, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Projekt: Hälsa och säkerhet i vård- och socialt servicearbete, i ett samhällsperspektiv2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att utveckla metoder där förebyggande insatser med satsning på ett förbättrat säkerhetsklimat och en ökad fysisk kompetens blandpersonal inom vård- och social service integreras i verksamhetsutvecklingen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 40.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Holmgren, Lena
  Gävleborg county hospital, Department of physical therapy.
  Development of a strictly individualized heart rehabilition model1998In: Abstracts of the 4th Scandinavian congress om medicine and science in sports: november 5-8, 1998, Lahti, Finland, 1998, p. 353-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: Traditional cardiac rehabilitation programs have not consistently been shown to improve the level of compliance with medical recommendations, and it is a limited part of patients suffering from coronary heart disease (CHD) that in reality participate in these programs. Rethinking of approaches to cardiac rehabilitation is needed. Important is to pay regard to patients risk factor modification, improvement in their capacity to perform physical work put i relation to the physical demands of various activities and/or jobs in their workplace. It is also known that patients' perceptions of their self-efficacy often exert greater influence over their return to normal activities than does their medical status. Aims: This study examined individual features, actual and perceived loss of physical capacities in patients with CHD, in order to develop a new model for cardiac rehabilitation and find relevant assessment instruments. Materialandmethods: 31male and female patients (ages 45-79 yrs) with CHD were assessed prior to and after undergoing a traditional cardiac rehabilitation program. The variables studied included individual goals, self-efficacy and physical capacities. Results: The results demonstrate great differences in all studied variables. Patients differ in gender, age, prior experience, medical status and individual goals (level of activities/work and or secondary prevention). The physical capacity improves bit may still imply limitations and patients may still lack confidence in their ability to perform physical activities. The vide range of individual features indicates the necessity to individualize the rehabilitation process to meet patient needs. Conclusion: The rehabilitation actors has to take up a more guiding and instructive role regarding elements relevant for the invdividual, with patients own experience and capacities as the starting point. This include taking measures (separate or extensive) individual or in group. Our intention is to present a new strictly individualized heart rehabilitation model based on on-going case studies.

 • 41.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Holmgren, Lena
  Länssjukhuset i Gävle.
  Dose-response of physical activity in the prevention of coronary heart disease: A literature review 1985 -19971997Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Östersund.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Effects of work ability and health promoting interventions for women with musculoskeletal symptoms: a 9-month prospective study2008In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women working in the public human service sector in 'overstrained' situations run the risk of musculoskeletal symptoms and long-term sick leave. In order to maintain the level of health and work ability and strengthen the potential resources for health, it is important that employees gain greater control over decisions and actions affecting their health - a process associated with the concept of self-efficacy. The aim of this study was to describe the effects of a self-efficacy intervention and an ergonomic education intervention for women with musculoskeletal symptoms, employed in the public sector. MethodsThe design of the study was a 9-month prospective study describing the effects of two interventions, a comprehensive self-efficacy intervention (n = 21) and an ergonomic education intervention (n = 21). Data were obtained by a self-report questionnaire on health- and work ability-related factors at baseline, and at ten weeks and nine months follow-up. Within-group differences over time were analysed. ResultsOver the time period studied there were small magnitudes of improvements within each group. Within the self-efficacy intervention group positive effects in perceived work ability were shown. The ergonomic education group showed increased positive beliefs about future work ability and a more frequent use of pain coping strategies. ConclusionBoth interventions showed positive effects on women with musculoskeletal symptoms, but in different ways. Future research in this area should tailor interventions to participants' motivation and readiness to change.

 • 43.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Safety climate and participatory safety activities in municipal home care services2010Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  To Tailor health promoting interventions to user needs: effects of work ability and health promoting interventions for women with musculoskeletal symptoms2010In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 42, no 4, p. 402-403Article in journal (Other academic)
 • 45.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Westerberg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Identifying work ability promoting factors for home care aides and assistant nurses2012In: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 13, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In workplace health promotion, all potential resources needs to be taken into consideration, not only factors relating to the absence of injury and the physical health of the workers, but also psychological aspects. A dynamic balance between the resources of the individual employees and the demands of work is an important prerequisite. In the home care services, there is a noticeable trend towards increased psychosocial strain on employees at work. There are a high frequency of work-related musculoskeletal disorders and injuries, and a low prevalence of sustainable work ability. The aim of this research was to identify factors promoting work ability and self-efficacy in care aides and assistant nurses within home care services.This study is based on cross-sectional data collected in a municipality in northern Sweden. Care aides (n = 58) and assistant nurses (n = 79) replied to a self-administered questionnaire (response rate 46%). Hierarchical multiple regression analyses were performed to assess the influence of several independent variables on self-efficacy (model 1) and work ability (model 2) for care aides and assistant nurses separately.Perceptions of personal safety, self-efficacy and musculoskeletal wellbeing contributed to work ability for assistant nurses (R2adj of 0.36, p < 0.001), while for care aides, the safety climate, seniority and age contributed to work ability (R2adj of 0.29, p = 0.001). Self-efficacy was associated with the safety climate and the physical demands of the job in both professions (R2adj of 0.24, p = 0.003 for care aides), and also by sex and age for the assistant nurses (R2adj of 0.31, p < 0.001).The intermediate factors contributed differently to work ability in the two professions. Self-efficacy, personal safety and musculoskeletal wellbeing were important for the assistant nurses, while the work ability of the care aides was associated with the safety climate, but also with the non-changeable factors age and seniority. All these factors are important to acknowledge in practice and in further research. Proactive workplace interventions need to focus on potentially modifiable factors such as self-efficacy, safety climate, physical job demands and musculoskeletal wellbeing.

 • 46.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Westerberg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Perceptions of health and risk management among home care workers in Sweden2013In: Physical Therapy Reviews, ISSN 1083-3196, E-ISSN 1743-288X, Vol. 18, no 5, p. 336-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Municipal home care workers provide high-quality services to an increasing proportion of elderly people living in private homes. The work environments and working conditions of these workers vary to a great extent, implying rapid prioritymaking among both employers and employees to ensure that the work can be performed in a safe way. Objectives: This study aims to examine home care workers perceptions of health, risks, working conditions and risk management within their organisation. Method: The study was based on cross-sectional data collected from home care service staff' in a municipality in the north of Sweden. Nursing assistants and care aides(n=133) replied to a self-administered questionnaire. Descriptive statistics and between-group differences were analysed. Results: Home care work was perceived to require high levels of professional skill and ingenuity, a good psychosocial work situation, but required a high physical workload. The general health, the capacity and self-efficacy of the staff in relation to work were good. Difficulties in performing risk assessments and to follow safety regulations due to lack of time, equipment and information were identified.Conclusion: There is a need to increase participation in risk assessments among the staff, improve management support, structures and cooperation with other divisions of the social services and the medical care organisations.

 • 47.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Westerberg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Promoting a safety climate and safety activities for health and work ability in home care services workers2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The present study aims to describe home care service workers' perceptions of safety climate and safety activities at work as well as working conditions, self-efficacy, and health and work ability. Relevance: High frequencies of work-related musculoskeletal disorders and injuries and low prevalence of sustainable work ability in home care services workers are of great concern. They are to provide high quality services to an increasingly proportion of elderly people living in private homes. In order to promote health and safety for the home care workers, increased focus should be on organisational, psychosocial and physical factors contributing to a healthy working environment. Participants: 158 nursing assistants and nursing aides divided in 18 work units participated in this study. They all met the criterion of having worked in the same home care services unit in the last 6 months. Their mean age was 46 years, the majority were women, and the distribution of nursing aides and nursing assistants was about 40/60%. Methods: This study is based on cross-sectional data gathered in February 2009 in home care services in a municipality in the North of Sweden. All the home-care work units shared the experiences of using a model for participatory risk management in home care services. Data were obtained through a comprehensive self-administered questionnaire, covering working conditions, safety climate, safety activities, self-efficacy, health and work ability. Analysis: Descriptive statistics as well as data on between-group differences are analysed. Results: In general, the results showed fairly good levels of safety climate but only moderate levels of safety activities and of perceived safety grade at work. These variables differed significantly between work units. Environmental barriers, such as lack of time and equipment, were given as reasons for not complying with safety rules or participating in proactive risk assessment. Besides a high frequency of musculoskeletal symptoms and high physical exposure at work, the home care workers in general reported being in good health and with good work ability. They also expressed high decision making latitude, skill discretion, social support and self-efficacy. Conclusions: To promote health and safety for the home care workers, interventions could build on the high levels of safety climate and proactive activities in single work units, proposing good solutions and safe behaviour. Focus need to be placed on improved safety climate, communication and coordination with all professionals forming the home care services setting. Also, on individuals' and work units' awareness of safe behaviour and on alternatives of actions in critical risk situations at work. This may act preventive on musculoskeletal well-being and a good working environment. Implications: There need to be an increase in means given to physical therapists in occupational health services, to work with these issues. The ergonomic skills and the safety climate of the front-line home care services workers need to be addressed, as well as the organisational prerequisites for workplace safety and health.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Näslund, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Projekt: Tjänsteinnovationer i tiden2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Röijezon, Ulrik
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Olsson, Ing-Mari
  Artist- och musikerhälsan i Malmö.
  Engquist, Karin
  Artist- och musikerhälsan i Malmö.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  A web-based health promotion intervention for music students in Sweden2015In: Musician's Health and Performance. 2nd Conference (MHPC2015): Book of abstracts, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: In this presentation a study protocol for a web-based health promotion intervention for music students, and the rationale behind it, will be described. The aim is to develop a new dynamic web-portal with an interactive multimodal health intervention program for musicians and music students, and perform a controlled feasibility and effect study among music students.Methods: A web-based competence development and coaching program for music students in Sweden will be developed and performed according to a cognitive approach with focus on the students own goals. The program will include knowledge concerning how to promote cognitive and emotional coping in performance situations; ergonomically sound playing postures; as well as how to prevent bodily symptoms, mental distress and hearing disorders. Participants will be music students from two regions in Sweden, Skåne and Norrbotten. The intervention group will have access to the web-based program together with web-based group coaching, while the control group will receive general web-based information. The intervention will continue for 6 month and outcome measures will be collected before, after intervention and after 12 months to evaluate the feasibility and health effects of the intervention. Expected outcomes: It is reasonable to believe that an increased awareness of healthy and balanced positions while playing, systematic use of pauses and variation during rehearsal, stress management skills and a sound attitude towards control of e.g. playing related fatigue and pain can improve the music students’ prerequisites for a healthy and sustainable working life. Discussion/Conclusion: This project will contribute with knowledge about feasibility and effects of e-health solutions specifically designed for music students and musicians. Feasible and efficient e-health solutions for musicians and other performing artists can have major impact for these professions in Sweden due to the large distances and the scarceness of specialized occupational health care providers within performing arts medicine.Acknowledgement: This research is supported by the Areas of excellence in research and innovation at Luleå university of technology - Innovative art and science, who have granted funding for project initiation.

 • 50.
  Larsson, Agneta
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Westerberg, Mats
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Karlqvist, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Gard, Gunvor
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation.
  Teamwork and Safety Climate in home care: a mixed method study2018In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, no 11, article id 2495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A rapidly changing homecare service sector implies difficulties to control safety and health risks for staff and to guarantee standardised deliveries of services to recipients. This study aimed to describe staff perceptions of safety climate and practices in homecare service teams, and suggestions for improvements. A second aim was to identify if and how the appraisals of safety climate were related to individual perceptions of safety, mental strain and adverse events/injury. A convergent parallel mixed methods design was used. Nursing assistants and care aides (133 in total, representing 11 work teams) in the north of Sweden replied to a survey and participated in focus group interviews. Results were analysed with ANOVA (inter-team differences) and by qualitative content analysis. Significant diversity was identified between the teams in five of seven dimensions of safety climate. Important areas for improvement were: a need to define and agree on criteria for a safe working environment; leadership prioritising safety at work; and management able to provide trust, support and time. A prerequisite for these agreements was improved authority and communication between all parties involved. The safety climate dimensions were related to personal perceptions of safety and mental strain and, partly, to adverse events/injuries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf