Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Eira
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  A call for learning: a model for developmental learning in call centres2006Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Engström, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Critical Care Nurses Experiences of Temporary Staffing in ICU2017Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Fältholm, Ylva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  Telephone advice nursing: degradation development of the nursing profession?2007In: 25th International Labour Process Conference: Amsterdam, 2-4 April 2007, 2007Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Fältholm, Ylva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  Telephone advisory services: nursing between organisational and occupational professionalism2008In: New technology, work and employment, ISSN 0268-1072, E-ISSN 1468-005X, Vol. 23, no 1-2, p. 17-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we explore how telephone advisory services (TAS) and the implementation of new technology affect nurses and the nursing profession. This study shows that TAS and applied technology embodies ideas of standardisation and efficiency, and promotes an organisational professionalism such that it challenges occupational professionalism. Torn between organisational and occupational professionalism, the nurses develop strategies to deal with their contradictory demands.

 • 5.
  Fältholm, Ylva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  The implementation of process orientation at a Swedish hospital2008In: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 23, no 3, p. 219-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade, as a response to the need for inter- as well as intra-organizational integration, management models initially developed for industry have been spread to health care organizations. Based on 62 in-depth interviews, this qualitative study aims at describing and analyzing the limited success of implementation of process orientation at a Swedish hospital and in doing so, the traditional and the critical approaches are combined. Applying a traditional approach, the limited success of the implementation of process orientation is explained in terms of difficulties to challenge deeply institutionalized organizational routines and the inter-disciplinary boundaries. This might be condensed to the dilemma of how to maintain and develop the specialization of the medical profession while focusing process rather than function and how to enhance inter-organizational integration without hampering intra-organizational collaboration. Applying a critical approach, the limited success is explained in terms of a differentiated translation process and in terms of separation of talk and practice. This means that process orientation, notwithstanding that it might be an efficient tool for the type of integration needed, might be regarded as part of a change discourse, aiming at conveying a picture of an efficient and modern organization.

 • 6. Jansson, Anna
  Att öppna dörrar och byta perspektiv2004In: Europas modernaste sjukhus: fem uppsatser om tillkomsten av Sunderby sjukhus, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004, p. 151-195Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Lärande och utveckling i callcenters: erfarenheter från ett forskningsprojekt2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar innehållet i forskningsprojektet "Modell för hållbar kompetensutveckling i callcenters" vilket genomförts vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet mellan 2003- 2006. Projektet har finansierats av Vinnovas FoU-program Kunskapsbildning och organisering och forskargruppen har bestått av professor Lena Abrahamsson, doktorand Anna Jansson och doktorand Eira Andersson. Projektet kan beskrivas som dels ett forskningsprojekt och dels ett samverkansprojekt mellan aktörer med olika roller: en forskargrupp (vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet), ett fackförbund (HTF Tjänstemannaförbundet), ett företag (Kalix Tele24) och en kommun (Kalix kommun). Projektets syfte var att hitta och pröva former för kompetensutveckling, lärande och organisationsutveckling vid callcenterföretag. En långsiktig ambition med projektet var att förbättra arbetsorganisationerna och arbetsförhållandena för att skapa möjligheter för långsiktig verksamhet och fungerande organisationer. Med bakgrund av detta kan projektets innehåll sammanfattas i följande frågeställning; Hur kan arbetet vid ett callcenter utvecklas för mer långsiktigt hållbara arbetsförhållanden - både ur individens perspektiv och ur organisationens perspektiv? Här kan lärande och kompetensutveckling ses som ett redskap, men också som ett villkor. Projektet bestod av två delar. Den första utgjordes av en studie vars syfte var att kartlägga och beskriva arbets- och lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten . Studien baseras på telefonintervjuer med platschefer vid nio callcenterföretag i länet. En viktig frågeställning var att diskutera och analysera vilka förutsättningar som finns för lärande och kompetensutveckling i dessa företag. Studien presenterar övergripande fakta om de medverkande företagen utifrån följande teman; storlek, arbetsorganisation, arbetsuppgifter, personalfakta, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Utifrån en teoretisk referensram och resultatet från telefonintervjuerna diskuteras sedan den lärandemiljö, dvs. de förutsättningar i form av hinder och möjligheter för lärande, som präglar företagen. Forskningsprojektets andra del bestod av ett konkret utvecklingsprojekt . Utvecklingsprojektet, som gick under namnet Projekt Helhetssyn, bedrevs i samarbete med Kalix Tele24 och utfördes av en projektgrupp bestående av personal från olika avdelningar på företaget. I denna rapport kommer projektets bakgrund, teoretiska utgångspunkter och resultat att sammanfattas vilket utmynnar i en beskrivning av en modell för lärande och utveckling i callcenters.

 • 8.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Lärandemiljö vid callcenters: kartläggning av arbets- och lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten, våren 20042006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport skrivs som första delrapport i forskningsprojektet "Modell för hållbar kompetensutveckling i callcenters" som finansieras av Vinnovas FoU-program för Kunskapsbildning organisering. Projektets syfte är att hitta och pröva former för kompetensutveckling, lärande och organisationsutveckling vid callcenter-företag. En viktig frågeställning är hur dessa företag kan utvecklas för mer långsiktigt hållbara arbetsförhållanden, både ur individens och ur organisationens perspektiv. Rapportens syfte är att kartlägga och beskriva arbets- och lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten. Kartläggningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer med platschef vid nio företag i Norrbotten. Intervjuerna formulerades utifrån följande teman; företagsfakta, organisation, arbetsmiljö och lärandemiljö. En viktig frågeställning och utgångspunkt inför kommande studier är att diskutera och analysera vilka förutsättningar som finns för lärande och kompetensutveckling i dessa företag. Med anledning av detta är det främst lärandemiljön som fokuseras och diskuteras i rapporten. Denna redovisar även mer allmänna fakta rörande de medverkande företagen såsom deras storlek, arbetsorganisation, arbetsuppgifter, personalfakta, fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt kompetensutveckling. Rapporten inleds med en beskrivning av den så kallade service- och tjänstesektorns framväxt och innehåll samt mer specifikt kring callcenterbranschen och dess innehåll. Bland annat redogörs för en definition av calllcenterbegreppet. Därefter presenteras en teoretisk referensram där lärande diskuteras som ett centralt tema i den moderna organisationsteorin, exempelvis beskrivs olika motiv bakom strävan mot ökad kompetensutveckling och lärande. Vidare diskuteras begreppen lärande organisation och lärande i arbete samt olika villkor för ett organisatoriskt lärande. Efter detta presenteras de företag som ingått i kartläggningen vilket inleds med en övergripande beskrivning av företagen vilket sedan följs av en mer utförlig beskrivning utifrån följande teman; arbetsorganisation, kontroll och mätning av de anställdas prestationer, medlyssning, bonussystem, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kompetensutveckling, information och kommunikation samt kompetens- och anställningskrav. Utifrån den teoretiska referensramen och det material som intervjuerna resulterat i diskuteras sedan den arbets- och lärandemiljö som präglar callcenter-företagen samt de förutsättningar för lärande som präglar företagen. Under intervjuerna framkommer en relativt samlad bild gällande den fysiska arbetsmiljön vilken beskrivs som modern och utformad med medvetenhet. Beskrivningen av den psykosociala arbetsmiljön är mer komplex. Här lyfts ett antal problemområden fram såsom exempelvis få möjligheter till variation och delaktighet. Under intervjuerna framträder dock en slags "insikt" gällande vikten av den psykosociala arbetsmiljön. När det gäller lärandemiljön vid företagen domineras denna av en produktionens logik och ett i huvudsak anpassningsinriktat lärande. Uttryck för detta är bland annat att den pågående kompetensutvecklingen utgår från konkreta arbetsuppgifter och främst strävar efter att korrigera eventuella kunskapsluckor med målet att uppnå en effektiv och säker produktion. Även de informations- och kommunikationskanaler som präglar företagen kan utgöra hinder för lärande och organisationsutveckling. Dessutom kan de kontroll- och mätningssystem som tillämpas, samt brister i den psykosociala arbetsmiljön såsom få möjligheter till variation och delaktighet, lyftas fram som begränsande faktorer för ett mer utvecklingsinriktat lärande. Det framkommer samtidigt aspekter som pekar på både ett behov av och förutsättningar för ett mer utvecklingsinriktat lärande. Exempelvis betonas arbetsuppgifterna vara komplexa och närheten till arbetskamrater som viktig för utförandet av dessa. I rapporten beskrivs hur en slags "växling" mellan ett anpassningsinriktat- och ett utvecklingsinriktat lärande kan ses som ett realistiskt första steg i en strävan att utveckla företagen/organisationerna och det lärande som pågår i dessa.

 • 9.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Ring alltid innan du besöker oss - vi ringer upp dig!2010In: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, no 3/4, p. 3-6Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Jansson, Anna Berg
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  I mötet mellan modern management och professionell praktik: ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish public sector is characterised by comprehensive organisational changes, often discussed in terms of New Public Management (NPM). NPM implies a transfer of management ideas from the private sector to the public sector, leading to new and changed principles for governance and organisation of the public sector. Within the health care sector this is illustrated by an emphasis on for example efficiency, accessibility and patient centred care. These changes are described in terms of a challenge of welfare sector professionals, as many of the characteristics traditionally having been linked to professional work are challenged by NPM. With departure in the above described, the aim of this dissertation is to discuss how changes in governance and organisation of Swedish health care influence the nursing profession.The dissertation is based on qualitative studies (interviews and text analysis) of two change processes in Swedish health care. The first study focuses an attempt to introduce process orientation at a hospital, and the second study an increased push for telephone advice services within a primary care organisation.In this dissertation, theories on organisation as well as professions are applied, as these complement each other in explaining the studied processes. In an attempt to understand why the changes studied are taking place right now, and whether they can be seen as expressions of NPM, institutional theory is applied. More specifically, the connection between organisational changes and the "package" of ideas regarding organisation of work that characterises the institutional environment is explained. The institutional theory also helps explain what happens when institutionalised ideas meet local practices. When it comes to how the nurses are affected by and experience the changes studied, theory on sociology of professions is applied. The relation between organisation and profession is in focus here, rather than the nursing profession as such. The result shows that the studied changes can be linked to NPM and lead to a challenge of the professional logic. The results point at a tension between organisation and profession. At the same time it becomes clear how the professionals still act based on their professional values; occupational professionalism. This illustrates the strength of the professional system.

 • 11.
  Jansson, Anna Berg
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Engström, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Working Together: Swedish Critical Care Nurses' Experiences of Temporary staffing within Swedish health care: a Qualitative Study2017In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 41, p. 3-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  The aim of this study is to describe critical care nurses (CCN’s) experiences of working with or as temporary agency staff.

  Research methodology

  This explorative qualitative study is based on interviews with five agency CCNs and five regular CCNs, a total of ten interviews, focusing on the interviewees’ experiences of daily work and temporary agency staffing. The interviews were analysed manually and thematically following an inductive approach.

  Findings

  Four themes that illustrate both similarities and differences between regular and temporary agency CCNs emerged: “working close to patients versus being responsible for everything”, “teamwork versus independence”, “both groups needed” and “opportunities and challenges”.

  Conclusion

  The study findings illustrate the complexity of the working situation for agency and regular staff in terms of the organisation and management of the temporary agency nurses and the opportunities and challenges faced by both groups.

 • 12.
  Jansson, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Forsberg, Lena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Karlberg, Helena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Berglund, Knut-Erland
  Projekt: Genusdriven social innovation - nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Företagsutveckling AB och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

 • 13.
  Jansson, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Karlberg, Helena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Lindberg, Malin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Projekt: Social innovation i Norrbotten2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syfte: Identifiera exempel på hur social innovation – i betydelsen av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – kan vara en väg till jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten. Deltagande organisationer: Coompanion Nord, Hushållningssällskapet Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Winnet Norrbotten, MagmaFinansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

 • 14. Jansson, Anna
  et al.
  Parding, Karolina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Between profession and organization: changes in physical and social geography : public sector professional's and their social relations2007Conference paper (Refereed)
 • 15. Jansson, Anna
  et al.
  Parding, Karolina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Changed governance of public sector organisations: Err:5092011In: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666, Vol. 24, no 3, p. 177-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Effects of NPM in professional work are often discussed on an overriding level, and professionals' own experiences of their working conditions in their specific work contexts have been less discussed (Hasselbladh et al. and Liljegren). In an attempt to consider this concern, this paper seeks to focus on individual professionals, exemplified by teachers and nurses, and their experiences of intra-professional relations, i.e. teachers' relations with other teachers and nurses' relations with other nurses. Design/methodology/approach – Applying a theoretical framework on professions and professional work, the aim is to discuss the meaning of intra-professional relations, and how NPM-influenced changes in the organisation of work affect these relations. Moreover, possible effects of the organisational changes for the professionals will be discussed. It is argued that intra-professional relations are essential for professionals; at the same time the cases discussed illuminate how changes in the organisation of work influence intra-professional relations, in ways that highlight the tension between profession and organisation. Findings – The findings can be seen as an illustration of consequences of the adoption of NPM-influenced governance ideals; this paper sees the organisational changes as deriving from the managements' focus on “the customer in centre of attention”, in the form of interdisciplinary work teams and TAS. Originality/value – The paper shows that, through investigating how individual professionals experience their work, consequences of NPM-related governance changes are unveiled.

 • 16. Jansson, Anna
  et al.
  Parding, Karolina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  It takes two to tango: challenged conditions for intra-professional relations2010Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Berglund, Knut-Erland
  Forsberg, Lena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Karlberg, Helena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Projekt: Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LTU Business och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företagsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéerDet problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.Finansiär: VINNOVA

 • 18.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna Berg
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Regional social innovation: Pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy2016In: International Journal of Innovation and Regional Development, ISSN 1753-0660, E-ISSN 1753-0679, Vol. 7, no 2, p. 123-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how social innovation on the regional, sub-national, level helps pinpoint socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy. The article presents and analyzes new and unique data on regional social innovation from northern Sweden, where a participatory research approach was used to develop new theoretical and practical knowledge in cooperation between researchers and concerned societal actors. The study exposes that the studied examples pinpoint crucial elements by acknowledging the relevance of power-related dimensions such as gender, ethnicity, class, sexuality, rurality etc. when distinguishing societal challenges, social needs and social improvements, the relevance of civil society engagement when developing new solutions, the importance of interaction across personal, organizational, sectoral and spatial boundaries, and the importance of highlighting and challenging power-relations that ascribe higher status to a limited range of groups, organizations, sectors, perspectives and innovation forms.

 • 19.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Karlberg, Helena
  Luleå University of Technology, External, LTU Business AB.
  Projekt: Social innovation vid LTU2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syfte: Identifiera exempel på forsknings- och innovationsprocesser inom social innovation vid LTU och inspirera till samverkan mellan forskare inom olika ämnen/institutioner kring hur sociala och tekniska aspekter av innovation kan vävas samman för att hantera samhällsutmaningar Deltagande organisationer: LTUs forskare och innovationsfrämjare Finansiär: LTUs forsknings- och innovationsområde Effektiv Innovation & Organisation (EIO)

 • 20.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  New conditions for identities, cultures and governance of welfare sector professionals: the teaching profession2012In: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 12, no 3, p. 294-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with changes in governance of professional work in relation to the concept of professional identity. Professional work is often depicted as an essential part of today’s society. At the same time, the conditions for professional work are changing – especially in the public sector. These changes can be seen in terms of an on-going interaction between the logic of the profession and the logic of the organisation where the concept of identity can be used to examine the dynamics of the changes and their consequences. In thispaper, the teaching profession is used to illustrate changing conditions for professional work in the public sector. We identify processes of diversification of professional identity and culture, some of which can be described as processes of marginalization. This approach can provide a theoretical point of departure for studying professional work – in the context of changed governance – by focusing on the concept of identity as an analytical point of reference. This approach explains organizational dynamics in terms of what changes are desired and what changes are unintentional.

 • 21.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Teachers’ Working Conditions amid Swedish School Choice Reform: Avenues for Further Research2016In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 6, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1990s, governance changes, including customer choice agen-das, have permeated the public sector and, consequently, welfare sector profession-als’ work. One example is the education sector. The aim of this paper is to identify and discuss avenues for further research when it comes to teachers’ working condi-tions in the light of current choice agendas. This is accomplished by presenting an overview of previous studies on implications of the reforms for teachers’ working conditions. How are these conditions described in relation to the current school choice agenda in Sweden? What directions should be applied to increase knowledge of these conditions? We conclude by identifying some avenues for further research: the issues of organization of work, temporal and spatial dimensions of working con-ditions, and finally comparative studies of various forms, are suggested as warrant-ing further investigation to highlight the diversified labor market in which teachers find themselves today.

 • 22.
  Parding, Karolina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Jansson, Anna Berg
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  McGrath-Champ, Susan
  University of Sydney, Sydney.
  Fitzgerald, Scott
  Curtin University, Australia.
  Differentiation as a Consequence of Choice and Decentralization Reforms: Conditions for Teachers' Competence Development2017In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 2, article id e1855Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the conditions for teacher competence development as they relate to the current restructured governance of the education sector in Sweden. In reviewing the literature, contextual factors in the workplace are often pointed out as central to conditions for competence development. However, we argue that a sector-level approach is useful in examining and explaining competence development conditions, especially in times of governance change. We describe how a workplace’s geographical location and budgetary situation, along with its size and age, relate to how teachers experience their working conditions. The findings indicate that the organization of work at a local workplace level impacts the conditions for competence development. Moreover, various regional and local characteristics seem to affect the conditions for competence development in that the organization and governance of the education sector create different conditions for competence development

 • 23. Sandkull, Bengt
  et al.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Andersson, Eira
  Jansson, Anna
  Odenrick, Per
  Sörgärde, Nadja
  Illusion eller verklighet?: planerade förändringar i företag2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken diskuteras olika förhållanden som kan ge upphov till svårigheter vid genomförandet av organisationsförändringar. Idén om planerad förändring ingår i traditionen om den rationella företagsledningen. Den fick ett stort uppsving under 1900-talets senare del då standardiserade planeringsmodeller var på modet. Men efterhand tilltog kritiken mot formaliserad planering. Erfarenheterna visade att själva processen ofta är väl så viktig som planen. Trots detta lever synen på förändring som en rationellt planerad och styrd process kvar i stor utsträckning, inte minst i stora företag och i offentlig verksamhet.De erfarenheter från verkliga fall som redovisas i denna bok visar att s.k. planerade förändringar i de flesta fall misslyckas. Initiativet till förändring har kommit från koncern- eller företagsledningar, som påverkade av idéer om modern organisation sätter igång projekt med bristande förankring i den egna verksamheten. Projekten drivs ofta utan att de anställda får ett reellt utrymme för deltagande. Inte sällan är det bland mellanchefer och arbetsledare som det mesta motståndet mot förändringar uppstår.Författarna hävdar att det inte finns några generella föreskrifter om hur lyckade förändringar skall utformas, lika litet som att det finns generella föreskrifter om god företagsledning. I stället eftersträvas att läsarna skall kunna reflektera över problemen och inse att verkligheten inte är entydig utan kan tolkas från flera perspektiv.

 • 24.
  Udén, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Andersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Gemensamt HLV.
  Jansson, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Vård- och omsorgspersonal medverkar i teknikutveckling modell: vägen till en rimlig modell2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan i teknikutveckling kan både ses utifrån demokratiska potentialer och som en kommersiell investering – ett sätt att förkorta ledtid från idé till produkt. Användarmedverkan kan också uppfattas som ett sätt att kvalitetssäkra en utvecklingsprocess. Inom vård och omsorg involveras idag vårdtagare, anhöriga och vårdgivare i en ”boom” kring eHälsa och digitala applikationer och tjänster för vård och omsorg. Det vi kallar en ”boom” kan förväntas sträcka sig över ett antal år innan branschen stabiliserats. Inom denna ”boom” har – med offentliga aktörer som påskyndare – ”användarmedverkan” i teknikutveckling från vård- och omsorgspersonalens sida närmast institutionaliserats. Frågan är, i tidens vurm för deltagande och bottom-upprocesser, hur ”användarens” intressen tillvaratas när deltagande blir en arbetsuppgift? Och vilka är ”användarens” intressen? Deltagande, även kallad interaktiv forskning (med flera begrepp) innehåller instruktioner för demokratiska förhållningssätt, som ger utrymme för den senare frågan att besvaras i varje konkret sammanhang. Men kriterierna för att tillämpa de här instruktionerna är inte med nödvändighet uppfyllda i den stora gruppen forsknings- och innovationsprojekt där personal ”på golvet” involveras. Med (semi)institutionaliseringen av deltagande metoder flyttar den springande punkten från att röra forsknings- och utvecklingsmetod till arbetsorganisation, och här specifikt hur vård- och omsorgspersonalens deltagande organiseras. Vi är här intresserade av hur ”medverkan” i teknikutveckling inom vård och omsorg hanteras idag – och hur den bör hanteras om man ser till vård/omsorgspersonalens intressen. Till att börja med är det värdefullt att skapa en plattform för problematisering, och syftet med vårt inlägg här är att föreslå en sådan modell.

1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf