Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arm, Maria
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute (SGI), Department of Environmental Engineering, Olaus Magnus väg 35, SE-581 93 Linköping, Sweden.
  Vestin, Jenny
  Swedish Geotechnical Institute (SGI), Universitetsallén 32, SE-851 71 Sundsvall, Sweden.
  Lind, Bo B.
  Swedish Geotechnical Institute (SGI), Hugo Grauers gata 5B, SE-412 96 Göteborg, Sweden.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Nordmark, Desirée
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Hallgren, Per
  Swedish Forest Agency, Hovrättsgatan 3, Box 284, SE-90 106 Umeå, Sweden.
  Pulp mill fly ash for stabilization of low-volume unpaved forest roads — field performance2014In: Canadian journal of civil engineering (Print), ISSN 0315-1468, E-ISSN 1208-6029, Vol. 41, no 11, p. 955-963Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased temperatures and rainfalls will give more settlements and less bearing capacity in gravel roads, which will have implications for the forestry. Pulp mill fly ash without additives was used for stabilizing the road base of a low-volume gravel road. A two-year monitoring of the road was conducted, including measurements of achieved ash content, density, water infiltration capacity, and load bearing capacity. The results showed that the ash-stabilized sections performed better than conventionally upgraded sections and also achieved increased bearing capacity over time. Hydration of the fly ash increased the stiffness and decreased the permeability of the road base. The differences were more pronounced during spring thaw. Best performance was achieved in the section with thicker ash stabilized layer.

 • 2.
  Kumpiene, Jurate
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Nordmark, Desiree
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Hamberg, Roger
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Carabante, Ivan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Simanavičienė, Rūta
  Department of Mathematical Modelling, Vilnius Gediminas Technical University.
  Česlovas Aksamitauskas, Vladislovas
  Department of Geodesy and Cadastre, Vilnius Gediminas Technical University.
  Leaching of arsenic, copper and chromium from thermally treated soil2016In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 183, no 3, p. 460-466Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermal treatment, if properly performed, is an effective way of destroying organic compounds in contaminated soil, while impact on co-present inorganic contaminants varies depending on the element. Leaching of trace elements in thermally treated soil can be altered by co-combusting different types of materials. This study aimed at assessing changes in mobility of As, Cr and Cu in thermally treated soil as affected by addition of industrial by-products prior to soil combustion. Contaminated soil was mixed with either waste of gypsum boards, a steel processing residue (Fe3O4), fly ash from wood and coal combustion or a steel abrasive (96.5% Fe0). The mixes and unamended soil were thermally treated at 800 °C and divided into a fine fraction <0.125 mm and a coarse fraction >0.125 mm to simulate particle separation occurring in thermal treatment plants. The impact of the treatment on element behaviour was assessed by a batch leaching test, X-ray absorption spectroscopy and dispersive X-ray spectrometry. The results suggest that thermal treatment is highly unfavourable for As contaminated soils as it increased both the As leaching in the fine particle size fraction and the mass of the fines (up to 92%). Soil amendment with Fe-containing compounds prior to the thermal treatment reduced As leaching to the levels acceptable for hazardous waste landfills, but only in the coarse fraction, which does not justify the usefulness of such treatment. Among the amendments used, gypsum most effectively reduced leaching of Cr and Cu in thermally treated soil and could be recommended for soils that do not contain As. Fly ash was the least effective amendment as it increased leaching of both Cr and As in majority of samples.

 • 3.
  Kumpiene, Jurate
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Nordmark, Desiree
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Robinson, Ryan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Minskad mängd organiskt avfall på deponi: Effekt på redox-förhållanden, nedbrytning av organiskt material och utlakning av redox-känsliga ämnen2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den nya EU-lagstiftningen angående deponering av avfall (2003/33/EC) finns krav på att den totala organiska halten kol (TOC) i avfall inte bör överstiga 3% för inert avfall, 5% för icke farligt avfall, 6% för farligt avfall och 18% för restprodukter från avfallsförbränning, vilket innebär en sänkning av tidigare gränsvärden. Förändringen kan få konsekvenser för bland annat mobiliteten hos redox-känsliga ämnen. Vid analys av TOC enligt europeisk och svensk standard (EN 13 137) går det inte att särskilja mellan organiskt kol och elementärt kol vilket är ett problem eftersom elementärt kol är inert i deponeringssammanhang. Genom biologiska, kemiska och termogravimetriska analyser har det här projektet försökt ge svar på hur stor andel av TOC som motsvaras av organiskt, lätt nedbrytbart kol och hur stor effekt halten organiskt material har på utlakningen av redox-känsliga ämnen från avfall. Tre olika avfall har ingått i undersökningen och som representerar aktuella avfallsströmmar till svenska upplag: en CCAförorenad jord, en bottenaska från biobränsleförbränning och ett restavfall. Nedbrytningen av organiskt material i avfallen och dess inverkan på utlakningen av redoxkänsliga ämnen har studerats i laboratorieförsök med metoder som BMP-försök (metanbildningspotential vid nedbrytning av organiskt material) och olika laktest i oxiderad och reducerad miljö, med och utan tillsats av organiskt material. Kolspeciering har gjorts dels med standardiserade analysmetoder för TOC men också med termogravimetrisk (TG) analys kopplad till differentiell termisk analys (DTA) och quadrupole masspektrometri (QMS). Resultaten från kolspecieringen med TG-analys visar på att den dominerade andelen kol i samtliga avfall var elementärt kol (ca 60%) medan standardiserad TOC-analys visar på att allt kol i askan och jorden var organiskt. Kolinnehållet i restfraktionen varierade stort och gav inga signifikanta skillnader mellan totalt och organiskt kol. Bestämningen av TOC, med standardiserad metod, i jorden och askan gav signifikant högre värden än analys med TG. Restfaktionen uppvisade ingen signifikant skillnad mellan de båda metoderna. Restfraktionen uppvisade den högsta gasbildningspotentialen medan nedbrytningen av organiskt material i askor kan vara svår att bedöma med biologiska metoder på grund av karbonatiseringsreaktioner i materialet. Utlakningen av redox-känsliga ämnen påverkades av mängden reaktivt organiskt material. En hög halt organiskt material sänkte redoxpotentialen i avfallen och krom och koppa visade på en minskad utlakning i reducerade miljö i samtliga avfall, zink även i jorden och restfaktionen. Utlakningen av arsenik och bly ökade i reducerande miljö från samtliga avfall. Från askan ökade också utlakningen av zink. Generellt ökar utlakningen av ämnen som till största delen är bundna till reducerbart material (t.ex. Fe-Mn-oxider) vid en högre halt organiskt material, medan det omvända gäller för ämnen som till största delen är bundna till oxiderbart material (organiskt material och sulfider). Andra faktorer som inverkar på mobiliteten hos kritiska ämnen är faktorer som pH och närvaron av ligander. Även materialens fysiska egenskaper som porositet och permeabilitet måste vägas in vid en bedömning av ändrad avfallssammansättnings effekt på utlakningen från deponier.

 • 4.
  Kumpiene, Jurate
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Nordmark, Désirée
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Carabante, Ivan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė
  Department of Geodesy and Cadastre, Vilnius Gediminas Technical University.
  Česlovas Aksamitauskas, Vladislovas
  Department of Geodesy and Cadastre, Vilnius Gediminas Technical University.
  Remediation of soil contaminated with organic and inorganic wood impregnation chemicals by soil washing2017In: Chemosphere, ISSN 0045-6535, E-ISSN 1879-1298, Vol. 184, p. 13-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate the efficiency of a large scale washing/wet sieving technique for a soil contaminated with wood impregnation chemicals by 1) defining the final distribution of trace elements (As, Cu, Cr, Zn) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in separated soil particle size fractions; and 2) defining the leaching behavior of the contaminants in these soil fractions. A soil washing experiment was implemented at waste management facility in Sweden using a full scale soil sorting and washing equipment. Five tons of soil was loaded to the equipment and wet-sieved into the following fractions: >16 mm, 8–16 mm, 2–8 mm, 0.2–2 mm, <0.2 mm and a fraction that floated on top of the slurry before the final separation phase, composed of organic matter (OM). Analysis of total concentrations of contaminants in all soil fractions indicated that wet sieving/soil washing was not efficient to reduce the total volume of soil that needs further treatment. Even the coarsest soil fractions (>8 mm) contained elevated concentrations of total As and PAH. Leaching of As from all washed soil fractions was so high, that none of the particle size fractions could be disposed of without additional treatment.

 • 5.
  Kumpiene, Jurate
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Robinson, Ryan
  Brännvall, Evelina
  Nordmark, Desiree
  Bjurstöm, Henrik
  ÅF-Engineering AB.
  Andreas, Lale
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Ecke, Holger
  Carbon speciation in ash, residual waste and contaminated soil by thermal and chemical analyses2011In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 31, no 1, p. 18-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Carbon in waste can occur as inorganic (IC), organic (OC) and elemental carbon (EC) each having distinct chemical properties and possible environmental effects. In this study, carbon speciation was performed using thermogravimetric analysis (TGA), chemical degradation tests and the standard total organic carbon (TOC) measurement procedures in three types of waste materials (bottom ash, residual waste and contaminated soil). Over 50% of the total carbon (TC) in all studied materials (72% in ash and residual waste, and 59% in soil) was biologically non-reactive or EC as determined by thermogravimetric analyses. The speciation of TOC by chemical degradation also showed a presence of a non-degradable C fraction in all materials (60% of TOC in ash, 30% in residual waste and 13% in soil), though in smaller amounts than those determined by TGA. In principle, chemical degradation method can give an indication of the presence of potentially inert C in various waste materials, while TGA is a more precise technique for C speciation, given that waste-specific method adjustments are made. The standard TOC measurement yields exaggerated estimates of organic carbon and may therefore overestimate the potential environmental impacts (e.g. landfill gas generation) of waste materials in a landfill environment.

 • 6.
  Nordell, Bo
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nordmark, Desiree
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Laboratorieförsök med vatten i virvelrörelse: Mätning av fysikaliska egenskaper1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vattnet stängdes in i ett äggformat kärl med en rotator i botten. En liten lufvolym lämnades i toppen och syrehalt pH mm mättes under de olika försöken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Andreas, Lale
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Industrial By-products used in a Landfill Cover2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A small industrial waste landfill in Obbola, Northern Sweden is being completed and a final cover is installed. The landfill is owned and used by SCA Packaging, a paper mill factory nearby. An alternative final cover will be used, consisting mainly of industrial by-products from the paper mill. The aim of using industrial by-products is to save virgin materials, not to use synthetic materials and to make a cost-effective and environmentally safe closure of the landfill, while relevant laws and regulations are complied to.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Nordmark, Desiree
  et al.
  Kumpiene, Jurate
  Andreas, Lale
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Mobility and fractionation of arsenic, chromium and copper in thermally treated soil2011In: Waste Management & Research, ISSN 0734-242X, E-ISSN 1096-3669, Vol. 29, no 1, p. 3-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermal treatment is used to remediate soil co-contaminated with organic and inorganic contaminants. It destroys organic contaminants, but the remaining inorganic contaminants require further treatment. In this study the effects of thermal treatment on the mobility, speciation and chemical fractionation of As, Cr and Cu in a CCA-polluted soil were evaluated by leaching tests, As speciation assays and a sequential extraction procedure. The soil was sieved into four size fractions (<0.125, 0.125—0.250, 0.250—0.500 and 0.500—1.0 mm), each of which was treated at 800°C and analysed in comparison with the untreated soil. The leaching of As and Cr increased by factors of 18—40 and 2—23, respectively, while the mobility of Cu decreased 12—14-fold after treatment. The concentration of As(V) in pore water of the finest soil fraction increased 19-fold, whereas that of As(III) remained constant. The treatment reduced As, Cr and Cu associated with the reducible soil fraction. In addition, it increased the proportions of As and Cr (slightly) associated with the exchangeable and acid-soluble soil fractions, and the proportions of Cu and Cr (substantially) associated with the residual fraction.

 • 9.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Kumpiene, Jurate
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Brännvall, Evelina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Mobility of redox sensitive elements due to organic matter in contaminated soil: bottom ash and residual waste fraction2012In: Abstract proceedings of 7th Intercontinental Landfill Research Symposium: Södra Sunderbyn, June 25th to 27th, 2012 / [ed] Anders Lagerkvist, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2012, p. 100-101Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lindgren, Elisabet
  Sundsvall Energi.
  Vamling, Maria
  Länsstyrelsen Västernorrland.
  Evaluation of methods used to reduce leaching of harmful substances from residual fly ash fraction after washing2012In: Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production / [ed] Hao Ge; Carmen Mihaela Neculita; Maria Menegaki; Anil Mehrotra, Irvine, CA, USA: The Reading Matrix Inc. , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Korstaverken near Sundsvall in Sweden produces electricity and district heating for about 80 000 citizens. Household and commercial wastes are used as fuel in their cogeneration plant. The produced fly ash is treated in an ash washing facility to reduce leaching of hazardous substances. Leaching of chromium and molybdenum from the ash residue exceeds although the limit values for non-hazardous landfills. The aim of this project has been to identify factors that influence the leaching of chromium and molybdenum and how a reduction can be achieved. Reduced mobility can be reached by addition of pH and redox reducing agents, or by carbonation. The results show that there are a number of measures that can generate a washed ash that meets the requirements of non-hazardous landfills. In order to design the optimal full scale solution from a practical and economical perspective, the identified alternatives must be evaluated.

 • 11.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Vestin, Jenny
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Arm, Maria
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Lind, Bo
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Hallgren, Per
  Skogsstyrelsen.
  Environmental and mechanical assessment of wood fly ash used for stabilisation of gravel roads2011In: SARDINIA 2011: Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium; [3 - 7 October 2011, S. Margherita di Pula - Cagliari, Sardinia, Italy] ; CD-ROM: Proceedings / [ed] Raffaello Cossu, Cagliari: CISA Publisher, Italy , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to climate change, there is a growing demand for mechanically stabilising forestry roads in Sweden. One way to do this is by addition of cement to the bearing layer of the road. In this study, cement was replaced by a forestry industry fly ash. Mechanical testing showed that a good stabilising effect could be achieved and at a 30% ash addition, it could resist more than 12 freeze-thaw cycles. The environmental impact of the ash addition was assessed using a standard leaching test at a liquid to solid ration of ten. The results indicated that most constituents of the ash remained fairly stable, but that notably chloride, potassium, calcium and sodium was mobilised in the grams per kg of TS range, adding up to about 1 % of the total mass. This may cause an elevated salinity in the emediate vicinity of a road, e g in the ditches, under a short time period, but is not considered to be a major problem for recipients. The results also indicate that the total content is a poor estimate for the leachability of various elements.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lindgren, Elisabet
  Sundsvall Energi.
  Vamling, Maria
  Sundsvall Energi.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Processoptimering av asktvätt2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Asktvätten vid Korstaverket i Sundsvall producerar en tvättad aska som består av en blandning av fallande flygaska och vattenreningsslam. I tvätten avskiljs framför allt lättlösliga salter och en mobil fraktion av andra ämnen. De senare avskiljs till större delen i den efterföljande vattenreningen vars slam blandas med fallande aska i tvätten. Blandningen klarar krav för deponiklass II med undantag för utlakning av krom och molybden, för vilka dispens har erhållits upp till tre gånger gränsvärdet, som är 10 mg/kg TS. I här rapporterat projekt har syftet varit att identifiera de faktorer som påverkar främst kroms och molybdens mobilitet i den tvättade askan (dvs flygaska + slam) och hur den kan påverkas praktiskt. Resultaten kan vara av intresse för dem som söker alternativ för askhantering. I Sverige har ingen motsvarande undersökning utförts tidigare. Molybden och andra grundämnen som bildar oxyanjoner tenderar att bli mer mobila vid högre pH-värden och därför kan tillsatser till asktvätt och reningsprocess som sänker pH mot neutrala värden ge en lägre utlakning. I synnerhet molybden mobiliseras ur reningsslammet vid kontakt med den mera basiska askan, och därför kan en separat deponering av tvättad aska och slam vara ett sätt att minska den totala utlakningen. För att reducera Cr6+ till trevärd krom och därmed minska kroms mobilitet, har tillsatser av elementärt och tvåvärt järn används. Tvåvärt järn har även testats i full skala under en kort tid. I lab har både elementärt järn och tvåvärt järn visat sig ge tydligt lägre kromlakning, elementärt järn var effektivast. I full skala användes tvåvärt järn, men resultatet var inte entydigt. Här kan det tänkas att järnskrot från bottenaska skulle kunna användas. Den effektivaste tillsatsen, som dock bara testats i lab var koldioxid, tillsatsen reducerade både krom- och molybdenutlakningen. Här kan man tänka sig att använda koldioxid från förbränningsanläggningen, eller driva en efterbehandling med deponigas. Våra resultat visar att det genom olika åtgärder, eller kombinationer av åtgärder, går att producera en tvättad aska som väl uppfyller de krav på utlakning som används för en klass II deponi idag. Därmed är projektets mål uppnådda. För att utforma den praktiskt och ekonomiskt mest optimala lösningen behöver de identifierade alternativen utvärderas.

 • 13.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Rönkkö, Reima
  University of Oulu.
  Kumpiene, Jurate
  Andreas, Lale
  Lagerkvist, Anders
  Changes in leaching and chemical fractionation of arsenic, chromium and copper in soil after thermal treatment2009In: SARDINIA 2009: Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium ; [5 - 9 October 2009, S. Margherita di Pula, Cagliari, Sardinia, Italy] / [ed] Raffaello Cossu, Cagliari: CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermal treatment is used for remediation of soils contaminated with both organic and inorganic contaminants. The target is destruction of organic contaminants while the residue containing the inorganic contaminants has to be further treated. The effects of thermal treatment on As, Cr and Cu in contaminated soil are evaluated in laboratory and field tests, using leaching test, As speciation and sequential extraction test. In laboratory tests on four particle size fractions, the leaching of As and Cr increased by factors of 18-40 and 2-23, respectively, while the mobility of Cu decreased 12-4 fold after thermal treatment. The concentration of As(V) in the finest soil fraction increased 19 fold, while As(III) remained constant. Arsenic, Cr and Cu associated to the reducible soil fraction decreased, possibly due to enhanced crystallisation of Fe oxides and reduction of available adsorption sites. In the field test, the concentration of As, Cr and Cu was 1-4 times higher in the filter fraction compared to the treated soil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Nordmark, Desiree
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Vestin, Jenny
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lind, Bo
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Arm, Maria
  Sveriges Geotekniska Institut.
  Hallgren, Per
  Skogsstyrelsen.
  Geochemical Behavior of a Gravel Road Upgraded with Wood Fly Ash2014In: Journal of environmental engineering, ISSN 0733-9372, E-ISSN 1943-7870, Vol. 140, no 10, article id 5014002Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An insufficient bearing capacity of gravel roads is a common problem in Sweden during thaw periods. In this study, a gravel road at Timrå in central Sweden was mechanically stabilized by mixing 30% wood fly ash into the road base material. Testing of pollutant mobilization was performed both in the lab and at the field site over three years. The differences at a given liquid-to-solid ratio reached several orders of magnitude for some elements. K, Ca, Cl, and SO 4 were easily mobilized and found at elevated concentrations in leachate from the road one year after the road was stabilized. Two years after stabilization, the concentrations had returned to background levels. The stabilization also impacted the infiltration capacity of the road, reducing it by a factor of four. The weathering of Mg, Cu, and Zn from surrounding soil was higher, while the leaching of Al and K was higher from the amended road. Using fly ash in this fashion did not result in any noticeable adverse environmental impacts

 • 15.
  Nordmark, Désirée
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Assessment of thermal treatment of trace element contaminated soil2008Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Many contaminated sites in Sweden are characterised by a complex contamination situation with a mixture of organic and inorganic contaminants. For example, wood preservation with creosote, pentachlorophenol and chromated copper arsenate (CCA) has caused this kind of co-contaminated sites. Generally, stepwise remediation has to be used for remediation of these sites with separation and destruction of the organic contaminants and concentration, separation and stabilization of the inorganic contaminants during separate treatment steps. Thermal treatment methods are suitable for the destruction of organics but can increase the mobility of some inorganic contaminants due to phase transitions in the soil minerals. These changes have to be considered during further handling of the soil. In this work, the effects of thermal treatment on the mobility of CCA and critical factors affecting the mobility were studied. Also, different types of thermal treatment methods suitable for remediation of wood preservatives are discussed. The study included laboratory tests and a literature study. A CCA- contaminated soil was separated in four particle size fractions and thermally treated at 800 °C. Batch leaching tests showed that the thermal treatment increased the leaching of As and Cr while the leaching of Cu decreased. A chemical sequential extraction test indicated that the enhanced As leaching probably depended on the reduction of available adsorption sites for trace elements in the soil, due to crystallisation of Fe oxides. The enhanced leaching of Cr could be explained by a minor increase of easily soluble Cr(VI), an increase of the pH, and the competition for sorption sites with other oxyanions. However, the amount of stable Cr species increased during the thermal treatment. The reduced leaching of Cu could be explained by the formation of stable Cu species. The volatility of trace elements is positively correlated to treatment time and temperature. Arsenic is relatively volatile while Cr and Cu are not, although chlorides in the soil enhance Cu volatility. Thermal treatment in a reducing atmosphere enhances the volatility of As. Thermal treatment techniques are divided in extraction/desorption techniques (100-800 °C) and incineration techniques (800-1400 °C). Because of the high energy demand, incineration is most beneficial for smaller quantities of soil. Thermal desorption techniques imply an after treatment of the volatilized organic contaminants: they are combusted in an afterburner, condensed, or collected in a filter. An effective air pollution control (APC) system is necessary in order to control the volatile emissions. In rotary dryer/kiln facilities particles < 0.075 mm are transferred to cyclones and bag filters causing pressure drops and build-up problems. For the treatment of trace element contaminated soil this fact could be beneficial, because the highly contaminated fine fraction of the soil can be handled separately subsequently. Although a low temperature is beneficial to control the volatility of trace elements, it is not always the best choice concerning the leaching, because some trace elements have their leaching maxima after thermal treatment at 200-400 °C. The concentration and mobility of trace elements in the treated soil is controlled by factors such as chemical speciation of the trace elements, interactions between trace elements and soil constituents and process parameters such as fuel, atmosphere, treatment temperature and time. Stabilizing amendments mixed in the soil before thermal treatment could probably reduce the mobility of trace elements and should be investigated further.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Nordmark, Désirée
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Controlling the mobility of chromium and molybdenum in MSWI fly ash in a washing process2018In: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 76, p. 727-733Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fly ash from a cogeneration plant near Sundsvall in Sweden was treated in an ash-washing facility. The leaching of chromium (Cr) and molybdenum (Mo) from the ash residue exceeded the limit values for non-hazardous landfills. In this study factors that influence the leaching of Cr and Mo were identified and methods that can reduce the leaching were evaluated. The results revealed that the mobility of Cr and Mo are mainly controlled by pH and redox reactions and sequential extraction tests also showed that the fraction of highly soluble species of Cr and Mo increased after washing due to pH reactions in the ash during the process. Stabilization of the pH at ∼8 through carbonation of the washed ash and a lowering of the redox potential by adding ferrous iron to the process resulted in decreased leaching. Treatment with carbon dioxide yielded a decrease (from 10.7 to 8.2) in the pH and, hence, the leaching of Cr and Mo by 93 and 91%, respectively. And the addition of ferrous iron reduced the leaching of Cr by 50%. Carbonation of the ash can be achieved via treatment with flue gases from the power plant or treatment with landfill gas at the disposal site.

 • 17.
  Nordmark, Désirée
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Robinson, Ryan
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  Kumpiene, Jurate
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Landfilled organic carbon: is it all organic?2008Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Nordmark, Désirée
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Vestin, Jenny
  Swedish Geotechnical Institute (SGI), Universitetsallén 32, SE-851 71 Sundsvall, Sweden.
  Hansson, Linnea
  Skogforsk, The Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala, Sweden.
  Kumpiene, Jurate
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Long-term evaluation of geotechnical and environmental properties of ash-stabilised road2022In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 318, article id 115504Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2009, a low-volume gravel road in Sweden was stabilised using fly ash from a local paper mill. The objective was to examine whether fly ash could be used to enhance the stability of the road and how the nearby environment would be affected. The technical and environmental properties of the road have been monitored for two, six, and eleven years. Because the construction costs are higher for ash upgrading than for conventional upgrading, knowing for how long the improved properties will remain is relevant. Strength development was studied using a falling weight deflectometer and compressive strength tests. Environmental properties were studied by chemical analysis of road samples, soil, soil pore water, and vegetation. The results showed that the ash sections had higher stiffness than the reference sections. Leaching tests of road samples showed that the mobility of potassium, sodium, chloride, and sulfate decreased with time. Trace element concentrations in soil samples, except barium, were below the Swedish guideline values for sensitive land use. Chromium, lead, and copper were as high or even higher along the reference section than along the ash section. After 11 years, the pH closest to the ash section was slightly enhanced. Concentrations of zinc and cadmium in the soil pore water were the lowest closest to the ash road, although the total concentrations in the soil were at their highest at the same distance. No toxic levels of trace elements were found in the vegetation close to the road, although a clear difference was observed between plants from the ash section and the reference section, using multivariate data analysis. The positive effects on the geotechnical road properties from ash stabilisation remained after 11 years. The environmental impacts on nearby soil and vegetation can be considered low and acceptable. This study demonstrates that the use of biofuel fly ash in infrastructure projects can contribute to the circular economy and effective use of resources because the demand for pristine materials will be reduced.

 • 19.
  Rönkkö, Reima
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Nordmark, Désirée
  Kumpiene, Jurate
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Metal balance in thermal treatment of CCA-contaminated soils2008In: Mine planning and equipment selection and environmental issues and waste management in energy and mineral production: proceedings of the Sixteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2007) and the Tenth International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007) ; MPES 2007 and SWEMP 2007 ; held jointly in Bangkok, Thailand, December 11 - 13, 2007 / [ed] Rai K. Singhal, Irvine, Calif.: The Reading Matrix Inc. , 2008Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Vestin, Jenny
  et al.
  Statens Geotekniska Institut.
  Arm, Maria
  Statens Geotekniska Institut.
  Nordmark, Desiree
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Hallgren, Per
  Skogsstyrelsen.
  Tiberg, Charlotta
  Statens Geotekniska Institut.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lind, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Effektivt askutnyttjande i vägar2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Två provsträckor, uppgraderade med olika mängd aska, utvärderades med avseende på ask-grusblandningens homogenitet och skillnader mellan de båda sträckorna. Askgrusblandningens homogenitet varierade i vägen även om den förväntade askhalten uppnåddes i medeltal. Packningsgraden blev lägre än förväntat vilket visar på vikten av omsorgsfull vattning och packning. Provsträckan med störst askhalt hade högst styvhet.

 • 21.
  Wikström, Tommy
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Nordmark, Desiree
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Pelkonen, Markku
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Lagerkvist, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Fluorescent in situ hybridization technique in anaerobic process studies2012In: Abstract proceedings of 7th Intercontinental Landfill Research Symposium :: Södra Sunderbyn, June 25th to 27th, 2012 / [ed] Anders Lagerkvist, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2012, p. 130-131Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf