Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Björnfot, Anders
  et al.
  Lennartsson, Martin
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lindbäck, Hans
  Lindbäcks Bygg, Sverige.
  Projekt: Installationssamordning2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektet syftar till att arbeta fram en modell för hur modularisering kan utnyttjas praktiskt i byggsammanhang. Specifikt handlar det om att definiera och avgränsa moduler samt att redogöra för hur en teknisk plattform kan skapas som stöds av en individuell utveckling av moduler för tekniska installationer. Medverkande parter Universitet: Luleå tekniska universitet (LTU) Företag: Lindbäcks Bygg AB Norvag Byggsystem AB Moelven ByggModul AB Setra Group AB Martinsons Byggsystem AB

 • 2.
  Holmlund, Sara
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Jansson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lennartsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Simu, Kajsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lean i praktiken: en studie av produktionen på Englundshus AB2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till projektet som resulterat i denna rapport, ligger i ett behov att förbättra effektiviteten i fabriken hos Englundshus AB. Syftet är att se över fabrikslayouten, hitta flöden, flaskhalsar och slöseri. Den teoribas som använts, finns inom ramen för Lean Production även kallat Lean Construction inom byggbranschen. Studien har genomförts i tre steg med lika många företagsbesök. Vid det första besöket studerades hela fabrikslayouten och samtliga delprocesser. Besöket resulterade i ett konstaterande att det som i teorierna beskrivs som 5S snabbt skulle skapa mervärde till hela fabriksprocessen. I samband med det andra besöket fokuserades på de två största processerna som är vägg- och golvtillverkning. Ur företagets tidsuppföljning konstaterades att väggtillverkningen var flaskhalsen för delprocesserna. Under besöket drogs även slutsatsen att materialflödet är kritiskt och bör ses över.För att hitta aktiviteten som orsakar flaskhalsen i väggtillverkningen gjordes under besök tre en värdeflödeskartläggning. Den visade att den sista stationen, där panel monteras, är flaskhalsen inom delprocessen.För att minska slöseriet och få ett bättre flöde genom fabriken och därmed minska effekten av flaskhalsen har ett förslag på ny fabrikslayout tagits fram. Förslaget innebär att borden omplaceras så att varje station ges möjlighet till ett bättre materialflöde.

 • 3.
  Lennartsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Modularity in industrialised timber housing: a lean approach to develop building service systems2009Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Modularisering har tillämpats inom olika ämnesområden, t.ex. tillverkningsindustrin, datorbranschen, kognitiv vetenskap och utbildning. Generella fördelar är ett plattformstänkande och modulvarianter som ger en rad olika produktvarianter genom få antal komponenter. Däremot har modularisering inte blivit utforskat i samma utsträckning inom byggbranschen.Sverige har en ledande roll inom industriellt byggande av bostäder i trä. Mycket forskning och utveckling har inriktats mot stomsystemet medan installationssystem (el och VVS) hamnat efter i utvecklingen. Inom installationsbranschen finns flertalet aktörer (t.ex. konsulter, underleverantörer och grossister) som upphandlas individuellt, på korta avtal. Dessa befinner sig fortfarande i den traditionella byggkulturen med individuellt värdeskapande. För att kunna bryta denna kultur, söks en utveckling av det industriellt byggande. Modularisering bidrar till minskad variation i produktion, minskade ledtider och bättre styrning av materialförsörjning. Genom modularitet, kan produktionskontroll uppnås och värdeskapande tillgodoses, något som efterfrågas i dagens industriella byggande. Syftet med forskningen är att bedöma genomförbarheten av modularitet för installationssystem i industriellt byggda bostäder i Sverige. Avhandlingen bygger på två bifogade artiklar som diskuterar hur modularitet kan tillämpas på industrialiserade bostäder, speciellt inriktade på värdeskapande och produktionskontroll. Forskningsstrategin som har valts baseras på att kunskapen från en studie bidrar till utformningen av nästkommande studie. Empiriska data har samlats in genom fem fallstudier, från en marknadsundersökning till en konsultupphandling. Fem industriella träbyggare har deltagit. Information har också inhämtats från konsulter och underleverantörer.Resultaten visar att inflytande från den traditionella byggkulturen är särskilt stark för installationstekniken då mycket arbete fortfarande utförs på byggarbetsplatsen och aktörer i försörjningskedjan agerar individuellt för att optimera sina egna värden. Detta leder till bristande produktionskontroll genom t.ex. felaktiga ritningar. Dessutom betonas vikten av samarbete, med syftet att bryta protektionismen i branschen. Slutsatsen är att byggbranschen gemensamt måste utveckla moduler som fångar interna värden, och att företagen sedan utvecklar och optimerar egna externa värden.Uppgifterna har analyserats med generella moduldrivare relaterade till värde och produktionskontroll för att identifiera möjligheter till uppdelning i moduler. Resultaten betonar vikten av ritningsvalidering, möjlighet för parallell montering och kontroll på inköp genom minskning av antalet artiklar.Den allmänna slutsatsen är att utforma basmoduler som enbart omfattar nödvändiga system och som kan anpassas till ett generiskt byggsystem. Förslaget är att utveckla ett schakt och ett innertak. Resultaten betonar vikten av att noggrantdefiniera gränssnitt och även inkludera gränssnitt inom processer och leverantörskedjan, d.v.s. gränssnitt mellan aktiviteter och aktörer.

 • 4.
  Lennartsson, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  The transition of industrialised house-building towards improved production control2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Produktionsstyrning är samordningen av aktiviteter för produktionen och försörjningskedjan inom ett tillverkningssystem för att uppnå förutbestämd leveransflexibilitet och tillförlitlighet till så låg kostnad som möjligt. Det svenska industriella husbyggandet använder sig av en produktionsstrategi att konstruera och bygga mot order (engineer-to-order) vilket innebär att produkter (byggnader) är konstruerade (projekterade) och tillverkade när klienten gör en beställning. Byggsystemet utnyttjas som en strategisk tillgång som ger flexibilitet för klienten och som samtidigt standardiserar (t.ex. aktiviteter och material) och ökar förutsägbarheten (t.ex. kvalitet och leveranstider) av produktionen. Den operationella plattformen stöter dock fortfarande på problem som påverkar kvaliteten och tidsramarna, t.ex. omarbeten.Den här avhandlingen beskriver övergången för industriellt husbyggande emot förbättrad produktionsstyrning genom att utvärdera verktyg från alternativa tillverkningsstrategier än industriellt husbyggande och engineer-to-order. Därigenom kan hinder mot övergången identifieras. När verktyg från andra fält utreds så är det viktigt att analysen kopplas mot den valda affärsmodellen dvs. undvika risken att införda åtgärder i den operationella plattformen inte äventyrar flexibiliteten hos slutprodukten (byggnaden). Verktygen valdes utifrån en metodik som är en kombination av en modell för konkurrensfaktorer och de tre områdena produkt, process och försörjningskedja. De utredda verktygen var modularisering, systematisk produktionsanalys (SPA) och Feltillstånd och effekter analys (FMEA). Empirisk data samlades in från tillverkningsprocessen hos en industriell husbyggare och en av deras materialleverantörer. Resultaten visar att verktygen måste förändras för att passa hos den industriella husbyggaren. SPA var exempelvis nedbrutet med syftet att iterativt lägga tillbaka borttagna delar. I FMEA fallet så förändrades även verktyget, genom att föreslå nya rankingsystem för att prioritera felstillstånden i produktionen, med syftet att det skulle spegla den industriella kontexten hos det industriella husbyggnadsföretaget och engineer-to-order. Samspelet mellan allvarlighet och upptäckbarhet och längden på försörjningskedjan var speciellt indikativ.De främsta hindren för produktionsstyrning som identifierades I utvärderingen var produktutformning i termer av gränssnitt och toleranser, brist på testning i produktionen (förvärrat av process längden), valet av trä som konstruktionsmaterial, att order lämnas projektvis till tillverkningen samt bristen på vertikal integration bland konsulter och leverantörer. Vidare utredningen av övergången emot förbättrad produktionsstyrning visade att den ska hanteras stegvis. Därmed kan inverkan från verktygen, både på den operationella plattformen, men även på affärsmodellen övervakas.

 • 5.
  Lennartsson, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Björnfot, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Production resource management in the industrialised house-building supply chain2012Ingår i: Journal of Engineering, Project, and Production Management, ISSN 2221-6529, E-ISSN 2223-8379, Vol. 2, nr 2, s. 78-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industrialised house-building suppliers must learn to see how the lack of resource management disrupt the synchronisation of their production processes both upstream (e.g. capability to forecast material consumption) and downstream (e.g. order delivery Just-in-Time). In contrast to focus on workflow as is more common in construction, Systematic Production Analysis (SPA) is a tool capable of providing a more robust production process in terms of better resource characterisation and predictability. A roadmap model, composed of six steps, has been developed for simple introduction of SPA. The model is a straightforward way of classifying the production system in terms of impacting resource and parameters attributing to production loss (scrap or downtime). The applicability of SPA is analysed through a pilot case study at a patio door manufacturer. Two main response parameters emerged related to scrap; surface and dimension errors of the work piece material (wood). An objective function was formulated to reduce the scrap without increasing the total cost of the work piece material. It was suggested that the case company evaluates Engineering Wood Products (EWP) leading to a more robust production process (less scrap), but in turn increasing the initial cost of the work piece material. Other potential measures are purchasing new processing tools, investing in new machinery or educating workers which all, directly or indirectly, lead to reduced scrap. Consequently, proper management of production resources will improve their predictability and in turn improve production control.

 • 6.
  Lennartsson, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Björnfot, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Step-by-step modularity: a roadmap for building service development2010Ingår i: Lean Construction Journal, ISSN 1555-1369, E-ISSN 1555-1369, Vol. 2010, nr 1, s. 17-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7. Lennartsson, Martin
  et al.
  Björnfot, Anders
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lean modular design: value-based progress of industrialised housing2008Ingår i: IGLC 16 Proceedings: 16th Annual Conference of the International Group for Lean Construction / [ed] Patricia Tzortzopoulos; Mike Kagioglou, University of Salford, U.K. , 2008, s. 541-551Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the core ideas of Lean Construction is that the process of designing and producing a construction product should progress continuously and create value for both the customer and the delivery team. The hypothesis in this paper is that modularisation has potential as a method for value management. The aim is to describe how modularisation, in a lean context, can be used as a tool to facilitate the management of internal and external values in industrialised housing. The paper will explore the theory of modularisation and its drivers and examine how the method can promote value management. Modularisation is then explored in practice, using empirical knowledge from the building service systems (HVAC, electricity, etc.) development process at five Swedish multi-storey timber housing producers. The analysis point out the importance of decomposing the modularisation process into a jointly performed industry phase where modules are designed, followed by a company internal product development process that complies to the modules. This paper concludes that it is not the product decomposition into modules that is of importance, rather the process that strives to balance internal and external values.

 • 8.
  Lennartsson, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Björnfot, Anders
  Stehn, Lars
  Production control through modularisation2009Ingår i: Proceedings IGLC 17: 17th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2009, s. 453-464Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, the industrial housing trade has developed for many years with the salient idea of improving production control through an increased level of prefabrication. However, production variability is a consistent issue as work is still sub-optimised, resulting in a fragmented production process. Consequently, problems arise when prefabricated parts and components are assembled. The building services are often a source of high variability (many different components and subcontractors), leading to reduced production control. The aim of this paper is to present how modularisations can provide prerequisites for production control in service system design.So far, modularisation has only rendered little attention in Lean construction. In this paper, a modularisation development effort of five Swedish industrial housing ompanies is reported. To generate a relevant set of modules, several workshops were held together with company representatives and building service consultants. The Design Structure Matrix (DSM) was used to detect the lowest common geometrical denominator of the building service systems as well as crucial connection points and interfaces. Combining the DSM with qualitative module drivers generates a design for service system modules facilitating improved production control.

1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf