Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aban, Saman
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Principalansvaret för vårdnadshavare: Föräldrars skadeståndsansvar för skada vållad av barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer under 15 år kan inte straffrättsligt bli ansvariga för brott de begått i enlighet med 1 kap 6§ BrB. Däremot kan en civilrättslig process gällande skadeståndsrättsligt anspråk bli aktuell i princip oberoende av skadevållarens ålder. Huvudregeln är alltså att barn kan bli skadeståndsskyldiga på samma sätt som en vuxen om de anses ha vållat skada. De större utmärkande skillnaderna mellan att hålla ett barn jämfört med en vuxen skadeståndsskyldig är att det görs en så kallad skälighetsbedömning när det gäller barn och även vid bedömning av barns culpa tar man mindre hänsyn till de subjektiva kriterierna. I denna uppsats utreds vårdnadshavarens ansvar enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen som infördes år 2010. Denna reglering innebär att föräldrar kan blir skadeståndsansvariga för skador som deras barn orsakar genom brott samt genom tillsynsansvaret som regleras i 6 kap. 2§ föräldrabalken. Denna paragraf reglerar att vårdnadshavaren skall ge barnet den tillsyn och uppsikt det behöver medhänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter för att hindra skadevållande handlingar. Skillnaden mellan dessa respektive lagregler gällande att vårdnadshavaren skall anses vara skadeståndsansvarig är att den förra förutsätter att barnet begått ett brott och förutsätter heller ej culpa medan den senare inte gör det.

 • 2.
  Adelbrun, Alina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Vad innebär lagreformen för organdonation?: En studie av de rättsliga följderna av den statliga utredningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med den statliga donationsutredningen förväntades en lagreform som skulle öka donationsfrekvensen. En sådan reform uteblev dock och det finns anledning att ifrågasätta varför det blev på det sättet. Arbetets syfte har varit att ta reda på orsaken till den uteblivna lagreformen i donationsfrågor efter donationsutredningens slut, samt att uppmärksamma de ändringar som trots allt har införlivats. För att kunna besvara frågeställningarna har den rättsdogmatiska metoden använts, med rättskälleläran som grund, för att fastställa gällande rätt före och efter den statliga utredningen om organdonationer. Utredningen visar att efter att utredningsbetänkandet och de dithörande remissvaren hade analyserats kunde det konstateras att lagförslagen inte kunde införas på grund av oförenlighet med grundlagen. Vissa av donationsutredningens förslag har dock ändå införlivats och beslut om en ny förordning gällande donationsregistret har fattats.

 • 3.
  Ahlin, Alexander
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Bergman, Joakim
  Luleå University of Technology.
  Avtalsslutande genom internet: En genomgång av avtalsrätt i förhållande till internet samt online auktioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tekniken utvecklas mer för varje dag och i takt med detta så ingås avtal allt mer i elektronisk form. I takt med teknologisk framgång uppstår det dock nya problem. Frågan är om den åldrande regleringen i avtalslagen för traditionella avtal kan appliceras på dessa nya problem i förhållande till elektroniska avtal. Syftet med arbetet har varit att fastställa gällande rätt för elektroniska avtal. För att kunna göra detta har en redogörelse av innehållet i traditionell avtalsrätt gjorts. Därefter följer en analys samt en jämförelse av likheter och skillnader gentemot varandra. Detta arbete har använt traditionell juridisk metod för att besvara syftet. Resultatet av arbetet är att avtalslagens allmänna karaktär gör att lagen är applicerbar på elektroniska avtal samt internetauktioner. Det finns dock viktiga skillnader som med hjälp av praxis kommer klargöras. Den teknologiska utvecklingen i form av till exempel elektroniska signaturer har sett till att det nu är säkrare än någonsin att ingå elektroniska avtal.

 • 4.
  Ahlström, Mimmi
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk Kärnbränslehantering AB har på uppdrag av regeringen ansvar för att förvalta använt kärnbränsle och kärnavfall. För att kunna fullgöra sitt uppdrag måste en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall etableras. De rättsliga förutsättningarna för en sådan verksamhet i Sverige prövades i mål M 1333–11. Förutsättning för tillstånd till verksamheten är bland annat att det finns en kommun i Sverige vars kommunpolitiker och medborgare har legitimerat verksamheten, dvs. är beredda att acceptera den. I tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet ställs sedan krav på exempelvis användning av bästa möjliga teknik, samt iakttagande av försiktighetsprincipen genom tillämpning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Även Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är tillämplig på den miljöfarliga verksamheten. Domstolen kommer fram till att utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen är ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall inte säkert på lång sikt och kan inte tillåtas. Vissa lagändringar bör övervägas för att verksamheten ska kunna komma till stånd, exempelvis beträffande vattenverksamhet, samt när det gäller Strålsäkerhetsmyndighetens talerätt om möjlighet att begära omprövning av beslut enligt miljöbalkens bestämmelser.

 • 5.
  Ahluwalia, Ritu
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Omplaceringsrätten: - och dess begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Aitomäki, Yvonne
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lin, Janet
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Sandström, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  LTU Teaching guide to e-learning: how to clear the mist of teaching through the cloud2015Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legal Pluralism and the Sámi: an Indigenous People in Europe2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Legislation on protected areas in Sápmi – A brief comparison2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: Research on Sámi law and some preliminary thoughts on gender issues2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Activity: The Law Related to Mining in Sweden/Norway: What about Sami Customary Rights?2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Keynote

 • 11.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Bedömning av PhD i rättsvetenskap2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Ledare för kommittén

 • 12.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Boksläpp2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boksläpp av "Renskötselrätt i nordisk belysning" och samtal med advokat Camilla Wikland

 • 13.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: En nordisk jämförelse av renskötselrättens grunder2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presentation under ett endags-seminarium "Sedvanerättens betydelse för utvecklingen av renskötselrätten", anordnad av Juridiska fakulteten, Umeå universitet.

 • 14.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Framtidens gruv och mineral2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Gruvdrift i fjällområdet – vägar till hållbarhet?2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Humanistiska perspektiv på minoriteter och markrättigheter2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Kulturdepartementets internseminarium om samepolitik2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Ledare i bedömningskommitté2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För anställning av lektorer till juridiska fakulteten i Tromsö

 • 20.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Luleå stifts Handläggardag om samiska rättigheter2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Opponent på en lic.avhandling2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Licentiate thesis “Governing Ecologies. Species protection in overlapping and contiguous legal regimes” by Yaffa Epstein

 • 22.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Renbete och samernas rättigeheter2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samer som urfolk2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samisk renskötsel- rätten före och efter Nordmalingsdomen. Vetenskapslunch2013Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vetenskapslunchi regi av LTU.

 • 25.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Samiska rättigheter – vad är det?2012Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Vaartoe/Sesams vetenskapliga pris2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Prisutdelning vid Umeå Universitets vårhögtid

 • 27.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Aktivitet: Walleye Seminar2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Dwight Newman, 2011, Community and collective rights: A theoretical framework for rights held by groups, Oxford: Hart Publishing2012In: The Yearbook of Polar Law, ISSN 1876-8814, E-ISSN 2211-6427, Vol. 4, p. 725-728Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Mineral extraction in Swedish Sápmi: To what extent can Sami influence permit decisions?2019Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordic legisaltion on protected areas: How does it affect Sámi customary rights?2016In: Indigenous Rights in Modern Landscapes: Nordic Conservation Regimes in Global Context / [ed] Lars Elenius, Christina Allard, Camilla Sandström, New York: Routledge , 2016, p. 9-24Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingsmålet: urminnes hävd överspelad för renskötselrätten?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 117-128Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Project: The Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples Law2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nordiskt forskningsnätverk. Projektledare: Chrisitna Allard

 • 33.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrätt i nordisk belysning2015Book (Other academic)
 • 34.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrättens grunder – en replik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 864-867Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Samerätten: ett besvärligt rättsområde2016In: Bertil Bengtsson 90 år, Stockholm: Jure Förlag , 2016, p. 7-18Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Some characteristic features of Scandinavian laws and their influence on Sami matters2015In: Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law, Fanham: Ashgate Publishing , 2015, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The baseline for mineral developments in traditional Sami areas: How to expand matters on mine closure relevant for reindeer herding communities2019Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The basis of the Sámi reindeer herding right: in contest again2013Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Nordic countries’ law on Sámi territorial rights2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 159-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Territorial rights are important for the Sámi people, as they are for all indigenous peoples. Land is the asset which supports the Sámi culture and responsible for its long-standing survival. This article compares property laws in Norway, Sweden and Finland as to how Sámi rights to land and natural resources are articulated and recognized. These rights are based on old doctrines: ‘immemorial usage’ in Norway and ‘immemorial prescription’ in Sweden and Finland. Although the doctrines are generally regarded as equivalent, the article discusses a few significant differences. Subsequently the basic principles underpinning the two doctrines are analyzed, contrasted and discussed, with particular focus on reindeer herding rights.

 • 40.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Nordic Sami and the legal framework for impact assessments2019In: Session: Integrating indigenous rights and knowledges into impact assessment, 2019Conference paper (Other academic)
 • 41.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Rationale for the Duty to Consult Indigenous Peoples: Comparative Reflections from Nordic and Canadian Legal Contexts2018In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, Vol. 9, p. 25-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the standard of consulting Indigenous peoples in decisions affecting them is well rooted internationally as well as in national legal systems, different views and patterns of problems are associated with the concept and its practice. This paper briefly analyses and contrasts the duty to consult Indigenous peoples through a comparison of the three Nordic countries Norway, Finland and Sweden, and Canada. Based on domestic legal sources, the focus of the paper is to explore the legal foundation that has given rise to the specific set of rules for the duty to consult, that is, the rationale behind the evolving of the rules. The first finding is that the rules differ among the three Nordic countries, with Sweden being the only country that lacks specific rules. Secondly, whereas Canada has developed its own duty to consult primarily through domestic case law, in the Nordic countries, duty to consult is related to international law obligations. Consultation duties that have evolved from domestic law may be easier to accept than “foreign” regulations imposed on national legal systems. This could explain the reluctance among the Nordic States to accept specific consultations with the Sami Parliament and other Sami groups, particularly in Sweden.

 • 42.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  The Swedish Nordmaling case2011In: Arctic Review on Law and Politics, ISSN 1891-6252, E-ISSN 2387-4562, no 2, p. 225-228Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Two sides of the coin - rights and duties: the interface between environmental law and Saami law based on a comparison with Aoteoaroa/New Zealand and Canada2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The needs of indigenous peoples are related to land, water and other natural resources for sustaining a more or less traditional livelihood. Such needs typically compete with other societal interests. There are, on the one hand, specific interests in exploiting natural resources within traditional indigenous areas, while, on the other hand, concerns regarding conservation and preservation measures of valuable nature areas. This thesis contains two perspectives: an environmental protection perspective and a customary rights perspective. The thesis also contains a comparison of certain aspects of the law in Aotearoa/New Zealand, Canada and Sweden. Although the examination has a comparative approach, Swedish law is in prime focus. The objective is twofold. On the one hand, it includes an analysis of the interface between Saami customary rights, foremost the reindeer herding right, and environmental protection and natural resources legislation. On the other, it analyses and discusses ways in which the legislation may contribute to a sustainable use of land and natural resources within the reindeer herding area in Sweden. In this way, the second part of the objective is a succession of the former. It includes, above all, discussions de lege ferenda with the focus on Swedish environmental law. Evidently, it is the reindeer herding area per se that is in prime focus. Inherent in the examination as a whole, there are, hence, sustainability aspects. A correct comprehension of Saami customary rights is also important to the promotion of a sustainable use of the reindeer herding area. The interrelation of the two legal areas, environmental/natural resources law and aspects of the indigenous law, is, however, more evident with respect to the New Zealand and Canadian laws. Nevertheless, the connection also exists in a Swedish legal context, even though not as emphasised. Hence, there may be a call for a greater interrelation of these two legal areas. While general environmental requirements on the reindeer husbandry are abundant, specific requirements relating to regional or local circumstances are scarce. Such specific provisions may be designed to promote sustainability objectives better and, at the same time, to take into account specific Saami interests. Given the many conflicting land uses in the reindeer herding area, a stricter order of preferences taken on a strategic level generally provides advantages. Now, decisions are commonly left to be solved on a case by case basis with little guidance. Despite many shortcomings in specific legislation, above all, a regional and comprehensive environmental planning would greatly support the goal of sustainable uses of the land and resources in the area.

 • 44.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Urbefolkningars rättigheter till mark och naturresurser: ett tveeggat svärd för miljön2007In: Mänskliga rättigheter: aktuella forskningsfrågor, Uppsala: Iustus förlag, 2007, p. 297-312Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning2010In: Forskningsutmaningar för fastighetsrätten: en antologi, Uppsala: Iustus förlag, 2010, p. 9-64Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Who holds the reindeer herding right in Sweden?: A key issue in legislation2013In: The Proposed Nordic Saami Convention: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights, Oxford: Hart Publishing Pty Ltd , 2013, p. 207-227Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Åsa Åslund, Gemensam användning av skog och mark. En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning, Jure Förlag AB, Stockholm 2017, 174 s.2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 515-519Article, book review (Other academic)
 • 48.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bengtsson, Bertil
  Björkman, Ulla
  Christensen, Jonas
  Darpö, Jan
  Gipperth, Lena
  Hörnberg, Christina
  Michanek, Gabriel
  Nilsson, Annika
  Westerlund, Staffan
  Zetterberg, Charlotta
  Rädda våra stränder från kommunalt godtycke2008In: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Geijer, Ulrika
  Hagsgård, Marie B
  Lindblad, Lars
  Modéer, Kjell-Åke
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nobel, Peter
  Persson, Annina H
  Torp, Eivind
  Samernas rättigheter försvagas2009In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Oskal-Labba, Kristina
  Samebyns interna organisation2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 197-236Article in journal (Refereed)
1234567 1 - 50 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf