Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renskötselrättens grunder – en replik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 864-867Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Brännström, Malin
  Umeå Universitet.
  Girjas sameby mot staten: En analys av Girjasdomen2020In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5, p. 429-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I januari i år avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, där rätten attupplåta småviltsjakt och fiske i fjällområdena prövats. Stridigheter omhuruvida det är staten eller samebyn som har rätt att göra sådana upplåtelserhar pågått i decennier och har inte gått att lösa politiskt. I artikelnanalyseras domen och vilka konsekvenser den får; domens längd och komplexitetmotiverar en längre rättsfallsanalys. Det konstateras att domen klargörviktiga förhållanden såsom att samiska markrättigheter upparbetats genomurminnes hävd och att ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheteri delar är bindande även om den inte har ratificerats. Domen innebär att enbetydande rättsutveckling skett inom det samerättsliga området.

 • 3.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Avtal om naturvård2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 3, p. 256-266Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).

 • 4.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Civilrätt och offentliga tjänster2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 429-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras enskildas rättsskydd vid brister i offentliga tjänster. Rättsläget är i stora delar oklart, sedan regeringen avstått från ett försök att lagstifta i frågan. När inte regler om skadestånd vid myndighetsutövning kan tillämpas är rättskyddet ganska svagt; möjligheten att åberopa kontraktsrättliga regler i sammanhanget förefaller begränsad.

 • 5.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Departementen och lagrådet2009In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 216-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar departementens sätt att hantera Lagrådets yttranden vid propositionsarbetet, med en rad exempel från de senaste 40 åren

 • 6.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 5-6, p. 431-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras två färska HD-domar där staten ålagts skadeståndsansvar mot enskilda på grund av överträdelse av regeringsformen. I kommentaren utvecklas att avgörandena visserligen har stort principiellt intresse från olika synpunkter men knappast ger anledning anta att det allmänna numera generellt skulle svara för sådana överträdelser.

 • 7.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingdomen - en kort kommentar2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, no 5-6, p. 527-533Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras HD:s uppmärksammade dom i tvisten mellan vissa fastighetsägare i Nordmalings kommun och vissa samebyar rörande rätten till vinterbete för renar på fastigheterna. Enligt kommentaren klargör domen rättsläget på flera väsentliga punkter, även om den inte löser alla problem rörande vinterbetesrätten.

 • 8.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ny lagstiftning om försäkringspreskription2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 7, p. 532-541Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln kommenterar den lagstiftning om preskription av försäkringsersättning som träder i kraft 1 januari 2015.

 • 9.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 726-746Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några frågor om skolansvar2006In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 9, p. 813-827Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några samerättsliga frågor2000In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 36-46Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om departementspromemorior2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 105-119Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om ex gratia-ersättning2009In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 325-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ett föga uppmärksammat inslag i ersättningsrätten: regeringens möjlighet att besluta om s.k. ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt. Ibland utgår sådan kompensation på grund av ändrade värderingar sedan en lagstiftning tillämpats, t.ex. när ersättning utgick till tvångssteriliserade; men oftare betalas den på grund av omständigheter i det särskilda fallet, såsom när lagen ändrats efter det att en myndighet orsakat skadan eller när annars staten varit inblandad i ett händelseförlopp utan att det finns grund för skadeståndsskyldighet. Även om praxis tycks bygga på ganska oklara rättvise- och billighetsresonemang tycks dessa delvis besläktade med allmänna skadeståndsrättsliga principer. - Avslutningsvis diskuteras andra tänkbara situationer där ersättning kan tänkas utgå trots att staten inte ansvarar enligt skadeståndsrättsliga regler.

 • 14.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om jakt och fiske i fjällmarken2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 78-87Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om ordningsföreskrifter i hyresavtal2007In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 709-721Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om skadestånd vid konsumenttjänster2008In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 262-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras vissa frågor om skadestånd vid konsumenttjänster. Konsumenttjänstlagen, som avser arbete på egendom och förvaring, anses ofta som en central konsumenträttslig lagstiftning, och bl.a. i dess motiv förordas en analog tillämpning vid åtskilliga andra konsumenttjänster. Man kan sätta i fråga detta i vart fall när det gäller skadestånd; lagens nuvarande skadeståndsregler har tillkommit utan någon övertygande motivering och passar ganska dåligt vid många av de varierande avtalstyper som brukar nämnas i sammanhanget.

 • 17.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Problem kring en ersättningslagstiftning2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 289-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen diskuteras en rad särskilda problem som uppkommer vid en lagstiftning om ersättning ex gratia, med exempel hämtade framför allt från 2012 års lag om ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården.

 • 18.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2001-20032004In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 9, p. 829-844Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skadestånd vid brott mot regeringsformen?2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, no 7, p. 605-629Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sedan HD infört en princip om att överträdelse av Europakonventionen utgör en självständig grund för skadestånd i svensk rätt och principen föreslagits bli lagfäst, har frågan uppkommit om inte överträdelse av regeringsformens rättighetsregler på liknande sätt skulle grunda skadestånd utöver vad som framgår av skadeståndslagen (SkL). I uppsatsen diskuteras vad en sådan utvidgning av ansvaret skulle innebära och vilka problem den skulle medföra.

 • 20.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen: den nya lagstiftningen2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 93--127Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  SOU som rättskälla2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, no 8, p. 777-785Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras den roll SOU spelar som rättskälla, framför allt på grundval av HD:s hänvisningar till sådana utredningar. Även om dessa inte leder till lagstiftning kan redogörelsen för gällande rätt och analysen av principiella frågor få betydelse för rättstillämpningen. I dessa avseenden håller de ofta högre klass än propositioner, där syftet att argumentera för den föreslagna lagstiftningen brukar dominera.

 • 22.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svensk rättspraxis: skadestånd utom kontraktsförhållanden 2004-20062007In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5/6, p. 554-568Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svensk rättspraxis: skadestånd utom kontrakts-förhållanden 2007-20092010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 753-770Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2010-20122013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 625-644Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2013-20152016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 433-453Article in journal (Refereed)
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf