Endre søk
Begrens søket
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Allard, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Renskötselrättens grunder – en replik2012Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 864-867Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Brännström, Malin
  Umeå Universitet.
  Girjas sameby mot staten: En analys av Girjasdomen2020Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 5, s. 429-452Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I januari i år avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, där rätten attupplåta småviltsjakt och fiske i fjällområdena prövats. Stridigheter omhuruvida det är staten eller samebyn som har rätt att göra sådana upplåtelserhar pågått i decennier och har inte gått att lösa politiskt. I artikelnanalyseras domen och vilka konsekvenser den får; domens längd och komplexitetmotiverar en längre rättsfallsanalys. Det konstateras att domen klargörviktiga förhållanden såsom att samiska markrättigheter upparbetats genomurminnes hävd och att ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheteri delar är bindande även om den inte har ratificerats. Domen innebär att enbetydande rättsutveckling skett inom det samerättsliga området.

 • 3.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Avtal om naturvård2014Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, nr 3, s. 256-266Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).

 • 4.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Civilrätt och offentliga tjänster2012Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 5-6, s. 429-436Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras enskildas rättsskydd vid brister i offentliga tjänster. Rättsläget är i stora delar oklart, sedan regeringen avstått från ett försök att lagstifta i frågan. När inte regler om skadestånd vid myndighetsutövning kan tillämpas är rättskyddet ganska svagt; möjligheten att åberopa kontraktsrättliga regler i sammanhanget förefaller begränsad.

 • 5.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Departementen och lagrådet2009Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 2, s. 216-255Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar departementens sätt att hantera Lagrådets yttranden vid propositionsarbetet, med en rad exempel från de senaste 40 åren

 • 6.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten2014Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, nr 5-6, s. 431-439Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras två färska HD-domar där staten ålagts skadeståndsansvar mot enskilda på grund av överträdelse av regeringsformen. I kommentaren utvecklas att avgörandena visserligen har stort principiellt intresse från olika synpunkter men knappast ger anledning anta att det allmänna numera generellt skulle svara för sådana överträdelser.

 • 7.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Nordmalingdomen - en kort kommentar2011Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, nr 5-6, s. 527-533Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras HD:s uppmärksammade dom i tvisten mellan vissa fastighetsägare i Nordmalings kommun och vissa samebyar rörande rätten till vinterbete för renar på fastigheterna. Enligt kommentaren klargör domen rättsläget på flera väsentliga punkter, även om den inte löser alla problem rörande vinterbetesrätten.

 • 8.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Ny lagstiftning om försäkringspreskription2014Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, nr 7, s. 532-541Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln kommenterar den lagstiftning om preskription av försäkringsersättning som träder i kraft 1 januari 2015.

 • 9.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten2010Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 726-746Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 10.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Några frågor om skolansvar2006Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 9, s. 813-827Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Några samerättsliga frågor2000Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 1, s. 36-46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Om departementspromemorior2010Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 105-119Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Om ex gratia-ersättning2009Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 3, s. 325-339Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ett föga uppmärksammat inslag i ersättningsrätten: regeringens möjlighet att besluta om s.k. ex gratia-ersättning till enskilda, när inte staten svarar för en skada enligt gällande rätt. Ibland utgår sådan kompensation på grund av ändrade värderingar sedan en lagstiftning tillämpats, t.ex. när ersättning utgick till tvångssteriliserade; men oftare betalas den på grund av omständigheter i det särskilda fallet, såsom när lagen ändrats efter det att en myndighet orsakat skadan eller när annars staten varit inblandad i ett händelseförlopp utan att det finns grund för skadeståndsskyldighet. Även om praxis tycks bygga på ganska oklara rättvise- och billighetsresonemang tycks dessa delvis besläktade med allmänna skadeståndsrättsliga principer. - Avslutningsvis diskuteras andra tänkbara situationer där ersättning kan tänkas utgå trots att staten inte ansvarar enligt skadeståndsrättsliga regler.

 • 14.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Om jakt och fiske i fjällmarken2010Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 78-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 15.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Om ordningsföreskrifter i hyresavtal2007Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 8, s. 709-721Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Om skadestånd vid konsumenttjänster2008Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 3, s. 262-273Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras vissa frågor om skadestånd vid konsumenttjänster. Konsumenttjänstlagen, som avser arbete på egendom och förvaring, anses ofta som en central konsumenträttslig lagstiftning, och bl.a. i dess motiv förordas en analog tillämpning vid åtskilliga andra konsumenttjänster. Man kan sätta i fråga detta i vart fall när det gäller skadestånd; lagens nuvarande skadeståndsregler har tillkommit utan någon övertygande motivering och passar ganska dåligt vid många av de varierande avtalstyper som brukar nämnas i sammanhanget.

 • 17.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Problem kring en ersättningslagstiftning2013Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 3, s. 289-300Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen diskuteras en rad särskilda problem som uppkommer vid en lagstiftning om ersättning ex gratia, med exempel hämtade framför allt från 2012 års lag om ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården.

 • 18.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2001-20032004Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 9, s. 829-844Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Skadestånd vid brott mot regeringsformen?2011Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, nr 7, s. 605-629Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Sedan HD infört en princip om att överträdelse av Europakonventionen utgör en självständig grund för skadestånd i svensk rätt och principen föreslagits bli lagfäst, har frågan uppkommit om inte överträdelse av regeringsformens rättighetsregler på liknande sätt skulle grunda skadestånd utöver vad som framgår av skadeståndslagen (SkL). I uppsatsen diskuteras vad en sådan utvidgning av ansvaret skulle innebära och vilka problem den skulle medföra.

 • 20.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen: den nya lagstiftningen2018Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 2, s. 93--127Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  SOU som rättskälla2011Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, nr 8, s. 777-785Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras den roll SOU spelar som rättskälla, framför allt på grundval av HD:s hänvisningar till sådana utredningar. Även om dessa inte leder till lagstiftning kan redogörelsen för gällande rätt och analysen av principiella frågor få betydelse för rättstillämpningen. I dessa avseenden håller de ofta högre klass än propositioner, där syftet att argumentera för den föreslagna lagstiftningen brukar dominera.

 • 22.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Svensk rättspraxis: skadestånd utom kontraktsförhållanden 2004-20062007Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 5/6, s. 554-568Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 23.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Svensk rättspraxis: skadestånd utom kontrakts-förhållanden 2007-20092010Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 753-770Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2010-20122013Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 5-6, s. 625-644Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 25.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2013-20152016Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 433-453Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
1 - 25 of 25
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf