Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bildsten, Louise
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Erikshammar, Jarkko
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Värdeflödesanalys hjälper företag att korta ledtider, minska lager och ta bort slöseri2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Forskning vid Luleå tekniska universitet har visat på att Värdeflödesanalys (VFA) kan hjälpa företag att korta ledtider, minska lager och reducera slöseri genom att hitta en gemensam bild över företagets processer och fokusera mer på kundbehovet. En utvecklad arbetsmodell lyfter fram vikten av planering, ha rätt team och följa upp resultatet.

 • 2.
  Björnfot, Anders
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Bildsten, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Erikshammar, Jarkko
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Simonsson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lessons learned from successful value stream mapping (VSM)2011Ingår i: Proceedings of IGLC-19: 19th Conference of the International Group for Lean Construction / [ed] John Rooke; Dave Bhargav, Lima: Fondo Ed. Pontificia Universidad Católica del Peru , 2011, s. 163-173Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To improve, it’s crucial to see! Vital characteristics of Lean are visualisation and transparency, i.e. allowing everyone to see all what occurs in production. A common tool for this purpose is Value Stream Mapping (VSM). Due to varying flows, performing a successful VSM in construction confers additional challenges. In this paper, lessons learned from successful VSM studies in construction are provided.Three VSM case studies were performed at different companies ranging from patio door manufacturing to kitchen cabinet assembly. Lessons learned can be structured into three phases; preparing the VSM (selecting “value stream leaders” and VSM team, clarifying values, etc.), performing the VSM (use of mapping tools, approximation of key indicators, waste identification, etc.), and following-up the VSM (Plan-Do-Check-Act, evaluating customer values, etc.).For the involved companies, the lessons learned imply the start of a “Lean journey” even though the involved companies found it difficult to relate VSM improvements to business strategies. Consequently, there are opportunities to further improve the application of VSM. However, it’s important to remember that VSM is about the straight-forward visualisation of flows and that these flows are made transparent for the whole organisation.

 • 3.
  Erikshammar, Jarkko
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Bildsten, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Value Stream Mapping: a case study of an inner wall manufacturer2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kartläggning av värdeflöden har blivit ett av de mer använda verktygen inom Lean sammanhang. Dessutom är det ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar.Dess framgång är kopplat till skapandet av en stor visuell karta över hela företagets processer och samspelet mellan dessa processer. I arbetet med att göra kartan, fås en djupare kunskap om företaget genom att de som utför arbetet i processerna deltar i arbetet att rita upp värdeflödeskartan.Denna rapport är en fallstudie av Moelven Eurowand, en tillverkare av innerväggssystem för kontor. Syftet med studien var att undersöka möjligheterna att förkorta ledtiden för glasväggar. Företaget besöktes två gånger. Vid det första besöket genomfördes kartläggning av värdeflödet och vid det andra besöket skedde uppföljningen av kartläggningen. Företagets representanter uttryckte att värdeflödesanalysen var givande.

 • 4. Erikshammar, Jarkko
  et al.
  Engelmark, Henrik
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Värdeflödesanalys: En pilotstudie på Finsnickeriet AB2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till rapporten, skriven inom ramen för doktorandkursen "Pilotstudie: Värdeflödesanalys", är att utvärdera värdeflödesanalys metoden. Den teori som använts, finns inom ramen för Lean Production. Empiri har fångats på Finsnickeri i Råneå AB och rapporten behandlar en fallstudie för en specifik produkt; altandörren till Älvsbyhus. Datainsamlingen har skett vid två besök på Finsnickeriet, samt via telefon och mejl. Vid besöken har intervjuer och metodiken i lära-sig-se använts. Finsnickeriets egna tidmätningar för processtegen har också använts. Förbättringsförslagen innebär att företaget föreslås jobba vidare med ordning och reda exempelvis med 5S och markering av lagerytor, förändrad layout vid målningen för att skapa en cell, ställtidsreduktion vid hyvel samt mindre satser när detta är möjligt. Vi anser att Finsnickeriet skall göra detta i små steg för att minska risken för störningar. Rapporten tar inte hänsyn till andra aktivteter som exempelvis ordermottagning, reklamationshantering och som kan påverka utfallet. De felkällor vi är medvetna om i studien är de osäkerheter som råder kring cykel och ställtider.

 • 5.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Critical design activities in house-building projects: an industrial process perspective2012Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fel med ursprung i planeringsfasen är ett stort problem i byggbranschen. Trots den stora tekniska utveckling som har skett, så är dessa fel fortfarande en betydande orsak till det slöseri som identifieras vid bostadsbyggande. Orsakerna till uppkomna fel är väl undersökt och anses ofta vara relaterade till mänskligt beteende. Planeringsfasen är en komplex process där aktiviteterna är starkt relaterad med varandra. Detta medför att ett felaktigt genomförande av en specifik aktivitet påverkar många efterföljande aktiviteter. Samtidigt är denna påverkan inte direkt skönjbar. Avvikelser från en planerad följd av aktiviteter resulterar allt som oftast i iterationer, dåligt koordinering av projektdeltagare, revision av planeringar, tidspress för att nå deadline, men kanske framförallt en ökad risk för att återigen producera bygghandlingar med fel.Målet med detta arbete är att reducera tids- och kostnadsavvikelser i byggprojekt genom att förbättra flödet i planeringsfasen och därigenom reducera förekomsten av fel i planeringen. I bygglitteraturen finns generella, strategiska råd om hur man kan öka flödet i planeringen. Endast begränsad information finns om den komplexa planeringsfasen vilket gör det svårt att utveckla konkreta förbättringsåtgärder, t ex ”checkpoints”, för att kunna verifiera riktigheten i bygghandlingar. Den generella designlitteraturen indikerar dock att konsekvensen från alla felaktiga aktiviteter i en komplex process inte är samma utan att aktivitetens position i sekvensen också påverkar felets effekt. Syftet är därför att utveckla en metod för att identifiera de aktiviteter som har störst påverkan på flödet i komplexa processer.Ett grundantagande är att även om det förekommer stor variation i utförandet av olika byggprojekt så finns där ett underliggande struktur av aktiviteter och deras relationer som inte varierar mycket om projekten baseras på ett och samma byggsystem. Ett byggnadsprojekt kartlades i detalj med fokus på genomförda aktiviteter i alla faser och deras relation till varandra. Byggnaden består av lägenheter i två våningar med en boyta på totalt 1100 m2. Byggsystemet är ett nyutvecklat system av element i trä. Byggprojektet organiserades som en projektgrupp sammansatt av deltagare från flera små och medelstora företag över hela Sverige.Från det studerade byggprojektet utvecklades en standardiserad sekvens av aktiviteter (en referensprocess) med hjälp av ’design structure matrix’ (DSM) algoritmer. Utförandet av referensprocessen, d v s, genomförandet av byggprojekt som baseras på denna process, har simulerats med slumpmässiga avvikelser i sekvensen vilken i sin tur påverkar efterföljande aktiviteter. Simuleringen ger ett mått på i vilken grad den simulerade sekvensen avviker från den planerade, d v s från referensprocessen. Genom simuleringen fås en indikation på aktiviteter med ett högt antal direkt kopplade aktiviteter som kräver många mantimmar och som därigenom har störst påverkan på flödet i planeringsfasen.

 • 6.
  Haller, Martin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Design Iteration Control Framework for Offsite Building Projects2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  During the course of the studies this thesis is based upon a designiteration control framework for offsite building projects wasconceptualized. The ultimate goal was to develop a robust tool to assistproject managers to find the optimal balance between maintainingsufficient project-by-project iteration to solve complex designproblems, and avoiding excessive iteration, which unnecessarilycomplicates design and scheduling. In total three frameworkcomponents were developed. The thesis describes the problemaddressed, presents background information, describes the developmentof the framework components, and discusses their potential utility inconstruction contexts.Offsite building has been advocated as an effective means toincrease product quality while reducing project duration and cost,provided the design process is efficient. A main challenge in managingthe design process is iteration. It must be possible to alter details inorder to react to changes in conditions and meet project-specificrequirements, but unplanned design iteration should be avoidedbecause it can lead to departures from planned activity sequences,thereby increasing both scheduling and design complexity. In projectmanagement literature, two groups of approaches (system dynamic andmodel-based) for managing design have been established. The firstgroup is used to identify factors that affect design iteration and thusactions that could improve the process, while model-based approachesare used to investigate and predict possible effects of specific designiterations on project outcome. A problem is that current methods donot support attempts to quantify effects of specific improvementactions on project outcome, which could greatly facilitate effectivemanagement of resource-constrained projects.Due to the notion that all building projects are unique (which isprevalent in construction management literature) and the complexstructure of design processes, it is generally difficult to identify and mapiteration phases, cycles or loops in terms of specific actions.However, in offsite building projects it is reasonable to assume thatthe same design activities have to be carried out in all projects(regardless of the variation in their conditions), albeit to varying extentsand, furthermore, that the precedence relations between activities isinvariant. Thus, in this thesis (and the underlying studies) offsitebuilding design projects are considered as realizations of a process thatis characterized by varying activity extent but invariant precedencerelations.The suggested framework is a model-based continuousimprovement approach (plan-do-check-act cycle). Essentially it consistsof cycles of observing effects of applied actions over the course ofseveral projects, drawing inferences about the effectiveness of theactions from the observations, identifying improvements, applyingimproved actions and observing their effects. The frameworkincorporates techniques such as design structure matrix (DSM)-basedsimulation and Monte-Carlo inverse analysis. It comprises a method tocalibrate DSM-based simulation models, a relative measure of designiteration, and a method to identify the most critical process phases (interms of design iteration). The framework is mainly based on datarelated to the design process of a two-storey offsite timber framebuilding, supported by probability density functions for 35 other offsitetimber frame multi-storey building projects. The practical applicabilityof the framework components has been tested in simulationexperiments where they were applied to assess design processes relatedto this type of project, with variations in key conditions. To a lesserdegree the framework was also applied to a planning and buildingapproval process. The results of the simulations indicate that thecomponents have high potential practical applicability, providedaccurate records of activity execution sequences and correspondingwork amounts are available.

 • 7.
  Haller, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Jansson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  An indicator for superfluous iteration in offsite building design processes2015Ingår i: Architectural Engineering and Design Management, ISSN 1745-2007, E-ISSN 1752-7589, Vol. 11, nr 5, s. 360-375Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Enhancement of iteration management in the design phase is important for successful offsite building projects. Design iteration has two aspects. Although iteration is necessary to deal with design requirements when solving complex problems (i.e. increasing quality through iteration), it has also been identified in numerous studies to be one of the main causes of design errors and time and cost overruns (i.e. superfluous iteration), as it increases scheduling and design complexity. Current building project management tools do not provide a means to control the reduction of superfluous iteration. One problem is that existing research has difficulty precisely relating the effects of specific management actions to superfluous iteration. The idea of this study is to develop an indicator, the sequence deviation quotient (SDQ), which reflects the amount of superfluous design iteration in a project. It can be thought of as a tool supporting project managers to make systematic and continuous (from project to project) design process improvement. A premise is that the impact of varying project conditions on the process structure of design processes, i.e. the precedence relationships between the design activities, is only small. In this paper, we provide a definition of superfluous iteration. We tested the feasibility of the SDQ by subjecting it to project variation and input perturbation by means of a Monte Carlo simulation. The simulations are based on the data from a real offsite design building process, the designing of a 1100 m2 residential building in Sweden.

 • 8.
  Haller, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Evaluation of efficiency in housing construction design2012Ingår i: ARCOM, twenty-seventh annual conference 2011, September 5-7, Bristol / [ed] Charles Egbu ; Eric Choen Weng Lou, Reading: Association of Researchers in Construction Management , 2012, Vol. 2, s. 797-806Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In housing projects a lot of time is spent for rework, entailing the risk of additional costs, time and deficient quality. As much as 50% or more of rework is originated in faulty output from the design phase. Activities within this phase are strongly interrelated and are carried out by several design consultants. Once the sequence of work in an ongoing project is interrupted the risk for loosing control is high. This results in, e.g., poor coordination of project participants, necessary changes in schedules, possible time pressure and about all a higher risk for making errors. The goal with this study is to reduce the risk of work sequence interruptions in the design phase of housing projects, or in terms of Lean, to make activities in the design phase flow. A timber housing multi dwelling building project in Sweden has been mapped in detail. In total 212 activities have been observed and recorded, spanning from the sales to the erection phase. Iterations (rework) have been identified by using process mining techniques in combination with supplemental interviews. A map of the complete design process consisting of 112 activities (exclusive of iteration) has been derived. A measurement model to detect process regions with a high share of iteration has been proposed that, together with the process map, serves as a starting point for further process optimisation. The efficiency of an activity is assessed by comparing the working hours, ignoring the time used for negative iteration (waste), with the working hours actually used to execute this activity. A Pareto-analysis of the occurring iteration with negative impact on quality then provides an indication of a suitable order for process optimisation.

 • 9.
  Haller, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Increasing the Accuracy of a Prefab Building Design Process Simulation Using Simulated Annealing2014Ingår i: Automation and robotics for construction: proceedings : CC2014 / [ed] Miklós Hajdu ; Mirosław J. Skibniewski, Budapest: Diamond Congress Ltd , 2014, s. 408-413Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10.
  Haller, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Increasing the Accuracy of a Prefab Building Design Process Simulation Using Simulated Annealing2014Ingår i: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058, Vol. 85, s. 214-221Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Monte-Carlo simulation analysis has been discussed in project management literature as tool for proactive scheduling and to gain better insights into projects which are characterized by a high level of complexity and uncertainty, such as the design phase of prefab building projects. The application of simulation as proactive scheduling tool in construction projects is hampered by limited accessibility of proper input data, though, because of long project duration, the often temporary organization and multidisciplinary nature of such projects. In this study we use simulated annealing to adjust parameters of a simulation model for which the simulation outcome is sensitive to data perturbation by making use of data from related parameters which is easier to estimate. The applicability of the approach was demonstrated on a real life project, the construction of a 1100 m2 residential building in Sweden. More precisely, we used Design Structure Matrix simulation, i.e. an activity network based Monte-Carlo simulation technique with which stochastic project evolution (deviations from the planned activity sequence due to unexpected iteration of sub-processes) can be simulated, to model the workflow of the design process of the observed project. Then, by means of the simulated annealing approach, we adjusted the rework probabilities (model parameter) such that the frequencies of executed activities in simulated activity sequences fitted the frequencies as observed in the real project. Adjusting input data by using prior knowledge of the dependencies of the project activities and cross analysis with related data that is easy to estimate would help to increase the accuracy of simulations when access to statistical data of the input variable in question is limited. The suggested approach is interesting for practitioners who work with standardized design processes (e.g. as part of standardized building systems) and continuous improvement

 • 11.
  Haller, Martin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Standardizing the pre-design-phase for improved efficiency in off-site housing projects2010Ingår i: ARCOM twenty-Sixth Annual Conference 2010, September 6-8, Leeds / [ed] Charles O. Egbu; Eric Lou, Reading: Association of Researchers in Construction Management , 2010, Vol. 2, s. 1259-68Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Long erection times on-site and project-specific design work, performed by consultants, generally accounts for a large part of correction and building costs in construction projects. In a typical Swedish housing project, the pre- and design phase accounts for about 10-12 % of the total costs. Due to a lack of standardized conceptualization procedures, much of the design work is reiterated in each project, and thus avoidable costs are incurred. In order to minimize these problems an open building system, called MFB, which exploits standardized technical solutions, design and construction processes for off-site prefabricated housing is under development. The MFB system developer will provide a process manual that describes, in detail, standardized design, construction, and erection processes. The open building system relies on close cooperation with local, often small to medium-sized, enterprises that can efficiently undertake “local” building projects. Here, we present and analyse a standard procedure for the pre-design-phase to incorporate in a MFB-process manual. The pre-design-phase of a MFB-building project was recorded and analysed in terms of efficiency. A detailed process map is presented, showing that 122 process steps were logged from the first contact with the client until the generation of the tender. By standardizing the pre-design-phase, the number of essential activities could be reduced by 47%. An improvement in time efficiency of the pre-design-phase with co-instantaneous generation of effective cost estimates should lead to lower building costs in general. Furthermore, by tightly standardizing and controlling the process, it should be possible to repeat projects (or many aspects of projects), without repeating much of the pre-design-phase, even if the actors change.

1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf