Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 119
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Allard, Christina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bengtsson, Bertil
  Björkman, Ulla
  Christensen, Jonas
  Darpö, Jan
  Gipperth, Lena
  Hörnberg, Christina
  Michanek, Gabriel
  Nilsson, Annika
  Westerlund, Staffan
  Zetterberg, Charlotta
  Rädda våra stränder från kommunalt godtycke2008In: Göteborgsposten, ISSN 1103-9345Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  2005 års försäkringsavtalslag: mera om omfattningsbestämmelser2005In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 3, p. 308-310Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I en artikel i föregående nummer av NFT (nr 2/2005) om den nya försäkringsavtalslagen, NFAL, ger jag ett alltför kortfattat exempel angående paragrafen om omfattningsbestämmelser (4 kap. 11 §), som kan leda till missförstånd. Fast ingen (ännu) har reagerat mot exemplet ville jag gärna ge litet ytterligare synpunkter på tillämpningen av denna paragraf, och den liknande bestämmelsen om företagsförsäkring i 8 kap. 16 § 2 st. Frågan är delvis rätt besvärlig, fast lagmotiven ger viss ledning.

 • 3.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Allemansrätten: vad säger lagen?2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är därför angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att tillämpa den med omtanke. Men osäkerheten om vad allemansrätten innebär är ofta stor. Svensk lagstiftning nämner endast mycket övergripande allas tillgång till och ansvar för naturen. Naturvårdsverket ser det därför som en viktig uppgift att informera om allemansrättens innebörd - rättigheter såväl som skyldigheter. Den här översikten är författad av professorn, f d justitierådet Bertil Bengtsson. Boken bör kunnavara till hjälp för alla myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer som på olika sätt kommer i kontakt med naturturism och friluftsliv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Allmänna principer om kontraktsansvar?2007In: Festskrift till Lars Gorton, Lund: Juristförlaget, Lund, 2007, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Avlägsnande av vrak2015Report (Other academic)
 • 6.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Avtal om naturvård2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 3, p. 256-266Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).

 • 7.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?: en diskussionspromemoria2008Report (Other academic)
 • 8.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Civilrätt och offentliga tjänster2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 429-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras enskildas rättsskydd vid brister i offentliga tjänster. Rättsläget är i stora delar oklart, sedan regeringen avstått från ett försök att lagstifta i frågan. När inte regler om skadestånd vid myndighetsutövning kan tillämpas är rättskyddet ganska svagt; möjligheten att åberopa kontraktsrättliga regler i sammanhanget förefaller begränsad.

 • 9.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Departementen och lagrådet2009In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 216-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar departementens sätt att hantera Lagrådets yttranden vid propositionsarbetet, med en rad exempel från de senaste 40 åren

 • 10.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper2007In: Vänbok till Axel Adlercreutz, Lund: Juristförlaget, Lund, 2007, p. 35-47Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ersättning vid expropriation av bostäder2016Report (Other academic)
 • 12.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Friluftsliv, naturskydd, markägarintresse och grannhänsyn enligt miljöbalken2013In: Miljörättsliga perspektiv och tankevändor: vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 77-90Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Frågor kring 2009 års renskötselkonvention2016Report (Other academic)
 • 14.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsavtalsrätt2006Book (Other academic)
 • 15.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsavtalsrätt2015 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 16.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsavtalsrätt2010 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 17.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsavtalsrätt2019 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 18.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsrätt: några huvudlinjer2012 (ed. 8)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsrätt: några huvudlinjer2015 (ed. 9)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsrätt: några huvudlinjer2005 (ed. 7.)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsrätt: några huvudlinjer2019 (ed. 10)Book (Other academic)
 • 22.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Försäkringsrätten och allmänna kontraktsrättsliga principer: en översikt2018In: Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer, Stockholm: Jure, 2018, p. 49-59Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Garantiansvar för produktskador2019In: Skrifter till Jan Rambergs minne / [ed] redaktionskommitté: Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson, Stockholm: Jure, 2019, p. 35-43Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Girjas-domen2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 21, no 1, p. 172-181Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Grupp- och trafikförsäkringsfrågor2014Book (Other academic)
 • 26.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Gåvolagen och kontraktsrätten2011In: Festskrift till Torgny Håstad, Uppsala: Iustus förlag, 2011Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Hyra av lös sak2010Report (Other academic)
 • 28.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. Ds 2018:182018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Promemorian behandlar till en början frågan om hyresgästens skydd när hyreslägenheten förstörs genom brand eller liknande händelse så att lägenheten blir oanvändbar. Enligt nuvarande regler (12 kap. 10 och 16 §§ jordabalken) förfaller då hyresavtalet, vilket kan försätta hyresgästen i en svår situation särskilt när han tillträtt lägenheten. Visserligen ordnar hyresvärden i många fall en ersättningslägenhet åt hyresgästen, men denne är här helt beroende av värdens goda vilja.

  I promemorian diskuteras olika sätt att skydda hyresgästen i detta läge. Där föreslås att avtalet alltjämt ska förfalla vid förstöring av bostadslägenheten men att hyresgästen kan begära nytt hyresavtal om en lämplig lägenhet som hyresvärden förfogar över. Avgörande ska då bli en intresseavvägning, som delvis liknar avvägningen i tvister om besittningsskydd; hyresnämnden ska, om det är skäligt med hänsyn till båda parters ekonomiska och personliga förhållanden, kunna förklara att hyresgästen har rätt till hyresavtal rörande första lämpliga lägenhet som hyresvärden förfogar över.

  Lägenheten behöver inte nödvändigtvis ligga i det återuppförda huset utan kan även finnas i någon annan fastighet. Viktiga faktorer vid avvägningen är då å ena sidan hyresvärdens intresse av att hyra ut bostäder till andra än hyresgästen, å andra sidan hyresgästens bostadsbehov vid rådande läge på bostadsmarknaden. Om hyresvärden inte avser att återuppföra ett brunnet bostadshus utan vill använda fastigheten till annat ändamål får detta accepteras; man ska inte kunna framtvinga en nybyggnad som inte stämmer med hyresvärdens planer.

  Hyresnämnden ska kunna uppskjuta det slutliga avgörandet i ärendet tills hyresvärden kan ange sina planer med anledning av händelsen och hyresgästens bostadssituation har klarnat.

  Hyran för en ny lägenhet ska bestämmas enligt annars gällande regler. Om hyresvärden efter lägenhetens förstörelse överlåter fastigheten, ska hyresgästen kunna framställa motsvarande krav mot nye ägaren. Intresseavvägningen får då ske på väsentligen samma vis. – Finns det särskilda skäl, ska hyresnämnden kunna förbjuda hyresvärden eller nye ägaren att innan tvisten i hyresnämnden är avgjord upplåta hyresrätt till en omtvistad lägenhet till annan än den tidigare hyresgästen.

  I promemorian diskuteras vidare om hyresnämnden i stället ska kunna ålägga hyresvärden att utge ett skadestånd till hyresgästen, om denne inte erbjudit någon godtagbar ersättningslägenhet. Även om inte detta anses böra föreslås i första hand, har en alternativ lagtext med sådant innehåll tagits in i en bilaga till promemorian.

  Promemorian tar också upp frågan om lokalhyresgästens skydd i motsvarande situation, i så fall närmast en utvidgning av det indirekta besittningsskydd som för närvarande gäller vid uppsägning av hyresavtalet. Här anses dock inte tillräckliga skäl föreligga för ett motsvarande skydd, bland annat med hänsyn till det försäkringsskydd som normalt finns för företagare.

  I promemorian föreslås vidare att en förhandlingsöverenskommelse ska kunna undertecknas med elektronisk signatur, något som bör kunna underlätta en önskvärd digitalisering av förhandlingarna.

 • 29.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Håkan Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, bok II.), Iustus förlag, Uppsala 2013, 513 s. – Ersättningsproblem i skadeståndsrätten. (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. Bok III.), Iustus förlag, Uppsala 2017, 1188 s.2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017, no 3, p. 735-744Article, book review (Refereed)
 • 30.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 5-6, p. 431-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras två färska HD-domar där staten ålagts skadeståndsansvar mot enskilda på grund av överträdelse av regeringsformen. I kommentaren utvecklas att avgörandena visserligen har stort principiellt intresse från olika synpunkter men knappast ger anledning anta att det allmänna numera generellt skulle svara för sådana överträdelser.

 • 31.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Högsta domstolens nya skrivsätt2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2012/2013, no 3, p. 743-753Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ideella värden i fastighetsrätten2016Book (Other academic)
 • 33.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Juridik och politik i äganderättsfrågor2005In: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, ISSN 0023-5350, Vol. 144, no 5, p. 6-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Juridiska principer och politiska reformer2011In: Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag, 2011, p. 25-42Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences. Lunds universitet.
  Kollektivavtalsgrundad försäkring: Några huvuddrag2020 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 36.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Konsumenttjänster m.m.2009Report (Other academic)
 • 37.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m.: en diskussionspromemoria2005Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lagreformer vid företagsförsäkring?2009In: Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Stockholm: Jure, 2009, p. 9-30Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter: ett alternativ2008Report (Other academic)
 • 40.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingdomen - en kort kommentar2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 2011, no 5-6, p. 527-533Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenteras HD:s uppmärksammade dom i tvisten mellan vissa fastighetsägare i Nordmalings kommun och vissa samebyar rörande rätten till vinterbete för renar på fastigheterna. Enligt kommentaren klargör domen rättsläget på flera väsentliga punkter, även om den inte löser alla problem rörande vinterbetesrätten.

 • 41.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ny lagstiftning om försäkringspreskription2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 99, no 7, p. 532-541Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln kommenterar den lagstiftning om preskription av försäkringsersättning som träder i kraft 1 januari 2015.

 • 42.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 726-746Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nya regler om försäkringspreskription?2011In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 4Article in journal (Other academic)
 • 44.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nyheter i 2005 års försäkringsavtalslag: en översikt2005In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 2, p. 137-158Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln ger en översiktlig redogörelse för viktigare nya regler i den försäkringsavtalslag (2005:104) som träder i kraft den 1 januari 2006. Lagen innehåller större nyheter framför allt rörande personförsäkring (där konsumentskyddet förstärkts) och kollektiv försäkring (som tidigare varit helt oreglerad i svensk rätt).

 • 45.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några expropriationsrättsliga frågor2015In: Sveriges Kommunaljuridiska Förening: festskrift 100 år 1915-2015, Stockholm: Iustus förlag, 2015, p. 163-178Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några frågor om skolansvar2006In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 9, p. 813-827Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några problem kring norsk-svenska renskötselkonventionen2018In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 41, no 2, p. 46-54Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Några samerättsliga frågor2000In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 36-46Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv2013Book (Other academic)
 • 50.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Oklarhetsregeln vid villkorstolkning2015In: Uppsatser om försäkringsvillkor, Stockholm: Jure, 2015, p. 43-55Chapter in book (Other academic)
123 1 - 50 of 119
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf