Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 151 - 200 av 202
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Pettersson, Josefine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Winninge, Melinda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Sveriges första hälsocertifierade kontor: Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. Systemet har under 2017 gjort inträde på den svenska marknaden och det första projektet står klart för verifiering under våren 2018. Detta projekt är Castellums huvudkontor i fastigheten Klassföreståndaren 3 i Stockholm, även kallad Flat Iron Building.

  Syftet med studien är att bidra till större kunskap om WELL Building Standard under svenska förhållanden och underlätta fortsatt etablering av hälsosamma byggnader. Målsättningen med studien är att identifiera lärdomar från certifieringen av projektet enligt WELL Building Standard - New & Existing Interiors - genom att besvara följande frågeställningar:

  1. Hur förhåller sig det slutgiltiga resultatet i Flat Iron Building gentemot intentionerna med att   certifiera projektet och syftet med WELL Building Standard?
  2. Med avseende på Flat Iron Building i Stockholm, vilka utmaningar finns vid kombination av de sju koncepten i WELL Building Standard samt svenska lagar och regler?
  3. Hur arbetar olika aktörer vid införande av hälsocertifieringen WELL Building Standard i Flat Iron Building?

  För att undersöka implementering av en hälsocertifiering i projektet utfördes en genomgång av litteratur inom svensk lagstiftning och regelverk, miljöcertifieringssystem samt hälsocertifieringar. Litteraturgenomgången innefattar en kartläggning av WELL Building Standard gentemot Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Boverkets byggregler, Miljöbyggnad och LEED. I undersökningen utfördes även en fallstudie med kvalitativa intervjuer och platsbesök. Intervjuerna genomfördes med involverade aktörer samt brukare av kontoret.

  Studien ger unika lärdomar gällande projektets intentioner och utfall, hur implementeringen av indikatorer kan utföras i Sverige samt arbetssätt vid genomförande av en hälsocertifiering. Exempelvis kan WELL, enligt studien, användas som verktyg för att uppnå beställarens målsättning. Studien lyfter fram både utmaningar och vad som underlättats när systemet kombineras med de svenska regleringar som styr byggandet, där utmaningar redogjorts i projektet kopplat till avsaknad av produktinformation gällande VOC-värden i möbler på den svenska marknaden. Arbetssättet vid WELL Building Standard kan enligt fallet likställas med hur aktörer arbetar i ett miljöcertifieringsprojekt. Likt ett sådant projekt krävs samarbete mellan samtliga inblandade parter.

  Vidare kan ytterligare lärdomar hämtas i studien som kan användas för att underlätta etablering av fler WELL-projekt. Dessa lärdomar är bland annat kopplade till tidsplanering, kommunikation, kunskap och stöd - däribland vikten av att få WELL att genomsyra alla steg av processen från planering till drift av fastigheten.

  Avslutningsvis kan de lärdomar som presenteras i detta examensarbete vara till nytta för den som innehar en samordnande roll i byggprojekt och vill arbeta med implementering av WELL Building Standard på den svenska marknaden. Studien kan även användas som referens vid fortsatt forskning inom WELL.

 • 152.
  Pålstam, Anton
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. Det saknas dock gemensam styrning för hur digitaliseringen skall ske inom kommunerna, något som resulterar i olika val för olika kommuner.

  De gemensamma kraven som skall uppfyllas för att få bygglov grundar sig bland annat i BBR 3:1 och 3:2 samt detaljplan och områdesbestämmelser. Det har tidigare gjorts studier med fokus på digitala detaljplaner och möjligheten att pröva BIM-modeller mot dessa krav. I de tidigare studierna undersöktes IFC som filformat för BIM-baserade bygglovshandlingar.

  I Luleå kommun, som använder den vanliga ansökningstjänsten Mittbygge.se, kommer bygglovshandlingar in i många olika filformat och med varierande kvalitet. Detta kan vara en konsekvens av att det juridiskt saknas tydliga riktlinjer för vad bygglovshandlingar skall innehålla och hur de skall vara utformade.

  Syftet med det här examensarbetet var att kartlägga, utvärdera och jämföra de programvaror som Sveriges kommuner använder för att granska och pröva bygglovshandlingar. För att uppfylla syftet undersöktes dagens förutsättningar att digitalt granska och pröva bygglovshandlingar mot utformningskraven för tillgänglighet i BBR 3:1. Genom tolkning och konkretisering av lagtext förenklades de BBR-krav som prövas i bygglovsskedet. En utvärderingsmodell skapades för programvarorna baserat på den konkretiserade lagtexten samt de analoga verktyg som normalt används. Mallen användes för att beskriva och jämföra programvarors tillämpbarhet för granskning och prövning. Dessutom utvärderades programvarornas interoperabilitet med BIM.

  Bland Sveriges kommuner förekommer minst 5 olika programvaror för ändamålet granskning och prövning, 2 av dessa saknar minst en nödvändig funktion för att pröva en bygglovshandling mot BBR 3:1. De programvaror som enligt utvärderingsmodellen stod ut som bäst lämpade för sitt ändamål var DWG TrueView samt Bluebeam revu. De programvarorna hade samtliga funktioner som eftersöks enligt analysmnodellen samtidigt som de kan hantera bygglovshandlingar på flera olika BIM-nivåer.

  Med programvaran Solibri Model Checker är det möjligt att i viss mån pröva BIM-modeller automatiskt mot lagkrav. Mjukvaran är dock beroende av avancerade BIM-modeller snarare än bygglovshandlingar, något som skulle göra bygglovsansökan orimligt svårt för medborgare. Dessutom finns det svårigheter med att automatisera bygglovshantering då vissa bedömningar behöver göras utifrån mjuka värderingar.

  Digitaliseringen inom bygglov har kommit igång i majoriteten av Sveriges kommuner. I vissa kommuner har medborgarna och företagen inte hunnit anpassa sig till kommunernas digitala bygglovshantering ännu. I andra kommuner har man precis börjat ta emot digitala bygglovshandlingar.

 • 153.
  Renström, Erika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  En kartläggning av energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten har varit att undersöka energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen. Vilka åtgärder som utvecklas just nu, vilka som prövats men inte nått en bred användning och vilka som görs idag samt faktorer som påverkar fastighetsbolags besluts att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

  Rapporten bygger på en genomlysning av publikationer och aktuella forskningsprojekt och på intervjuer med branschorganisationer och fastighetsbolag. Under två workshops har fastighetsbolag och leverantörsorganisationer samlats kring diskussioner rörande energieffektivisering.

  Intervjuerna i den första omgången ger bilden av att det som värdesätts av fastighetsägare är de mervärden som energieffektivisering medför och som ger sänkta driftskostnader och ett bättre inomhusklimat och då nöjdare hyresgäster. De intervjuade fastighetsbolagen pekar också på dessa mervärden som viktiga i samband med energieffektivisering. Fastighetsbolagen fokuserar på byggnadens driftsfas och tekniska lösningar De lågt hängande frukterna plockas. Att komma vidare till nästa steg i energieffektiviseringsarbetet vilket kan innebär tilläggsisolering av fasad och byte av ventilationssystem kan vara svårt då det är förknippat med höga kostnader. Möjlighet till hyreshöjning och ett lågt energipris ses påverka möjlighet att finansiera åtgärderna och att få lönsamhet i åtgärden. Fastighetsbolagets resurser påverkar också liksom den kunskap som finns internt kring energieffektiviseringsåtgärder.

 • 154.
  Rizzo, Agatino
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Johansson, Tim
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Wenngren, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap.
  Food on the Roof: Developing an IT platform to visualize and identify suitable locations for roof farming in cold climates2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this project was to explore the possibility to smartly integrate food production in cold urban environments. The main objective was to sketch an intelligent platform to guide a comprehensive, city-wide approach to urban farming in winter cities and assist city stakeholder.

  We have worked with large databases related to energy consumptions, performances, building stock and size, solar radiation, and so forth. The challenge for us was to integrate big data in a manner that is easy to understand and visualize for all audiences while matching the ambitions of local stakeholders for urban farming.

  Urban farming (UF) has social, economic, and environmental benefits: socially UF will bring people closer to nature and it can become a source of education for local schools and community; economically, UF targets the rapidly growing market of premium, fresh, biological food that is proudly produced locally and can be sold to local restaurants and other customers; environmentally, UF will decrease our reliance from far away and poorly controlled food chains, while decreasing environmental costs for transportation.

 • 155.
  Sandberg, Karin
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Byggteknik.
  Pousette, Anna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Byggteknik.
  Norén, Joakim
  RISE - Research Institutes of Sweden, Byggteknik.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Hållbarhetsutvärdering av byggnader: Case Ripan i Kiruna2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet innefattar flera parametrar och dessa kan mätas och värderas på många olika sätt. Att väga ihop de olika delarna för att uppnå hållbarhet genom att minimera förbrukad energi för uppvärmning och energi för att producera material till bygget samt investeringskostnader för material och kostnader för uppvärmning är fokus i denna rapport. Detta vägs samman med miljöpåverkan. En inledande studie för hållbarhetsoptimering av en mindre byggnad är genomförd med målet är att utveckla en övergripande metod för att ge bredare beslutsunderlag vid nybyggnad.

  Beräkningar av inbyggd energi, driftsenergi, investerings- och uppvärmningskostnader har genomförts för ett planerat hus på Camp Ripan i Kiruna. I beräkningen av byggnaden inkluderades klimatskärm (ytterväggar, stomstabiliserande element och grund) för två olika stommar av trä (träregelstomme och KL-trä). För miljöberäkningarna användes främst indata från EPDer och resultatet redovisas i form av klimatpåverkan, CO2-ekvivalenter.

  Den utvecklade metoden ger potential för bättre ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom ett optimerat val av byggnadsmaterial för byggnader. Optimeringsalgoritmen ger förslag på byggnadsmaterial med minst energiåtgång vid produktion, den sk inbyggda energin, samt vid uppvärmning under driftsfasen samt lägst kostnader. Miljöaspekten vägs också in i bedömningen för att få ett mer heltäckande beslutsunderlag för beställare och projektörer. Metoden är tänkt att i fortsatta studier vidareutvecklas för användning på mer komplexa byggnader som till exempel flerbostadshus.

  Resultatet från Case Ripan visar att regelkonstruktionen har lägst inbyggd energi, driftsenergi, investeringskostnad samt kostnad för uppvärmning under driftsfasen. Även miljöpåverkan från regelkonstruktionen var låg.

 • 156.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Gerth, Robert
  Design Evolution Scandinavia AB.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Jansson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Design automation in construction: An overview2016Ingår i: Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, Oct. 31st – Nov. 2nd 2016, Brisbane, Australia, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As the construction industry continues its digital journey the applications within design automation is growing, making development processes less time-demanding and more organized. Design automation applications can show design impact on e.g. cost, equipment availability, staff capabilities and buildability. It can also facilitate reuse of successful solutions instead of reinventing the wheel for every project. Thanks to automation it becomes easier to generate several solutions and trying different what-if-conditions. The field has many different approaches but an overview for construction where the connections between the different approaches are indicated is needed. The purpose of this paper is to describe our view of how the design automation fields of building information modelling, master models,  nowledge-based engineering, configuration, modularization, platforms and simulation are  onnected and to provide input to the design automation discussion in construction. Each of  hese areas are introduced and then they are analyzed in relation to each other and presented as an overview. These results will serve as a base for future studies.

 • 157.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Gerth, Robert
  Design Evolution Scandinavia AB.
  Viklund, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  A design automation development process for building and bridge design2016Ingår i: Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference 2016, Oct. 31st – Nov. 2nd 2016, Brisbane, Australia, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing industrialization and standardization of construction opens up for the field of design automation. Such applications, for buildings and infrastructural products, are starting to appear by using software from the manufacturing industry. A challenge is, however, to develop such design automation applications since approaches combining product analyses, requirements management, and development of product platforms and configurators are lacking for construction. Using a bottom up approach to study existing best practice and create more general approaches is one way. In this paper we study the design automation development process from three cases; 1) edge beams, focusing on requirements management, 2) outer non-bearing walls, considering configurator development, and 3) end frame bridge superstructures, featuring the development of generic analysis procedures. These three processes are analyzed and merged into a more generic process which can be used to guide future developments of design automation applications within construction.

 • 158.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Jensen, Patrik
  Design Evolution AB.
  Ramic, Ida
  Skanska.
  Knowledge-based bridge design2016Ingår i: IABSE CONGRESS, STOCKHOLM, 2016: Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment / [ed] Lennart Elfgren, Johan Jonsson, Mats Karlsson, Lahja Rydberg-Forssbeck and Britt Sigfrid, H - 8093 Zürich, Switzerland, 2016, s. 328-336Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing industrialization and standardization of construction opens up for the field of design automation, and possibilities to work with several what-if-conditions and several product candidates instead of just one or two during design. Design automation applications for building component and infrastructural part design are starting to appear within construction, but methodologies for developing such applications are few. Knowledge-based engineering (KBE) is a label for automation of routine design and analysis tasks originating from the automotive and aerospace industries. Current KBE methodologies need to be adapted for construction in order to be effective. This paper presents a method for design automation of bridges and discusses similarities and strengths in comparison with current KBE methods. A case is presented where the bridge was divided into modules and the method was used to develop generic analysis procedures for the main beam of an end frame bridge. The biggest challenge was to define the dimensioning values. The study however indicated that the time for design and review of bridges can be reduced through design automation. This paper also stresses the importance of following and keeping a method updated, when developing design automation applications, to ensure future success.

 • 159.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Kokkolaras, Michael
  Larsson, Tobias
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Produkt- och produktionsutveckling.
  Oldenburg, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Material- och solidmekanik.
  Boart, Patrik
  Volvo Aero Corporation, Sverige.
  Projekt: Strukturell konceptuell konstruktion och analys av helajetmotorer - en METodik för OPtimering, Integration och Automatisering (METOPIA)2009Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Detta projekt är en fortsättning på förstudieprojektet NFFP4202 - Helmotormodell för systemanalys av mekaniska egenskaper där en plattform, samt en pilot som demonstrerade plattformens förmåga i ett industriellt sammanhang, utvecklades. Detta projekt fokuserar på vidareutveckling av den framtagna plattformen med optimeringsteknologi och simuleringsdriven produktutvecklingsmetodik för att via produktdefinitionen (jetmotorkomponenterna) balansera flera olika funktionsbehov (t ex strukturdynamiska, aerodynamiska, termodynamiska) och skapa möjligheter till effektivare analyser av helmotorkoncept. Resultatet är en metodik innefattande systemangreppssätt, modelluppbyggnad, modellarkitektur samt analys, som tillämpas på ett realistiskt scenario genom en pilot.

 • 160.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Kokkolaras, Michael
  Larsson, Tobias
  Lindgren, Lars-Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Material- och solidmekanik.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Produkt- och produktionsutveckling.
  Oldenburg, Mats
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Material- och solidmekanik.
  Projekt: NFFP4 - Helmotormodellering2009Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet NFFP Projekt: V4202 Helmotormodellering

 • 161.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Shadram, Farshid
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Multidisciplinary Optimization of Life-Cycle Energy and Cost Using a BIM-Based Master Model2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 1, artikel-id 286Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Virtual design tools and methods can aid in creating decision bases, but it is a challenge to balance all the trade-offs between different disciplines in building design. Optimization methods are at hand, but the question is how to connect and coordinate the updating of the domain models of each discipline and centralize the product definition into one source instead of having several unconnected product definitions. Building information modelling (BIM) features the idea of centralizing the product definition to a BIM-model and creating interoperability between models from different domains and previous research reports on different applications in a number of fields within construction. Recent research features BIM-based optimization, but there is still a question of knowing how to design a BIM-based process using neutral file formats to enable multidisciplinary optimization of life-cycle energy and cost. This paper proposes a framework for neutral BIM-based multidisciplinary optimization. The framework consists of (1) a centralized master model, from which different discipline-specific domain models are generated and evaluated; and (2) an optimization algorithm controlling the optimization loop. Based on the proposed framework, a prototype was developed and used in a case study of a Swedish multifamily residential building to test the framework’s applicability in generating and optimizing multiple models based on the BIM-model. The prototype was developed to enhance the building’s sustainability performance by optimizing the trade-off between the building’s life-cycle energy (LCE) and life-cycle cost (LCC) when choosing material for the envelope. The results of the case study demonstrated the applicability of the framework and prototype in optimizing the trade-off between conflicting objectives, such as LCE and LCC, during the design process.

 • 162.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Risberg, Mikael
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Energivetenskap.
  Ljung, Anna-Lena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Strömningslära och experimentell mekanik.
  Varagnolo, Damiano
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Signaler och system.
  Xiong, Damiano
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Nilsson, Michael
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, CDT.
  A modelling methodology for assessing use of datacenter waste heat in greenhouses2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, the number of datacenters establishments are steadily increasing thanks to green, stable and affordable electricity, free air cooling, advantageous energy taxes and well-developed Internet fiber infrastructures. Even though datacenters use a lot of energy, the waste heat that they create is seldom reused. A possible cause is that this waste heat is often low grade and airborne: it is therefore hard to directly inject it into a district heating system without upgrades, which require additional energy and equipment that generate extra costs. One option for reusing this heat without needs for upgrades is to employ it for heating up greenhouses. But assessing the feasibility of this approach by building physical prototypes can be costly, therefore using computer models to simulate real world conditions is an opportunity. However, there is a lack of computer modelling methodologies that can assess the possibility of using waste heat from datacenters in greenhouses in cold climates.

  The objective of this paper is therefore to propose such a methodology and discuss its benefits and drawbacks in comparison with other research studies. This methodology combines computational fluid dynamics, process modelling and control engineering principles into a computer model that constitutes a decision support system to study different waste heat and greenhouse or mushroom house scenarios.

  The paper validates the strategy through a case study in northern Sweden, where we assess the amount of produced waste heat by collecting temperature, relative humidity, and fan speed data for the air discharged from the datacenter.

  The resulting methodology, composed by conducting measurements and computer models, calculations can then be used for other datacenter operators or greenhouse developers to judge whether it is possible or not to build greenhouses using datacenter waste heat.

 • 163.
  Sandberg, Marcus
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Tyapin, Ilya
  University of Agder.
  Kokkolaras, Michael
  McGill University.
  Lundbladh, Anders
  GKN Aerospace.
  Isaksson, Ola
  Chalmers University of Technology.
  A knowledge-based master model approach exemplified with jet engine structural design2017Ingår i: Computers in industry (Print), ISSN 0166-3615, E-ISSN 1872-6194, Vol. 85, s. 31-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Successful product development requires the consideration of multiple engineering disciplines and the quantification of tradeoffs among conflicting objectives from the very early design phases. The single-largest challenge to do so is the lack of detailed design information. A possible remedy of this issue is knowledge-based engineering. This paper presents a knowledge-based master model approach that enables the management of concurrent design and analysis models within different engineering disciplines in relation to the same governing product definition. The approach is exemplified on an early phase structural design of a turbo-fan jet engine. The model allows geometric-, structural mechanics- and rotor-dynamic- models to be concurrently integrated into a multi-disciplinary design and optimization loop.

 • 164.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Projekt: Nya Giron2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Nya Giron är ett EU finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Projektets fokus ligger på infrastruktur och bebyggelse där tankar som ett gott liv, hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer är inkluderade.I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna kommun en vision om att skapa en ny mönsterstad på liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm. Nya Giron har som avsikt att tillsammans med kommunen och dess invånare utveckla lösningar där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse och infrastruktur. Tillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och näringslivet har en möjlighet att frodas.Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå Tekniska Universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik, Industriell produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik och träbyggnad.

 • 165.
  Schade, Jutta
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Project: InPro2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  InPro - Open Information Environment for Knowledge-based Collaborative Processes throughout the Lifecycle of a Building - was an industry-led collaborative research project aiming at the early design phase of a building. It was part-funded by the European Commission under framework program 6. The project started 1 September 2006 and ended 30 November 2010. Twenty partners were involved, representing eight countries across Europe.

 • 166.
  Shadram, Farshid
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Assessment and optimization of life cycle enrgy use in buildings2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Buildings account for 40% of all energy use in European countries. The European Union (EU) therefore encourages member states to adopt Energy Efficiency Measures (EEMs) and implement energy-efficient practices during building design to minimize the energy use of buildings. However, recent studies have shown that energy-efficient buildings may not always outperform conventional buildings in terms of Life Cycle Energy (LCE) use. This is mainly due to the trade-off between embodied and operational energy, and a reliance on EEMs that reduce operational energy while sometimes increasing embodied energy and LCE use. To improve buildings’ environmental performance, the impact of different EEMs on buildings’ energy use needs to be assessed from a lifecycle perspective, and methods for identifying optimal combinations of EEMs that minimize LCE use should be developed. Ideally, these methods should be integrated with building information modelling (BIM) to enable seamless data exchange and to help Architecture, Engineering and Construction (AEC) practitioners make optimal design decisions relating to EEMs. The work presented in this thesis had two overall objectives: (1) to explore the scope for developing BIM-supported method(s) for assessing and optimizing the impact of EEMs on buildings’ LCE use during the design process, and (2) use the BIM-supported method(s) for exploring the impact of various EEMs that are implemented and modified during the building design process on the buildings’ LCE use.

  The work presented in this thesis is based on an exploratory research design involving iterative cycles of (1) problem identification, (2) method development, (3) method examination, and (4) theory suggestion. In step 1, problems were identified by conducting literature studies and workshops with AEC practitioners, and analyzing archival data. In step 2, prototyping was used to develop methods to overcome the identified problems. In step 3, the applicability of these methods (or prototypes) was tested in case studies on actual and hypothetical building projects. Three case studies were conducted – one dealing with a low energy dwelling located in Kiruna, Sweden; another dealing with a multifamily residential building in Uppsala, Sweden; and a third dealing with a hypothetical multifamily residential building in Stockholm, Sweden. In step 4, the results were compared to existing theories to strengthen existing knowledge and identify previously unrecognized findings.

  In relation to the first objective, the results obtained show that the factors and activities required to develop BIM-supported method(s) for assessing and optimizing the impact of EEMs on a building’s LCE use during the design phase are:

  • A database that stores external and building project data (e.g. BIM data) and links it to be used for assessment and optimization, providing access to the data whenever needed.

  • The development of interfaces using middleware applications to ensure interoperability and seamless automated exchange of information between BIM and other systems.

  • Predefined objects (i.e. building part and component recipes) that are stored in a database and linked to inventories and Environmental Product Declarations (EPDs) for the relevant materials, enabling assessment of the buildings’ embodied energy and LCE use.

  • The application of multi-objective optimization techniques (e.g. Pareto-based genetic algorithms) to identify optimal solution(s) for EEMs that minimize (optimize) the building’s LCE use.

  In relation to the second objective of the thesis, the results obtained indicate that:

  • EEMs that are implemented and modified during the detailed design phase have much less influence on the building’s LCE use than those implemented in the early design phase. Highly influential EEMs related to the early design phase which were tested herein were the building’s shape, orientation, Window to Wall Ratio (WWR), and the selection of materials used in the building envelope.

  • Generally, thickening roof insulation has a strong beneficial effect on LCE use for buildings in Sweden.

  • For buildings using energy sources with high primary energy factors, the most effective way to reduce LCE use may be to implement many EEMs that reduce operational energy use. However, this approach may be less helpful for buildings using greener energy sources because in such cases the embodied energy may have a greater effect on the final LCE use.

  • The embodied energies of materials in the same class can vary significantly between suppliers. Such differences in embodied energy can be identified by considering the suppliers’ EPDs, the energetic contributions due to their mode of transportation from the site of production, and the distance between the site of production and the construction site.

  • If the developed optimization approach is used to identify optimal combinations of EEMs in the early design phase, designers can freely choose from a wide range of building shapes without greatly affecting LCE use. However, without early phase optimization, designs that use different building shapes may exhibit significantly different LCE use values.

  The results provide both theoretical and practical contributions that may be useful to researchers and AEC practitioners seeking to develop BIM-supported design processes and to reduce buildings’ LCE use by adopting appropriate EEMs. The results also show that embodied energy can be a major component of a building’s LCE use if the building’s design relies heavily on EEMs designed solely to reduce operational energy use. Policy makers and governmental bodies are thus advised to update regulations and building codes to reflect the importance of embodied energy so as to minimize the LCE use of new and retrofitting building projects.

 • 167.
  Shadram, Farshid
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Supporting the Embodied Energy Assessment in a BIM-driven Design Process2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Recent studies indicate that the embodied energy originating from the buildingmaterial supply chain (i.e. off-site production of materials and components andassociated transportation to the construction site) contributes significantly tothe total life-cycle energy use. Therefore, considering its impact during thebuilding design and pre-construction stage provides an opportunity to affect thebuilding energy use and sustainability performance. However, there are twomajor shortcomings with the life cycle assessment (LCA) tools used forassessment and reduction of the embodied energy use during the buildingdesign and pre-construction stage. (1) Many of the LCA tools use databasesbased on industry-average values which hinders the possibility to account forthe differences in the embodied impact of specific materials sourced fromindividual suppliers. (2) Lack of interoperability between the LCA tools andthe Building Information Modeling (BIM) software which has become an assetfor supporting decisions during building design and pre-construction. Thisinteroperability issue increases the amount of time and effort required forassessment of the embodied energy and also increases the risks for mistakes,misunderstandings and errors due to the manual re-entry of BIM data into the LCA tools.

  Therefore, the overall purpose of the research is to investigate the possibility tomitigate the aforementioned shortcomings by integrating the analyses of theembodied energy into a BIM-driven design process. Two research questionshave been defined: (1) What is a suitable data source for assessment of theembodied energy? (2) How can the embodied energy assessment be integratedinto a BIM-driven design process?

  To address the first research question in identifying a suitable data source forassessing the embodied energy, literature studies were conducted to provideinsights into the existing Life-Cycle Inventory (LCI) data used for assessmentof the embodied energy. To address the second research question, several caseswere studied using a prototyping approach which enabled the identification ofrequired processes and functions for supporting assessment of the embodiedenergy in a BIM-driven design process.

  The result of the literature studies and answer to the first research questionindicate that Environmental Product Declaration (EPD) of materials andcomponents can be recognized as a suitable data source for assessment of theembodied energy. EPDs provide a detailed LCA data for a specific productwhich is implemented according to Product Category Rules (PCR) and verifiedby an independent third party. PCRs provide pre-established guidelines andrequirements for the LCA of a certain product category and by this meanensure the principle for comparability of the LCA data. The main outcome ofthe second research question is a framework which highlights the requiredprocesses for facilitating and supporting assessment of the embodied energy ina BIM-driven design process. The framework uses the suppliers’ EPDs tosupport the design decisions and enable assessment of the embodied impactcaused by the building material supply chain. The framework also ensuresBIM-LCA interoperability by integrating the Extract, Transform Load (ETL)technology with BIM, enabling an automated or semi-automated assessmentprocess, to reduce the amount of time, efforts and risks for mistakes that wasreported to be the major obstacles within the embodied energy assessment.

 • 168.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Johansson, Tim
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  An integrated BIM-based framework for minimizing embodied energy during building design2016Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 128, s. 592-604Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assessment of the embodied energy associated with the production and transportation of materials during the design phase of building provides great potential to profoundly affect the building’s energy use and sustainability performance. While Building Information Modeling (BIM) gives opportunities to incorporate sustainability performance indicators in the building design process, it lacks interoperability with the conventional Life Cycle Assessment (LCA) tools used to analyse the environmental footprints of materials in building design. Additionally, many LCA tools use databases based on industry-average values and thus cannot account for differences in the embodied impacts of specific materials from individual suppliers. To address these issues, this paper presents a framework that supports design decisions and enables assessment of the embodied energy associated with building materials supply chain based on suppliers’ Environmental Product Declarations (EPDs). The framework also integrates Extract Transform Load (ETL) technology into the BIM to ensure BIM-LCA interoperability, enabling an automated or semi-automated assessment process. The applicability of the framework is tested by developing a prototype and using it in a case study, which shows that a building’s energy use and carbon footprint can be significantly reduced during the design phase by accounting the impact of individual material in the supply chain.

 • 169.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Assessment of the Energy Use and CO2 Emissions from a Construction Site: An Integrated BIM-DES-LCA Framework2017Ingår i: ICCREM 2016: BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016 / [ed] Wang Y.,Al-Hussein M.,Shen G.Q.P.,Zhu Y., Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017, s. 518-526Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The building sector contributes significantly to the energy use and related greenhouse gas (GHG) emissions. Prior research has mainly focused on the impacts associated with material selection and building operation, thereby the embodied impact of the construction phase has got limited attention. The construction phase usually suffers from an inherent uncertainty in which construction operations, activities, and resources interact with each other in a complex manner. The discrete event simulation (DES) has been recognized to be a consistent simulation approach to capture these uncertainties and interactions. DES can also complement conventional life cycle assessment (LCA) tools, used for sustainable design and environmental strategies. However, the major challenge has been the implementation of the DES into practice which needs significant effort and work in order to create a realistic model of the construction process. To overcome this obstacle, this paper proposes a framework that integrates building information modeling (BIM), DES, and LCA in order to support the environmental evaluation and also facilitate implementation of the DES model by utilizing the data-rich BIM. Finally, the practical application of the proposed BIM-DES-LCA framework is demonstrated in a preliminary prototype and the areas where further development is required have been highlighted to address in future research

 • 170.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  An Integrated BIM-based framework for the optimization of the trade-off between embodied and operational energy2018Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 158, s. 1189-1205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design choices with a unilateral focus on the reduction of operational energy for developing energy-efficient and near-zero energy building practices can increase the impact of the embodied energy, as there is a trade-off between embodied and operational energy. Multi-objective optimization approaches enable exploration of the trade-off problems to find sustainable design strategies, but there has been limited research in applying it to find optimal design solution(s) considering the embodied versus operational energy trade-off. Additionally, integration of this approach into a Building Information Modeling (BIM) for facilitating set up of the building model toward optimization and utilizing the benefits of BIM for sharing information in an interoperable and reusable manner, has been mostly overlooked. To address these issues, this paper presents a framework that supports the making of appropriate design decisions by solving the trade-off problem between embodied and operational energy through the integration of a multi-objective optimization approach with a BIM-driven design process. The applicability of the framework was tested by developing a prototype and using it in a case study of a low energy dwelling in Sweden, which showed the potential for reducing the building’s Life Cycle Energy (LCE) use by accounting for the embodied versus operational energy trade-off to find optimal design solution(s). In general, the results of the case study demonstrated that in a low energy dwelling, depending on the site location, small reductions in operational energy (i.e. 140 GJ) could result in larger increases in embodied energy (i.e. 340 GJ) and the optimization process could yield up to 108 GJ of LCE savings relative to the initial design. This energy saving was equivalent to up to 8 years of the initial design’s operational energy use for the dwelling, excluding household electricity use.

 • 171.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Exploring the effects of several energy efficiency measures on the embodied/operational energy trade-off: a case study of Swedish residential buildings2019Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Energy and Buildings, Vol. 183, s. 283-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The building design process is crucial in efforts to implement energy-efficient practices by adopting Energy Efficiency Measures (EEMs). However, design choices based solely on reducing operational energy use can significantly increase a building's embodied energy and Life Cycle Energy (LCE) use, because there is a trade-off between embodied and operational energy. This article presents a case study in which multi-objective optimization was used to explore the effects of various EEMs on the aforementioned trade-off. Optimal solution(s) for six different building shapes (rectangular, H-, U-, l-, T- and cross-shaped) based on two sets of EEMs were investigated and compared. The first set of EEMs consisted of EEMs that can be implemented or modified during the early design phase, such as the building's shape, orientation, Window to Wall Ratio (WWR), and constituent materials. The second set comprised EEMs that can be implemented later in the design phase (i.e. EEMs relating to the constituent materials). The LCE reductions achieved by finding optimal solutions for EEMs in the first set (ranged from 2175.2 to 3803.8 GJ) were significantly (over 5 times) higher than those achieved for the second set (ranged from 418.6 to 625.6 GJ) for all building shapes. Moreover, LCE use for pre-optimization building designs varied significantly with building shape. However, after optimization, the differences in LCE use between the optimal solutions of different building shapes were modest. This means that designers and construction companies can select building shapes based on customer requirements, but also highlights the importance of using multi-objective optimization during early design process to identify optimal combinations of EEMs that minimize LCE use.

 • 172.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Trade-off optimization of embodied versus operational carbon impact for insulation and window to wall ratio design choices: A case study2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 173.
  Shadram, Farshid
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Mukkavaara, Jani
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Olofsson, Thomas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  A BIM-Based Method for Analyzing the Trade-Off between Embodied and Operational Energy2017Ingår i: ICCREM 2016: BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016 / [ed] Wang Y.,Al-Hussein M.,Shen G.Q.P.,Zhu Y., Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017, s. 59--70Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research indicates that the operational energy and the embodied energy caused by production of building materials off-site (i.e., "cradle-to-gate" embodied energy) contribute to the major part of a building's total energy use, with roughly equal proportions. In addition, it has been reported that there is a trade-off between embodied-and operational energy which is mainly due to the use of additional materials with higher embodied energy and utilization of new appliances for construction of the building (or building of interest). Hence, application of sustainable strategies in early stages of the design phase, which enables evaluation of different design scenarios in terms of materials and systems, can provide a great scope to launch an optimization in the trade-off between embodied-versus operational energy. With respect to early stages of the design phase, Building information modeling (BIM) has become an applicable platform where its recent developments can provide interoperability with energy performance simulation (EPS) tools that enable assessment of the operational energy. However, existing BIM software generally lacks interoperability with conventional life cycle assessment (LCA) tools that are the main means for assessment of the embodied energy. Consequently, embodied energy assessment is often performed when the design has either been accomplished or developed to a relatively detailed level where there is less scope to investigate different design decisions for analyzing the trade-off between embodied-and operational energy. To overcome this obstacle, this paper presents a BIM-based method which strives to reduce the building's life cycle energy (LCE) use by accounting the trade-off between embodied-and operational energy at early stages of the design phase. The method is then exemplified by using an energy-efficient building case, demonstrating the applicability of the method in reducing the building's total energy use and also highlighting the areas where further development is required to address in future research

 • 174.
  Simu, Kajsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Middle managers’ perceptions of operations strategies at construction contractors2019Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 37, nr 6, s. 351-366Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Operations strategies focus on how a firm delivers value, while business strategies focus on what to deliver and where. Lean is an operations strategy prioritizing flow efficiency. In construction, empirical underpinning of operations strategies has been limited. The aim is to capture how perceptions of operations strategy in construction practice aligns with existing theories of operations strategy organized in decision categories. Nine in-depth interviews with contractor middle managers were transcribed and analyzed to capture their perceptions of operations strategies. Results show: (1) decision categories in construction differ from manufacturing, and (2) differences between resource and flow efficient operations strategies exist. A resource efficient strategy focuses cost and delivery as competitive criteria, while customer value is targeted in a flow efficient strategy. Proposed structural decision categories are standardization, organization and production planning, supply chain, and infrastructural decision categories are human resources, continuous improvement, long-term perspective, process vs. project, and performance measurements. Infrastructural categories are more difficult to replicate and render competitive advantage if successfully aligned with business strategy. An operations strategy strictly focused on project delivery, such as lean construction, is not automatically aligned with the business strategy, but can achieve satisfactory project performance.

 • 175.
  Simu, Kajsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Räisänen, Christine
  Construction Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Erikshammar, Jarkko
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose–A comprehensive intervention test platform, Valla Coach, including quantitative and qualitativemethods to measure and improve workflows on site and promote coaching and collective learning has beendeveloped jointly by researchers and practitioner. The study aims to describe the methodologicalunderpinning of the platform, and discusses the preliminary results and implications.

  Design/Methodology/Approach–Expansive Learning Theory grounded in a cultural–historicalperspective underpins the conceptual realisation of the test platform. The viability of the platform was testedin four contextually different construction sites (and contractors), combining established and newmeasurement tools, qualitative intervention approaches and coaching according to the production challengesat hand.

  Findings–Valla Coach created a space on site where researchers-as-coaches and operatives converged toco-construct (new) knowledge and learn together. The knowledge that emerged from the interactions gained legitimacy through its situatedness and practical value for the operatives.

  Research Limitations/Implications–Valla Coach provides opportunities for researchers andpractitioners to probe the taken-for-granted. Moreover, a variety of methods and tools are tested in different contexts. The interventions prompt questioning of assumptions and make contradictions visible. Valla Coachremains work-in-progress and needs further evaluation and validation.

  Practical Implications–We contribute insights from negotiating socio-technical complexities, evaluating digital measurement tools and technologies and experiences of operatives. Tensions at the interface between the organisation and project are rendered visible.

  Originality/Value–A bottom–up approach that is a combination of practice-based tools and methods and of theories of learning and sustainable and continuous improvements where the operators are the main actors that enable productive activity.

 • 176.
  Sjöblad Hofacker, Mathias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Beslutsmodell för omvänd logistik inom industriellt byggande: En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Väderskyddande av lägenhetsvolymer är en viktig process vid industriell tillverkning av lägenhetsvolymer från lagring, transport till byggarbetsplats. Detta examensarbete behandlar väderskyddande av lägenhetsvolymer samt området omvänd logistik som handlar om flödet av produkter och material där fokus riktas mot återanvändning. Arbetets syfte är att lyfta kriterier inom omvänd logistik för att utveckla en beslutsmodell som används för att välja den mest lämpliga väderskyddslösningen. Examensarbetet bidrar även med ökad kunskap inom området omvänd logistik och hur det kan tillämpas i den industriella byggbranschen.

  Arbetet med att utveckla en beslutsmodell påbörjades genom att använda teori från omvänd logistik för att skapa beslutskriterier som ansågs viktiga vid beslutsfattande gällande väderskydd, kopplat till främst arbetsmiljö, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Beslutskriterierna som togs fram är viktiga faktorer som beaktas när val av lösning görs. Genom en fallstudie hos en industriell husbyggare analyserades den väderskyddsprocess som i nuläget används för att skydda företagets lägenhetsvolymer. En rad olika alternativa lösningar analyserades för att sedan sållas ut till ett fåtal som sedan jämförs med hjälp av den framtagna beslutsmodellen.

  Beslutsmodellens teoretiska kriterier vilka utvecklats från omvänd logistik analyserades för att se hur de ansågs fungera i den verkliga organisationen. Det framkom att det teoretiska området omvänd logistiks huvudområde har ett antal drivkrafter som främst kopplas mot tillverkningsindustrin som går att överföra till kriterier för beslut av hur lägenhetsvolymer skall väderskyddas. Vidare kunde författaren efter processkartläggning, intervjuer samt övriga iakttagelser se att det fanns en rad olika oklarheter rörande exempelvis kostnader, miljö samt arbetsmiljö som bör undersökas vidare. Flertalet av beslutskriterierna ansågs väl anpassade mot beslutet i fallstudien. Det som framkom som ett problem var att flera av de utvalda kriterierna med koppling till ekonomi, miljö och arbetsmiljö baserades på antaganden på grund av bristfällig information vid beslut. Därav skulle ytterligare fördjupningar behövas för ett noggrannare beslut. Även en rad anmärkningar utöver beslutskriterierna noterades och lyftes vidare i diskussionen. De berör viktiga punkter att beakta vid valet av  väderskyddslösning som författaren iakttagit under arbetets gång.

  Författaren kom fram till att beslutsmodellen fungerade väl vid beslut om väderskydd samt att de framtagna kriterierna ansågs relevanta. Beslutskriterierna i den slutgiltiga beslutsmodellen ses i bilaga 5. Potentiella förbättringsområden relateras främst till fördjupade undersökningar kring de ingående kriterierna för att leverera ett mer precist beslut. Författaren påpekar även att fler intervjuer med fler yrkesgrupper samt observationer skulle utveckla modellen till ytterligare anpassning. Även djupare analyser rekommenderas då flertalet av kriterierna saknade tillräckliga fakta för att leverera ett mer precist beslut. Genom beslutsmodellen samt presentationen av anmärkningar rekommenderas företaget att behålla nuvarande emballeringssystem medan man undersöker vidare om alternativet presenningshuv går att implementera.

 • 177.
  Sjödin, Elin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Certifiera enligt Miljöbyggnad GULD eller bygga BBR-standard?: En jämförande studie av merkostnaden för projektering och investering för byggherren2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 178.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Aktivitet: Träindustrin ska bygga nytt: krisdarabbad bransch ska moderniseras med 350 miljoner kronor2001Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 179.
  Stehn, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Engström, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Serrander, Peter
  AB Fristad Bygg, Sverige.
  Projekt: Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Att reducera beställarens osäkerhet vid beslut om att initiera byggprojekt genom att ta fram förslag på styrmedel anpassade för den industriella byggprocessen. För att utveckla dessa nya styrmedel avser projektet attstudera beställarnas nuvarande styrmedel, vilka huvudsakligen är utvecklade med utgångspunkt från det traditionella byggandet och därför anpassade efter detta, studera de specifika krav som en industriell byggprocess ställer, och jämföra beställarnas styrmedel med dessa krav för att identifiera eventuella gap och hinder för beställare att, vid beslut om att initiera byggprojekt, kunna beakta industriella byggalternativ tillsammans med mer traditionella.  

 • 180.
  Stehn, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Girhammar, Ulf Arne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Träteknologi.
  Jacquier, Nicolas
  Manninen, Janne
  Stora Enso Timber AB, Sverige.
  Brännström, Mattias
  Stora Enso Timber AB, Danmark.
  Project: Modular industrialised cross laminated timber housing2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Syfte  The project aim is to present structural detail design solutions of a cross laminated timber (CLT) building system incorporating structural and process efficiency, i.e., an industrial structural system design and verification. The work includes participation in pre-design, pilot project experience feedback optimization of an adapted production method (volume and/or element) by computer/laboratory testing of selected structural components and joints.

 • 181.
  Stehn, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Larsson, Tobias
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Project: Lean Wood Engineering2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  LWE är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom - industriellt träbyggande, - trämanufaktur samt - interiöra lösningar. LWE är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (koordinator), Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, VINNOVA och tolv företag inom bygg- och trämanufaktursektorn. Kompetenscentret involverar ett trettiotal seniora forskare och doktorander.

 • 182.
  Stehn, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Söderholm, Erik
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Samuelsson, Johan
  Moelven ByggModul, Sverige.
  Projekt: Standardiserad projekteringsprocess2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syfte  Moelven ByggModul AB har för avsikt att vara en av Nordens ledande producenter av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik. För ett företag som strävar efter en industriell process är likformighet och standardisering nyckelord för att säkerställa kvalitet och kontroll på arbetet. En process som har olika utseende beroende på beställare är inte önskvärd. En möjlig väg att hantera problematiken är att arbeta med varianter på processen, analogt till metoden att arbeta med varianter på produkter (t.ex. SCANIA). För att komma dit måste dock den nuvarande processen standardiseras och återkommande moment rationaliseras och eventuellt automatiseras.  

 • 183.
  Stehn, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Uusitalo, Petri
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lavikka, Rita
  Engström, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion. Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Managing tension between exploitation and exploration in industrialized house-buildingManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Propose - Aim of this paper is to understand what constitutes exploitation, exploration and how the tension between exploitation and exploration is managed over-time. Dynamic capabilities provide means for companies to successfully survive in the long-run. However, these capabilities are poorly understood and less studied in house-building. Industrialized house-building often involves long-term investments and therefore provide a contemporary setting for studying dynamic capabilities empirically.

  Design/method/approach - A longitudinal case study was conducted to understand how an industrialized house-building company exploits and explores, reconfigures resources over time and deals with tensions between exploitative and explorative actions.

  Findings - The findings show several managerial activities to manage short-term variation and exploitation and long-term variation and exploration. The study also reveals how activities are employed to handle the tension between exploration and exploitation.

  Originality/value - The results challenge the assumption that trade-offs need to be made between innovation and efficiency. In contrast to previous findings, the study shows that the case company is not constrained in terms of a combined exploitative and explorative strategy to house-building.

 • 184.
  Szentes, Henrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Organizational tensions when managing interorganizational projects: Applying a paradox perspective on large construction projects in Sweden2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Over the years, technological developments and societal changes have forced companies to modify their organizing practices. Companies operating in the construction sector are no exception, but due to their project-based structure, it is more difficult to coordinate change initiatives. Indeed, the construction sector is often described as conservative and unwilling to adopt change. However, there is a growing interest and ambition within the construction sector to develop and implement new ways of working. In addition, the need to adapt organizing practices of large construction projects due to societal changes is particularly strong because large construction projects are very dependent on a wide range of societal stakeholders.Changes in organizing practices as well as contextual changes often create new and intensify existing organizational tensions. Because most large construction projects span organizations, tensions can emerge and develop at several organizational interfaces. For instance, tensions related to control and flexibility can emerge between the client and the contractor, within each of these parties, but also between the project organization and societal stakeholders. Another type of tension relevant to construction projects is between the exploitation of current knowledge to perform efficiently today and the exploration of new knowledge in order to innovate for tomorrow’s demands. The abovementioned tensions have a paradoxical nature, meaning that although both elements in the tension make sense, they appear to be impossible to combine. Yet, applying a paradox perspective on organizational tensions recognizes that both elements are required when organizing. Moreover, prior research has shown that due to interdependencies between different organizing activities, responses to tensions may evolve into reinforcing cycles, substantially impacting performance. Therefore, the aim of this thesis is to create an improved understanding of the dependencies between tensions at different organizational interfaces in large construction projects by applying a paradox perspective. Empirical material was drawn from a qualitative study of seven large construction projects in Sweden, including three rounds of interviews during a four-year period, site visits, and reading of project documentation. All projects had an original contract sum of at least 50 million Euros and durations over several years; they included both transport infrastructure and building projects. An initial analysis of changes that project managers in large construction projects perceived in their role due to changing external and internal conditions provided a better understanding of the origin and nature of tensions in contemporary large construction projects, resulting in Paper I. Moreover, specific questions on the subject of exploration/exploitation during the first round of interviews provided input to Papers II and III. The two concluding rounds of interviews focused on dependencies between the tensions related to control/flexibility at different organizational interfaces and, analyzed using a paradox perspective, resulted in Papers IV and V. This thesis contributes to the construction management literature by showing that despite institutional barriers, substantial changes in the organizing practices of large construction projects have occurred over the years. However, the statements and attitudes exhibited by several interviewees indicate that the construction sector’s reputation for being conservative has become institutionalized, blocking creativity and favoring exploitation over exploration. This thesis also contributes to the literature on managing large construction projects by showing that distinguishing between interorganizational and intraorganizational aspects is essential to achieving a better understanding of the dependencies between organizing activities. For instance, analyses using a systemic paradox perspective showed that tensions related to control/flexibility coexist at both interorganizational and intraorganizational interfaces and that there are interdependencies between the two tensions, resulting in reinforcing cycles. For example, urges from client governance to their project manager to increase control of the contractor translated into an increase of control over the contractor project manager by his/her governance forum in order to retain the contractor’s flexibility. This triggered further controls by the client, and so on, in a vicious cycle of control. Similarly, this thesis demonstrates that in order to better understand how exploration and exploitation in large construction projects is dependent on intraorganizational strategies and decisions, it is fruitful to apply a systemic paradox perspective and simultaneously analyze both intraorganizational and interorganizational aspects.In addition, this thesis contributes to the literature on paradoxical tensions by identifying tensions and reinforcing cycles simultaneously nested across both inter- and intraorganizational interfaces, thus further calling for a systemic view of paradoxical tensions.For practitioners it is therefore essential to reflect not only which project managers to appoint in large construction projects, but also simultaneously thoughtfully chose members of each governance forum to avoid vicious cycles to occur.

 • 185.
  Szentes, Henrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Reinforcing cycles involving inter- and intraorganizational paradoxical tensions when managing large construction projects2018Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 36, nr 3, s. 125-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, scholars have shown a growing interest in combining control and flexibility when organizing and managing large construction projects, in contrast with the traditional focus on control. Prior research recognizes that there is a paradoxical tension between control and flexibility, meaning that, while both approaches make sense individually, they appear impossible to combine. Large construction projects are interorganizational, which means that tensions between interorganizational control/flexibility coexist with tensions between intraorganizational direction/empowerment, but the interplay and possible reinforcing cycles involving the two tensions have rarely been investigated in prior research. A multiple case study of four large construction projects with three rounds of interviews show how intraorganizational direction/empowerment can influence interorganizational control/flexibility and vice versa, and demonstrate both vicious and virtuous reinforcing cycles that involve the two types of tensions. Therefore, contributing to the project management and construction management literature, it is argued that employing a systemic approach when studying interorganizational projects is essential. A systemic paradox perspective can reveal interdependencies between tensions at different organizational interfaces, improve the understanding of how individuals in all managerial positions interplay, and explain how reinforcing cycles emerge and develop; this is important to recognize when organizing, staffing and managing large construction projects.

 • 186.
  Tsao, Cynthia
  et al.
  Consigli Construction Co.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Development of a materials management strategy to enable continuous work flow on-site2017Ingår i: IGLC 2017: Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017 / [ed] Brilakis I.,Walsh K.,Sacks R., The International Group for Lean Construction , 2017, s. 853-860Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When project teams are pressured to limit internal or external Lean coaching due to budgetary concerns, Lean coaches may not have sufficient time to guide project teams in materials management to support milestones. Consequently, while organized project teams will make the time to develop a strategy for managing key materials that impact the critical path, disorganized project teams will more likely manage most materials on an ad-hoc basis. This lack of a materials management strategy then leads to unrealized profits and hidden wastes on projects. As a result, this research seeks to investigate how to develop a basic materials management framework to help project teams begin determining which bulky materials should be: (1) Using a pull system (e.g., through the use of Kanban cards or milk runs) to coordinate deliveries, (2) Kitted off-site vs. on-site, and (3) Organized into prefabricated assemblies. Specifically, this paper will identify various questions, calculations, and artefacts (e.g., equipment for handling and staging materials, signage used to make the materials management strategy transparent to all project participants) that contribute to establishing a comprehensive materials management strategy. In particular, space management emerges as an important tool to organize the flow of materials to match job-site installation rates.

 • 187.
  Uusitalo, Petri
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Understanding development of dynamic capabilities in industrialized house building: A case study2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Industrialized house building of multi-storey residential buildings is not only gaining practical importance in Sweden but is also emphasized as a way for companies to address the demands for lower and more predictable production costs, shorter delivery times and higher product quality. However, to be competitive on the market, IHB companies need to protect and capitalize their specific investments into platforms and organizations. The engagement inplatforms and industrialized way of working, it is not just about the complexity of integration but it is also about having a capability over time to handle this market variation (i.e. dynamic capabilities). Industrialized house building has mainly been investigated from an operational view, leaving a gap in the characterization from a strategical (dynamic) view.

  Purpose of this research is to increase understanding about industrialized house building, from a dynamic capability view, described the characteristics of industrialized house building through exploring and describing the evolution and development of and industrialized house building company. An in-depth, longitudinal case study approach was adopted to get and deeper understanding of the development of dynamic capabilities in an industrialized house building company. The unit of analysis was the long-term interaction between house-market development, the case company’s business development, and external collaboration activities between the years 1993 and 2018. The findings from the case study were then analyzed against a theoretical framework based on dynamic capabilities.

  Industrialized house building can be characterized by a set of dynamic capabilities constructs that are evolved and developed in order to cope with the changing conditions derived from both internal and external factors, entailed in entrepreneurship and long-term thinking. The findings indicate that the organization's focus may vary between different kinds of dynamic capabilities over-time. In addition, findings indicate that development of dynamic capabilities supporting collaboration and building trust to the market was of importance at the beginning of their journey. These dynamic capabilities evolved in close relations with external partners, due to external market pressure. This study also indicates that path dependency affects the development of dynamic capability, through collaboration, trust, and learning – which influence how the company behaves and through their investments in a platform constraining future actions.

 • 188.
  Uusitalo, Petri
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Engström, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Detecting and understanding bottlenecks in production using multiple methods2017Ingår i: ICCREM 2016: BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016 / [ed] Wang Y.,Al-Hussein M.,Shen G.Q.P.,Zhu Y., Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017, s. 307-315Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a competitive situation where clients demand for high responsiveness to order-specific requirements, suppliers of volumetric preassemblies are struggling to maintain efficiency in production. In operation management literature, bottleneck detection has been suggested as key to continuous improvement processes in manufacturing. Yet, there is no consensus on definition and detection of bottlenecks. In an ongoing study, aiming to better understand manufacturing implications of high responsiveness to unique clients' specifications, a volumetric preassembly company providing prefabricated bathroom pods was addressed. Bottlenecks were explored based on three methods suggested in the literature i.e. by asking knowledgeable employees, by observing WIP inventory, and by analyzing process data in a field experiment. By juxtaposing the results, a mixed and somewhat contradictory view was displayed of bottlenecks and their potential root causes. Thus, a more complex view emerges of how to understand and address bottlenecks to improve production efficiency, highlighting the need to potentially extend shop-floor assessments to include supplier and client interfaces.

 • 189.
  Uusitalo, Petri
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lavikka, Rita
  Overcoming path dependency through dynamic capabilities in an industrialized house building company: a case studyManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Theoretical research has argued that dynamic capabilities, in the form of managerial activities for exploration and exploitation, are crucial for the long-term survival and prosperity of companies. Empirical research on dynamic capabilities is, however, scarce. Especially the construction sector needs understanding on concrete managerial activities that will help companies to overcome their path dependencies and in the long run to transform their project-based business towards process-based business with higher quality and productivity through industrialisation. We conducted a longitudinal case study of a traditional construction company that was able to transform into a successful industrialised timber house-building company. Our data consists of interviews and archival data over the pars 25 years. We analyse the interplay between the external house-market development, the case company managers’ exploitative and explorative activities, and the application of company’s external resources between the years 1993 and 2018. Our case findings show that collaboration with other organisations and an entrepreneurial mind-set of the company managers have enabled the company to change its focus over the years, in response to external changes and market needs. Our case reveals how path dependency and dynamic capabilities have moulded the case company over the years.

 • 190.
  Uusitalo, Petri
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Brege, Staffan
  Linköping University IEI (Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling) Department of Management and Engineering.
  Wernicke, Brian
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Reciprocal dynamic effectiveness for industrialized house builder2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To achieve competitive advantage, companies have different capabilities that supports a reciprocal and dynamic effectiveness way of operating. This research aim to extend theory about business models and get deeper understanding on how industrialized house building coordination takes place and the dynamic aspects of the coordination. It was conducted as case study, using two deliberately different industrialized house building companies. The results indicates processes links to reciprocal dynamic effectiveness here are complex, no single answer as for how reciprocal dynamic effectiveness in IHB can be described, due to because its complexity. The empirical data, implies that if a company takes active actions in jointly inall  all four dimensions in the model must be considered. The theoretical contribution lies in the definition of reciprocal and dynamic effectiveness needed to maintain a viable business model

 • 191.
  Viking, Anders
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Institutional complexity and the role of planning practitioners: findings from a Swedish development processArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 192.
  Viking, Anders
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Engström, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Using coordination mechanisms to explore tension between industrialized house-building contractors and local planning authoritiesIngår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 193.
  Viklund, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Arkitekters syn på kravhantering vid byggnadsutformning: Resultatredovisning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 194.
  Viklund, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Design approaches in industrialized house building: A creativity perspective2017Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Industrialized house builders strive towards structure and control of their processes, including design. Such structure is seldom sought for in architectural design practice, where individuality and autonomy are considered essential. This is causing a tension in the construction industry as industrialized house builders and architects strive to improve their collaboration. In this licentiate thesis, a first step towards better understanding this tension is taken by exploring different design approaches from a creativity perspective. The analytical framework builds on a theoretical conceptualization of design approach features, including design task, design process, design organization, and knowledge sharing. A creativity perspective is added using heuristic or algorithmic design tasks; divergent or convergent design processes; autonomy or imposed structure from the design organization; and sole designer or teamwork as the basis for knowledge sharing. This framework is used to analyze four empirically explored design approaches, two focusing on platform development and two focusing on project specific design. Three of these are explored using a case study approach, while the fourth is explored through interviews with multiple architects.

  The architectural design approach’s features seem likely to facilitate creativity: the design task is mainly heuristic; the design process enables divergence; and the architects have autonomy in how to go about the design process. However, they experience a lack of knowledge sharing, which could further facilitate creativity. The studied standardized design development approach has the opposite features: the design task is mainly algorithmic; the design process facilitates convergence; and there is a clear structure with instructions of how each subtask should be executed. Hence, this design approach is not likely to facilitate creativity (which was also not its intention). The structure has however improved the design team’s knowledge sharing, which is likely to facilitate creativity.

  The two platform development approaches have a mix of features. Both design tasks are more algorithmic than heuristic and creativity was not expected of the design results. The design processes are clearly convergent. While the house platform development team is multi-functional and work in close collaboration, the design automation platform developers’ knowledge sharing is based on communication with the client’s organization, thus not enabling as many perspectives on the designed product. The design automation platform developers use a support structure with process descriptions and methods to ensure quality, motivated by the variety of platforms that they develop on a regular basis. The house product platform developers on the other hand, were expected to develop only this one platform. Hence, they worked autonomously, using the teamwork setting to progress and converge in the process.

  In summary, the creative intention seems related to how design is approached. If creativity is sought for, the design task is heuristic, and divergence and autonomy is promoted. If creativity is not sought for, structure seem to facilitate other benefits such as reliability and quality control. Knowledge sharing could however be potentially beneficial in most design approaches. By understanding that different design approaches will influence creativity in different ways, a first step has been taken towards understanding why architects and industrialized house builders approach design differently.

 • 195.
  Viklund, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Sandberg, Marcus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Jansson, Gustav
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Modularization based on commonalities in house-building requirements2017Ingår i: ICCREM 2016: BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016 / [ed] Wang Y.,Al-Hussein M.,Shen G.Q.P.,Zhu Y., Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017, s. 126-134Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Some of the requirements governing the design of houses are common between projects. This opens up for using modularization based on product commonalities. Though modularization is well known in the manufacturing industry, its use in house-building contexts is less studied. Even more scarce is research focusing on how requirement commonalities between one-of-a-kind products are found and managed in a modularization process. In this research, modularization from a requirements management perspective is empirically explored using a case study approach. Though the studied modularization process can be described as sequential, the process steps are highly interrelated, with overlaps and iterations. Commonalities are found by functional decomposition of the customer's portfolio projects, tracing technical solutions back to their initial requirements. These are balanced with the customer's requirements on the product and on the design automation tool. The requirement list is continuously updated based on portfolio analysis and communication of modularization results to the customer

 • 196.
  Volker, Leentje
  et al.
  Department of Management in the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Eriksson, Per-Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Kadefors, Anna
  Department of Real Estate and Construction Management, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Larsson, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  A case based comparison of the efficiency and innovation potential of integrative and collaborative procurement strategies2018Ingår i: Proceeding of the 34th Annual ARCOM Conference, ARCOM 2018 / [ed] Gorse, C. & Neilson, C.J., Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2018, s. 515-524Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate and compare in what ways different types of integrative and collaborative procurement strategies may enhance efficiency and innovation in public infrastructure projects. Further, implementation challenges are identified and discussed. Interview-based case studies were performed of ten infrastructure projects in Sweden and the Netherlands. The projects involve four types of collaborative procurement strategies - collaborative Design-Build (DB) contracts, Early Contractor Involvement (ECI) agreements, Design-Build-Maintain (DBM) contracts and Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) contracts. The findings indicate that the duration of the collaboration is fundamental in setting the limits for innovation and that early involvement as well as long-term commitments open up for more innovation. Naturally, the potential for increased efficiency is higher than for innovation and also occurs in collaborations with limited duration. These integrated project approaches, however, still appear to be in an early stage of learning. For a public repeat client to realise the full potential of a new strategy, it is important to have a long-term perspective and capabilities to analyse and learn from the experiences.

 • 197.
  Wang, Yaowu
  et al.
  Department of Construction Management, Harbin Institute of Techn.
  Feng, Kailun
  Department of Construction Management, Harbin Institute of Technology.
  Lu, Weizhuo
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  An environmental assessment and optimization method for contractors2016Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 142, nr 4, s. 1877-1891Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Construction-related environmental impacts have increased with the rapid urbanization in China. Contractors could mitigate the environmental impacts of a building's construction phase by developing an environmentally-friendly construction scheme. However, a construction scheme that performs well on one environmental metric may perform poorly on others. Moreover, it becomes challenging to select the best plan when various construction schemes and diverse environmental metrics need to be considered.

  This research explores how a multi-objective optimization method can provide Pareto optimal solutions that will help the contractor select a construction scheme that performs well on all environmental metrics. A quantitative environmental assessment and optimization method (EAOM) was established to evaluate and optimize the construction environmental performance using a combination of Life Cycle Assessment (LCA) and Particle Swarm Optimization (PSO). Assessment and optimization were implemented as two integrated and interactively functional modules to complement LCA in multi-objective decision support. In a case of reinforced concrete project, EAOM generated four Pareto construction schemes within 864 possible solutions in a remarkably short time. The results indicate that EAOM is an effective and efficient decision support tool that contractors can implement to improve the environmental performance of construction processes. 

 • 198.
  Wernicke, Brian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Foundation for Balancing Resources and Flow Efficiency in Industrialized Construction2017Ingår i: ICCREM 2016: BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016 / [ed] Wang Y.,Al-Hussein M.,Shen G.Q.P.,Zhu Y., Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017, s. 103-110Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Construction companies traditionally try to optimize their resource efficiency to minimize costs. Today's demand for value stream optimization along the whole supply chain cannot be resolved by that approach. To be able to strengthen the performance of the fragmented construction, supply chain measuring flow efficiency is essential to meet the customer's demand of shorter lead times. A literature study and an exploratory case study on a construction company and its supplier have been done to map existing key performance indicators (KPIs) for measuring both resource and flow efficiency. The outcomes from the literature study show possible KPIs and the connections between them. Results from the case study indicate that basic data for flow efficiency measurements exist in companies but these are underutilized. Balancing resource and flow efficiency is a challenge for all companies. Decisions made on how to manage production and construction affect this balance, thus creating a dynamic situation where the balance is different between building projects.

 • 199.
  Wernicke, Brian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande. Lindbäcks bygg.
  Simu, Kajsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Flow Dimensions at Swedish Construction Contractors2019Ingår i: Lean Construction Journal, ISSN 1555-1369, E-ISSN 1555-1369, Vol. 2019, s. 24-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research Question: How do different flow dimensions and their interrelations appear in Swedish construction settings?

  Purpose: To contribute to the ongoing discussion on flow in construction by providing empirical data to a proposed flow model and widening the current understanding within Lean Construction with theory from industrialized construction and operations management.

  Research Design: Transcriptions of nine in-depth interviews with managers at different Swedish contractors were utilized to identify different flow dimensions.

  Findings: Results show different patterns which describe contractors’ focus on different flow dimensions.

  Limitations: The study is performed in Swedish construction companies with limited generalizability to construction in general. Data collection based on interviews might struggle with objectivity and multi-case studies do not coincide with in-depth research in each single case.

  Implications: Different flow dimensions are relevant within construction contractors and should be addressed by either management activities or an operations strategy.

  Value for practitioners: Increased understanding of flow in construction based on empirical data enables management of different flow dimensions to evolve contractors’ operations strategies towards Lean Construction or industrialized construction.

 • 200.
  Wernicke, Brian
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Lidelöw, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Stehn, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande.
  Flow and resource efficiency measurement method in off-site production2017Ingår i: IGLC 2017: Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017 / [ed] Brilakis I.,Walsh K.,Sacks R., The International Group for Lean Construction , 2017, s. 861-868Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the focus remains primarily on high resource efficiency, the significance of flow efficiency in construction is continuously increasing. Flow and resource efficiency describe two competing target viewpoints, which focus on reducing non-value adding activities and maximizing resource utilization, respectively. Recent research has shown that balancing both perspectives provides a viable solution. However, the exact measurement of flow and resource efficiency in construction remains unclear. Therefore, the aim of this work is to evaluate a possible flow and resource efficiency measurement method in the off-site production context of volumetric element construction, and assess the industrial relevance thereof. Work sampling has been used to collect data from a building project flowing through the off-site production system. The validity of the method has been checked statistically, through a focus-group workshop and with calculation figures from the case company. Work sampling allows flow and resource efficiency measurements in an off-site production system. The method delivers current status figures of companies, yielding a balance between flow and resource efficiency.

12345 151 - 200 av 202
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf