Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Driessen, Peter P. J.
  et al.
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
  Hegger, Dries L.T.
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
  Kundzewicz, Zbigniew W.
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland. Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, Germany.
  van Rijswick, Helena F. M. W.
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law, Utrecht, The Netherlands.
  Crabbé, Ann
  Research Group Environment & Society, Sociology Department, Faculty of Social Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgium.
  Larrue, Corinne
  Paris School of Planning, Lab’Urba, Paris Est University, Marne La Vallée, France.
  Matczak, Piotr
  Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Priest, Sally
  Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, London, UK.
  Suykens, Cathy
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law, Utrecht, The Netherlands. Institute for Environmental and Energy Law, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Raadgever, Gerrit Thomas
  Sweco Netherlands, The Netherlands.
  Wiering, Mark
  Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands.
  Governance Strategies for Improving Flood Resilience in the Face of Climate Change2018In: Water, ISSN 2073-4441, E-ISSN 2073-4441, Vol. 10, no 11, article id 1595Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Flooding is the most common of all natural disasters and accounts for large numbers of casualties and a high amount of economic damage worldwide. To be ‘flood resilient’, countries should have sufficient capacity to resist, the capacity to absorb and recover, and the capacity to transform and adapt. Based on international comparative research, we conclude that six key governance strategies will enhance ‘flood resilience’ and will secure the necessary capacities. These strategies pertain to: (i) the diversification of flood risk management approaches; (ii) the alignment of flood risk management approaches to overcome fragmentation; (iii) the involvement, cooperation, and alignment of both public and private actors in flood risk management; (iv) the presence of adequate formal rules that balance legal certainty and flexibility; (v) the assurance of sufficient financial and other types of resources; (vi) the adoption of normative principles that adequately deal with distributional effects. These governance strategies appear to be relevant across different physical and institutional contexts. The findings may also hold valuable lessons for the governance of climate adaptation more generally.

 • 202.
  Ejdemo, Thomas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderholm, Patrik
  Michanek, Gabriel
  Ödberg, Christer
  Turismen och naturresurserna, konflikt eller samverkan?: en förstudie till ett rättsekonomiskt forskningsprojekt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Turismen har blivit en viktig näringsgren i Sverige, detta gäller både i storstadsregioner och på landsbygd. Landsbygdens - och inte minst Norrlands - särskilda nisch bygger i hög grad på naturupplevelser, såsom bl.a. forsränning, överlevnadskurser, jakt, fiske, exkursioner, fågelskådning etc. Anspråken på naturresurserna är dock många, och i flera fall finns en ökad risk för intressekonflikter kring utnyttjandet av exempelvis markområden. Denna rapport ut-gör resultatet av en förstudie till ett större forskningsprojekt vars huvudsakliga mål skulle vara att analysera möjligheterna för ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av de norrländska naturresurserna för turism- och rekreationsändamål, samt i vilken mån den rådande lagstift-ningen utgör ett hinder för att uppnå detta mål. Syftet med denna förstudie är att: (a) ge en översikt av tidigare nationell och internatio-nell forskning som bidragit med kunskap om naturens rekreationsvärden, samt om åtgärder genom vilka dessa värden kan förstärkas; samt (b) identifiera centrala intressekonflikter vilka möjliggör en analys av lagstiftningens roll för ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av naturresurserna. Vår genomgång av tidigare forskning visar att det finns ett såväl vetenskapligt som praktiskt värde i att utforma ett rättsekonomiskt forskningsprojekt där dagens lagstiftning och rättstillämpning skärskådas med samhällsekonomiska metoder, men där samtidigt dessa senare metoders begränsningar lyfts fram tydligare än vad som tidigare har varit fallet. Dessa begränsningar består främst i: (a) det begränsade utrymmet för deliberation och diskussion; (b) antagandet om kontinuerliga och exogena preferenser; samt (c) fokus på individuella snarare än kollektiva värden. Detta innebär att existerande värderingsmetoder med fördel kan kompletteras med ett starkare inslag av fokusgruppdiskussioner och s.k. medborgarjurys där preferenser kan skapas endogent via diskussioner med andra (inklusive experter). I rapporten argumenteras för att dessa nya angreppssätt är av stort värde för ett forskningsprojekt som rör den norrländska naturens turism- och rekreationsvärden, och de intressekonflikter som kan beröra realiserandet av dessa. Rapporten identifierar vidare fyra områden inom vilka denna forskning praktiskt bör kunna bedrivas: (a) allemansrätten och turismen; (b) gruvindustrin och turismen; (c) omställ-ningen av energisystemet och turismen; samt (d) markupplåtelser och upplevelseturism. På alla dessa områden finns ett tydligt utrymme för fruktbart mångvetenskapligt samarbete kring ett rättsekonomiskt projekt, där exempelvis lagstiftningens begränsningar och samhällsekono-miska konsekvenser kan belysas och kontrasteras utifrån såväl lagtext, förarbeten, och praxis som kompletterande preferensstudier av "stakeholders" samt allmänhet. Genom att fokusera forskningen på ett eller flera sådana områden lyfts också centrala frågor och problem fram som rör turism- och upplevelseproduktion i Norrland och dess koppling till nyttjandet av landsändans naturresurser och markområden.

 • 203.
  Ek, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bäckström, Lars
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Samhällsnyttans betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten analyserar hur begreppet samhällsnytta hanteras i tillståndsprövningen av vindkraft. Lagstiftningen ger ett visst utrymme att beakta vindkraftens betydelse för den lokala/regionala ekonomin. Förutom att vindkraften påverkar samhällsekonomin genom att bidra till elproduktionen påverkar utbyggnaden även lokal eller regional ekonomi och sysselsättning samt andra näringar. Hur stora effekterna blir på sysselsättning och inkomster på lokal/regional nivå, beror bland annat på på det lokala utbudet av de tjänster och den kompetens som efterfrågas.

  Såväl positiva som negativa externa effekter uppstår vid utbyggnad av vindkraft, men det finns ett tydligare utrymme i lagstiftningen att beakta vindkraftens negativa effekter, än att ta hänsyn till de positiva effekterna. För att säkerställa att även vindkraftens positiva miljöeffekter ges utrymme i lagstiftningen föreslår författarna att regelverket ändras, så att en bedömning av den miljömässiga nyttan av vindkraften - och andra liknande verksamheter – måste göras i prövningen av tillstånd. Detta skulle öka såväl transparensen och rättssäkerheten i besluten som den vägledande kapaciteten.

 • 204.
  Ek, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Lundmark, Carina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sandström, Annica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderasp, Johanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Stage, Jesper
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Challenges in Swedish hydropower: politics, economics and rights2017In: Research Ideas and Outcomes, E-ISSN 2367-7163, Vol. 3, article id e21305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two systems working in parallel have contributed to implementation difficulties in Swedish water governance. While the old system is designed to be predictable and stable over time, the new system is intended to be transparent and holistic, guided by the principles of Integrated Water Resource Management. The paper disentangles the challenges in Swedish water governance and proposes a blueprint for future research. The proposed research project is unique in the sense that it explores the imbalances between the new and the old water governance systems from a multi-disciplinary perspective, elaborating upon the clashes between the traditional, nationally based regulatory system and the new holistic water governance system from legal, political and economic perspectives.

 • 205.
  Ek, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Spegel, Elin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Analysing and evaluating flood risk governance in Sweden: Adaptation to Climate Change?2016Report (Other academic)
 • 206.
  Elenius, Lars
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Allard, ChristinaLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.Sandström, CamillaDepartment of Political Science, Umeå University.
  Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book examines the diverse use of Indigenous customary rights in modern landscapes from a multidisciplinary perspective. Divided into two parts, the first deals explicitly with Sámi customary rights in relation to nature conservation in the Nordic countries and Russia from a legal and historical perspective. The authors investigate how longstanding Sámi customary territorial rights have been reassessed in the context of new kinds of legislation regarding Indigenous people. They also look at the ideas behind the historical models of nature conservation. The second part deals with the ideas and implementation of new kinds of postcolonial models of nature conservation. The case of the Sámi is compared with other Indigenous people internationally with cases from Australia, New Zealand, Canada and India. The work investigates how the governance of protected areas has been influenced by the principles of equality and positive discrimination, and how it has affected the possibilities of establishing adaptive co-management arrangements for specific areas. How the legal situation of Indigenous peoples has been recognised in an international context is also investigated. The volume provides a multidisciplinary analysis of how the customary livelihood of Indigenous people has adapted to modern industrialised landscapes and also how postcolonial approaches have contributed to global changes of Indigenous rights and nature conservation models

 • 207.
  Elenius, Lars
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Allard, ChristinaLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.Sandström, CamillaDepartment of political science, Umeå Universitet.
  Indigenous Rights in Moders Landscapes: Nordic Conservation Regimes in Global Context2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book examines the diverse use of Indigenous customary rights in modern landscapes from a multidisciplinary perspective. Divided into two parts, the first deals explicitly with Sámi customary rights in relation to nature conservation in the Nordic countries and Russia from a legal and historical perspective. The authors investigate how longstanding Sámi customary territorial rights have been reassessed in the context of new kinds of legislation regarding Indigenous people. They also look at the ideas behind the historical models of nature conservation. The second part deals with the ideas and implementation of new kinds of postcolonial models of nature conservation. The case of the Sámi is compared with other Indigenous people internationally with cases from Australia, New Zealand, Canada and India. The work investigates how the governance of protected areas has been influenced by the principles of equality and positive discrimination, and how it has affected the possibilities of establishing adaptive co-management arrangements for specific areas. How the legal situation of Indigenous peoples has been recognised in an international context is also investigated. The volume provides a multidisciplinary analysis of how the customary livelihood of Indigenous people has adapted to modern industrialised landscapes and also how postcolonial approaches have contributed to global changes of Indigenous rights and nature conservation models.

 • 208.
  Elenius, Lars
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Sandström, Camilla
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Whose landscape is it anyway?: A multidisciplinary study on the concept of landscapes, and its potential to bridge the gap between social and ecological systems2011Conference paper (Refereed)
 • 209.
  Ellison, David
  et al.
  Umeå universitet.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Keskitalo, Carina
  Umeå universitet.
  Forest Governance: International, EU and National-Level Frameworks2009Report (Other academic)
 • 210.
  Englund, Natalia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Marknadsstörningsavgiften: En effektiv sanktion?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att den fria marknaden ska fungera finns det en mängd lagar som bestämmer vad som är okej eller inte. När en näringsidkare ska annonsera varor, tjänster eller annat för att locka kunder och andra företag finns det en mängd regler som denne ska förhålla sig till. Grunden för lagarna är att näringsidkaren ska iaktta en god affärssed. Om näringsidkaren inte följer reglerna, kan antingen konsumentombudsmannen eller domstolen förbjuda denne att fortsätta med marknadsföringen. Förbudet kan antingen meddelas med eller utan vite. Vid mycket allvarliga överträdelser av reglerna kan domstolen efter att konsumentombudsmannen väckt talan besluta att en marknadsstörningsavgift ska utdömas istället. Detta är den allvarligaste påföljden som kan meddelas en näringsidkare enligt marknadsföringslagen.

  Marknadsstörningsavgiften har funnits sedan 1995 som en sanktion i marknadsföringslagen. Även om sanktionen har funnits i drygt 20 år har det kommit relativt få avgöranden på området. I år trädde nya bestämmelser i kraft om marknadsstörningsavgiften. Det är ett förtydligande som har till syfte att göra sanktionen enklare att tillämpa mot de marknadsaktörer som stör marknadens funktion. 

 • 211.
  Engman, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Personlig assistans: Är det möjligt att sänka kostnaderna och fortfarande uppfylla LSS syfte?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har främst varit att redogöra för vem som har rätt till personlig assistans i Sverige. Sedan LSS och insatsen personlig assistans tillkomst år 1994 har reformer ständigt varit i fokus gällande kostnadsutvecklingen på området. Kostnaderna för personlig assistans har ökat stadigt för varje år som gått och med utredningar och besparingskrav från regeringen som följd. Med tiden har detta lett till strängare bedömningar gällande rätten till personlig assistans, vilket skapat oro hos brukarna. En huvudfråga i uppsatsen har därför varit huruvida det är möjligt att sänka kostnaderna för denna insats och fortfarande uppfylla lagstiftningens syfte. För att besvara frågan har den rättsdogmatiska metoden använts, det vill säga de olika rättskällorna lagstiftning, praxis och förarbeten har studerats för att hitta svar på frågan. Undersökningen visar att LSS, som är en rättighetslag, på ett sätt är mycket tydlig i sina mål och syften, men samtidigt lämnar stort utrymme för individuella bedömningar i varje enskilt fall. Vid bedömningar av rätten till personlig assistans och i vilken utsträckning, används i första hand lagstiftning. De närmare bestämmelser som legat till grund för utredningarna har dock i stor utsträckning utvecklats genom praxis. Den stora mängd praxis på området har lett till att lagstiftningen flera gånger har behövt förtydligats. När det gäller möjligheterna att sänka kostnaderna visar uppsatsen att det blir svårt att göra stora besparingar utan att sänka levnadsstandarden för de funktionsnedsatta.

 • 212.
  Enkvist, Joachim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renommésnyltning i den finska marknadsdomstolens rättspraxis2014In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, no 2, p. 91-109Article in journal (Refereed)
 • 213.
  Enkvist, Joachim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Renommésnyltning i finsk rättspraxis: Kommentar till MD 121/12 (Granströms)2013In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, no 6, p. 633-642Article in journal (Other academic)
 • 214.
  Enkvist, Joachim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Samtyckets betydelse i den digitala miljön2016In: Festskrift: ämnesföreningen Stadga r.f. 1996-2016 / [ed] Staffan Skult, Helsingfors: Edita , 2016, p. 17-30Chapter in book (Other academic)
 • 215.
  Enkvist, Joachim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Andersson, Mirja
  Immaterialrättsliga utmaningar i samband med 3D-printning2013In: BITA'13: proceedings of seminar on current topics in business, information technology and analytics, Helsingfors: Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola , 2013, p. 26-29Chapter in book (Other academic)
 • 216.
  Enkvist, Joachim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Björkwall, Pia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Miljöuttalanden i reklam: Reglering och rättspraxis kring grön reklam2012In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, no 6, p. 543-572Article in journal (Refereed)
 • 217.
  Enkvist, Joachim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Westerlund, Magnus
  Personuppgiftsskydd – med särskild betoning på profilering2013In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, no 2, p. 85-113Article in journal (Refereed)
 • 218.
  Enkvist, Joachim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Westerlund, Magnus
  Profilering: några synpunkter ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv2013In: BITA’13: Proceedings of seminar on current topics in business, information technology and analytics, Helsingfors: Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola , 2013, p. 17-20Chapter in book (Other academic)
 • 219.
  Enkvist, Joachim
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Westerlund, Magnus
  arcada.
  Profiling Web Users - In light of the Proposed EU Data Protection Regulation2013In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 36, no 4/143, p. 46-62Article in journal (Refereed)
 • 220.
  Ericsson, Martin
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Några bevisfrågor vid ringa narkotikabrott: En teoretisk vägledning för praktiska poliser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att utifrån ett polisiärt perspektiv undersöka om det för ringa narkotikabrott i form av bruk eller innehav går att sammanfatta vilken bevisning som krävs i tre särskilt intressanta situationer, nämligen vid bedömningen av beviskravet "skälig misstanke" för användning av tvångsmedel samt beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" vid bedömning av invändning om frånvaro av uppsåt respektive eget bruk i annat land. För att uppnå syftet har den rättsdogmatiska metoden med grund i rättskälleläran använts. Resultatet av undersökningen har visat att även om det finns mindre avsteg i JOs och domstolarnas bedömningar så får ändå JOs uttalanden och domstolarnas domskäl anses vara konsekventa och användbara utifrån ett polisiärt perspektiv, som vägledning för hur bevisningens styrka bedöms på ett generellt plan.

 • 221.
  Eriksson, Caroline
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Laukkanen, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Konflikten mellan renskötande samer och lokalbefolkningen i Lappland: En analys av ansökningar om skoterförbud och bygglov inom samebyars betesområde2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är dels att analysera gällande rätt i frågor angående samebyars ansökan om skoterförbud enligt terrängkörningslagstiftningen samt övrig lokalbefolknings ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), dels att studera ett urval av kommun och länsstyrelsens beslut gällande skoterförbud och bygglov. Fokus ligger på landskapet Lappland, till största del Gällivare och Kiruna kommuner, och uppmärksammar lokala konflikter. Uppsatsen utgår ifrån renskötande samer. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i uppsatsen har vi begärt ut beslut av kommun och länsstyrelse gällande ansökan om skoterförbud av samebyar samt bygglovsansökningar av övrig lokalbefolkning. Fortsättningsvis har vi analyserat besluten för att kunna jämföra dessa med gällande rätt. Detta har resulterat i att vi kunnat se skillnader och likheter mellan kommun och länsstyrelsens beslut. Vidare redogör vi för rekvisit i de aktuella lagrummen som ligger till grund för uppsatsen och undersöker hur kommun och länsstyrelsen tillämpar dessa. I uppsatsen analyserar vi även hur proportionalitetsprincipen beaktas och tillämpas i de utvalda besluten. I beslut gällande bygglov och uppförande av byggnad på bebyggd fastighet är huruvida ett område omfattas av ett riksintresse för rennäringen eller inte en utgångspunkt i både kommunen och länsstyrelsen beslut. I ärenden där området omfattades av ett riksintresse är bedömningen mer strikt och besluten grundades med stor hänsyn till rennäringens intresse med anledning av att det har ett särskilt skydd i Miljöbalken (1998:808) 3 kap. 5 §. Om ett område är av riksintresse skall de skyddas om åtgärden påtagligt försvårar verksamheten. Dock är det höga krav för att uppfylla rekvisitet ”påtagligt försvårar”. En gemensam nämnare vad gäller beslut om terrängkörning är att kommunen och länsstyrelsen använder proportionalitetsprincipen på olika sätt. Kommunen tar mer hänsyn än länsstyrelsen till principen. Kommunen resonerar således kring vad som kan anses proportionerligt samt gör en mer omfattande avvägning i att skoterförbudet inte ska vara större än det som är nödvändigt för ändamålet. Vidare kan vi inte se en röd tråd i besluten om skoterförbud då de vilar på olika grunder och är utformade på olika sätt. Detta bedömer vi vara resultatet av ett oklart rättsläge. I och med att gällande rätt är otydlig skapar det utrymme för exempelvis kommunen att tolka och ”diskutera fram” egna slutsatser. En mer tydlig utformning av lagen skulle resultera i mer likartade beslut. Vidare bedömer vi att faktorer såsom medling mellan parterna, respekt för varandra och en förståelse för varandras intressen kan skapa ett bättre samtalsklimat och på sikt en lägre konfliktnivå.

 • 222.
  Fahlgren, Sara
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Krisstöd till jordbrukare: Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. Syftet har även varit att undersöka om den nuvarande regleringen ger tillräckligt med stöd till svenska bönder. En kort presentation av vad statsstöd är för något har genomförts och under vilka förutsättningar man kan erhålla statsstöd för andra typer av händelser har utretts. De olika rättskällorna för olika typer av krisstöd har identifierats i EU-rätt samt svensk rätt. För att identifiera de rekvisit som behöver uppfyllas för att kunna erhålla krisstöd har den EU-rättsliga metoden samt den rättsdogmatiska metoden använts. Med dessa metoder har det redogjorts för vilka typer av naturkatastrofer samt händelser som kan likställas med naturkatastrof som behöver inträffa för att kunna erhålla stöd för skador som uppstått som en direkt följd av händelsen. Det har även redogjort för vilka förutsättningar i övrigt som måste vara uppfyllda för att krisstöd ska kunna erhållas av jordbrukare. Slutligen har den komparativa metoden använts för att jämföra svensk rätt med EU-rätt för att kunna avgöra om det krävs en utfyllnad i svensk lagstiftning. Resultatet visar att för att kunna ge jordbrukarna det extra stöd som behövs undantas jordbrukarna från konkurrensreglerna i FEUF. Konkurrensreglerna är endast tillämpliga i den mån rådet och parlamentet beslutar om det. Detta visar den särskilda utsatthet jordbrukare runt om Europa befinner sig i. Undersökningen som utförts visar även att möjligheterna till att erhålla krisstöd för jordbrukare är större enligt EU-rätten än enligt den svenska rätten. I och med att förordning (2019:201) om stöd till lantbrukare som drabbats utav torkan 2018 antogs visar att Sverige har tagit ett steg i rätt riktning. Förordningen tillfredsställer dock inte det behov som finns hos svenska lantbrukare på grund av att det ges olika förutsättningar och krav för att kunna erhålla stöd och lantbrukare kan därmed gå miste om ersättning.

 • 223.
  Falk, Annika
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Socialtjänstlagen: Ett skyddsnät - men är det rättssäkert för våra äldre?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har behandlat ifall rättssäkerhet kan upprätthållas i förhållande till äldre personer som ansöker om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Med en klassisk juridisk metod klargörs vad som utgör skälig levnadsnivå, ett begrepp som har stor betydelse när den enskilde gör en biståndsansökan. I vårt samhälle har det alltid funnits, och kommer alltid att finnas personer som behöver stöd och hjälp för att klara av sin dagliga livsföring. Socialtjänsten fungerar som ett yttersta skyddsnät och vid varje ansökan ska en individuell bedömning företas. Vid bedömningen ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vi lever i ett land där kommuner till viss del själva får avgöra hur deras verksamhet ska utformas. Det har visat sig att enskilda i många fall begränsas att ansöka om insatser som går ”utöver” kommunernas egna riktlinjer. När den enskilde anpassar sig till det utbud som finns och när önskningar inte dokumenteras sätts rättssäkerheten ur spel. Utan avslag eller delavslag undanröjs möjligheten till domstolsprövning och chansen att skapa ny praxis. Utan domstolsprövning förlorar vi ett tillfälle att utvidga vad som kan komma att inrymmas i begreppet skälig levnadsnivå.

 • 224.
  Felton, Adam
  et al.
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Nilsson, Urban
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Sonesson, Johan
  Skogforsk, Science Park, 751 83, Uppsala.
  Felton, Annika M.
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Roberge, Jean-Michel
  Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå.
  Ranius, Thomas
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)), Uppsala.
  Ahlström, Martin
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Bergh, Johan
  Department of Forestry and Wood Technology, Linnæus University.
  Björkman, Christer
  Department of Ecology, SLU, Uppsala.
  Boberg, Johanna
  Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU, Uppsala.
  Drössler, Lars
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Fahlvik, Nils
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Gong, Pichen
  Department of Forest Economics, SLU, Umeå.
  Holmström, Emma
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Umeå University, Department of Geography and Economic History, Umeå universitet, Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Klapwijk, Maartje J.
  Department of Ecology, SLU, Uppsala.
  Laudon, Hjalmar
  SLU, Umeå.
  Lundmark, Tomas
  SLU, Umeå.
  Niklasson, Mats
  Southern Swedish Forest Research Centre, SLU, Alnarp.
  Nordin, Annika
  SLU, Umeå.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Stenlid, Jan
  Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU, Uppsala.
  Sténs, Anna
  Department of Historical, Philosophical and Religious studies, Umeå University.
  Wallertz, Kristina
  Asa Research Station, SLU, Lammhult.
  Replacing monocultures with mixed-species: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden2016In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 45, no Suppl. 2, p. 124-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Whereas there is evidence that mixed-species approaches to production forestry in general can provide positive outcomes relative to monocultures, it is less clear to what extent multiple benefits can be derived from specific mixed-species alternatives. To provide such insights requires evaluations of an encompassing suite of ecosystem services, biodiversity, and forest management considerations provided by specific mixtures and monocultures within a region. Here, we conduct such an assessment in Sweden by contrasting even-aged Norway spruce (Picea abies)-dominated stands, with mixed-species stands of spruce and birch (Betula pendula or B. pubescens), or spruce and Scots pine (Pinus sylvestris). By synthesizing the available evidence, we identify positive outcomes from mixtures including increased biodiversity, water quality, esthetic and recreational values, as well as reduced stand vulnerability to pest and pathogen damage. However, some uncertainties and risks were projected to increase, highlighting the importance of conducting comprehensive interdisciplinary evaluations when assessing the pros and cons of mixtures.

 • 225.
  Forsell, Cecilia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 226.
  Fournier, Marie
  et al.
  Laboratoire Géomatique et Foncier, Conservatoire National des Arts et Métiers, Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes.
  Larrue, Corinne
  Paris School of Planning, Lab'Urba, Paris Est University.
  Alexander, Meghan
  Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds.
  Hegger, Dries
  Environmental Governance, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Bakker, Marloes
  Environmental Governance, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Crabbé, Ann
  Research Group Society and Environment, University of Antwerp.
  Mees, Hannelore
  Research Group Society and Environment, University of Antwerp.
  Chorynski, Adam
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.
  Flood risk mitigation in Europe: how far away are we from the aspired forms of adaptive governance?2016In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, no 4, article id 49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Flood mitigation is a strategy that is growing in importance across Europe. This growth corresponds with an increasing emphasis on the need to learn to live with floods and make space for water. Flood mitigation measures aim at reducing the likelihood and magnitude of flooding and complement flood defenses. They are being put in place through the implementation of actions that accommodate (rather than resist) water, such as natural flood management or adapted housing. The strategy has gained momentum over the past 20. years in an effort to improve the sustainability of flood risk management (FRM) and facilitate the diversification of FRM in the pursuit of societal resilience to flooding. Simultaneously, it is increasingly argued that adaptive forms of governance are best placed to address the uncertainty and complexity associated with social-ecological systems responding to environmental challenges, such as flooding. However, there have been few attempts to examine the extent to which current flood risk governance, and flood mitigation specifically, reflect these aspired forms of adaptive governance. Drawing from EU research into flood risk governance, conducted within the STAR-FLOOD project, we examine the governance of flood mitigation in six European countries: Belgium, England, France, the Netherlands, Poland, and Sweden. Using in-depth policy and legal analysis, as well as interviews with key actors, the governance and implementation of flood mitigation in these countries is evaluated from the normative viewpoint of whether, and to what extent, it can be characterized as adaptive governance. We identify five criteria of adaptive governance based on a comprehensive literature review and apply these to each country to determine the “distance” between current governance arrangements and adaptive governance. In conclusion, the flood mitigation strategy provides various opportunities for actors to further pursue forms of adaptive governance. The extent to which the mitigation strategy is capable of doing so varies across countries, however, and its role in stimulating adaptive governance was found to be strongest in Belgium and

 • 227.
  Futter, Martyn N.
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment.
  Keskitalo, Carina H.
  Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Ellison, David
  Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Pettersson, Maria
  Strom, Anna
  Future Forests, Swedish University of Agricultural Sciences—SLU.
  Andersson, Elisabet
  Swedish Forest Agency.
  Nordin, Jessica
  Sveaskog.
  Löfgren, Stefan
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment.
  Bishop, Kevin
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment.
  Laudon, Hjalmar
  Department of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural Sciences—SLU.
  Forests, forestry and the water framework directive in Sweden: a trans-disciplinary commentary2011In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 2, no 1, p. 261-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Water Framework Directive (WFD) is an ambitious piece of legislation designed to protect and improve water quality throughout Europe. However, forests are only mentioned once in the WFD, and forestry is not mentioned at all, despite its potential implications for streams, rivers and lakes. Here we present a transdisciplinary commentary on the WFD and its implications for forests and forestry in Sweden. This commentary has been prepared by forestry stakeholders, biophysical and social scientists. While we were cognizant of a large body of discipline-specific research, there are very few inter- or trans-disciplinary commentaries which link academic and stakeholder perspectives on the WFD. We had originally felt that there would be little commonality in our concerns. However, we found significant areas of agreement. Our key areas of concern about the implications of the WFD for forestry in Sweden included: (i) concerns about what is meant by good ecological status and how it is assessed; (ii) a perceived lack of clarity in the legal framework; (iii) an inadequate environmental impact assessment process; and (iv) uncertainties about appropriate programs of measures for improving water quality. We were also concerned that ecosystem services provided by forests and the positive effects of forestry on water quality are inadequately recognized in the WFD.

 • 228.
  Gardelli, Teodor
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  Juridisk tillämpning av några filosofiska distinktioner2018Conference paper (Other academic)
 • 229.
  Gardelli, Teodor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Backman, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Gardelli, Viktor
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Gardelli, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching. Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Strömberg, Caroline
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Philosophical dialogues in education for persons with acquired brain injuries2016Conference paper (Refereed)
 • 230.
  Ghaleb, Ali
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  De sekundära påföljderna: En utredning av KöpL/CISG2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda under vilka förutsättningar prisavdrag och hävning kan aktualiseras enligt KöpL. Dessutom ska CISG:s förutsättningar för prisavdrag och hävning utredas. En jämförelse mellan de sekundära påföljderna i KöpL och CISG har gjorts. I denna uppsats ligger tyngdpunkten på svensk rätt. För att fastställa gällande rätt och besvara frågorna har en traditionell rättsdogmatisk metod använts. Det innebär att de allmänt accepterade rättskällorna har analyserats. Uppsatsen har avslutats med en analyserande del. I den analyserande delen har frågan beträffande förutsättningar för prisavdrag och hävning enligt KöpL och CISG behandlats. I den analyserande delen har även en jämförelse mellan KöpL och CISG gjorts. 

 • 231.
  Gidlund, Olivia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Barns och ungdomars skadeståndsansvar: En skälighetsbedömning enligt SkL 2 kap 4 §2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Gilissen, Herman Kasper
  et al.
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  Alexander, Meghan
  Flood Hazard Research Centre, Middlesex University.
  Matczak, Piotr
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poland.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Bruzzone, Silvia
  Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), France.
  A framework for evaluating the effectiveness of Flood Emergency Management Systems in Europe2016In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, no 4, article id 27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Society is faced with a range of contemporary threats to everyday life, from natural and technological hazards to accidents and terrorism. These are embodied within integrated emergency management arrangements that are designed to enhance preparedness and response to such incidents, and in turn facilitate a prompt recovery. Such arrangements must be inherently dynamic and evolve as new threats emerge or as existing threats change. An example of the latter is the changing nature of flooding, which is projected to increase in both frequency and severity with climate change. Recognizing this evolving threat, we focus on the evaluation of the effectiveness of domestic Flood Emergency Management Systems (FEMS) as components of integrated emergency management arrangements. Despite the extensive body of literature that documents success conditions of so-called effective emergency management more broadly, there have been only a few attempts to construct a comprehensive evaluation framework to support objective assessment and cross-country comparison. Addressing this gap, we formulate an evaluation framework specifically tailored to the study of FEMS in Europe, which is then provisionally applied to the study of FEMS in England (UK), France, the Netherlands, Poland, and Sweden. Important differences are observed in how FEMS have evolved in relation to differing contextual backgrounds (political, cultural, administrative, and socio-economic) and exposures to flood hazard. From this provisional assessment, a number of opportunities for, and constraints to, enhancing the effectiveness of FEMS in Europe are discerned. The evaluation framework thus serves as an important stepping stone for further indepth inquiry, and as a valuable tool for future comparative study.

 • 233.
  Goytia, Susana
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Schellenberger, Thomas
  University François Rabelais, Tours.
  van Doorn-Hoekveld, Willemijn J.
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law.
  Priest, Sally J.
  Flood Hazard Research Centre, Middlesex University.
  Dealing with change and uncertainty within the regulatory frameworks for flood defense infrastructure in selected European countries2016In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, no 4, article id 23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Whereas existing literature on the interactions among law, adaptive governance, and resilience in the water sector often focuses on quality or supply issues, this paper addresses adaptation in national water laws in relation to increasing flood risks. In particular, this paper analyzes the extent to which legal rules governing flood defense infrastructure in a selection of European countries (England, France, Sweden, and The Netherlands) allow for response and adaptation to change and uncertainty. Although there is evidence that the legal rules on the development of new infrastructure require that changing conditions be considered, the adaptation of existing infrastructure is a more complicated matter. Liability rules fail to adequately address damages resulting from causes external to the action or inaction of owners and managers, in particular extreme events. A trend toward clearer, and in some cases, increased public powers to ensure the safety of flood defense infrastructure is observed. The paper concludes that legal rules should ensure not only that decisions to build flood defenses are based on holistic and future-oriented assessments, but also that this is reflected in the implementation and operation of these structures.

 • 234.
  Grönlund, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Likställighetsprincipen: och dess innebörd inom kommunal lagstiftning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235. Gåhlin, Emil
  et al.
  Nilsson, Isabelle
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Söderholm, Patrik
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tillståndprocesser för kärnkraft: internationella lärdomar2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna rapport är att analysera och jämföra den lagstiftning som kringgärdar tillståndsgivningen för (i första hand) nya kärnkraftverk i ett antal utvalda länder. Rapporten kan på så sätt bidra med ett viktigt kunskapsunderlag för att diskutera ändamålsenligheten i olika nationella processer (inklusive den svenska). Analysen i rapporten bygger till stora delar på rättsvetenskapliga undersökningar, och behandlar såväl de formella kraven på tillstånd och fysisk planering samt former för medborgar-samverkan i respektive fall. Studien fokuserar i första hand på lagstiftningens utformning i de utvalda länderna, och i begränsad omfattning på praxis. Denna juridiska ansats kompletteras dock också med ett investerarperspektiv på lagstiftningen, dvs. en analys av hur de relevant rättsreglerna kan påverka investeringsbeslut i praktiken. Arbetet bygger till stora delar på synteser av tidigare studier samt intervjuer med forskare, elbolag och myndighetsrepresentanter i Sverige och utomlands. De länder som ingår i jämförelsen är Sverige, Finland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, USA, Sydkorea och Kanada. Dessa länder inkluderar de som nu investerar i kärnkraft samt de som nyligen reformerat sina tillståndsprocesser under de senaste åren. Viktiga skillnader länderna emellan belyses, t.ex. frågor som det politiska inflytandet i prövningen, förhållandet mellan den nationella och lokala makten, former för medborgarsamverkan, samt den övergripande transparensen och förutsägbarheten i lagstiftningen. Ambitionen är också att studera de praktiska konsekvenserna av den rådande lagstiftningen; empiriska erfarenheter finns i en del relevanta fall.

 • 236.
  Hansson, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Khan, Niklas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Principen om dold samäganderätt: Tillämpning på fast egendom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att utreda kriterierna för principen om dold samäganderätt och dess funktion samt hur principen aktualiseras i praktiken. Genom lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har principen analyserats. I rättspraxis har tre kriterier uppkommit för att kunna tillämpa principen om dold samäganderätt. Kriterierna syftar till att avgöra parternas avsikt med förvärvet. Det första kriteriet är att parternas avsikt ska ha varit att förvärva fastigheten för gemensamt bruk. Det andra kriteriet är att den dolda ägaren till egendomen ska ha bidragit ekonomiskt till förvärvet och det tredje kriteriet innebär att det ska finnas en gemensam partsvilja vid förvärvstillfället att samäga egendomen. När de två första kriterierna är uppfyllda, kan HD anta att det funnits en ömsesidig partsvilja. Principen om dold samäganderätt tillämpas vanligen i samband med att äktenskapet eller samboförhållandet upplösts. Det kan ske genom äktenskapsskillnad, separation eller att en av parterna avlider. När äktenskapet eller samboförhållandet upplösts ska en bodelning upprättas. Syftet med dold samäganderätt är att ge den dolda ägaren ett ekonomiskt skydd, genom att bli öppen ägare får den dolda ägaren möjlighet att ta del av tillgångarna i fastigheten vid bodelning eller utmätning. Den öppna ägaren är den make eller sambo som är angiven köpare i köpehandlingen. Det är den som besitter äganderätten till fastigheten till dess att den dolda ägaren omvandlas till öppen ägare.

 • 237.
  Heed, Rebecka
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Länström, Vendela
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kommunalt lag- och domstolstrots: Redogörelse för möjliga sanktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. Vart ansvaret för kommunalt lag- och domstolstrots ska riktas har också varit en central del i vårt arbete. Vår metod har varit rättsdogmatisk och har kompletterats av en undersökning riktad till de förtroendevalda i kommunfullmäktige i Luleå kommun. Resultatet för arbetet har utmynnat i en förståelse för varför det inte finns några sanktioner mot kommunalt lag- och domstolstrots. Det har för regeringen funnits en gränsdragningsproblematik mellan legalitetsprincipen och det kommunala självstyret. Vårt resultat har lett fram till förslag på möjliga sanktioner som kan motverka kommunalt lag- och domstolstrots utan för stort ingrepp i det kommunala självstyret.

 • 238.
  Hegger, Dries
  et al.
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Green, Colin
  Flood Hazard Research Centre, Middlesex University.
  Driessen, Peter
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Bakker, Marloes
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Dieperink, Carel
  Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.
  Crabbé, Ann
  University of Antwerp.
  Deketelaere, Kurt
  Institute for Environmental and Energy Law, KU Leuven.
  Delvaux, Bram
  Institute for Environmental and Energy Law, KU Leuven; Department of Electrical Engineering, KU Leuven.
  Suykens, Cathy
  Institute for Environmental and Energy Law, KU Leuven.
  Beyers, Jean-Christophe
  Institute for Environmental and Energy Law, KU Leuven.
  Fournier, Marie
  Université Francois Rabelais de Tours.
  Larrue, Corinne
  University of Tours.
  Manson, Corinne
  University of Tours.
  van Doorn-Hoekveld, Willemijn J.
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law.
  van Rijswick, Marleen
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law.
  Kundzewicz, Zbyszek
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Flood Risk Management in Europe: similarities and differences between the STAR-FLOOD consortium countries2013Report (Other academic)
 • 239.
  Heinämäki, Leena
  et al.
  Laplands universitet.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Kirchner, Stefan
  Laplands universitet.
  Xanthaki, Alexandra
  Brunel University.
  Valkonen, Sanna
  Laplands universitet.
  Mörkenstam, Ulf
  Stockholms universitet.
  Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In Finland, implementation of the rights of Sámi have faced challenges. This research aims at providing knowledge Finnish Government has requested, particularly related to land- and participatory rights of Sámi and the Sámi definition. This research is an international comparative study, which aims to

  provide new information concerning recent developments of indigenous peoples’ rights in international law as well as legal solutions related to indigenous peoples in other relevant countries. The research report consists of four main parts. First part takes a look at legal status of Sámi and related proposals, which are viewed from the perspective of international legal obligations. Second part discusses the problematics of Sámi definition in the light of international law as well as in the legal praxis of the Supreme Court of Finland. This part includes also a description of the backgrounds and reasons for the battle concerning the definition. Third part focuses on indigenous peoples’ legal status and rights in international law, with special reference to the principle of free, prior and informed consent (FPIC), as well as interpretation of land rights provisions of ILO Convention 169. Fourth part consists of legal comparison including country reports on Norway, Sweden, Aotearoa New-Zealand, Canada and chapter on Latin America. This section includes conclusions summarizing essential elements regarding legal solutions of each selected countries that can provide best practices for advancing Sámi rights in Finland.

 • 240.
  Helgesson, Frida
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Erkännande av barnäktenskap i Sverige: Och myndigheters ansvar vid kännedom av barnäktenskap i landet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 241.
  Henry, Laura A.
  et al.
  Department of Government and Legal Studies, Bowdoin College.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tulaeva, Svetlana A.
  Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and the University of Lapland.
  Tysiachniouk, Maria
  Environmental Policy Group, Wageningen University and the Centre for Independent Social Research.
  Corporate Social Responsibility and the Oil Industry in the Russian Arctic: Global Norms and Neo-Paternalism2016In: Europe-Asia Studies, ISSN 0966-8136, E-ISSN 1465-3427, Vol. 68, no 8, p. 1340-1368Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Examining the oil and gas industry in the Russian Arctic, this article investigates the gap between corporate social responsibility (CSR) as articulated in corporate offices and implemented at the local level. In Russia, global CSR norms interact with weak formal institutions and the strong informal expectations of state officials and local communities that companies bear responsibility for welfare and infrastructure. As a result, the concept of citizens as ‘stakeholders’ is underdeveloped. Instead, local residents remain subjects within a neo-paternalist system of governance that mimics some elements of the Soviet past. Compensation for damages to indigenous peoples has blurred legal obligations and the voluntary nature of CSR. However, the CSR in the region is constantly developing and formal methods of compensation may assist in clarifying the scope and practice of CSR

 • 242.
  Hietala, Emma
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Åberg, Marlene
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Mäklares och besiktningsmäns ansvar vid fastighetsöverlåtelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets utförande har utretts. Utöver det har en redogörelse också gjorts för vilket ansvar som föreligger när uppgifter vidarebefordras från en säljare samt för de påföljder som kan aktualiseras vid brister i utförandet av uppdraget. Den rättsdogmatiska metoden har använts för att besvara syftet. Metoden innebär att studera rättskällorna för att fastställa gällande rätt. Det har konstaterats att både mäklare och besiktningsmän har ett professionsansvar. I professionsansvaret ingår bland annat en informations- och omsorgsplikt som kan leda till ett skadeståndsansvar vid brister i utförandet av uppdraget. Den slutsats som har dragits är dock att rättsläget är oklart på grund av att det finns en brist på prejudikat som behandlar mäklarnas ansvar samt att det saknas lagreglering för besiktningsmännens uppdrag.

 • 243.
  Holmbom, Linn
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  En jämförelse mellan nyttjanderätt och renskötselrätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 244.
  Holmes, Thomas P.
  et al.
  Southern Research Station, USDA Forest Service, Research Triangle.
  Allen, Will
  Learning for Sustainability, Christchurch, New Zealand.
  Haight, Robert G.
  Northern Research Station, USDA Forest Service, St. Paul, MN,.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University,.
  Marzano, Mariella
  Northern Research Station, Forest Research, Midlothian, UK.
  Pettersson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Quine, Christopher P.
  Northern Research Station, Forest Research, Midlothian, UK.
  Langer, E. R. (Lisa)
  Social and Cultural Research Group, Scion, Rotorua, New Zealand.
  Fundamental Economic Irreversibilities Influence Policies for Enhancing International Forest Phytosanitary Security2017In: Current Forestry Reports, ISSN 2198-6436, Vol. 3, no 3, p. 244-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  National and international efforts to manage forest biosecurity create tension between opposing sources of ecological and economic irreversibility. Phytosanitary policies designed to protect national borders from biological invasions incur sunk costs deriving from economic and political irreversibilities that incentivizes wait-and-see decision-making. However, the potential for irreversible ecological and economic damages resulting from failed phytosanitary policies argues for precautionary measures, creating sunk benefits while increasing the risk of over-investment in phytosanitary security. Here, we describe the inherent tension between these sources of irreversibility in economic terms, relate these forces to type I and type II errors, and use this framework to review national and international efforts to protect forests from biological invasions. Available historical evidence suggests that wait-and-see phytosanitary decision-making has dominated the adoption of precautionary measures in most regions and that willingness to under-regulate may sometimes be orders of magnitude greater than willingness to over-regulate. Reducing scientific uncertainty about threats to biosecurity may help mitigate the tendency to under-regulate, and phytosanitary security measures with relatively modest sunk costs could help protect forests as scientific learning advances. A fuller accounting of the costs associated with type II errors, particularly regarding the suite of non-market ecosystem services at risk, would help decision-makers better understand the trade-offs between the sunk costs of policies and long-term economic losses to stakeholders.

 • 245.
  Holmqvist, Viktor
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Larsson, Alexandra
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Manliga och kvinnliga arbetsmiljöer: En genusrättsvetenskaplig jämförelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska arbetsmarknaden är trots försök att få en jämn fördelning av könen inom de olika yrkena starkt segmenterad. Media rapporterar om dåliga arbetsmiljöer på arbetsmarknaden och syftet med denna uppsats är att se om det föreligger en skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer. För att kunna göra en jämförelse mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer så har en definition gjorts på vad som är att anse som typisk manligt och kvinnligt utifrån statistik, på anställda och procentuell andel män och kvinnor. För att kunna se om det föreligger skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer så har en undersökning av lagstiftning och föreskrifter på områdena gjorts. Vidare har en genusrättsvetenskaplig metod tillämpats för att se om det föreligger någon skillnad mellan typisk manliga och kvinnliga arbetsmiljöer och i dess reglering. 

  Resultatet har visat att beroende på om yrket finns inom det privata eller den offentliga sektorn föreligger det skillnader, vidare har det visats att en viss skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken föreligger. 

 • 246.
  Humla, Annica
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättsligt skydd för barn i missbruksmiljöer: En utredning av de glömda barnens rättigheter i svensk lagstiftning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vilka rättigheter barn i Sverige har som leveri familjer med missbruk. Uppsatsens syfte har besvarats med hjälp av studier av lagstiftning,förarbeten, rättsfall och relevant doktrin. Resultatet av undersökningen visar att målet med socialpolitikenär att upptäcka och hjälpa dessa barn i ett så tidigt skede som möjligt. Av undersökningenframgår även att socialnämnden, så långt som möjligt, strävar efter att undvika attansöka om tvångsvård av barn då detta är ett långtgående ingrepp i en individs rättigheter. Nären eller flera familjemedlemmar missbrukar drabbas hela familjen. Det är därför viktigt att haett familjeperspektiv i dessa sammanhang så att hela familjen kan få den vård och det stöd somär behövligt.

 • 247.
  Ihrsén, Lina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Nolltolerans: Svenska grundskolors ansvar vid kränkande behandling och mobbning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolans ansvar och skyldigheter vid fall av kränkande behandling och mobbning. Detta har gjorts genom att studera och analysera doktrin och lagstiftning, enligt den rättsdogmatiska metoden. Slutsatser har därefter kunnat dras utifrån uppsatsens innehåll. Det kan konstaterats att bestämmelserna i 6:e kapitlet har sitt ursprung i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn eller elever och att dagens lagstiftning har påverkats av dessa bestämmelser. Skolans ansvar för barn och elever sträcker sig långt utanför skolans gränser. Vid kränkande beteende på skolan eller via sociala medier har skolan allt ansvar och alla skyldigheter att förebygga och förhindra att det fortsätter. Det är kommunen, skolans huvudman, som blir skadeståndsskyldig om fel eller försummelse i myndighetsutövning funnits. Kommunen blir även skadeståndsskyldig om omständigheter efter en utredning av en anmälan gett anledning till rättegång i mål om skadestånd.

 • 248.
  Isberg, Rebecca
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Joneland, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fördelning av arbetsmiljöansvar i entreprenörsförhållanden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 249.
  Isberg, Sabina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Ändamålet med straffbestämmelser i två olika lagar: - vid arbetsmiljöbrott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250.
  Jangholm Melin, Lucas
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Pedersen, Adam
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Likabehandlingens samspel med miljökrav och korruption i offentlig upphandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den offentliga upphandlingen i Sverige är ett omfattande område både juridiskt och ekonomiskt. Lagen är tänkt att vara ett precist redskap för att skapa klara riktlinjer för både den upphandlande myndigheten och för de anbudsläggande leverantörerna. Bristande kunskap och erfarenhet på området leder dock till att domstolar tvingas avgöra fall där lagen har misstolkats eller dess regler inskränkts. Implementering av ett flertal EU-direktiv på området har resulterat i dagens Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Syftet med lagen är att skapa en effektiv konkurrens på marknaden för omsättning av varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Det är en bitvis komplex lagstiftning med ett flertal grundläggande principer som ska respekteras och följas. På senare år har vikten av miljöhänsyn i samband med (offentlig) upphandling fått ökad betydelse. Det leder till att både social- och miljöaspekter har fått betydelse för processen. Upphandlare har ett större utrymme att använda dessa aspekter som utvärderingskriterier. Det har medfört ytterligare problem med lagens tolkning. Miljökrav kan försvåra möjligheten för leverantörer att kunna ses som likvärdiga i förhållande till lokala leverantörer som kan ha lättare att uppfylla ett sådant miljökrav. En möjlig konsekvens av de ökade kraven på miljöhänsyn är att andra principer, t.ex. principen om likabehandling, inskränks. Principens stora betydelse för rättvisa i upphandlingsprocessen har emellertid fastslagits i praxis såväl i Sverige som i andra EU-länder. Ett annat problem på området är att det kantats av korruption och maktmissbruk. Risken för maktmissbruk och korruption är som störst i direktupphandling, där man kan välja sin leverantör direkt utan att göra en konkurrensutsättning. Risken för korruption är också större på mindre orter där vänskapsrelationer ofta har en större betydelse. Principen om likabehandling är central inom offentlig upphandling och ses som oklar, eftersom den inte står uttryckligen i lagen. Däremot har domstolar, både i Sverige och i övriga EU-länder, genom praxis klargjort principens mycket stora betydelse för rättvisa i upphandlingsprocessen.

2345678 201 - 250 of 425
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf