Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Jensen, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lagen om allmänna vattentjänster: Kommunal tvångsanslutning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 252.
  Johansson, Evelina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Johansson, Hanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Rättsliga förutsättningar för gruvverksamhet: Tillståndsprövningen av gruvan i Kaunisvaara2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. Mark- och miljödomstolen i Umeå delegerade tillståndsprövningen till Finsk-svenska gränsälvskommissionen som vid denna tid var behörig att pröva ärenden av denna karaktär under förutsättning att de var belägna inom gränsälvsområdet. Tillståndet som utfärdades av gränsälvskommissionen kom till i laga ordning men hade med fördel hade kunnat vara mer detaljrikt i fråga om villkor för verksamheten. Mer detaljerade villkor hade i högre grad kunnat innebära mindre risk för att människors hälsa eller miljön skadas samt underlättat tillsynsmyndighetens arbete. Northland Resources AB anmäldes för flera miljöbrott som följd av att de vid upprepade tillfällen brutit mot villkoren i tillståndet. Northland gick i konkurs 2014 och 2018 startade en ny aktör, Kaunis Iron AB, upp verksamheten. Kaunis Iron har övertagit Northlands bearbetningskoncession och bedriver verksamheten under Northlands tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Invändningar mot detta har kommit från bland annat Naturvårdsverket som menar att verksamheten inte kan bedrivas på samma sätt som Northland, under samma tillstånd, eftersom Northlands verksamhet bröt mot det aktuella tillståndet.

 • 253.
  Johansson, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Munksund 5: En rättsutredning gällande miljöbalkens efterbehandlingsansvar vid en miljöförorening2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Munksund 5 är namnet på en timmerbogseringsbåt som sedan år 1964 ligger under vattenytan i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 liter tjockolja kvar i tankarna. Det finns idag ingen registrerad ägare till båten. Sommaren 2018 observerades en stor oljefläck i närheten av båtens position. Det bekräftar en miljöförorening men det är fortfarande inte fastställt att oljan kom från Munksund 5. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöbalken reglerar efterbehandlingsansvaret vid en miljöförorening. Frågeställningarna som väglett arbetet är vad principen om att förorenaren betalar innebär samt vem som kan anses ha avhjälpandeansvaret efter Munksund 5. För att uppfylla syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Utgångspunkten för metoden är att studera de allmänt accepterade rättskällorna. Av resultatet framgår att det är avgörande om Munksund 5 är att anse som en fristående delverksamhet eller som en integrerad verksamhet med sågverket, för att ansvar ska kunna riktas mot den tidigare verksamhetsutövaren. Det allmänna kommer att få stå för hela, eller stor del, av kostanden för de eventuella efterbehandlingsåtgärderna.

 • 254.
  Johansson, Malin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Lundström, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Företagshemligheter: En jämförande studie mellan gällande rätt och kommande lagstiftning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft har företagandets förutsättningar förändrats på flera sätt. Företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på deras företagshemlig­heter. Under 2016 antogs ett EU-direktiv om skyddet för företagshemligheter, vilket ska genom­föras av medlemsstaterna i juni 2018. Många företag upplever att nuvarande FHL inte fungerar som rättsligt instrument, eftersom den inte stöder företagen i sitt arbete med att skydda sina företagshemligheter. Lagen innehåller alltför många luckor och erbjuder inte det skydd som det var tänkt. Syftet med denna uppsats var att göra en jämförande studie mellan hur nuvarande FHL och den föreslagna FHL kan skydda arbetsgivaren mot olovligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av deras företagshemligheter. Frågeställningarna som har besvarats är vilket skydd som erbjuds enligt gällande rätt och vilka förändringar den föreslagna FHL innebär. För att uppfylla syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Utgångspunkten för metoden är att studera de allmänt accepterade rättskällorna. Av resultatet framgår att nuvarande lagstiftning i stort sett lever upp till EU:s direktiv, men att fler angrepp på företagshemligheter kommer att vara otillåtna och kunna förbjudas, att den som angriper en företagshemlighet blir skadeståndsskyldig i fler fall, samt att straffskalan för företagsspioneri skärps.

 • 255.
  Johansson, Moa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Kan brottslig handling påverka möjligheten till uppehållstillstånd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 256.
  Johansson, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Invasiva främmande arter: försiktighetsprincipen som förutsättning för effektiva åtgärder2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Biological diversity is an essential prerequisite for life on earth and for the function of its ecosystems. Without biological diversity the ecosystems will eventually collapse, and it is thus necessary to maintain a healthy level of variation at ecological-, species- and genetic- level. Invasive alien species (IAS) are now recognized as the second highest threat to biological diversity. As a result, new legislation aiming to counteract the increasing issues with IAS are introduced e.g. in the EU. The purpose of this essay is to evaluate the function and importance of the precautionary principle regarding the control of IAS, using legal analysis. The legal analysis is complemented by an analysis of other scientific sources e.g. in order to describe biological diversity in general as well as the real and potential the ecosystem-consequences of the introduction of species. EU environmental law is based on the precautionary principle and so is thus the newly established IAS Regulation. The IAS Regulation requires an extensive riskassessment before a species will be encompassed by the regulation. The risk-assessment process does however not entirely correspond with the (strong version of the) precautionary principle, as actions in accordance with this principle requires an assumed risk, which must not necessarily be scientifically established. This results in a discrepancy between the legal definition and the actual definition of an IAS; species which have undergone the risk-assessment process can obtain the status of IAS (legally) whilst others, which has not yet been assessed or do not fulfil all criteria, do not have this status and are thus not covered by the legislation. There are 12 000 alien species within the EU, of which 1800 are considered invasive. However, only 49 different species are currently covered by the IAS-regulation. This cannot be considered to be in keeping with the (strong version of the) precautionary principle.

 • 257.
  Jönsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Det rättsliga skyddet mot överfiske: Styrmedel för att kontrollera yrkesfisket2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i enlighet med CBD. Det övergripande syftet har varit att undersöka om det förekommer sådana brister som motverkar att konventionens mål uppfylls och att identifiera vilka styrmedel som saknas i dagsläget. En rättsvetenskaplig och jämförande metod har använts. Materialet har främst införskaffats från rättskällor såsom författningar, förarbeten, doktrin samt praxis när detta varit relevant, men även webbaserad information från relevanta myndigheter och organisationer. Havet är en unik resurs genom att dess tillgångar typiskt sett är allmänna, vilket kräver styrmedel som skapar incitament till att vårda havets resurser väl och därmed förhindra att allmänningarnas tragedi uppstår. Resultatet visade att förbättringar har skett sedan EU:s gemensamma fiskeripolitik reformerades 2014, men att det ännu finns förbättringsområden. 

 • 258.
  Jönsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  GMO-lagstiftningen i Sverige och EU: Frihandelns regler vs. miljö- och hälsoskydd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva och undersöka GMO-lagstiftningen i EU och Sverige och hur denna påverkas av gällande frihandelsavtal samt kan komma att påverkas av frihandelsavtalet TTIP, mellan EU och USA. Frågan är huruvida det föreligger en risk att TTIP-avtalet, om det träder i kraft, kan leda till att mer GMO-produkter hamnar på EU:s marknad samt att den strikta lagstiftning som råder påverkas. Den rättsdogmatiska metoden har använts och material har därmed införskaffats från källor såsom doktrin, förarbeten och lagtexter. I de fall där dessa källor inte räckt till, har information hämtats från relevanta myndigheters hemsidor och nyhetsuppdateringar. Trots att EU framhållit att avtalet inte kommer att påverka EU:s syn på hälso- och miljöskyddsfrågor så råder ännu en skepticism bland konsumenter, jordbrukare och miljöorganisationer. Dessa pekar på att det ännu råder stora oklarheter kring avtalets utformning och att det kan finnas en dold agenda. Den nya politiska uppkomna situationen, med Donald Trump som USA:s nye president kan även komma att påverka utgången av TTIP. Kanske blir det inte något avtal alls alternativt att avtalet kommer modifieras om ordentligt.

   

 • 259.
  Kangas, Jonna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Förfarandet vid verkställigheten av lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet människor som ankom till Sverige har aldrig varit så högt som under den flyktingkris som pågick under år 2015. Drygt 163 000 människor ansökte om asyl under hela året. I takt med den kraftiga ökningen har också antalet avvisnings och utvisningsbeslut ökat och allt för många människor befaras finnas i Sverige utan tillstånd på grund av att verkställigheten av dessa beslut inte gått att genomföra. Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för aktuell lagstiftning samt ge en inblick i möjligheterna till verkställigheten för avvisnings- och utvisningsbeslut. Resultatet har visat att lagstiftningen i vissa situationen är svårtolkad och ibland till och med bristfällig. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har därför gett verket tydliga riktlinjer för handläggning och regeringen har aktivt arbetat med att reglera lagstiftningen och vidtar aktivt nya åtgärder för att förbättra migrationsrätten.

 • 260.
  Karlsson, Emilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Motstående intressens möjligheter att rättsligt utmana skogsavverkning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid avverkning av skog är det tillräckligt att en anmälan görs till Skogsstyrelsen enligt 14 § skogsvårdslagen (1974:429). När skogsbrukaren inte begär tillstånd utan endast lämnar in en anmälan meddelar Skogsstyrelsen vanligen inte ett överklagbart beslut. I uppsatsen utreds frågan om besvärsystemet enligt skogsvårdslagen lever upp till materiell och processuell EU-rätt, med det huvudsakliga syftet att analysera om den svenska skogsvårdslagstiftningen kan genomföra de krav som ställs enligt Århuskonventionen och EU:s naturvårdsdirektiv. Uppsatsen har fokuserat på hur den berörda allmänhetens tillgång till rättslig prövning enligt Århuskonventionen påverkar möjligheten att få en avverkning rättsligt prövad enligt svensk rätt. Slutligen har en komparation med den finska rätten genomförts eftersom det i Finland, liksom i Sverige, saknas möjlighet att få beslut efter avverkningsanmälan enligt skogslagstiftningen rättsligt prövat.

 • 261.
  Karlsson, Emilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Skydd vid utmätning av gäldenärens bostad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har beneficieskyddet som finns vid utmätning av gäldenärens bostadsrätt utretts. Den skälighetsbedömning som ska göras har undersökts, där faktorerna socialt skydd och värdet på bostadsrätten varit i fokus. En kraftig ökning av bostadsrättspriserna under åren från beneficieregelns uppkomst har gjort bedömningen komplicerad. Värdet för bostadsrätter är idag jämförbart med värdet för fastigheter. Rättsläget är orättvist när en särbehandling av bostadsrättsägare sker och en borgenärs rätt till betalning kan bli beroende av vilken typ av bostad gäldenären besitter. Vidare har ett avskaffande av beneficieskyddet för bostadsrätter föreslagits när situationen ses ohållbar inför framtiden. En granskning av Kronofogdens verkställighet vid utmätning av gäldenärens fastighet har gjorts. Motsvarande skydd finns inte för fastigheter men efter målet Rousk mot Sverige i Europadomstolen har rättsläget förändrats. Kronofogden ska nu beakta de mänskliga rättigheterna och göra en proportionalitetsbedömning.

 • 262.
  Kazeminia, Azadeh
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Bäckström, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Pitt, Leyland F.
  Beedie School of Business, Simon Fraser University, Vancouver.
  Enjoy now or Later: An Explanation of Elderly Recipients’ Preferences Regarding Luxury Gifts2017Inngår i: The Customer is NOT Always Right?: Marketing Orientations in a Dynamic Business World / [ed] Campbell, Colin L, Cham, 2017, s. 425-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  More than 100 billion dollars are spent annually on gifts in the U.S., which makes gift-giving behaviour an important area of study. Belk (1996) describes a perfect gift as a luxury good which is exclusively relevant to the recipient. By means of selecting and transferring gifts, the giver is aiming to convey an important symbolic massage (e.g., love, admiration, appreciation, reciprocity), which needs to be perceived precisely by the receiver. Consideration for the recipient’ perception of the luxury gift may address the need for the gift to be exclusively relevant to the recipient. Aging and demographic changing trends led to a growing number of elderly people who on average enjoy a higher level of wealth and are more capable of engaging in gift-exchange relationships. While the elderly as gift givers have received considerable attention, very little research has been done regarding the elderly as recipients, and many things are left to be said. Recent studies in the field of gerontology suggest that motivational changes in old age cause the elderly to give higher value to emotional well-being which might have some bearings on their behaviour. The current study will attempt to conceptually explain how the emotional state of the elderly affect the types of luxury brands they prefer to receive as gifts.

  Berthon et al. (2009) argue that luxury is more than a characteristic or set of attributes and therefore should be thought of as a concept consisting of three value dimensions -the functional (the physical attributes the brand possesses), the symbolic (what the brand means to others), and the experiential (what the brand means to the individual). In an ontological classification, they distinguish two categories of luxury brands: enduring and transient. Enduring luxury brands were defined as expensive lasting possessions that bring prestige and social status to the owner. The pleasure of an enduring luxury item, either one that requires only money to be bought, such as a Gucci bag, or that which requires both money and expertise, such as an antique painting, is based on a sense of valuable enduring possession. However, transient luxury brands are a kind of experience that are not possessed, rather are consumed and bring the consumer evanescent enjoyment. This can include the superficial pleasure of having dinner in a luxury restaurant or the deep taste of the moment by tasting a rare black truffle; however, what is common in consuming such luxury brands is the sense of ephemeral pleasant experience.

  According to Socio-emotional Selectivity Theory (SST), as soon as older adults perceive that the time left is limited, their goals shift from future-related goals to emotional ones such as goals related to emotional satisfaction, the feeling state, and drawing meaning from life, since these have more immediate payoffs. A focus on present-oriented goals makes them attend more to “experiences occurring in the moment” and gaining more positive feeling from life. Drawing on SST, it can be concluded that the age-related change in goals may shift the locus of luxury from symbolic and functional aspects to experiential one. Since older adults are more motivated by emotional goals and seek more emotional satisfaction by taking pleasure in each moment of their remaining life, they may place less value on the functional and symbolic aspects of the luxury brands. Instead, becoming more present oriented may lead them to prioritize the experiential aspect of luxury and assign higher value to the pleasure of experiencing a luxurious moment. Along with future-oriented goals that become less salient, gain of social prestige through possessing a luxury good becomes irrelevant. This statement might be witnessed through previous findings, which suggest that older adults are tending to give their cherished possession to their relatives. As a result, we believe it is reasonable to suggest that older people would prefer transient gifts over enduring ones. In other words, they prefer the gift that brings them a deep sense of pleasure in the moment and that improves their emotional wellbeing. As they perceive the time left to be too short to save the items to enjoy one day in the future, they may prefer to be invited for a dinner in a luxury restaurant and to have a pleasant time with their close relatives rather than receiving a Givenchy perfume or a Louis Vuitton bag. Thus, the research proposition for this study can be formulated as older adults prefer to receive a transient over an enduring gift.

 • 263.
  Keskitalo, E. Carina H.
  et al.
  Umeå University, Department of Geography and Economic History, Umeå universitet, Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Pettersson, Maria
  Umeå University, Department of Geography and Economic History.
  Can adaptation to climate change at all be mainstreamed in complex multi-level governance systems?: A case study of forest-relevant policies at the EU and Swedish levels2016Inngår i: Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities. Integrating Strategies and Educational Approaches, Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag, 2016, s. 53-74Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Mainstreaming adaptation to climate change in forest-relevant policy can be as a “most difficult” case, relevant for asking the question to extent to which adaptation can at all be mainstreamed in complex multi-level governance systems. This study examines the case of to what extent EU and national (exemplified by Swedish) legal and policy frameworks are able to integrate with each other in ways that may support climate change adaptation in forests. To move as close to the real life situation of mainstreaming challenges as possible, the study focuses on not only one area of mainstreaming or integration, but on the three broad policy areas: (a) adaptation per se; (b) forest biodiversity and habitat protection with respect to invasive species; and (c) water protection in relation to forest use. The study concludes that conflicts between international legal principles such as precaution and free trade, as well as distribution of competences at EU and national level, results in a great discrepancy in terms of opportunities for a nation to effectively act independently as well as for effectively integrating adaptation aims in the connected EU-national systems.

 • 264.
  Keskitalo, E. Carina H.
  et al.
  Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Implementing multi-level governance?: the legal basis and implementation of the EU water framework directive for forestry in Sweden2012Inngår i: Environmental Policy and Governance, ISSN 1756-932X, E-ISSN 1756-9338, Vol. 22, nr 2, s. 90-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The European Commission Water Framework Directive (WFD) aims to achieve ‘good status’ for all waters by 2015. This study reviews implementation mechanisms with regard to forestry in Sweden, a country with a large proportion of forest land, where forest practices will be important for limiting nutrient and particle runoff that impact the water status. Taking a multi-level governance perspective, this study reviews the legislative requirements at the EU level, legal and policy implementation at the Swedish level and, finally, local implementation in the forest industry. The study illustrates the national specific interpretation of the WFD as well as the way in which existing practices and measures influence WFD implementation. These include for example the Swedish practice to integrate environmental values in forestry via ‘considerations’, supported also by the use of forest certification measures (a voluntary private sector initiative through which environmental consideration is controlled by third-party auditors). The study thereby exemplifies the large role of private and overlapping authorities and jurisdictions in Swedish forest-water governance.

 • 265.
  Keskitalo, E. Carina H.
  et al.
  Umeå University, Department of Geography and Economic History, Umeå universitet, Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Pettersson, Maria
  Department of Geography and Economic History, Umeå University.
  Ambjörnsson, Emmeline Laszlo
  Umeå University, Department of Geography and Economic History.
  Davis, Emily Jane
  University of Oregon.
  Agenda-setting and framing of policy solutions for forest pests in Canada and Sweden: Avoiding beetle outbreaks?2016Inngår i: Forest Policy and Economics, ISSN 1389-9341, E-ISSN 1872-7050, Vol. 65, s. 59-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Extreme events such as pest outbreaks is one of the issues that may become more pronounced with climate change, placing potentially unprecedented requirements on policy systems to manage and develop responses to these, including potential changes in legislation. This study reviews the way in agenda-setting and framing of policy solutions was developed for the issue of bark beetle pest outbreaks following major outbreaks in Sweden and Canada. The study concludes that the larger events in Canada have resulted in a longer policy window, with a higher focus on developing responses on multiple levels, while the issue in Sweden has led to more specialized response, with the policy window closing after instrumental revisions of legislation. While such responses may be appropriate at the present, they place into consideration development of responses to potentially larger events in the context of climate change.

 • 266.
  Keskitalo, E. Carina H.
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sörlin, Sverker
  History of Science, Technology and Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Introduction. Understanding historical contingencies into the future: Cases from northern Europe2019Inngår i: The Politics of Arctic Resources. : Change and Continuity in the “Old North” of Northern Europe / [ed] E. Carina H. Keskitalo, London: Routledge, 2019, 1, s. 1-17Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 267.
  Keskitalo, E. Carina H.
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå Universit.
  Strömberg, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Johanna, Boberg
  Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Klapwijk, Maartje
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Oliva Palau, Jonas
  Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Stenlid, Jan
  Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Implementing Plant Health Regulations with Focus on Invasive Forest Pests and Pathogens: Examples from Swedish Forest Nurseries2018Inngår i: The Human Dimensions of Forest and Tree Health: Global perspectives / [ed] Julie Urquhart, Mariella Marzano, Clive Potter, Cham: Palgrave Macmillan , 2018, s. 193-210Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  International trade and climate change have increased the movement potential for invasive alien species (IAS), including invasive pests and pathogens (IPPs), to the point where biological invasions are considered one of the major threats to biodiversity. However, practical implementation of plant health with regard to IAS and IPPs is difficult: regulative responsibilities are commonly spread across different authorities, and resources on the ground are often limited. Based on a legislative and literature review and semi-structured qualitative interviews (N = 7), the present study examines the possibilities and potential risks of monitoring and detection of forest invasive species in Sweden, with a particular focus on forest plant nurseries. The study thus adds practical implementation aspects concerning possibilities to limit the spread of invasive species in the plant trade.

 • 268.
  Klapwijk, Maartje J.
  et al.
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)), Uppsala.
  Hopkins, Anna J.M.
  Centre of Excellence for Climate Change, Woodlands and Forest Health, Murdoch University.
  Eriksson, Louise
  Umeå University, Department of Geography and Economic History.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Schroeder, Martin
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)), Uppsala.
  Lindelöw, Åke
  Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)), Uppsala.
  Rönnberg, Jonas
  Southern Swedish Forest Research Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Umeå University, Department of Geography and Economic History, Umeå universitet, Department of Social and Economic Geography, Umeå University.
  Kenis, Marc
  CABI Europe-Switzerland.
  Reducing the risk of invasive forest pests and pathogens: Combining legislation, targeted management and public awareness2016Inngår i: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 45, nr Suppl. 2, s. 223-234Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Intensifying global trade will result in increased numbers of plant pest and pathogen species inadvertently being transported along with cargo. This paper examines current mechanisms for prevention and management of potential introductions of forest insect pests and pathogens in the European Union (EU). Current European legislation has not been found sufficient in preventing invasion, establishment and spread of pest and pathogen species within the EU. Costs associated with future invasions are difficult to estimate but past invasions have led to negative economic impacts in the invaded country. The challenge is combining free trade and free movement of products (within the EU) with protection against invasive pests and pathogens. Public awareness may mobilise the public for prevention and detection of potential invasions and, simultaneously, increase support for eradication and control measures. We recommend focus on commodities in addition to pathways, an approach within the EU using a centralised response unit and, critically, to engage the general public in the battle against establishment and spread of these harmful pests and pathogens.

 • 269.
  Koffed, Felicia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Linde, Annika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut: Framväxten av ett fjärde undantag?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom praxis fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse. Uppsatsen syftar till att utreda huruvida ytterligare en princip är under framväxt i svensk rätt samt hur en sådan skulle påverka rättsläget. För att besvara denna frågeställning har en rättsdogmatisk utredning av gällande rätt företagits. De erkända rättskällorna har omsorgsfullt granskats för att finna de tendenser som tyder på utveckling av en ny princip. Den framväxande principen hänför sig till situationer där de förutsättningar som låg till grund för beslutet i väsentlig grad har ändrats, vilket då skulle motivera en återkallelse. Möjligheten att återkalla beslut anses enbart vara tillämplig på beslut utan tidsbegränsning, s.k. “eviga beslut”. Principen är strikt till sin karaktär och bör även fortsättningsvis inta denna ställning.

 • 270.
  Kokko, Kai
  et al.
  University of Helsinki.
  Buanes, Arild
  Norut (Northern Research Institute), Tromsö.
  Koivurova, Timo
  Arctic Centre, University of Lapland.
  Masloboev, Vladimir
  Institute of Industrial Ecology Problems in the North, Russia.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sustainable mining, local communities and environmental regulation2015Inngår i: Barents Studies, ISSN 1651-0534, E-ISSN 2324-0652, Vol. 2, nr 1, s. 50-81Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sustainable mining is an objective as well as a tool for balancing economic, social, and environmental considerations. Each of these three dimensions of mining – and sustainable development – has many components, some of which were chosen for closer study in the SUMILCERE project. While there is no single component that in itself provides a definitive argument for or against sustainable mining, the research reveals some that have proven valuable in the process of balancing the different dimensions of sustainability. In the SUMILCERE project, comparative studies enabled us to identify factors such as the following, which are essential when discussing the balancing in practice of the three dimensions of sustainable mining cited above: the framework and functionality of environmental regulation to protect the environment (environmental sustainability); the competitiveness of the mining industry in light of environmental regulation and its enforcement (economic sustainability); public participation and the opportunities local communities have to influence their surroundings, as well as communities’ acceptance of projects (social sustainability) before and during operations; and the protection of Sámi cultural rights in mining projects (social and cultural sustainability).Although each of the three dimensions of sustainability leaves room for discretion in the weight assigned to it, ecological sustainability, protected by smart environmental regulation and minimum standards, sets essential boundaries that leave no room for compromises. Economic and social sustainability are possible only within these limits. Details of the analyses in the Kolarctic area and accounts of the methods used can be found in the cited SUMILCERE articles.

 • 271.
  Krestelica, Alexandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Dublinförordningen: Havererad asylrätt?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För närvarande pågår en flyktingkatastrof som påverkar hela Europa. Hanteringen av flyktingströmmen inom Europa styrs av EU-rätten, närmare bestämt Dublinförordningen. Konsekvenserna av Dublinförordningens tillämpning de senaste månaderna har lett till att dess funktion har ifrågasatts. Dublinförordningen har reviderats i syfte att bland annat minska de sekundära förflyttningarna inom EU. Syftet med denna uppsats är dels att redogöra för innehållet i den reviderade förordningen och de rättsfall som ledde fram till revideringen, dels att undersöka om de ändringar som genomförts har inneburit att förordningens bestämmelser bättre motsvarar dess mål. Den metodik som har använts i denna uppsats är traditionell juridisk metod. De rättskällor som har undersökts är avgöranden från Europadomstolen och EU-domstolen samt svenska rättsfall från Migrationsöverdomstolen. Doktrin har använts vid redogörelsen av EU-rätten. Uppsatsens slutsats är att den nuvarande Dublinförordningen har bidragit med att koncentrera asylsökande till specifika länder där sedan mottagningssystemen har kollapsat, vilket i sin tur har resulterat till att förordningen inte anses som hållbar. EU-länderna ska anses som säkra rättsstater gentemot varandra och tillgodose asylsökandes behov likvärdigt, vilket enligt rättsfallen nämnda i uppsatsen inte har upprätthållits.

 • 272.
  Kujala, Jaakko
  et al.
  University of Oulu.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Nuottila, Jouko
  University of Oulu.
  Flexible Contracting in Project Business2015Inngår i: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 8, nr 1, s. 92-106Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PurposeThe objective of this paper is to increase our understanding of the main challenges of the contracting process and project contracts in the context of project business characterized by a high level of complexity and uncertainty. We argue that understanding contracting as a flexible process and as a business tool will contribute to creating more value in projects which are implemented in constantly changing circumstances or which require gradual and iterative development.Design/methodology/approachThis is a conceptual paper with illustrative examples from the software industry.FindingsA prevailing approach for both managing contracts and the contracting process focuses on careful planning and drafting of contracts that protect each party in the case of conflicts and disagreements. The underlying assumption is that all activities can be planned and documented in a formal contract. According to this approach, the contracting process is seen only as a bargaining negotiation and the project contract as a detailed agreement of the responsibilities and safeguarding clauses to protect one’s position in the event of conflicts and failures. However, in the context of project business characterized by complexity and uncertainty, there is a need for flexible project contracts. We suggest that there are two fundamentally different approaches to implementing flexibility in both the contracting process and the project contract: postponing the decision until there is adequate information for decision making or making decisions that allow flexible adaptation to changes during the project lifecycle.Practical implicationsWe suggest that organizations in project business should pay closer attention to how contracts are formed and how flexibility is introduced to projects. Organizations are encouraged to see contracts as a business tool, not as rigid documents which are taken into use in case something goes wrong.Originality/valueThis paper contributes to our understanding of how to adapt the contracting process to overcome challenges related to uncertainty, especially during the early phases of the project lifecycle. We provide a novel perspective on contracting as a process that extends over the lifecycle of a project and on the project contract as an agreement between parties formed during the contracting process. This perspective includes formal contract documents as well as various other documents, oral communication, commitments, actions and incidents.

 • 273.
  Kunnas, Jan
  et al.
  History of Science, Technology and Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Stjernström, Olof
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden.
  The institutionalization of forestry as a primary land use in Sweden2019Inngår i: The Politics of Arctic Resources. : Change and Continuity in the “Old North” of Northern Europe / [ed] E. Carina H. Keskitalo, London: Routledge, 2019, 1, s. 62-77Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 274.
  Lando, Ole
  et al.
  Copenhagen Business School.
  Holle, Marie-LouiseCopenhagen Business School.Håstad, TognyUppsala University.Konow, Berte-EllenUniversity of Bergen.Mogelvagn-Hansen, PeterCopenhagen Business School.Nysten-Haarala, SoiliLuleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.Olafsdottir, AsaUniversity of Iceland.Zachariasson, LailaUppsala University.
  Restatement of Nordic Contract Law2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 275.
  Larsson Lockner, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Tvångsomhändertagande av barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem som drabbar både flickor och pojkar som anses kränka familjens heder. Hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i en mängd olika handlingar, som tar ifrån den som drabbas möjligheten till ett självständigt liv. Det handlar t.ex. om kontroll, hot, fysiskt och psykiskt våld, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Uppsatsens syfte har varit att undersöka möjligheten att ingripa och tvångsomhänderta barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet. Detta har gjorts genom att studera rättspraxis, förarbeten, litteratur och rapporter. När föräldrar inte tillgodoser sitt barns rätt till en god uppväxt har socialnämnden genom SoL och LVU skyldighet att hjälpa, vårda och skydda dem. Undersökningen visar att hedersrelaterat våld och förtryck kan falla under flera av de rekvisit som finns i 2 § LVU och räknas som ett missförhållande i hemmet, det finns således möjligheter att omhänderta både flickor och pojkar som utsätts för detta. 

 • 276.
  Lilja, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Ändrade förutsättningar för Faderskapspresumtion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Uppsatsen behandlar faderskapspresumtionen i svensk rätt. Faderskapspresumtionen antogs i syfte att förhindra ovisshet om vem som är far till ett barn. Presumtionen fastslår att det är den gifta mannen som är fader till ett barn som föds av dennes maka. En ogift man blir far genom en faderskapsbekräftelse eller dom. Det är socialnämndens uppgift att utredning och godkänna faderskapsbekräftelser. Faderskapspresumtionen blir dock inte tillämpbar för samkönade gifta par på grund av att endast män kan bli fäder. Syftet med uppsatsen är att undersöka faderskapspresumtionens tillämpning hos samkönade gifta par och personer med ändrad könstillhörighet. Uppsatsen behandlar även faderskapspresumtionens tillämplighet i situationer där personer ändrat könstillhörighet. Även frågan om det rättsliga och biologiska faderskapet/föräldraskapet behandlas i uppsatsen.

 • 277.
  Lindrén, Fredrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. Arbetets frågeställningar har också kretsat kring det nyss nämnda men även ifall det behövs lagstiftning för att reda ut rättsläget och vad syftet med att kräva ersättning för något som primärt inte har något monetärt värde är. Några komparationer har även gjorts med kulturvärden och rekreationsvärden. Utgångspunkt har tagits i Järvmålet från 1995 samt ”Ideella värden i fastighetsrätten” av Bertil Bengtsson, där ämnet behandlas.

  Metoden har varit rättsdogmatisk för att reda ut förutsättningar till att få ersättning för skadade miljövärden. Möjligheten för myndigheter att använda sig av naturvårdsavtal för att skydda biologisk mångfald har utretts och jämförts med möjligheten till skadeståndsersättning. Stor vikt har också lagts vid att ta reda på vilket sätt staten kan ses som skadelidande för något ekologiskt värde.  Det finns ingen direkt lag som reglerar ersättning för ideella miljövärden och därför får rättsläget betraktas som oklart.

  Resultaten av utredningen visar på att lagstiftning eller vägledande prejudikat behövs för att ge ökad klarhet av rättsläget. Det framgår även att det i dagsläget inte finns någon möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär i utomobligatoriska förhållanden. Naturvårdsavtal skulle därför kunna vara ett instrument för staten att främja den biologiska mångfalden innan skada har skett.

 • 278.
  Lubbad, Manas
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Kriterierna för lämplig vårdnadshavare: En studie i samband med inkorporeringen av bankonventionen i svensk rätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 279.
  Lundgren, Isak
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Skadestånd enligt det strikta ansvaret2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 280.
  Lundkvist, Eleonor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Innebörd och rättsverkningar av överlåtelseförbud vid fastighetsöverlåtelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med en fastighetsöverlåtelse kan förvärvarens förfoganderätt över fastigheten inskränkas genom ett överlåtelseförbud. I de situationer då en tredje part blir involverad kan det uppstå komplikationer, därför är det viktigt att vara väl medveten om ett överlåtelseförbuds innebörd och rättsverkningar.

  Oavsett om överlåtelsen är benefik eller onerös, gör lagstiftningen på området ingen skillnad på villkorets giltighet. Däremot har det inom praxis utformats markanta skillnader på överlåtelseförbudens rättsverkningar beroende på vilken överlåtelseform som använts. Sker överlåtelsen genom gåva, medges överlåtelseförbudet betydligt mer långtgående rättsverkningar än vid ett köp. Vidare påverkar villkorets ordalydelse om det anses vara gällande för viss tid, eller för obegränsad tid. Under vissa förutsättningar kan ett överlåtelseförbud ändras eller upphävas, antingen av parterna själva eller genom ansökan om permutation. Det är dock till viss del oklart i vilken omfattning parterna själva kan vidta sådana åtgärder.

 • 281.
  Lundmark, Carina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Ödberg, Christer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Lagen som normbildare?: en studie av nedskräpningsproblemet vid landets återvinningsstationer2007Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 215-244Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 282.
  Lundmark, Josefin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Strandskydd: En utredning om möjligheter till strandskyddsdispens med fokus på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att analysera det generella och det differentierade strandskyddet, med fokus främst på möjligheter till dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Efter en omfattande lagändring 2009 har både en uttömmande lista med skäl för beviljande av dispens införts samt en möjlighet för kommunen att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden får kommunen som särskilt skäl vid prövning om dispens beakta om uppförandet av en byggnad eller annan åtgärd bidrar till en utveckling av landsbygden. Avsikten med införandet av denna lagreglering är att hänsyn ska kunna tas till lokala förhållanden och förutsättningar. Genom en analys av lagstiftning, propositioner, praxis och doktrin har det konstaterats att om strandskyddsbestämmelserna följs bör det differentierade strandskyddet bidra till en positiv utveckling av landsbygden, utan att strandskyddets syften åsidosätts i allt för hög grad. Hur bestämmelserna däremot efterlevs i praktiken och om strandskyddet fortfarande begränsar landsbygdsutvecklingen återstår att se när det kommit fler prejudicerande domar.

 • 283.
  Lundström, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Deltagande i eller samröre med terroristorganisation -: Förenligt med den svenska föreningsfriheten?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till en början behandlat en svensk grundlagsskyddad fri- och rättighet, närmare bestämt föreningsfriheten. Det är en rättighet som har en stark förankring, i såväl internationell som nationell rätt. Exempelvis regleras den i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i den svenska regeringsformen (1974:152). En del av syftet har varit att undersöka hur vidsträckt denna rättighet är i bland annat ovanstående lagstiftning. Vidare har lagförslaget om ett införande av deltagande och samröre med terrororganisation utretts likväl som hur länder som Norge och Danmark har hanterat problematiken i nationell lagstiftning. Till hjälp har en rättsdogmatisk metod använts genom studerande av lagtext, förarbeten, utländsk praxis, direktiv och doktrin. Ett resultat som uppsatsen har utmynnat i är att föreningsfriheten är omfattande, med få inskränkningsmöjligheter. De begränsningar som finns upptagna syftar på sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller är rasdiskriminerande. Vad gällande deltagande- och samrörebegreppet är det i svensk lagstiftning inte ännu inskrivet. Förslaget är att den som deltar i verksamheten i en terroristgrupp på ett sätt som är ägnat att understödja, stärka eller befrämja terroristorganisationen också ska straffbeläggas. Likaså gäller de dem som för organisationen tar befattning med exempelvis vapen, ammunition eller liknande utrustning, uthyrning av lokal eller mark för verksamhetenen eller bistående med pengar eller på annat sätt. Detta behov har lagförts i Danmark och Norge där personer också dömts för brotten. 

 • 284.
  Mackay, Heather
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University .
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Getting invasive species on the political agenda: agenda setting and policy formulation in the case of ash dieback in the UK2017Inngår i: Biological Invasions, ISSN 1387-3547, E-ISSN 1573-1464, Vol. 19, nr 7, s. 1953-1970Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study reviews how the issue of ash dieback has been placed on the political agenda in the UK, a country where the disease has affected one of the largest national extents, thus representing a particularly severe case. Comparisons are made between how the scientific community framed the ash dieback threat and the resulting response strategy and how both the media and the British government framed the problem. Representing one example of media framing, the study analyses one British newspaper’s coverage of the disease and the response strategies (the Daily Telegraph). The analysis highlights a gap between the biologically rooted perspective and the perspective of policymakers, where policy must manoeuvre between disparate viewpoints and needs. Crucially, none of Pautasso et al.’s (Biol Conserv 158:37–49, 2013) five plant-science-based solutions were explicitly adopted by the British Government in their response strategy to ash dieback disease. The same is true of the biological control recommendations offered by Kirisits et al. (J Agric Ext Rural Dev 4(9):230–235, 2012). Instead, the government adopted a broader, more comprehensive approach than that recommended by plant scientists. The present analysis thus provides an example of a holistic perspective on the multiple competing factors that policymakers must navigate in their attempts to delineate action. It highlights instances in which proposed biological responses were rendered less applicable by a failure to understand the agenda-setting process and the policy-making arena. The present findings suggest that an improved understanding of the factors influencing agenda setting and policy action is essential to arriving at a more effective and integrated understanding of responses to biological threats.

 • 285.
  Mattsson, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Odlingslandskapet: Miljöersättningar och det rättsliga skyddet för biologisk mångfald2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för biologisk mångfald på global nivå, inom EU och på nationell nivå. Vidare syftar framställningen till att belysa odlingslandskapets biologiska mångfald, hoten mot densamma samt miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att hejda förlusten av biologisk mångfald. För att besvara syftet har en rättsdogmatisk metod använts, vilken kompletterats med en rättsekonomisk analys för att utröna huruvida miljöersättningar kan anses vara effektiva. Hoten mot den biologiska mångfalden i odlingslandskapet består dels av ett intensiverat jordbruk, vilket berövar arter sina livsmiljöer genom förändrat bruk av marken, dels av att jordbruk läggs ner. För att vända trenden med minskad biologisk mångfald behöver variationen öka där jordbruket är intensivt, och i områden där jordbruket läggs ner krävs åtgärder som bidrar till att jordbruket fortsätter. Miljöersättningar är ett ekonomiskt styrmedel som används för att minska förlusten av biologisk mångfald i odlingslandskapet. Vad som kan konstateras gällande detta styrmedel är att det har betydelse för bevarandet av mångfalden i odlingslandskapet, men att det hade kunnat vara utformat på ett effektivare sätt, till exempel genom att vara värde- och resultatbaserade istället för kostnads- och åtgärdsbaserade

 • 286.
  Mattsson, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Valdemarsson, Elisabeth
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Rätten till asyl: Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. Just nu påverkas även möjligheterna att få uppehållstillstånd av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med denna uppsats har varit att utreda skyddsgrunderna i Sverige, möjligheten att utesluta personer från det skyddet samt att utreda under vilka omständigheter verkställighetshinder blir aktuella och vilka påföljder verkställighetshinder får för personer som inte kan utvisas. Asyl kan beviljas på grunderna flykting och alternativt skyddsbehövande. Uteslutande kan göras på grund av grova brott som begåtts utanför Sverige. I de fall ett verkställighetshinder uppstår och utvisning inte kan genomföras kan ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas. Beroende på uppehållstillståndets längd ges utlänningen olika rättigheter i samhället.

 • 287. Michanek, Gabriel
  Att väga säkert och vikten av att säkra2002Inngår i: Fågelperspektiv på rättsordningen: vänbok till Staffan Westerlund, Uppsala: Iustus förlag, 2002, s. 69-92Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, fyller 60 år den 5 mars 2002. Staffan Westerlund har mer än någon annan utvecklar ämnet miljörätt i Sverige och dessutom haft betydande inflytande på den miljörättsliga forskningen i Norden. Vid sidan av sin forskning har Stafan Westerlund varit flitigt anlitad som ombud i miljöbeslutsprocesser; så gott som alltid på den "andra" sidan, dvs. på den sidan som önskat minimera miljöeffekterna. Såväl hans rättsvetenskapliga forskning som det praktiska juridiska arbetet har präglats av ett ekologiskt tänkande. Utöver ett omfattande författarskap i miljörätt har Staffan Westerlund publicerat flera deckare, som ofta knyter an till hans egna effarenheter med miljö- och rättsproblem. Att vänboken publiceras till hans 60-årsdag och inte till pensionen är ingen slump. Författarna till boken förväntar sig flera års fortsatt forskning och engagemang från Staffan Westerlund.

 • 288.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Den svenska miljörätten: supplement november 20062007Inngår i: Den svenska miljörätten, Uppsala: Iustus förlag, 2007, s. 1-39Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 289. Michanek, Gabriel
  Latvian environmental legislation: in a state of flux2000Inngår i: Erkki J. Hollo 1940-28/11-2000: juhlajulkaisu, Helsinki: Lakimiesliiton kustannus , 2000, s. 181-200Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 290.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Miljörätten och de uthålliga hushållen2008Inngår i: Miljörätten och de uthålliga hushållen, Köpenhamn: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet , 2008, s. 47-65Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 291. Michanek, Gabriel
  Miljööverdomstolens kemikalievillkor2005Inngår i: JP MiljönetArtikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Miljööverdomstolens har i en rad domar ställt kemikalievillkor som innebär relativt långtgående krav mot verksamhetsutövare att utreda och dokumentera vissa risker med de kemikalier som används. Sanktionen ligger i villkorets andra stycke, som förbjuder användning av en kemikalie där kunskap inte kan dokumenteras. Genom att kravet regleras i tillstånd kan kontroll ske i senare domstolsprövningar. Detta innebär en styrka, samtidigt som handlingsutrymmet för tillsynsmyndigheten minskar på grund av tillståndets rättsverkan.

 • 292. Michanek, Gabriel
  Suède2005Inngår i: La mise en place du réseau Natura 2000, les transpositions nationales: observatoire juridique Natura 2000: actes du colloque organisé a Caserta, Piedimonte Matese 1, les 30 - 31 mai 2003, Limoges: Presses Universitaires de Limoges - PULIM , 2005, s. 347-355Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 293.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sweden2007Inngår i: Implementing the precautionary principle: approaches from the Nordic countries, EU and USA, London: Earthscan / James & James, 2007, s. 120-136Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 294.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  The law on mining and environmental protection in Sweden: any lessons for Finland?2008Inngår i: Reforming Mining Law in a Changing World, with Special Reference to Finland, Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences, 2008, s. 161-173Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 295.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  The law on mining and environmental protection in Sweden: interactions between the mining act and the environmental code2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 296.
  Michanek, Gabriel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Tillståndsvillkor om utredning av kemikaliers miljörisker (Miljööverdomstolen 2007-11-12 i mål M 4317-06)2008Inngår i: JP MiljönetArtikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 297. Michanek, Gabriel
  Utvecklingen av miljörätten i Sverige2003Inngår i: Miljörätten i förändring: en antologi, Uppsala: Iustus förlag, 2003, s. 11-36Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 298.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning.Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogsbruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Intensivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslagstiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillståndsprövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan bedöma markens värde.Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid intensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen undantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift.

 • 299. Michanek, Gabriel
  et al.
  Söderholm, Patrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Licensing of nuclear power plants: the case of Sweden in an international comparison2009Inngår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 37, nr 10, s. 4086-4097Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Efficient power plant licensing procedures are essential for the functioning of deregulated electricity markets. The purpose of this paper is to review and analyse the licensing process for nuclear power plants in Sweden, and in part contrast the Swedish case with the corresponding approaches in a selection of other countries. This approach permits a discussion of how licensing processes can be altered and what the benefits and drawbacks of such changes are. The paper highlights and discusses a number of important legal issues and implications, including, for instance: (a) the role of political versus impartial decision-making bodies; (b) the tension between national policy goals and implementation at the local level; (c) public participation and access to justice; (d) consistency and clarity of the legal system; and (e) the introduction of license time limits.

 • 300. Michanek, Gabriel
  et al.
  Söderholm, Patrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Medvind i uppförsbacke!: en studie av den svenska vindkraftspolitiken2006Rapport (Annet vitenskapelig)
3456789 251 - 300 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf