Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 2399
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bränholm, Inga-Britt
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för Rehabiliteringsmedicin.
  Andersson, Marit
  Piteå älvdals sjukhus.
  Larsson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Långtidssjukskrivning förändrar livet1995Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 92, nr 23, s. 2421-2124Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 252.
  Bränholm, Inga-Britt
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för Rehabiliteringsmedicin.
  Andersson, Marita
  Hortlax vårdcentral.
  Larsson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Arbetsterapeutisk bedömning vid kort- och långtidssjukskrivning1994Inngår i: Rehab Arcticus, Vol. 1, nr 1, s. 6-10Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 253.
  Brännmark, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Granström, Olivia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personers upplevelse av att leva med venösa bensår: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Venösa bensår är ett stort problem för hälso- och sjukvården och bidrar till ett stort lidande för personer som lever med detta. Venösa bensår betecknas som en folksjukdom på grund av det stora antalet personer som är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med venösa bensår. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Nio vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes till ett slutgiltigt resultat med fyra kategorier som svarade an mot syftet: att känna sig skamsen, ensam och isolerad på grund av såren, att ständigt bli påmind och begränsad av smärtan, att påverkas av andras attityder samt att påverkas av behandlingen. Resultatet visade att skammen bidrog till att personer isolerade sig från omgivningen, smärtan begränsade personer i sitt dagliga liv, omgivningens attityder påverkade personer negativt och behandlingen upplevdes vara besvärande. Interventioner framtagna för personer med venösa bensårs upplevelse kan öka deras välbefinnande, men det är av stor vikt att vidare omvårdnadsforskning görs inom området på grund av den rådande okunskapen som har framkommit bland befintlig personal.

 • 254.
  Brännström, Lina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hedman, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att leva med långvariga bensår: - En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att leva med långvariga bensår innebär ett liv med sjukdom, livet förändras och upplevs krävande för den drabbade. En sjukdomsbild med bensår ser olika ut och ger en individuell påverkan hos personer, det är därför av vikt att på ett djupare sätt försöka förstå hur det är att leva med långvarig sjukdom. Syftet med litteraturstudien var att undersöka personers upplevelser av att leva med långvariga bensår. Den kvalitativa litteraturstudien inleddes med en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. Urvalet av studierna resulterade i 15 vetenskapliga studier. Efter kvalitetsgranskning ingick 13 studier i vår analys. Studierna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys och en induktiv ansats. Fem kategorier skapades därefter: Att känna en rädsla och ovisshet för bensårets läkningsprocess, Att känna skam och begränsningar i vardagen, Att försöka se framåt och bevara sin livslust, Att sakna kunskap om bensår och vara beroende av hälso- och sjukvården, Att leva med en påtaglig och intensiv smärta. Resultatet visade att personer som lever med långvariga bensår bär på många tankar och känslor, samtidigt en ovisshet gällande sin framtid. Personerna i studierna beskrev upplevelser av att vara begränsade av sitt bensår och ett liv med mycket smärta. Resultatet diskuterades till relevant omvårdnadsforskning, för att vidare kunna komma fram till kliniska implikationer och slutsatser. Slutsatsen av studien är att alla upplevelser är unika, samtidigt att ett liv med långvariga bensår beskrivs påfrestande både fysisk, mentalt och socialt. Stöd från sjuksköterskan är viktigt i hanteringen och livet med långvariga bensår.

 • 255.
  Brännström, Margareta
  et al.
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden. Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Grönlund, Catarina Fischer
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden.
  Zingmark, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Norrbotten County Council, Sweden.
  Söderberg, Anna
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden.
  Meeting in a 'free-zone': Clinical ethical support in integrated heart-failure and palliative care2019Inngår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 18, nr 7, s. 577-583Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Integrating heart-failure and palliative care combines expertise from two cultures, life-saving cardiology and palliative care, and involves ethically difficult situations that have to be considered from various perspectives. We found no studies describing experiences of clinical ethical support (CES) in integrated cardiology and palliative care teams.Objective: Our aim is to describe experiences of CES among professionals after a period of three years working in a multidisciplinary team in integrated heart-failure and palliative homecare.Method: The study design was descriptive qualitative, comprising interviews with seven professionals from one integrated heart-failure and palliative care team who received CES over a three-year period. The interview data were subjected to qualitative content analysis.Results: The CES was found to offer possibilities for meeting in an ethical ‘free-zone’ where the participants could relate to each other beyond their various professional roles and specialties. The trust within the team seemed to increase and the participants were confident enough to express their points of view. Together they developed an integrated understanding, and acquired more knowledge and a comprehensive view of the ethically difficult situation of concern. The CES sessions were considered a means of becoming better prepared to deal with ethical care issues and developing action strategies to apply in practice, from shared standpoints.Conclusion: Participating in CES was experienced as meeting in an ethical ‘free-zone’ and seemed to be a means of facilitating integration of palliative and heart-failure care.

 • 256.
  Brückel, Anja
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Salo, Zandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår: En integrerad litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen lyfter båda fram delaktighet och självbestämmande som viktiga grundprinciper. Lagarnas intentioner ger uttryck för en människosyn som innebär att människor kan fatta egna beslut om sin behandling och kan ta ansvar för sig själv och andra efter den egna förmågan och med stöd av professionell vårdpersonal. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår och utgick från frågan: Vilka faktorer påverkar vårdtagares delaktighet i behandling av svårläkta bensår? För att besvara syftet valdes Whittemore och Knafls metodartikel för integrerad litteraturöversikt. Författarna gjorde en fritextsökning i fem databaser och två av dessa gav relevanta träffar. Tretton artiklar valdes ut för analys och resultatet presenterades i fyra kategorier: fysiska och psykosociala faktorer; interventionsrelaterade faktorer; utbildning och kunskapsrelaterade faktorer; relationer och kommunikationsrelaterade faktorer. Delaktighet har stor betydelse för vårdtagare med svårläkta bensår och har en stor inverkan på deras livskvalitet. Genom att ta hänsyn till de olika faktorerna som påverkade delaktigheten kan följsamheten öka och delaktigheten förbättras. Resultatet visade att en holistisk syn på vårdtagaren och deras situation främjade delaktighet. Det vill säga att man fick anpassa interventionerna till vårdtagarna, se till att de fick relevant och adekvat information och att man hade ömsesidig respekt för varandra och ett gemensamt mål. Behandlingen bör fortsätta efter bensåret har läkt genom regelbundna uppföljningar. Detta stödjs av sjuksköterskeutbildningen där man ska arbeta utifrån ett personcentrerat och holistiskt perspektiv.

 • 257.
  Buksowicz, Monika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Effekten av högbelastad knäböjs träning vid långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta avseende kontroll av lumbalflexion, smärta och uthållighet i ryggextensorer.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Ländryggssmärta är ett vanligt förekommande tillstånd och vanlig orsak till att vi söker vård. Det finns flera sätt att subgruppera långvarig ländryggssmärta, där förmågan att kontrollera rörelse i olika riktningar anses vara ett sätt att klassificera besvären. I denna studie ingår patienter med långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta av nociceptiv mekanisk karaktär. Idag finns ingen konsensus vilken träningsform som är mest effektiv vid detta tillstånd med en påtaglig brist på studier som utvärderar effekten av belastad motorisk kontroll träning vid långvarig ländryggssmärta.

  Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av högbelastadknäböjsträning (frontböj) vid långvarig flexionsrelaterad ländryggsmärta avseende kontroll av flexion av ländryggen, smärta, och uthållighet i ryggextensorer.

  Metod: Studien genomfördes med singel subject experimental design. Tre individer deltog i högbelastad knäböjsträning, en motorisk kontroll övning som utförs med skivstång. Interventionen genomfördes med två träningspass i veckan under åtta veckor.

  Resultat: Vid studiens slut hade alla deltagare förbättratsavseende kontroll av lumbal flexion, smärta och uthållighet i ryggextensorer.

  Konklusion: Resultatet visar att högbelastad knäböjsträning med kan användas kliniskt i syfte att förbättra kontrollen av flexion i ländryggen, minska smärta samt öka uthållighet i ryggextensorer hos individer med långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta av nociceptiv mekanisk karaktär.

 • 258.
  Bunne, Joakim
  et al.
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Moberg, Helena
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Hedman, Linnea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Andersson, Martin
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Bjerg, Anders
  Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet.
  Lundbäck, Bo
  Krefting Research Centre, Institute of Medicine, University of Gothenburg.
  Rönmark, Eva
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Increase of allergic sensitization in schoolchildren: two cohorts compared 10 years apart2017Inngår i: The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, ISSN 2213-2198, Vol. 5, nr 2, s. 457-463Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  Time trends of incidence of allergic sensitization are unknown and recent trends of prevalence and risk factors are lacking.

  Objective

  To estimate the incidence, prevalence, remission, risk factors, and time trends for allergic sensitization among schoolchildren followed from age 7 to 8 years to age 11 to 12 years.

  Methods

  In 2006, all children in grades 1 and 2 aged 7 to 8 years in 2 municipalities in northern Sweden were invited to a questionnaire survey and to skin prick testing to 10 common airborne allergens. The cohort was reexamined in 2010, with additional blood sampling for specific IgE. Participation rates were 90% (n = 1700) at age 7 to 8 years and 85% (n = 1657) at age 11 to 12 years. The results were compared with a cohort examined by identical methods 10 years earlier.

  Results

  The prevalence of positive skin prick test result to any allergen increased from 30% at age 7 to 8 years to 41% at age 11 to 12 years (P < .001). The cumulative 4-year incidence was 18%, while remission was low. Sensitization to pollen and furred animals was most common. A family history of allergy was significantly associated with incident sensitization, whereas the presence of furred animals at home was negatively associated. The prevalence at age 7 to 8 years and at age 11 to 12 years and the 4-year incidence were all significantly higher compared with the cohort examined 10 years earlier.

  Conclusions

  The prevalence of allergic sensitization increased by age as a consequence of a high incidence and a low remission. The trends of increasing incidence and prevalence among schoolchildren imply future increases in the prevalence of allergic diseases.

 • 259.
  Burman, Erik
  et al.
  Department of Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University.
  Lysholm, Jack
  Linköping University Hospital, Department of Orthopaedic Surgery, Sports and Ttrauma Research Group, Winternet, Bodens sjukhus, Ortopedkliniken, Läkarhuset Hermelinen Luleå, Sjukgymnastiken, Department of Orthopaedics, Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University, Department of Orthopaedics, Sunderby Hospital.
  Shahim, Pashtun
  Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Department of Clinical Neurochemistry Laboratory, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal.
  Malm, Christer
  Umeå University, Department of Integrative Medical Biology, Winternet, Department of Sports Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University.
  Tegner, Yelverton
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Concussed athletes are more prone to injury both before and after their index concussion: data base analysis of 699 concussed contact sports athletes2016Inngår i: BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ISSN 2055-7647, Vol. 2, nr 1, artikkel-id e000092Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background Ice hockey and football players suffering concussions might have an increased risk for injuries afterwards. We aimed to investigate if concussions predisposed athletes for subsequent sport injuries. Methods Patient data were obtained from a data base established at the University Hospital in Umea, Sweden. Athletes who had suffered a concussion were included if they had been aged between 15 and 35 years of age, and played ice hockey, football (soccer), floorball and handball. They were studied in terms of all new or previous injuries during 24 months before and after their concussion. Results were compared with a control group of athletes from the same four sports with an ankle injury. Results Athletes with a concussion were more likely to sustain injuries compared with the control group, both before (OR 1.98. 95% CI 1.45 to 2.72) and after the concussion (OR 1.72. 95% CI 1.26 to 2.37). No increase in frequency of injury was found after a concussion compared with before. This was true for athletes in all four sports and for both sexes. Conclusions This study indicates that athletes sustaining a concussion may have a more aggressive or risk-taking style of play than their counterparts. Our data do not suggest that a concussion injury, per se, leads to subsequent injuries.

 • 260.
  Burman, Natalia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskan är en yrkeskategori som finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Nattarbete utförs under särskilda förhållanden med utmaningar som trötthet och dygnsrytmsanpassning. Detta ställer särskilda krav på sjuksköterskan för att kunna arbeta patientsäkert. Syftet med arbetet var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid. Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och utgick från två frågeställningar: Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan att arbeta patientsäkert nattetid? samt Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att arbeta patientsäkert nattetid? Litteratursökningen gjordes i två databaser och resulterade i sexton artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att de faktorer som påverkar möjligheten att arbeta patientsäkert nattetid var bemanning, rutiner, arbetstider och sjuksköterskans arbetsförhållanden. Strategier som sjuksköterskan kan använda för att arbeta patientsäkert nattetid var tupplur under nattrasten, planering av nattarbetspasset och kontroll av ljusexponering. Slutsatser som drogs av arbetet var att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för sjuksköterskan att arbeta patientsäkert. Interventioner som nattsjuksköterskan skulle kunna använda riktas på att minska risk för misstag och undvika nödsituationer, vilket  är aktuellt under nattskift då sjuksköterskan kan vara trött och sömnig, samt bemanningstätheten är lägre.  

 • 261.
  Burman, Pia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lidén, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Vägen tillbaka: från utmattning till ökat välmående: - en kvalitativ studie av utmattade kvinnors berättelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag finns ett stort problem med stress i samhället där många drabbas av utmattning, särskilt kvinnor. Det är av stor vikt att hitta sätt att arbeta med detta på ett hälsopromotivt sätt för att minska problematiken. Syftet med studien var att beskriva utmattade kvinnors upplevelser av självvalda hälsofrämjande aktiviteter som fått dem att må bättre. Studien analyserades med en manifest innehållsanalys där data samlades in genom skriftliga reflektioner. Deltagarna skrev ned sina personberättelser utifrån den öppna meningen “Nu ska jag berätta om vad som hjälpte mig må bättre i samband med min utmattning/stress...”. Resultatet formulerades sedan i tre underkategorier och en huvudkategori. Huvudkategorin gavs namnet “Vägen till ett bättre mående: genom återhämtning, aktiviteter och acceptans” och underkategorierna “Insett vikten av sömn, återhämtning och vila”, “Gjort aktiviteter man mått bra av” samt “Anpassat livet till nya förutsättningar”. Resultatet visade att det som varit gemensamt för deltagarna är processen de gått igenom från utmattning till ett ökat välmående. Deras väg har startat med sömn, fyllts på med hälsofrämjande aktiviteter och sedan landat i acceptans och anpassning till den nya livssituationen. Resultatet visade även att det inte finns en universallösning utan att det är individuellt vad olika personer behöver för att behålla en balans och må bra. För att få en bättre balans behövs ett brett grepp om hälsa där flera faktorer samverkar för ett större välmående.

 • 262.
  Bykachev, Kirsi
  et al.
  University of Eastern Finland.
  Tossavainen, Kerttu
  University of Eastern Finland.
  Kumpulainen, Kirsti
  University of Eastern Finland.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lindgren, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Wilson, Philip
  University of Aberdeen.
  Bjørvig, Siri
  University Hospital of North Norway.
  Borgen, Morten
  University Hospital of North Norway.
  Multi-professional collaboration and consultation: Improving child and adolescent psychiatry with eHealth2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 263.
  Bykachev, Kirsi
  et al.
  University of Eastern Finland.
  Tossavainen, Kerttu
  University of Eastern Finland.
  Kumpulainen, Kirsti
  University of Eastern Finland.
  Wilson, Philip
  University of Aberdeen.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lindgren, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Bjørvig, Siri
  University Hospital of North Norway.
  Borgen, Morten
  University Hospital of North Norway.
  Improving psychiatry services for children and adolescents with eHealth in peripheral areas2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 264.
  Bäckström, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Gedda, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Persson, Anders J
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Weber, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design.
  Det uppkopplade samhället och högre utbildning2014Inngår i: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, s. 123-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 265.
  Bäckström, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Liljekvist, Frida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Kartläggning av prevalensen för självskattad handproblematik som konsekvens av yrkesutövande hos legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Det fysioterapeutiska och naprapatiska arbetet går främst ut på att undersöka och fastställa anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler och nervsystem, för att sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och träningsprogram. Det har även visat sig att förekomsten av handproblematik hos fysioterapeuter är förhållandevis hög, där problematiken verkar vara korrelerat till manuella tekniker, som är den anda mest vanliga arbetsrelaterade skadan inom professionen tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella behandlingstekniker. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga ett samband mellan handproblematik och manuellt yrkesutövande av leg. fysioterapeuter och leg. naprapater. Metod: Rekryteringen av deltagare har skett genom kontakt via två privata yrkesforum på sociala medier. Insamlingen av data genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät via Google formulär, där deltagarna besvarade 14 frågor med kryssalternativ som svar. De individer som valde att delta i studien gav sina svar konfidentiellt. Svarsresultaten sammanställdes och jämfördes sedan i korstabeller och cirkeldiagram. Resultat: Sammanställningen av insamlad data indikerar på en korrelation mellan manuellt arbete och yrkesrelaterad handproblematik hos de båda yrkesgrupperna. Konklusion: Slutsatsen som drogs från denna studie var att en hög procent deltagare med upplevd handproblematik relaterat till yrket kan korreleras med hur och hur mycket de arbetar med sina händer.

 • 266.
  Bäckström, Tobias
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hedlund, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Biverkningar associerade med gadoliniumbaserade kontrastmedel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns anledning att tro att antalet undersökningar med gadoliniumbaserade kontrastmedel ökar i takt med tiden och i samband med detta en ökning av akuta och sena biverkningar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera olika typer av biverkningar som kan orsakas av gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBKM), att undersöka dess incidens, samt att identifiera eventuella riskgrupper. Dessa tre huvudkategorier ansågs vara de mest relevanta för sammankopplandet av problemets olika delar och ursprung. Metod: Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt där endast kvantitativa vetenskapliga artiklar ingick. Resultat: Resultatet påvisade att risken för att drabbas av akuta och sena biverkningar efter injektion av gadoliniumbaserade kontrastmedel är låg (under 0,5%) och att flertalet av dessa är milda biverkningar. Kvinnor representerade det största antalet rapporterade fall i de flesta studier och risken för biverkningar ökade dessutom om historik av allergier och tidigare biverkningar fanns. Slutsats: Genom denna litteraturstudies resultat kunde vi som slutsats framhäva att även om förekommande incidens och risk för biverkningar av gadoliniumbaserade kontrastmedel var låg, så rapporteras mer eller mindre allvarliga fall löpande. Det gör det rimligt att anta att röntgensjuksköterskan under sitt arbetsliv kommer att få uppleva en eller flera situationer där hon eller han måste besitta kunskap och kännedom om säkerhetsrutiner vid ett tillbud. Förutom röntgensjuksköterskans upprätthållande i kunskap om ämnet, så ses dialogen som förs mellan patient och personal viktig, där all information av vikt tolkas och behandlas på rätt sätt.

 • 267.
  Börjesson, Kristoffer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vallius, Tero
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vad sjuksköterskor upplever som arbetsrelaterade stressfaktorer: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande inom omvårdnadsyrket. Stress kan ha en betydande inverkan på enskilda sjuksköterskors hälsa och deras förmåga att utföra uppgifter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad sjuksköterskor upplever som arbetsrelaterade stressfaktorer. Totalt inkluderades 11 artiklar från två databaser som svarade mot syftet, vilka sedan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Totalt resulterade det i fyra slutkategorier: krävande arbetsförhållanden, bristande samarbete och kommunikation, att inte kunna påverka och inte bli respekterad i yrkeskunnandet samt obalans mellan ansvar och förmåga. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning, tidsbrist, bristande kommunikation mellan vårdpersonal och otillräckligt ledarskap som faktorer till stress och något som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. Resultatet ger kunskap om sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer på arbetet. Fynden visar att omvårdnadsarbete och organisationer behöver omstruktureras för att sjuksköterskor ska få en bättre arbetsmiljö.

 • 268.
  Calner, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Persistent musculoskeletal pain: A web-based activity programme for behaviour change, does it work? Expectations and experiences of the physiotherapy treatment process2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis concerned persons with persistent musculoskeletal pain in primary health care and had three aims. The first aim was to evaluate the effects of a web-based programme for behaviour change. The second aim was to create and evaluate a multimodal intervention. The third aim was to explore and describe expectations andexperiences of the physiotherapy treatment process.

  In Study I, we evaluated the effects of a web-based activity programme for behaviour change added to multidisciplinary rehabilitation (MDR) in primary health care. Ninety-nine participants were randomized to 1) MDR with an additional web-based programme, and 2) MDR. Outcome measures were work ability, pain intensity, pain-relate disability and health-related quality of life. There were no significant effects of the web-based programme for any outcome measure at 4 or 12 months. In conclusion, this study provides no support for adding a self-guided web-based programme to MDR in primary health care.

  In Study II, we evaluated first the web-based programme from Study I compared to the waiting list. Effect measures were workability, pain intensity, disability and self-efficacy. Thereafter, we evaluated the effects and process of a novel multimodal intervention consisting of the web-based programme with additional individual counselling, and individually tailored physiotherapy treatment. Ten participants were included in the study. Effects were evaluated using a Single Subject Experimental Design (SSED) and the process was evaluated by interviews with the participants and log data of usage of the modalities. There were no conclusive effects of the self-managed web-based programme as compared to the waiting list. The SSED analyses of the multimodal intervention showed promising short-term results regarding disability and pain intensity, but no conclusive results for work ability or self-efficacy. The multi-modal intervention process seemed successfully implemented, and the importance of physiotherapy and, to some extent counselling, was emphasized by the participants. In conclusion, the newly designed multimodal intervention in primary health care seemed feasible and showed some promising short-term effects, while the implementation of a self-managed web-based programme as a single intervention seemed without effect.

  In Study III, qualitative interviews were conducted with ten participants to explore their expectations of physiotherapy. Data were analysed with qualitative content analysis and the findings described a multi-faceted picture of the participants’ expectations, encompassing several aspects regarding the treatment process and outcome. Regarding the treatment process, participants expected a good dialogue, to be confirmed as individuals, and to get an explanation for their pain. The participants expected tailored training with frequent follow-ups and their expectations of outcome ranged from hope of the best possible results to being realistic or resigned.

  In Study IV, qualitative interviews were conducted with 11 participants to explore their experiences in physiotherapy treatment. Data were analysed with qualitative content analysis. The findings show how the participants described how they used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. There were experiences involving the importance of establishing an alliance with the physiotherapist, based on trust and with a continuous dialogue. When exercises, activities and other treatment modalities were individualized, participants were actively involved in the process. This was rewarding but was also considered an effort and a challenge. The physiotherapist’s initiatives and actions were considered important for incentive and support.

  In conclusion, we found no effects of the web-based activity programme on behaviour change for persons with persistent musculoskeletal pain. The newly designed multi-modal intervention in primary health care seemed feasible and showed some promising short-term effects. Expectations of physiotherapy treatment were multi-faceted, encompassing both process and outcome. After finishing physiotherapy, the participants described how they used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. The importance of alliance and incentives for activities throughout the physiotherapy treatment process were also described.

 • 269.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Experiences of physiotherapy treatment of persons with persistent musculoskeletal painManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and describe experiences of physiotherapy treatment of people with persistent musculoskeletal pain. Eleven participants with persistent musculoskeletal pain from the back, neck, or shoulders were included in the study. Data were collected by interviews using a semi-structured interview guide and were analysed with qualitative content analysis. The analysis resulted in one main category “Towards acceptance and management of pain” which was formulated and built up by the four categories “Establishing and maintaining alliance”, “Being active, taking initiative and facing challenge”, “Appreciating guidance, incentive and a sounding board” and “Acquired knowledge and developed awareness”. The main category and the categories describe how the participants used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. A trustful alliance with the physiotherapist and a continuous dialogue was important. The participants were actively involved in the process when exercises, activities and other treatment modalities were individualized. This was rewarding but also an effort and a challenge. The physiotherapist’s initiatives and actions were considered important as incentive and support.

 • 270.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  “I know what I want but I’m not sure how to get it”: Expectations of physiotherapy treatment of persons with persistent pain2016Inngår i: Manual Therapy, ISSN 1356-689X, E-ISSN 1532-2769, Vol. 25, s. e142-e143Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 271.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  I know what I want but I’m not sure how to get it: expectations of physiotherapy treatment of persons with persistent pain2017Inngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 33, nr 3, s. 198-205Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Expectations of physiotherapy treatment of patients with persistent pain have been shown to influence treatment outcome and patient satisfaction, yet this is mostly explored and described in retrospective. The aim of the study was to explore and describe the expectations people with persistent pain have prior to physiotherapy treatment. Ten participants with persistent musculoskeletal pain from the back, neck, or shoulders were included in the study. Data were collected by interviews using a semi-structured interview guide and were analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in one main category: “The multifaceted picture of expectations” and four categories: 1) Standing in the doorway: curious and uncertain; 2) Looking for respect, confirmation and knowledge; 3) Expecting treatment, regular training, and follow up; and 4) Having dreams, being realistic, or feeling resigned. The main category and the categories describe a multifaceted picture of the participants’ expectations, gradually developed and eventually encompassing several aspects: good dialog and communication, the need to be confirmed as individuals, and getting an explanation for the pain. The results also show that the participants expected tailored training with frequent follow-ups and their expectations of outcome ranged from hope of the best possible results to realistic or resigned regarding pain relief and activity levels.

 • 272.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering. Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Physiotherapy treatment experiences of persons with persistent musculoskeletal pain: A qualitative study2019Inngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and describe the physiotherapy treatment experiences of persons with persistent musculoskeletal pain. Eleven participants with persistent musculoskeletal pain in the back, neck, or shoulders were included in the study. Data was collected via semi-structured interviews and were analysed with qualitative content analysis. The analysis resulted in the theme "Towards acceptance and management of pain", comprising four sub-themes: 1) Establishing and maintaining a therapeutic alliance; 2) Being active, taking initiative and facing challenges; 3) Appreciating guidance, incentive and having a sounding board; and 4) Acquired knowledge and new body awareness change behaviours. The theme and sub-themes describe how the participants used increased knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies for managing pain and the process of acceptance. A trusting relationship and continual dialogue with the physiotherapist was considered to be important. The participants were actively involved in the process as exercises, activities and other treatment modalities were individualized. This was rewarding but also challenging and required effort on their part. The physiotherapist's initiatives and actions were an important incentive and means of support.

 • 273.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nordin, Catharina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Eriksson, Margareta K.
  Department of Public Health, Norrbotten County Council, Luleå.
  Nyberg, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Effects of a self-guided, web-based activity programme for patients with persistent musculoskeletal pain in primary healthcare: A randomized controlled trial2017Inngår i: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 21, nr 6, s. 1110-1120Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUNDWeb-based interventions for pain management are increasingly used with possible benefits, but never used in addition to multimodal rehabilitation (MMR). MMR is recommended treatment for persistent pain in Sweden. The aim was to evaluate the effects of a self-guided, web-based programme added to MMR for work ability, pain, disability and health-related quality of life.METHODSWe included 99 participants with persistent musculoskeletal pain in a randomized study with two intervention arms: (1) MMR and web-based intervention, and (2) MMR. Data was collected at baseline, 4 and 12 months. Outcome measures were work ability, working percentage, average pain intensity, pain-related disability, and health-related quality of life.RESULTSThere were no significant effects of adding the web-based intervention to MMR regarding any of the outcome variables.CONCLUSIONSThis trial provides no support for adding a self-guided, web-based activity programme to MMR for patients with persistent musculoskeletal pain.SIGNIFICANCEThe comprehensive self-guided, web-based programme for activity, Web-BCPA, added to multimodal treatment in primary health care had no effect on work ability, pain, disability or health-related quality of life. Future web-based interventions should be tailored to patients' individual needs and expectations

 • 274.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nordin, Catharina
  Department of Primary health care, Norrbotten County Council .
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nyberg, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Physiotherapy in combination with personalized counseling and a web-based programme for persistent pain: an early stage evaluationManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Objective

  We evaluated first a self-managed web-based programme for activity compared to waiting list for persons with persistent musculoskeletal pain suited for primary health care. Thereafter, we evaluated the effects and process of a novel multimodal treatment intervention combining the web programme with counselling and physiotherapy. 

   

  Design

  A weekly comparison of measures of outcome data between those using the self-managed web-based programme to those on a waiting list. After that a Single Subject Experimental Design (SSED) evaluation of the multimodal intervention, structured interviews and log data.

   

  Setting

  Clinical setting in primary health care.

   

  Subjects

  Ten participants with persistent musculoskeletal pain.

   

  Intervention

  First, only a self-managed web-based programme for activity. Thereafter a multimodal intervention combining the web programme with counselling and physiotherapy.

   

  Main measures

  Effect measures were work ability, pain intensity, disability and self-efficacy. Process evaluation by interviews of the participants and log data of usage of the modalities.

   

  Results

  There were no conclusive effects of the self-managed web-based programme as compared to waiting list. The SSED analyses of the multi-modal showed promising short-term results regarding disability and pain intensity, but no conclusive results for work ability or self-efficacy. The multimodal intervention process seemed successfully implemented, and the importance of physiotherapy and to some extent counselling was emphasized by the participants.

   

  Conclusion

  For persons with persistent musculoskeletal pain, the newly designed multimodal intervention in primary care seemed feasible and showed some promising short-terms effects, while the implementation of a self-managed web-based programme as a single intervention seemed without effect. 

 • 275.
  Campo, Juan Carlos
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundin, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Oro är vanligt hos patienter som ska opereras, oavsett om det är en elektiv eller akut operation. Studier har visat att en bra relation mellan anestesisjuksköterskan och patienten preoperativt minskar oron hos patienten. En akut operation upplevs som stressande för patienten då denne inte kan påverka sin situation. Anestesisjuksköterskan är den som inför en akut operation ansvarar för patientens trygghet och säkerhet. Syfte: Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation. Metod: En kvalitativ intervjustudie med ändamålsenligt urval utfördes. Urvalskriterierna innefattade anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet på en operationsavdelning som bedriver akut verksamhet. Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom i resultatet; Att ha kunskap om patientens tidigare erfarenheter, Att ta över ansvar för patient som är utelämnad, Att undvika felaktig och otillräcklig information och Att utforma personcentrerad information. Slutsats: Anestesisjuksköterskan behöver vara lyhörd och inkännande för att kunna anpassa sig till den unika individen. Med denna kunskap kan anestesisjuksköterskan bemöta oro genom att informera patienter på ett personcentrerat sätt utifrån deras villkor och önskemål. 

 • 276.
  Carabante, Jenni Riekkola
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rutberg, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lilja, Margareta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Spousal caregivers' experiences of participation in everyday life when using respite care2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 277.
  Carlenius, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Pasma, Sarah
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår – En litteraturstudie: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I hälso- och sjukvården är det vanligt förekommande med patienter som har venösa bensår vilka oftast kräver långa behandlingstider. Olika patologiska orsaker finns till venösa bensår och kan förekomma i olika åldrar, vanligast bland äldre. Venösa bensår kan förutom ålderdom eller trauma orsakas av försämrad blodcirkulation och immunförsvar. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av dessa patienter som kräver kunskaper både praktiskt och teoretiskt men också förståelse för människan som lider av venösa bensår. Venösa bensår med lång läkningstid medför stort lidande i personernas liv och påverkar de flesta delar i det dagliga livet. Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår. Niovetenskapliga artiklar analyserades utifrån en kvalitativ induktiv manifest ansats och resulterade i sex huvudkategorier: att leva med smärta och känslor av hopplöshet inför läkning; att leva med nedsatt rörelseförmåga och förlust av aktivitet; att få en förändrad kroppsuppfattning; att drabbas av sociala förändringar i livet; att möta och känna förtroende för vårdpersonal; att främja hälsa och läkning i sin egenvård. Slutsatsen i denna litteraturstudie är att individer tillåts och prioriteras att få en adekvat klinisk bedömning, information om sitt sjukdomstillstånd och behandlingar. Det är viktigt att vårdgivaren ger stöd och kontinuitet i vården vilket kan stärka patienterna i vad gäller deras egenvård och egenmakt i omvårdnaden. Vidare är det viktigt att forskning om individers subjektiva erfarenheter implementeras i större utsträckning i den praktiska omvårdnaden av denna patientgrupp för att minska fysiskt och psykiskt lidande hos dessa.

 • 278.
  Carlsson, Cassia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Tillgänglighet på särskolors lekplatser – erfarenheter från personal2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors lekplatser. För att besvara syftet genomfördes intervjuer på särskolor i fyra kommuner i Stockholms läns landsting. Material analyserades och ur det framkom följande tre kategorier: ”Brister på flera nivåer”, ”Lekplatsen kan bidra till social interaktion” samt ”Ett tungt arbete att vara på lekplatsen”. I analysen framkom att tillgängligheten på särskolors lekplats är undermålig och att redskap på lekplatsen inte är anpassade. Det framkom också att personalen har svårt att kunna lämna barnen själva på lekplatsen eftersom de flesta barn behöver stöd och guidning för att de ska kunna leka på lekplatsen. Vidare framkom det att personalen behöver hjälpa barnen vid lekredskapen vilket var ett fysiskt tungt arbete och ledde till att personalen ibland valde bort aktiviteter. Interaktion mellan barnen är bra på grund av att personalen finns tillgänglig hela tiden och att ett bra samarbete mellan personalen finns.

 • 279.
  Carlsson, Katarina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Önsten, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Knäfunktion efter ACL-rekonstruktion: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Det finns en outtalad självklarhet att operation skulle vara en överlägsenbehandlingsmetod jämfört med enbart rehabilitering vid korsbandsskador. Det senaste årethar dock en långtidsuppföljning av Frobell et al(2015) visat att operation vid främrekorsbandsskada inte gav ett överlägset rehabiliteringsresultat jämfört med konservativbehandling. Operation medför en ökad risk för artros och dessutom en ökad vårdkostnad. Syfte: Med denna litteraturöversikt undersöka hur patientens knäfunktion förändras efterrekonstruktion av ACL för att se om detta går i linje med Frobell et al (2015) resultat. Metod: Sökning gjordes i PubMed, AMED, SveMed+, SportDiscus, Scopus och Web ofScience. Mesh-termer som användes var ”anterior cruciate ligament reconstruction” AND”rehabilitation”, avgränsat till RCT-studier. Resultat: 20 studier inkluderades. Det sammanlagda resultatet visade att patientens subjektivt upplevda funktion samt objektivtuppmätta funktion förbättrades av operationen. Konklusion: Resultatet i denna översiktvisar på att operation förbättrar knäfunktionen vid ACL-skada, fler studier krävs för attundersöka verkningsmekanismer bakom förbättringen och optimering avbehandlingsmetod.

 • 280.
  Carlsson, Samuel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Zetterberg, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Livsstilsförändring vid diabetes typ-2 - motivation till ökad fysisk aktivitet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ-2 är ett vanligt sjukdomstillstånd som blir allt vanligare över hela världen. En av de primära behandlingsformerna för detta är en förändring av livsstil, där ökad fysisk aktivitet är en av åtgärderna. Många drabbade av diabetes typ-2 har svårt att motivera sig till en livsstilsförändring. Denna litteraturstudie ämnar undersöka hur professioner inom hälso-och sjukvård, bäst kan motivera sina patienter till livsstilsförändring, primärt gällande ökad fysisk aktivitet. Syfte: Att beskriva vilka motiverande faktorer som har betydelse vid livsstilsförändring gällande fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ-2. Metod: En litteraturstudie genomfördes genom att söka studier i databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Sportdiscus, Psycinfo samt Psycarticles. Sju studiervaldes ut och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Resultatet av litteraturstudien blev fem kategorier som speglade innehållet i de inkluderade studierna. Dessa var: Miljö, stöd av familj och vänner, kommunikation och informationsutbyte med vårdgivare, förväntningar och effekter av fysisk aktivitet samt individuella förutsättningar. Konklusion: Såväl yttre som inre faktorer är betydelsefulla för motivationen beträffande ökad fysisk aktivitetsnivå hos personer med diabetes typ-2.Det är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader och vad som motiverar den unika personen vid en livsstilsförändring. Genom god kommunikation från vårdgivarens sida, kan individens situation kartläggas och insatser kan riktas med syfte att skapa bättre förutsättningar för individen att öka sin fysiska aktivitetsnivå.

  Nyckelord: Beteendeförändring,diabetes typ-2, fysisk aktivitet, motivation.

 • 281.
  Carlström, Rebeccah
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Ek, Susanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Transpersoners upplevelse av möten med hälso- & sjukvårdspersonal2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Tidigare forskning (folkhälsomyndigheten, 2016; Wurm, 2017) har påvisat brister i kunskap och bemötande mot HBTQ+ personer, men även positiva möten.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva transpersoners upplevelser av möten med hälso-& sjukvårdspersonal.

  Metod: Denna studie är baserad på enkäter där svarsfrekvensen var 24 stycken. En kvalitativ metod med öppna frågor valdes för att få beskrivande svar. Analysen mynnade ut i tre övergripande teman, att bli accepterad för den man är, att mötas med kunskap, varsamhet och lyhördhet och att mötas för sitt vårdbehov med respekt och utan fördomar.

  Resultat: Resultatet påvisar att det förekommer bra möten i vården även om det är var övervägande negativa. Detta beror på att transpersonerna upplever sig ifrågasatta, ej respekterade och har en känsla av att de behöver jobba hårdare än cispersoner för att få den hjälp de har rätt till. Analysen mynnade ut i tre övergripande teman, En förväntan att bli accepterad för den man är, En önskan att mötas med kunskap, varsamhet och lyhördhet och En önskan att mötas för sitt vårdbehov med respekt och utan fördomar.

  Slutsats: Slutsatsen som författarna tar i denna studie är att bemötandet kan bli bra om personalen visar en lyhördhet, en acceptans och öppenhet när de möter transpersoner. Studien visar också på att möten kan bli bra om personalen är påläst och inte ställer irrelevanta frågor under besöket. Det vill säga att personalen själva tar ansvar för att hitta den information de behöver istället för att fråga transpersonen.

 • 282.
  Carlén, Lina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bengtsson, Josefine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse som innefattar rätt mängd och rätt variation mellan aktiviteter. Att ha ett barn med NPF kan ha effekter på hur familjens vardagsrutiner utformas samt påverka föräldrarnas val och planering av aktiviteter. Syfte: Undersöka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, i åldrarna 6–12 år. Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes. Webbenkäten utformades enligt Occupational Balance Questionnaire (OBQ) och varje fråga på ordinalskalenivå kompletterades med ett fritextsvar. Vid analys av data tillämpades en kvantitativ bearbetning och en kvalitativ innehållsanalys. I studien deltog 194 föräldrar. Resultat: Föräldrarna skattade sin aktivitetsbalans övervägande lågt. Resultatet visade även att det fanns en signifikant skillnad mellan föräldrarnas arbetssituation och antal barn med NPF. Däremot visade resultatet ingen signifikant skillnad om föräldrarna var sammanboende/gifta eller ensamstående. I studiens innehållsanalys identifierades tre kategorier: Omstrukturering av vardagen, Förälderns kontakt med samhällsinsatser och Den förändrade rollen som förälder. Slutsats: Föräldrarna har en genomgående låg aktivitetsbalans. För att bemöta föräldrarnas behov av stöd bör arbetsterapeuter utgå från ett helhetsperspektiv på familjen i arbetet med barn med NPF.

 • 283.
  Carson, JD
  et al.
  University of Toronto, Women's College Hospital Sport Centre for Advanced Research and Education.
  Tator, CH
  Toronto Western Hospital, Division of Neurosurgery.
  Provvidenza, CF
  ThinkFirst-SportSmart Sports and Recreational Injuries Research and Prevention Centre, Toronto.
  Tegner, Yelverton
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  LaPrade, RF
  University of Minnesota, Department of Orthopaedic Surgery.
  Biasca, Nicola
  Spital Oberengadin, Orthopaedic Clinic.
  Mueller, FO
  University of North Carolina at Chapel Hill.
  Mölsä, Jouko
  LIKES Research Center for Sport and Health Sciences, Jyväskylä.
  Cushman, RA
  Prevention of spinal injuries in ice hockey players: an international perspective2004Inngår i: Rendez-Vous 2004: Sport medicine symposium, Vancouver, Canada, March 15-17 2004, 2004, s. 380-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 284.
  Catalan-Figueroa, Johanna
  et al.
  Department of Pharmaceutical Science and Technology, School of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile. Department of Biochemistry, School of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile. Centro de Nanotecnología Aplicada, Universidad Mayor, Santiago, Chile.
  Boisset, Constanza B
  Department of Pharmaceutical Science and Technology, School of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile.
  Jara, Miguel O
  Department of Pharmaceutical Science and Technology, School of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile.
  Flores, Mario E
  Instituto de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
  Moreno-Villoslada, Ignacio
  Instituto de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
  Fiedler, Jenny L
  Centro de Nanotecnología Aplicada, Universidad Mayor, Santiago, Chile.
  Morales, Javier O.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap. Department of Pharmaceutical Science and Technology, School of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile. Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Santiago, Chile.
  A mechanistic approach for the optimization of loperamide loaded nanocarriers characterization: Diafiltration and mathematical modeling advantages2018Inngår i: European Journal of Pharmaceutical Sciences, ISSN 0928-0987, E-ISSN 1879-0720, Vol. 125, s. 215-222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Oral bioavailability of loperamide is restricted by its limited absorption in the gastrointestinal tract due to its poor aqueous solubility and its P-glycoprotein (Pgp) substrate characteristic. In addition, ammonium methacrylate copolymers have shown to have mucoadhesive properties, whereas poloxamer 188, has been suggested as a Pgp inhibitor. Thus, in this work, we evaluate conditions that affect physicochemical parameters of ammonium methacrylate/poloxamer 188-based nanocarriers loaded with loperamide hydrochloride. Nanocarriers were synthesized by nanoprecipitation, enhancing loperamide encapsulation efficiency by modifying the aqueous phase to basic pH. The isolation of the non-encapsulated drug fraction from the nanocarriers-incorporated fraction was conducted by centrifugation, ultrafiltration, vacuum filtration and diafiltration. The last method was effective in providing a deeper understanding of drug-nanocarrier loading and interactions by means of modeling the data obtained by it. Through diafiltration, it was determined an encapsulation efficiency of about 93%, from which a 38% ±6 was shown to be reversibly (thermodynamic interaction) and a 62% ±6 irreversibly (kinetic interaction) bound. Finally, release profiles were assessed through empirical and semi-empirical modeling, showing a biphasic release behavior (burst effect 11.34% and total release at 6 h = 33% ±1). Thus, encapsulation efficiency and release profile were shown to have a strong mathematical modeling-based correlation, providing the mechanistic approach presented in this article a solid support for future translational investigations.

 • 285.
  Cedergren, Jesper
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Mossö Wendelius, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Armhävningsträning på stabilt vs. instabilt underlag: effekter på posturalt svaj vid test av skulderstabilitet och stillastående balans: En pilotstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Motorisk kontroll innebär förmågan att styra och koordinera kroppen utifrån input till centrala nervsystemet (CNS) från omgivningen via ett flertal sensoriska system, exempelvis syn och proprioception. Proprioception är förmågan att uppfatta sin kropp gällande position och rörelse samt kraft och ansträngning vilket är en viktig del vid styrketräning, framförallt i instabila system. Motorisk kontrollträning är viktigt vid prevention och rehabilitering av bland annat skulderbesvär. Träning på instabilt underlag är ett sätt att utmana nervsystemet och motoriska kontrollen. Det saknas i dagsläget studier som undersöker effekt på skulderstabilitet och balans i stillastående efter en träningsperiod med armhävningar på instabilt underlag. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur skulderstabilitet och posturalt svaj i stående påverkas av en träningsperiod med armhävningar på stabilt eller instabilt underlag. Metod: Totalt åtta deltagare delades upp i två grupper med två män och två kvinnor i respektive grupp och tränade armhävningar i fyra veckor där ena gruppen tränade på stabilt underlag (SU) och den andra på instabilt underlag (IU). Tester på skulderstabilitet, stillastående balans och maximalt antal armhävningar på stabilt underlag genomfördes före och efter interventionsperioden. Resultat: Störst förbättring av skulderstabilitet sågs hos IU, ingen påverkan sågs i någon grupp på stillastående balans. SU ökade mer i maximalt antal armhävningar. Konklusion: Resultatet visar tendenser till att armhävningar i instabila system ökar skulderstabiliteten men att styrkan ökar mer av träning i stabila system. Ingen överföringseffekt sågs på posturalt svaj i stillastående. Vidare studier behövs för att bekräfta sambandet mellan träning i instabilt system och skulderstabilitet. 

 • 286.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Agneta, Larsson
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  HUMAN DIMENSIONS OF ENVIRONMENTAL CHANGE: Outdoor Human Environments: the changing face of climatic barriers to soft mobility and gathering in winter communities2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 287.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Arctic Risk in Urban Spaces (ARUS): Report of meeting 16th & 17th January 20182018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Report from the ARUS workshop in Abisko Research Station of the 16th and 17th January 2018. The workshop was used to develop a project agenda and key issues around changing risks in the Arctic public realm. Whilst this workshop was exploratory, the aim was to identify design challenges to urban space that climate change could bring for soft mobility.  The objective was to develop a research strategy that can develop ways to adapt Arctic settlements to these new environmental risks. The goal is to grow these agendas into research applications and funded research.

 • 288.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Toward an Integrated Model for Soft-Mobility2019Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 19, artikkel-id 3669Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A key urban design challenge is to create built environments that encourage outdoor activityall year round. This study explores a new model for soft-mobility that places the interaction betweenthe urban form, the seasonal climate and climate change, and the individual at the center of people’ssoft-mobility choices, or in more general, their modal choice. The research methods used werecomparative studies of documents, surveys, mental mapping, and photo elicitation. These studieswere undertaken to research people’s outdoor activity in the built environment during the winterseason of a cold climate settlement. The results were analyzed against the three-dimensions of themodel. In the discussion it is argued that in places with significant climate variation, the interactionbetween the urban form, the season, and the individual together influence soft-mobility choices. Inturn, these interactions influence people’s level of outdoor activity and the individual health benefitssuch activity can aord. In conclusion, it is highlighted that all three dimensions of the model are in aconstant state of change and evolution, especially in relation to planning and development processesand climate change.

 • 289.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Winter City Urbanism: Enabling All Year Connectivity for Soft Mobility2019Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 10, artikkel-id 1820Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores connectivity for soft mobility in the winter season. Working with residents from the sub-arctic city of Luleå, Sweden, the research examines how the interaction between the built environment and winter season affects people’s use of the outdoor environment. The research questions for this study are, 1) how do residents perceive the effects of winter on an areas spatial structure and pattern of streets and pathways? and 2) what enablers and barriers impact resident soft mobility choices and use of the public realm in winter? Methods used were mental mapping and photo elicitation exercises. These were used to gain a better understanding of people’s perception of soft mobility in winter. The results were analysed to identify how soft mobility is influenced by the winter season. The discussion highlights that at the neighbourhood scale, residents perceive that the winter alters an areas spatial structure and pattern of streets and pathways. It was also seen to reduce ease of understanding of the public realm and townscape. In conclusion, it is argued that new and re-tooled town planning strategies, such as extending blue/ green infrastructure planning to include white space could help better enable all year outdoor activity in winter cities.

 • 290.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Climatic barriers to soft-mobility in winter: Lulea, Sweden as case study2017Inngår i: Sustainable cities and society, ISSN 2210-6707, Vol. 35, s. 574-580Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Urban form can moderate the effects of weather on human movement. As such, the interrelationship between built environment, weather and human movement is a critical component of urban design. This paper explores the impacts of weather on non-motorised human movement (soft-mobility). Throughout we look at soft-mobility from the citizen’s perspective and highlight the barriers to soft-mobility in winter.

  The aim of this study was to test the traditional pallet of winter city urban design considerations. Those of solar-access, wind and snow management and explore other weather and terrain conditions that act as barriers to soft-mobility in winter. This study is based on survey responses from 344 citizens in the sub-arctic area of Sweden. Outcomes from the research highlight that rain, icy surfaces and darkness are today’s most significant barriers to soft-mobility in winter.

  Results from this study link changing barriers to soft-mobility in winter with climate change. The paper concludes that future urban design and planning for winter cities needs to consider a wider pallet of weather conditions, especially rain.

 • 291.
  Chapman, David
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Nilsson, Kristina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Rizzo, Agatino
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Larsson, Agneta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Updating winter: the importance of climate-sensitive urban design for winter settlements2018Inngår i: Arctic Yearbook, ISSN 2298–2418Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores winter settlement urban design principles to begin to identify climate related conditions that are affecting soft mobility (walking and cycling) in these communities.

  Winter communities have evolved lifestyles and means that fit with working and living with local conditions and seasonal variations. With climate change, however, comes evolving weather’s that these communities need to adapt too. These changes may present new risks and unexpected challenges to outdoor soft mobility in the community.

  Public policy highlights physical inactivity as a major health concern. For these communities, winter has always limited outdoor soft-mobility. Here, we understand that in winter outdoor activity can be reduced by weather and fear of accidents.

  People’s understanding of the barriers and enablers to soft mobility are also often based on experience and ability to detect environmental clues. To help winter communities maximise the opportunities for outdoor soft mobility and the wellbeing benefits this can bring, built environments need to be designed with an understanding of climate change. 

  This study explores barriers and enablers to soft mobility in winter and discusses them in light of climate change and human wellbeing. It is argued that established principles of urban design may require re-evaluation if we want to increase outdoor soft mobility in winter. Increases in physical activity could help reduce costs and pressures on health services by creating safer and more walkable communities. The paper concludes by suggesting that communities should focus on more context based winter urban design principles that account for ongoing climate change.

 • 292.
  Chattoraj, Sayantan
  et al.
  Pharmaceutical Materials Science & Engineering Laboratory, Department of Pharmaceutics, University of Minnesota.
  Shi, Limin
  Pharmaceutical Materials Science & Engineering Laboratory, Department of Pharmaceutics, University of Minnesota.
  Chen, Miles
  Pharmaceutical Materials Science & Engineering Laboratory, Department of Pharmaceutics, University of Minnesota.
  Alhalaweh, Amjad
  Velaga, Sitaram
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Sun, Changquan Calvin
  Pharmaceutical Materials Science & Engineering Laboratory, Department of Pharmaceutics, University of Minnesota.
  Origin of Deteriorated Crystal Plasticity and Compaction Properties of a 1:1 Cocrystal between Piroxicam and Saccharin2014Inngår i: Crystal Growth & Design, ISSN 1528-7483, E-ISSN 1528-7505, Vol. 14, nr 8, s. 3864-3874Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The 1:1 cocrystal between piroxicam and saccharin exhibits significantly deteriorated powder compaction properties compared to both coformers. The molecular origin of this effect is revealed by a systematic investigation of crystal mechanical properties, probed with nanoindentation, and crystal structure analysis. The order of bulk powder tabletability of the three materials is identical to that of single crystal plasticity (saccharin > piroxicam > cocrystal). The lowest plasticity of the cocrystal is confirmed by its highest crystal hardness and the highest yield strength. The low plasticity of the cocrystal is attributed to structural packing features that discourage plastic deformation. This work demonstrates that cocrystallization, even though it may be useful to improve pharmaceutically relevant properties, must be carefully evaluated to avoid unexpected problems in formulation and drug product manufacturing due to compromised mechanical properties.

 • 293.
  Cho, Wonkyung
  et al.
  College of Pharmacy, Yonsei University.
  Kim, Min-Soo
  College of Pharmacy, Pusan National University.
  Jung, Min-Sook
  College of Pharmacy, Chungnam National University.
  Park, Junsung
  College of Pharmacy, Yonsei University.
  Cha, Kwang-Ho
  College of Pharmacy, Yonsei University.
  Kim, Jeong-Soo
  College of Pharmacy, Chungnam National University.
  Alhalaweh, Amjad
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Velaga, Sitaram
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Park, Hee Jun
  College of Pharmacy, Chungnam National University.
  Hwang, Sung-Joo
  College of Pharmacy, Chungnam National University.
  Design of salmon calcitonin particles for nasal delivery using spray-drying and novel supercritical fluid-assisted spray-drying processes2015Inngår i: International Journal of Pharmaceutics, ISSN 0378-5173, E-ISSN 1873-3476, Vol. 478, nr 1, s. 288-296Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study was to prepare a nasal powder formulation of salmon calcitonin (sCT) using an absorption enhancer to improve its bioavailability. In this work, powder formulations for nasal delivery of sCT were studied using various absorption enhancers and stabilizers. Powders were prepared by two different methods: conventional spray-drying (SD) and novel supercritical fluid-assisted spray-drying (SASD) to investigate the role of CO2 in the particle formation process. The prepared sCT powder formulations were characterized by several analyses; powder X-ray diffractometry (PXRD), scanning electron microscopy (SEM), and the Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy method. The particle size distribution was also evaluated. In vivo absorption tests were carried out in Sprague-Dawley rat using the prepared powder formulations, and the results were compared to those of raw sCT. Quantitative analysis by high-performance liquid chromatography (HPLC) indicated that sCT was chemically stable after both the SD and SASD processes. Results of PXRD, SEM, and FT-IR did not indicate a strong interaction or defragmentation of sCT. The in vivo absorption test showed that SD- and SASD-processed sCT powders increased the bioavailability of the drug when compared to the nasal administration of raw sCT. In addition, SASD-processed sCT exhibited higher nasal absorption when compared with SD-processed sCT in all formulations due to a reduction of particle size. The results from this study illustrate that the preparation of nasal powders using the SASD process could be a promising approach to improve nasal absorption of sCT.

 • 294.
  Clair, Cecilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Strategier för att lindra preoperativ oro och ångest inför anestesi – anestesisjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att genomgå anestesi är många gånger förknippat med oro och ångest. Detta blir ett problem i den anestesiologiska omvårdnaden. I tidigare studier har man sett att många patienter som ska genomgå anestesi har en känsla av oro eller ångest i olika nivåer. Vanliga anledningar till att oro och ångest skapas är känslan av att tappa kontrollen, att vara dåligt informerad eller att patienten har en dålig erfarenhet sedan tidigare anestesier. När anestesisjuksköterskan träffar patienten i det preoperativa samtalet innan anestesin kan upptäckten av oro eller ångest identifieras och anestesisjuksköterskan behöver använda sig av omvårdnadsåtgärder för att lindra oron eller ångesten. Detta medför ett behov av att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av olika strategier för att lindra oro och ångest inför anestesi. Syftet med studien var att undersöka erfarna anestesisjuksköterskors erfarenheter av strategier för att lindra preoperativ oro och ångest hos vuxna inför anestesi. Studien består av en intervjustudie med kvalitativ ansats där datainsamlingen gjordes med intervjuer i semistrukturerad form. Studien innefattade intervjuer med sex verksamma anestesisjuksköterskor med minst fem års erfarenhet som arbetade på ett sjukhus i södra Sverige. Dataanalysen som användes var kritisk incident teknik och där framkom fyra olika kategorier, anestesisjuksköterskans bemötande, att ge information preoperativt, avledande omvårdnad för att skapa trygghet och läkemedel som ett alternativ. Kategorierna beskriver anestesisjuksköterskans strategier för att lindra oro och ångest inför anestesi. Med en spridning av olika lindrande omvårdnadsstrategier kan medvetenheten öka för användning av olika strategier hos både nya och erfarna anestesisjuksköterskor samt sjuksköterskor inom preoperativa enheter, vilket i sin tur lindrar patientens oro och ångest inför anestesi och kan medföra mindre komplikationer och en kortare vårdtid samt en bättre perioperativ upplevelse för patienten.

 • 295.
  Clark, Nicholas C.
  et al.
  School of Sport, Health, and Applied Sciences. St Mary's University, London.
  Röijezon, Ulrik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Treleaven, Julia
  CCRE Spine, Division of Physiotherapy, SHRS, University of Queensland, Brisbane.
  Proprioception in Musculoskeletal Rehabilitation: Part 2: Clinical Assessment and Intervention2015Inngår i: Manual Therapy, ISSN 1356-689X, E-ISSN 1532-2769, Vol. 20, nr 3, s. 378-387Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  IntroductionProprioception can be impaired in gradual-onset musculoskeletal pain disorders and following trauma. Understanding of the role of proprioception in sensorimotor dysfunction and methods for assessment and interventions is of vital importance in musculoskeletal rehabilitation. In Part 1 of this two-part Masterclass we presented a theory-based overview of the role of proprioception in sensorimotor control, causes and findings of altered proprioception in musculoskeletal conditions, and general principles of assessment and interventions.PurposeThe aim of this second part is to present specific methods for clinical assessment and interventions to improve proprioception in the spine and extremities.ImplicationsClinical assessment of proprioception can be performed using goniometers, inclinometers, laser-pointers, and pressure sensors. Manual therapy, taping, and bracing can immediately enhance proprioception and should be used to prepare for exercise interventions. Various types of exercise (active joint repositioning, force sense, co-ordination, muscle performance, balance/unstable surface, plyometric, and vibration training) should be employed for long-term enhancement of proprioception.

 • 296.
  Collin, Cecilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Validation of postural sway test-protocol on Wii Balance Board using muscle vibration on neck and low back and group differences among people with low back pain, neck pain and healthy controls2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Postural control is a complex product of interaction between sensory systems, the central nervous system (CNS) and motor functions. Proprioception is essential for postural control and can be addressed by muscle vibration. Postural control can be measured during balance tests on Wii Balance Board (WBB). The first aim of this study was to examine the validity of postural sway on WBB before, during and after muscle vibration. The second was to determine group differences in postural sway between participants with low back pain (LBP), neck pain (NP) and controls. Methods: Sixty participants attended the study, 21 with LBP, 19 with NP and 20 controls. Postural sway was recorded during quiet standing with eyes closed on WBB placed upon a Kistler Force Plate (KFP). Each participant performed three tests with 75 seconds duration. After 30 seconds quiet standing, 15 seconds vibration were applied to calves, lower back and neck respectively. Validity was analyzed by calculation of the correlation coefficient Spearman’s rho (r) and scatter plots. Group differences were analyzed using ANCOVA with height as co-variate.

  Results: The measurements of postural sway showed high to very high correlation (r = 0,783 - 0,995) between WBB and KFP. Assessment of group differences showed significantly greater sway for the neck pain compared with the low back pain group for one variable after calf vibration. The low back pain group had significantly less sway than the control group for two out of six variables during back vibration. The neck pain group had significantly less sway than the control group for one variable during and for one variable after back vibration. Conclusion: The results from this study indicates validity for muscle vibration on WBB and indicates that persons with LBP could have less postural sway during back vibration than controls.

 • 297.
  Conradsson, Mia
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Littbrand, Håkan
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Lindelöf, Nina
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Rosendahl, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Effects of a high-intensity functional exercise programme on depressive symptoms and psychological well-being among older people living in residential care facilities: a cluster-randomized controlled trial2010Inngår i: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 14, nr 5, s. 565-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: To evaluate the effects of a high-intensity functional exercise programme on depressive symptoms and psychological well-being among older people dependent in activities of daily living (ADL) and living in residential care facilities. Method: Cluster-randomized controlled study. Participants were 191 older people, aged 65-100, dependent in ADL and with Mini Mental State Examination scores between 10 and 30. One-hundred (52%) of the participants had a diagnosed dementia disorder. A high-intensity functional weight-bearing exercise programme and a control activity were performed in groups. Sessions were held five times over each two week period for three months, a total of 29 times. The outcome measures, Geriatric Depression Scale (GDS-15) and Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) were blindly assessed at baseline, three and six months. Results: At baseline, mean ± SD (range) for GDS was 4.4±3.2 (0-14), and for PGCMS 11.0±3.5 (2-17). There were no significant differences in GDS or PGCMS between the exercise and the control group at the three and six month follow-ups in the total sample. Among people with dementia, there was a between-group difference at three months in PGCMS scores in favour of the exercise group. Conclusion: A high-intensity functional exercise programme seems generally not to influence depressive symptoms or psychological well-being among older people dependent in ADL and living in residential care facilities. An individualized and multifactorial intervention may be needed in this group. However, an exercise programme as a single intervention may have a short-term effect on well-being among people with dementia

 • 298.
  Conradsson, Mia
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lindelöf, Nina
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Littbrand, Håkan
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Malmqvist, Lisa
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Rosendahl, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Berg Balance Scale: intrarater test-retest reliability among older people dependent in activities of daily living and living in residential care facilities2007Inngår i: Physical Therapy, ISSN 0031-9023, E-ISSN 1538-6724, Vol. 87, nr 9, s. 1155-1163Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Berg Balance Scale (BBS) is frequently used to assess balance in older people, but knowledge is lacking about the absolute reliability of BBS scores. The aim of this study was to investigate the absolute and relative intrarater test-retest reliability of data obtained with the BBS when it is used among older people who are dependent in activities of daily living and living in residential care facilities. The participants were 45 older people (36 women and 9 men) who were living in 3 residential care facilities. Their mean age was 82.3 years (SD=6.6, range=68-96), and their mean score on the Mini Mental State Examination was 17.5 (SD=6.3, range=4-30). The BBS was assessed twice by the same assessor. The intrarater test-retest reliability assessments were made at approximately the same time of day and with 1 to 3 days in between assessments. Absolute reliability was calculated using an analysis of variance with a 95% confidence level, as suggested by Bland and Altman. Relative reliability was calculated using the intraclass correlation coefficient (ICC). The mean score was 30.1 points (SD=15.9, range=3-53) for the first BBS test and 30.6 points (SD=15.6, range=4-54) for the retest. The mean absolute difference between the 2 tests was 2.8 points (SD=2.7, range=0-11). The absolute reliability was calculated as being 7.7 points, and the ICC was calculated to .97. Despite a high ICC value, the absolute reliability showed that a change of 8 BBS points is required to reveal a genuine change in function among older people who are dependent in activities of daily living and living in residential care facilities. This knowledge is important in the clinical setting when evaluating an individual's change in balance function over time in this group of older people.

 • 299.
  Conradsson, Mia
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lindelöf, Nina
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Littbrand, Håkan
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Malmqvist, Lisa
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Rosendahl, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  The Berg Balance Scale: Intra-rater reliability in older people dependent in ADL and living in residential care facilities2006Inngår i: 18th Nordic Congress of Gerontology: Innovations for an Ageing Society, 2006, s. 139-140Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 300.
  Conradsson, Mia
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Lindelöf, Nina
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Littbrand, Håkan
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Malmqvist, Lisa
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Rosendahl, Erik
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  The Berg balance scale: intra-rater reliability in older people dependent in ADL and living in residential care facilities2007Inngår i: 15th International Congress of The World Confederation for Physical Therapy: 2-6 June 2007, Vancouver, Canada, WCPT , 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
3456789 251 - 300 of 2399
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf