Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 2492
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Borg, Åsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Videll, Karmen
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att omhänderta patienter som under en operation ska erhålla eller har erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia (IDMR) är för många anestesisjuksköterskor en del av det vardagliga arbetet. Däremot finns det inga entydigariktlinjer på hur omvårdnaden kring en sådan patient ska ske. En inblick till anestesisjuksköterskornas omhändertagande av denna patientgrupp kan ge en ökad förståelse för och kunskap om den specifika anestesiologiska omvårdnaden. Syfte: Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som har erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia. Metod: Metoden som användes i denna studie var kvalitativa fokusgruppsintervjuer (n=3) med 12 anestesisjuksköterskor som genomfördes vid tre sjukhus i Sverige. Deltagarna hade minst 2 års kliniskt yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska. Fokusgruppsintervjuerna analyserades med kvalitativ analys enligt Doody, Slevin och Taggart (2013).Resultat: Att prata med patienten och ge denne information fortlöpande under omhändertagandet varnågot som alla anestesisjuksköterskor ansåg vara en självklar del i deras arbete. Den information som delgavs anpassades till patienten för att försöka minska stress och oro inför anestesin och operationen. Metoder för övervakning var med specifik neuromuskulär monitorering (NMM), dvs. TOF och PTC, eller utan NMM då anestesiapparaten, ventilatorn, sömndjupsmätare, kliniska tecken och tid efter administrering av IDMR tillämpades för att övervaka patienten. IDMR administrerades ofta på anestesisjuksköterskornas egna initiativ eller enligt rutiner, men påverkades också av operatörens önskemål. Reversering gavs enligt rutiner som var utformade efter vad TOF-mätaren visade eller efter tid för senaste administrering av IDMR. Alla anestesisjuksköterskor försökte arbeta strukturerat, alltid ligga ett steg före i sin planering och att vara beredd på överraskningar var viktigt för att kunna göra ett bra arbete och ge patienten godomvårdnad. Konklusion: Studien visade att omhändertagande av denna patientgrupp skilde sig mellan kliniker. Utveckling av nationella riktlinjer skulle skapa en bättre säkerhetsmiljö och mera konsekvent omhändertagande nationellt.

 • 252.
  Borglund, Elin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hellberg, Felicia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Den kvinnliga idrottstriaden- ur ett fysioterapeutiskt perspektiv: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Den kvinnliga idrottstriaden innefattar komponenterna låg energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion och låg bentäthet hos kvinnliga idrottare. Samtliga kvinnliga idrottare har en förhöjd risk att drabbas av triaden och störst risk har idrottare där en låg kroppsvikt är att föredra. Kunskapen om detta behöver bli bättre. Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av den kvinnliga idrottstriadens komponenter hos kvinnliga idrottare samt hur det fysioterapeutiska omhändertagandet av dessa idrottande kvinnor ser ut. Metod: 17 vetenskapliga artiklar är inkluderade i denna litteraturstudie. Då studien har två delsyften att besvara gjordes två separata sökningar i databaserna PubMed, SPORTDiscus och CINAHL. Artiklar valdes först utifrån titel och abstract. Därefter lästes de grundligt igenom för att avgöra om de fortfarande skulle inkluderas utifrån våra avgränsningar. Resultat: Förekomsten av låg energitillgänglighet, menstruations dysfunktion och låg bentäthet var vanligt förekommande bland idrottarna. Förekomsten av två triad komponenter var vanligast och då med kombinationen låg energitillgänglighet/ätstörningar och menstruations dysfunktion. 61 % av fysioterapeuterna svarade att det kände till de tre komponenterna i den kvinnliga idrottstriaden. De vanligaste behandlingsmetoderna som fysioterapeuterna använde sig av var samtal med idrottaren och hennes föräldrar om bra näringsintag och kalciumtillskott samt hänvisa till annan vårdpersonal för vidare utredning och behandling. Konklusion: Förekomsten av den kvinnliga triaden är stor bland kvinnliga idrottare. Det fysioterapeutiska omhändertagandet av den kvinnliga idrottstriaden är idag lite beforskat. Det behövs mer kunskap och forskning kring detta för att upptäcka problematiken i tid och för att en optimal behandling ska kunna ges.

 • 253.
  Boström, Josefin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Viklund, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Omvårdnadsåtgärder som främjar hopp till personer med cancer - en kunskapsöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en person får diagnosen cancer kan detta innebär en stor kris för denne. Vilket kan leda till en känsla av hopplöshet. Därför blir hoppet en viktig resurs samt kraftkälla för personen som drabbats av cancer, en kraft som driver människan framåt. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder som främjar känslan av hopp till personer med cancer. Syftet besvarades utifrån de två frågeställningarna, Vilka omvårdnadsåtgärder främjar hopp samt hur kan sjuksköterskan omsätta de identifierade omvårdnadsåtgärderna i det dagliga omvårdnadsarbetet.Sammanställning av data gjordes genom en kunskapsöversikt. Analysen baserades på 10 identifierade artiklar, dessa låg sedan till grund för resultatet. Resultatet bestod av 8 slutkategoriervar av 5 innehöll omvårdnadsåtgärder så som samhörighet och stöd, omsorg, kommunikation och information, meningsfulla aktiviteter, minnen och kortsiktiga mål samt genom önskan och tro. Men även 3 slutkategorier som behandlade sjuksköterskans omsättande av omvårdnadsåtgärderna. Dessa var i form av relationen mellan sjuksköterskan och personen, kommunikation samt information. Resultatet har visat att sjuksköterskan kan använda sig av omvårdnadsåtgärder för att främja hopp hos personer med cancer. Men eftersom att hoppet är komplext krävs det att sjuksköterskan kan möta personens behov utifrån dennes förutsättningar. Detta för att omvårdnadsåtgärderna ska bli främjande för hoppet.

 • 254.
  Boström, Madelene
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Magnusson, Klara
  ICU, Northern Älvsborgs County Hospital.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nursing patients suffering from trauma: critical care nurses narrate their experiences2012Ingår i: International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, ISSN 1878-1241, E-ISSN 1878-1292, Vol. 16, nr 1, s. 21-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe critical care nurses' experiences of nursing patients suffering from trauma. Eight critical care nurses were interviewed. Qualitative thematic content analysis was applied to the data and resulted in one theme; 'Needing to feel in control and part of a team', with six categories; 'different ways of dealing with uncertainty', 'feelings of responsibility and security', 'wanting to relieve the pain', 'supporting the relatives', 'suppressing one's own feelings', and 'reflecting over one's work'. The findings show the importance of preparation for caring for a patient suffering from trauma. Standardized care of the patient according to Advanced Trauma Life Support was described as a good basis, but for the quality of care to be good this always had to be complemented with personal nursing care for the patient and care for their relatives. This study contributes knowledge about meeting critically ill patients suffering from trauma and suggestions about how to cope with thoughts that might arise after a serious situation in nursing care

 • 255.
  Boudin, Elisabeth
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundström, Erika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ledarskapets påverkan på patientsäkerhet, kvalitet på vården, produktivitet och effektivitet samt sjuksköterskors trivsel på arbetet: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskeprofessionen innebär att vara ledare och självständigt ansvaraför omvårdnaden. Sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en rad faktorer, exempelvis arbetsbelastning och att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställakunskap om hur ledarskapet påverkade omvårdnaden och sjuksköterskans trivsel på arbetet. För att svara på syftet formuleradestrefrågeställningar:Vilka ledarskapsstilar använder sjuksköterskor?Hur påverkarledarskapet patientsäkerheten, kvaliteten på vården samt produktivitet och effektivitet?Hur påverkar organisationens ledarskap sjuksköterskors trivsel på arbetet?18 artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Cinahl och PubMed. Den systematiska litteraturöversiktenresulterade i niokategorier fördelade på de trefrågeställningarna. Resultatet visadeatt sjuksköterskor och deras chefer använde sig av en mängd olika ledarskapsstilar. Organisationens och chefernas ledarskap påverkade sjuksköterskornas trivsel på arbetet genom att de tydliggjorde organisationens mål. Goda relationer, tydlig kommunikationoch att vara rättvis var egenskaper som en ledare borde ha. Bristande stöd från ledning samt hög arbetsbelastning minskade sjuksköterskors trivsel på arbetet. Sjuksköterskornas ledarskap påverkade patientsäkerheten, kvaliteten på vården samt produktivitetoch effektivitet i sjuksköterskornas arbete. Sammanfattningsvis borde det ligga i organisationens intresse att sjuksköterskor trivs på sitt arbete, eftersom att hög arbetsbelastning och hög personalomsättning leder till dålig kvalitet på vården och låg patientsäkerhet. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sin egen ledarskapsstil och dess påverkan på teamet och vården.

 • 256.
  Bradley, Jonathan P.
  et al.
  Department of Physics, Warwick University, Coventry.
  Velaga, Sitaram
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Antzutkin, Oleg
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriell miljö- och processteknik.
  Brown, Steven P.
  Department of Physics, Warwick University, Coventry.
  Probing intermolecular crystal packing in gamma-indomethacin by high-resolution 1H solid-state NMR spectroscopy2011Ingår i: Crystal Growth & Design, ISSN 1528-7483, E-ISSN 1528-7505, Vol. 11, nr 8, s. 3463-3471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An NMR crystallography approach that combines experimental solid-state magic-angle-spinning (MAS) NMR with calculation is applied to the gamma polymorph of the pharmaceutical molecule, indomethacin. First-principles calculations (GIPAW) for the full crystal structure and an isolated molecule show changes in the (1)H chemical shift for specific aliphatic and aromatic protons of over -1 ppm that are due to intermolecular CH-pi interactions. For the OH proton, (1)H double-quantum (DQ) CRAMPS (combined rotation and multiple-pulse spectroscopy) spectra reveal intermolecular H-H proximities to the OH proton of the carboxylic acid dimer as well as to specific aromatic CH protons. The enhanced resolution in (1)H DQ-(13)C spectra, recorded at 850 MHz, enables separate (1)H DQ build-up curves (as a function of the DQ recoupling time) to be extracted for the aromatic CH protons. Supported by eight-spin density-matrix simulations, it is shown how the relative maximum intensities and rates of build-up provide quantitative insight into intramolecular and intermolecular H-H proximities that characterize the crystal packing

 • 257.
  Brandberg, Linnéa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Burman, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskans upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård – en litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård är vanligt förekommande och är ett omdiskuterat ämnei media,såväl som inom vården. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser beträffande tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Enkvalitativlitteraturstudie genomfördes med en manifest innehållsanalys, med totalt tio stycken vetenskapliga artiklar. Studien resulterade i fyra huvudkategorier med 14 subkategori;Att sjuksköterskans beslutsfattande styrdes av flera olika faktorer, att tvångsåtgärder kundemissbrukas och att dess form är ohållbar, att erfarenheter förändradeen sjuksköterskas syn och att relationerna påverkades,och att uppleva starka och svåra känslor försvårade arbetet. Resultatet skildrade känslor hos sjuksköterskan som utfört tvångsåtgärder från rädsla och skuld till lättnad när ingen kommit till skada. Debeskrev att deinte upplevde sig haandra alternativ till tvångsåtgärder att tillgå, men att det fanns en önskan och längtan till att tvångsåtgärderska eliminerashelt. Eftersom tvångsåtgärder är vanligt förkommandeinom psykiatrinbehövs ny kunskap och möjlighet till reflektioni arbetsteamet, och självreflektion,om hur sjuksköterskanska bemöta dessa situationer.

 • 258.
  Brar, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fritz, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fysioterapeutens inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk: En enkätstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Akupunktur kan användas vid många olika typer av smärttillstånd, bland annat spänningshuvudvärk. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Många professioner har en positiv inställning till akupunkturbehandlingens effekt medan andra anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då bort denna behandlingsmetod. Syfte: Syftet med studien äratt undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk.Metod: Fysioterapeuter inom primärvården i Sverige fick en enskild förfrågan via mail om att delta i studien. En länk till en webbenkät samt ett informationsbrev om studiens syfte bifogades. En länk till enkäten lades även ut på fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Enkätfrågorna sammanställdes i excel och redovisades i löpande text, tabeller och figurer.Resultat: Enkäten besvaradesav totalt 32 personer. Svaren tyder på att majoriteten av fysioterapeuterna har en positiv inställning till akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. Vid behandling av spänningshuvudvärk väljer man dock information samt träning framför akupunktur. Det framkom också att deltagarna ansåg att akupunkturbehandling saknar ett starkt vetenskapligt stöd. Konklusion: Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställningtill effekten av akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk.

 • 259.
  Bredhult, Anna-Katarina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Landström, Annika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Myhr, Ulla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Windswept hip syndrome: en litteraturstudie2001Ingår i: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 5, nr 3, s. 135-42Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Windswept Hip Syndrome (WHS) is a triad of hip subluxation or dislocation, pelvic obliquity and scoliosis. In cerebral palsy it is one of the most difficult deformities to control and treat and it predispose to poor, unstable sitting. The aim of this study was to describe literature concerning factors which contribute to the development, prevention and management of WHS. Literature based on articles found in Medline, Arbline, Spriline and via references 1983-1999, were used. Several factors contributing to the development of WHS were identified. The dislocated hip was commonly located on the raised side of the pelvis and the convexity of the scoliosis was opposite the raised side of the pelvic obliquity. There were different opinions concerning the temporal relationship between the development of the deformities. Secondary complications to WHS were pain, loss of function, difficulties with hygiene and nursing care. Correct positioning, increased weight-bearing, muscle stretching, strengthening exercises and use of orthosis were considered useful maneuvers in preventing the deformities. Surgery for developed deformities included soft tissue surgery, osteotomy and arthrodesis. The impetus should be to prevent the development of WHS from occuring, in order to avoid serious complications on many levels.

 • 260.
  Briggs, Karen K.
  et al.
  Steadman Hawkins research foundation, Basic science research, Vail.
  Lysholm, Jack
  Winternet.
  Tegner, Yelverton
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Rodkey, William G.
  Steadman Hawkins research foundation, Basic science research, Vail.
  Steadman, J. Richard
  Steadman Hawkins research foundation, Basic science research, Vail.
  25 years later: the reliability, validity and responsiveness of the Lysholm score and Tegner activity scale for anterior cruciate ligament injury of tne knee2008Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347, Vol. 16, nr Suppl. 1, s. S34-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 261.
  Broberg, Helena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Karlström, Johanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en person närmar sig livets slut på grund av sjukdom, skador eller ålder övergår vården till att vara palliativ. Att vara närstående till en person i palliativ vård kan innebära stora förändringar. Samtidigt som den palliativa vården har som mål att erbjuda stöd till närstående att hantera sin situation framhåller tidigare forskning att närstående kan vara i stort behov av både mer och förbättrat stöd. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en person i palliativ vård. Metoden var en litteraturstudie av 12 kvalitativa artiklar publicerade i CINAHL som analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultatet består av fem kategorier, 1) Att stå på sidan av vid lidande och försämring,2) Att vilja vara närvarande och ha en vårdande roll, 3) Att livet kretsar kring den sjuke och vardagen förändras, 4) Att ha behov av stöd och samhörighet, 5) Att förlora sin närstående och sin roll som vårdare. Slutsatsen är att närstående vill vara nära och stödja den sjuke personen samtidigt som de har ett eget behov av stöd. Sjuksköterskan kan möjliggöra för den närstående att vara närvarande och hantera vården av den sjuke personen genom information och utbildning och samtidigt bevara den närståendes välbefinnande genom tillgänglighet, stöd och bekräftelse.

 • 262.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Lund University Hospital, Skåne University Hospital, Lund, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Department of Health Sciences, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Flansbjer, Ulla-Britt
  Lunds universitet, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Determinants of falls and fear of falling in ambulatory persons with late effects of polio2017Ingår i: PM&R, ISSN 1934-1482, E-ISSN 1934-1563, Vol. 9, nr 5, s. 455-463Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundFalls and fear of falling (FOF) are common in persons with late effects of polio but there is limited knowledge of associated factors.ObjectiveTo determine how knee muscle strength, dynamic balance and gait performance (adjusted for gender, age and BMI) are associated with falls and FOF in persons with late effects of polio.DesignA cross-sectional study.SettingA university hospital outpatient clinic.ParticipantsEighty-one ambulatory persons with verified late effects of polio (43 men; mean age 67 years).Main Outcome MeasurementsNumber of falls the past year, Falls Efficacy Scale –International (FES-I) to assess FOF, a Biodex dynamometer to measure knee muscle strength, the Timed Up and Go (TUG) test to assess dynamic balance and the Six Minute Walk test (6MWT) to assess gait performance. Univariate and multivariate logistic regression analyses were used for falls (categorical data) and linear regression analyses for FOF (continuous data) as dependent variables.ResultsFifty-nine % reported at least one fall during the past year and 79% experienced FOF. Reduced knee muscle strength in the more affected limb and gait performance were determinants of falls. An increase of 10 Nm in knee flexor and knee extensor strength reduced the OR between 0.70 and 0.83 (P=.01), and an increase of 100 meter in 6MWT reduced the OR to 0.41 (P=.001). All factors were determinants of FOF; reduced knee muscle strength in the more and less affected limbs explained 17% to 25% of the variance in FOF, dynamic balance 30% and gait performance 41%. Gender, age and BMI only marginally influenced the results.ConclusionsReduced gait performance, knee muscle strength and dynamic balance are to a varying degree determinants of falls and FOF in ambulatory persons with late effects of polio. Future studies need to evaluate if rehabilitation programs targeting these factors can reduce falls and FOF in this population. 

 • 263.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Lund University Hospital, Skåne University Hospital, Lund, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Department of Health Sciences, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Flansbjer, Ulla-Britt
  Lunds universitet, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital, Department of Health Sciences, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Muscle Weakness and Perceived Disability of Upper Limbs in Persons With Late Effects of Polio2016Ingår i: PM&R, ISSN 1934-1482, E-ISSN 1934-1563, Vol. 8, nr 9, s. 825-832Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Muscle weakness in one or both upper limbs is common in persons with previous polio, but there is very limited knowledge how it influences daily life. Objective: To assess muscle weakness and self-perceived disability of the upper limbs in persons with late effects of polio and evaluate their association. Design: Cross-sectional study. Settings: University hospital outpatient clinic. Participants: Twenty-eight persons (mean age 67, SD 16 years) with late effects of polio in their upper limbs. Main Outcome Measures: A fixed dynamometer (Biodex System 3 PRO dynamometer (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY) was used to measure isometric shoulder abduction and elbow flexion, as well as isokinetic concentric elbow flexion and extension. A hand-held dynamometer (Grippit, Hägersten, Sweden) was used to measure isometric grip strength. The Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire was used to assess self-perceived disability of the upper limbs. The relationships between the measures were analyzed with the Spearman rank correlation coefficients (rho). Results: The participants were 20%-31% weaker in their more-affected upper limb compared with their less-affected limb. The DASH score was on average 33.5 (SD 18.6), indicating a mild-to-moderate disability of their upper limbs. Changing a lightbulb overhead, carrying a heavy object, and performing recreational activities that required muscle force with the arms were perceived as most difficult. The correlations (rho) between the muscle strength measurements and DASH scores ranged from -0.46 (95% confidence interval [95% CI] -0.10 to -0.71) to -0.61 (95% CI -0.31 to -0.80) for the more affected upper limb, and from -0.54 (95% CI -0.21 to -0.76) to -0.68 (95% CI -0.41 to -0.84) for the less affected upper limb (P < .05-.01). Conclusions: Persons with previous polio and muscle weakness in their upper limbs perceive difficulties to use their arms in daily life, especially when performing activities above their head and strenuous household or leisure activities. The fair-to-moderate correlations of muscle strength with self-perceived disability imply that the weakness can only partially explain the perceived disabilities of arm, shoulder and hand. Other factors are therefore important to consider in the rehabilitation of persons with late effects of polio and upper limb disability. © 2016 American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

 • 264.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Skåne University Hospital, Lund.
  Flansbjer, Ulla-Britt
  Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  No effects of whole-body vibration training on muscle strength and gait performance in persons with late effects of polio: a pilot study2010Ingår i: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, ISSN 0003-9993, E-ISSN 1532-821X, Vol. 91, nr 9, s. 1474-1477Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ObjectiveTo evaluate the feasibility and possible effects of whole-body vibration (WBV) training on muscle strength and gait performance in people with late effects of polio.DesignA case-controlled pilot study with assessments before and after training.SettingA university hospital rehabilitation department.ParticipantsPeople (N=5; 3 men, 2 women; mean age, 64±6.7y; range, 55-71y) with clinically and electrophysiologically verified late effects of polio.InterventionsAll participants underwent 10 sessions of supervised WBV training (standing with knees flexed 40°-55° up to 60 seconds per repetition and 10 repetitions per session twice weekly for 5 weeks).Main Outcome MeasuresIsokinetic and isometric knee muscle strength (dynamometer), and gait performance (Timed Up & Go, Comfortable Gait Speed, Fast Gait Speed, and six-minute walk tests).ResultsAll participants completed the 5 weeks of WBV training, with no discernible discomfort. No significant changes in knee muscle strength or gait performance were found after the WBV training period.ConclusionsThis pilot study did not show any significant improvements in knee muscle strength and gait performance following a standard protocol of WBV training. Thus, the results do not lend support to WBV training for people with late effects of polio.

 • 265.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Umeå University, Rehabilitation Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Flansbjer, Ulla-Britt
  Department of Rehabilitation, Lund University Hospital, Sweden.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  What is the long term benefit of constraint induced movement therapy?: a 4-year follow-up2009Ingår i: Clinical Rehabilitation, ISSN 0269-2155, E-ISSN 1477-0873, Vol. 23, nr 5, s. 418-423Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To evaluate the long-term benefits of constraint-induced movement therapy in chronic stroke.Design: A four-year follow-up after constraint-induced group therapy assessing arm and hand function and self-reported daily hand use.Subjects: Fourteen post-stroke individuals (six women and eight men; mean age 59.6 ± 12.7 years, range 23-75 years) with mild to moderate impairments of hand function.Outcome measures: The Sollerman hand function test and the Motor Activity Log test.Results: Four years after constraint-induced group therapy the participants had maintained their hand function, as measured by the Sollerman hand function test. The self-reported use and quality of movements of the more affected hand, as measured by the Motor Activity Log test, had decreased compared to post-treatment and three months follow-up (P < 0.01), but was still significantly higher than pre-treatment (P < 0.05).Conclusion: There seems to be a long-term benefit of constraint-induced group therapy. Hand function was maintained over time and daily hand use had increased compared to pre-treatment. To provide guidelines about the clinical use of constraint-induced movement therapy further, larger and controlled studies are needed.

 • 266.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Lund University Hospital.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  A 1-year follow-up after shortened constraint-induced movement therapy with and without mitt poststroke2010Ingår i: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, ISSN 0003-9993, E-ISSN 1532-821X, Vol. 91, nr 3, s. 460-464Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ObjectiveTo explore the long-term benefits of shortened constraint-induced movement therapy (CIMT) in the subacute phase poststroke.DesignA 1-year follow-up after shortened CIMT (3h training/d for 2wk) where the participants had been randomized to a mitt group or a nonmitt group.SettingA university hospital rehabilitation department.ParticipantsPoststroke patients (N=20, 15 men, 5 women; mean age 58.8y; on average 14.8mo poststroke) with mild to moderate impairments of hand function.InterventionsNot applicable.Main Outcome MeasuresThe Sollerman hand function test, the modified Motor Assessment Scale, and the Motor Activity Log test. Assessments were made by blinded observers.ResultsOne year after shortened CIMT, participants within both the mitt group and the nonmitt group showed statistically significant improvements in arm and hand motor performance and on self-reported motor ability compared with before and after treatment. No significant differences between the groups were found in any measure at any time.ConclusionsShortened CIMT seems to be beneficial up to 1 year after training, but the restraint may not enhance upper motor function. To determine which components of CIMT are most effective, larger randomized studies are needed.

 • 267.
  Brogårdh, Christina
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Sjödahl Hammarlund, Catharina
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Experiences of falls and strategies to manage the consequences of falls in persons with late effects of polio: a qualitative study2017Ingår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 49, nr 8, s. 652-658Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE:

  To explore how persons with late effects of polio experience falls and what strategies they use to manage the consequences of falls.

  DESIGN:

  A qualitative study with face-to-face interviews. Data were analysed by systematic text condensation.

  PARTICIPANTS:

  Fourteen ambulatory persons (7 women; mean age 70 years) with late effects of polio.

  RESULTS:

  Analysis resulted in one main theme, "Everyday life is a challenge to avoid the consequences of falls", and 3 categories with 7 subcategories. Participants perceived that falls were unpredictable and could occur anywhere. Even slightly uneven surfaces could cause a fall, and increased impairments following late effects of polio led to reduced movement control and an inability to adjust balance quickly. Physical injuries were described after the falls, as well as emotional and psychological reactions, such as embarrassment, frustration and fear of falling. Assistive devices, careful planning and strategic thinking were strategies to prevent falls, together with adaptation and social comparisons to mitigate the emotional reactions.

  CONCLUSION:

  Experiences of falls greatly affect persons with late effects of polio in daily life. To reduce falls and fall-related consequences both problem-focused and emotion-focused strategies are used. In order to increase daily functioning, these findings should be included in a multifaceted falls management programme.

 • 268.
  Bränholm, Inga-Britt
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för Rehabiliteringsmedicin.
  Andersson, Marit
  Piteå älvdals sjukhus.
  Larsson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Långtidssjukskrivning förändrar livet1995Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 92, nr 23, s. 2421-2124Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 269.
  Bränholm, Inga-Britt
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för Rehabiliteringsmedicin.
  Andersson, Marita
  Hortlax vårdcentral.
  Larsson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Arbetsterapeutisk bedömning vid kort- och långtidssjukskrivning1994Ingår i: Rehab Arcticus, Vol. 1, nr 1, s. 6-10Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 270.
  Brännmark, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Granström, Olivia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personers upplevelse av att leva med venösa bensår: -En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Venösa bensår är ett stort problem för hälso- och sjukvården och bidrar till ett stort lidande för personer som lever med detta. Venösa bensår betecknas som en folksjukdom på grund av det stora antalet personer som är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med venösa bensår. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Nio vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes till ett slutgiltigt resultat med fyra kategorier som svarade an mot syftet: att känna sig skamsen, ensam och isolerad på grund av såren, att ständigt bli påmind och begränsad av smärtan, att påverkas av andras attityder samt att påverkas av behandlingen. Resultatet visade att skammen bidrog till att personer isolerade sig från omgivningen, smärtan begränsade personer i sitt dagliga liv, omgivningens attityder påverkade personer negativt och behandlingen upplevdes vara besvärande. Interventioner framtagna för personer med venösa bensårs upplevelse kan öka deras välbefinnande, men det är av stor vikt att vidare omvårdnadsforskning görs inom området på grund av den rådande okunskapen som har framkommit bland befintlig personal.

 • 271.
  Brännström, Lina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hedman, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att leva med långvariga bensår: - En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att leva med långvariga bensår innebär ett liv med sjukdom, livet förändras och upplevs krävande för den drabbade. En sjukdomsbild med bensår ser olika ut och ger en individuell påverkan hos personer, det är därför av vikt att på ett djupare sätt försöka förstå hur det är att leva med långvarig sjukdom. Syftet med litteraturstudien var att undersöka personers upplevelser av att leva med långvariga bensår. Den kvalitativa litteraturstudien inleddes med en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. Urvalet av studierna resulterade i 15 vetenskapliga studier. Efter kvalitetsgranskning ingick 13 studier i vår analys. Studierna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys och en induktiv ansats. Fem kategorier skapades därefter: Att känna en rädsla och ovisshet för bensårets läkningsprocess, Att känna skam och begränsningar i vardagen, Att försöka se framåt och bevara sin livslust, Att sakna kunskap om bensår och vara beroende av hälso- och sjukvården, Att leva med en påtaglig och intensiv smärta. Resultatet visade att personer som lever med långvariga bensår bär på många tankar och känslor, samtidigt en ovisshet gällande sin framtid. Personerna i studierna beskrev upplevelser av att vara begränsade av sitt bensår och ett liv med mycket smärta. Resultatet diskuterades till relevant omvårdnadsforskning, för att vidare kunna komma fram till kliniska implikationer och slutsatser. Slutsatsen av studien är att alla upplevelser är unika, samtidigt att ett liv med långvariga bensår beskrivs påfrestande både fysisk, mentalt och socialt. Stöd från sjuksköterskan är viktigt i hanteringen och livet med långvariga bensår.

 • 272.
  Brännström, Margareta
  et al.
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden. Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Grönlund, Catarina Fischer
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden.
  Zingmark, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Norrbotten County Council, Sweden.
  Söderberg, Anna
  Department of Nursing, Umeå University, Sweden.
  Meeting in a 'free-zone': Clinical ethical support in integrated heart-failure and palliative care2019Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 18, nr 7, s. 577-583Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Integrating heart-failure and palliative care combines expertise from two cultures, life-saving cardiology and palliative care, and involves ethically difficult situations that have to be considered from various perspectives. We found no studies describing experiences of clinical ethical support (CES) in integrated cardiology and palliative care teams.Objective: Our aim is to describe experiences of CES among professionals after a period of three years working in a multidisciplinary team in integrated heart-failure and palliative homecare.Method: The study design was descriptive qualitative, comprising interviews with seven professionals from one integrated heart-failure and palliative care team who received CES over a three-year period. The interview data were subjected to qualitative content analysis.Results: The CES was found to offer possibilities for meeting in an ethical ‘free-zone’ where the participants could relate to each other beyond their various professional roles and specialties. The trust within the team seemed to increase and the participants were confident enough to express their points of view. Together they developed an integrated understanding, and acquired more knowledge and a comprehensive view of the ethically difficult situation of concern. The CES sessions were considered a means of becoming better prepared to deal with ethical care issues and developing action strategies to apply in practice, from shared standpoints.Conclusion: Participating in CES was experienced as meeting in an ethical ‘free-zone’ and seemed to be a means of facilitating integration of palliative and heart-failure care.

 • 273.
  Brückel, Anja
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Salo, Zandra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår: En integrerad litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen lyfter båda fram delaktighet och självbestämmande som viktiga grundprinciper. Lagarnas intentioner ger uttryck för en människosyn som innebär att människor kan fatta egna beslut om sin behandling och kan ta ansvar för sig själv och andra efter den egna förmågan och med stöd av professionell vårdpersonal. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår och utgick från frågan: Vilka faktorer påverkar vårdtagares delaktighet i behandling av svårläkta bensår? För att besvara syftet valdes Whittemore och Knafls metodartikel för integrerad litteraturöversikt. Författarna gjorde en fritextsökning i fem databaser och två av dessa gav relevanta träffar. Tretton artiklar valdes ut för analys och resultatet presenterades i fyra kategorier: fysiska och psykosociala faktorer; interventionsrelaterade faktorer; utbildning och kunskapsrelaterade faktorer; relationer och kommunikationsrelaterade faktorer. Delaktighet har stor betydelse för vårdtagare med svårläkta bensår och har en stor inverkan på deras livskvalitet. Genom att ta hänsyn till de olika faktorerna som påverkade delaktigheten kan följsamheten öka och delaktigheten förbättras. Resultatet visade att en holistisk syn på vårdtagaren och deras situation främjade delaktighet. Det vill säga att man fick anpassa interventionerna till vårdtagarna, se till att de fick relevant och adekvat information och att man hade ömsesidig respekt för varandra och ett gemensamt mål. Behandlingen bör fortsätta efter bensåret har läkt genom regelbundna uppföljningar. Detta stödjs av sjuksköterskeutbildningen där man ska arbeta utifrån ett personcentrerat och holistiskt perspektiv.

 • 274.
  Buksowicz, Monika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Effekten av högbelastad knäböjs träning vid långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta avseende kontroll av lumbalflexion, smärta och uthållighet i ryggextensorer.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Ländryggssmärta är ett vanligt förekommande tillstånd och vanlig orsak till att vi söker vård. Det finns flera sätt att subgruppera långvarig ländryggssmärta, där förmågan att kontrollera rörelse i olika riktningar anses vara ett sätt att klassificera besvären. I denna studie ingår patienter med långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta av nociceptiv mekanisk karaktär. Idag finns ingen konsensus vilken träningsform som är mest effektiv vid detta tillstånd med en påtaglig brist på studier som utvärderar effekten av belastad motorisk kontroll träning vid långvarig ländryggssmärta.

  Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av högbelastadknäböjsträning (frontböj) vid långvarig flexionsrelaterad ländryggsmärta avseende kontroll av flexion av ländryggen, smärta, och uthållighet i ryggextensorer.

  Metod: Studien genomfördes med singel subject experimental design. Tre individer deltog i högbelastad knäböjsträning, en motorisk kontroll övning som utförs med skivstång. Interventionen genomfördes med två träningspass i veckan under åtta veckor.

  Resultat: Vid studiens slut hade alla deltagare förbättratsavseende kontroll av lumbal flexion, smärta och uthållighet i ryggextensorer.

  Konklusion: Resultatet visar att högbelastad knäböjsträning med kan användas kliniskt i syfte att förbättra kontrollen av flexion i ländryggen, minska smärta samt öka uthållighet i ryggextensorer hos individer med långvarig flexionsrelaterad ländryggssmärta av nociceptiv mekanisk karaktär.

 • 275.
  Bunne, Joakim
  et al.
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Moberg, Helena
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Hedman, Linnea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Andersson, Martin
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Bjerg, Anders
  Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet.
  Lundbäck, Bo
  Krefting Research Centre, Institute of Medicine, University of Gothenburg.
  Rönmark, Eva
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, the OLIN Unit, Umeå University.
  Increase of allergic sensitization in schoolchildren: two cohorts compared 10 years apart2017Ingår i: The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, ISSN 2213-2198, Vol. 5, nr 2, s. 457-463Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Time trends of incidence of allergic sensitization are unknown and recent trends of prevalence and risk factors are lacking.

  Objective

  To estimate the incidence, prevalence, remission, risk factors, and time trends for allergic sensitization among schoolchildren followed from age 7 to 8 years to age 11 to 12 years.

  Methods

  In 2006, all children in grades 1 and 2 aged 7 to 8 years in 2 municipalities in northern Sweden were invited to a questionnaire survey and to skin prick testing to 10 common airborne allergens. The cohort was reexamined in 2010, with additional blood sampling for specific IgE. Participation rates were 90% (n = 1700) at age 7 to 8 years and 85% (n = 1657) at age 11 to 12 years. The results were compared with a cohort examined by identical methods 10 years earlier.

  Results

  The prevalence of positive skin prick test result to any allergen increased from 30% at age 7 to 8 years to 41% at age 11 to 12 years (P < .001). The cumulative 4-year incidence was 18%, while remission was low. Sensitization to pollen and furred animals was most common. A family history of allergy was significantly associated with incident sensitization, whereas the presence of furred animals at home was negatively associated. The prevalence at age 7 to 8 years and at age 11 to 12 years and the 4-year incidence were all significantly higher compared with the cohort examined 10 years earlier.

  Conclusions

  The prevalence of allergic sensitization increased by age as a consequence of a high incidence and a low remission. The trends of increasing incidence and prevalence among schoolchildren imply future increases in the prevalence of allergic diseases.

 • 276.
  Burman, Erik
  et al.
  Department of Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University.
  Lysholm, Jack
  Linköping University Hospital, Department of Orthopaedic Surgery, Sports and Ttrauma Research Group, Winternet, Bodens sjukhus, Ortopedkliniken, Läkarhuset Hermelinen Luleå, Sjukgymnastiken, Department of Orthopaedics, Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University, Department of Orthopaedics, Sunderby Hospital.
  Shahim, Pashtun
  Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Department of Clinical Neurochemistry Laboratory, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal.
  Malm, Christer
  Umeå University, Department of Integrative Medical Biology, Winternet, Department of Sports Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Umeå University.
  Tegner, Yelverton
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Concussed athletes are more prone to injury both before and after their index concussion: data base analysis of 699 concussed contact sports athletes2016Ingår i: BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ISSN 2055-7647, Vol. 2, nr 1, artikel-id e000092Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Ice hockey and football players suffering concussions might have an increased risk for injuries afterwards. We aimed to investigate if concussions predisposed athletes for subsequent sport injuries. Methods Patient data were obtained from a data base established at the University Hospital in Umea, Sweden. Athletes who had suffered a concussion were included if they had been aged between 15 and 35 years of age, and played ice hockey, football (soccer), floorball and handball. They were studied in terms of all new or previous injuries during 24 months before and after their concussion. Results were compared with a control group of athletes from the same four sports with an ankle injury. Results Athletes with a concussion were more likely to sustain injuries compared with the control group, both before (OR 1.98. 95% CI 1.45 to 2.72) and after the concussion (OR 1.72. 95% CI 1.26 to 2.37). No increase in frequency of injury was found after a concussion compared with before. This was true for athletes in all four sports and for both sexes. Conclusions This study indicates that athletes sustaining a concussion may have a more aggressive or risk-taking style of play than their counterparts. Our data do not suggest that a concussion injury, per se, leads to subsequent injuries.

 • 277.
  Burman, Natalia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid: En integrerad litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskan är en yrkeskategori som finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Nattarbete utförs under särskilda förhållanden med utmaningar som trötthet och dygnsrytmsanpassning. Detta ställer särskilda krav på sjuksköterskan för att kunna arbeta patientsäkert. Syftet med arbetet var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans möjligheter att arbeta patientsäkert nattetid. Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och utgick från två frågeställningar: Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan att arbeta patientsäkert nattetid? samt Vilka strategier kan sjuksköterskan använda för att arbeta patientsäkert nattetid? Litteratursökningen gjordes i två databaser och resulterade i sexton artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet visade att de faktorer som påverkar möjligheten att arbeta patientsäkert nattetid var bemanning, rutiner, arbetstider och sjuksköterskans arbetsförhållanden. Strategier som sjuksköterskan kan använda för att arbeta patientsäkert nattetid var tupplur under nattrasten, planering av nattarbetspasset och kontroll av ljusexponering. Slutsatser som drogs av arbetet var att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete skulle kunna öka förutsättningarna för sjuksköterskan att arbeta patientsäkert. Interventioner som nattsjuksköterskan skulle kunna använda riktas på att minska risk för misstag och undvika nödsituationer, vilket  är aktuellt under nattskift då sjuksköterskan kan vara trött och sömnig, samt bemanningstätheten är lägre.  

 • 278.
  Burman, Pia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lidén, Lina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Vägen tillbaka: från utmattning till ökat välmående: - en kvalitativ studie av utmattade kvinnors berättelser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns ett stort problem med stress i samhället där många drabbas av utmattning, särskilt kvinnor. Det är av stor vikt att hitta sätt att arbeta med detta på ett hälsopromotivt sätt för att minska problematiken. Syftet med studien var att beskriva utmattade kvinnors upplevelser av självvalda hälsofrämjande aktiviteter som fått dem att må bättre. Studien analyserades med en manifest innehållsanalys där data samlades in genom skriftliga reflektioner. Deltagarna skrev ned sina personberättelser utifrån den öppna meningen “Nu ska jag berätta om vad som hjälpte mig må bättre i samband med min utmattning/stress...”. Resultatet formulerades sedan i tre underkategorier och en huvudkategori. Huvudkategorin gavs namnet “Vägen till ett bättre mående: genom återhämtning, aktiviteter och acceptans” och underkategorierna “Insett vikten av sömn, återhämtning och vila”, “Gjort aktiviteter man mått bra av” samt “Anpassat livet till nya förutsättningar”. Resultatet visade att det som varit gemensamt för deltagarna är processen de gått igenom från utmattning till ett ökat välmående. Deras väg har startat med sömn, fyllts på med hälsofrämjande aktiviteter och sedan landat i acceptans och anpassning till den nya livssituationen. Resultatet visade även att det inte finns en universallösning utan att det är individuellt vad olika personer behöver för att behålla en balans och må bra. För att få en bättre balans behövs ett brett grepp om hälsa där flera faktorer samverkar för ett större välmående.

 • 279.
  Byding, Jonas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson, Tobias
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Stretching, ett omdebatterat ämne; i kombination med träning eller som enskild skadepreventiv intervention hos idrottare.: En litteraturstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stretching är en metod innehållande specifika rörelser med syfte att tänja ut

  muskelfascia, ligament och senor. Det finns olika varianter av stretching med gemensamma

  karaktärsdrag. Stretching har visats ha en positiv inverkan på rörelseuttag, både på kort och

  lång sikt. Inom idrott utsätts deltagarna för biomekaniska påfrestningar vilket kan resultera i

  skador. För att reducera antalet skador har stretching och träning blivit en vanligt

  förekommande intervention, trots att tidigare forskning har påvisat ett varierat resultat.

  Syfte: Syftet med studien var att sammanställa litteratur som undersöker stretching som

  enskild skadepreventiv intervention eller i kombination med träning hos idrottare.

  Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, AMED, Pubmed,

  SPORTDiscus, Web of science och PEDro för att sammanställa vetenskap inom ämnet. För

  att öka specificitet i sökträffarna användes kontrollerade ämnesord i de olika databaserna.

  Efter urvalsprocessen inkluderades 10 artiklar i studien.

  Resultat: Åtta artiklar påvisade ett minskat antal skador hos deltagarna som utförde

  stretching enskilt eller i kombination med träning, varav sju av dessa med statistisk signifikant

  skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. I fem av artiklarna genomförs stretching

  tillsammans med träning och i två artiklar utförs enbart stretching. Tre artiklar är av

  tvärsnittsdesign och det var därmed svårt att utläsa hur interventionerna utfördes. Den

  metodologiska kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan gav ett genomsnittligt värde av

  4,4/10.

  Konklusion: Resultatet i denna studie påvisade att stretching enskilt eller i kombination med

  träning kan vara en skadepreventiv intervention hos idrottare. Studiernas varierande design

  och låga kvalitetspoäng medför att evidensgraden inte kan bedömas. Vidare forskning krävs

  med fler undersökande RCT-studier med en mer standardiserad utformning.

 • 280.
  Bykachev, Kirsi
  et al.
  University of Eastern Finland.
  Tossavainen, Kerttu
  University of Eastern Finland.
  Kumpulainen, Kirsti
  University of Eastern Finland.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lindgren, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Wilson, Philip
  University of Aberdeen.
  Bjørvig, Siri
  University Hospital of North Norway.
  Borgen, Morten
  University Hospital of North Norway.
  Multi-professional collaboration and consultation: Improving child and adolescent psychiatry with eHealth2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 281.
  Bykachev, Kirsi
  et al.
  University of Eastern Finland.
  Tossavainen, Kerttu
  University of Eastern Finland.
  Kumpulainen, Kirsti
  University of Eastern Finland.
  Wilson, Philip
  University of Aberdeen.
  Kostenius, Catrine
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lindgren, Eva
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Bjørvig, Siri
  University Hospital of North Norway.
  Borgen, Morten
  University Hospital of North Norway.
  Improving psychiatry services for children and adolescents with eHealth in peripheral areas2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 282.
  Bäckström, Lars
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Industriell Ekonomi.
  Berggård, Glenn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Arkitektur och vatten.
  Gedda, Oskar
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik.
  Persson, Anders J
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Arbetsvetenskap.
  Prellwitz, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Weber, Hans
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Materialvetenskap.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Innovation och Design.
  Det uppkopplade samhället och högre utbildning2014Ingår i: NU 2014: Umeå 8-10 oktober : abstracts, Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen , 2014, s. 123-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 283.
  Bäckström, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Liljekvist, Frida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Kartläggning av prevalensen för självskattad handproblematik som konsekvens av yrkesutövande hos legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion/bakgrund: Det fysioterapeutiska och naprapatiska arbetet går främst ut på att undersöka och fastställa anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler och nervsystem, för att sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och träningsprogram. Det har även visat sig att förekomsten av handproblematik hos fysioterapeuter är förhållandevis hög, där problematiken verkar vara korrelerat till manuella tekniker, som är den anda mest vanliga arbetsrelaterade skadan inom professionen tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella behandlingstekniker. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga ett samband mellan handproblematik och manuellt yrkesutövande av leg. fysioterapeuter och leg. naprapater. Metod: Rekryteringen av deltagare har skett genom kontakt via två privata yrkesforum på sociala medier. Insamlingen av data genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät via Google formulär, där deltagarna besvarade 14 frågor med kryssalternativ som svar. De individer som valde att delta i studien gav sina svar konfidentiellt. Svarsresultaten sammanställdes och jämfördes sedan i korstabeller och cirkeldiagram. Resultat: Sammanställningen av insamlad data indikerar på en korrelation mellan manuellt arbete och yrkesrelaterad handproblematik hos de båda yrkesgrupperna. Konklusion: Slutsatsen som drogs från denna studie var att en hög procent deltagare med upplevd handproblematik relaterat till yrket kan korreleras med hur och hur mycket de arbetar med sina händer.

 • 284.
  Bäckström, Tobias
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hedlund, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Biverkningar associerade med gadoliniumbaserade kontrastmedel2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Det finns anledning att tro att antalet undersökningar med gadoliniumbaserade kontrastmedel ökar i takt med tiden och i samband med detta en ökning av akuta och sena biverkningar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera olika typer av biverkningar som kan orsakas av gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBKM), att undersöka dess incidens, samt att identifiera eventuella riskgrupper. Dessa tre huvudkategorier ansågs vara de mest relevanta för sammankopplandet av problemets olika delar och ursprung. Metod: Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt där endast kvantitativa vetenskapliga artiklar ingick. Resultat: Resultatet påvisade att risken för att drabbas av akuta och sena biverkningar efter injektion av gadoliniumbaserade kontrastmedel är låg (under 0,5%) och att flertalet av dessa är milda biverkningar. Kvinnor representerade det största antalet rapporterade fall i de flesta studier och risken för biverkningar ökade dessutom om historik av allergier och tidigare biverkningar fanns. Slutsats: Genom denna litteraturstudies resultat kunde vi som slutsats framhäva att även om förekommande incidens och risk för biverkningar av gadoliniumbaserade kontrastmedel var låg, så rapporteras mer eller mindre allvarliga fall löpande. Det gör det rimligt att anta att röntgensjuksköterskan under sitt arbetsliv kommer att få uppleva en eller flera situationer där hon eller han måste besitta kunskap och kännedom om säkerhetsrutiner vid ett tillbud. Förutom röntgensjuksköterskans upprätthållande i kunskap om ämnet, så ses dialogen som förs mellan patient och personal viktig, där all information av vikt tolkas och behandlas på rätt sätt.

 • 285.
  Börjesson, Kristoffer
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vallius, Tero
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vad sjuksköterskor upplever som arbetsrelaterade stressfaktorer: en litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande inom omvårdnadsyrket. Stress kan ha en betydande inverkan på enskilda sjuksköterskors hälsa och deras förmåga att utföra uppgifter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad sjuksköterskor upplever som arbetsrelaterade stressfaktorer. Totalt inkluderades 11 artiklar från två databaser som svarade mot syftet, vilka sedan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Totalt resulterade det i fyra slutkategorier: krävande arbetsförhållanden, bristande samarbete och kommunikation, att inte kunna påverka och inte bli respekterad i yrkeskunnandet samt obalans mellan ansvar och förmåga. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning, tidsbrist, bristande kommunikation mellan vårdpersonal och otillräckligt ledarskap som faktorer till stress och något som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. Resultatet ger kunskap om sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer på arbetet. Fynden visar att omvårdnadsarbete och organisationer behöver omstruktureras för att sjuksköterskor ska få en bättre arbetsmiljö.

 • 286.
  Cabrati, Gülcan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hammar, Rebecka
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters upplevelse av hemodialysbehandling: en litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid kronisk njursjukdom är funktionen hos njurarna försämrad. Detta behandlas vanligtvis med hemodialys, som gör det arbete som njuren inte längre klarar av. Behandlingen är livslång och kräver mycket tid då det sker flera gånger i veckan. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling. Litteraturstudien innehållande tolv kvalitativa artiklar har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Samtliga artiklar var publicerade på engelska mellan 2009-2019 och hade hög respektive medel kvalitet. Resultatet är presenterat utifrån fyra kategorier: Att livet begränsas, som innebar att patienterna upplevde sig vara begränsade och hade brist på frihet. Att leva med en försvagad kropp, innebar att patienternas välbefinnande minskade på grund av behandlingens symtom såsom trötthet, svaghet och illamående. Att vara fast och inte ha valmöjligheter, innebar att dialysen var något patienterna behövde göra vare sig de ville eller inte och att de var beroende av behandlingen och fick ingen ledighet ifrån detta. Sist framkom att acceptera och vara gynnsamt inställd, som innebar att vissa patienter accepterat behandlingen, det fanns en tacksamhet till dialysen och behandlingen var anledningen till att de var vid liv. Denna litteraturstudien gav en ökad uppfattning om patienters upplevelser, det skulle kunna underlätta för vårdpersonal att bemöta patienten på ett professionellt sätt. Vidare forskning skulle kunna göras på KASAM kopplat till hemodialyspatienter samt vidare forskning på förbättringsarbeten inom vissa områden kring hemodialyspatienter. Exempelvis inom bemötandet samt någon slags form av sysselsättning som underlättar tiden på dialysavdelningen.

 • 287.
  Calner, Tommy
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Persistent musculoskeletal pain: A web-based activity programme for behaviour change, does it work? Expectations and experiences of the physiotherapy treatment process2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis concerned persons with persistent musculoskeletal pain in primary health care and had three aims. The first aim was to evaluate the effects of a web-based programme for behaviour change. The second aim was to create and evaluate a multimodal intervention. The third aim was to explore and describe expectations andexperiences of the physiotherapy treatment process.

  In Study I, we evaluated the effects of a web-based activity programme for behaviour change added to multidisciplinary rehabilitation (MDR) in primary health care. Ninety-nine participants were randomized to 1) MDR with an additional web-based programme, and 2) MDR. Outcome measures were work ability, pain intensity, pain-relate disability and health-related quality of life. There were no significant effects of the web-based programme for any outcome measure at 4 or 12 months. In conclusion, this study provides no support for adding a self-guided web-based programme to MDR in primary health care.

  In Study II, we evaluated first the web-based programme from Study I compared to the waiting list. Effect measures were workability, pain intensity, disability and self-efficacy. Thereafter, we evaluated the effects and process of a novel multimodal intervention consisting of the web-based programme with additional individual counselling, and individually tailored physiotherapy treatment. Ten participants were included in the study. Effects were evaluated using a Single Subject Experimental Design (SSED) and the process was evaluated by interviews with the participants and log data of usage of the modalities. There were no conclusive effects of the self-managed web-based programme as compared to the waiting list. The SSED analyses of the multimodal intervention showed promising short-term results regarding disability and pain intensity, but no conclusive results for work ability or self-efficacy. The multi-modal intervention process seemed successfully implemented, and the importance of physiotherapy and, to some extent counselling, was emphasized by the participants. In conclusion, the newly designed multimodal intervention in primary health care seemed feasible and showed some promising short-term effects, while the implementation of a self-managed web-based programme as a single intervention seemed without effect.

  In Study III, qualitative interviews were conducted with ten participants to explore their expectations of physiotherapy. Data were analysed with qualitative content analysis and the findings described a multi-faceted picture of the participants’ expectations, encompassing several aspects regarding the treatment process and outcome. Regarding the treatment process, participants expected a good dialogue, to be confirmed as individuals, and to get an explanation for their pain. The participants expected tailored training with frequent follow-ups and their expectations of outcome ranged from hope of the best possible results to being realistic or resigned.

  In Study IV, qualitative interviews were conducted with 11 participants to explore their experiences in physiotherapy treatment. Data were analysed with qualitative content analysis. The findings show how the participants described how they used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. There were experiences involving the importance of establishing an alliance with the physiotherapist, based on trust and with a continuous dialogue. When exercises, activities and other treatment modalities were individualized, participants were actively involved in the process. This was rewarding but was also considered an effort and a challenge. The physiotherapist’s initiatives and actions were considered important for incentive and support.

  In conclusion, we found no effects of the web-based activity programme on behaviour change for persons with persistent musculoskeletal pain. The newly designed multi-modal intervention in primary health care seemed feasible and showed some promising short-term effects. Expectations of physiotherapy treatment were multi-faceted, encompassing both process and outcome. After finishing physiotherapy, the participants described how they used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. The importance of alliance and incentives for activities throughout the physiotherapy treatment process were also described.

 • 288.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Experiences of physiotherapy treatment of persons with persistent musculoskeletal painManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and describe experiences of physiotherapy treatment of people with persistent musculoskeletal pain. Eleven participants with persistent musculoskeletal pain from the back, neck, or shoulders were included in the study. Data were collected by interviews using a semi-structured interview guide and were analysed with qualitative content analysis. The analysis resulted in one main category “Towards acceptance and management of pain” which was formulated and built up by the four categories “Establishing and maintaining alliance”, “Being active, taking initiative and facing challenge”, “Appreciating guidance, incentive and a sounding board” and “Acquired knowledge and developed awareness”. The main category and the categories describe how the participants used knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies to manage pain and the process of acceptance. A trustful alliance with the physiotherapist and a continuous dialogue was important. The participants were actively involved in the process when exercises, activities and other treatment modalities were individualized. This was rewarding but also an effort and a challenge. The physiotherapist’s initiatives and actions were considered important as incentive and support.

 • 289.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  “I know what I want but I’m not sure how to get it”: Expectations of physiotherapy treatment of persons with persistent pain2016Ingår i: Manual Therapy, ISSN 1356-689X, E-ISSN 1532-2769, Vol. 25, s. e142-e143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 290.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  I know what I want but I’m not sure how to get it: expectations of physiotherapy treatment of persons with persistent pain2017Ingår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 33, nr 3, s. 198-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Expectations of physiotherapy treatment of patients with persistent pain have been shown to influence treatment outcome and patient satisfaction, yet this is mostly explored and described in retrospective. The aim of the study was to explore and describe the expectations people with persistent pain have prior to physiotherapy treatment. Ten participants with persistent musculoskeletal pain from the back, neck, or shoulders were included in the study. Data were collected by interviews using a semi-structured interview guide and were analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in one main category: “The multifaceted picture of expectations” and four categories: 1) Standing in the doorway: curious and uncertain; 2) Looking for respect, confirmation and knowledge; 3) Expecting treatment, regular training, and follow up; and 4) Having dreams, being realistic, or feeling resigned. The main category and the categories describe a multifaceted picture of the participants’ expectations, gradually developed and eventually encompassing several aspects: good dialog and communication, the need to be confirmed as individuals, and getting an explanation for the pain. The results also show that the participants expected tailored training with frequent follow-ups and their expectations of outcome ranged from hope of the best possible results to realistic or resigned regarding pain relief and activity levels.

 • 291.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering. Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Physiotherapy treatment experiences of persons with persistent musculoskeletal pain: A qualitative study2019Ingår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and describe the physiotherapy treatment experiences of persons with persistent musculoskeletal pain. Eleven participants with persistent musculoskeletal pain in the back, neck, or shoulders were included in the study. Data was collected via semi-structured interviews and were analysed with qualitative content analysis. The analysis resulted in the theme "Towards acceptance and management of pain", comprising four sub-themes: 1) Establishing and maintaining a therapeutic alliance; 2) Being active, taking initiative and facing challenges; 3) Appreciating guidance, incentive and having a sounding board; and 4) Acquired knowledge and new body awareness change behaviours. The theme and sub-themes describe how the participants used increased knowledge, awareness, movements and exercises learned from the physiotherapy treatment to develop strategies for managing pain and the process of acceptance. A trusting relationship and continual dialogue with the physiotherapist was considered to be important. The participants were actively involved in the process as exercises, activities and other treatment modalities were individualized. This was rewarding but also challenging and required effort on their part. The physiotherapist's initiatives and actions were an important incentive and means of support.

 • 292.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nordin, Catharina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Eriksson, Margareta K.
  Department of Public Health, Norrbotten County Council, Luleå.
  Nyberg, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Effects of a self-guided, web-based activity programme for patients with persistent musculoskeletal pain in primary healthcare: A randomized controlled trial2017Ingår i: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 21, nr 6, s. 1110-1120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUNDWeb-based interventions for pain management are increasingly used with possible benefits, but never used in addition to multimodal rehabilitation (MMR). MMR is recommended treatment for persistent pain in Sweden. The aim was to evaluate the effects of a self-guided, web-based programme added to MMR for work ability, pain, disability and health-related quality of life.METHODSWe included 99 participants with persistent musculoskeletal pain in a randomized study with two intervention arms: (1) MMR and web-based intervention, and (2) MMR. Data was collected at baseline, 4 and 12 months. Outcome measures were work ability, working percentage, average pain intensity, pain-related disability, and health-related quality of life.RESULTSThere were no significant effects of adding the web-based intervention to MMR regarding any of the outcome variables.CONCLUSIONSThis trial provides no support for adding a self-guided, web-based activity programme to MMR for patients with persistent musculoskeletal pain.SIGNIFICANCEThe comprehensive self-guided, web-based programme for activity, Web-BCPA, added to multimodal treatment in primary health care had no effect on work ability, pain, disability or health-related quality of life. Future web-based interventions should be tailored to patients' individual needs and expectations

 • 293.
  Calner, Tommy
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nordin, Catharina
  Department of Primary health care, Norrbotten County Council .
  Gard, Gunvor
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Nyberg, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Michaelson, Peter
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Physiotherapy in combination with personalized counseling and a web-based programme for persistent pain: an early stage evaluationManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Objective

  We evaluated first a self-managed web-based programme for activity compared to waiting list for persons with persistent musculoskeletal pain suited for primary health care. Thereafter, we evaluated the effects and process of a novel multimodal treatment intervention combining the web programme with counselling and physiotherapy. 

   

  Design

  A weekly comparison of measures of outcome data between those using the self-managed web-based programme to those on a waiting list. After that a Single Subject Experimental Design (SSED) evaluation of the multimodal intervention, structured interviews and log data.

   

  Setting

  Clinical setting in primary health care.

   

  Subjects

  Ten participants with persistent musculoskeletal pain.

   

  Intervention

  First, only a self-managed web-based programme for activity. Thereafter a multimodal intervention combining the web programme with counselling and physiotherapy.

   

  Main measures

  Effect measures were work ability, pain intensity, disability and self-efficacy. Process evaluation by interviews of the participants and log data of usage of the modalities.

   

  Results

  There were no conclusive effects of the self-managed web-based programme as compared to waiting list. The SSED analyses of the multi-modal showed promising short-term results regarding disability and pain intensity, but no conclusive results for work ability or self-efficacy. The multimodal intervention process seemed successfully implemented, and the importance of physiotherapy and to some extent counselling was emphasized by the participants.

   

  Conclusion

  For persons with persistent musculoskeletal pain, the newly designed multimodal intervention in primary care seemed feasible and showed some promising short-terms effects, while the implementation of a self-managed web-based programme as a single intervention seemed without effect. 

 • 294.
  Campo, Juan Carlos
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundin, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Oro är vanligt hos patienter som ska opereras, oavsett om det är en elektiv eller akut operation. Studier har visat att en bra relation mellan anestesisjuksköterskan och patienten preoperativt minskar oron hos patienten. En akut operation upplevs som stressande för patienten då denne inte kan påverka sin situation. Anestesisjuksköterskan är den som inför en akut operation ansvarar för patientens trygghet och säkerhet. Syfte: Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda en orolig patient vid en akut operation. Metod: En kvalitativ intervjustudie med ändamålsenligt urval utfördes. Urvalskriterierna innefattade anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet på en operationsavdelning som bedriver akut verksamhet. Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom i resultatet; Att ha kunskap om patientens tidigare erfarenheter, Att ta över ansvar för patient som är utelämnad, Att undvika felaktig och otillräcklig information och Att utforma personcentrerad information. Slutsats: Anestesisjuksköterskan behöver vara lyhörd och inkännande för att kunna anpassa sig till den unika individen. Med denna kunskap kan anestesisjuksköterskan bemöta oro genom att informera patienter på ett personcentrerat sätt utifrån deras villkor och önskemål. 

 • 295.
  Carabante, Jenni Riekkola
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rutberg, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Lilja, Margareta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Spousal caregivers' experiences of participation in everyday life when using respite care2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 296.
  Carlenius, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Pasma, Sarah
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår – En litteraturstudie: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I hälso- och sjukvården är det vanligt förekommande med patienter som har venösa bensår vilka oftast kräver långa behandlingstider. Olika patologiska orsaker finns till venösa bensår och kan förekomma i olika åldrar, vanligast bland äldre. Venösa bensår kan förutom ålderdom eller trauma orsakas av försämrad blodcirkulation och immunförsvar. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av dessa patienter som kräver kunskaper både praktiskt och teoretiskt men också förståelse för människan som lider av venösa bensår. Venösa bensår med lång läkningstid medför stort lidande i personernas liv och påverkar de flesta delar i det dagliga livet. Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår. Niovetenskapliga artiklar analyserades utifrån en kvalitativ induktiv manifest ansats och resulterade i sex huvudkategorier: att leva med smärta och känslor av hopplöshet inför läkning; att leva med nedsatt rörelseförmåga och förlust av aktivitet; att få en förändrad kroppsuppfattning; att drabbas av sociala förändringar i livet; att möta och känna förtroende för vårdpersonal; att främja hälsa och läkning i sin egenvård. Slutsatsen i denna litteraturstudie är att individer tillåts och prioriteras att få en adekvat klinisk bedömning, information om sitt sjukdomstillstånd och behandlingar. Det är viktigt att vårdgivaren ger stöd och kontinuitet i vården vilket kan stärka patienterna i vad gäller deras egenvård och egenmakt i omvårdnaden. Vidare är det viktigt att forskning om individers subjektiva erfarenheter implementeras i större utsträckning i den praktiska omvårdnaden av denna patientgrupp för att minska fysiskt och psykiskt lidande hos dessa.

 • 297.
  Carlsson, Cassia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Tillgänglighet på särskolors lekplatser – erfarenheter från personal2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva särskolepersonalens erfarenheter av tillgänglighet på särskolors lekplatser. För att besvara syftet genomfördes intervjuer på särskolor i fyra kommuner i Stockholms läns landsting. Material analyserades och ur det framkom följande tre kategorier: ”Brister på flera nivåer”, ”Lekplatsen kan bidra till social interaktion” samt ”Ett tungt arbete att vara på lekplatsen”. I analysen framkom att tillgängligheten på särskolors lekplats är undermålig och att redskap på lekplatsen inte är anpassade. Det framkom också att personalen har svårt att kunna lämna barnen själva på lekplatsen eftersom de flesta barn behöver stöd och guidning för att de ska kunna leka på lekplatsen. Vidare framkom det att personalen behöver hjälpa barnen vid lekredskapen vilket var ett fysiskt tungt arbete och ledde till att personalen ibland valde bort aktiviteter. Interaktion mellan barnen är bra på grund av att personalen finns tillgänglig hela tiden och att ett bra samarbete mellan personalen finns.

 • 298.
  Carlsson, Katarina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Önsten, Malin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Knäfunktion efter ACL-rekonstruktion: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Det finns en outtalad självklarhet att operation skulle vara en överlägsenbehandlingsmetod jämfört med enbart rehabilitering vid korsbandsskador. Det senaste årethar dock en långtidsuppföljning av Frobell et al(2015) visat att operation vid främrekorsbandsskada inte gav ett överlägset rehabiliteringsresultat jämfört med konservativbehandling. Operation medför en ökad risk för artros och dessutom en ökad vårdkostnad. Syfte: Med denna litteraturöversikt undersöka hur patientens knäfunktion förändras efterrekonstruktion av ACL för att se om detta går i linje med Frobell et al (2015) resultat. Metod: Sökning gjordes i PubMed, AMED, SveMed+, SportDiscus, Scopus och Web ofScience. Mesh-termer som användes var ”anterior cruciate ligament reconstruction” AND”rehabilitation”, avgränsat till RCT-studier. Resultat: 20 studier inkluderades. Det sammanlagda resultatet visade att patientens subjektivt upplevda funktion samt objektivtuppmätta funktion förbättrades av operationen. Konklusion: Resultatet i denna översiktvisar på att operation förbättrar knäfunktionen vid ACL-skada, fler studier krävs för attundersöka verkningsmekanismer bakom förbättringen och optimering avbehandlingsmetod.

 • 299.
  Carlsson, Samuel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Zetterberg, Johan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Livsstilsförändring vid diabetes typ-2 - motivation till ökad fysisk aktivitet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ-2 är ett vanligt sjukdomstillstånd som blir allt vanligare över hela världen. En av de primära behandlingsformerna för detta är en förändring av livsstil, där ökad fysisk aktivitet är en av åtgärderna. Många drabbade av diabetes typ-2 har svårt att motivera sig till en livsstilsförändring. Denna litteraturstudie ämnar undersöka hur professioner inom hälso-och sjukvård, bäst kan motivera sina patienter till livsstilsförändring, primärt gällande ökad fysisk aktivitet. Syfte: Att beskriva vilka motiverande faktorer som har betydelse vid livsstilsförändring gällande fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ-2. Metod: En litteraturstudie genomfördes genom att söka studier i databaserna Pubmed, Amed, Cinahl, Sportdiscus, Psycinfo samt Psycarticles. Sju studiervaldes ut och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Resultatet av litteraturstudien blev fem kategorier som speglade innehållet i de inkluderade studierna. Dessa var: Miljö, stöd av familj och vänner, kommunikation och informationsutbyte med vårdgivare, förväntningar och effekter av fysisk aktivitet samt individuella förutsättningar. Konklusion: Såväl yttre som inre faktorer är betydelsefulla för motivationen beträffande ökad fysisk aktivitetsnivå hos personer med diabetes typ-2.Det är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader och vad som motiverar den unika personen vid en livsstilsförändring. Genom god kommunikation från vårdgivarens sida, kan individens situation kartläggas och insatser kan riktas med syfte att skapa bättre förutsättningar för individen att öka sin fysiska aktivitetsnivå.

  Nyckelord: Beteendeförändring,diabetes typ-2, fysisk aktivitet, motivation.

 • 300.
  Carlström, Rebeccah
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Ek, Susanna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Transpersoners upplevelse av möten med hälso- & sjukvårdspersonal2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Tidigare forskning (folkhälsomyndigheten, 2016; Wurm, 2017) har påvisat brister i kunskap och bemötande mot HBTQ+ personer, men även positiva möten.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva transpersoners upplevelser av möten med hälso-& sjukvårdspersonal.

  Metod: Denna studie är baserad på enkäter där svarsfrekvensen var 24 stycken. En kvalitativ metod med öppna frågor valdes för att få beskrivande svar. Analysen mynnade ut i tre övergripande teman, att bli accepterad för den man är, att mötas med kunskap, varsamhet och lyhördhet och att mötas för sitt vårdbehov med respekt och utan fördomar.

  Resultat: Resultatet påvisar att det förekommer bra möten i vården även om det är var övervägande negativa. Detta beror på att transpersonerna upplever sig ifrågasatta, ej respekterade och har en känsla av att de behöver jobba hårdare än cispersoner för att få den hjälp de har rätt till. Analysen mynnade ut i tre övergripande teman, En förväntan att bli accepterad för den man är, En önskan att mötas med kunskap, varsamhet och lyhördhet och En önskan att mötas för sitt vårdbehov med respekt och utan fördomar.

  Slutsats: Slutsatsen som författarna tar i denna studie är att bemötandet kan bli bra om personalen visar en lyhördhet, en acceptans och öppenhet när de möter transpersoner. Studien visar också på att möten kan bli bra om personalen är påläst och inte ställer irrelevanta frågor under besöket. Det vill säga att personalen själva tar ansvar för att hitta den information de behöver istället för att fråga transpersonen.

3456789 251 - 300 av 2492
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf