Change search
Refine search result
4567 301 - 331 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Ovanligt med kvinna som farao2008In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pansarfartygens första strid: Hampton Roads 18622011In: Militär historia, ISSN 2000-3471, no 4, p. 34-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 303.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Pionjärer under ytan2015In: Militär historia, ISSN 2000-3471, no Specialnummer, p. 108-113Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 304.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Preussisk officer grundade artilleriläroverket2007In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 305.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Radarprojekt fanns i flera länder2009In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 306.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Riddarna satt säkert i sadeln med stigbyglar2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 1, p. 60-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 307.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Riksgränsbanans elektrifiering: Stat och företag i samverkan: 1910-19172012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. Två stora tekniska system skulle där komma att sammankopplas med varandra; artonhundratalets mogna järnvägssystem med nittonhundratalets nya elkraftsystem. Riksgränsbanan, den omkring 130 km långa nordligaste delen av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen, var världens dittills nordligaste järnväg att elektrifieras och det subarktiska klimatet ställde stora krav på utförandet av tekniska komponenter. Den geografiska lokaliseringen innebar dessutom att de långa avstånden till beslutsfattare inom statsförvaltning och företag måste hanteras. Därutöver genomfördes projektet i en tidsperiod präglad av protektionism, nationalism och internationella konflikter, yttre faktorer som alla också påverkade projektets utformning och genomförande. Att det var Riksgränsbanan som blev den första statliga järnvägslinje att elektrifieras i Sverige berodde på att staten 1907 gått in som hälftenägare i gruvbolaget LKAB och att nya avtal fastställde en ökad brytning och transport av järnmalm, från 1,5 miljoner ton årligen 1908 till 3,85 miljoner ton 1918. Denna mängd kunde inte transporteras inom befintligt system med ångdrift utan omfattande investeringar, vilket innebar att en systemomvandling till elektrisk drift ansågs vara ett bättre alternativ. I maj 1910 beslutade riksdagen anslå 21,5 miljoner kr till projektet som skulle drivas av Järnvägsstyrelsens byrå för elektrisk drift i samverkan med företagen Siemens och ASEA. Kontraktsskrivningen ställde hårda krav på företagen gällande prestanda och utförande och Järnvägsstyrelsen kunde när som helst, senast två år efter övertagandet av driften av banan, besluta att upphäva kontraktet och kräva att företagen återställde anläggningen till ursprungligt skick.Det var en mängd tekniska subsystem och komponenter som skulle färdigställas och sättas samman för att det tekniska primärsystemet ”den elektrifierade Riksgränsbanan” skulle fungera. Speciellt färdigställandet av loken och isolatorerna till ledningssystemet omgärdades av problem som kom att försena projektets färdigställande. Problemen var både organisatoriska och tekniska till sin natur men kunde efterhand åtgärdas genom att det utarbetades bättre rutiner vid korrespondens och annan kontakt mellan aktörerna samt genom att det togs större hänsyn till lokala klimatologiska förhållanden i samband med teknikutveckling. I sin roll som byrådirektör för byrån för elektrisk drift skulle Ivan Öfverholm visa sig vara en stark representant för beställaren och han spelade en central roll för projektets genomförande. Öfverholm kan i detta sammanhang kategoriseras som en offentlig systembyggare som med fast hand styrde projektet. Ibland innebar detta att Öfverholm hamnade i direkt konflikt med företagens representanter men ofta fungerade han också som medlare i de konflikter som ideligen uppstod mellan Byråns och företagens lokala representanter vid anläggningen. Den tvååriga garantitiden inleddes den 1 oktober 1915 och i slutet av 1917 hade nästan samtliga kvarstående arbeten vid anläggningen fullföljts och SJ kunde ta över anläggningen. Slutomdömet om Riksgränsbanans elektrifiering var överlag positivt och 1919 beslutade riksdagen att elektrifiera resterande del av Malmbanan, vilket var genomfört från Narvik till Luleå sommaren 1923. Det banbrytande arbetet i den norrländska ödemarken med att elektrifiera Sveriges nordligaste järnväg var därmed avslutat.

 • 308.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Slaget om Moskva som vändpunkt: Recension av Hitlers första nederlag: Anfallet mot Moskva av N Zetterling och A Frankson, Nordstedts, 2011.2011In: Militär historia, ISSN 2000-3471, no 6, p. 59-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 309.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Snille med sinne för precision2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 9, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 310.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Starka berättelser från svenskar i strid: Svenskar i strid - veteranernas historia 1943-2011av A. Carlén och M. Falk2012In: Militär historia, ISSN 2000-3471, p. 61-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 311.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svenska snillen: Från hänglås till datormus2012In: 7 historiska teman, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, p. 103-115Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 312.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svenska tågkatastrofer: Olyckor gav ökad säkerhet2012In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 8, p. 30-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 313.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Svårt att höra tal på massmöten2009In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 314.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Technological systems in co-operation: the electrification of Riksgränsbanan railway2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Present paper constitutes a part of a Licentiate thesis in History of Technology with the purpose of analyzing and describing the co-operation and the challenges regarding technological, organizational and logistical issues which the Swedish State Railways (SJ) and the involved companies LKAB, Siemens and ASEA, was facing during the electrification of Riksgränsbanan railway. An important explanation behind Sweden's rapid economical growth during the period 1870-1970 was the long-termed co-operations established between governmental departments and private large-scale companies. These cooperations came to be of utmost importance to both Swedish societal development and to the development of the companies involved. The Licentiate thesis is going to examine such a cooperation with the intention to analyse how the state and private companies could work together concerning the development of new technology in order to increase the capacity of transportation, profit and reliability. This paper will present the reasons and technoloical prerequisites behind the electrification of Riksgränsbanan railway. It will also present a brief outline of the theories used regarding innovation processes in a micro level perspective and how the electrification of Riksgränsbanan railway fit into a larger system approach.Riksgränsbanan railway is the northermost railway line in Sweden, reaching about 130 kilometres between the municipality of Kiruna and Riksgränsen (the national border between Sweden and Norway). This was the first major section of a national railway line in regular traffic to be electrified in Sweden during the beginning of the twentieth century, 1910-1915. This railway line was important due to the large amount of iron ore that was transported from the ore mines in Kiruna to the shipping ports in Narvik, Norway and Luleå, Sweden. The Swedish state entered as a part-owner in the mining company LKAB (Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) during 1907 and soon they decided to increase the amount of iron ore to be exported in the years to come. In order to succeed the Swedish State Railways (SJ) had to either invest large amounts of money into the existing system with steam engines or develop a new system based on electrical power. The construction of a new technological system consisting of a cluster of concurrent systems was also probably influenced by the sociotechnical landscape, for instance the Swedish technological nationalism, coal prices, pollution and later the First World War. The electrification of Riksgränsbanan railway was in many ways a trailblaizing project where new technologies was developed and launched on a rather troublesome railway line, considering the harsh climate and geographical location.

 • 315.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Technologies of the Ocean and the Sea2011In: World History Encyclopedia, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011, p. 841-842Chapter in book (Other academic)
 • 316.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tekniska system i samverkan: Riksgränsbanans elektrifiering2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande paper utgör en del av en licentiatuppsats i teknikhistoria vars syfte är att beskriva och analysera samarbetet och de utmaningar rörande tekniska, organisatoriska och logistiska frågor som Statens Järnvägar och berörda företag, LKAB, Siemens och ASEA, ställdes inför under elektrifieringen av Riksgränsbanan. En viktig förklaring till Sveriges starka ekonomiska utveckling perioden 1870-1970 finns att söka i de samarbeten som etablerades mellan olika statliga verk och privata företag. Dessa samarbeten kom att bli av stor betydelse för såväl svensk samhällsutveckling som de inblandade företagens utveckling. I detta paper kommer den teoretiska ansatsen tillsammans med de bakomliggande orsakerna till Riksgränsbanans elektrifiering att redovisas. Riksgränsbanan, den del av Malmbanan som sträcker sig de närmare 130 km mellan Kiruna och Riksgränsen, var den första statliga bandel i reguljär trafik som elektrifierades i Sverige. Det var dock ingen självklarhet att det var denna sträcka som skulle elektrifieras utan initialt diskuterades andra alternativ bland tjänstemännen i Järnvägsstyrelsen. Att valet till slut föll på landets nordligaste järnväg berodde till stor del på att staten 1907 gått in som hälftenägare i LKAB och beslutat om ökad brytning och export av järnmalm. Som stöd till den empiriska delen av undersökningen kommer en systemteoretisk ansats med fokus på de olika aktörernas inblandning i innovationsprocesser och teknikspridning att användas. Uppbyggnaden av ett nytt tekniskt system på Riksgränsbanan, bestående av ett kluster av samverkande system, påverkades också av det sociotekniska landskapet, exempelvis den svenska tekniknationalismen och det första världskriget. Elektrifieringen av Riksgränsbanan var på många sätt ett banbrytande arbete där ny teknik skulle komma att introduceras på en förhållandevis besvärlig sträckning, med sitt kärva klimat och geografiska läge.

 • 317.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tekniskt geni med klen hälsa2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 5, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 318.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  "The flying Scotsman" trafikerar ännu sträckan London-Edinburgh2007In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 319.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Thomas Edison upfann tidig kopieringsmaskin2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, Vol. 2011, no 12, p. 531-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 320.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Trälådan som blev digital2007In: Allt om Historia, ISSN 1653-3224, no 4, p. 56-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tvåstaviga mansnamn skulle ge tydlighet2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 6, p. 57-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 322.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Vacker Vasaskildring: Vasa 1628 - Människorna , Skeppet, Tiden2011In: Militär historia, ISSN 2000-3471, Vol. 2011, no 12, p. 59-60Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 323.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Vad menas med inhumana vapen?2007In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 324.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Världsberömd verktygsmakare2011In: Populär historia, ISSN 1102-0822, no 10, p. 50-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 325.
  Wiklund, Roine
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Överskådligt om kriget i Öst: Recension av: Hitler mot Stalin : kampen på östfronten 1941-45 / Niklas Zetterling2010In: Militär historia, ISSN 2000-3471, no 4, p. 59-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 326.
  Wiklund, Roine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Brunnström, Lasse
  Sjöholm, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Boken om LKAB: Den svenske nasjonalformuen2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 327.
  Wiklund, Roine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Brunnström, Lasse
  Sjöholm, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Feldman, Margarita
  Boken om LKAB: den svenska nationalrikedomen2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 328.
  Wiklund, Roine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Brunnström, Lasse
  Sjöholm, Jennie
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Feldman, Margarita
  The book of LKAB: The national treasure of Sweden2015Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 329.
  Ylinenpää, Håkan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Lundgren, Nils-Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Northern light or out in the cold: comparison of two Nordic regions1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The development of regions has attracted substantial interest during the recent decades, involving several studies of ‘industrial districts', ‘developing regions', ‘hi-tech regions' and ‘entrepreneurial districts'. Different propositions regarding how the development of dynamic regions can be understood has thus, with different theoretical approaches, been put forward. This article aims to increase our knowledge about how the factors behind the development of regions can be understood. The point of departure is Porter's ‘Diamond Model', which is applied as a theoretical framework for an analysis of two Nordic regions: The Oulu region (the city Oulu and the county of Pohjois Pohjanmaa) in northern Finland and the Luleå region (the city of Luleå and the county of Norrbotten) in northern Sweden. By utilising different data sources, interviews with key actors in the two regions as well as statistical data and previous studies, the study identifies four main factors behind the notably more favourable development of the Oulu region. These factors relate to the two cities' different positions in their national hierarchy of cities, different modes of co-operation between local and regional key actors, different roles as demanding customers played by the dominant companies in the regions, and structural differences regarding the role of emerging versus mature industries. Also factors with minor and often indirect importance for explaining occurring differences are identified in the article.

 • 330.
  Ylinenpää, Håkan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Lundgren, Nils-Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Stagnation in Luleå and rapid growth in Oulu: Why?1999In: Business review of Oulu region, ISSN 1237-6809, no 1, p. 46-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 331.
  Öhman, May-Britt
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences. Centre for Gender Research, Uppsala university.
  Yttrande: Remiss av promemoria vattenmiljö och vattenkraftDiarienummer: M2017/01639/R2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Jag instämmer i stort i promemorians förslag om uppdatering till moderna miljövillkor för vattenkraftselproduktion och dess genomförande.

  Dock saknas vissa aspekter som behöver täckas in bättre genom att särskilt uppmärksammas, förslagsvis genom den föreslagna nationella planen och genom att berörda grupper, och inte enbart myndigheter här ges tillfälle att yttra sig samt att det bör anslås medel till organisationer och forskningsinsatser för förstärkt uppföljning.

   

  Däribland bör samiska organisationer och Sametinget, samt bygdeföreningar och andra berörda föreningar vid reglerade vattendrag och nedströms dammar ges anslag för att kunna bevaka frågeställningarna på ett kontinuerligt sätt.

   

  Myndigheter – kommuner och länsstyrelser – saknar i stor utsträckning resurser för nödvändig uppföljning, vilket behöver ses över.

   

  Dessutom är det nödvändigt att bygga upp stärkt kompetens i dessa frågor genom såväl forskning som kontinuerlig informationsförmedling och uppdatering.

  För detta krävs särskilda anslag och insatser, med samhällsvetenskapliga och sociotekniska perspektiv som bygger på redan genomförd forskning samt fortsatta forskningsinsatser.

   

  Yttrandet bygger på ett flertal forskningsprojekt (se uppställning i slutet av dokumentet)  utförda vid Uppsala universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet om dammsäkerhet – såväl allmänhetens säkerhet vid dammar, som säkerhetsfrågor i förhållande till dammbrott – dess förebyggande samt förberedelser för situationer med dammbrott.

   

  Aspekterna ifråga som ytterligare behöver uppmärksammas är följande:

   

  1. Människors hälsa och säkerhet vid normal drift, dvs ej vid dammbrott eller risk för dammbrott – även kallat ”allmänhetens säkerhet vid dammar” – ”public safety around dams”.
  2. Djurs hälsa och säkerhet vid normal drift, dvs ej vid dammbrott eller risk för dammbrott.
  3. Avsaknad av perspektiv på ansvarsfördelning för och säkerhetsåtgärder när två aktörer  som båda använder sig samma älv och har dammar som innebär risker för människors hälsa samt miljön, dvs vattenkraftsföretag och gruvföretag i samma älvsystem.
  4. Avsaknad av perspektiv på nedströms konsekvenser och förberedelser för dammbrott i stora dammar utifrån sociotekniska hänsynstaganden.

   

4567 301 - 331 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf