Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 984
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hansen, Isabell
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Palmhed, Elina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). En personcentrerad omvårdnad bygger på ett individualiserat förhållningssätt, något som är viktigt vid behandling av BPSD. Användning av läkemedel hos äldre personer med demenssjukdom ger en ökad risk för biverkningar som kardiovaskulära förändringar och ökad mortalitet. En ökad kunskap om icke-farmakologiska interventioner kan bidra till att minska onödigt användande av antipsykotiska läkemedel vid BPSD. Syftet var att sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). För att besvara syftet genomfördes en kunskapsöversikt där data samlades in via en systematisk litteratursökning i databaserna, CINAHL, PubMed och PsycInfo och analyserades via en innehållsanalys. I analysen ingick 26 artiklar och samtliga var kvantitativa. Till frågeställningen, vilka icke-farmakologiska interventioner används vid BPSD symtom, framkom det sju kategorier; Aktivitet, Djur, Kognitiv, Musik, Riktlinjer, Sensorisk och Övrigt. Till frågeställningen, hur påverkar interventionerna symtom vid BPSD, framkom det sex kategorier; BPSD-, Affektiva-, Hyperaktivitets-, Apati-, Psykossymtom och Psykiskt/Psykosocialt mående. Resultatet visade för 97% av de 29 icke-farmakologiska interventionerna en positiv påverkan, med förbättring av något BPSD symtom. Därför är det viktigt att implementera icke-farmakologiska interventioner i omvårdnaden av personer drabbade av demenssjukdom.

 • 302.
  Hansson, Caroline
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ramstedt, Marlene
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos äldre personer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Venösa bensår är ett globalt problem som många äldre personer lider av, där smärta, nedsatt rörlighet och social isolering blir följden och påverkar den äldre personens livskvalité och hälsa. Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos äldre personer. Syftet besvarades med stöd av två frågeställningar; Vilka omvårdnadsåtgärder används vid venösa bensår, vilken betydelse har omvårdnadsåtgärderna för sårläkningen. I denna integrerade litteraturöversikt analyserades nio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att de omvårdnadsåtgärder som används vid venösa bensår är information, kompression, sårvård, aktivitet, nutrition, motivation och uppföljning. Dessa visade sig ha stor betydelsen för sårläkningen, enskilt men främst i kombination med varandra. En slutsats är att sjuksköterskors kunskaper och förmåga att se personen som en helhet är av stor vikt för god omvårdnad vid venösa bensår för att främja de äldre personernas följsamhet i behandling med en förbättrad sårläkning som följd. Ett holistiskt synsätt skall prägla sjuksköterskor och vårdpersonalens bemötande och attityder gentemot den äldre personen med venösa bensår och främja delaktighet, samt ge ett stöd i egen vård.

 • 303.
  Hansson, Elina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindberg, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Den psykosociala arbetsmiljön inom primärvården - distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv: En enkätstudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas på arbetsplatsen bland sjuksköterskor och distriktssköterskor, påverkar kvalitén på vården vilket är av stor betydelse för patienten. Olika faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön påverkar hur den uppfattas. [A2] Syftet med denna studie var att beskriva den psykosociala arbetsmiljön för distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom primärvården. Metoden har en kvantitativ ansats, i form av en tvärsnittsstudie med enkäter. Enkäten som tillämpats heter Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II). Tvåhundratjugosju enkäter delades ut till distriktssköterskor och sjuksköterskor på 26 hälsocentraler i Norrbotten. Svarsfrekvensen var på 61,7 %. Insamlad data analyserades i SPSS version 23,0. Resultatet visade att respondenterna i studien var generellt nöjd med den psykosociala arbetsmiljön, deras arbetstillfredsställelse och arbetsplatsen i helhet. Även deras hälsa och trivsel, samt förhållandet mellan arbetet och privatlivet ansågs som god även om konflikter mellan arbete och privatliv förekom i liten utsträckning. Möjligheten att påverka arbetets innehåll och arbetsmängden var något begränsad. Arbetstempot skattades huvudsakligen som högt. En mindre andel av respondenterna beskrev en stor del av tiden stress, trötthet samt känslomässig- och fysisk utmattning Det kollegiala samarbetet samt förekomsten av hjälp och stöd från både kollegor och chefen beskrevs som gott. Däremot beskrevs förekomsten av feedback från chefen mestadels som bristfällig. Konflikter och kränkande beteenden förekom i liten omfattning. Majoriteten av respondenterna hade endast arbetat ett fåtal år på sin arbetsplats. Slutsatser som kan dras av den här studien är att ett mildare arbetstempo, förbättrad feedback från chefen och genom att förstärka möjligheterna till kompetensutveckling, kan leda till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Den kan därmed bidra till att fler distriktssköterskor och sjuksköterskor väljer att stanna längre på arbetsplatsen.

 • 304.
  Hansson, Josephine
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nordström, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Upplevelser av att vara närstående till en person i livets slut2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en människa blir sjuk förändras livet för individen men också för dennes familj, vänner och släkt. Närstående påverkas på olika sätt när en nära person är i livets slut och deras behov är något som ofta glöms bort i omvårdnadsarbetet. Syftet var att beskriva personers upplevelser av att vara närståendes till en person i livets slut. Litteraturstudien inleddes med en litteratursökning som resulterade i 13 kvalitativa artiklar inom området och data analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex kategorier; Att vara nära och stödja den sjuke, Att känna sig otillräcklig för den sjuke, Att känna ensamhet, sorg och ångest, Att få stöd och tröst, Att hoppas på ett lugnt och värdigt slut samt Att ha fina minnen och uppskatta livet. I litteraturstudiens resultat framkom att det var viktigt att få stöd och tröst från omgivningen och att närstående var i behov av information för att kunna vara delaktig i den sjukes vård. Det var viktigt för närstående att vara närvarande hos den sjuke och att slutet blev värdigt och lugnt. Slutsatsen är att det är av stor vikt att sjuksköterskor inkluderar närstående i vården av den sjuke. Stödgrupper kan vara en intervention för närstående att tillsammans med andra dela upplevelser, känna samhörighet och få tröst efter ett dödsfall

 • 305.
  Hansson, Linda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Svärling Larsson, Viktoria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kunskap om kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av en första hjärtinfarkt - en integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Hjärtinfarkt är ett av de största hälsoproblemen i Sverige idag. Kvinnor drabbas i stor utsträckning av hjärtinfarkt men de riskeras att missas då den mesta evidensen utgår från ett manligt perspektiv och normer. Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var att sammanställa kunskap inom omvårdnadsforskning om kvinnors erfarenheter  efter att ha drabbats av en första hjärtinfarkt. En integrerad litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl metod utfördes och granskades enligt SBU:s riktlinjer. Kvalitativa, kvantitativa och mix studier sammanställdes. Sökningen utfördes i databasen CINAHL. Resultatet visade att kvinnors symtom vid en första hjärtinfarkt särskildes sig från mäns symtom och riskerades att missas av vården på grund av kunskapsbrist. Kvinnor avvaktade att uppsöka vård på grund av ovisshet kring symtomens allvar. Sjuksköterskan behöver uppmärksamma prodromala symtom samt lyfta frågor kring sexuellt samliv. Ny evidens behövs för att få kunskap om kvinnors upplevelser av att drabbas av en första hjärtinfarkt.

 • 306.
  Harnesk Anttila, Rebecca
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Johansson Vaara, Cecilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors följsamhet av förebyggande rutiner mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvård: En integrerad litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem runt om i världen och uppskattningsvis kan cirka 50 procent av dessa undvikas. Dessa medför stora kostnader för hälso- och sjukvård och samhälle samt ett stort lidande hos patienter. Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet av rutiner i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner inom slutenvård. Tolv artiklar från databaserna Cinahl och PubMed analyserades med stöd av Whittemore och Knafls (2005) analysmetod. Resultatet visade att följsamhet till förebyggande rutiner påverkades av olika faktorer. De faktorer som framkom var vilken attityd och förhållningssätt sjuksköterskor hade, utbildning och kunskap, säkerhet, arbetsbelastning samt arbetsmiljö och ledarskap. Sjuksköterskor hade svårt att identifiera avvikande beteenden hos sig själva. Att ha en involverad ledare ledde till ökad följsamhet av handhygienrutiner och generellt kunde det ses brister i sjuksköterskors följsamhet av rutiner, men detta var något som förbättrades vid konstaterade infektioner. Hög arbetsbelastning och underbemanning sågs vara hindrande faktorer i det förebyggande arbetet mot VRI. Svårigheter att komma åt handfat och produkter som placerats på otillgängliga platser var en vanlig orsak till låg följsamhet. Det framkom att användning av strategier, såsom kommunikation och utbildning var avgörande för att höja patientsäkerheten. Omvårdnadsarbetet kan utvecklas genom att följsamheten för rutiner mot vårdrelaterade infektioner kan förbättras om sjuksköterskor är medvetna om vilka faktorer som kan påverka dem. Även patientsäkerheten kan förbättras genom en minskad smittspridning om rutinerna kring vårdrelaterade infektioner efterföljs av sjuksköterskor.

 • 307.
  Harrefors, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Den allra bästa vården, som den beskrivs av äldre friska personer2010Inngår i: Genus i norrsken, ISSN 1654-7640, nr 3/4, s. 19-22Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 308.
  Harrefors, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Elderly people's perceptions about care and the use of assistive technology services (ATS)2009Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Values associated with the care of the elderly have changed and developed during the last decades due to socio-political changes. Dignity is a basic concept for quality care regardless of how and where care is given. Assistive Technology Services (ATS) are used to promote quality care and support for care-dependent elderly living at home. Previous research has described quality care and the use of ATS in care; however, as values change over time it is necessary to illuminate values in care. The overall aim of this licentiate thesis was to describe elderly peoples' perceptions about care and the use of ATS if care is needed in the future. Qualitative research interviews were conducted with twelve healthy elderly couples living in their own homes. All participants were 70 years of age or older and received no professional care or social support. Open, individual, semi-structured interviews were conducted and analysis was supported by written vignettes describing three levels of care needs. A qualitative content analysis was used to analyze the interviews.This study shows that regardless of the health scenario presented ranging from required care while remaining in the home with a healthy partner to total dependence for care without a partner in the home; participants strived to maintain the self and desired dignified care at the end of life. As the health scenarios were changed they discussed new solutions to achieve the goals of individuality and dignity. The best care was related to their home and their relationship to the partner and later on the best care was perceived as being in a nursing home with well educated nursing staff. Participants hoped that nursing competence included a basic nursing competence as well as respect, compassion and ability to closeness. The risk of losing one's individuality and becoming anonymous without meaningful relationships was a pervading concern amongst participants. There were also a broad range of perceptions regarding the use of ATS in care. ATS was seen as either an asset or a threat depending on care needs and abilities. The use of ATS was viewed positively by participants of the study since it would enable them to continue a normal life even if they had some disabilities. The trust they experienced in their relationship with their partner was a firm foundation for learning and handling new technology. Hesitation in their abilities to use ATS increased if they lacked a partner and their cognitive impairment increased. Hesitation turned to fear and revulsion against the use of ATS if they were dependent for their care and they did not have a partner at home to assist them.These findings highlight elderly peoples' values about quality care and the use of ATS in care and should be taken into consideration when planning care of the elderly, and implementing new technology related to their care.

 • 309.
  Harrefors, Christina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  God vård och användning av digitala hjälpmedel: Föreställningar hos äldre och vårdpersonal2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis was to describe the perceptions about care and the use ofdigital assistive technology among elderly people and caregivers. Perceptions are continuallychanging depending on technical and socio-political developments and changes in society.The research presented here consists of data gathered to assess these perspectives, and thesubsequent analysis and interpretation.In study I and II, individual interviews were conducted with twelve healthy elderlycouples living in their own homes. All participants were 70 years of age or older and none ofthem received any professional care or social support. The interviews were substantiated bywritten scenarios considered to be realistic descriptions of imaginary examples of the state ofhealth and wellbeing for themselves in the future. The participants were asked what theybelieved would be the best solution concerning quality care and the use of assistivetechnology in each scenario. A qualitative content analysis was used to analyze the text.For study III and IV, a questionnaire was developed to probe the perceptions of a digitalphoto diary for use by people with dementia. The respondents were employees of the Swedishmunicipalities in a position to be able to influence the implementation of digital assistivetechnology for use by people with dementia. The data was analyzed with descriptive statistics,multivariate statistics and qualitative content analysis.The first study revealed that participants tried to maintain their sense of self and desireddignified care. The receipt of care in one’s own home was considered preferable as it enabledpartners to remain together; later on, in contrast, the best care was perceived to be that offeredby a nursing home with well-trained nursing staff. In study II, the use of assistive technologywas perceived to be an asset by participants since it would enable them to continue living anormal life despite having some disabilities. In the absence of a partner or if their cognitiveimpairment increased, their willingness to use assistive technology would decrease, and thetechnology was considered to be an obstacle. In both studies there was a pervading concernabout the risk of losing a sense of individuality in the absence of meaningful relationships.In study III, perceptions related to the prerequisites for and consequences of using thedigital photo diary were investigated. The analysis of factor analysis concerningconsequences, revealed four factors; trust, vulnerability, dependency/independency andcontrol. The results interpreted from the qualitative data emphasized the importance ofPersonalization and the preservation of dignity when using the device. The prerequisite mostoften specified was the need for digital photo diary to be introduced in an early stage of thedisease.In study IV, caregivers’ perceptions on how persons with mild dementia will experiencethe usage of a digital photo diary were examined. The digital photo diary considered wasperceived to contribute to a Sense of autonomy, Sense of self-esteem and a Sense of trustamong people with dementia.These findings highlight the context-dependence of the perceptions about quality careand the use of digital assistive technology for elderly people. An overall understanding of theresults emphasizes the importance of personalized and dignified support, and this should betaken into consideration when organizing quality care and implementing new digital assistivetechnology for use by elderly people.

 • 310.
  Harrefors, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lundquist, Anders
  Department of Statistics, Umeå University.
  Lundquist, Bengt
  Department of Statistics, Umeå University.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Professional caregivers’ perceptions on the prerequisites for and consequences of people with mild dementia using a digital photo diary2013Inngår i: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 3, nr 1, s. 42-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research is currently ongoing to investigate the use of assistive technology by people with mild dementia to support independent living at home. The aim of this study was to describe professional caregivers’ perceptions on the prerequisites for and consequences of people with mild dementia using a digital photo diary to facilitate their talks about daily events with their family members. A questionnaire was sent out to 582 participants (response rate 70.1%) to elucidate the professional caregivers’ perceptions on the use of the digital photo diary. The questionnaire contained both quantitative and qualitative data and was analyzed with descriptive statistics, factor analysis, multivariate analysis of covariance and qualitative content analysis. This study reports the results related to prerequisites and consequences of using the photo diary. The results from the factor analysis revealed four factors: Trust, Vulnerability, Dependency/Independency and Control. The qualitative content analysis resulted in five categories: Immediate implementation after receiving a diagnose is required, Relatives’ participation is a necessity, Strengthened self-esteem and meaningful everyday life, Increased alienation and a feeling of isolation and Assistive digital devices provide opportunities. The theme was interpreted as: Personalization and the preservation of dignity. The conclusion that can be drawn from this study is that the participants had an overall positive view of the usage of this specific digital photo diary for people suffering from dementia, but rigorous considerations needs before implementation of the device and regularly follow ups if dignity is to be maintained for people with dementia.

 • 311.
  Harrefors, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Axelsson, Karin
  Sävenstedt, Stefan
  Using assistive technology services at differing levels of care: healthy older couples' perceptions2010Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 66, nr 7, s. 1523-1532Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim.: The aim of the study was to describe healthy older couples' perceptions of using assistive technology services when needing assistance with care. Background.: The use of information technology-based assistive technology services in elder care has increased as a result of an increase of care performed in private homes. The use of assistive technology services in care of older people at home has been evaluated as something positive by patients, relatives and nursing staff, while as resistance to their increased use has also been noted. Method.: Twelve healthy couples, aged over 70 years, from northern Sweden were interviewed in 2005 about their perceptions of using assistive technology services in the case of being in need of assistance with personal care. Open, individual semi-structured interviews supported by written vignettes describing three levels of caring needs were used and the data analysed with content analysis. Findings.: The findings were interpreted as one main theme with three categories: Asset or threat depends on caring needs and abilities. Three categories were identified within the theme: Assistive technology services provide an opportunity; The consequences of using assistive technology services are hard to anticipate; and Fear of assistive technology services when completely dependent on care. Conclusion.: Trust and security in the care of older people who are severely ill, dependent on care and living at home should be a hallmark in using assistive technology services. Human presence is an important dimension and must be considered when developing concepts for use of assistive technology services.

 • 312. Harrefors, Christina
  et al.
  Sävenstedt, Stefan
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Elderly people's perceptions of how they want to be cared for: an interview study with healthy elderly couples in Northern Sweden2009Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 23, nr 2, s. 353-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many countries encounter a demographic change where the number of elderly people will increase. As a result, the number of very old people needing care, services and medical assistance will increase. Care in the private home is often described as providing the best alternative for many elderly people. The aim of this study was to describe elderly people's perceptions of how they wanted to be cared for, from a perspective of becoming in need of assistance with personal care, in the future. Twelve couples of healthy elderly people living in a couple hood participated in an interview study. They were all 70 years and older and received no kind of professional care or social support. Open individual semi-structured interviews were conducted with the support of written vignettes. The vignettes were formed as scenarios that described three levels of caring needs where the elderly people would become ill. A qualitative content analysis was used to analyse the interviews. The findings were interpreted in one main theme: maintaining the self and being cared for with dignity to the end. The theme was built from three categories: at home as long as possible, professional care at nursing home when advanced care is needed and fear of being abandoned. The categories reflect the perception that when minimum help was needed, care and support by the partner and nursing staff were preferred. As the scenarios changed to being totally dependent on care, they preferred care in a nursing home. There was a pervading concern of the risk of not being seen as an individual person and becoming a nobody with no meaningful relations. Thus, there must be a singular goal to support old people, in all stages of their lives, through the recognition and affirmation of self, and providing care with dignity to the end.

 • 313.
  Harrefors, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Axelsson, Karin
  Healthy older persons perceptions about care and the use of Assistive Technology Services (ATS)2010Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, nr Suppl. 1, s. 54-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Introduction: Dignity is a basic concept for quality care regardless of how and where care is given. Researchers have described the use of Assistive Technology Services (ATS) in order to promote quality care and support of older persons. However, in perceptions of the use of ATS there are values imbedded that only to limited extent are studied. The aim of this study was therefore to describe healthy older persons' perception about care and the use of ATS.Methods and Materials: Qualitative research interviews were conducted with twelve healthy older couples living in their own homes. All participants were 70 years of age or older and received no professional care or social support. Open, individual, semi-structured interviews were conducted with the support of written vignettes where three levels of care needs were described. A qualitative content analysis was used to analyze the interviews. Results: Regardless of whether participants were discussing quality care in general or ATS supported care, they were convinced that the best place to receive care was the home. Values associated with the use of ATS in care were closely connected to the ability of being in control of the care situation. ATS as a tool to facilitate care was perceived as an asset as long as the couples were in control of their care situation. Hesitation in their abilities to use ATS increased if they lacked a partner and their cognitive impairment increased. Regardless of other factors, dignity is highly valued, and has greater importance when other values like autonomy and independence are reduced. Conclusion: These findings highlight older persons' values about quality care and the use of ATS in care and should be taken into consideration when planning care of older persons, and implementing new technology related to their care. It is necessary that politicians and care planners explore various options to deliver the best care, as perceived by older persons.

 • 314.
  Harrefors, Christina
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lundquist, Anders
  Department of Statistics, Umeå University.
  Lundquist, Bengt
  Department of Statistics, Umeå University.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Professional caregivers' perceptions on how persons with mild dementia might experience the usage of a digital photo diary2012Inngår i: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 6, nr 1, s. 20-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Cognitive impairments influence the possibility of persons with dementia to remember daily events and maintain a sense of self. In order to address these problems a digital photo diary was developed to capture information about events in daily life. The device consisted of a wearable digital camera, smart phone with Global Positioning System (GPS) and a home memory station with computer for uploading the photographs and touch screen. The aim of this study was to describe professional caregiver's perceptions on how persons with mild dementia might experience the usage of this digital photo diary from both a situation when wearing the camera and a situation when viewing the uploaded photos, through a questionnaire with 408 respondents. In order to catch the professional caregivers' perceptions a questionnaire with the semantic differential technique was used and the main question was "How do you think Hilda (the fictive person in the questionnaire) feels when she is using the digital photo diary?". The factor analysis revealed three factors; Sense of autonomy, Sense of self-esteem and Sense of trust. An interesting conclusion that can be drawn is that professional caregivers had an overall positive view of the usage of digital photo diary as supporting autonomy for persons with mild dementia. The meaningfulness of each situation when wearing the camera and viewing the uploaded pictures to be used in two different situations and a part of an integrated assistive device has to be considered separately. Individual needs and desires of the person who is living with dementia and the context of each individual has to be reflected on and taken into account before implementing assistive digital devices as a tool in care.

 • 315.
  Hedengrahn, Linnéa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Palo, Isabell
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patienters upplevelse av tvångsvård: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykiska sjukdomar är vanligt i hela världen, under denna huvudgrupp ingår en rad olika diagnoser som påverkar personers liv. Litteraturstudien inriktar sig på patienters upplevelse av att vårdas under tvång. Tvångsvård kan ses som ett kraftfullt fenomen som påverkar personens välmående fysiskt och psykiskt. Genom att öka kunskapen om patienters upplevelser av att vårdas under tvång kan den professionella medvetenheten förbättras och därmed utvecklas i klinisk praxis. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av tvångsvård inom den psykiatriska slutenvården. En systematisk litteratursökning genomfördes i en bibliografisk databas därefter gjordes en relevansbedömning och kvalitetsgranskning vilket resulterade i att tolv vetenskapliga artiklar ingick i litteraturstudien. Resultatet som framkom i artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analysprocessen resulterade i tre slutkategorier: att bli fråntagen sin identitet och värdighet, att inte få vara delaktig i sin egen vård, att fostras istället för att vårdas. Slutsatsen var att patienterna upplever att deras identitet och autonomi blir fråntagen samt hur de som vårdas under tvång blir kategoriserade som något de inte är. En möjlighet som kan förbättra kvalitén på vården är om vårdpersonal använder sig av Bergenmodellen samt att vårdpersonalen stärker patienters självbestämmande rätt genom att använda empowerment.

 • 316.
  Hedman, Linnea
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Aktivitet: Riskfaktorer för incidens av astma under tonåren2012Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 317.
  Hedman, Linnea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. he Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Unit, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Backman, Helena
  The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Unit, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Stridsman, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Bosson, Jenny A.
  Division of Respiratory Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Lundbäck, Magnus
  Karolinska Institutet, Division of Cardiovascular Medicine, Department of Clinical Sciences, Danderyd University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Lindberg, Anne
  The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Unit, Division of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Rönmark, Eva
  The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Unit, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ekerljung, Linda
  Krefting Research Center, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Association of Electronic Cigarette Use With Smoking Habits, Demographic Factors, and Respiratory Symptoms2018Inngår i: JAMA Network Open, E-ISSN 2574-3805, Vol. 1, nr 3, artikkel-id e180789Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Importance  Increases in total knee arthroplasty (TKA) utilization rates suggest that its indications have been expanded to include patients with less severe symptoms. A recent study challenged the cost-effectiveness of TKA in this group of patients.

  Objective  To determine the association of the 36-Item Short Form Health Survey physical component summary score (SF-36 PCS) with patient satisfaction 2 years after TKA.

  Design, Setting, and Participants  This cohort study reviewed registry data from 2 years of follow-up of patients who underwent unilateral TKA from January 1, 2010, to December 31, 2014, at a single-center tertiary institution in Singapore. Data were acquired on April 27, 2017, and analyzed from August 15, 2017, to December 22, 2017.

  Main Outcomes and Measures  Patient satisfaction and SF-36 PCS. Preoperative disability and postoperative function as measured by the SF-36 PCS were correlated with Δ (2-year end point score minus baseline score) and patient satisfaction, scored on a 6-point Likert scale, with lower scores indicating greater satisfaction.

  Results  Of the 6659 patients, 5234 (78.6%) were female and 5753 (86.4%) were of Chinese ethnicity. Mean (SD) age was 67.0 (7.7) years, and mean (SD) body mass index (calculated as weight in kilograms divided by height in meters squared) was 27.7 (4.6). At 2-year follow-up, the mean (SD) SF-36 PCS score improved from 32.2 (10.1) to 48.2 (9.5) (P < .001). There were 1680 patients (25.2%) who described their satisfaction as excellent, 2574 (38.7%) very good, 1879 (28.2%) good, 382 (5.7%) fair, 96 (1.4%) poor, and 48 (0.7%) terrible. The minimal clinically important difference (change in SF-36 PCS of 10 from baseline) was met in 4515 patients (67.8%), and overall satisfaction was 97.8% (6515 patients). Covariance analysis showed significantly higher satisfaction in patients with preoperative scores of 40 to less than 50. Patients who were unlikely to meet the minimal clinically important difference compared with those who were likely to meet it (SF-36 PCS of ≥42.1 vs <42.1) had significantly higher 2-year satisfaction (mean [SD], 2.15 [0.9] vs 2.23 [1.0]; P = .009).

  Conclusions and Relevance  The findings suggest that a general health score, such as SF-36, is not associated with patient satisfaction 2 years after TKA. Functional assessment, preoperative counseling, and modification of expectations appear to remain vital before TKA.

 • 318.
  Hedman, Linnea
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, The OLIN Unit, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Stridsman, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Andersson, Martin
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, The OLIN Unit, Umeå University.
  Backman, Helena
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine, The OLIN Unit, Umeå University.
  Jansson, Sven-Arne
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine, The OLIN Unit, Umeå University.
  Rönmark, Eva
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupational and Environmental Medicine/the OLIN unit, Umeå University.
  Population-based study shows that teenage girls with asthma had impaired health-related quality of life2017Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 106, nr 7, s. 1128-1135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  This study examined the health-related quality of life (HRQoL) of teenagers with and without asthma, including the impact of their sex, allergic conditions, smoking, living conditions and physical activity.

  Methods

  The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) studies recruited a cohort of schoolchildren in 2006. The parents of all children aged seven to eight years in three municipalities were invited to complete a questionnaire and 2585 (96%) participated. The cohort was followed up at the ages of 11–12 years and 14–15 years with high participation rates. At 14–15 years, the HRQoL questionnaire KIDSCREEN-10 and Asthma Control Test were added.

  Results

  Girls with current asthma at 14–15 years had a lower mean HRQoL score than girls without asthma (46.4 versus 49.3, p < 0.001), but this was not seen among boys (53.8 versus 52.8, p = 0.373). Poor HRQoL was related to current asthma, uncontrolled asthma and teenage onset of asthma. It was also related to eczema, living in a single-parent household, maternal smoking, daily smoking and inversely related to physical activity.

  Conclusion

  Teenage girls with asthma had lower HRQoL than girls without asthma. Possible interventions to improve HRQoL among teenagers with asthma were identified as follows: increasing asthma control, preventing smoking and promoting physical activity.

 • 319.
  Hedstig, Mikaela
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lindberg, Elin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Faktorer som kan påverka följsamheten till egenvård hos personer med diabetes mellitus typ II2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet faktorer kan påverka huruvida en person är följsam till egenvård vid diabetes mellitus typ II. Att leva med diabetes mellitus typ II kan innebära en del livsstilsförändringar och anpassningar för att uppnå en god egenvård och därigenom en hanterbar och kontrollerad diabetes. Syftet med studien var att sammanställa faktorer som kan påverka följsamheten till egenvård hos personer med diabetes mellitus typ II. Metoden som tillämpades vid litteraturstudien var en systematisk integrerad litteraturöversikt. Litteratursökningen av vetenskaplig forskning genomfördes i de två databaserna PubMed och CINAHL. Analysen genomfördes i enlighet med analysmetoden av Whittemore och Knafl (2005). Totalt analyserades 22 vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien resulterade i följande huvudkategorier; Sociala faktorer, Mentala faktorer, Uppfattningar och religiösa faktorer, Fysiska faktorer, Kunskapsrelaterade faktorer och Vårdrelaterade faktorer. Att få socialt stöd från andra människor, utbildning i diabetes och en god mental hälsa kunde förbättra följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ II. Depression, fel uppfattning och otillräcklig kunskap om sjukdomen kunde leda till sämre följsamhet. Slutsatsen av studien var att en sjuksköterska i ett tidigt skede bör göra en bedömning av vilka faktorer som påverkar en persons följsamhet till egenvård och vilka unika behov som måste tillgodoses, i syfte att skapa förutsättningar för en god egenvård vid diabetes mellitus typ II. 

 • 320.
  Hedström, Sofie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Viklund, Catrin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelser av att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa: En analys av biografier2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige har det skett en ökning av psykisk ohälsa de senaste åren. Psykisk ohälsa påverkar flera aspekter i den drabbades liv, såsom deras personlighet, känsloliv och närstående. Den sistnämnda aspekten är en stor del av människans vardag då vår vardag ofta utspelar sig i sociala sammanhang. Därför kan anhöriga, särskilt föräldrar, vara en viktig del vid vård av barn med psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Studiens resultat inkluderade upplevelsen av att barnet förändrades och relationen försämrades, att känna ansvar och maktlöshet samt att bli dömd av andra och sig själv. Barnets förändring ledde i sig till att relationen försämrades så föräldrarna inte längre kände igen sina barn. Föräldrarna beskrev en känsla av maktlöshet inför bland annat ohälsan, vården och framtiden. Föräldrarna beskrev också hur de dömde sig själva, men också hur andra gjorde det. Kunskap om hur föräldrar till barn med psykisk ohälsa upplever sin situation kan vara användbar oavsett vilken verksamhet sjuksköterskor arbetar på. Därför kan resultatet av denna studie, tillsammans med ytterligare forskning inom området, bidra till minskad stigmatisering, bättre stöd och hjälp samt ett individualiserat omhändertagande av föräldrar till barn med psykisk ohälsa.

 • 321.
  Heikkilä, Fanny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Larsson, Agnes
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Möjligheten att få barn kan av många tas för givet. I nutid rankas infertilitet som den femte allvarligaste funktionsnedsättningen hos kvinnor under 60 år. Syftet med litteraturstudien var att beskriva ofrivilligt barnlösa kvinnors upplevelser av infertilitet. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats tillämpades i analysen där tio vetenskapliga studier granskades och resulterade i fem kategorier; Att känna sig ofullständig som kvinna när kroppen sviker, Att känna sig utanför, Att känna skuld till sin partner men komma närmare varandra emotionellt, Att pendla mellan hopp och förtvivlan vid behandling, Att försöka acceptera och föreställa sig en meningsfull framtid utan barn. Resultatet visade att infertiliteten och den ofrivilliga barnlösheten påverkade kvinnornas liv och självbild negativt. Kvinnorna var i behov av information och stöd för att hantera sin livssituation. I mötet med ofrivilligt barnlösa kvinnor som lider av infertilitet bör sjuksköterskor tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt och arbeta för att stärka kvinnornas känsla av sammanhang och främja till upplevelsen av hälsa och välbefinnande.

 • 322.
  Hemmingsson, Eva-Stina
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gustafsson, Maria
  Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Division of Clinical Pharmacology, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Isaksson, Ulf
  Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden. Arctic Research Centre at Umeå University, Umeå, Sweden.
  Karlsson, Stig
  Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Sandman, Per-Olof
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad. Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Lövheim, Hugo
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Prevalence of pain and pharmacological pain treatment among old people in nursing homes in 2007 and 20132018Inngår i: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 74, nr 4, s. 483-488Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  Many elderly people living in nursing homes experience pain and take analgesic medication. The aim of this study was to analyze the prevalence of pain and pharmacological pain treatment among people living in nursing homes in Sweden, in two large, comparable, samples from 2007 to 2013.

  Methods

  Cross-sectional surveys were performed in 2007 and 2013, including all residents in nursing homes in the county of Västerbotten, Sweden. A total of 4933 residents (2814 and 2119 respectively) with a mean age of 84.6 and 85.0 years participated. Of these, 71.1 and 72.4% respectively were cognitively impaired. The survey was completed by the staff members who knew the residents best.

  Results

  The prescription of opioids became significantly more common while the use of tramadol decreased significantly. The staff reported that 63.4% in 2007 and 62.3% in 2013 had experienced pain. Of those in pain, 20.2% in 2007 and 16.8% in 2013 received no treatment and 73.4 and 75.0% respectively of those with pain, but no pharmacological treatment, were incorrectly described by the staff as being treated for pain.

  Conclusions

  There has been a change in the pharmacological analgesic treatment between 2007 and 2013 with less prescribing of tramadol and a greater proportion taking opioids. Nevertheless, undertreatment of pain still occurs and in many cases, staff members believed that the residents were prescribed analgesic treatment when this was not the case.

 • 323.
  Hemphälä, Daniella
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Holmström, Therése
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer: - en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den största orsaken till flest dödsfall bland kvinnor i världen. En cancersjukdom kan tillföra nya utmaningar i en parrelation, vilket gör att båda parterna kan vara i behov av stöd. Syftet med litteraturstudien var att beskriva mäns upplevelse av att ha en partner som drabbats av bröstcancer. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats tolv artiklar analyserades, vilket ledde till sex slutliga kategorier: Att få en förändrad vardag och en osäker framtid; Att få en påverkad relation; Att vara positiv och vikten av att ta hand om sig själv; Att hålla känslorna inom sig och inte prata om sjukdomen; Att inse vikten av information och stöd genom sjukdomen; Att tro och hopp gav vägledning. Resultatet visade att männen inte vågade berätta om sina känslor för sin partner, för att inte belasta henne ytterligare. Män upplevde även en förändrad relation och vardag, samt en upplevelse av bristande information och stöd från sjukvårdspersonal. Tro och hopp var en annan typ av stöd som männen beskrev var viktigt i samband med partnerns sjukdom. Männen kunde uppleva att deras behov kom sist, samt att det var viktigt att ha en positiv attityd. Slutsatsen visade att män som har en partner som drabbats av bröstcancer är i behov av mer stöd i allmänhet, samt information från sjuksköterskor. Detta för att kunna finnas där för sin partner och orka med genom hela sjukdomen. Som sjuksköterska är det av vikt att uppmärksamma och skapa en bättre förståelse för hur männen påverkas vid bröstcancer.

 • 324.
  Henningsson, Pauline
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Öhman, Petra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Påverkan på dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Demens är en vanlig sjukdom i samhället. När en person drabbas av kronisk sjukdom

  påverkas hela familjen. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om

  hur dagligt liv i en familj påverkas när en nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder.

  Studien utfördes i form av en integrerad litteraturöversikt. 11 vetenskapliga studier valdes ut

  och ingick i analysen som resulterade i 12 kategorier. Resultatet visade att det dagliga livet

  påverkades genom att ovissheten ökade i familjen, sjukdomen medförde ekonomiska

  konsekvenser, och det skedde rollförändringar. Till följd av sjukdomen skedde en ökning av

  konflikter i familjen, relationer förändrades och familjen stigmatiserades. Det fanns en stor

  emotionell påverkan på familjemedlemmarna, och levnadssituationen påverkade hälsan

  negativt. För att hantera situationen använde familjemedlemmarna olika coping-strategier. De

  efterfrågade utbildning, stöd, samt god vård och omsorg om personen med demens i tidig

  ålder. Sjuksköterskan kan stödja närstående och möta deras behov genom interventioner i

  form av utbildning, stöd i olika former, och personcentrerad vård.

 • 325.
  Henriksson, Frida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Palmcrantz, Emma
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sexualitet inom palliativ vård: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexualitet i vården är ett relativt outforskat ämne, speciellt inom palliativ vård. I alla vårdsammanhang är det viktigt att patienter ses som individer och samtliga av deras behov ska mötas. Bland dessa behov glöms ofta sexualiteten bort, särskilt hos personer i behov av palliativ vård. Detta arbete är därför mycket viktigt att utföra. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus på sexualitet, ur detta syfte kom sedan tre frågeområden; Patienters syn på sexualitet, Vårdpersonals syn på sexualitet och Påverkan på relationen mellan partners. Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL och resulterade i tio artiklar med olika metodologiska ansatser som användes i analysen. Analysen resulterade i tio kategorier, den fortsatta sexualiteten, begränsningar, viljan att ämnet tas upp, attityder, att prata om sexualiteten, ansvarsfråga, kunskap, kommunikation, begränsningar och förluster samt behov av stöd. Det som främst framkom i resultatet var brist på kunskap hos vårdpersonal, att sexualitet är ett känsligt och svårt ämne för både personal och patient samt att par inom palliativ vård upplever det svårt att få vara ensamma. Resultatet diskuterades utifrån litteratur om värdighet. Interventioner som sågs kunna hjälpa sjuksköterskor att ta upp ämnet sexualitet var Ex-PLISSIT samt rutiner. De slutsatser som kan dras av arbetet är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om sexualitet, att rutiner för hur ämnet ska tas upp bör finnas. Möjlighet för par att vara nära varandra och möjlighet till avskildhet ska ges. En sjuksköterska ska alltid se patienten som hel individ med dennes autonomi och värdighet.

 • 326.
  Hermansson, Lovisa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Marklund, Ida
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Anestesisjuksköterskors uppfattning av patientsäkerhetskultur på opererande enheter.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anestesisjuksköterskan har ett stort ansvar för att tillse att patienten får en säker vård under operationen. Patientsäkerhet definieras av Socialstyrelsen (2014; 2017) som skydd mot vårdskada. Ledningen ska tillsammans med de anställda arbeta för en säker vård. Anestesisjuksköterskan ska kunna identifiera och kompensera för riskfyllda situationer och problem vid anestesin. Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattning av patientsäkerhetskultur på opererande enheter. En kvantitativ deskriptiv enkätundersökning genomfördes under våren 2018 på tre utvalda opererande enheter inkluderande alla tillsvidareanställda anestesisjuksköterskor. Enkäten som användes är utformad av Sveriges Kommuner och Landsting (2013) och validerad. Resultatet visar att anestesisjuksköterskorna generellt skattade patientsäkerhetskulturen som god, oberoende av hur lång arbetslivserfarenhet de hade. De frågor där anestesisjuksköterskorna skattade högst var; `teamet samarbetar bra för att ge patienterna den bästa vården´ och `när det är mycket arbete som måste utföras snabbt, arbetar vi tillsammans som ett team för att få arbetet avklarat´. En av de frågor som skattades lägst av anestesisjuksköterskorna var; `vi har tillräckligt med bemanning för att klara arbetsbelastningen´. Det positiva resultatet kan ha sin grund i att anestesisjuksköterskor har en specialistutbildning vilket innebär en hög kompetens och en medvetenhet om hur viktigt det är att vården är säker för patienten. En bidragande faktor till att anestesisjuksköterskor skattade patientsäkerheten som god kan vara att studien inkluderade opererande enheter på mindre och mellanstora sjukhus.

 • 327.
  Hertzberg, Annika
  et al.
  Karolinska institutet, Department of Neurotec.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Karolinska institutet, Department of Neurotec.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  'Relatives are a resource, but...': registered nurses' views and experiences of relatives of residents in nursing homes2003Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 12, nr 3, s. 431-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Registered Nurses (RNs) working in nursing homes in Sweden have obligations towards the residents' relatives, besides the care of residents. Relatives' involvement and satisfaction with the care partly depend on their contacts and communication with the staff. This study aimed to explore and describe RNs' views and experiences of relatives of residents who live in nursing homes. Open interviews were conducted with 19 RNs at three nursing homes. The verbatim-transcribed interviews were subjected to qualitative content analysis. Relatives were seen as a resource (with some restrictions) and nice, although demanding. The RNs saw relatives as part of their work--a part that could be time-consuming and had low priority. Interviewees noticed a difference between young and old relatives, and between female and male relatives. A large proportion of accounts could be related to issues about communication and interpersonal relationships with relatives. Building a trusting relationship with relatives may result in them being involved in residents' care and thus giving the nurses time rather than consuming time.

 • 328.
  Hertzberg, Annika
  et al.
  Röda korsets högskola.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för hälsa.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Staff activities and behaviour are the source of many feelings: relatives' interactions and relationships with staff in nursing homes2001Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 10, nr 3, s. 380-388Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Family members do not give up their involvement in the life of their older relatives when they move to an institution. Relatives feel that it is they who take the initiative to establish a working relationship with the staff at the nursing home. Relatives want more spontaneous information from staff, particularly about residents' daily lives, and there is a need for relatives to have opportunities to talk with staff under relaxed conditions. Staff behaviour and activities towards residents and relatives are a source of many feelings for relatives. Relatives' understandings of the challenges faced by staff are not communicated to staff, nor are positive or negative experiences explicitly passed on to staff.

 • 329.
  Hieta, Berit
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Johannesson, Nina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Distriktssköterskor och sjuksköterskors syn på kompetens i det hälsofrämjande arbetet inom primärvården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Rätt personal på rätt plats är en förutsättning för god och säker vård. I dag ses en brist på specialistsjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor, vilket gör det svårt att ta tillvara på distriktssköterskans kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskor och distriktssköterskors syn på kompetens i det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. Metod: Intervjuer med semistrukturerade frågor användes som datainsamlingsmetod och de analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Tre sjuksköterskor och åtta distriktssköterskor inom primärvården från norra, mellersta och södra Sverige intervjuades. Resultatetfrån analysen redovisas i fyra slutkategorier: Att kunskap är viktig för det hälsofrämjande arbetet; Att kompetensen skiljer sig åt beroende på erfarenheten; Att intresse är betydelsefullt för det hälsofrämjande arbetet; Att distriktssköterskors specialistkompetens inte tillvaratas. Slutsatsenvisar bland annat att om sjuksköterskor ochdistriktssköterskor har intresse, erfarenhet och utbildning, så är kompetensen inom det hälsofrämjande arbetet likvärdig. Framtida studier från arbetsgivarensperspektiv skulle kunna belysa synen kring kompetensen i det hälsofrämjande arbetet ytterligare. Nyckelord:hälsofrämjande, distriktssköterskor, sjuksköterskor, kompetens, primärvård, omvårdnad

 • 330.
  Hildingsson, Ingegerd
  et al.
  Härnösands sjukhus.
  Häggström, Terttu
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Midwives' lived experiences of being supportive to prospective mothers/parents during pregnancy1999Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 15, nr 2, s. 82-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To elucidate midwives' narrated experiences of being supportive to prospective mothers or parents during pregnancy. DESIGN: Phenomenological hermeneutic analysis of transcribed text from seven tape-recorded interviews. SETTING: Midwifery clinics in five health centres in the context of Swedish primary health care. PARTICIPANTS: Seven midwives working in antenatal care. FINDINGS: The interpretation of the text showed that through perception and intuition the midwives seemed to become aware that some women needed increased support. The situations of these prospective mothers were often characterised by difficult social problems or fears. The prospective fathers were mostly absent in the narratives. The midwives acted on both a personal and a professional level with ethical perspectives in mind, when they were advocating their clients' rights to receive proper care. The comprehensive understanding of the interpretation revealed that the midwife sometimes perceived herself as being metaphorically 'The Good Mother'. KEY CONCLUSIONS: Having the role of 'The Good Mother' could be understood as a way for the midwife to establish a fruitful relationship with prospective mothers/parents. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The findings provide a basis for reflection on the mothering and supportive function of midwives when providing antenatal care.

 • 331.
  Hjort, Sara
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Johansson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskors avvikelserapportering: En integrerad litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskors ansvar är att främja hälsa och lindra lidande. En bristande patientsäkerhet kan leda till att patienter utsätts för vårdlidande. För att förbättra patientsäkerheten måste sjuksköterskor rapportera risker och avvikande händelser till vårdgivaren. Trots en lagstiftad skyldighet att rapportera risker och avvikelser är det många sjuksköterskor som inte gör detta. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors avvikelserapportering. Studien gjordes med integrerad metod och analysmaterialet bestod av 26 artiklar. Fyra huvudkategorier beskriver hindrande faktorer. Tre huvudkategorier beskriver främjande faktorer. Sjuksköterskor beskrev att hinder för att rapportera risker och avvikelser kunde vara olika rädslor, arbetsmiljön, bemötandet från patienter, kollegor, organisation och ledning, kunskapsluckor i utbildningen om avvikelserapportering, kulturen på arbetsplatsen och utebliven återkoppling. De främjande faktorerna var att sjuksköterskorna önskade en stödjande ledning, öppen och tillåtande kultur och att de hade kunskap om vad avvikelserapportering innebär. Det är viktigt att sjuksköterskors arbetsmiljö är tillåtande. Om sjuksköterskor vågar rapportera risker och avvikelser upprätthålls en hög patientsäkerhet. För att vidare kunna arbeta med utveckling av sjuksköterskors avvikelserapportering inom svensk hälso- och sjukvård behövs fler studier i svensk kontext göras.

 • 332.
  Holmdahl, Solveig
  et al.
  Norrbotten County Council, Luleå.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Imoni, RoseMarie
  Norrbotten County Council, Luleå.
  Parenteral nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses experiences2014Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 28, nr 1, s. 89-96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AimThe aim of this study was to describe the experiences of district nurses in caring for patients with home-parenteral nutrition (HPN) in palliative care.MethodA qualitative approach was adopted using thematic content analysis of semi-structured interviews. Twelve district nurses working with primary health care in Sweden participated in the study that was conducted during 2011.FindingsThe analysis resulted in one overarching theme: The agony of terminating hope and three categories: all focus is on the infusion, alone without support, confidence in the relationship. HPN seemed to have a symbolic meaning when patients and family members connected the infusion with hope and life. District nurses expressed that they felt alone with the responsibility for the HPN due to the lack of a structured plan. Difficult discussions around termination of the infusion seemed to be connected to a feeling of agony of terminating hope among the district nurses. All district nurses expressed a need for support in their work, and factors like experience and the development of a good relationship with the patient and the family, could decrease the agony.ConclusionThe draw up of a plan when starting HPN, could be a support for the district nurse and make the aim, follow-up and future termination clearer. The establishment of a plan could make the work easier and reduce the feeling of agony of terminating hope among the district nurses.

 • 333.
  Holmlund, Fanny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Niskanen, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Stöd till barn vars förälder är döende eller har avlidit: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn är en utsatt grupp där ålder och mognad påverkar möjligheten att förstå och hantera svåra situationer. Varje dag förlorar cirka 8 barn en förälder i Sverige, vilket ställer stora krav på vårdpersonalens kunskap om barnets behov av stöd. Syftet med denna integrerade litteraturstudie var att sammanställa kunskap för att sjuksköterskor ska kunna ge stöd till barn vars förälder förväntas dö eller har avlidit i slutenvården. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar som handlade om vilka interventioner som kan stödja barn vars förälder är döende eller har avlidit samt vilket behov av ny kunskap om hur stöd ges till barn vars förälder är döende eller har avlidit. Studien genomfördes som en litteraturstudie, där den systematiska litteratursökningen resulterade i 22 artiklar, 15 kvalitativa och 7 kvantitativa. Resultatet visar att barnet behöver tid för att bygga upp en relation till vårdpersonal. Barnet har många känslor som kan behöva komma till uttryck i samband med en förälders bortgång. Därmed är det är viktigt att tillgodose barnets välbefinnande på kort och lång sikt, vilket underlättas genom ett bra bemötande och delaktighet i vården. Resultatet visar även att vårdpersonalens kunskaper om att bemöta och samtala med barn i sorg är begränsad. Bristande stöd och obearbetade känslor i samband med förälderns bortgång kan orsaka påföljder i barnets liv framledes. Denna litteraturstudie belyser barnets behov av stöd i samband med vård föräldern samt den bristande kunskap vårdpersonal har vad gäller vilket stöd som kan ges till barn vars förälder är döende eller har avlidit.

 • 334.
  Holmlund, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Severin, Anna
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Att inte göra något mer och samtidigt göra allt...: Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vården på en intensivvårdsavdelning är ofta både aggressiv och intensiv, men ändå överlever inte alla patienter. Cirka 3,9 % av alla som avled i Sverige under 2017 gjorde det på en intensivvårdsavdelning. Det är därför av betydelse att beskriva hur en intensivvårdssjuksköterska, i en högteknologisk miljö skapad för att rädda liv, egentligen upplever att vårda en patient i livets slutskede? Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning. Metod: En intervjustudie med ändamålsenligt urval och kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Resultatet bildade fem kategorier; att vilja inkludera och värna om anhöriga, att vilja skapa en lugn miljö som främjar en fridfull död, att vilja ge en värdig omvårdnad och själv behöva stöd, att vilja möjliggöra ett värdigt avslut, att behöva mer kunskap. Slutsats: Det framkom flera exempel på både svåra och fina situationer som intensivvårdssjuksköterskorna upplevde i samband med vård i livets slutskede, både rörande anhöriga, miljö och omvårdnad. Studien visar att det saknas fortbildning och rutiner inom området, vilket författarna önskar kunna stimulera till genom att påvisa att det finns ett behov. Även fler studier behövs inom området.

 • 335.
  Holmström, Julia
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Persson, Anja
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer. Att bli diagnostiserad ochbehandlad innebär fysiskt trauma men även psykisk påfrestning. Sexuell hälsa är viktigtför välbefinnande och livskvalité. Syftet med denna litteraturstudie var därför attbeskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer. I studiensanalys ingick 13 vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ manifestinnehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; minskad lust och upphetsning,svårigheter och smärta vid samlag, en förlust av sin tidigare kropp, känslan att förlorafemininiteten och självförtroendet, bröstcancerns påverkan på relationer och strategieroch hantering av sexualiteten. I resultatet framkom att kvinnor påverkades på mångasätt av bröstcancern och behandlingen, både psykiskt och fysiskt. Problematik somuppstod var bland annat smärta vid samlag, minskad sexuell lust, förändrad kroppsbild,minskad vaginal lubrikation, förlust av femininitet samt förändrad relation till sinpartner men även sig själv. Det ansågs viktigt med stöd från omgivningen ochsjukvårdspersonal. Dock framkom det att sjukvårdspersonal inte kunde stötta kvinnornaeller ge tillräcklig information. Genom att tillämpa PLISSIT-modellen kansjukvårdspersonal stötta kvinnor med sexuellt relaterade problem bättre.

 • 336.
  Hopper, Louise
  et al.
  Dublin City University (DCU).
  Karakostas, Anastasios
  Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki.
  König, Alexandra
  Intelligent Assistive Technology and Systems Lab (IATSL), Toronto Rehabilitation Institute, University of Toronto.
  Sävenstedt, Stefan
  Kompatsiaris, Ioannis
  Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki.
  The personal and societal impact of the den´mentia ambient care (Dem@care) multi-sensor remot-monitoring demential care system2016Inngår i: Alzheimer's & Dementia, ISSN 1552-5260, E-ISSN 1552-5279, Vol. 12, nr 7 Suppl., s. P149-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 337.
  Hortlund, Emma
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Vesterberg, Caroline
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie: People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer. Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats och baserades på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativt innehåll. Analysen resulterade i tre slutkategorier: att känna sig stämplad, orättvist behandlad och bemött med fördomar; att nära relationer påverkas; att drabbas av en sjukdom som anses vara självorsakad. Resultatet visade att lungcancer är en högt stigmatiserad sjukdom och personer som lever med diagnosen får utstå stigmatisering från alla delar av samhället. Detta leder ofta till känslor av skam och skuld som i sin tur påverkar viljan att söka vård. Slutsatsen är att lungcancerbör uppmärksammas genom bättre information, utbildning, offentligt stöd och bidrag i syfte att minska den stigmatisering som omger sjukdomen. Det är också viktigt att främja god kommunikation mellan vårdpersonal och desom drabbats av lungcancer för att kunna motivera till rökstopp och följsamhet till behandling.

 • 338.
  Hultdin, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Nilsson, Erika
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Närståendes upplevelser när en anhörig suiciderar och tiden därefter: En analys av narrativ2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år suiciderar 800 000personer världen över. I Sverige 2016 avled 1 129 personer till följd av suicid. Efter ett suicid är det ett stort antal närstående som lämnas kvar. Ett suicid kan av närstående upplevas traumatiskt och leda till en stor sorg och ett enormt lidande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att en anhörig suicideraroch tiden därefter. Studiens resultat bygger på en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats där narrativ i en bok har analyserats. Detta resulterade i tre kategorier: Att nås av beskedet och söka förklaringar; Att klandra sig själv och känna skuld; Att det är viktigt att få dela sin sorg med andra och få stöd. Närstående har ett behov av stöd och tröst, både professionellt samt från vänner och familj. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa personer genom att lyssna och identifiera deras styrkor och behov, på så vis kan närstående erbjudas rätt hjälp och stöd.

 • 339.
  Hurtig, Angelica
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Norberg, Cecilia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelser av att leva med depression hos vuxna personer: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depression är en vanlig sjukdom i hela världen. I gruppen depressiva syndrom ingår en rad olika tillstånd, denna studie inriktar sig på egentlig depression och dystymi. Depression kan ses som ett kraftfullt fenomen som inte bara påverkar det psykiska välmående utan även det fysiska. Ökad kunskap om upplevelser av att leva med depression kan ge en bättre förståelse för individen. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med depression. En systematisk litteratursökning genomfördes i tre bibliografiska referensdatabaser. Sedan utfördes en relevansbedömning samt en kvalitetsgranskning, vilket resulterade i att nio vetenskapliga artiklar ingick i litteraturstudien. Artiklarnas resultat analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som utfördes induktivt med ett manifest innehåll. Analysen resulterade i fem slutkategorier; att befinna sig på botten och inte känna igen sig själv, att inte längre orka det vardagliga livet, att ha svårt för sociala relationer, att behöva stöd och mötas av förståelse samt att finna nya sätt för att orka fortsätta leva. Slutsatsen var att vuxna personer med depression upplevde att hela deras liv påverkades negativt och livet kändes hopplöst. Att förmedla hopp har därmed en central roll i omvårdnaden av personer med depression. Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskan kan stödja personerna med depression i det praktiska omvårdnadsarbetet.

 • 340.
  Hyry-Honka, Outi
  et al.
  Lapland University of Applied Sciences.
  Jumisko, Eija
  Lapland University of Applied Sciences.
  Saranki-Rantakokko, Sirkka
  Lapland University of Applied Sciences.
  Off-campus nurse education supported by on-site mentoring in Lapland2016Inngår i: Northern Review, ISSN 0835-3433, E-ISSN 1929-6657, Vol. 43, s. 23-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Long distances, the expertise required for particular circumstances, and the aging of nursing staff currently pose serious challenges to the provision of health and social services in Lapland. The School of Social Services, Health, and Sports at Lapland University of Applied Sciences in Finland has launched a project in which twelve practical nurses or similar from four municipalities in Lapland will undergo nursing education largely off-campus. The project is financially supported by the European Social Fund (ESF), and it aims to create a training model that can be used to improve the availability and adequacy of skilled workers in the region. This article assesses the development of this model. We found strong commitment to the new nurse education model, demonstrated by trust and strong networks built between the various parties. Furthermore, this off-campus education model was demonstrated to provide good opportunities for comprehensive knowledge building. Finally, when developing an education model, the involvement of various parties and individuals in the early stages of the process appears to be of paramount importance. This report is part of a special collection from members of the University of the Arctic Thematic Network on Northern Nursing Education. The collection explores models of decentralized and distributed university-level nursing education across the Circumpolar North

 • 341.
  Häggström, Terttu
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Finska krigsbarns livsberättelser: att leva med uppbrott och rotlöshet2003Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 342.
  Häggström, Terttu
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Life story perspective on caring in different cultural context2004Inngår i: Workgroup of European nurse researchers. Biennial conference (12 : Lisboa : 2004), WENR , 2004, s. 25-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 343.
  Häggström, Terttu
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Life-story perspective on caring within cultural contexts: experiences of severe illness and of caring2004Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  People are afflicted by severe illnesses and adversities in life and they practice care privately and professionally in different cultural contexts from the view of their own life-story perspective. Five studies with a qualitative approach were linked together with the overall aim of disclosing the experience of severe illness and caring with a life-story perspective in different cultural contexts. Audio-recorded, transcribed narrative and reflective interviews were analysed with a phenomenological hermeneutic approach. Data were from 34 people living with a stroke in Sweden and Vietnam, five Vietnamese relatives and 29 professional carers caring for people with a stroke in Vietnam, with dementia in Sweden and girls living on the streets in East Africa. In this study, living with a stroke meant living with a sudden, adverse event that had interrupted the past of the life story from continuing in a similar fashion in the future. Apparently, some interviewees had not integrated the stroke event with their narrative identity and their life stories. They seemed to be confused about what had happened to them. The sensed feelings of living with a stroke in the study from Sweden were conveyed with the use of a metaphoric language. Living with a stroke in Vietnam meant feeling as a weakened thread in the family net. Caring professionally in this context meant collective narrative identity with a view of being assistants, advisers and supporters of a ‘family network’. Carers identified as good at achieving an understanding of people with dementia used maternal thinking emanating from personal experience together with knowledge about each resident’s life stories and the course of the disease. These carers used affect attunement and personal talents. The carers tuned into a resident’s affective state, noticed signs, put these into sentences and stories that corresponded with the narrative identity and the life story of the resident in the caring situation. Professional carers working among girls living on the streets in East Africa felt that they became committed to caring and had motherly feelings when they met with the girls. Caring for these girls meant fighting against the grip of street life, but also experience of satisfaction and hope. It meant experiencing powerlessness and frustration, and the carers felt squeezed between integrated values and the perceived demands from the girls in their meeting with them, whilst conveying visions to the girls of a better future. Inspired by Ricoeur’s philosophy on language and personal identity, the findings from the five papers indicate that a life-story perspective can serve as a framework for bringing human experience in various cultural contexts and different ages into comprehensible language. This perspective should be useful in professional nursing when caring for people who encounter adversities in life as an afflicted person or relative. It is suggested that a life-story perspective can serve as a framework for professional nursing care that aims at a good quality of care.

 • 344.
  Häggström, Terttu
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Jansson, Lilian
  Umeå University, Department of Nursing.
  Norberg, Astrid
  Umeå University, Department of Nursing.
  Skilled carers' ways of understanding people with Alzheimer's disease1998Inngår i: Scholarly Inquiry for Nursing Practice, ISSN 0889-7182, Vol. 12, nr 3, s. 239-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Five carers in a group dwelling for people with dementia were observed and interviewed concerning their interactions with five residents with Alzheimer's disease. The tape-recorded and transcribed data were analyzed as text. The carers' personal ways of achieving understanding were defined as: affect attunement; affect attunement and completing a puzzle through explanatory connections of observation, knowledge about the residents' life histories and behavior at the group dwelling; and affect attunement within the context of caring as an intrinsic end. Personal experience from childhood and motherhood, knowledge about the residents' life history and the nature of the disease, and personal talent seemed to form these carers' ways of achieving understanding

 • 345.
  Häggström, Terttu
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Guiding for re-direction of life-stories: narrated experience of female professionals working among girls living on the streets in East Africa2004Inngår i: Workgroup of European nurse researchers. Biennial conference (12 : Lisboa : 2004), WENR , 2004, s. 83-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 346.
  Höglund, Henrik
  et al.
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Sunderby Research Unit, Umeå University.
  Jansson, Jan-Håkan
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Sunderby Research Unit, Umeå University.
  Forslund, Ann-Sofie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundblad, Dan
  Department of Public Health and Clinical Medicine, Sunderby Research Unit, Umeå University.
  Prodromal symptoms and health care consumption prior to out-of-hospital cardiac arrest in patients without previously known ischaemic heart disease2014Inngår i: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 85, nr 7, s. 864-868Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AimsTo describe prodromal symptoms and health care consumption prior to an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) in patients without previously known ischaemic heart disease (IHD).BackgroundThe most common lethal event of cardiovascular disease is sudden cardiac death, and the majority occur outside hospital. Little is known about prodromal symptoms and health care consumption associated with OHCAs.DesignCase-crossover study.MethodsMedical records of 403 OHCA cases without previously known IHD, age 25-74 years in the MONICA myocardial registry in Norrbotten County 2000 to 2008, were reviewed. Presenting symptoms and emergency visits at public primary care facilities and internal medicine clinics in Norrbotten County were analysed from the week prior to the OHCA and from the same week one year previously, which served as a control week. Unlike most studies we included unwitnessed arrests and those where no cardiopulmonary resuscitation (CPR) was attempted.ResultsEmergency visits were more common during the week prior to the OHCA than during the control week, both for visits to primary care (29 vs. 6, p < 0.001) and to internal medicine clinics (16 vs. 0, p < 0.001). Symptoms were more prevalent during the week prior to the OHCA (36.7 vs. 6.7%, p < 0.001).The most prevalent symptoms were chest pain (14.6 vs. 0%, p < 0.001), gastrointestinal symptoms (7.7 vs. 1.2%, p < 0.001) and dyspnea/peripheral oedema (6.9 vs. 0.2%, p < 0.001).ConclusionsPatients who suffer an OHCA seek health care and present prodromal symptoms significantly more often the week prior to the event than the same week one year earlier.

 • 347.
  Hörnlund, Anny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Westling, Emelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns ett heteronormativt synsätt i samhället vilket påverkar transpersoner som faller utanför denna norm, både i samhället och inom vården. Transpersoner utsätts för stigmatisering och självmordsstatistiken för dessa personer är hög. Syftet med denna studie var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 16 kvalitativa studier analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det finns en stor kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonal om transpersoner och transfrågor. Transpersoner möts av heteronormativa antaganden och stereotyper samt utsätts för diskriminering och stigmatisering inom vården. Slutsats: Det krävs mer kunskap om transpersoner och de problem som dessa personer stöter på inom vården för att de ska kunna få en likvärdig vård och inte utsättas för diskriminering eller bemötande som upplevs kränkande. Det behövs även mer utbildning inom ämnet för hälso- och sjukvårdspersonal samt redan i utbildningen för sjuksköterskor.

 • 348.
  Iranmanesh, Sedigheh
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Caring for dying and meeting death: the views of Iranian and Swedish nurses and student nurses2009Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Nurses play a principal role in the caring for dying persons and their families. Increasing diversity and globalisation demand culturally sensitive and competent health personnel who have scientifically based knowledge about the universal phenomenon of death and dying. A mixed method of research was conducted to describe student nurses' and nurses' views of caring for dying people in the cultural contexts of Iran and Sweden. In the first part, a quantitative method with two questionnaires (FATCOD and DAP-R) was used to examine the student nurses' and registered nurses' attitudes towards death and caring for dying persons in Iran. In the second part, a phenomenological hermeneutic approach was used to illuminate the meaning of nurses' experiences with the caring for dying persons in the cultural contexts of Iran and Sweden. According to the results (I, II), student nurses' and nurses' attitudes towards caring for dying people were influenced by their attitudes towards death, education, previous experience with death, and previous experience of caring for a dying relative. Iranian nurses were unlikely to talk about death with dying persons and their families. The findings of the qualitative part indicate that professional care for dying people is a lifelong learning process that takes place in a sociocultural context (III, IV). The Iranian and Swedish registered nurses' experiences showed similarities that crossed cultures. The existential context for their care was almost identical. The nurses met people and their families at the end of their lives. Being invited to share the understanding of this unique experience raised an ethical demand to care within close relationships. It called for a personal and professional response in all aspects. Swedish nurses preserved patients' dignity by meeting personal caring needs according to each person's preferences as well as providing each person with appropriate information. Iranian nurses were also concerned about each person's dignity, although they were not allowed to inform persons and family members about a person's real condition. They believed that such information could hasten the patient's death. Swedish nurses regularly used teamwork. Team reflective practices were important in the support of their professional development. The study revealed that Iranian nurses lacked collaboration between nurses and other professionals, including social workers. The results suggest that student nurses and nurses should be offered the opportunity to reflect on their experiences, feelings, actions, and reactions to death, as well as caring for dying people and their families. This could be accomplished at work or in professionally guided individual or group sessions. Such supervision could transform their personal experiences into positive and constructive learning. Recognition of the common foundation behind different cultures, religions, and nurses' own caring behaviours could support the universal phenomenon of care as a human mode of being, in order to be able to provide culturally sensitive and competent and supportive care to patients with various cultural backgrounds. General educational programmes and programmes dealing with end of life care must focus on to the fact that patients' and family members are unique beings with unique backgrounds and preferences. Specific training programmes should aim at increasing an understanding among professional carers about what shape patients' world views in order to support their dignity and well-being at the end of life.

 • 349. Iranmanesh, Sedigheh
  et al.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  A caring relationship with persons who have cancer2009Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 65, nr 6, s. 1300-1308Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. This paper is a report of a study conducted to elucidate the meaning of a caring relationship with people with cancer.Background. A caring relationship becomes the most important focus of caregiving when treatment of the body has reached the limits where cure is no longer expected. Caring as perceived by people with cancer involves nurses having professional attitudes and skills in order to provide good care, including emotional and practical support.Methods. A phenomenological hermeneutic approach influenced by Ricoeur was used. Eight nurses working in an oncology unit in Iran were interviewed in 2007 about their experiences of caring relationships with people who have cancer.Findings. The findings were interpreted as getting involved in a mutual/demanding close relationship. Closeness demanded nurses to be present, to listen to patients, and to be compassionate. Closeness was also mutual and characterized both caregiving and receiving new insights into values in the nurses' own lives. The close relationship was at times frustrating when they were faced with situations that they could not handle and were out of their control.Conclusion. Closeness is an important foundation for caring, and acquires a special dimension in the care of people with cancer and their relatives. It derives from the personal and professional experiences of nurses in their own life stories. Nursing education should include a reflective approach in order to develop caring skills in oncology nursing that are not merely attuned to medical care.

 • 350. Iranmanesh, Sedigheh
  et al.
  Axelsson, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Häggström, Terttu
  Caring for dying and meeting death: experiences of Iranian and Swedish nurses2010Inngår i: Indian Journal of Palliative Care, ISSN 0973-1075, E-ISSN 1998-3735, Vol. 16, nr 2, s. 90-96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Our world is rapidly becoming a global community, which creates a need to further understand the universal phenomena of death and professional caring for dying persons This study thus was conducted to describe the meaning of nurses' experiences of caring for dying people in the cultural contexts of Iran and Sweden. Materials and Methods: Using a phenomenological approach, phenomenon of caring for dying people was studied.Eight registered nurses who were working in oncology units in Tehran, Iran and eight registered nurses working in hospital and home care in North part of Sweden were interviewed. The interviews were analyzed using the principles of phenomenological hermeneutics. Results: The findings were formulated based on two themes included: (1) "Sharing space and time to be lost", and (2) "Caring is a learning process Conclusions: The results showed that being with dying people raise an ethical demand that calls for personal and professional response, regardless of sex, culture or context The physical and organizational context must be supportive and enable nurses to stand up to the demands of close relationships Specific units and teamwork across various personnel seem to be a solution that is missing in Iran.

45678910 301 - 350 of 984
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf