Endre søk
Begrens søket
456789 301 - 350 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Michanek, Gabriel
  et al.
  Zetterberg, Charlotta
  Den svenska miljörätten2004Bok (Annet vitenskapelig)
 • 302.
  Michanek, Gabriel
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet.
  Den svenska miljörätten2008 (oppl. 2.)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 303. Michanek, Gabriel
  et al.
  Ödberg, Christer
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Rättens roll vid styrning av hushållens val av miljövänliga produkter2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 304.
  Modéer, Kjell-Åke
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  University of Oslo 1811-2011: vol 5, Major transformation 1945-19752013Inngår i: Historisk Tidsskrift, ISSN 0018-263X, E-ISSN 1504-2944, Vol. 92, nr 3, s. 473-480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 305.
  Mäkiniemi, Rebecka
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp: Plikternas omfattning samt deras relation till varandra2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fastighetsrätten har förändrats genom tiderna och regleringen av den allmänna fastighetsrätten i jordabalken innebar ett omfattande utredningsarbete. Man kan säga att det historiska arvet för fastighetsrätten gör sig starkt gällande och för att förstå den aktuella allmänna fastighetsrätten bör man tillvarata de äldre reglerna samt förarbetena till dessa. Felreglerna inom fastighetsrätten i fjärde kapitlet i jordabalken är omfattande och dessutom kompletteras de av den omfattande rättspraxisen som framkommit genom tiderna.

  Köparens undersökningsplikt är reglerad i svensk lagstiftning och Högsta Domstolen har fastslagit att utgångspunkten vid felbedömning är köparens undersökningsplikt. Säljarens upplysningsplikt är inte reglerad i svensk lagstiftning. Det är en plikt som skapar diskussion bland juridiska författare.Framställningen påvisar de aktuella felreglerna samt vilka plikter köparen och säljaren har vid ett fastighetsköp om felsymptom framträder.

  Framställningen vävs avslutningsvis samman med omfattningen av köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt och kompletteras sedan med rättspraxis på området.

 • 306.
  Navarro, Kevin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet: Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. Här finns en beskrivning hur skadeståndsrättens huvudsakliga reparativa syfte införde föräldraansvaret med ett preventivt syfte. Det vill säga att vårdnadshavare aktivt ska försöka förhindra och framförallt förebygga att barnet begår skadevållande handlingar. Brister vårdnadshavaren i detta kan denne åläggas skadeståndsskyldighet. En bristfällig tillsynsplikt kan exempelvis vara att underlåta att ge barnet nödvändiga instruktioner vid användandet av farliga föremål. I detta avseende är förekomsten av föräldranärvaron och de sociala banden av stor betydelse för lagregleringen avseseende föräldrars principalansvar. Men ett enkelt svar på huvudfrågan finns inte. Motiven som berör vårdnadshavaren att förebygga skadegörande handlingar är en kombination mellan de rättsliga reglerna och det kriminalpolitiska ur en kriminologisk aspekt. Möjligen besvaras frågan olika beroende på om fokus ska ligga på tanken om reparation eller prevention. I uppsatsens analys diskuteras bestämmelsen utifrån en kritisk utgångspunkt. Fokus ligger på de faktiska effekterna av bestämmelsen för ekonomiskt svaga familjer samt argumenten för varför ungdomsbrottsligheten inte verkar minska trots förhoppning om en preventiv effekt med skadeståndsrätten.

   

  Sökord: Skadestånd; Vårdnadshavare; Förälder; Principalansvar; Brottsprevention; Jämkning

   

 • 307.
  Nilsson, Josefin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Fordonsmålvakter: Skulder, ianspråktagande och äganderätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka den nya lagen (2014:447) om rätten att ta fordon i anspråk, det nya rättsinstitutet ianspråktagande och de ändringar som skett i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, för att undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte. Syftet har även varit att undersöka om fordonsmålvakter har någon möjlighet att någonsin bli skuldfria gentemot det allmänna. För att få svar på frågorna har en rättsdogmatisk metod använts för att beskriva gällande rätt på området och med hjälp av statistik undersöka om lagen uppfyllt sitt syfte och hur den fungerat praktiskt. Studien har visat att lagen inte ännu påvisat att dess syfte uppnåtts. Den visar även på en problematik för fordonsmålvakter att kunna bli skuldfria och att ianspråktagande kan vara en möjlighet till detta. I slutet av arbetet diskuteras vilka effekter lagstiftningen kan ha och det ställs frågor kring hur det skulle kunna se ut om lagen ändrades.

 • 308.
  Nordström, Tova
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Makars arvsrätt: Ett historiskt perspektiv, gällande rätt och en utblick på internationella situationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige har vi tydliga bestämmelser gällande arv mellan makar och även när det gäller situationer då det finns barn från tidigare äktenskap. Syftet har varit att redogöra för skillnader inom arvsrätten i olika tidsepoker och internationellt. I denna uppsats om makars arvsrätt presenteras historien bakom dagens rättsliga bestämmelser. En rättsdogmatisk metod har använts och rättskällorna har analyserats i varierande omfattning. Lagstiftning och dess utformning har legat till grund för ett genomförande. I historiedelen har litteraturen varit en viktig källa för att kunna få en förståelse om förhållandet mellan arvlåtare och arvtagare. Människosynen har förändrats både vad gäller kvinnor och barn. En man är inte längre förmyndare åt sin hustru och utomäktenskapliga barn likställs med barn som är födda inom äktenskapet. Samhället har också accepterat det samkönade äktenskapet och gjort äktenskapsbalken könsneutral. Det har även skett förändringar på det internationella planet. Arvsrätten har kommit ett steg längre. Reglering gällande arvsrätten mellan landsgränserna har funnits sedan början på 1900-talet men arbetats om och en ny EU-reglering har gjorts för att underlätta för arvingar som inte tillhör samma stat som arvlåtaren eller testatorn.

 • 309.
  Norman, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Medling och andra typer av alternativ konfliktlösning: introduktion och handbok1999Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 310.
  Norman, Jan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Clementson, Viveca
  Förhandling: kamp eller arbete1991Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 311.
  Norman, Jan
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Öhman, Lina
  Medling och andra former av konflikthantering2011 (oppl. 2)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 312.
  Norsten, Sara
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Moderskap inom samkönade äktenskap: Kan faderskapspresumtionen kvarstå när regleringen av assisterad befruktning förändras?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnans förutsättningar inom familj och arbetsliv har genomgått stora förändringar genom historien. Uppsatsen har skrivits med utgångspunkt från kvinnans rättigheter och skyldigheter inom föräldraskapets område både som moder och som medförälder. Genom en historisk tillbakablick och genomgång fram till aktuell reglering visar uppsatsen hur lagar som omfattat kvinnan i stort, samt kvinnan i rollen som mor, har haft en särskild position i svensk lagstiftning. Utvecklingen ifrån att alla kvinnor var omyndiga till att kvinnan omyndigförklarades i samband med giftermål och slutligen fram till gällande rätt där två kvinnor kan gifta sig och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som olikkönade par inom äktenskapets område. Äktenskapsbalkens och Föräldrabalkens regleringar har genom åren påverkat varandra vilket visar hur samhället förhållit sig till personer i olika samlevnadsformers möjligheter till föräldraskap. Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen som rör assisterad befruktning. Uppsatsen syftar till att utreda om den nu aktuella regleringen är jämställd för alla par. Arbetet har genomförts med en rättsdogmatisk metod och med normkritiskt synsätt för att analysera de normer som legat som underlag för de regleringar som funnits. Slutligen har förslaget om att införa en föräldraskapspresumtion utretts och satts i förhållande till den sen länge gällande faderskapspresumtionen.

 • 313.
  Nuottila, Jouko
  et al.
  University of Oulu.
  Kauppila, Osmo
  University of Oulu.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Proactive Contracting: Emerging Changes in attitudes towards project contracts and lawyers' contribution2016Inngår i: Journal of strategic Contracting and Negotiation, Vol. 2, nr 1-2, s. 150-165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   Proactive contracting is a practice-oriented research stream, and scholars focused on proactive contracting have suggested fundamental changes for corporate contracting. Researchers have proposed that companies should improve their contracting capabilities and corporate lawyers should serve business objectives instead of preparing for possible litigation. The research reported in this paper focuses on two key areas of proactive contracting: the purpose of the project contracts; and the role of lawyers contributing to project contracts. The research goal was to find out whether business managers and corporate lawyers recognize a need for evolution in project contracting as suggested by the proactive contracting literature. The research data were collected using a survey of commercial contracting professionals, and the research results indicate that managers and lawyers share the same view – that contracts are made for business objectives and benefits. However, it was found that the perspectives of managers and lawyers differ with regard to the role of lawyers in preventing and resolving disputes.

 • 314.
  Nuottila, Jouko
  et al.
  University of Oulu.
  Kujala, Jaakko
  University of Oulu.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Flexible Contracting in Software Project Business: What Can we learn from agile methods in the Software industry2015Inngår i: Lapland Law Review, nr 2, s. 29-54Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 315.
  Nyberg Altman, Sophia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Avtalsbunden genom emojis?: Om digitala uttryckssymboler som tolkningsdata för avtalsbundenhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har behandlats vilka förutsättningar det finns enligt svensk rätt för avtalsbundenhetatt uppstå genom kommunikation baserat på emojier. För att uppnå uppsatsens syfte har utretts(1) hur avtalsmekanismen fungerar traditionellt och digitalt, (2) om det finns tillbörligaalternativa former för avtalsslut, (3) hur emojin ter sig som tolkningsdata för avtalsbundenhetoch (4) om avtalstolkning kan reda ut eventuella svårigheter i att tolka emojin. Eftersom svaretpå uppsatsens syfte ej har gått att finna direkt i rättskällorna har endast svarsförslag kunnatpresenteras. I diskussonen har redogjorts för att att emojin som bärare av data, med en vissosäkerhet för tydlighetsrekvisitet, tycks kunna uppfylla rekvisiten för rättshandlingar. Vidarehar föreslagits att avtalstolkning hjälpa till att fylla ut eventuella hål i förståelsen. Vidare harsvarsförslaget beskrivit att det verkar finnas utrymme för att kommunikation med emojier kanleda till avtalsbundenhet och att om konkludent handlande eller konkludent handlande ikombination med passivitet föreligger ökar den möjligheten ytterligare.

 • 316.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Aktivitet: IACCM Americas 20132013Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 317.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Aktivitet: Retfaerd2013Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Nordisk juridisk tidskrift

 • 318.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Creating trust in institutions in Russian forest localities2013Inngår i: Forest Policy and Economics, ISSN 1389-9341, E-ISSN 1872-7050, Vol. 31, s. 12-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Russia is a country with a low level of trust. In consequence, companies working in Russia have to emphasize the development and maintenance of trust with all their interest groups. In this paper we study how trust is built up at the local level with municipalities and local communities. Local level interest groups, however, seem to be less significant for companies in contemporary Russian countryside. This paper will provide an analysis of why local level interest groups are weak and what the consequences are. The paper also discusses legislation and regulations affecting social structures in the Russian countryside showing why and how much social responsibility is transferred to companies. In addition, the paper discusses whether private governance regulation, such as forest certification, will help local communities to be heard. The paper applies Douglass North's approach to economic development with formal and informal institutions, and also the literature on trust and the social responsibility of enterprises. Formal institutions such as national legislation and international privately controlled rules of FSC certification are compared with informal practices at the local level. Cooperation with companies and environmental organizations has complemented traditional Russian social responsibility and increased cooperation between the different interest groups. NGOs can also help local communities to be heard, but since companies are more concerned with the trust of their clients, weak municipalities remain humble receivers of aid. Globalization also makes companies pay more attention to their competitiveness, which will exert pressure on the government to arrange social security and strengthen municipalities. Structural changes in Russia will, however, take time, since Russia not only has to tackle the construction of new formal institutions but it must also deal with the increasing effects of globalization as it changes the traditional structures of democracy and a market economy.

 • 319.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Ennakoivan sopimisen tutkimusmenetelmät2017Inngår i: Lakimies, ISSN 0023-7353, nr 7-8, s. 1015-1035Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 320.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Johdanto2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 321.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Legal Pluralism and Globalizing Business Contracts2016Inngår i: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 62, s. 297-316Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 322.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Oletussäännöt rakennusprojektien sopimussuunnittelussa2013Inngår i: Sopimusten ja häiriötilanteiden hallinta rakennusprojekteissa, Helsingfors: Tietosanoma , 2013, s. 250-281Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 323.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Protecting networked innovations in contracts2011Inngår i: Proceedings of the 2011 IACCM Academic Symposium for Contract and Commercial Management / [ed] René Franz Henschel, Ridgefield, CT: International Association for Contract and Commercial Management , 2011, s. 68-79Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 324.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sopimuksen irtisanominen muuttuneissa olosuhteissa - KKO 2010:69 sopimusoikeuden ja sopimuskäytännön näkökulmasta2013Inngår i: Oikeuden avantgarde. Juhlajulkaisu Juha Karhu 1953 - 6/4 - 2013, Helsingfors: Talentum, 2013, s. 283-302Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 325.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sopimurikkomukset ja niiden seuraamukset2013Inngår i: Sopimusoikeus Suomessa ja Venäjällä, Helsingfors: Helsingfors universitet - Forum Iuris - Juridiska fakulteten , 2013, s. 133-145Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 326.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sopimusoikeus Venäjällä ja Suomessa2013Annet (Annet vitenskapelig)
 • 327.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Sopimustyypit2013Inngår i: Sopimusoikeus Suomessa ja Venäjällä, Helsingfors: Helsingfors universitet - Forum Iuris - Juridiska fakulteten , 2013, s. 156-159Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 328.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Uusien instituutioiden kehittäminen ja luottamus Venäjällä: Esimerkkinä metsäkylien kunnallinen itsehallinto ja infrastruktuuri2013Inngår i: Vero ja finanssi: Matti Myrsky 60 år, Jyväskylä: Edita Pulishing Oy , 2013, s. 193-209Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 329.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Venäjän ja Pohjoismaiden sopimusoikeuden yleisten oppien joustavuus2014Inngår i: Lakimies, ISSN 0023-7353, Vol. 2014, nr 7-8, s. 1022-1041Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 330.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Weak Property Rights and Unequal Distribution of Weath as Obstacles for Development: An institutional analysis on Russian Transition2015Inngår i: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 60, s. 221-251Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 331.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Bogdanova, Elena
  Center for Indipendent Social Research, St. Petersburg.
  Kondakov, Aleksandr
  Center for Indipendent Social Research, St. petersburg.
  Makarova, Olga
  St. Petersburg State University.
  The Interplay of Flexibility and Rigidity in Russian Business Contracting: The Formal and Informal Framework in Contracting2015Inngår i: Lapland Law Review, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 332.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Klyuchnikova, Elena
  Kola Science Center.
  Helenius, Heidi
  University of Lapland, Rovaniemi.
  Law and self-regulation: Substitutes or complements in gaining social acceptance?2015Inngår i: Resources policy, ISSN 0301-4207, E-ISSN 1873-7641, Vol. 45, s. 52-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Mining industry needs a social license to operate (SLO) on local, national and global levels. In this research we study six companies in three different countries in the Kolarctic Area. All except one company seem to focus on getting the social license at the local level with agreements with other land users and local communities. For new companies a local social license seems to be more difficult to earn, but the old ones have gained it with their earlier behavior. In Sweden and Finland companies also focus on global standards, mostly because of the pressure from financers. In the mining branch, endusers are not yet interested in social responsibility of the companies. Globally functioning multinationals have, however, been alerted to develop industrial standards under the pressure of NGOs. In some mining sectors such as gold mining, international standards already play a significant role. In gaining the social license, the involvement of NGOs, which now is rather modest, might be one way to develop global standards and improve reputation. Companies, which are successfully focusing on the local level, might also gain from NGO cooperation on the national level, where the reputation of the mining industry in Sweden and especially in Finland has suffered from sporadic bad performers. Russian companies have their own challenges because of the weak formal institutions of the country. There both good national relations with the power structures and a strong role in developing the surrounding areas are fundamental

 • 333. Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Kujala, Jaakko
  University of Oulu.
  Nuottila, Jouko
  University of Oulu.
  Flexible contracting in project business2013Inngår i: 22nd Nordic Academy of Management Conference Reykjavik 21-23 Aug 2013: On Practice and Knowledge Eruption, University of Iceland, School of Business , 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 334.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Kulyasova, Antonina
  Center for Independent Social Research. St. Petersburg.
  Rights to traditional use of resources in conflict with legislation: A case study of Pomor fishing villages in the White Sea Coast2012Inngår i: Politics of Development in the Barents Region, Rovaniemi: Lapland university press, 2012, s. 316-339Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 335.
  Nysten-Haarala, Soili
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Pappila, Minna
  University of Turku.
  Osallistumisoikeudet osana yritysvastuuta: Tarkastelussa venäläiset öljy-yhtiöt2017Inngår i: s. 169-223Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 336.
  Nyström, Louise
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Det förstärkta laglottsskyddet: Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. För att uppnå syftet har en rättsdogmatisk metod använts som innebär att man utreder gällande rätt utifrån rättskällorna såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. I svensk rätt har en bröstarvinge alltid rätt till något som kallas för laglott vid fördelningen av kvarlåtenskapen efter sin förälders frånfälle. Laglotten är något som inte kan testamenteras bort av en arvlåtare. Det har därför förekommit fall där arvlåtaren istället gett bort delar av sin egendom för att på så sätt kunna styra fördelningen av sin kvarlåtenskap. Just därför tillkom det förstärkta laglottsskyddet, som utgör ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott genom att även innefatta gåvor som en arvlåtare bortgivit i ett syfte som kan likställas med testamente. Att syftet med gåvan kan likställas med testamente innebär att arvlåtaren ska ha haft samma syfte som med ett testamente, vilket är att ordna med sin arvsföljd före sin död. Ett testamente är gjort för dödsfall skull, vilket betyder att även gåvor som bortgivits för dödsfalls skull kan komma att återbäras på grund av det förstärkta laglottsskyddet.

 • 337.
  Olli, Vanessa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning: En teoretisk jämförelse mellan de olika processerna2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 338.
  Olofsson, Annelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Den nya Dataskyddsförordningen: Om småföretagares compliance med GDPR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På grund av brister i lagstiftningen beslöt Europaparlamentet och EU:s ministerråd år 2016 att en ny förordning rörande hantering av personuppgifter skulle råda i Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018. Denna förordning kallas GDPR och kommer ersätta PUL. Förordningen innehåller bland annat krav på principer som måste följas vid behandling av personuppgifter, de rättsliga grunder som användas för laglig personuppgiftsbehandling så som samtycke från den registrerade samt redogörelse för de olika ansvarsrollernars skyldigheter. GDPR kommer innebära att Datainspektionen får ett utökat uppdrag som bland annat kan resultera i utdömandet av höga sanktioner om behandlingen inte utförs i enlighet med förordningen. Uppsatsen fastställer gällande rätt vid behandling av personuppgifter efter GDPR, samt undersöker hur företag kan förbereda sig inför förändringen och hur många småföretag som faktiskt är förberedda en månad innan införandet. För att besvara syftet har i första hand en rättsdogmatisk metod använts. Denna har kompletterats med en kvalitativ undersökning. Den nya förordningen kommer att påverka alla företag, därav måste alla småföretag sätta in sig i de nya reglerna och undersöka hur de hanterar personuppgifter och hur de ska gå till väga för att hanteringen ska vara laglig. Två olika undersökningar presenteras, dels en undersökning utförd av Visma två månader innan GDPR träder i kraft, dels undersökning inom ramen för denna uppsats utförd en månad innan införandet av förordningen. Båda studierna pekar på att många småföretagare är dåligt förberedda och resultatet från den undersökning som utförts inom ramen för uppsatsen visar att många företag inte har satt sig in i de nya reglerna.

 • 339.
  Olofsson, Annelie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  EU:s nya engångsplastdirektiv: Ett effektivt miljöstyrmedel?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökande kortvariga användningen av plast i kombination med plastens långa nedbrytningstid samt bristande utformning för återanvändning/återvinning har bidragit till att dagens plastanvändande är ineffektivt och ohållbart. För att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har EU-parlamentet röstat fram ett nytt direktiv som särskilt angriper det globalt erkända problemet med plastnedskräpning i marina miljöer. Direktivet, som heter ”minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön”, innehåller bland annat bestämmelser för att minska, alternativt förbjuda, användandet av vissa typer av engångsplast, produktkrav, märkningskrav samt utökat producentansvar. Uppsatsen syftar till att redogöra för plast och plastens negativa effekter på människors hälsa och miljön, fastställa den i framtiden gällande rätten med utgångspunkt i direktivets nuvarande form samt analysera direktivets syfte och huruvida detta sannolikt kommer att uppnås. För att besvara uppsatsens syfte har i huvudsak den rättsdogmatiska metoden använts. Rättskällorna har kompletterats med naturvetenskapliga källor i de delar som rör plastens egenskaper och miljöeffekter. Resultatet visar bland annat att EU inte har presenterat några konkreta förslag på substitut för engångsplasten, vilket gör det svårt att fastställa direktivets totala förväntade effekter på miljön, människors hälsa och arbetet mot en cirkulär ekonomi.

 • 340.
  Oskar, Johansson
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. Vid fastighetsköp har denna grundtanke länge varit undantagen genom praxis. Motiveringen för undantaget har hittills varit att prekontraktuella skadestånd innebär att formkravet urholkas. Genom ett obiter dictum uttalande, vid sidan av huvudfrågan i domen, från 2012 har HD yttrat ett försiktigt stöd för pre-kontraktuellt ansvar vid fastighetsköp. För att undersöka rättsläget tillämpas rättsdogmatisk metod. I skrivande stund har inget nytt mål prövats av HD och rättsläget förblir oklart.

 • 341.
  Paasi, Jaakko
  et al.
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Valkokari, Katri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Hytönen, Henri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Huhtilainen, Laura
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Nysten-Haarala, Soili
  Workbook for opening innovation: bridging networked business, intellectual property and contracting2012Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 342.
  Paasi, Jaakko
  et al.
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Valkokari, Katri
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Rantala, Tuija
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Nysten-Haarala, Soili
  Lee, Nari
  University of Eastern Finland.
  Huhtilainen, Laura
  University of Eastern Finland.
  Bazaar of opportunities for new business development: bridging networked innovation, intellectual property and business2012Rapport (Fagfellevurdert)
 • 343.
  Palo, Hilda
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Förvar i väntan på utvisning: Placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 344.
  Pappila, Minna
  et al.
  University of Turku.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Bricyna, Ekaterina
  University of Lapland.
  Participation in Benefit Sharing arrangements in the Komi Republic2017Inngår i: Russian Analytical Digest, ISSN 1863-0421, E-ISSN 1863-0421, nr 202, s. 6-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The oil industry is vital for the economy of the Komi Republic in Russia. It also benefits the municipalities

  near oil production sites in terms of benefit-sharing agreements between oil companies and local authorities.

  These agreements compose an important part of the corporate social responsibility (CSR) of oil companies

  working in the Komi Republic, and in Russia in general. While this financial support is essential for

  local communities, local people also primarily bear the negative environmental impacts of oil operations.

  Yet, they rarely have a chance to participate either in environmental decision-making or in formulating benefit-

  sharing agreements. This paper discusses why this is problematic, and demonstrates new developments

  in Russian CSR practices: in 2015, the oil company Lukoil-Komi concluded a new type of benefit-sharing

  agreement with the indigenous peoples’ association Izvatas. In addition to traditional social benefits, the

  company agreed to consult the communities on new projects and committed to disclose information about

  oil leaks publicly. This more recent type of benefit-sharing arrangement incorporates elements of local participation

  in environmental issues into the prevailing form of philanthropic and paternalistic CSR practices.

 • 345. Paschalidi, Charikleia
  Data Governance: A conceptual framework in order to prevent your Data Lake from becoming a Data Swamp2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Information Security nowadays is becoming a very popular subject of discussion among both academics and organizations. Proper Data Governance is the first step to an effective Information Security policy. As a consequence, more and more organizations are now switching their approach to data, considering them as assets, in order to get as much value as possible out of it. Living in an IT-driven world makes a lot of researchers to approach Data Governance by borrowing IT Governance frameworks.The aim of this thesis is to contribute to this research by doing an Action Research in a big Financial Institution in the Netherlands that is currently releasing a Data Lake where all the data will be gathered and stored in a secure way. During this research a framework on implementing a proper Data Governance into the Data Lake is introduced.The results were promising and indicate that under specific circumstances, this framework could be very beneficial not only for this specific institution, but for every organisation that would like to avoid confusions and apply Data Governance into their tasks.

 • 346.
  Petersson, Anna Fatima Charlotte
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Att skapa utökad abstrakt normkontroll och lagprövning.: En rättsvetenskaplig studie utifrån svensk juridisk rättstradition2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete visar en möjlig väg för skapandet av en utökad norm/lagprövning genom att öka lagrådets befogenheter samt självständighet, där den lagstiftande församlingen samt den dömande och uttolkande myndigheten får en tydligare gräns än tidigare, där lagprövning står i fokus. Detta görs utifrån svensk rättstradition, där tidigare lagar omarbetats samt omplacerats utifrån traditionell rättsutredning. Lagrådet har givits en egen personalbudget vilket tidigare låg under Högsta domstolen samt ett eget kapitel i Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform - RF. Lagrådets befogenheter och sammansättning har utökats samt deras tillsättning har överförts från politisk tillsättning till domarnämnden vilket omfattas av flera grupper från samhället, inte bara av politiker. Dessa sammanlagda åtgärder ger ett ökat tryck på parter att göra rätt från början i ett lagarbete, men det ger också möjlighet till att i efterhand granska och omarbeta fel som visat sig på vägen i ett konkret arbete. Detta systematiska sätt att arbeta ger en ökad öppenhet samt rättssäkerhet kring lagskapande och granskande arbete på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

 • 347.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Activity: CIGSAC-seminar, the Capability of International Governance Systems to Contribute to the Mitigation of Climate Change and Adjust to its Consequenses: an arctic perspective2006Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 348.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Energy legal challenges in the Arctic: implications of a changing climate2008Inngår i: The Borderless North: publication of the Fourth Northern Research Forum / [ed] Lassi Heininen; Kari Laine, Oulu: University of Oulu, 2008, s. 189-191Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 349.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Energy resources in the arctic: some implications of the Kyoto protocol and its flexible mechanisms2005Inngår i: Third Annual Norsel Seminar: Climate Change in the Arctic - Environmental and Indigenous Issues, Nordic Research Network for Saami and Environmental Law , 2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 350.
  Pettersson, Maria
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsvetenskap.
  Kontroll av främmande arter (i skogsmiljöer): Behovet av rättsliga reformer2013Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 3, s. 417-433Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
456789 301 - 350 of 425
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf