Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
567891011 351 - 400 av 2391
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Eishayeh, Linda
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundberg, Cynthia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens på en sjukhusavdelning: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en demenssjukdom påverkar den kognitiva förmågan negativt och personer med demenssjukdomar är oftast i behov av mycket stöd och omvårdnad. På grund av den fysiska miljön och tidsbristen i en sjukhusavdelning kan det bli en utmaning att skapa bra vård. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens på en sjukhusavdelning. En systematisk litteratursökning genomfördes inom området och tretton vetenskapliga artiklar valdes ut som svarade på syftet. Artiklarna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.  Analysen resulterade i fyra kategorier: Att kommunicera och skapa en relation är viktigt, att hamna i svåra etiska situationer, att miljön begränsar vårdandet och mer tid önskas och att mer kunskap behövs. Resultat visade att en god kommunikation är en förutsättning för att skapa en god relation till personer med demens och deras anhöriga. Sjuksköterskorna hamnade ofta i svåra etiska situationer vid vård av personer med demens. Den fysiska miljön på en sjukhusavdelning upplevdes ha en överstimulerande påverkan hos personer med demens, även tidsbrist på avdelningen gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge en bra vård. Sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap i att hantera personer med demenssjukdomar och önskade mer utbildning för att kunna ge en bättre vård. Slutsatsen är att personcentrerad omvårdnad kan ge en ökad livskvalité hos personer med demens. Förslagen till vidare forskning inom detta område är att studera vilka andra åtgärder som kan förbättra vården för personer med demenssjukdomar på en sjukhusavdelning.

 • 352.
  Ejneborn-Looi, Git-Marie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Omvårdnad som reflekterande praktik: Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. Dessa kan uppleva tvångsåtgärder som bestraffning och som ett hinder för att söka vård. Relationen mellan patient och vårdare har beskrivits som ett kraftfullt verktyg för att minska användandet av tvångsåtgärder, men det saknas i stor utsträckning forskning om tvångsvård som fokuserar på patienters perspektiv och alternativ till tvång. Avhandlingens övergripande syfte har varit att få ökad kunskap och förståelse för omvårdnad som process i psykiatrisk vård ur patienters, studenters och personals perspektiv, med särskilt fokus på alternativ till tvång vid självskadebeteende. Avhandlingen har en pragmatisk utgångspunkt där ambitionen har varit att resultat ska kunna omsättas i konkreta handlingar. Delstudierna har en kvalitativ ansats där datamaterial har analyserats med innehållsanalys. Data består av 19 skrivna berättelser från personer som vårdats för självskadebeteende och som har erfarenhet av tvångåtgärder, 14 loggböcker skrivna av sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk vård, samt fokusgruppsintervjuer med totalt 26 skötare, sjuksköterskor, läkare och enhetschefer med erfarenhet av att tvångsvårda patienter. Av berättelserna framkom att personer som vårdats inom psykiatrisk vård hade en önskan om att mötas av förståelse av personalen, att utveckla tillitsfulla och ömsesidiga relationer med dem, och att få vård som grundades på vetenskapliga metoder. Deras faktiska erfarenheter beskrev en vård som var oförutsägbar, kontraproduktiv och byggd på misstro och distans. Studenterna beskrev i loggböckerna vikten av att avsätta tid och engagemang för relationsskapande, något som beskrevs som en förutsättning för att kunna göra bedömningar och lära sig förstå patientens individuella tecken på hälsa och ohälsa. De beskrev hur de identifierade patienters abstrakta behov så som behov av trygghet, empowerment, självkänsla och hopp. Med dessa som grund individanpassade de åtgärder och förhållningssätt och synliggjorde samt tog tillvara patienternas förmågor. I fokusgruppsintervjuerna framkom hur personal med utgångspunkt i utmanande situationer i psykiatrisk slutenvård resonerade kring möjliga åtgärder med fokus antingen på personalens behov, patientens upplevelse, att följa rutiner eller att uppfostra patienter. Beroende på fokus skiljde sig förhållningssätt och utformning av åtgärder markant åt. I fokusgruppsintervjuerna framkom även personalens syn på samarbete utifrån olika professionella roller. Utmärkande var att skötarna, trots att de hade lägst formell kompetens, var den yrkesgrupp med störst inflytande vid beslut om tvångsåtgärder eftersom de arbetade närmast patienterna och därför hade förstahandsinformation om dem.Resultaten visade en stor överenstämmelse mellan patienters, studenters och personals perspektiv. En metasyntes av de olika delstudiernas resultat beskriver omvårdnad som en reflektiv praktik. Att vårdaren har förmågan att bygga upp en tillitsfull relation till patienten är en förutsättning för en relevant bedömning. Bedömningen innebär att patientens individuella behov och förmågor identifieras och ligger till grund för val av åtgärd och förhållningsätt med målet att minska lidande och öka välbefinnande. Vägen till åtgärden är inte statisk, till en början kan åtgärder enbart ha ett relationskapande syfte, behov kan förändras, åtgärder behöva modifieras liksom att tilliten i relationen kan påverkas av olika faktorer. Detta innebär att vägen till åtgärden inte bör ses som ett linjärt förlopp utan bättre förstås som en dynamisk process som förutsätter ett reflekterande förhållningssätt med relationen som grund, med det övergripande målet att stärka patientens förutsättningar till återhämtning och välbefinnande. Den övergripande slutsats som kan dras är att om vårdarna lyckas skapa en ömsesidig, tillitsfull relation till patienten, kan förstå dennes utryckta behov och outtalade tecken samt arbetar proaktivt, i samarbete med patienten, med åtgärder och medvetna förhållningssätt, så finns sällan behov av tvångsåtgärder. För detta krävs att vårdarna får stöd i att utveckla sin reflektiva förmåga och även i att få ta eget ansvar för varje situation och därigenom bygga upp en tillit till sin egen förmåga.

 • 353.
  Ejneborn-Looi, Git-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  A self-destructive care: Self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives2015Ingår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 36, nr 2, s. 96-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coercive measures are commonly used as a method of intervention, despite insufficient evidence for their effectiveness and benefits. The aim of this study was to describe how people who self-harm perceive alternatives to coercive measures in relation to actual experiences of psychiatric care. A total of 19 self-reports have been analysed with qualitative content analysis, resulting in three categories: a wish for understanding instead of neglect; a wish for mutual relation instead of distrust; a wish for professionalism instead of a counterproductive care. In conclusion, if the caregivers can understand and collaborate with the patient, there is seldom any need for coercive measures

 • 354.
  Ejneborn-Looi, Git-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Gabrielsson, Sebastian
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Zingmark, Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Solving the Staff's Problem or Meeting the Patients’ Needs: Staff Members’ Reasoning about Choice of Action in Challenging Situations in Psychiatric Inpatient Care2014Ingår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 35, nr 6, s. 470-479Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coercion in challenging situations is often seen as a necessary component of psychiatric care. This study aims to describe staff members’ reasoning about their choice of action in challenging situations in inpatient psychiatric care. Focus group interviews with 26 staff members were analyzed using qualitative content analysis. The results provide an overview of the integrated structure of participants’ reasoning and suggest that staff members’ reasoning about choice of action can be described as a matter of either solving the staff's problems or meeting the patients’ needs. These results can be of use in further research, educational interventions, and staff development activities.

 • 355.
  Ejneborn-Looi, Git-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Hellzén, Ove
  Nord-Tröndelag University College, Faculty of Health and Science.
  Nurse' perception of the relationship between themselves and the long-term psychiatric client: An interview study.2006Ingår i: Primary Care & Community Psychiatry, ISSN 1746-8841, E-ISSN 1746-885X, Vol. 11, nr 4, s. 185-192Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Even if the importance of a good relationship between staff and clients is well documented, there is a need for a deeper understanding of the interaction in communal settings. The aim of this study was to investigate how staffs at two municipal psychiatric group dwellings describe their relationships with their clients. Methods: A qualitative approach was chosen and in-depth interviews were performed and analysed through content analysis. Results: The analysis resulted in three categories: The good relationship that gives pleasure and nourishment at work', 'Relationships that are characterised by distance and frustration', and 'Striving towards mutual strategies leads to disunity and splits'. Conclusions: The main finding is the lack of general outlines in nurses' work, resulting in two different approaches to clients, which lead to conflicts in the staff group. The staff group that strives for structure and rules could be interpreted as being afraid of being engulfed by their clients. The opposite group, those who stress the close relationship, could be interpreted as engulfing their clients. This statement can be interpreted as the clients risking being alienated in both cases. The conclusion is therefore that the relationships are strongly influenced by the individual nurse's own view of what he/she sees as 'the right caring approach'

 • 356.
  Ejneborn-Looi, Git-Marie
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Sävenstedt, Stefan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Easy but not simple: Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context2016Ingår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 37, nr 1, s. 34-42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The nurse-patient interaction is the cornerstone of psychiatric care, yet the concept “mental health nursing” is difficult to describe. This article aims to address this problem through the experiences of nursing students. Online journals from 14 nursing students were analyzed using qualitative content analysis, resulting in three categories: Trusting the Trusting Relationship, Voicing the Unspoken Needs, and Balancing the Dynamics of Doing and Being. This study demonstrates that providing nursing care based on trusting relationships is not a demanding task, but it takes place in a complex environment that has a tendency to make easy things complicated.

 • 357.
  Ek, Anna
  et al.
  Psychiatric Clinic, Norrbotten County Council, Luleå.
  Isaksson, Gunilla
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  How adults with ADHD get engaged in and perform everyday activities2013Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 20, nr 4, s. 282-291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: An increasing number of adults with ADHD face problems with everyday activities, and occupational therapists play an important role regarding interventions for this particular group. However, there is a knowledge gap within occupational therapy regarding how adults with ADHD experience engagement in everyday activities. The aim of this study was to understand the experiences of engagement in, and describe how adults with ADHD performed everyday activities. Methods: Twelve people with ADHD between the ages of 21 and 38 were interviewed using a semi-structured interview guide. Data were analysed based on a qualitative content analysis. Results: The results showed how engagement in and performance of everyday activities depended on inspiration, facilitating support, and feelings of togetherness with other people. Conclusions: These results show how adults with ADHD can find strategies to become more independent in their performance of everyday activities. Furthermore, this study suggests how occupational therapists can increase opportunities for adults with ADHD to engage in different activities, make choices, and find meaning in everyday activities.

 • 358.
  Ek, Anna
  et al.
  Department of Biosciences and Nutrition, The Innovative Use of Mobile Phones to Promote Physical Activity and Nutrition Across the Lifespan Research Group, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden. Division of Pediatrics, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Sandborg, Johanna
  Department of Biosciences and Nutrition, The Innovative Use of Mobile Phones to Promote Physical Activity and Nutrition Across the Lifespan Research Group, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.Division of Community Medicine, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Delisle Nyström, Christine
  Department of Biosciences and Nutrition, The Innovative Use of Mobile Phones to Promote Physical Activity and Nutrition Across the Lifespan Research Group, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Lindqvist, Anna-Karin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Rutberg, Stina
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Löf, Marie
  Department of Biosciences and Nutrition, The Innovative Use of Mobile Phones to Promote Physical Activity and Nutrition Across the Lifespan Research Group, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.Division of Community Medicine, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Physical Activity and Mobile Phone Apps in the Preschool Age: Perceptions of Teachers and Parents2019Ingår i: JMIR mhealth and uhealth, E-ISSN 2291-5222, Vol. 7, nr 4, artikel-id e12512Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Physical activity (PA) is already beneficial at the preschool age. In many countries, young children spend most of their days in the preschool setting, making it a common arena for PA interventions. Mobile health tools are becoming increasingly popular to promote PA in different populations; however, little is known about the interest for and how the preschool setting could incorporate such a tool.

  OBJECTIVE:

  This study aimed to examine how teachers and parents perceive PA in preschool-aged children in general and their perceptions of how a mobile phone app could be used to promote PA in the preschool setting.

  METHODS:

  Semistructured interviews were conducted with 15 teachers (93%, [14/15] women, mean age 43.5 years, 47%, [7/15] with a university degree and 10 parents [91%, 9/10] women, mean age 38.9 years, all with a university degree) recruited from 2 urban preschools in central Sweden. The interviews were recorded, fully transcribed, coded, and analyzed using thematic analysis by means of an inductive approach.

  RESULTS:

  The analysis revealed 4 themes: (1) children are physically active by nature, (2) the environment as a facilitator or a barrier, (3) prerequisites of the adult world, and (4) an app in the preschool setting-challenges and possibilities. Parents and teachers perceived preschoolers as being spontaneously physically active; however, high-intensity PA was perceived as low. The PA was specifically performed during the day in the preschool. Identified facilitators of PA were access to safe and engaging outdoor environments such as forests, spacious indoor areas, and adult involvement. Adult involvement was considered especially important for children preferring sedentary activities. Identified barriers for PA were restricted indoor and outdoor space, rules for indoor activities, and lack of adult involvement because of time constraints. The teachers perceived that they had limited skills and experiences using apps in general, although they also acknowledged the increasing role of technological tools in the curriculum. Thus, the teachers expressed an interest for an app designed as a support tool for them, especially for situations when PA was limited because of perceived barriers. They suggested the app to include accessible information regarding the health benefits of PA in children linked to a library of activities for different settings and seasons. Parents suggested interactive app features including problem-solving tasks and music and dance, but not video clips as they made children passive.

  CONCLUSIONS:

  Vigorous PA was perceived as low in preschool-aged children. Future tailoring of interventions in the preschool setting should work around barriers and support facilitators to PA, especially PA of high intensity. In such work, an app could serve as a source of inspiration for PA in different ages, settings, and seasons and thus reduce environmental and structural inequalities in the preschool setting.

 • 359.
  Ekblom, Berit
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Myhr, Ulla
  Luleå tekniska universitet.
  Effects of the hip abduction orthosis on muscle activity in children with Cerebral Palsy2002Ingår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 18, nr 2, s. 55-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hip abduction orthoses are commonly used as adjuncts to create a symmetrical and stable sitting position for children with spastic diplegia. This study investigated how activity in m. Adductor longus, m. Rectus femoris, m. Gastrocnemius and m. Erector spinae was affected while sitting in a ''functional sitting position'' (FSP) performing five upper extremity tasks under four test conditions, one without hip orthosis and three with the orthosis set at three different spring lengths. The experimental group consisted of four children with spastic diplegia (mean age 4 years), while five healthy children (mean age 7 years) served as controls. The initial hip abduction angle adopted spontaneously by each child was measured by a goniometer. Muscle activity was measured by surface electromyography (EMG) during three minutes under each test condition. The children in the experimental group were also assessed from videofilms with the Sitting Assessment Scale (SAS) and the SAS scores were compared to the EMG results. The results of the study failed to demonstrate significant difference in EMG voltage under different sitting conditions, without or with hip abduction orthosis adjusted to varying hip abduction positions. This may imply that if a functional sitting position is assured, further addition of an orthosis is not needed. Follow-up study on a larger group of children with CP may be advisable

 • 360.
  Ekblom, Berit
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Winkel, Jörgen
  Fysiska belastningar på tandtekniker: kartläggning och åtgärdsförslag1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 361.
  Ekelund, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Strömqvist, Magnus
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer som påverkar den tidiga postoperativa återhämtningen efter laparoskopisk kolecystektomi2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att stå inför en operation kan betyda många olika känslor, rädsla och osäkerhet inför det okända och att en operation kan innebära en risk men också hopp om ett liv med bättre hälsa. Ett preventivt arbete för patientens återhämtning är en av intensivvårdssjuksköterskans uppgifter. Laparoskopisk operationsteknik är förstahandsvalet vid kolecystektomi. Postoperativ smärta och illamående är vanligt förekommande efter en laparoskopisk operation trots att laparoskopisk teknik har fördelar gentemot andra operationstekniker. Vid en operation är postoperativ återhämtning en process mot att återfå kontroll över sin situation och kunna återfå hälsa. Syftet med studien var att studera faktorer som påverkar den tidiga postoperativa återhämtningen efter laparoskopisk kolecystektomi. Studiens design var en retrospektiv registerstudie. Vuxna patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi ingick i studien, totalt 219 patienter. Data samlades in från journalsystemet MetaVision och analyserades statistiskt. Resultatet visade att den postoperativa återhämtningen inte påverkades nämnvärt av kön, ålder, BMI, ASA-klass, illamående eller operationstyp. Patienter som skattade smärta i rörelse hade en något längre vistelse på den postoperativa enheten. En signifikant korrelation mellan ålder och smärta framkom, den skattade smärtan sjönk i relation till stigande ålder. I studien framkom tillfällen med avsaknad av dokumentation vad gäller premedicinering, detta var att betrakta som en patientsäkerhetsrisk. Genom arbete i team samt god kommunikation kring patienten ges förutsättningar för skapande av en individualiserad vårdplan genom hela operativa förloppet. Patientens bör optimeras fysiskt genom medicinska åtgärder. Sjuksköterskan behöver också vara uppmärksam på patientens psykiska och emotionella behov då detta kan tänkas påverka patientens postoperativa återhämtning.

 • 362.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Att vara barn med rörelsehinder: upplevelser av sjukgymnastik : intervjuer med unga vuxna i Norrbotten2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 363.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Föräldrarnas kunskaper är nödvändiga att ta vara på: Licentiatuppsats om föräldraperspektiv1997Ingår i: Sjukgymnasten, ISSN 0037-6019, nr 1, s. 21-22Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 364.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Hur utforma sjukgymnastik för barn/ungdomar med rörelsehinder från spädbarnsålder till vuxenliv: föräldrars perspektiv : intervjuer med föräldrar från Norrbotten1996Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 365.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Sjukgymnastikens mening för unga vuxna med funktionshinder2004Ingår i: Barnbladet, ISSN 0349-1994, Vol. 29, nr 3, s. 26-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 366.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  The meaning of physiotherapy: experiences of fathers and mothers of young adults with impairment2001Ingår i: Advances in Physiotherapy, ISSN 1403-8196, E-ISSN 1651-1948, Vol. 3, nr 2, s. 76-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the phenomenon of physiotherapy when fathering and mothering a child with impairment. Parents of 22 young adults aged between 15 and 25 years were interviewed. A hermeneutic phenomenological analysis was carried out in several steps by alternating between individual analysis and reflection, collaborative group analysis and continued reflection. The meaning of physiotherapy could be understood by three relationships: (1) the fathers' and mothers' experiences of their relationship to the child, (2) their relationship to the physiotherapists and (3) their relationship to the physiotherapy practice. Within each relationship a variety of aspects emerged. The parents perceived themselves as needed, and perceived that the physiotherapy services did not meet the parents' needs. Fathers and mothers experienced the lack of support in different ways and physiotherapy was taken for granted by almost all parents.

 • 367.
  Ekenberg, Lilly
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  The meaning of physiotherapy: experiences of parents of young adults with impairment2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to increase the understanding of the meaning of physiotherapy when fathering and mothering a child with impairment. The research has been focused on parents’ experiences of their participation in physiotherapy training of their child. The research focus and research methods have gradually changed from a more quantitative approach to a more qualitative approach as the understanding and knowledge progressed. The first two studies were questionnaires sent to parents of 49 and 105 parents respectively of children with impairment, all with contacts with physiotherapists. The third investigation comprised semi-structured qualitative interviews with strategically selected parents of 22 children, interviews that were analysed in a descriptive way. These interviews were then reanalysed, applying a hermeneutic-phenomenological method to three papers, evolving and proceeding step-by-step, from the first paper with a case analysis, in the second paper with the focus on parents of 17 young adults with experiences of Vojta physiotherapy, and finally in the third paper, with the focus on the experiences of physiotherapy of fathers’ and mothers’ of 22 young adults. The findings indicated that both fathers and mothers participated in physiotherapy. The Vojta physiotherapy was experienced as hard work but could also create a sense of hope. The meaning of physiotherapy was understood through three relations: (1) the fathers’ and mothers’ relation to the child, (2) the fathers’ and mothers’ relation to physiotherapists and (3) the fathers’ and mothers’ relation to the practice of physiotherapy. There is a need to consider whether movement or merely a body perspective should be the ontological base for clinical practice in physiotherapy for persons with impairment.

 • 368.
  Ekenberg, Lilly
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Eriksson, Anders
  County hospital, Boden.
  Physiotherapy for young people with movement disorders: factors influencing commencement and duration.1994Ingår i: Developmental Medicine & Child Neurology, ISSN 0012-1622, E-ISSN 1469-8749, Vol. 36, nr 3, s. 253-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 369.
  Ekenberg, Lilly
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Hansson, Siv
  Norrbottens Läns Landsting.
  Stenman, Ann-Christine
  Norrbottens Läns Landsting.
  Inventering av behov av sjukgymnastik hos vuxna personer med utvecklingsstörning och rörelsehinder i Boden och Luleå1997Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Syftet var att inventera behov av sjukgymnastiska insatser hos vuxna individer med utvecklingsstörning och rörelsehinder med utgångspunkt från LSS. Anhöriga och personal från gruppboende och dagverksamhet fick fylla i ett funktionellt gå- och ståstatus och ett psykologiskt status. Vid en senare träff försökte personal, anhöriga och sjukgymnast gemensamt komma fram till en bedömning av personens grovmotoriska och kommunikativa förmåga. Dessutom påbörjades då en motivationsanalys då personen var närvarande. Det insamlade materialet analyserades. De största sjukgymnastiska behoven fanns inom områdena motorik och rörelse, hjälpmedel, kommunikation och personalens behov av kompetensutveckling.

 • 370.
  Ekenberg, Lilly
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Mattisson, M.
  Sjukgymnaststuderandes erfarenheter av Basal kroppskännedom i grundutbildningen1997Ingår i: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 1, nr 3, s. 98-103Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Physiotherapists need knowledge of the body but also self-experience of Basic Body Awareness (BBA). This study aimed at highlighting bodily experiences made by physiotherapy students related to a training period in BBA. Two student groups (one with and one without home exercises) produced written reports which were analysed by a mainly qualitative method. The experiences are presented in five categories; obstacles, new discoveries, changes, integration in daily life and reflection on BBA.

 • 371.
  Ekenberg, Lilly
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Wendt, Lennart von
  Göteborgs universitet, Institutionen för handikappforskning.
  Janlert, Urban
  Samhällsmedicinska enheten i Luleå.
  Föräldramedverkan i sjukgymnastik för barn med motoriska handikapp1994Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 71, nr 9, s. 412-5Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 372.
  Ekfeldt, Sanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Elmqvist, Linn
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användandet av terapihund. Författarna genomförde en kvalitativ studie. Deltagarna var åtta stycken arbetsterapeuter som arbetade inom olika verksamhetsområden. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: Arbetsterapeutens resonemang om vilka klienter som hade ett behov att träffa terapihund, Arbetsterapeutens resonemang kring planering av klientens behandling med terapihund och Arbetsterapeutens resonemang kring terapihundens inverkan på klienter. Resultatet visade att arbetsterapeuterna ofta resonerade lika kring vilka som hade ett behov att träffa terapihund. En gemensam nämnare var att alla var tvungna att prioritera bland klienterna. Vidare beskrev arbetsterapeuterna hur de resonerade kring planering av klientens behandling, exempelvis hur ofta klienterna skulle får träffa terapihund. Resurser var en vanlig faktor som avgjorde detta men även klienterna och institutionen. Flera arbetsterapeuter beskrev att terapihunden underlättade arbetet för dem eftersom den sågs som en motivator till klienterna. Resultatet av denna studien kan användas av arbetsterapeuter som vill arbeta eller arbetar med terapihundar samt få förståelse kring det kliniska resonemanget vid användandet av terapihund.

 • 373.
  Ekholm, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Brännström, Benny
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patient's experiences of undergoing computed tomography examination2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 374.
  Ekholm, Maria
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patienters upplevelse av högteknologisk vårdmiljö2002Ingår i: Röret, ISSN 0283-9202, nr 4, s. 12-15Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 375. Ekholm, Maria
  et al.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patienters upplevelser av högteknologisk vårdmiljö2002Ingår i: Ventilen, ISSN 0348-6257, Vol. 27, nr 4, s. 27-31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 376. Ekholm, Maria
  et al.
  Engström, Åsa
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patienters upplevelser av högteknologisk vårdmiljö: en litteraturstudie2003Ingår i: Ventilen, ISSN 0348-6257, Vol. 15, nr 4, s. 8-13Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 377.
  Eklund, Britt-Marie
  et al.
  OLIN studies, Norrbotten County Council.
  Nilsson, Siv
  Hedman, Linnea
  OLIN studies, Norrbotten County Council.
  Lindberg, Inger
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Why do smokers diagnosed with COPD not quit smoking?: a qualitative study2012Ingår i: Tobacco Induced Diseases, ISSN 1617-9625, E-ISSN 1617-9625, Vol. 10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is currently one of the most widespread chronic lung diseases and a growing cause of suffering and mortality worldwide. It is predicted to become the third leading cause of death in the near future. Smoking is the most important risk factor, and about 50% of smokers develop COPD. Smoking cessation is the most important way to improve prognosis. The aim of the study was to describe difficulties of smoking cessation experienced by individuals with COPD who are unable to stop smoking. MethodsTen smokers (five women) with COPD, GOLD stage II, participated in semi-structured interviews in 2010. The data were analyzed using qualitative content analysis. The participants were recruited from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) studies. ResultsThe participants lives were governed by a lifelong smoking habit that was difficult to break although they had knowledge about the harmful effects and the consequences of COPD. The participants described incidents in their lives as reasons for never finding the time to quit smoking. Demands to quit smoking from other people could lead to continued smoking or get them started again after cessation as they did not want to be patronized. They wanted to receive support from relatives and care providers but they wanted to make the decision to quit on their own. ConclusionFor successful smoking cessation, it is important to understand the difficulties smokers are experiencing that influence their efforts to quit smoking. To achieve a successful lasting smoking cessation it might be more effective to first ensure that the smoker has the right internal motivation to make the decision to quit, then assist with smoking cessation.

 • 378.
  Eklund, Fanny
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lawino Maria, Johnson
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Dans som hälsofrämjande verktyg: en kartläggning av gymnasieelevers hälsa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever idag rör sig mindre, upplever mer krav och mår psykiskt sämre. Ett socialt stöd ökar möjligheten att hantera krav och stress i vardagen. Både fysisk aktivitet och dans har visat sig påverka en mångdimensionell hälsa positivt. Syfte: Studien syftar till att kartlägga eventuella skillnader mellan dansande och icke dansande elevers hälsa. Följande frågeställningar användes för att besvara syftet: Visas en ökad existentiell, psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa hos de gymnasieelever som dansar på skoltid eller fritid i jämförelse med elever utan regelbundna inslag av dans? Visas att en ökad existentiell, psykisk, social, fysisk och emotionell hälsa är knuten till dans specifikt eller fysisk aktivitet i allmänhet hos deltagande gymnasieelever? Metod: Undersökningen var kvantitativ och datainsamlingen skedde via webb- och pappersenkät. Enkäten innehöll 31 frågor om samspel mellan kropp, sinne och själ, tro, självkänsla, krav, kontroll, stöd, fysisk aktivitet och dans samt 2 öppna frågor “Vad betyder självkänsla för dig” och “Vad betyder kontroll och stöd för dig?”. 95 enkätsvar analyserades. Bearbetning av resultaten gjordes i Microsoft mjukvara och statistikprogrammet Minitab där testerna utgjordes av oparat t-test. Resultat: Resultaten visade signifikanta skillnader gällande fysisk aktivitet i skolan (p<0,001) och upplevt samspel mellan sinne, kropp och själ (p<0,01) mellan dansande på skol- och fritid och de som inte dansar alls. Inga större skillnader visas i medelvärden mellan grupperna i självkänsla, kontroll och stöd. Endast 34 % dansare respektive 44 % icke dansade upplevde stöd från skolan. I enkätens öppna frågor relaterade dansare (37 %) i högre grad till en egen upplevelse gällande självkänsla i jämförelse med icke dansare (13 %). 46 % dansare och 24 % icke dansare skrev fram en egen upplevelse angående kontroll och stöd. Slutsats: Baserat på studiens resultat kan dans användas som ett hälsopromotivt redskap i skolan då dansande elever relaterade i större utsträckning till egna emotionella upplevelser och redovisar ett ökat samspel mellan kropp, sinne och själ samt fler positiva skillnader i olika hälsodimensioner. Dans som redskap kan också rekommenderas för hälsovägledare och andra professioner som arbetar inom och utanför skolans kontext för att främja hälsa hos unga vuxna. 

  Nyckelord: Hälsopromotion, existentiell hälsa, fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, emotionell hälsa, dans, fysisk aktivitet, gymnasieelever

 • 379.
  Eklund, Ida
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson, Ann-Sofie
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters upplevelse av smärta och illamående i tidig postoperativ fas efter elektiv ortopedisk knäplastik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det många patienter fruktar mest efter en operation är smärta och illamående. Trots att utvecklingen går framåt vid kirurgi och analgesi är smärta och illamående fortfarande ett stort problem hos patienter som genomgått operation. Knäplastikoperationer är vanliga och operationen genererar ofta en hög grad av smärta postoperativt. Syftet med denna studie var att studera patienters upplevelse av smärta och illamående i tidig postoperativ fas efter elektiv ortopedisk knäplastik. Studien har genomförts kvantitativt med deskriptiv och analytisk statistik. Data har samlats in från ett kvalitetsregister, svenskt perioperativt register (SPOR). Resultatet är baserat på 439 patienter som under år 2018 genomgått elektiv knäplastikoperation. Av 439 patienter var 56 % kvinnor och 44 % män. Resultatet visade att kvinnor upplevde en signifikant högre grad av smärta än män gällande högsta upplevda smärta på den postoperativa avdelningen. Kvinnor drabbades också signifikant oftare av illamående. Det framkom inte någon signifikans för att smärtupplevelse och förekomst av illamående berodde på ålder. Slutsatser som kan dras är att det finns ett problem i att kvinnor upplever en högre grad av smärta och har en högre förekomst av illamående än män. Specialistsjuksköterskan inom intensivvård som vårdar patienter postoperativt behöver vara medveten om skillnader beroende på kön för att kunna ge en god omvårdnad. Mer forskning kring skillnader mellan kvinnor och män behövs och kan förhoppningsvis bidra till att minska smärtupplevelsen och förekomsten av illamående hos kvinnor samt öka jämställdheten omvårdnadsmässigt ur ett patientperspektiv.

 • 380.
  Eklund, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Eliasson, Petra
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ datainsamlingsmetod där tio yrkesverksamma arbetsterapeuter intervjuades. Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. Analys av den insamlade datautfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Genom analysen uppstår våra fyra kategorier som beskriver arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument. KategoriernaTid och kunskap, Klienters olika behov, Struktur och klinisk erfarenhet samt Bedömningsinstrument oförenliga med journalsystemenvisar ett resultat som indikerar på en hög arbetsbelastning inom yrket. Av studien framkommer ett nytt fynd som beskriver hur arbetsterapeuter också väljer bort bedömningsinstrument då de inte ser dem som kompatibla med journalsystemen, något som bidrar till att arbetsterapeuter upplever stora svårigheter att dokumentera sina bedömningar på ett strukturerat och tidseffektivt sätt. Slutsats:Av det resultat som presenteras i studien dras slutsatsen att arbetsterapeuter idag behöver få mer tid avsatt i sitt arbete för att få möjlighet till att använda sig mer av bedömningsinstrument. Detta för att kunna öka sin kunskap om bedömningsinstrument men också för att kunna administrera dem på avsett vis, då främst vad gäller dokumentation och journalföring.

 • 381.
  Ekman, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Projekt Aktiv Student: Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. Projekt Aktiv Student syftar till att få studenter mer aktiva vilket går i linje med fysioterapi som har i uppgift att bland annat främja fysisk aktivitet och hälsa. Kvalitativa studier av deltagarnas upplevda effekter skulle kunna leda till en utveckling av liknande projekt, friskvård, hälsopromotion och andra preventiva åtgärder inom fysioterapin. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka deltagarnas upplevelse av projektet Aktiv Students effekter, som genomfördes vid Luleå Tekniska universitet 2016/2017. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes med fyra deltagare från Aktiv Student 2016/2017. Ett strategiskt urval genomfördes. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i huvudkategorin; Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student, med fyra tillhörande kategorier; Positiva upplevelser av projektdeltagandet i sig, Kortsiktig och långsiktig påverkan på den fysiska hälsan, Träningskompisar och Kortsiktig och långsiktig påverkan på den psykiska hälsan. Till varje kategori finns underkategorier som behandlar området för huvudkategorin. Konklusion: Resultatet visade upplevda förbättringar av den psykiska och fysiska hälsan i samband med ökad fysisk aktivitet. Sociala faktorer, gruppen och träningskompisar var viktiga för motivationen och glädjen i träningen. Deltagarna drevs av både yttre och inre motivation. De med störst inre motivation har varit mest fysiskt aktiva efter projektet.

  Nyckelord: Aktiv Student, Effekter, Fysisk aktivitet, Hälsa, Motivation

   

 • 382.
  Ekros, Johanna
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Jonsson, Helena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Patientens skattning av postoperativ smärta efter genomförd total knäartroplastik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som drabbas av knäledsartros där inte medicinsk behandling fungerat blir aktuella för total knäartroplastik (TKA). Under en persons livstid är risken att få knäledsartros 40-45%. TKA förknippas med måttlig till svår smärta efter det kirurgiska ingreppet. Smärtlindringsmetoder har utvecklats och blivit effektivare för att patienten ska få bättre smärtlindring postoperativt. Tidigare studier har visat att god postoperativ smärtlindring förbättrar återhämtningen och minskar postoperativa komplikationer för patienten. Syftet: Syftet med vår kvantitativa enkätstudie var att undersöka patientens skattning av smärta postoperativt efter TKA. Metod: I studien deltog 29 kvinnor och män mellan 53-84 år. Deltagarna fick skatta sin smärta vid två tillfällen, 0-1 timme och mellan 2-4 timmar postoperativt med visuell analog skala (VAS). Data analyserades i SPSS version 24.0. Resultatet: Resultatet visade att efter 0-1 timme postoperativt hade 89.7% VAS ≤ 3 och vid 2-4 timmar postoperativt hade 75.8% VAS ≤ 3. Majoriteten av deltagarna 72.4% skattade sin smärta VAS ≤ 3 vid båda tillfällena. Det fanns en skillnad mellan de deltagare som erhållit spinalanestesi och generell anestesi. Vid första skattningen postoperativt var det ingen som erhållit spinalanestesi som skattade smärta, de som skattade VAS > 3 hade erhållit generell anestesi. Konklusion: Slutsatsen är att patienter som genomgår TKA är väl smärtlindrade men att en större studie med fler antal deltagare skulle behövas göras för att utveckla bättre omvårdnadsrutiner för att möta personers behov av smärtlindringen när spinalanestesins effekter avtagit.

 • 383.
  Ekstrand, Elisabeth
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Brogårdh, Christina
  Lund University Hospital, Skåne University Hospital, Lund, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Department of Health Sciences, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Grip strength is a representative measure of muscle weakness in the upper extremity after stroke2016Ingår i: Topics in Stroke Rehabilitation, ISSN 1074-9357, E-ISSN 1945-5119, Vol. 23, nr 6, s. 400-405Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Muscle weakness is the most common impairment in the upper extremity after stroke, leading to a reduced ability to use the arm and the hand in daily activities. Grip strength is easier to measure than precise, but more time-consuming, isokinetic and isometric arm muscle strength measurements. It would therefore be advantageous in a clinical setting if grip strength could be used as a proxy for muscle strength in the entire upper extremity. OBJECTIVE: To investigate the association between grip strength and isometric and isokinetic arm muscle strength in persons with chronic stroke. METHODS: Forty-five persons with mild-to-moderate paresis in the upper extremity, at least 6 months post-stroke participated. Isometric grip strength was measured with a computerized grip dynamometer and arm strength (isometric shoulder abduction and elbow flexion as well as isokinetic elbow extension and flexion) with an isokinetic dynamometer. Pearson's correlation coefficient was used to determine the association between the muscle strength measurements. RESULTS: There were significant correlations (p < .0001) between grip strength and all arm strength measurements in both the more affected (r = 0.77-0.82) and the less affected upper extremity (r = 0.65-0.82). CONCLUSION: This cross-sectional study showed that grip strength is strongly associated with muscle strength in the arm in persons in the chronic phase after stroke. As grip strength is easy to measure and less time-consuming than arm muscle strength measurements, this implies that grip strength can be a representative measure of muscle weakness of the entire upper extremity in the chronic phase after stroke.

 • 384.
  Ekstrand, Elisabeth
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Brogårdh, Christina
  Lund University Hospital, Skåne University Hospital, Lund, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Department of Health Sciences, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Test-Retest Reliability and Convergent Validity of Three Manual Dexterity Measures in Persons With Chronic Stroke2016Ingår i: PM&R, ISSN 1934-1482, E-ISSN 1934-1563, Vol. 8, nr 10, s. 935-943Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Decreased manual dexterity is common in persons after stroke. Different measures are used to assess manual dexterity, but a lack of knowledge exists about their reliability and how they are related. Objective: To evaluate the test-retest reliability and convergent validity of 3 manual dexterity measures after stroke. Design: A test-retest design. Setting: University Hospital. Participants: Forty-five persons (mean age 65 years) with mild-to-moderate impairments in the upper extremity at least 6 months after stroke. Main Outcome Measures: Manual dexterity was assessed on 2 occasions, 1 week apart using the Box and Block Test (BBT), the Nine-Hole Peg Test (NHPT), and the modified Sollerman Hand Function Test (mSHFT). The reliability of the BBT and NHPT was evaluated with the intraclass correlation coefficient together with systematic and random measurement errors. Reliability of the mSHFT was evaluated with the Kappa coefficient and the Svensson rank-invariant method (percent agreement and systematic and random disagreements). Convergent validity of the total scores was evaluated with the Spearman rank correlation coefficients (rho). Results: The intraclass correlation coefficient for the BBT and the NHPT ranged from 0.83 to 0.99. Significant systematic measurement errors were found for both tests and hands. The Kappa coefficient for the total sum score of the mSHFT was 0.95 for the more affected hand and 0.59 for the less affected hand. One of the 3 items showed systematic disagreements for both hands. The convergent validity (rho) for the more affected hand ranged from 0.41 (BBT versus mSHFT) to -0.68 (NHPT versus mSHFT). Conclusion: The test-retest reliability of the BBT, NHPT and mSHFT was high but all measures showed learning effects. The relationships between the 3 measures indicate that they partly complement one another. The BBT may be preferred for persons with moderate impairments of the upper extremity and the NHPT and the mSHFT for persons with milder impairments. As the mSHFT has the advantage of reflecting activities in daily life it may be a suitable alternative to the NHPT.

 • 385.
  Ekstrand, Elisabeth
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering. Department of Health Sciences, Lund University.
  Brogårdh, Christina
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Test-retest reliability of the life satisfaction questionnaire lisat-11 and association between items in individuals with chronic stroke2018Ingår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 50, nr 8, s. 713-718Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To evaluate the test-retest reliability of the Life Satisfaction Questionnaire (LiSat-11) and the association between items in individuals with chronic stroke. Design: Test-retest design. Subjects: Forty-five individuals (mean age 65 years) with mild to moderate disability at least 6 months post-stroke. Methods: LiSat-11, which includes 1 global item "Life as a whole" and 10 domain-specific items, was rated on 2 occasions, one week apart. Test-retest reliability was evaluated by kappa statistics, the percent agreement (PA) and the Svensson rank-invariant method. The association between items was evaluated with the Spearman's rank correlation coefficient (rho). Results: The kappa coefficients showed good to excellent agreement (0.59-0.97) and the PA <= 1 point was high (> 89%) for all items. According to the Svensson method, a small systematic disagreement was found for "Partner relationship". The other items showed no systematic or random disagreements. All domain-specific items, except one ("Sexual life") were significantly correlated with "Life as a whole" (rhos 0.29-0.80). Conclusion: LiSat-11 is considered reliable and can be recommended for assessing life satisfaction after stroke. The association between items indicates that LiSat-11 measures various aspects that can impact on an individual's life satisfaction.

 • 386.
  Ekstrand, Elisabeth
  et al.
  Department of Health Sciences, Lund University.
  Rylander, L.
  Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University.
  Lexell, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Brogårdh, Christina
  Lund University Hospital, Skåne University Hospital, Lund, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Department of Health Sciences, Lund University, Department of Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.
  Perceived ability to perform daily hand activities after stroke and associated factors: a cross-sectional study2016Ingår i: BMC Neurology, ISSN 1471-2377, E-ISSN 1471-2377, Vol. 16, nr 1, artikel-id 208Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Despite that disability of the upper extremity is common after stroke, there is limited knowledge how it influences self-perceived ability to perform daily hand activities. The aim of this study was to describe which daily hand activities that persons with mild to moderate impairments of the upper extremity after stroke perceive difficult to perform and to evaluate how several potential factors are associated with the self-perceived performance.

  METHODS:

  Seventy-five persons (72 % male) with mild to moderate impairments of the upper extremity after stroke (4 to 116 months) participated. Self-perceived ability to perform daily hand activities was rated with the ABILHAND Questionnaire. The perceived ability to perform daily hand activities and the potentially associated factors (age, gender, social and vocational situation, affected hand, upper extremity pain, spasticity, grip strength, somatosensation of the hand, manual dexterity, perceived participation and life satisfaction) were evaluated by linear regression models.

  RESULTS:

  The activities that were perceived difficult or impossible for a majority of the participants were bimanual tasks that required fine manual dexterity of the more affected hand. The factor that had the strongest association with perceived ability to perform daily hand activities was dexterity (p < 0.001), which together with perceived participation (p = 0.002) explained 48 % of the variance in the final multivariate model.

  CONCLUSION:

  Persons with mild to moderate impairments of the upper extremity after stroke perceive that bimanual activities requiring fine manual dexterity are the most difficult to perform. Dexterity and perceived participation are factors specifically important to consider in the rehabilitation of the upper extremity after stroke in order to improve the ability to use the hands in daily life.

 • 387.
  Ekström, Julia
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fyra veckors träning av djupa nackflexorer i kombination av manuell behandling hos personer med nacksmärta; effekt på motorisk kontroll, smärta och funktion.: Single system experimental design2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Nacksmärta är ett vanligt förekommande besvär och en av de vanligaste orsakerna till att uppsöka en fysioterapeut. Tidigare studier har visat att personer med nacksmärta har en nedsatt motorisk kontroll i de djupa nackflexorerna. Specifik träning av de djupa nackflexorerna har efter sex veckors daglig träning visat sig förbättra motorisk kontroll, minska smärta och förbättra funktionen. Även manuell behandling har visat sig vara en bra behandlingsmetod vid nacksmärta.Syfte: Syftet med denna studie var att utreda effekten på motorisk kontroll, funktion och smärta hos personer med nacksmärta efter bara fyra veckors daglig träning av djupa nackflexorer samt undersöka effekten av kombination av manuell behandling. Metod:Studien utgjordes av ensingle subject experimental design(SSED) där sex deltagare inkluderades. Samtliga deltagare genomgick en baslinjemätning under sex veckor och sedan en interventionsperiod på fyra veckor. De testades en gång/vecka medcraniocervikal flexion test (CCFT) där motorisk kontroll hos djupa nackflexorer mättes samt självskattad smärta och funktion. Inför interventionsperioden randomiserades deltagarna i två grupper med tre deltagare per grupp. Ena gruppen fick förutom daglig hemträning av djupa nackflexorer även manuell behandling en gång/vecka. Hemträningen stegrades successivt. Resultat:Resultatet visade effekt på förbättrad motorisk kontroll i de djupa nackflexorerna med förbättrat utförande av CCFT hos samtliga deltagare. Vad gäller nackens inverkan på funktion visade testen effekt på förbättring hosdeltagare 1 och 4, svag effekt visades hos deltagare 3, 5 och 6 och ingen effekt visades hos deltagare 2.Effekt på minskad smärta kunde ses hos deltagare 1, 2 ,3 och 5 medan ingen effekt kunde ses hos deltagare 4 och 6. Kombinationen av manuell behandling visade ingen skillnad i effekt på motorisk kontroll eller funktion men däremot visade två deltagare i manuell behandlingsgruppen en snabbare minskning av smärtan än hos några andra. Konklusion: Denna studie pekar på att specifikträning av djupa nackflexorer är en bra behandlingsmetod vid långvarig nacksmärta och att effekt av träningen kan påvisas efter endast fyra veckor. Kombination av manuell behandling kan leda till att smärtan avtar snabbare.

 • 388.
  El Shafey, Ahmed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Factors influencing elderly Arabic immigrants continued physical exercising after a period of physiotherapy - a qualitative study2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Äldre patienter har visat sig ha svårigheter att följa en kontinuerlig självständig träning efter en rehabiliteringsperiod. Därför finns det ökat behov av förståelse bland fysioterapeuter om hur man förbereder dessa patienter för att vara självständiga.

  Syftet med studien var att beskriva vilka viktiga faktorer som äldre arabiska immigranter som har genomgått en färdig klinisk fysioterapeutisk behandling och har blivit rekommenderat att träna på egen hand uppfattar som viktiga faktorer för att de ska vara självständiga vid träning.

  Metod: Tio halvstrukturerade intervjuer genomfördes med patienter i åldern 65 år och mer med arabisk bakgrund. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och presenterades i teman och kategorier med illustrerande citat.

  Resultatet visade ett tema "Faktorer som påverkar fortsatt fysisk träning" med fyra kategorier och sexton subkategorier som framkom av analysen. kategorierna var: Individrelaterade faktorer, psykosociala faktorer, fysioterapeutiska faktorer och myndighetsstödande faktorer. Alla dessa faktorer varierade bland deltagarna, men var alla vanliga bland alla deltagare.

  Slutsats: Att hålla sig till fysiska övningar hos äldre arabiska immigranter tycktes vara multifaktoriella. Resultatet av studien visade att informanterna är medvetna om och bekräftar påverkan av de enskildrelaterade faktorer som verkade vara de främsta motivatorerna och hämmarna för dem, såsom: smärta, humör, begränsad inkomst, kyla och brist på disciplin. Resultatet av studien visade likväl att informatörernas syn på träning är positiva. Träningen gav dem dagliga rutiner och känsla av att vara en del av det sociala livet. Stödet från fysioterapeuterna var även motiverande faktor för försätta träning. Majoriteten av informanterna betonade också att de inte kunde fortsätta sin utbildning på grund av bristen på tillgänglighet och överkomliga kostnader för träningsanläggningar som borde vara myndigheternas ansvar. Språkbarriären uttrycktes som en viktig faktor som skulle kunna bidra till missförstånd och därmed inte överensstämma med träning.

 • 389.
  El Shafey, Ahmed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Stay active.: Factors motivating elderly people to stay physically active after physiotherapy2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Despite the known benefits of physical activities in the management of many chronic diseases associated with aging, a majority of elderly patients within primary health care have difficulties reach the daily recommendation of physical activity and risking being inactive after physiotherapy. Therefore, it is important to understand the factors influencing their motivation in order to provide support for them to stay physically active after physiotherapy.

  Aim: To describe the perceived latent motivating factors to stay physically active after physiotherapy among elderly people.

  Method: The Data was collected by open-ended interviews conducted with ten Swedish patients aged 69-88 years and then analyzed using content analysis and interpreted within   a social cognitive theory framework context.[LN1] 

  Results: The results contributed to one theme “Ability to cope with one-self, others and the environment“ combined with three categories. The categories were subjective factors, physical activity-related factors, and environmental factors. The result supports the participants’ characteristics that were partially similar to those in older age population. However, the current study contributed with new knowledge within each category. The outcome of these factors has shown that all participants enjoy high self-efficacy despite the variation in their health conditions. Inner feelings such self-blaming, discouragement and fear of being left out and alone expressed as matter of high relevance to older adults’ motivation, but not often considered within physiotherapy. The results also showed that having others as role models was not as important as having professional support.  Additionally, relevant information, type of sport facilities and physical activities as well as having fixed routines for physical activities influenced their motivation.

  Conclusion: The ability to cope with one-self, others and the environment was the main motivating factor to stay physically active after physiotherapy. This coping ability was influenced by subjective factors, physical activity-related factors and environmental factors.

  Health care professionals should be aware of these motivating factors and use them as a guide to support elderly patients’ motivation to stay physically active.

   [LN1]..within eller from a social cognitive theory framework???

 • 390.
  Elbadawi, Mohammed
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Guar Gum: A Novel Binder for Ceramic ExtrusionIngår i: Ceramics International, ISSN 0272-8842, E-ISSN 1873-3956Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 391.
  Elbadawi, Mohammed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield.
  Meredith, James
  Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield.
  Hopkins, Lynne
  Department of Material Science and Engineering, University of Sheffield.
  Reaney, Ian
  Department of Material Science and Engineering, University of Sheffield.
  Progress in Bioactive Metal and, Ceramic Implants for Load-Bearing Application2016Ingår i: Advanced Techniques in Bone Regeneration / [ed] Alessandro Rozim Zorzi and Joao Batista de Miranda, Croatia: INTECH, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The field of biomaterials is an exuberant and enticing field, attracting interest across a number of scientific disciplines. Synthetic materials such as metals and ceramics have helped civilisation accomplish many feats, and this can also be said for the achievements in orthopaedic applications. Metals and ceramics have achieved success in non-load-bearing applications and attempts are made to translate the accomplishments into weight-bearing applications. For this, a material needs to be porous but with sufficient strength to withstand daily loading; however, both properties are mutually exclusive. The implant must also avoid causing adverse reactions and toxicity and, preferably, bond to the surrounding tissues. Metals such as stainless steels and chromium-cobalt alloys have been used due to their excellent mechanical properties that can withstand daily activities, but retrospective studies have alluded to the possibilities of significant adverse reaction when implanted within the human body, caused by the elution of metal ions. Lessons from metals have also demonstrated that materials with significantly higher mechanical properties will not necessarily enhance the longevity of the implant—such is the complexity of the human body. Ceramics, on the other hand, exhibit excellent biocompatibility, but their mechanical properties are a significant hindrance for load-bearing use. Thus, the chapter herein provides a select overview of contemporary research undertaken to address the aforementioned drawbacks for both metals and ceramics. Furthermore, the chapter includes a section of how metals and ceramics can be combined in a multi-material approach to bring together their respective properties to achieve a desirable characteristics.

 • 392.
  Elbadawi, Mohammed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Meredith, James
  Mosalagae, Mosalagae
  Reaney, Ian M
  Porous hydroxyapatite scaffolds fabricated from nano-sized powder via honeycomb extrusion2017Ingår i: Advanced Materials Letters, ISSN 0976-3961, E-ISSN 0976-397X, Vol. 8, nr 4, s. 377-385Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, we have developed hydroxyapatite (HA) scaffolds for synthetic bone graft from nano-sized HA particles using ceramic extrusion. We also demonstrate that these HA scaffolds show enhanced compressive strength (29.4 MPa), whilst possessing large pore sizes (> 600 µm) that are suitable for bone grafting. The extrusion process involved forming a ceramic paste by mixing the HA powder with a binder and distilled water. The ceramic paste was then fabricated using a ram extruder that was fitted with a honeycomb die to impart large, structured pores. Several green bodies were extruded and then subjected to the same drying and thermal debinding treatment. The samples underwent three different sintering temperatures and two varied dwell times, in order to determine the optimum sintering parameters. The scaffolds were then analysed for their chemical, physical, mechanical and biological properties to elucidate the effects of the sintering parameters on extruded HA scaffolds. The results revealed that the nano-sized particles exhibited a high sinterability, and XRD analysis showed phase purity until 1300 oC. At 1300 oC, trace amounts of phase impurities were detected, however, scaffolds sintered at this temperature exhibited the highest mean compressive strength. The findings demonstrated that traces of phase impurities were not detrimental to the scaffold’s compressive strength. In addition, scanning electron microscopy and density measurements revealed a highly densified solid phase was attained.

 • 393.
  Elbadawi, Mohammed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap.
  Mosalagae, Mosalagae
  Goodall, Russell
  Tape casting and lost carbonate sintering processes for production of heat sinks for portable electronics2017Ingår i: Advanced Materials Letters, ISSN 0976-3961, E-ISSN 0976-397X, Vol. 8, nr 7, s. 807-812Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Porous copper was fabricated by means of a powder metallurgy process applied to tape casting. Lost Carbonate Sintering (LCS) was employed to control porosity within the component during processing. The weight ratio of the potassium carbonate introduced into the matrix ranged from 30-40 wt%. Additives such as; plasticizers, binders, dispersant and solvents were utilized to control the properties throughout the processes and ease fabrication. The component was debinded and sintered at 400 °C and 900 °C respectively, under vacuum. The potassium carbonate was removed from the sintered component via dissolution in water. By using X-ray Florescence (XRF) and Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS) techniques, the effectiveness of the dissolution route at removing the space holder was investigated. The results shows that porous copper produced in this way has porosity ranging from 75-85 % and pore size from 500-766 mm. The component produced has thickness ranging from 1300 -1800 mm.

 • 394.
  Elbadawi, Mohammed
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap. Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom.
  Wally, Zena J.
  Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Sheffield, UK.
  Reaney, Ian
  Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Sheffield, UK.
  Porous Hydroxyapatite-Bioactive Glass Hybrid Scaffolds Fabricated via Ceramic Honeycomb Extrusion2018Ingår i: Journal of The American Ceramic Society, ISSN 0002-7820, E-ISSN 1551-2916, Vol. 101, nr 8, s. 3541-3556Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The successful fabrication of hydroxyapatite-bioactive glass scaffolds using honeycomb extrusion is presented herein. Hydroxyapatite was combined with either 10 wt% stoichiometric Bioglass® (BG1), calcium-excess Bioglass® (BG2) or canasite (CAN). For all composite materials, glass-induced partial phase transformation of the HA into the mechanically weaker β-tricalcium phosphate (TCP) occurred but XRD data demonstrated that BG2 exhibited a lower volume fraction of TCP than BG1. Consequently, the maximum compressive strength observed for BG1 and BG2 were 30.3 ± 3.9 and 56.7 ± 6.9 MPa, respectively, for specimens sintered at 1300 °C. CAN scaffolds, in contrast, collapsed when handled when sintered below 1300 °C, and thus failed. The microstructure illustrated a morphology similar to that of BG1 sintered at 1200 °C, and hence a comparable compressive strength (11.4 ± 3.1 MPa). The results highlight the great potential offered by honeycomb extrusion for fabricating high-strength porous scaffolds. The compressive strengths exceed that of commercial scaffolds, and biological tests revealed an increase in cell viability over seven days for all hybrid scaffolds. Thus it is expected that the incorporation of 10 wt% bioactive glass will provide the added advantage of enhanced bioactivity in concert with improved mechanical stability.

 • 395.
  Elcar, Camilla
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Olsson, Kristin
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bilder av belastad ländrygg i öppen magnetresonanstomograf: en allmän litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Slutna cylinderformade MRT-kameror ger bilder av patienten i liggande position men studier visar att ländryggen beter sig annorlunda under den belastning som en sittande eller stående position innebär. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om diagnostik av ländrygg med hjälp av öppen MRT-kamera som tillåter belastade bilder i viktbärande position. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, med 16 inkluderade vetenskapliga artiklar. Resultat: Belastning såväl som extension av ländryggen kan påverka flertalet av ländryggens strukturer. Vid belastade bilder upptäcktes fler fall av spinal stenos, spondylolistes, nervkompression och facettcystor. Flertalet studier visade dock på mer smärta vid bildtagning i belastad position. Slutsats: Belastade bilder kan vara mer fördelaktigt än icke-belastade för att upptäcka patologi, samtidigt som extension och flexion är viktiga faktorer anatomiskt vid diagnostisering av ländryggssmärta. 

 • 396.
  Elf, Marie
  et al.
  School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Nordmark, Sofi
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Omvårdnad.
  Lyhagen, Johan
  Department of Statistics, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Finch, Tracy
  Department of Nursing, Midwifery & Health, Faculty of Health & Life Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK. .
  Åberg, Anna Christina
  School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  The Swedish version of the Normalization Process Theory Measure S-NoMAD: translation, adaptation, and pilot testing2018Ingår i: Implementation Science, ISSN 1748-5908, E-ISSN 1748-5908, Vol. 13, nr 1, artikel-id 146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  The original British instrument the Normalization Process Theory Measure (NoMAD) is based on the four core constructs of the Normalization Process Theory: Coherence, Cognitive Participation, Collective Action, and Reflexive Monitoring. They represent ways of thinking about implementation and are focused on how interventions can become part of everyday practice.

  Aim

  To translate and adapt the original NoMAD into the Swedish version S-NoMAD and to evaluate its psychometric properties based on a pilot test in a health care context including in-hospital, primary, and community care contexts.

  Methods

  A systematic approach with a four-step process was utilized, including forward and backward translation and expert reviews for the test and improvement of content validity of the S-NoMAD in different stages of development. The final S-NoMAD version was then used for process evaluation in a pilot study aimed at the implementation of a new working method for individualized care planning. The pilot was executed in two hospitals, four health care centres, and two municipalities in a region in northern Sweden. The S-NoMAD pilot results were analysed for validity using confirmatory factor analysis, i.e. a one-factor model fitted for each of the four constructs of the S-NoMAD. Cronbach’s alpha was used to ascertain the internal consistency reliability.

  Results

  In the pilot, S-NoMAD data were collected from 144 individuals who were different health care professionals or managers. The initial factor analysis model showed good fit for two of the constructs (Coherence and Cognitive Participation) and unsatisfactory fit for the remaining two (Collective Action and Reflexive Monitoring) based on three items. Deleting those items from the model yielded a good fit and good internal consistency (alphas between 0.78 and 0.83). However, the estimation of correlations between the factors showed that the factor Reflexive Monitoring was highly correlated (around 0.9) with the factors Coherence and Collective Action.

  Conclusions

  The results show initial satisfactory psychometric properties for the translation and first validation of the S-NoMAD. However, development of a highly valid and reliable instrument is an iterative process, requiring more extensive validation in various settings and populations. Thus, in order to establish the validity and reliability of the S-NoMAD, additional psychometric testing is needed.

 • 397.
  Eliasson, Karolin
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Sörensen, Lena
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Självskattad aktivitetsbalans och arbetsrelaterad stress: hos universitetslärare2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva skattad förekomst av arbetsrelaterad stress och aktivitetsbalans hos universitetslärare. Metod: Uppsatsen hade en kvantitativ ansats och baserades på insamlat datamaterial från en enkätundersökning med självskattningsinstrumenten Work Stress Questionnaire (WSQ) och Occupational Balance Questionnaire (OBQ). Undersökningsgruppen var ett totalurval av all undervisande personal vid en institution på ett universitet i Sverige och totalt svarade 41 universitetslärare. Data analyserades explorativt och presenterades med deskriptiv statistik. Resultat: Deltagarna i studien skattade generellt en låg förekomst av arbetsrelaterad stress (utifrån WSQ) samt låg grad av aktivitetsbalans (utifrån OBQ). Vidare visade resultaten, gällande relation mellan arbetsrelaterad stress och aktivitetsbalans, att deltagare som skattat låg grad av aktivitetsbalans även skattat högre förekomst av arbetsrelaterad stress. Slutsats: Studien visade att deltagare som skattat en lägre aktivitetsbalans även skattat högre arbetsrelaterad stress inom kategorierna Konflikt mellan arbete och fritid, Upplevd stress pga. otydlig organisation och konflikter samt Upplevd stress pga. höga egna krav och engagemang vilket eventuellt indikerar att det kan finnas ett samband mellan låg aktivitetsbalans och hög arbetsrelaterad stress.

   

 • 398.
  Elinge, Eva
  et al.
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå university.
  Nyberg, Lars
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Cognitive impairment and hip fracture2003Ingår i: International Journal of Therapy and Rehabilitation, ISSN 1741-1645, E-ISSN 1759-779X, Vol. 10, nr 6, s. 285-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 399.
  Ellinor, Nyström
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi?: En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva norska fysioterapeuters erfarenheter av hur de praktiserar norsk psykomotorisk fysioterapi. Metod: Kvalitativa intervjuer med öppna frågor utfördes på tre norska fysioterapeuter med psykomotorisk utbildning för att samla in datan. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: Grundläggande behandling, Ingripande behandling och Vidmakthålla resultaten. Resultat: Det framkom i resultatet att behandlingen är en process i tre steg som startar med att patienterna ska öka sitt kroppsmedvetande och förbättra kontakten med kroppen och resurser, vilket lägger grunden för behandlingen. Där efter så går behandlingen vidare till att behandla problemet som patienten söker för som oftast sker med en kroppsomställning och övning i att lyssna på och utrycka kroppen samt sätta gränser. Till sist så går behandlingen in på att vidmakthålla de erövrade resultaten genom att göra patienterna starkare i sig själva så att de inte faller tillbaka i gammalt mönster. Konklusion: Behandlingen innehåller olika övningar och moment som utformas utifrån den individuella patienten med målet att öka patientens kontakt med sina egna resurser och förståelse för sig själv. Behandlingsupplägget styrs av dialogen mellan patient och fysioterapeut där fysioterapeuten har en viktig roll för att patienten ska uppnå det eftertraktade resultatet.

 • 400.
  Emilsson, Cajsa
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Andersson, Jessica
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Hälsa och rehabilitering.
  Fysioterapeutens upplevelser och erfarenheter av att rehabilitera kvinnor som drabbats av inkontinensbesvär postpartum2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inkontinensbesvär är ett vanligt problem bland den svenska befolkningen och upp till 60% av alla vuxna kvinnor löper risk att drabbas av inkontinens någon gång under livet. Graviditet och förlossning är riskfaktorer för att få en försvagning och/eller skada av bäckenbotten. Omkring 50% av alla kvinnor förlorar någon funktion i bäckenbotten till följd av förlossning, vilket kan leda till urininkontinens. Bäckenbottenträning är den vanligaste fysioterapeutiska behandlingsinsatsen för stressinkontinens och rekommenderas även för andra typer av urininkontinens. Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av att arbeta med kvinnor som drabbats av inkontinensbesvär postpartum. Metod: Studiens deltagare är färdigutbildade fysioterapeuter, som efter grundutbildning vidareutbildat sig inom området kvinnors hälsa. En kvalitativ ansats har valts för att besvara studiens syfte och den kvalitativa innehållsanalysen har utförts utifrån Granheim och Lundman. Resultat: Resultatet i denna studie visar hur viktigt det personliga mötet är vid rehabiliteringen av kvinnor som postpartum drabbats av inkontinensbesvär. Samtliga informanter upplever att fysioterapi har stor betydelse vid inkontinensbesvär postpartum och önskar att vårdkedjan utvecklas så att den skapar bättre förutsättningar för att arbeta med dessa kvinnor. Konklusion: För att fysioterapeuten ska få möjlighet att bemöta dessa kvinnor på bästa sätt finns det olika aspekter som behöver ses över för att möjliggöra för de fysioterapeuter som har ett intresse av att arbeta med rehabiliteringen av inkontinensbesvär postpartum. Den goda kunskapen som fysioterapeuten besitter bör tas tillvara på och involveras som en viktig resurs i mödravården.

567891011 351 - 400 av 2391
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf