Change search
Refine search result
6789 401 - 415 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Tuolja, Erik Nilas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Vad innebär specialitetsprincipen idag?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 402.
  Uusihannu, Gustav
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Judikalisering: - en utredning om maktförskjutning från politik till juridik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har behandlat fenomenet att den politiska makten förskjuts från riksdag och regering till domstolar. Det begrepp som används för att beskriva denna företeelse är judikalisering. I uppsatsen exemplifieras hur lagprövningsrätten ser ut i Sverige, Tyskland och USA. I uppsatsen konstateras att judikaliseringen är en påtaglig trend i vår tid och att juristernas makt ökar i förhållande till politiska institutioners. Drivkrafter till judikaliseringen är exempelvis europeiseringen, globaliseringen och en framväxande rättighetspolitik. Möjliga konsekvenser av judikaliseringen är att rätten riskerar att bli mer ojämlik, att ansvarsfördelningen mellan politik och juridik uppfattas som mer otydlig samt att det uppstår ett demokratiunderskott. I uppsatsen beskrivs också judikaliseringens utveckling i Sverige från införandet av regeringsformen 1974 till grundlagsförändringarna 2010.

 • 403.
  Uvén, Elina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Kostet, Josefina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Tvångsvårdslagstiftningens utveckling: Från 1902 års barnavårdslagstiftning till 1990 års LVU2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 404.
  Vallgren, Anna
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Faderskapspresumtion – utifrån vems perspektiv?: Syftet med lagstiftningen och dess rättsliga implikationer och komplikationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I svensk rätt regleras idag bestämmelser om faderskap i Föräldrabalken (1949:381). Av 1 kap. framkommer det att fastställandet av faderskap sker på olika sätt beroende på om modern är gift respektive ogift vid barnets födelse. Några särskilda åtgärder behöver inte vidtas om modern är gift för att fastställa faderskapet, utan då presumeras – antas – den äkta mannen vara barnets far. Denna bestämmelse har sitt ursprung i principen pater est quem nuptiae demonstrant vilket är latin för ”fader är den som giftermålet utpekar” och uttrycks i 1 kap 1 § FB. Eftersom det genom lagstiftning år 2009 blev möjligt i svensk rätt med samkönade äktenskap har det ansetts vara nödvändigt att betona att presumtionen om faderskap endast gäller om modern är gift med en man vid barnets födelse. Presumtionen är alltså inte tillämplig när båda makarna är kvinnor. Den är inte heller tillämplig i samboförhållanden, oavsett om dessa är olik- eller samkönande. I dessa fall fastställs idag faderskap eller föräldraskap på annat sätt. Syftet med faderskapspresumtionen, pater est-regeln, har varit att undvika faderskapstvister och på så sätt även stärka familjebanden. Fram till år 1969 hade presumtionen ett samband med arvsrätten eftersom man skilde på barn som var födda inom respektive utom äktenskapet. Trots att den arvsrättsliga skillnaden mellan barn som var födda inom respektive utom äktenskap togs bort valde riksdagen ändå att behålla pater est-regeln som ett sätt att fastställa faderskap. Denna uppsats har till syfte att redogöra för hur faderskapspresumtionen fungerar i dagens samhälle och på vilka rättsliga grunder som domstolar under 1990-talet och, framför allt, 2000-talet dömt i ett antal fall som direkt eller indirekt rör faderskap. Analysen av de svenska rättsfallen visar att faderskapspresumtionen fungerar problemfritt när maken till en gift kvinna genetiskt är far till det barn som hustrun föder och accepterar rollen som rättslig far. Faderspresumtionen medför problem vid skilsmässa eller omgifte före barnets födelse och den genetiska fadern automatiskt förlorar sin ställning som barnets rättslige far. Presumtionen kan också innebära juridiska problem vid könskorrigeringar, surrogatmödraskap, insemination och individers önskemål om faderskapsutredningar. Tillägg och förändringar i lagstiftningen har anpassats till samhälleliga förändringar, men rättsfallen belyser att bedömningarna sker på olika grunder, såsom barnets bästa, samhällets behov och respekt för den vuxna individens integritet.

 • 405.
  van Doorn-Hoekveld, Willemijn J.
  et al.
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law.
  Goytia, Susana
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Suykens, Cathy
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  Homewood, Stephen
  Flood Hazard Research Centre, Middlesex University London.
  Thuillier, Thomas
  University François-Rabelais of Tours.
  Manson, Corinne
  University François-Rabelais of Tours.
  Chmielewski, Piotr J.
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences.
  Matczak, Piotr
  Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences; Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University.
  van Rijswick, Marleen
  Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University School of Law.
  Distributional effects of flood risk management: a cross-country comparison of preflood compensation2016In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, no 4, article id 26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We seek to examine the manner in which either the EU member states of France, the Netherlands, Poland, and Sweden or parts of them, such as the country of England in the UK or the Flemish Region in Belgium, deal with the distributional effects of the flood risk management strategies prevention, defense, and mitigation. Measures carried out in each of these strategies can cause preflood harm, as in the devaluation of property or loss of income. However, different member states and authorities address this harm in different ways. A descriptive overview of the different compensation regimes in the field of flood risk management is followed by an analysis of these differences and an explanation of what may cause them, such as the geographical differences that lead to differences in the way that they interfere with private rights and the dominant legal principles that underlie compensation regimes. An elaborated compensation regime could lead to more equitable and legitimate flood risk management because the burdens are fairly spread and all interests—including those of injured parties—are considered in the decision-making process. Our aim is to stimulate the hardly existent discussion on the financial harm that is caused by measures to prevent floods (preflood), in addition to the already existing discussion on the ex post flood distributional effects.

 • 406.
  Vestin, Julia
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sexuella trakasserier på arbetsplatsen: Regleringen och aktörernas skyldigheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt diskrimineringslagen (2008:567) räknas sexuella trakasserier som en typ av diskriminering och enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) räknas sexuella trakasserier som en form av kränkande särbehandling. Arbetets huvudsyfte har varit att redogöra för hur regleringen ser ut kring skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet. I syftet ingår det att klargöra regleringen gällande sexuella trakasserier för den som utsätter någon annan. Rättspraxis har visat att sexuella trakasserier kan utgöra grund för uppsägning. Studien har utgått från den traditionella rättsdogmatiska metoden där lag, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin studerats för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Arbetet har visat att sexuella trakasserier är uppbyggda kring uttrycken missgynnande, oönskat, insikt och av sexuell natur. Ett delsyfte med uppsatsen har varit att analysera arbetsgivarens aktiva arbete och förebyggande arbete mot sexuella trakasserier samt andra aktörers skyldigheter. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren utrednings- och åtgärdsskyldighet vid kännedom om sexuella trakasserier. Andra aktörer som skyddsombud, diskrimineringsombudsmannen, arbetsmiljöverket och fackförbunden är också skyldiga att vidta åtgärder mot sexuella trakasserier.

 • 407.
  Westerlund, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  A sustainable criminal law - criminal law for sustainability2008In: Sustainable development in international and national law, Groningen, 2008, p. 503-519Chapter in book (Other academic)
 • 408.
  Westerlund, Magnus
  et al.
  Arcada University of Applied Sciences.
  Enkvist, Joachim
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Platform Privacy: The Missing Piece of Data Protection Legislation2016In: JIPITEC: Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, ISSN 2190-3387, Vol. 7, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  After years of deliberation, the EU commission sped up the reform process of a common EU digital policy considerably in 2015 by launching the EU digital single market strategy. In particular, two core initiatives of the strategy were agreed upon: General Data Protection Regulation and the Network and Information Security (NIS) Directive law texts. A new initiative was additionally launched addressing the role of online platforms. This paper focuses on the platform privacy rationale behind the data protection legislation, primarily based on the proposal for a new EU wide General Data Protection Regulation. We analyse the legislation rationale from an Information System perspective to understand the role user data plays in creating platforms that we identify as “processing silos”. Generative digital infrastructure theories are used to explain the innovative mechanisms that are thought to govern the notion of digitalization and successful business models that are affected by digitalization. We foresee continued judicial data protection challenges with the now proposed Regulation as the adoption of the “Internet of Things” continues. The findings of this paper illustrate that many of the existing issues can be addressed through legislation from a platform perspective. We conclude by proposing three modifications to the governing rationale, which would not only improve platform privacy for the data subject, but also entrepreneurial efforts in developing intelligent service platforms. The first modification is aimed at improving service differentiation on platforms by lessening the ability of incumbent global actors to lock-in the user base to their service/platform. The second modification posits limiting the current unwanted tracking ability of syndicates, by separation of authentication and data store services from any processing entity. Thirdly, we propose a change in terms of how security and data protection policies are reviewed, suggesting a third party auditing procedure.

 • 409.
  Will, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Felansvar vid fastighetsöverlåtelse: en utredning av säljarens upplysningsplikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 410.
  Will, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Trade in services related to the environment: - Key to poverty eradication and sustainable development?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main goal of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development is to eradicate poverty. The purpose of this essay is to analyse if trade in environmental services can contribute in the pursuit of this goal. In order to achieve this, a traditional legal analysis has been conducted. An examine of legal material, such as literature and regulations within the World Trade Organization (WTO), indicates that sustained, inclusive and sustainable economic growth is fundamental for prosperity. International trade in environmental services can be an important enabler in this issue, since such trade offers potential benefits in terms of technology development, management expertise and employment opportunities. Regarding the assessment and regulation in the area of trade in services, the WTO plays a key role, mainly due to the General Agreement on Trade in Services (GATS), which contains the only set of multilateral rules managing such trade internationally. This essay suggests that integrating developing countries into the trading system is essential in this context, as it creates opportunities for sustainable economic growth, for instance by increasing access to new markets for environmental services provided by these countries. International trade in environmental services is thus an engine for economic growth and poverty eradication, and contributes to the achievement of the sustainable development goals.

 • 411.
  Zorn, Linnéa
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Rättssäkerhet i sociala barnavårdsutredningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 412.
  Åberg, Linda
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Inkorporeringen av Barnkonventionen: -En present utan innehåll?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Regeringen har varit tydlig med att barnkonventionen ska inkorporeras för att det på så sätt tydliggörs att barn är ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad inkorporeringen kommer att betyda för barn och deras rättigheter samt vad det tredje tilläggsprotokoll skulle kunna innebära för barns klagorätt. Protokollet ger barn rätt att till barnrättskommittén inlämna klagomål om de har fått sina rättigheter kränkta enligt barnkonventionen och de tillhörande fakultativa protokollen. För att uppnå syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Resultatet av studien visar tydligt att vid inkorporeringen av barnkonventionen så kommer konventionen att erhålla status av vanlig lag, utan det förstärkta skydd som Europakonventionen har. Med tanke på att speciallag går före allmänt hållen lag kommer troligen annan lag i många fall ha företräde framför barnkonventionens mer allmänt hållna artiklar. Inkorporeringen av barnkonventionen innebär också att barn kommer att sakna klagorätt och domstolar kommer att sakna en direkt skyldighet att använda sig av barnkonventionens artiklar. Inkorporeringen innebär därför en ”icke-rättighetslag”, då barn får sina rättigheter inskränkta till följd av beslut som är fattade av vuxna.

 • 413.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Miljöbalken och hushållen2008Report (Other academic)
 • 414.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skogsavverkningsrätt2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  An analysis from civil law point of view with special reference on one hand to the parties´ rights and obligations and on the other hand to the treatment of cer-tain third party conflicts. An agreement between a landowner and another subject of law meaning that the latter is entitled to fell trees on the landowner’s property is according to Swedish law regarded as right to use the property, a usufruct. The Swedish Real Estate Law, however, does not pay much attention to the question of the parties’ rights and obligations regarding this kind of usufruct. Since this kind of agreement has also got important similarities with purchase, it has in Swedish legal writing been a common point that the Swedish Sale of Goods Act ought to be, either directly or analogically, applicable at least as long as the question concerns the parties rights and obligations. The dissertation examines some of several unclear or uncertain questions concerning the parties´ rights and obligations and especially such questions that from a practical point of view seem to be of interest in the line of business. A few examples of questions of this kind that are discussed are if and when the risk is handed over to the feller, if the feller has to pay compensation even if the felling has not been carried out, if the feller is entitled to make claims against the landowner if there is faults or shortage or the land-owner’s corresponding possibilities if the feller breaches the contract. In this connection special questions concerning the forming of standard contracts in this field are observed. The dissertation also deals with different kinds of third party conflicts concerning rights to fell trees. In this case there is no doubt that the rules of the Real Property Code are applicable, but the special circumstances seem to make the application troublesome, especially when the conflict primarily has reference to the ownership of the timber in-stead of the right to use the property. Such conflicts where the creditors of the feller or the landowner are involved are also examined. The main purpose is to find appropriate answers to the different questions according to Swedish law, but the answers are often uncertain. In several questions the relevant ju-ridical sources are not admitting certain conclusions. These difficulties have more or less enforced an approach to the subject characterised by recommendations and sugges-tions de lege ferenda.

 • 415.
  Nysten-Haarala, Soili
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Tysiachniouk, Maria
  Center for Independent Social Research. St. Petersburg.
  Forest Policy and Economics Special Issue: Trust in forest Industry Relations in Russia2013In: Forest Policy and Economics, ISSN 1389-9341, E-ISSN 1872-7050, Vol. 31, p. 1-2Article in journal (Refereed)
6789 401 - 415 of 415
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf