Change search
Refine search result
12 51 - 89 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Johansson, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Bergvall-Kåreborn, Birgitta
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Computer Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Grane, Camilla
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wykowska, Agnieszka
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Work and Organization in a Digital Industrial Context2017In: Management Revue, ISSN 0935-9915, E-ISSN 1861-9908, Vol. 28, no 3, p. 281-297Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are clear signs that digitalization attempts such as Industry 4.0 will becomemore apparent in workplaces. This development requires reflections and considerationsso we do not create more problems than we solve. In our paper, we have raisedseveral questions related to the Industry 4.0 that need answers: Is Industry 4.0 a discourse,an organizational model, or just technology? Does the requirement for flexibilitycall for a new labour market? How will Industry 4.0 affect competence andskill requirements? Will Industry 4.0 encourage a new gender order? Will Industry4.0 take over dangerous routine work or will old work environmental problems appearin new contexts and for other groups of workers? Can we rely on robots aswork mates or will they spy on us and report to management? Based on our analysis,we addressed four knowledge gaps that need more research in relation to thedigitalization of work: The relationship between new technology, working conditions,qualifications, identity, and gender; the future of the workers' collective;crowdsourcing in an industrial context; and human-machine interaction with a focuson integrity issues.

 • 52.
  Johansson, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Samarbetsformer i arbetslivet1998Report (Other academic)
 • 53.
  Johansson, Kristina
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Job Rotation Meets Gendered and Routine Work in Swedish Supermarkets2015In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 23, no 2, p. 109-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish food retail trade employers are required to counteract the strain of checkout work through job rotation. As checkout work tends to be seen as a “women's job”, this makes the industry a potentially interesting site for negotiations within gendered organizations. Based on interviews with nine food retail trade managers, this study investigates how job rotation is incorporated into specific work organization models, focusing on the implications of work requirements, organizational divisions along the lines of gender, and the visibility of gender patterns in the managers' descriptions. Three different models of job rotation were distinguished analytically: limited, partial, and extended, differentiated by the extent to which job rotation was used. While these different models had specific effects on gender patterns of working within the stores, these effects seemed accidental rather than conscious, which corresponds with the managers' more general tendency to make gender into an organizational non-issue. Job rotation was also found to be enabled not by training but by the standardization of work tasks, suggesting that job rotation supports rather than challenges the general de-skilling affecting the industry.

 • 54.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Att vara man väger tyngre: en studie om karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvinnor är klart underrepresenterade på högre positioner inom akademin, vilket resulterat i att Sveriges universitet har fått i uppdrag av riksdag och regering att öka andelen kvinnliga professorer. Till följd av detta driver Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) ett nationellt chefs- och ledarförsörjnings program, IDAS. Det är en arbetsmodell där varje bokstav i namnet står för ett steg i arbetet för att få fler kvinnor på ledande positioner, Identification, Development, Advancement och Support. Det nationella chefs- och ledarförsörjningsprojekt har mynnat ut i ett antal olika lokala aktiviteter för att främja jämställdhet och denna kartläggning av karriärstrukturer är ett delprojekt inom det lokala IDAS vid Luleå tekniska universitet. Kartläggningen baseras på tjugo personliga djupintervjuer med doktorander och lärare vid universitetet. Syftet med kartläggningen är att öka förståelsen för upplevelsen av karriärmöjligheter vid Ltu, samt hur möjligheter för och hinder mot en karriär uppfattas. Resultatet av studien pekar på strukturella könsskillnader och det framkommer bland annat att män väger tyngre i karriärstrukturen, vid Luleå tekniska universitet. Utifrån det empiriska materialet presentera förslag på förändringsåtgärder för att uppnå en gynnsammare karriärstruktur.

 • 55.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Karriär och kön: uppföljningsstudie av lektorers karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar lektorers karriärutveckling vid Luleå tekniska universitet (Ltu). Det är en uppföljning av en tidigare studie av karriärstrukturer vid universitetet, som baserades på tjugo djupintervjuer med doktorander och lärare, där såväl adjunkter, lektorer och professorer finns representerade. Den tidigare studien syftade till att öka förståelsen för doktoranders och lärares upplevelse av karriärstrukturen, samt deras möjligheter och hinder att avancera vid universitetet. Studiens resultat visar att möjligheter och hinder upplevs variera beroende på kön och att män uppfattas väga tyngre än kvinnor i karriärstrukturen vid Ltu. I denna uppföljningsstudie kompletteras det tidigare empiriska materialet med tolv djupintervjuer med lektorer (6 kvinnor, 6 män). Syftet är att undersöka hur lektorer uppfattar karriärutveckling vid Ltu, samt vilka möjligheter och hinder de upplever påverka deras fortsatta karriär. Båda dessa studier har initierats och finansierats av Luleå tekniska universitet inom ramen för IDAS lokala jämställdhetsarbete. Målsättningen med arbetet inom IDAS är att öka andelen kvinnor på ledande positioner, eftersom kvinnor är tydligt underrepresenterade på dessa positioner vid universitetet. Resultatet av denna uppföljningsstudie visar att lektorer, både kvinnor och män, uppfattar bristen på tid för att forska som ett påtagligt karriärhinder. En bidragande orsak till detta anses vara splittrade arbetsuppgifter, som medför att det är svårt att finna sammanhängande tid för forskning och meritering. Studien visar även att lektorer anser att det råder olika förutsättningar för karriärutveckling beroende på faktorer som fakultetstillhörighet, verksamhetsområde och kön. Skillnader mellan teknisk och filosofisk fakultet lyfts fram, till fördel för teknisk fakultet. Universitetets tekniska profilering upplevs främja karriären för individer som är verksamma inom universitetets prioriterade områden, medan de som inte passar in i den tekniska profilen upplever att de hindras i sin fortsatta karriärutveckling. Utifrån intervjuberättelserna kan vi dra slutsatsen att karriärutveckling är könsmärkt, där kön kan vara såväl en främjande som hindrande faktor för fortsatt karriärutveckling. Både kvinnor och män menar att såväl negativ som positiv särbehandling förekommer vid universitetet och att denna särbehandling ibland kan härledas till kön. Universitetets strategiska satsning på kompetensutveckling för underrepresenterat kön är ett exempel på en faktor som är relaterad till kön och kan påverka karriärutvecklingen. Andra faktorer som kommer fram är att män i högre grad har forskningsfokus, som innebär bättre möjligheter till karriärutveckling, till skillnad från kvinnor som ofta har undervisningsfokus, som inte värderas lika högt i meriteringssammanhang. En annan faktor som upplevs påverka möjligheterna att avancera karriärmässigt är ansvarsfördelningen i hemmet. Både kvinnor och män menar att kvinnor ofta har huvudansvaret för arbete i hemmet och barn och ett flertal kvinnor med små barn uppger att de arbetar deltid, medan samtliga män, oavsett om de har små barn eller inte, arbetar heltid. Detta kan i sin tur till viss del förklara könsrelaterade löneskillnader, till mäns fördel. I övrigt visar studien att kvinnor uppfattas ha ett sämre nätverk jämfört med män, vilket kan påverka i både rekryterings- och befordringssammanhang.

 • 56.
  Källhammer, Eva
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Varför väger män tyngre i den akademiska karriärstrukturen?2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln utgår från resultatet av en kartäggning av karriärstrukturer vid Luleå tekniska universitet, baserad på tjugo intervjuer med doktorander och universitetslärare. Kartläggningen visar att män upplevs vägar tyngre i den akademiska karriärstrukturen, att kvinnor upplever strukturella hinder exempelvis i rekryterngssammanhang, samt får mindre forskningsanslag och färre tjänster på höga positioner än män. Karriärstrukturen upplevs gynna män som är överrepresenterade på ledande positioner, vilket är speciellt tydligt bland professorer inom akademin. Redan på 70-talet fokuserade Kanter (1977) på strukturella förhållanden inom organisationer och hur dessa kan ses som möjligheter eller hinder. Hon utgår från en strukturmodell baserad på tre strukturella förklaringar kopplade till möjligheter, makt och antalsfördelning. I artikeln testas om Kanters teori kan användas som förklaringsmodell inom en akademisk kontext, för att förklara varför män väger tyngre i karriärstrukturen.

 • 57.
  Lindberg, Malin
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Maria
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Projekt: Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Luleå tekniska universitet driver projektet i syfte att hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer i nära samarbete mellan universitetets genusforskare och två av skogsbrukets organisationer: Sveaskog och Skogstekniska klustret. Finansiär: VINNOVA

 • 58.
  Marchesoni, Maria Andersson
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Axelsson, Karin
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Lindberg, Inger
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.
  Going from “paper and pen” to ICT systems: Perspectives on managing the change process2017In: Informatics for Health and Social Care, ISSN 1753-8157, E-ISSN 1753-8165, Vol. 42, no 2, p. 109-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Lack of participation from staff when developing information and communication technologies (ICT) has been shown to lead to negative consequences and might be one explanation for failure. Management during development processes has rarely been empirically studied, especially when introducing ICT systems in a municipality context. Objective: To describe and interpret experiences of the management during change processes where ICT was introduced among staff and managers in elderly care. Design: A qualitative interpretive method was chosen for this study and content analysis for analyzing the interviews. Results: “Clear focus–unclear process” demonstrated that focus on ICT solutions was clear but the process of introducing the ICT was not. “First-line managers receiving a system of support” gave a picture of the first-line manager as not playing an active part in the projects. First-line managers and staff described “Low power to influence” when realizing that for some reasons, they had not contributed in the change projects. “Low confirmation” represented the previous and present feelings of staff not being listened to. Lastly, “Reciprocal understanding” pictures how first-line managers and staff, although having some expectations on each other, understood each other’s positions. Conclusions: Empowerment could be useful in creating an organization where critical awareness and reflection over daily practice becomes a routine.

 • 59.
  Melander-Wikman, Anita
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Patient empowerment in rehabilitation: "somebody told me to get rehabilitated"2006In: Advances in Physiotherapy, ISSN 1403-8196, E-ISSN 1651-1948, Vol. 8, no 1, p. 23-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within healthcare, there is a growing interest in patient influence and participation. The aim of this study is to describe patients' experience of participation in and influence on rehabilitation with the focus on physiotherapy. Interviews with patients from three different primary healthcare centres were conducted. The result indicated low patient participation in and influence on the rehabilitation process within the hospital. The informants trusted the competence of the caregivers and tried to be as compliant as possible. Their experiences were that training must be supported and followed up. Information about rights was requested. The informants felt that they were listened to and confirmed by the physiotherapists. The positive attitude was combined with low demands and a great feeling of gratitude as a matter of course. Using information and support from the physiotherapist, together with friends and next of kin, the informants had learned to cope with the new situation. In this paper, these results are understood and described in terms of the parallel process of rehabilitation, based on traditional and individual models, and implying that the patient copes with the situation by shifting between being compliant and adopting more self-regulatory behaviour, for example. Attitudes are changing in society and this study reflects the patient of today, and is confirmed by recent studies

 • 60.
  Melander-Wikman, Anita
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Gard, Gunvor
  Safety versus privacy: elderly persons experiences of a mobile safety alarm2007In: Abstraktbok Sjukgymnastdagarna 10-12 oktober 2007, Stockholm: LSR , 2007, p. 40-Conference paper (Other academic)
 • 61.
  Melander-Wikman, Anita
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Gard, Gunvor
  Safety versus privacy: elderly persons' experiences of a mobile safety alarm2007In: 15th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy: 2-6 June 2007 Vancouver, Canada, WCPT , 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose was to develop and test mobile information and communication technology (mICT), in the form of a mobile safety alarm, and to explore how this mobile safety alarm was experienced from an empowerment perspective. RELEVANCE: Future demographic development means an increased elderly population in Sweden. One of the greatest challenges for a society with an ageing population is to provide high-quality health and social care. Many elderly people stay active and healthy at higher ages; however, an increased mean age does not always mean increased health. The demographic development is often described as a huge problem but there is also an approach where "the elderly boom", seen as a cluster, also can be seen as an opportunity for growth. New information and communication technology (ICT) and services aiming at the improvement of the health, comfort and safety of elderly people are being developed and tested. From research it is well known that dimensions of empowerment have an impact on preserving health; and it is also important for the individual to feel safe. In order to enable elderly people to stay at home as long as possible, various kinds of assisted technology are often used: safety alarms are common and are used by elderly people and also by those with functional limitations. PARTICIPANTS: The participants that tested the mobile safety alarm were five elderly people with functional limitation (for example, after a stroke) and four healthy elderly people from a pensioners' organisation. METHODS: The methodology used was an intervention with a mobile alarm containing a drop sensor and a positioning device, as well as qualitative interviews with the research persons. ANALYSIS: In order to analyse the results, qualitative content analysis was used. RESULTS: The result showed that the mobile safety alarm that was developed and tested was seen as offering increased opportunity for mobility, both in terms of being able to be more active and as an aid to self-determination. The fact that the test participants were located by means of the positioning device was not experienced as violating privacy as long as it was clear that the person her/himself could decide to use the alarm. The mobile safety alarm that was tested was a prototype in development and the research persons saw themselves as participants closely and actively involved in the development process, who contributed their recommendations for improvement. CONCLUSIONS: Conclusions that can be drawn are that it is important for elderly persons to actively participate in the development process of new assistive technologies. In development, methodologies for empowerment of the elderly should be used. IMPLICATIONS: Mobile safety alarms can in the future make it easier for elderly persons to be active and mobile and this might increase the options for elderly people to stay healthy. KEYWORDS: Elderly, Information and Communication Technology (ICT), Mobility, Privacy, Safety, FUNDING ACKNOWLEDGEMENTS: Norrbotten Research Council, Sweden and Centre for Distance-spanning Healthcare (CDH), Luleå University of Technology, Luleå, Sweden. CONTACT: anita.melander-wikman@ltu.se

 • 62.
  Melander-Wikman, Anita
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Gard, Gunvor
  Safety vs. privacy: elderly persons' experiences of a mobile safety alarm2008In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 16, no 4, p. 337-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The demographic development indicates an increased elderly population in Sweden in the future. One of the greatest challenges for a society with an ageing population is to provide high-quality health and social care. New information and communication technology (ICT) and services can be used to further improve health care. To enable elderly persons to stay at home as long as possible, various kinds of technology, such as safety alarms, are used at home. The aim of this study was to describe the experiences of elderly persons through testing a mobile safety alarm and their reasoning about safety, privacy and mobility. The mobile safety alarm tested was a prototype in development. Five elderly persons with functional limitations and four healthy elderly persons from a pensioner's organisation tested the alarm. The mobile alarm with a drop sensor and a positioning device was tested for six weeks. This intervention was evaluated with qualitative interviews, and analysed with latent content analysis. The result showed four main categories: feeling safe, being positioned and supervised, being mobile and reflecting on new technology. From these categories, the overarching category "Safety and mobility are more important than privacy" emerged. The mobile safety alarm was perceived to offer an increased opportunity for mobility in terms of being more active and as an aid for self-determination. The fact that the informants were located by means of the positioning device was not experienced as violating privacy as long as they could decide how to use the alarm. Conclusions: This mobile safety alarm was experienced as a tool to be active and mobile. As a way to promote self-determination and empowerment, the individual has to make a "cost-benefit" analysis where privacy is sacrificed to the benefit of mobility and safety. The participants were actively contributing to the development process.

 • 63.
  Norberg, Cathrine
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human and technology.
  "Learn to blend in!": A corpus-based analysis of the representation of women in mining2018In: Equality, Diversity and Inclusion, ISSN 2040-7149, E-ISSN 2040-7157, Vol. 37, no 7, p. 698-712Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The aim of this study is to contribute with increased knowledge about gender in mining by exploring how women are discursively represented in texts produced by actors in the international mining arena.

  Design/methodology/approach

  The study combines corpus linguistic methods and discourse analysis. It implies a combination of quantitative and qualitative analyses, where the former is used as the point of departure for the latter, and where the material analysed is chosen on the basis of certain selected search phrases. The source for the study is the web, and the search engine used for the retrieval of data is WebCorp Live, a tool tailored for linguistic analysis of web material.

  Findings

  The analysis reveals that although the overarching theme in the women-in mining discourse is that women are needed in the industry, the underlying message is that women in mining are perceived as problematic.

  Practical implications

  The study shows that if mining is to change into a modern industry, the inherent hyper-masculine culture and its effects on the whole industry needs to be problematised and made evident. To increase the mere number of women, with women still heavily underrepresented, is not enough to break gender-biased discrimination.

  Originality/value

  The research contributes with new knowledge about gender in mining by using a method, which so far has had limited usage in (critical) discourse analysis.

 • 64.
  Sackey, Jocelyn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Following the “rules of the game”: The Ghanaian way to Entrepreneurship2011In: Changes and New directions in Human Services: Selected conference proceedings of the 14th international Research Conference held at Luleå University of Technology, Human Work Science, September 2010 / [ed] Elisabeth Berg, Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011, p. 103-109Conference paper (Other academic)
 • 65. Sackey, Jocelyn
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Paying your way through: Ethical dilemmas of entrepreneurship in Ghana2010Conference paper (Other academic)
 • 66.
  Sackey, Jocelyn
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Ylinenpää, Håkan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Working with or against the system: Ethical dilemmas for entrepreneurship in Ghana2013In: Journal of Developmental Entrepreneurship, ISSN 1084-9467, Vol. 18, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to address entrepreneurship and ethics from the perspective of the Ghanaian entrepreneur in small and medium-size enterprises to extend our understanding of issues influencing entrepreneurial behavior in developing economies such as Ghana. Our study specifically addresses three typical situations in which business ethics are challenged: (1) When applying for business information and permits, (2) When competing for business contracts and financing and (3) When dealing with tax authorities. Relying on in-depth case-study data from 22 entrepreneurs, the paper conceptualizes entrepreneurial behavior related to business ethics and identifies several important challenges to overcome to enable economies to build a more effective market economy

 • 67. Sackey, Jocelyn
  et al.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Human factors challenge in entrepreneurship development: an explorative study in a developing economy context2013In: Business and Management Quarterly Review, ISSN 2180-2777, Vol. 4, no 1, p. 40-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explored the barriers to entrepreneurial development in Ghana with the aim of building a knowledge base for successful entrepreneurship development initiatives in a developing economy context. An exploratory approach was used with both retrospective and qualitative data collected through a survey. The results showed that the functionalities of the numerous schemes initiated to support individual entrepreneurs‟ growth were constrained due to the inherent constraints in the design of the guiding frameworks for such schemes. The study also showed that the several policies and structures initiated differently by various governments since Ghana's independence in March 1959 could not help enhance entrepreneurial development, because the entrepreneurial environment created for entrepreneurship development was not very friendly to the individual entrepreneurs, By implication, the study provides learning on the need to bridge the distance that exist between the designers/implementers of entrepreneurship development policies/frameworks and the individual entrepreneurs (humans).

 • 68. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  An understanding of internal organizational factors constraining best management practices implementation2004In: Program and abstracts: third nordic conference on cultural and activity research / [ed] Seth Chaiklin, Copenhagen: Danish University of Education Press , 2004, p. 107-109Conference paper (Other academic)
 • 69. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  An understanding of international organizational factors constraining best management practices implementation2004In: Third Nordic conference on cultural and activity research: program and abstracts : 3-5 September 2004, Copenhagen Denmark / [ed] Seth Chaiklin., Copenhagen: Danish University of Education Press , 2004, p. 107-109Conference paper (Other academic)
 • 70.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Engeström's "analysis of contradiction" as an evaluation tool for management practice implementation in organizations2005In: Abstracts - acting in changing worlds: learning, communication, and minds in intercultural activities / [ed] S. Chaiklin; D.A. Rubio; J.A. Sánchea Medina, International society for cultural and activity research , 2005, p. 574-575Conference paper (Other academic)
 • 71. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Engström's triangular model as a representation of an organization's activity system: a framework for the study practice in organizations2005In: Abstracts - acting in changing worlds: learning, communication, and minds in intercultural activities / [ed] S. Chaiklin; D.A. Rubio; J.A. Sánchez Medina, International society for cultural and activity research , 2005, p. 739-741Conference paper (Other academic)
 • 72. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  How leadership actions benefited the commercialisation of a government research and technology organization in South Africa2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, leadership roles in organizations are becoming increasingly challenging and stressful. Performance and productivity are paramount issues for all leaders with their success also depending more and more on the impact of their actions on the people they lead. Our paper discusses such phenomena with the objective of contributing to the growing literature by providing an insight into how the actions of leaders and managers in one R&D organization impacted positively on the lives of its staff and contributed to the success of its commercialisation. The Council for Scientific and Industrial Research is a government research and technology agency in South Africa. It started a commercialisation processes in the year 1988 with the objective of re-orienting its operation from that of a pure scientific research entity into that of a contract-oriented research organization with the capability to self-generate seventy percent of its income. As at the year 2003, the organization is perceived by its peers as a success story with the leadership and management credited for accelerating its evolution to a knowledge-intensive technology organization which is contributing to the African renaissance, aside being both internationally competitive and regionally relevant. In our study, we explored the dynamics of leadership in the organization with the objective of understanding how they contributed to its success. We generated qualitative data from the perspectives of the implicit leadership theories held by individuals by interviewing seventeen senior staff members made up of Directors of Divisions, Programme Managers, and Senior Corporate Officers whom we identified as key actors in the implementation of the best management practices for the commercialisation process. A historical data analysis based on the transformational leadership theory, show that the leadership was able to ensure the new values and norms it introduced in the organization impacted positively on the organization’s internal operating environment. We realised that these values were underlined by the introduction of new staff performance review and reward systems in line with its new business culture. Also, the ability of the management to improve quickly the quality of its human resources contributed significantly in alleviating initial feelings of resentment, caused by the fear of future uncertainties among staff members towards the leadership’s decision to commercialise the organization’s operations. It also came out that the leaders encouraged participation at all levels in its decision-making process and thus made it easier for managers to continue taking actions on organisational problems and tensions as they emerge in the organization. Our analysis also established that the leaders had a clear strategic direction as well as a clear managing process during the commercialisation process, and hence were able to imbibe a sense of empowerment among the staff members. We conclude that the organization’s president and members of the management board collectively provided a charismatic/value-based style of leadership in the organization, and thus were able to make significant contributions to the upliftment of the staff members morale and the consequent success of the organization’s capacity to operate as a commercial entity capable of fully generating its own income today.

 • 73. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Influence of an organization's internal environment on its implementation of best management practices: an activity theory perspective2004Conference paper (Refereed)
 • 74.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Significance of dialectic tensions in transforming the activity systems of R&D organizations across cultures2011In: International Journal of Contemporary Business Studies, ISSN 2156-7506, E-ISSN 2156-7506, Vol. 2, no 1, p. 6-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research and Development (R&D) Organizations in developing countries have sought to enhance their income generation capabilities by implementing best management practices collated from similar organizations in developed countries. Yet, the efforts of most were found to have been constrained. Using an organizational activity theory framework and a qualitative approach, based on interviews and workshops, an attempt is made to offer an understanding to this phenomenon. Historical analyses on the efforts of three R&D organizations in three countries are carried out from the perspectives of organizational climate and culture re-orientation in their activity systems. The outcome showed that the constraints are reflective of the organizations’ inabilities to identify and successfully manage new developments arising simultaneously in their activity systems during their best management practices implementation processes. Emergence of such new developments are a result of dialectic tension between the institutional and cultural elements in the management practices being implemented and those shaped by past history and engraved in the R&Ds organizational activity systems. By this understanding, effective strategies can be designed to facilitate the cross-cultural implementation of best management practices in R&D organizations. Keywords: Practice implementation; Organizational activity; Transforming activity system; Activity contradictions; R&D organizations.

 • 75.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Understanding the dictating impact of systemic (trans)formations in organizational change outcomes2011In: Proceedings ISCAR International Conference 2011: Rome September 5-10, 2011, 2011, p. 94-96Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses CHAT to examine and explain the varying outcomes of organizational transformation in four research and technology organizations in four developing countries. The purpose is to provide theoretical understanding on how systemic (trans)formations in the organizations’ activities influenced the level to which their desired needs are attained. The transformation process is underlined by the implementation of a best management practices model (Mengu and Grier, 1997). By implication, the organizations sought to use the model to replace their prevailed-object of activity (i.e., carrying out research under full government funding) with a new object of activity (i.e., to carry out commercial-oriented research activity under reduced government funding, but with the capability to self-generate income). After six years of organizational activity transformation in each of these organizations, their leaps towards the attainment of this new object measured differently and which phenomenon is studied. Data is collected from identifiable groups (agents) such as the management team and staff members by triggering the conflictual questioning of the existing standard practices in the organizations. Comprehensive reading of the internal and public discussion concerning the activities in the organizations are undertaken through participant on-site observations and discussions (interviews) with employees involved in specific activities or having expertise about it, and the conduction of problem-identification workshop (Junk and Mullert, 1987; Sanda, 2006). The historic developments (Engeström, 2001) associated with the transformation that occurred in the organizational activity systems of the four organizations is analyzed. The result shows that the dictating factor in the variable outcomes in the organizations’ transformation processes is the (in)ability to deal with the systemic interfaces in their organizational activity systems. The functionalities of these interfaces are found to influence the functionality of the organizational activity system and the corresponding output that emerges from it.

 • 76. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Innovation and knowledge creation in the integration of technological, organizational and human systems2010In: Fiscar conference proceedings: Helsinki May 23-25, Helsink: School of art and Design, Aalto University , 2010, p. 186-187Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper explores the thinking that since a production system consists of technical components, information, materials and humans, then by looking at the design and creativity in the work activities of mining firms, spaces for innovation and knowledge-creation can be identified that can result in a holistic perspectives on the operation, maintenance, engineering and control of components of the system, that is, mine of the future (Abrahamsson & Johansson, 2008). This is because world's metal mining industry is currently challenged with the prevailing thinking that by replacing humans with machines at all levels in the value chain, a rapid increase of automation and integration of various processes and unit operations can occur, and which by implication can enhance the firm becoming economic viable and competitive. The main objective of this study is to develop the requisite knowledge that allows for the instilling of open collaboration between functions and new communication models in the workforce through the widespread use of social networking technologies in the production systems that will make cross value chain optimisation a reality. Analysis of contradictions (Engeström, 2001) is used to identify the key systemic components of the organization's activity systems for which possible conflicts and troubles can emerge in the technological, organizational and human systems integration processes. In this analysis, the objective for the integration process is appraised against the emerged objectives of actors who carry out the required practices. In this appraisal, methods for creating awareness and insight in an organizational resistance (Abrahamsson, 2009) are used to stimulate creativity and innovativeness in the companies' organizational processes. Two levels of activity (i.e. object-oriented and subject-oriented) are analysed by considering who is engaged in that activity, what their intentions, goals and motives are, and what type of activity they are involved in. Object-oriented activity is analysed from the perspective of a subject using tools on a material object, where the subject of activity is the individual or group of individuals engaged in that activity. Subject-oriented activity (i.e. social interaction) is analysed from the perspective of two or more subjects involvement in an activity constituted through information exchange, personal interactions and mutual understanding. Thus in the analysis of object-oriented activity, inter-subjective relationships are considered, since the object-oriented and subject-oriented aspects of activity continuously transform into one another during task performance (Bedny & Karwowski, 2004).It is argued that by taking a holistic view of the system's functions, production systems can be designed to create harmony between the technical and the social system. It is argued that such design system cannot be conceived as adaptable to humans, but rather to regard humans as resources and/or possibilities of designing better systems (intelligent automation). The understanding here being that a production system must be seen to consists of humans/people and technology (i.e. it must be seen to consist of production processes, infrastructure and flows of digital signals, information, material, energy, products as well as human work and learning). It is therefore concluded that a holistic knowledge (i.e. design) of intelligent production systems entailing the integration between technical, organizational and human systems, as well as deep specialized knowledge in each area can be developed and implemented. The base of such design should also be the acquisition by industries of new mental images of their personal-selves based on new technologies and modern work organizations that support both high productivity and good working conditions. References1. Abrahamsson, L. (2009). Some short texts on mining, production systems and human work science ... Working Paper. Dept. of Human Work Sciences, LTU.2. Abrahamsson, L. & Johansson, J. (2008). Future Mining - Workers' Skills, Identity and Gender When Meeting Changing Technology. Proceedings, First International Future Mining Conference Sydney, NSW, 19 - 21 November 2008: p 213 - 220.3. Bedny, G. Z., & Karwowski, W. (2004). Activity theory as a basis for the study of work, Ergonomics, 47(2), 134-153.4. Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156.5. Jarzabkowski, P. (2003). Strategy as social practice: An activity theory perspective on continuity and change. Journal of Management Studies, 40(1), 23-55.

 • 77. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Problem-identification workshop as a future-oriented macroergonomic tool for managing the work environment2010In: Proceedings of the 2010 IEEE IEEM, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 2010, p. 492-496Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper looks at the challenges that most organizations face in the management of their work environments, with respect to the tools that they can use to effectively capture both the explicit and tacit knowledge held by their employees for subsequent reuse when decisions need to be made. The problem-identification workshop, which is a macroergonomic tool for enhancing the management of work environment in an organization, was tested in an organization. Participants identified organizational problems, proposed solutions to them, realistically assessed the desirability and possibility of these solutions, and finally recommended action plans to the organization for its shortterm, intermediate and long-term design and management of effective work environment towards enhancing work life and productivity in the organization. It was concluded that problem-identification workshop is a good socio-pedagogic method that can be used as an intelligent participatory intervention tool by managers in organizations in the management of their work environments.Keywords - Work environment, problem-identification workshop, participatory ergonomics, acroergonomic tool

 • 78. Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Using PIW as a strategic participatory tool to capture implicit knowledge in organizations2011In: Global Journal of Strategies and Governance, ISSN 1923-6042, Vol. 2, no 2, p. 27-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper looks at the challenges that most organizations face in the management of their work environments, with respect to the tools that they can use to effectively capture both the explicit and tacit knowledge held by their employees for subsequent reuse when decisions need to be made. The problem-identification workshop (PIW), which is a participatory tool for enhancing the management of work environment in an organization, was tested in an organization. Participants identified organizational problems, proposed solutions to them, realistically assessed the desirability and possibility of these solutions, and finally recommended action plans to the organization for its short-term, intermediate and long-term design and management of effective work environment towards enhancing work life and productivity in the organization. It was concluded that PIW is a good socio-pedagogic method that can be used as an intelligent participatory intervention tool by managers in organizations in the management of their work environments. Keywords: Work environment; Implicit knowledge; Problem-identification workshop; Socio-pedagogic method; Strategic participatory tool.

 • 79.
  Sanda, Mohammed-Aminu
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Sackey, Jocelyn
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Managerial competence and non-performance of small firms in a developing economy2011In: International Journal of Contemporary Business Studies, ISSN 2156-7506, E-ISSN 2156-7506, Vol. 2, no 3, p. 6-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Executives of small firms in developing economies have the competences to make their firms competitive. Their inability to use their competences to simultaneously attain efficiency and effectiveness in managing their workplaces render them noncompetitive. This observation is made following a study that examines the competence challenges of executives of small firms and their non-performance in the Ghanaian industrial environment. Data were collected by surveying 72 executives using questionnaires. The result shows that executives of small firms in Ghana possess the managerial competences and behaviors to enhance the performances of their firms. The executives show a high level of autonomy and influence on the work they manage by appreciably combining their operant competences and their organizational citizenship behaviors. Yet still, despite the executives exhibiting competence and organizational behavior attributes, these characteristics appear not to have positive impacts on their performances toward making their firms competitive. For the executives to be efficient, they should have the capability to use their managerial competences for conducting research optimally (i.e., without wastage) in order to achieve organizational goals. Also, for executives to be effective, they should have the capability to use their requisite competences in carrying out research to complement their other managerial competences toward attaining the firm’s set goals.

 • 80.
  Weihed, Pär
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Greberg, Jenny
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.
  Björkman, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Minerals and Metallurgical Engineering.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Andersson, Eira
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Bäckblom, Göran
  LKAB, Sverige.
  Project: Strategic Research and Innovation Agenda for the Swedish Mining and Metal Producing Industry2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Developing the Strategic Research and Innovation Agenda for the Swedish Mining and Metal Producing Industry, for the years 2013-2030.

 • 81.
  Wennberg, Paula
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Distance- Spanning Technology.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  GENOVATE: boosting gender equality in academia2015Conference paper (Other academic)
 • 82.
  Westerberg, Mats
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Nilsson, Kent
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Business Administration and Industrial Engineering.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Using internal contracts to promote intrapreneurship in the public school system: hopeless half-measure or promising hybrid?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we explore the use of a novel governance form – internal contracts - in the Swedish public school system, in terms of its effect to promote intrapreneurship in the organization. We studied a public school that during the time period 2007-2010 was a test case, by performing interviews with management and staff and through a questionnaire measure entrepreneurial behaviour and other relevant aspects in this school and two control schools. The results show that the internal contract gave the school room to act entrepreneurially and that it is a promising organizational tool for renewing the public sector.

 • 83.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Bo
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Jan
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Johansson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Rask, Kjell
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Framtidsfabriken: En vision av framtidens effektiva och attraktiva arbetsmiljöer i industrin2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten beskrivs metoder och resultat från projektet Framtidsfabriken, vars idé har varit att bryta traditionella mönster vid utformning av produktionssystem genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. Projektet har bedrivits på Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet har dels varit att problematisera och utveckla metoder för produktionsutformning och dels att bidra till utveckling av teorierna om ’det goda arbetet’. En konkret frågeställning har varit; Hur utformas ett modernt produktionssystem baserat på krav formulerade av kvinnor och ungdomar? Projektets mål har varit att utforma en vision av en effektiv, attraktiv och långsiktigt hållbar arbetsmiljö i industrin. En avgränsning i projektet har varit valet att arbeta med industrin som bransch och inte en specifik typ av produktion eller ett visst företag. Projektet har bedrivits om ett interaktivt projekt i samarbete med aktörer från industrin. Totalt har 121 personer fördelat på 59 procent kvinnor och 41 procent män medverkat som deltagare i projektet. Deltagarna i projektet har varit anställda på både chefs- och medarbetarnivå i industrin, ungdomar, samt representanter för branschorganisationer och fackförbund. Arbetet har huvudsakligen genomförts i form av workshops samt fokusgrupper och intervjuer. Metoden har varit Future Workshops, där deltagarna inledningsvis diskuterar nuläge för att sedan arbeta med framtida ideala lösningar och idéer om implementering av lösningar. Även andra metoder har nyttjats; ”Personas” för att förmedla nuvarande situationer i industrin, scenarier för att stimulera till idéer om framtiden samt olika metoder och associativa bilder för att stimulera kreativitet och kommunikation i gruppen. Analys av material från intervjuer, observationer, diskussioner, val av bilder, ljud- och videoinspelningar har inriktats mot förståelse av deltagarnas kontexter och tolkning av deras behov och preferenser. Projektet har varit annorlunda genom målsättningen att bryta traditionella mönster av produktionsutformning genom att inkludera grupper som i vanliga fall inte deltar i förändringsprojekt. En vision av ett modernt produktionssystem har utformats, baserat på krav formulerade av kvinnor. Några exempel från visionen är att alla är medarbetare på Framtidsfabriken. Det är lika många män som kvinnor på alla befattningar. På framtidsfabriken arbetas med filosofin ’livslång trainee’. Man arbetar med olika former av nätverk, där olika kompetenser både inom och utanför företaget möts för att stimulera till innovation, ständig utveckling och förbättring. Flexibel arbetstid möjliggörs via individuella scheman. I lokalerna finns mötesplatser för kommunikation, nätverk och projektarbeten. Lokalerna är ljusa och färgsatta enligt företagsidentiteten. Teknik och kommunikation underlättas via ett enhetliga system, som alla kan ta del av.

 • 84.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  The Future Gap: exploring a critical reflective stakeholder approach2011In: Journal of Management and Sustainability, ISSN 1925-4725, E-ISSN 1925-4733, Vol. 1, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is a participatory design process that is used as a means to enable multiple stakeholders' collaboration in discussing strategies, designs and solutions of a conceptual future factory. The reason for this study is the Swedish industrial sector's difficulty in attracting women and young people. The design process can adapt to various complexities, building on the creative and innovative ability of collaborating people. In the present study, young people participated in explorations of images and perceptions of the current industrial sector and in an inquiry into the needs and preferences of a future factory. This activity resulted in two future scenarios: utopia, a positive future vision, and dystopia, a pessimistic outlook. These scenarios subsequently were used as means for critical reflection with multiple industrial sector stakeholders, exploring the future gap as the discrepancy between the images, perceptions and understanding held by internal stakeholders compared to external stakeholders. In this paper, we propose scenario-based design as one approach to multi-stakeholder activities, both for understanding various stakeholder needs and preferences and for critical reflection on future strategies and visions with a diversity of stakeholders. We believe there is a need for a transformation in the way in which organisations involve and connect to stakeholders.

 • 85.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  Effective use of human actors in change processes: a participative approach to industrial development2009In: Proceedings of the International 3rd Swedish Production Symposium: SPS '09 / [ed] B-G Rosén, 2009, p. 206-212Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the project "The Future Factory" we are inspired by participatory design methods that emphasize early participation from stakeholders in the development process. We believe that a well-performed change process increase the commitment as well as it contributes to new competence among the workers. Our project aim is thus to involve different actors in future workshops in order to design an attractive and health promoting concept of a future factory as well as to develop methods for change processes that emphasize the importance of human actors as a resource.

 • 86.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Reframing practice through the use of personas2010In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 11, no 3, p. 285-298Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is a development process of ‘Personas'; fictive characters used to reflect on norms and perspectives of practice. Although reflective practice is a well-known process to enhance and support learning, improvement, development, etc., it is not easy to implement. Drawing on theories of action, this paper describes learning gained through using the Persona method within a research project called the Future Factory. The process of developing a Persona includes reflective inquiries of the case approached and an analysis and Persona creation development that go hand-in-hand. Lessons learned are that the process of creating Personas has contributed to a critical reflection of inquired contexts and that both the technique itself and the process of creating Personas has contributed to re-framing practice among participants in the Future Factory project.

 • 87.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Fältholm, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Abrahamsson, Lena
  The future factory: a concept designed by women and young people2009In: 17th World congress on Ergonomics: IEA 2009 ; Beijing, August 9 - 14, 2009, Bejing: Chinese Ergonomics Society , 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is the Future Factory, a research project involving women, young people and other stakeholders in workplace design and development. Drawing on the idea of ‘good work', efficient as well as attractive factories and interactive methods, the vision of the project is to both develop methods for such processes as well as to design a Future Factory on a conceptual level together with the participants. These participants include young people and women, as they are not attracted by factory work and face problems when working in industry. Management and union representatives are other stakeholders included in the project. In this paper we present the background of the project as well as the interactive methods used. These include future work-shops as well as the use of personas and scenarios to stimulate engagement of the participants. We also present some of the results, both in terms of the methods used and the participants' views on ‘good work'. The results are that the methods used did stimulate active participation, that they facilitated the focus and discussions on different problem situations. As a result of future workshops, it can also be concluded that young peoples' view on industrial work can be described in terms of a utopian as well as a dystopian vision. Both groups of participants indicate that ‘good work' should include possibilities of learning and development, tasks that are challenging and stimulating as well as autonomy. Furthermore, work should be carried out in teams, manufacturing facilities are important for the workplace culture and should contribute to healthy and attractive factories. Based on these results, it can be concluded that there are possibilities of developing methods that contribute to sustainable and attractive work places for both women and men.

 • 88.
  Wikberg-Nilsson, Åsa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Källhammer, Eva
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Fältholm, Ylva
  Abrahamsson, Lena
  Personas as a method for applying gender theory in Triple Helix constellations: experiences from two research projects2010In: 8th Triple Helix Conference, Madrid 20-22 Oct 2010, 2010, p. 1-13Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In focus in this paper is the use of the Persona method for applying gender theory in Triple Helix systems. Whereas such systems often are considered gender neutral, we in contrast emphasize the need for understanding the process of ‘doing gender' within those constellations. The aim of this paper is to describe our experiences of developing Persona as a method for gender equality interventions within two Triple Helix constellations. The personas are fictional characters addressing issues and situations identified during initial mappings of the researched contexts. The method is used for communicating concerns, issues, needs and preferences with our participants. In our experience Persona is a useful method for visualizing identified situations and for a reframing of actors' gender awareness. The Persona method contributes to talk beyond that of the "problematic women issue" and shows a way to unsettle gender constructions.

 • 89.
  Fältholm, Ylva (Editor)
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Wennberg, Paula (Editor)
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Distance- Spanning Technology.
  Wikberg-Nilsson, Åsa (Editor)
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.
  Promoting Sustainable Change: A toolkit for integrating gender equality and diversity in innovation systems2016Report (Other academic)
12 51 - 89 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf