Change search
Refine search result
1252125312541255125612571258 62701 - 62750 of 64127
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 62701.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Ebrahimabadi, Saeed
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Översiktlig analys av olika faktorers påverkan på en långsiktigt hållbar stadsplanering: Scenariobeskrivningar för huvudstråk för trafik och stadsform respektive karaktärer för olika bebyggelsestrukturer i Kiruna2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiruna står i dagsläget inför en stor utmaning då stora delar av staden måste flyttas till ett nytt läge för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. Det är en unik samhällsplaneringsprocess som pågår som kräver insikt, nytänkade och samarbete med många aktörer.Den här rapporten utgör en översiktlig beskrivning av några former/kollektivtrafikstråk och bebyggelsestrukturer, samt dess konsekvenser för en långsiktigt hållbar stadsutveckling, med fallstudie i Kiruna. Problem som bör analyseras djupare har identifierats.Dagens strävan mot långsiktig hållbarhet, också i stadsplanering, talar för en koncentrerad bebyggelsestruktur i motsats till en utglesad struktur. Från ett vetenskapligt perspektiv finns det både för- och nackdelar med en kompakt stad, men en koncentrerad stad skapar bättre förutsättningar för korta avstånd inom staden, vilket främjar gående och cyklande, samt ger större möjligheter till attraktiva kollektiva transportsystem.Tre olika typer av bebyggelsestrukturer har studerats; gles struktur, blandad struktur och tät struktur. Gles struktur utgörs främst av villabebyggelse och tät struktur utgörs av bebyggelse med tydlig stadskaraktär, med flerbostadshus, affärslokaler m m.Tre olika scenarier för huvudsakliga utvecklingsstråk i Kiruna har studerats översiktligt; bandstruktur (målpunkter längs linje), fingerstruktur (nav med linjer ut från centrum som ”fingrar”) och slingstruktur (målpunkter längs ring). Det kollektiva trafiksystemet kan utgöra stommen i stråken. Stråken karaktäriseras av hög aktivitet av människor och händelser.Analysen av stråkstrukturer visar att de olika stråkstrukturerna samtliga är generellt bra som trafikstrukturer, men tar olika stor hänsyn till den befintliga bebyggelsen, därför kan man tänka sig att de är mer eller mindre användbara på kort eller lång sikt. Fingerstrukturen kan vara en tänkbar lösning på längre sikt, medan slingstruktur kan vara lämplig i närtid, och bandstruktur i en övergångsperiod alternativt på längre sikt. Det är viktigt att planera långsiktigt under hela stadsomvandlingsprocessen eftersom lokalisering av viktiga målpunkter och val av trafikstråk är beroende av varandra.Avseende bebyggelsestrukturer konstateras att en koncentrerad bebyggelse underlättar för attraktiva kollektivtrafiklösningar och ger närhet till service och nöjen och korta avstånd för gång- och cykeltrafikanter. Detta stödjer också jämställdheten. Gles bebyggelse ger å andra sidan generellt sett en hög tillgänglighet till grönområden. Med en koncentrerad bebyggelse minskar ytor för uppställning av fordon, släpvagnar och dylikt samt ytor för offentligt bruk för till exempel snöupplag.Trygghet i form av ett aktivt stadsliv med människor i rörelse stöder koncentration av bebyggelse. Trygghet i form av att vara känd i kvarteret, och att nya människor som rör sig i kvarteret noteras, är en fördel med gles bebyggelse. Gles bebyggelse kräver en högre markexploatering och leder till en högre energianvändning och emissioner totalt sett med längre transportsträckor. Gles bebyggelse skapar däremot förutsättningar för miljöer med låga lokala emissions- och bullerstörningar. Blandad bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för en ökad integration i samhället avseende socioekonomiska faktorer, och skapar en flexibel miljö för om- och tillbyggnad. Olika bebyggelsestrukturer har alla sin plats i en stad för att möta olika önskemål hos invånarna. Hur mycket som ska finnas av olika strukturer formas i en process mellan önskvärd samhällsutveckling och efterfrågan på olika strukturer.

 • 62702.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Eckhardt, Jenni
  VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.
  Finding success factors for transport corridor management structure2013In: Nordic Road and Transport Research, ISSN 1101-5179, E-ISSN 2000-186X, no 2, p. 12-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 62703.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Governance of major transport corridors involving stakeholders2016Conference paper (Refereed)
 • 62704.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Governance of Major Transport Corridors Involving Stakeholders2016In: Transportation Research Procedia, ISSN 2324-9935, E-ISSN 2352-1465, Vol. 14, p. 860-868Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper governance for developing main transport corridors in the European Union was examined by means of document- and literature studies. European Union transport policy documents were studied as well as legislation regarding development of the trans-European transport network (TEN-T). One of the most strategic parts of the TEN-T, the Scandinavian – Mediterranean (ScanMed) transport corridor, was particularly studied with documents concerning the implementation of ScanMed. Qualitative content analyses have been conducted and three themes consisting of “governance organisation”, “actors” and “governance in practical implementation process” were studied.It was concluded that a broad range of stakeholders have to contribute in order to accomplish a well-functioning transport system. Accordingly the studied policy, legislative and implementation documents all concern governance matters in various ways. Depending on the actual transport initiative, and its objectives, stakeholder involvement can vary. A framework for governance arrangements for the most strategic parts of TEN-T, the Core network corridors is set in a regulation. A European coordinator was appointed for each Core network corridor and has an important role in facilitating the implementation. Such governance structure was already foreseen in earlier policy documents. Corridor forum is a new tool aiming to bring key stakeholders together for consultative purposes and in addition working groups can be connected to the Corridor forums. The policy and legislative documents have a focus on the responsibilities and activities for the European Commission and the concerned Member states. The importance of other stakeholders such as cities, ports, regional authorities, private actors is mentioned, but their activities are not explicitly stated in these formal European documents. However, participation of various stakeholders in the ScanMed Core network corridor implementation process is tangible, especially when concrete projects are discussed. Further, in the ScanMed Core network corridor implementation process the Corridor forum is explored as a new tool for bringing stakeholders together, progressively reaching an increasing number of stakeholders, including users of infrastructure in future stages. Encompassing eight countries and several modes of transport a large number of stakeholders are indicated. The idea of future ideas laboratories acting as meeting spots for development of the transport corridor on specific topics, and bringing a variety of stakeholders together, is interesting.A key challenge for future implementation of the ScanMed Core network corridor is the large number of stakeholders concerned by a transnational and multimodal transport system. Governance design to strengthen involvement of stakeholders in European transports initiatives such as the TEN-T should be encouraged. Suitable forums for cooperation and collaboration for inclusiveness for various actors need to be elaborated, where common overarching objectives need to be agreed upon. These forums have to be developed together with concerned stakeholders so that choice of forum is suitable due to its expected function. Key stakeholders which can actively contribute to progress and new ideas need to be connected to the process. And developed working groups, ideas laboratories and similar, on a geographical basis for parts of the corridor or for a specific topic, need to be adequately bridged to a European level.

 • 62705.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta M.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Expected benefits and drawbacks of Baltic Sea European transport corridors: implications for complementary governance of TEN-T Core network corridors2018In: Cogent Business & Management, E-ISSN 2331-1975, Vol. 5, no 1, article id 1423870Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, stakeholders’ expected benefits and concerns are presented regarding the development of Core Network Corridors (CNCs) within the European transport initiative, the Trans-European Network for Transports. An interview study was conducted with 23 stakeholders from different parts of the society in the Baltic Sea area. The results show that stakeholders have a range of expectations, both positive and negative, for the development of the CNC. Stakeholders’ views were sorted into three categories based on the gathered data: matters that are already regulated; unregulated matters that often include vaguely defined responsibilities and require diverse stakeholder engagement for improvement; and matters for which there are concerns about negative outcomes. The results indicate (a) a need for cost-effective complementary governance, here described as additional governance measures to those regulated in the initial framework, (b) that a wider group of stakeholders than is currently involved is needed in the on-going implementation process. Additional regional and local level stakeholders, within and outside of the CNC, and private businesses, would enhance the benefits and/or mitigate negative implications of the developed CNCs, (c) an openness for complementary governance in the on-going CNC implementation process. This openness needs to be considered when developing models for policy packaging.

 • 62706.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  How to create a transnational transport corridor management: structural and procedural public and private cooperation2014Conference paper (Refereed)
 • 62707.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Complementary governance for sustainable development in transport: the European TEN-T Core Network Corridors2018In: Case Studies on Transport Policy, ISSN 2213-624X, E-ISSN 2213-6258, Vol. 6, no 4, p. 674-682Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When implementing major European transport corridors, such as the Core network corridors (CNC) which is a part of the European Trans-European Network for Transports (TEN-T), the number of stakeholders affected is huge. A governance framework for the CNC’s implementation was introduced in EU Regulation No. 1315/2013, and is now being enacted. Sustainable development and stakeholder involvement are crucial areas in the implementation. This interview study investigated the need for complementary governance, here meaning governance in addition to the governance framework set in the regulation. The interviews involved 23 individuals from the Baltic Sea Region, who are affiliated to the four categories public authority, infrastructure organisation/company, private company and other organisation. The results confirm the importance of an inclusive approach. Further, the results showed a need to ensure that all three social, economic and ecological dimensions of sustainability are considered. Summarising the interview results, four areas for attention in the further CNC implementation process were identified: more and directed information, extended involvement of private sector transport stakeholders, extended involvement of regional and local stakeholders, and involvement of stakeholders located geographically outside the immediate corridor. Complementary governance can be a tool to address these areas, as governance structures and processes can involve stakeholders and steer towards desired outcomes. The interviewees own ideas for complementary governance are presented in this paper.

  The CNC implementation is currently an on-going process and these results will be further utilised in the process, as a basis for stakeholder discussions of changes in practice.

 • 62708.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  How to create a management structure for transport corridors2016In: Towards Innovative Freight and Logistics: Research for Innovative Transports Set / [ed] Corinne Blanquart; Uwe Clausen; Bernard Jacob, John Wiley & Sons, 2016, Vol. 2, p. 231-241Conference paper (Other academic)
 • 62709.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  How to create a management structure for transport corridors2014Conference paper (Refereed)
 • 62710.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Major transport corridors: the concept of sustainability in EU documents2016In: Transportation research procedia, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper results are presented from document- and literature studies examining how the concepts of sustainability and sustainable development (economical, ecological and social) are used in the process of developing main transport corridors in the European Union.  Particular focus has been placed on the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) transport corridor, a strategic part of the trans-European network for transports (TEN-T). European Union transport policy documents were studied along with the legislation for TEN-T and documents regarding implementation of the ScanMed corridor.

  The paper highlights that the concept of sustainable development is used in a multifaceted way, sometimes indicating the overarching goal of sustainability, sometimes indicating certain dimensions, and sometimes referring to conducting efforts in a sustainable way. This implies that stakeholders are led to perceive the concept in various ways, influencing how measures are implemented and how the economic, ecological and social dimensions of sustainability are integrated. Reinforcing a holistic perspective of sustainability and sustainable development as integrating economic, ecological and social benefits for a desired development would avoid the perception of sustainability as merely addressing a specific dimension, like environmental concerns. In part this could be strengthened by clearly framing the particular dimensions of sustainability being addressed in different parts of major transport corridor documents, for example; “economic sustainability” or “social sustainability”.

 • 62711.
  Öberg, Maria
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Nilsson, Kristina L.
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Johansson, Charlotta
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water.
  Major transport corridors: the concept of sustainability in EU documents2017In: Transportation Research Procedia, ISSN 2324-9935, E-ISSN 2352-1465, Vol. 25, p. 3698-3706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper results are presented from document- and literature studies examining how the concepts of sustainability and sustainable development (economical, ecological and social) are used in the process of developing main transport corridors in the European Union.  Particular focus has been placed on the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) transport corridor, a strategic part of the trans-European network for transports (TEN-T). European Union transport policy documents were studied along with the legislation for TEN-T and documents regarding implementation of the ScanMed corridor.

  The paper highlights that the concept of sustainable development is used in a multifaceted way, sometimes indicating the overarching goal of sustainability, sometimes indicating certain dimensions, and sometimes referring to conducting efforts in a sustainable way. This implies that stakeholders are led to perceive the concept in various ways, influencing how measures are implemented and how the economic, ecological and social dimensions of sustainability are integrated. Reinforcing a holistic perspective of sustainability and sustainable development as integrating economic, ecological and social benefits for a desired development would avoid the perception of sustainability as merely addressing a specific dimension, like environmental concerns. In part this could be strengthened by clearly framing the particular dimensions of sustainability being addressed in different parts of major transport corridor documents, for example; “economic sustainability” or “social sustainability”.

 • 62712. Öberg, Mattias
  Beräkning av pump och rörsystem för upplösare vid PM22002Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62713. Öberg, Mattias
  et al.
  Öman Lundin, Anna
  Fysisk aktivitets inverkan på livskvalitet vid fibromyalgi: En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62714. Öberg, Patrick
  Erfarenheter från Process-FMEA på Volvo Aero Corporation Avdelning Rymd2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62715. Öberg, Per
  et al.
  Lundgren, Mattias
  Digitalt byggande: en studie av IT-satsningen vid Port 108, Garnisonen2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62716. Öberg, Peter
  Självkompakterande betong: förändring av egenskaper vid användning av krossad ballast2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62717. Öberg, Peter
  Utredning av stabiliserande system och infästningsmetoder i volymbyggnadssystem2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62718. Öberg, Rickard
  et al.
  Johansson, Magnus
  Legitimering av de rättsvårdande myndigheternas "flathänthet": en förståelsemodell1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62719. Öberg, Robert
  Miljökvalitetsnormer: Miljörättsligt styrmedel med fallstudie över Leipojoki vattenförekomst2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62720.
  Öberg, Sven
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Mathematical Science.
  Calculations of defect related properties in semiconductors1992Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Many of the most important and useful properties of crystalline materials, such as mechanical strength and electrical resistance, are determined by the presence of lattice defects and impurities. Well known examples are dislocations which control plastic flow and make metals ductile, and dopant atoms which control the extrinsic conduction in semiconductors and insulators. In fact the electronic device industry is based on controlled introduction of specific impurities in semiconductors and insulators and methods to avoid or eliminate destructive defects . Thus improvements of existing solid state devices and the invention of new ones are the driving forces for the large amount of experimental and theoretical investigations performed on defects and solids today. In this thesis dislocations and impurities in the most important semiconductors are analysed with mathematical methods, ranging from a method based on isotropic elasticity theory, interatomic potentials and a semi-empirical quantum-mechanical prescription, here applied on dislocations, to an ab initio quantum mechanical method by which properties of defects in crystalline solids can be obtained from first principles, that is, can be derived from the knowledge of only the atomic numbers and masses of constituent atoms, here applied on impurities. The ab initio method is based on Local Density Functional Theory, which provides a many-electron description. The semi-empirical method has been applied on dislocations in Gallium-Arsenide and Cadmium-Telluride. The ab initio method has been applied on various defects in Silicon and Gallium-Arsenide. For Silicon we have investigated interstitial Oxygen complexes, substitutional Carbon and Boron, and intersitial Carbon-Oxygen complexes. For Gallium- Arsenide de the investigation includes the Carbon impurity and the Carbon-Hydrogen complex, the Boron double acceptors, and the so called DX-centre in GaAs:Si. The interaction of hydrogen with impurities in semiconductors has also been investigated. We have also calculated the diffusion barrier of Oxygen in Silicon with excellent results. Our work shows clearly that Local Density Functional theory can provide useful information about defect structures, dynamical properties and diffusion processes in solids.

 • 62721.
  Öberg, Sven
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Adjizian, Jean-Joseph
  Department of Chemistry, University of Sussex, Falmer, Brighton , Nanoscopic Physics (NAPS), Université catholique de Louvain.
  Erbahar, D.
  Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Rio, J.
  Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Humbert, Bernard
  Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement, Nancy Université, Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Dossot, Manuel
  Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement, Nancy Université, Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement, UMR 7564, CNRS–University of Lorraine.
  Soldatov, Alexander
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Material Science.
  Lefrant, S.
  Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Mevellec, J-Y
  Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Briddon, Patrick R.
  Department of Physics, University of Newcastle, School of Electrical, Electronic and Computer Engineering, University of Newcastle upon Tyne, School of Natural Science, University of Newcastle upon Tyne, Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Rayson, Mark
  Department of Chemistry, The University of Surrey, Guildford, School of Electrical and Electronic Engineering, Newcastle University, Newcastle upon Tyne.
  Ewels, Christopher P.
  Department of Physics, University of Exeter, CPES, University of Sussex, Falmer, Brighton, Université de Nantes, Institut des Mat´eriaux Jean Rouxel (IMN), Universit´e de Nantes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
  Effect of functionalization and charging on resonance energy and radial breathing modes of metallic carbon nanotubes2016In: Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, ISSN 1098-0121, E-ISSN 1550-235X, Vol. 93, no 4, article id 45408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While changes in resonant Raman scattering measurements are commonly used to measure the effect of chemical functionalization on single-walled carbon nanotubes, the precise effects of functionalization on these spectra have yet to be clearly identified. In this density functional theory study, we explore the effects of functionalization on both the nanotube resonance energy and frequency shifts in radial breathing mode. Charge transfer effects cause a shift in the first Van Hove singularity spacings, and hence resonance excitation energy, and lead to a decrease in the radial breathing mode frequency, notably when the Fermi level decreases. By varying stochastically the effective mass of carbon atoms in the tube, we simulate the mass effect of functionalization on breathing mode frequency. Finally, full density functional calculations are performed for different nanotubes with varying functional group distribution and concentration using fluorination and hydrogenation, allowing us to determine overall effect on radial breathing mode and charge transfer. The results concur well with experiment, and we discuss the importance when using Raman spectroscopy to interpret experimental functionalization treatments

 • 62722.
  Öberg, Sven
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Mathematical Science.
  Ewels, C P
  University of Exeter.
  Jones, R
  University of Exeter.
  Hallberg, T
  Linköping University.
  Lindström, J L
  Linköping University.
  Murin, L I
  Institute of Solid State and Semiconductor Physics, Minsk.
  Briddon, P R
  University of Newcastle Upon Tyne.
  First stage of oxygen aggregation in silicon: the oxygen dimer1998In: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 81, no 14, p. 2930-2933Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The structure and dynamic properties of the interstitial oxygen dimer in silicon are found using a combination of infrared spectroscopy and ab initio modeling. We find that the stable dimer consists of a pair of inequivalent weakly coupled interstitial oxygen atoms separated by a Si-Si bond. Two high frequency modes are decoupled in one 16O-18O combination but are strongly mixed in the other combination. A third lower lying mode involves the compression of the Si-Si bond joining the oxygen atoms and gives distinct modes in the mixed 16O-18O case.

 • 62723.
  Öberg, Sven
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Mathematical Science.
  Stich, P K
  University of Exeter.
  Jones, R
  University of Exeter.
  Heggie, M I
  University of Exeter.
  First-principles calculations of the energy barrier to dislocation motion in Si and GaAs1995In: Physical Review B Condensed Matter, ISSN 0163-1829, E-ISSN 1095-3795, Vol. 51, no 19, p. 13138-13145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The single kink formation and migration energies Fk and Wm of 90° glide partial dislocations in Si and GaAs are calculated using an ab initio local density-functional cluster method. Kink migration occurs via a concerted exchange of an atom at a dislocation core with one of its glide plane nearest neighbors. By constraining these atoms to sit in high-energy positions and relaxing a surrounding cluster of atoms, sufficient points in configuration space can be sampled for the energy barrier for the first step in kink pair formation to be estimated. By including an estimate of the elastic energy of the interaction of kink pairs, the single kink formation energy is calculated. It is found that Fk and Wm for Si are 0.1 and 1.8 eV, respectively. For the 90° α glide partial in GaAs, these quantities are 0.07 and 0.7 eV, respectively, and 0.3 and 1.1 eV for β partials

 • 62724. Öberg, T.
  et al.
  Nilsson, B.
  Olofsson, N.
  Nordenvaad, Magnus Lundberg
  Sangfelt, E.
  Underwater communication link with iterative equalization2006In: OCEANS 2006, IEEE Communications Society, 2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper an acoustic underwater communication link is presented. The channel has severe inter symbol interference, which is dealt with by an iterative linear equalizer and a Turbo code. Experiments has been performed in the Baltic Sea using a 4QAM signal with bandwidth 4 kHz at a center frequency of 12 kHz. The raw data rate is 8 kbit/s but after reduction for error correction coding the net bit rate is 2.88 kbit/s. With a source level of 180 dB re. 1mu/Pa @ 1m and a single hydrophone receiver, a reliable communication is shown up to a distance of 60 km. Very important for a successful decoding is the initial synchronization, which also is discussed.

 • 62725. Öberg-Westerberg, Ann-Christine
  et al.
  Hallkvist, Åsa
  Upplevelser att insjukna i slaganfall: en kvalitativ studie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62726.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Miljöbalken och hushållen2008Report (Other academic)
 • 62727.
  Ödberg, Christer
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Skogsavverkningsrätt2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  An analysis from civil law point of view with special reference on one hand to the parties´ rights and obligations and on the other hand to the treatment of cer-tain third party conflicts. An agreement between a landowner and another subject of law meaning that the latter is entitled to fell trees on the landowner’s property is according to Swedish law regarded as right to use the property, a usufruct. The Swedish Real Estate Law, however, does not pay much attention to the question of the parties’ rights and obligations regarding this kind of usufruct. Since this kind of agreement has also got important similarities with purchase, it has in Swedish legal writing been a common point that the Swedish Sale of Goods Act ought to be, either directly or analogically, applicable at least as long as the question concerns the parties rights and obligations. The dissertation examines some of several unclear or uncertain questions concerning the parties´ rights and obligations and especially such questions that from a practical point of view seem to be of interest in the line of business. A few examples of questions of this kind that are discussed are if and when the risk is handed over to the feller, if the feller has to pay compensation even if the felling has not been carried out, if the feller is entitled to make claims against the landowner if there is faults or shortage or the land-owner’s corresponding possibilities if the feller breaches the contract. In this connection special questions concerning the forming of standard contracts in this field are observed. The dissertation also deals with different kinds of third party conflicts concerning rights to fell trees. In this case there is no doubt that the rules of the Real Property Code are applicable, but the special circumstances seem to make the application troublesome, especially when the conflict primarily has reference to the ownership of the timber in-stead of the right to use the property. Such conflicts where the creditors of the feller or the landowner are involved are also examined. The main purpose is to find appropriate answers to the different questions according to Swedish law, but the answers are often uncertain. In several questions the relevant ju-ridical sources are not admitting certain conclusions. These difficulties have more or less enforced an approach to the subject characterised by recommendations and sugges-tions de lege ferenda.

 • 62728.
  Ödeen, Sven
  Luleå tekniska universitet.
  Determination of viscoelastic material properties and impact force from measurements on impacted bodies1993Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Methods are presented for identification of linear and nonlinear viscoelastic materials and for prediction of impact force on the basis of measurements made on impacted bodies. The complex modulus is identified from measured end-point accelerations of an impacted rod specimen, and in-situ from measured strains at three sections of a rod-like member of an impacted structure. The two methods for identification of complex modulus have been tested experimentally on two polymers, viz., polypropylene and polyamide 6, and results have been obtained in frequency ranges of up to two decades. Furthermore, the complex modulus of polyoximethylene has been determined during creep recovery by using the method based on acceleration measurements. Moreover, a method is proposed for identification of nonlinear viscoelastic materials on the basis of displacements measured at two sections of an impacted rod specimen. The displacements were measured by means of electro-optical displacement transducers. The first step of the method is model identification, i.e., choice of constitutive model. The second is parameter identification, i.e., determination of the parameters of the model chosen. The method has been applied to five polymers of interest in engineering, viz., polypropylene, polyamide 6, polyoximethylene, high density polyethylene, and 60 percent carbon-black filled natural rubber. Finally, a method is established which permits prediction of impact force history from the velocity response of each impacting body to an impulsive force applied to its impact face, and the impact velocity. It is assumed that the impacting bodies behave linearly. The method has been applied to several cases of impact between linearly elastic and linearly viscoelastic bodies. The predicted impact forces are compared to impact forces measured in impact tests. Generally, there is a good agreement.

 • 62729.
  Ödeen, Sven
  Luleå tekniska universitet.
  Two problems of viscoelastic impact: prediction of impact force and identification of complex modulus1990Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 62730.
  Ödeen, Sven
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Lundberg, Bengt
  Determination of complex modulus from measured end-point accelerations of an impacted rod specimen1993In: Journal of Sound and Vibration, ISSN 0022-460X, E-ISSN 1095-8568, Vol. 165, no 1, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A method is presented for determination of the complex modulus of a linearly viscoelastic material from measured end-point accelerations of an impact-loaded rod specimen. An iterative numerical scheme was used. An approximate analytical solution was also established for the case of small accelerometer mass relative to the specimen mass. Tests were carried out at room temperature for polypropylene, with relatively high losses, and polyamide 6, with relatively low losses. Tests were also performed at temperatures between 20 and 140°C for the former material. Valid results were obtained in the approximate frequency range of 400 Hz to 200 kHz with specimen diameters between 11 and 21 mm, and specimen lengths between 200 and 800 mm. For polypropylene these results are in good agreement with those obtained by using a different method developed by Blanc. For polyamide 6, however, there was some disagreement for the imaginary part of the complex modulus. The method was convenient to use at elevated temperatures as well as at room temperature. It should be suitable for fast routine testing of materials provided that the losses are not too low.

 • 62731.
  Ödegaard, H.
  et al.
  Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim.
  Balmer, P.
  Chalmers University of Technology.
  Hanaeus, Jörgen
  Chemical precipitation in highly loaded stabilization ponds in cold clomates: scandinavian experiences1987In: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 19, no 12, p. 71-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Results both from a pilot-plant investigation and from full-scale stabilization ponds operating with phosphate precipitation are presented. Since the removal of organic matter by coagulation is more important than that by biodegradation, the ponds may be heavily loaded. Biodegradation during winter can be improved by pond aeration, and chemical precipitation in an aerated pond may give a very good and stable effluent

 • 62732. Ödling, Daniel
  Visualisering i tidiga skeden av byggprocessen2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 62733.
  Ödling, Gunvor
  et al.
  Vårdhögskolan i Östersund.
  Axelsson, Karin
  Norberg, Astrid
  Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnadsforskning.
  Upplevelser i samband med operation av nyupptäckt bröstcancer1995In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 15, no 1, p. 14-18Article in journal (Refereed)
 • 62734.
  Ödling, Ola
  et al.
  Erisoft AB, Sweden.
  Wallin, Stefan
  Erisoft AB, Sweden.
  Building MIB Applications1994In: IEEE Network Operations and Management Symposium: Symposium Record : Wednesday, February 16: Sessions 11 - 20, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 1994, Vol. 2, p. 565-575Conference paper (Refereed)
 • 62735.
  Ödling, Per
  Luleå tekniska universitet.
  Design and analysis of digital receivers1995Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of a summary and nine included papers, grouped into three parts. There is one journal paper, three reports written in the style of articles, four conference papers and one paper submitted to a conference. The thesis proposes and investigates a number of digital receivers, especially receivers based on the maximum a posteriori and maximum likelihood criteria. Signal processing methods and models are developed and applied to a number of estimation and detection problems in systems with time dispersion and additive Gaussian noise. Digital receivers in two application areas are investigated: telecommunications and ultrasonic distance measurements. Within telecommunications, particular attention is given to block transmission systems, where digital data is transmitted in independent blocks. With a geometric approach and reflecting on properties of the binary hypercube, it is shown that the minimum bit-error probability receiver (OBER) becomes the maximum likelihood sequence detector (MLSD) when the expected SNR used for designing the OBER goes to infinity. Likewise, the OBER reduces to the whitened matched filter with hard decisions in the limit when the expected SNR decreases. Furthermore, a novel detector is developed that makes MLSD-decisions on scattered bits in a block. This low-complexity detector can, if combined with a sub-optimal receiver such as a linear or decision- feedback equalizer, substantially reduce the system bit-error rate. Finally, using the geometric approach, the genie-aided detector, a device proposed by Forney for deriving performance bounds, is reconsidered and augmented with an explicit statistical description of the side information. This renders a more flexible tool, new performance bounds, and gives an instructive view on earlier work. Reduced complexity Viterbi detection is addressed by means of combined linearViterbi equalizers. These equalizers reduce the complexity of the Viterbi detector, a structure for implementing the MLSD, by linear pre-equalization of received data and by giving the Viterbi detector a truncated channel model. Three receivers in this class are introduced, one of which is intended for multiple-antenna reception in block transmission systems. In the field of ultrasonics, the problem of estimating the time-of-flight of an ultrasonic pulse is addressed under the assumption that the pulse has been distorted by an unknown, linear and time-dispersive system and by additive Gaussian noise. Two approaches for taking the linear distortion into account are presented. Both assume that the transmitted pulse is known and narrowband. Although the intended application is distance estimation using the ultrasonic pulse-echo method, the assumed basis of the time-of-flight estimation problem is more general: a known narrowband waveform is transmitted through a dispersive, linear system with additive Gaussian noise.

 • 62736.
  Ödling, Per
  Luleå tekniska universitet.
  Low complexity digital receivers1993Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 62737.
  Ödling, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Eriksson, Håkan B.
  Luleå tekniska universitet.
  Börjesson, Per Ola
  Luleå tekniska universitet.
  Making MLSD-decisions on some individual symbols thresholding the matched filter output1997In: Proceedings: 1997 IEEE International Symposium on Information Theory : Maritim Hotel and Congress Center, Ulm, Germany, June 29 - July 4, 1997, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 1997, p. 75-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a detector that, by thresholding the output of the matched filter, gives MLSD-decisions on binary, antipodally modulated symbols that have been corrupted by intersymbol interference and additive Gaussian noise. The detector is simple in structure, consisting of a whitened matched filter and two variable thresholds for each symbol to be detected. The detector will make decisions on some, but most often not all, of the symbols in a transmitted sequence, and those decisions will be the same decisions as the maximum likelihood sequence detector (MLSD) would have made. The number of symbols that are detected is stochastic, varying from sequence to sequence. The basis of the detector is a bound on a cross-product of the quadratic form in the log-likelihood function for the transmitted sequence

 • 62738.
  Ödling, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Eriksson, Håkan B.
  Luleå tekniska universitet.
  Börjesson, Per-Ola
  Luleå tekniska universitet.
  Making MLSD decisions using a data-dependent threshold device1996In: Proceedings of the 1996 SNRV and NUTEK Conference on Radio Sciences and Telecommunications in Luleå and Kiruna June 3-6, 1996: RVK 96 / [ed] Lars H. Zetterberg, Luleå: Luleå tekniska universitet, 1996, p. 245-249Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a detector for obtaining MLSD decisions on binary symbols that has been corrupted by intersymbol interference and additive Gaussian noise. The basis of the detector is a bound on a cross-product of the quadratic form in the log-likelihood function for the transmitted sequence. The detector will only make decisions on some of the symbols in a transmitted sequence, but those decisions will be the same decisions as the MLSD would have made. The number of symbols to be detected is stochastic, varying from sequence to sequence. The detector is simple in structure, consisting of a whitened matched filter and two variable thresholds for each symbol to be detected. Because the detector in general does not detect the complete sequence of symbols, but has a very good performance on those symbols that are detected, it is suitable as a complement to some existing detector that is inferior to the maximum likelihood sequence detector.

 • 62739.
  Ödling, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Eriksson, Håkan B.
  Luleå tekniska universitet.
  Koski, Timo
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Börjesson, Per Ola
  Luleå tekniska universitet.
  When are the MLSD respectively the matched filter receiver optimal with respect to the BER?1995In: Proceedings: 1995 IEEE International Symposium on Information Theory, Whistler, British Columbia, Canada, 17 - 22 September, 1995, Piscataway, NJ: IEEE Communications Society, 1995, p. 331-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We reconsider the minimum/optimal bit-error probability receiver (OBER) for intersymbol interference channels with Gaussian noise and the reception of finite blocks of bits. We view the OBER as a function with two inputs: the received sequence and an expected signal-to-noise ratio; and one output: the estimated block of bits. Assuming that all sequences are equally probable to be transmitted we prove two results about the behaviour of the OBER. We show that the OBER coincides with the maximum likelihood sequence detector (MLSD) when designed for high signal-to-noise ratios and that it collapses to a matched filter followed by a hard-limiting device for low expected signal-to-noise ratios

 • 62740.
  Ödling, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Koski, Timo
  Luleå tekniska universitet.
  Börjesson, Per Ola
  Luleå tekniska universitet.
  A reduced complexity viterbi equalizer used in conjunction with a pulse shaping method1992In: Proceedings of Nordic Radio Symposium: NRS 92 : wave propagation, personal, mobile and satellite communications / in co-operation with AUC - Aalborg University / [ed] Chr. Christensen, Aalborg: Aalborg University , 1992, p. 91-94Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The complexity of the Viterbi algorithm can be reduced by linear pre-equalization. We introduce a linear preprocessor using the weighted least squares filtering of [10]. The geometric technique of L.Barbosa [3] is evoked for analytical representation of the complexity reduction by pre-equalization, and for evaluation of error performance. We give results on the bit error rate of the WLS preprocessor and of the linear preprocessor of Falconer and Magee [6].

 • 62741.
  Ödman, Fredrik
  Luleå tekniska universitet.
  Characterization of suspended particulate matter from freshwater: validation of a field filtration technique2004Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A field filtration method for the concentration and separation of suspended particulate matter (SPM) from freshwater systems and the subsequent determination of major, minor, trace and ultra trace elements (Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, K, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Si, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn and Zr) is validated with respect to detection limits, precision, and bias. The validation comprises the whole procedure including filtration, sample digestion and instrumental analysis. The method includes two digestion procedures (microwave acid digestion and alkali fusion) in combination with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) and inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). Total concentrations of these 38 trace and major elements have been determined in suspended particulate matter (SPM) from lake and river water with low levels of suspended solids (<2 mg l-1 DW), and a wide range of element concentrations. The precision of the method including filtration, digestion and instrumental determination ranges between 8 and 18% RSD for most elements on a dry weight basis. Higher recovery after acid digestion is found for some elements, probably because of volatilization or retention losses in the fusion procedure. Other elements show higher recovery after fusion, which is explained by more efficient decomposition of mineral phases relative to the non-total acid digestion. Non-detectable concentrations of some elements are reported due to small differences between blank filter levels and the amounts of elements present on the filters after sampling. The calculated sums of main inorganic components, expressed as oxides, ranges between 94.0 and 98.0% ash weight. The method limits of detection range between 0.7 ng and 100 µg, as estimated from the blank filter samples. These detection limits are 3-1000 times higher compared to the corresponding instrumental limits of detection. The accuracy and bias of the overall analytical procedure was assessed from replicate analysis of certified reference materials. A better knowledge of the mechanisms of filter clogging in sampling of suspended matter is important in order to extend the applicability of the method. For the sample types investigated in this study, the amount of inorganic material in the suspended particulate matter (SPM) seems to be the most important factor controlling the maximum volume of filterable water, and Fe is presumable the most important clogging regulating parameter in the group of elements included in the inorganic matter. A critical evaluation of the instrumental capabilities of the ICP- QMS instrumentation in comparison with the sensitive double focusing sector field plasma mass spectrometry technique (ICP-SFMS) is also included. It was found that a modified microwave acid digestion procedure in combination with ICP-SFMS could replace ICP-AES determinations and fusion digestions for most of the investigated elements. Guidelines and limitations for this powerful and relatively simple and less time consuming procedure, covering most elements in one single determination, are discussed.

 • 62742.
  Ödman, Fredrik
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Peinerud, Elsa
  Luleå tekniska universitet.
  Pontér, Christer
  Validation of a method for determination of total concentrations of trace and major elements in suspended particulate matter from freshwater samples1995In: Abstracts of oral and poster presentations: 22:a Nordiska geologiska vintermötet ; The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8-11 January 1996 in Turku-Åbo, Finland / [ed] Tuula Kohonen; Bo Lindberg, Turku: Åbo Akademi University Press, 1995, p. 242-Conference paper (Other academic)
 • 62743.
  Ödman, Fredrik
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Ruth, Thomas
  Luleå tekniska universitet.
  Ponter, Christer
  Luleå tekniska universitet.
  Validation of a field filtration technique for characterization of suspended particulate matter from freshwater: Part I. Major elements1999In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 14, no 3, p. 301-317Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A field filtration method for the concentration and separation of suspended particulate matter (SPM) from freshwater systems for subsequent determination of major elements (Si, Al, Ca, Fe, Mn, Mg, Na, K, P, Ti and S) is validated with respect to precision and bias. The validation comprises the whole procedure including filtration, sample digestion and instrumental analysis. The method includes two digestion procedures (microwave acid digestion and alkali fusion) in combination with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). Total concentrations of the elements have been determined in suspended particulate matter from lake and river water with low levels of suspended solids (

 • 62744.
  Ödman, Fredrik
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Ruth, Thomas
  Analytica AB, Box 511, SE-183 25 Täby.
  Rodushkin, Ilya
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Geosciences and Environmental Engineering.
  Ponter, Christer
  Analytica AB.
  Validation of a field filtration technique for characterization of suspended particulate matter from freshwater: Part II. Minor, trace and ultra trace elements2006In: Applied Geochemistry, ISSN 0883-2927, E-ISSN 1872-9134, Vol. 21, no 12, p. 2112-2134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A field filtration method for the concentration and separation of suspended particulate matter (SPM) from freshwater systems and the subsequent determination of minor, trace and ultra trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hf, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Zn and Zr) is validated with respect to detection limits, precision and bias. The validation comprises the whole procedure including filtration, sample digestion and instrumental analysis. The method includes two digestion procedures (microwave acid digestion and alkali fusion) in combination with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) and inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). Total concentrations of these 27 trace and minor elements have been determined in suspended particulate matter (SPM) from lake and river water with low levels of suspended solids (

 • 62745.
  Ödmann, Filippa
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Eriksson, Lisa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Nej-drottningen Lööf och tonsättaren Löfven: En kvalitativ analys av rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. Det empiriska materialet som undersökts är 18 texter från Dagens Nyheter och Aftonbladet som berör statsministeromröstningarna. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i framställningen av kvinnliga och manliga partiledare. De gestaltningsramar som är gemensamma för båda könen framställer partiledarna som motståndare i spel, aktörer i konflikt och politiska aktörer med moraliska dilemman. De gestaltningsramar som är specifika för kvinnliga partiledare framställer partiledarna som svåra att ha att göra med och avvikande från den manliga normen på ett negativt sätt. Den gestaltningsram som är specifik för manliga partiledare framställer partiledarna som konstruktiva och samarbetsvilliga.Slutsatserna som dras är att skillnaderna som framkommer i framställandet av partiledarna till stor del är till de kvinnliga partiledarnas nackdel och de manliga partiledarnas fördel, vilket i förlängningen kan skapa ett demokratiproblem och reproducera stereotypa könsroller.

 • 62746.
  Ödmark, Fredrik
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering.
  Model based pulse shaping for detection of gamma rays2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To analyse drill samples in a mine, a scanner that uses a gamma ray detector can be used. The scanner can analyse the drill sample to quickly see the elements present in the sample without destroying it. To improve the performance of the scanner, the electric signal from the detector needs to be less noisy, and different pulse shaping methods, filters and smoothers can be used on the sampled data to achieve an improved performance.

  In this master thesis, the electric noise model of the electronics around the detector was modeled, and analysed. Different pulse shaping method, filters and smoothers was also tested to see which method gave the best performance in FWHM sense. The Full Width at Half Maximum (FWHM) is the energy resolution of a detector, and is defined as the full width of a photopeak at the half maximum. The noise model of the schematic for the preamplifier was made by hand with support from MATLAB. The resulting noise model was compared between MATLAB and LTspice, and the conclusion is that the JFET is the main contributor of the significant noise, contributing to 98 % of the total noise at 10 GHz.

  The adopted filters and pulse shaping method are, matched filter, custom filter, CR-RC shaping, mean filter, median filter and clustering. The results from the tests indicated that custom filter with a FWHM of 1.96 keV and CR-RC with a FWHM of 1.67 keV shaping were more accurate than the matched filter with the FWHM of 5.1 keV. But the results also showed that it is important to take into account the waveform variance, due to inherent properties in the detector, with this consideration the FWHM of CR-RC shaper was improved from 2.29 keV to 1.67 keV. The clustering method was the most promising method but due to time constraints this method was never fully tested and no FWHM value was achieved.

 • 62747. Ödmark, Kristoffer
  Prototype of an USB Connected 6LoWPAN Dual Frequency Network Adapter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis will cover the development of a prototype for a USB connected 6LoWPANdevice with the ability to communicate over dual radio frequencies. The device will sup-port the development of Internet of Things devices at Rubico. Their work involves a widevariety of tasks related to wireless development of embedded systems. The device devel-oped have options for setting the operating frequency to either 2450MHz and 868MHz,along with a few network parameters.For this, a small USB-powered network bridge utilizing two radio modules and a dualantenna solution was developed. The device presents an Ethernet interface and serialport for configuration over a single USB connection, creating a plug and play devicefor 6LoWPAN development and 6LoWPAN integration on Linux based systems. The re-sulting device is currently used for testing and developing of new IoT products at Rubico.

 • 62748.
  Ödéen, Sven
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Lundberg, Bengt
  Luleå tekniska universitet.
  Prediction of impact force by impulse response method1991In: International Journal of Impact Engineering, ISSN 0734-743X, E-ISSN 1879-3509, Vol. 11, no 2, p. 149-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A method has been established which permits prediction of impact force history from the velocity response of each impacting body to an impulsive force applied to its impact face, and the impact velocity. The bodies may consist of one or several linearly elastic or viscoelastic materials. However, the method is limited to cases of impact without significant effects of friction and slip, with constant contact area and with small deformations. It has been applied to four cases of axial impact of a truncated cone or a compound cylinder on a long cylindrical rod. The truncated cone was made of Nylon-6, the compound cylinder of Nylon-6 and aluminum, and the long cylindrical rod of steel. For the truncated cone and the compound cylinder, measured as well as theoretically predicted impulse responses were used, while for the long cylindrical rod only a theoretically predicted impulse response was employed. In all cases good agreement was obtained between the impact force histories predicted, using the impulse response method, and those measured with the aid of strain gauges on the long cylindrical rod. Because of three-dimensional effects the best agreement was obtained for the predictions based on measured impulse responses for the truncated cone and the compound cylinder

 • 62749.
  Ögren, Hanna
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
  ALTERNATIV DAGVATTENLÖSNING: Dagvattenbiofilter för ökad rening och fördröjning2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har vår uppfattning om hur dagvatten ska hanteras ändrats i takt med att kunskapen om dagvatten och de eventuella risker som dagvattnet för med sigvuxit.Exploatering och urbanisering av områden som tidigare bestått av naturmark medför att andelen hårdgjorda ytor, så som tak och gator,ökar och dagvattnet kan inte infiltrera naturligt i marken. Det har länge varit standard att dagvattnet letts vidare direkt till recipienten, till exempel en sjöeller vattendrag,utan att passera något reningssteg. För att minska risken för utsläpp av dagvattenföroreningar och skador vid översvämningar har metoder för långsiktigt och hållbart dagvattenhanterande börjat användas. Metoderna används för att försöka reducera och tröga upp dagvattenavrinningen, till stor del genom att använda sig av naturens egna processer. Dagvattenbiofilter är ettexempel på anläggning där naturens egna processer används och optimeras för att främst fånga upp och reducera föroreningar i dagvattnet men anläggningen kan även fördröjanormalflöden.Reningseffektenhos dagvattenbiofilter har i studier visats variera men bedöms ändå god, även i kallt klimat om hänsyn till dessa förhållanden tas vid utformning.Kronanområdet i Luleå kommun är under uppbyggnad och invånarantalet väntas inom de närmaste 10–15 åren växa från 1500 personer till 7000 personer. Detta innebär att bland annat villor, radhus, flerfamiljshus och vägar kommer att byggas och andelen hårdgjorda ytor kommer att öka. För att tillgodose det kommande behovet av att omhänderta dagvatten har Luleå kommun i detaljplanen beskrivit att dagvattenhanteringen ska skemed hjälp av”tröga” och öppna dagvattenlösningar.I arbetet undersöks ett dike som ligger i en naturlig lågpunkt inom avrinningsområdet som bland annat innefattar Kronandalen. Dikets förutsättningar och behov utreds för att utröna möjligheten att anlägga ett dagvattenbiofilter på platsenför att ytterligare rena och fördröja dagvattnet. Många faktorer talar för att ett dagvattenbiofilter skulle vara en bra lösning för diket, bland annat att anläggningstypen har god reningsförmåga och går i linje med dagvattenutredningensförslag att hantera dagvattnet genom infiltration. Avgörande var dock områdets grundvattennivå som visat sig ligga på mellan 0,5 och 1,5 meter under markytan, vilket ger för litetutrymme för ett dagvattenbiofilter.

 • 62750.
  Ögren, Jan-Erik
  Luleå tekniska universitet.
  A Dynamic Ptotoelastic Study of Flexural Wave Generation in a Model of Percussive Drilling1983In: Journal of Sound and Vibration, ISSN 0022-460X, E-ISSN 1095-8568, Vol. 86, no 2, p. 243-252Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development of the percussive drilling machine has led to a situation where the drill steel itself has become a major noise source. A qualitative theory for the generation of this noise is presented. In this theory the longitudinal drilling pulse is partially converted to flexural motion by non-symmetric boundary conditions. The technique of stress optics combined with high speed photography is used in conjunction with Araldite models of the drill steel to verify the above conjectures. The models are then used to demonstrate the importance of the clamping conditions in preventing the growth of noise producing motions of the drill steel. It is also shown that the Araldite models give a reasonable representation of the stress wave pattern in a true drill steel, at least for the time period associated with the first few passes of the primary stress wave pattern and its reflexions.

1252125312541255125612571258 62701 - 62750 of 64127
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf