Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Josefsson, Barbro
  et al.
  Nordlund, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Sandvin, Johans
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Ung och utan arbete i Boden: utvärdering av projektet: en arbetsmarknad för alla unga i Boden2005Report (Other academic)
 • 2.
  Löfstrand, Ingrid
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Professionellt föräldraskap: samhälleliga förutsättningar för familjehem för tonåringar2009Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this licentiate thesis is to describe and analyse present foster care in Sweden. Furthermore, a purpose is to conclude about ways of organising foster care for teenagers and about the distinction between foster care as a kind of parenthood or as a work.The social welfare boards of local authorities are responsible for recruiting foster carers, being able to place children in need in foster care. The conditions of the local authorities, fulfilling this responsibility are discussed, as well as the significance of the growing amount of independent fostering agencies. The thesis discusses the available opportunities pertaining to finding and keeping foster carers. Further, it discusses the need of improving conditions for foster carers in order to more easily recruit new ones. These questions are discussed in the context of the changes in the Swedish society and the changing family situations during the twentieth century and up until today. Five different organisations were studied, of which all have adapted to the present situation, namely a lack of foster carers, especially for teenagers in need. One organisation has been studied in additional detail, a project organisation where four local authorities have been cooperating, aiming towards a better foster care situation for teenager placement. Conclusions include that there are deficiencies within the foster care system in some respects. It seems that local authorities do not give sufficient priority to foster care, often due to local authorities not having enough resources. Conclusions further include that public strategies to cope with the situation are either a public-private partnership or cooperation between local authorities within a regional setting. Finally, the thesis presents new ways of organising foster care for teenagers in order to meet their needs and general characteristics of a good foster care.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Magnusson, Bruno
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  King, Allen Douglas
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science.
  Intresse och behov av bostäder för äldre i Arjeplogs kommun: en projektion till och med 20122009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Nordlund, Anders
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Persistence and change: Nordic social policy in the 1980s and 1990s2003In: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 5, no 1, p. 69-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many politicians, participants in the public debate, & academic scholars have regarded comprehensive welfare states as incompatible with the policy environment of the late 20th & early 21st centuries. Nordic welfare states are, due to their post-war history, suitable for testing predictions of the durability of comprehensive welfare states. The first purpose of this article is to examine previous research & official statistics on Nordic welfare state development in order to evaluate the proposition that comprehensive welfare states have been or soon will be forced to dismantle or radically reform social programs. The analysis finds weak support for propositions that comprehensive welfare states have been or soon will be subject to sharp downsizing or radical reconstruction. The second purpose is to explore Pierson's (2001) suggestion that cost containment & recalibration were salient dimensions of Nordic social policy making in the 1980s & 1990s. The analysis finds support for Pierson's arguments. However, empirical evidence also suggests that Pierson's analysis does not sufficiently incorporate reorganization of services

 • 5.
  Nordlund, Anders
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Coughlin, R.M.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Armour, P.K.
  Mental health care reform in Sweden and the United States: the lagacy of ruined hopes for integration into the community?2002In: 14th Annual meeting on socio-economics, markets and institutions network: University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota USA, June 27-30 2002, University of Minnesota Press, 2002Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Orving, Karin Wahlberg
  et al.
  Vårdhögskolan i Boden.
  Karlsson, Åsa
  Vårdhögskolan i Boden.
  Widerlund, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Utveckling av individuella planer enligt lag om stöd och service1996Report (Other academic)
 • 7.
  Orving, Karin Wahlberg
  et al.
  Vårdhögskolan i Boden.
  Widerlund, Lena
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Lindström, Åsa
  Interaktion via IT i distansundervisning: erfarenheter från studenter och lärare1997Report (Other academic)
 • 8.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Det är så mycket som kan spela in: en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att belysa erfarenheter och processer som är relaterade till långtidssjukskrivning, såväl till att bli sjukskriven, till att förbli sjukskriven under lång tid och till insatserna och arbetet för att återgå i arbete. Utgångspunkten har varit erfarenheter, upplevelser och uppfattningar hos personer som på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning under lång tid varit utestängda från arbetsmarknaden. Studien har genomförts i Arvidsjaurs kommun där 17 långtidssjukskrivna personer intervjuats. Det var 13 kvinnor och fyra män i åldrarna 26 till 60 år varav de flesta var sjukskrivna på grund av problem med rörelseapparaten eller utmattningsdepression och liknande. Intervjuerna var öppna med karaktär av dialog, och analysen siktade till att förstå de konstruktioner de långtidssjuka skapat för att bringa mening i sin livssituation. Vid analysen framgick att intervjuerna förutom det som var direkt relaterat till studiens syfte - orsaker till sjukskrivning, om att vara sjuk under lång tid samt om stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete - också handlade om hur sjukdom kan förstås, om könsskillnader samt om långvarig sjukdom och moral. Det övervägande intrycket är att informanterna ser sjukskrivningen som en konsekvens av många olika samspelande faktorer. Några har också varit med om olyckshändelser som endera bidragit till eller direkt orsakat sjukskrivningen. Bland annat beskriver de flera olika arbetsmiljöproblem som bakomliggande orsak. Dessa problem kan kopplas till den benägenhet att ta på sig stort ansvar som kvinnorna i studien ger uttryck för. Men tillvaron har varit kravfylld även utanför yrkesarbetet. Annat de tänker kan ha lett till den långvariga sjukskrivningen är hinder de upplevt i de olika hjälpsystemen. De flesta har också upplevt frustration och besvikelse över stödet och rehabiliteringen. Rehabiliteringsaktörerna upplevs inte beakta önskemål och initiativ från de långtidssjuka. De aktörer som beskrivs mest är hälso- och sjukvård samt Försäkringskassa. Informanterna är ambivalenta till de vanligaste insatserna - läkemedel och sjukgymnastik - från hälso- och sjukvården, och Försäkringskassan har upplevts som alltför regelstyrd och passiv. Det de efterfrågar är samtal och socialt stöd. Att vara långvarigt sjuk och därför utestängd från arbetsmarknaden ter sig olika beroende på tidigare erfarenheter, den totala livssituationen och vilka symtom man har. Med tiden har de fått kunskap som medfört att de kan undvika sådant som utlöser symtom, men kunskapen har då också fått en disciplinerande effekt. Informanterna har haft svårt att acceptera att de inte längre kan utföra sådant de tidigare gjort eller att de ska ha livslång värk. Relationerna till andra har förändrats och de sociala kontakterna har minskat. Informanterna i denna studie har problem som inte är uppenbara för omgivningen, vilket medfört att de upplever sig ifrågasatta. Överhuvudtaget har normen att man ska arbeta och försörja sig själv haft inflytande på informanternas situation - dels genom att de arbetat trots symtom av skilda slag och dels genom negativa attityder hos allmänheten. Allmänheten anser att sjuka oftast själva har förorsakat sjukdomen, och den som blivit sjuk ska också göra allt den kan för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Många upplever misstro mot att de är sjuka och att andra tror de istället försöker hålla sig från arbete. Informanterna upplever därför misslyckande och skam. Moralen har stort inflytande på hur dessa människor beskriver sina liv - såväl hur de genom att uppfylla normerna till sist blivit sjukskrivna som de attityder de möts av genom att de är sjukskrivna. För att sjukdomen ska få legitimitet måste den också sanktioneras av läkare, så att de upplevda symtomen omvandlas till en diagnos. Diagnoser är socialt konstruerade och förändras över tid, men ger intryck av att vara konstanta. Medicinen uppfattas som en objektiv vetenskap och har också fått stort inflytande på våra vardagsliv, inte minst över sjukskrivning och rehabilitering. Detta trots att problemen många gånger i grunden är sociala. Även de rehabiliteringsaktörer som inte ingår i hälso- och sjukvården tycks ha influerats av medicinen. Rehabiliteringsaktörerna tenderar att förenkla den komplexa verkligheten för att det ska passa in i den uppsättning terapier eller åtgärder den egna myndigheten erbjuder. Arbetslivet och samhället har förändrats så det har skapats en konflikt mellan de normer som präglar arbetslivet och de traditionella förväntningarna. För kvinnorna i studien framstår situationen som extra sammansatt. De upplever att deras behov inte tillgodoses av myndigheterna. Regleringen utgår från att kvinnor och män lever jämställt, men så är inte fallet. Kvinnorna har i långt större utsträckning ansvar för hem och familj än vad män har och uppfostras till att ta hänsyn till andra. Deras egna behov prioriteras inte. Kvinnorna i studien upplever det som en extra påfrestning att inte längre kunna ta hand om barn och familj på det sätt de brukat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Dokomentation och socialtjänstregister1995In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. 46, no 8, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Finns det möjlighet att utföra arbetet riktigt?1997In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. 48, no 4, p. 11-12Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Langtidssykemelding som et spørsmål om å leve rett2008In: Arbeid, sykdom og moral: om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb, Bergen: Fagboksforlaget , 2008, p. 69-92Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Om omvårdnad1995In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. 46, no 1, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Omsorgen om äldre och funktionshindrade: en kvinnofråga1999In: Kön och makt i socialt arbete, Stockholm: Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet, 1999, p. 45-66Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Vidman, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Social Care.
  Vårdhögskolorna får svidande kritik1996In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, no 3, p. 10-11Article in journal (Other academic)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf