Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1404
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlmark, Marcus
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  We Don´t Make Mistakes, We Have Happy Accidents: En undersökning av komponerande i samverkan med förutbestämda färgtemperaturer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för detta examensarbete var att utveckla en kompositionsmetod med utgångspunkt i en tavla för att skapa en ”simulerad synestesi”. För att skapa kompositionsmetoden har tonsättare med synestesi intervjuats samt har en undersökning om hur en grupp människor tittar på en tavla utförts. Ursprungligen så fanns det bara en vilja hos mig att komponera ett stycke baserat på en tavla tillsammans med en nyfikenhet kring fenomenet synestesi. Under examensarbetets gång har kompositionsmetoden samt undersökningen utformats. Detta resulterade i ett två komponerade stycken och båda styckena utgick ifrån varsin synestesi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlqvist Loiske, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  En nattfärsk is att gå på: Musiklärare och musikelevers resonemang kring repertoarurval utifrån ett bourdieuperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa hur kulturella möten mellan lärare och elever på gymnsieskolans estetiska programs musikinriktning påverkar musikundervisningens repertoar och upplevelsen av denna från ett lärar- och elevperspektiv. I studien används Pierre Bourdieus teorier om hur alla människor socialiseras in i olika habitus, det vill säga seder och vanor som ligger till grund för vår smak, och hur detta samspelar med olika kapitalarter och olika fälts dömande institutioner. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie där nedslag gjorts vid två svenska gymnasieskolor. Vid vardera skola har en lärare respektive en elev intervjuats med utgångspunkt i ensembleundervisningens innehåll och resonemang kring repertoarurval. Resultatet visar att både elever och lärare utgår ifrån sig själva vid val av repertoar vilket på sikt leder till att ett musikakademiskt habitus reproduceras och föranleder en kritisk diskussion kring hur musikutbildningen tenderar att gynna och misgynna elever utifrån habitus men också hur  elever vid gymnsieskolans estetiska programs musikinriktning kan gå miste om chanser att ta till sig av olika sorters musikaliska uttryck på grund av det fältnära habitus som skapas i skolmiljön. Utifrån detta föreslås liknande studier i större skala, liknande studier inom kulturskola, folkhögskola och musikhögskola, kvantitativa studier i hur genrerepresentationen i gymnasieskolans ensembleundervisning ser ut, studier av aktiva unga musiker utan gymnasial eller eftergymnasial musikutbildnings habitus och musikutbildningens habitus utifrån ett genusperspektiv

 • 3.
  Alveteg, Ellen
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Dra stråken till sin spets: En undersökning av extended techniques för viola genom instudering av Viola Spaces av Garth Knox2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att ha gått en kurs i fri improvisation där jag fick utforska min violas möjligheter till att producera ljud, väcktes en nyfikenhet hos mig kring utökade speltekniker som kan förekomma i nutida konstmusik, så kallade extended techniques. Jag fick tips om etydsamlingen Viola Spaces av Garth Knox där olika extended techniques presenteras och bestämde mig för att studera in fyra av dem. De etyderna jag valde behandlar olika stråktekniker, nämligen sul ponticello, sul tasto, tremolo och olika sätt att dra stråken på.

  Under arbetets gång redogör jag för de svårigheter jag stötte på under min inlärningsprocess av etyderna samt hur jag gick till väga för att lösa dem. Arbetet redovisas dels genom videoinspelningar som jag gjorde i samband med mina övningstillfällen och dels genom material från de anteckningar jag förde under processen. Jag tar också upp tolkningsfrågor av notationen och reflekterar kring instruktionerna om hur musiken ska framföras.

  Arbetet har resulterat i att jag känner mig bättre förberedd på att spela nutida konstmusik än vad jag gjorde tidigare. Jag har också utökat min kunskap om olika stråktekniker.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Aston
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Låt folkpsalmtoner ljuda!: att leda församling i folklig koralsång2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks olika sätt att leda församling i sång av folkliga koralmelodier. Dessa olika varianter tar sig uttryck i psalmsångsledning med ackompanjemang på orgel, ledsagning på fiol samt ledning av a cappella-sång. Arbetets gång har varit att först arrangera orgelackompanjemang till tre koralmelodier, därefter instuderades dessa arrangemang samt två koraler som skulle sjungas utan orgel. När denna instudering var gjord samlades en grupp av människor för att gestalta en gudstjänstfirande församling och sjunga de utvalda koralerna. Detta spelades in med enbart ljud och utöver det fick de deltagande fylla i en enkät. Enkätsvaren är till stor del bärande för de slutsatser som dras – vilket inte är särdeles många.

 • 5.
  Andersson, Edvin
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Shake Your Music Maker: En studie i att skriva låtar inspirerade av ett album2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med det här arbetet har varit att utvecklas som låtskrivare och även utveckla mitt eget sound. Detta har jag gjort genom att välja ett album som jag med en analysmetod analyserat för att sedan applicera kunskapen jag fått på mina egna kompositioner. Analysen resulterade i att jag fick kunskap om albumets grund, men även små detaljer som jag sedan hade att utgå ifrån i min låtskrivnings- och inspelningsprocess. Samtliga låtar spelades in och slutligen reflekterade jag över hur pass bra metoden jag använde av mig var, vad jag känner att jag tar med mig till framtiden samt andra lärdomar som detta arbete medförde.

  Mina förhoppningar med det här arbetet är att hjälpa till att skapa ett sätt att få inspiration inom låtskrivning och eget sound. Detta leder förhoppningsvis i sin tur till att man får med sig verktyg till framtiden som kan hjälpa ifall man känner att man fastnat inom sitt konstnärliga skapande.

  Arbetets analysmetod kan förhoppningsvis användas till att analysera musik från olika genrer för att få en djupare förståelse om musikens innehåll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (wav)
  A Place To Call My Home demo
  Download full text (wav)
  A Place To Call My Home studio
  Download full text (mp3)
  Twice As Hard demo
  Download full text (wav)
  Twice As Hard studio
  Download full text (mp3)
  Trouble demo
  Download full text (wav)
  Trouble studio
  Download full text (mp3)
  Mr. Judge demo
  Download full text (wav)
  Mr. Judge studio
  Download full text (mp3)
  Born Runnin' demo
  Download full text (wav)
  Born Runnin' studio
 • 6.
  Andersson, Kevin
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Att komponera med begränsad tid: Hur en tonsättare strukturerar och arbetar med sin kompositionprocess under olika förbestämda tidsramar.2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis explores how the composer handles and structures his composing based on pre-determined timeframes and how the composing process are affected by these given timeframes. The theory chapter brings up how short deadlines to compose affect how filmcomposers and other artists work when they create or compose. Previous studies bring up that composers want to write faster and be more efficient. 

  Three different musical pieces were composed to explore different lengths of pre-determined timeframes. Piece nr. 1 had a timeframe of 10 hours, piece nr.2 had a timeframe of 25 hours and piece nr. 3 had a timeframe of 50 hours to compose. All the pieces were written for a string quartet and had in addition to the timeframes a few other specific rules to follow. 

  The conclusion that came of this study was a deeper understanding of how pre-determined timeframes affect a composer’s creative process. A short timeframe gave the composer an intense couple of days of composing where the creative choices were based mostly from previous knowledge and inspiration of other musical pieces. A long timeframe gave the composer more time to reflect on the music that was written and a chance to explore new ideas. With a long timeframe the composer could challenge himself to create something entirely new. The short timeframe was easier to structure and be efficient on. The longer timeframes got harder to structure in terms of what the composer thought he could and would create in that amount of time. 

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 7.
  Andersson, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Liten till stor: Att byta från violin till viola2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att vid två olika tillfällen spelat på masterclasses för violinprofessor Ulf Wallin, rekommenderades jag ett huvudinstrumentbyte från violin till viola. Detta med tanke på de rygg- och nackproblem som jag brottats med under en längre period och som hindrat mig från att komma vidare i mitt violinspel.

  I detta arbete utforskar jag speltekniska skillnader mellan violin och viola. Jag har under åtta veckor systematiskt övat på skalor, etyder och repertoar. Jag har valt att dela upp processen i fyra olika moment: instrumentfattning, stråkteknik, intonation och altklav. Under processen redogör jag för hur jag arbetat med de olika momenten och med hjälp av mina lärare tagit mig an de utmaningar jag stött på. Jag har regelbundet fört loggbok och antecknat intressanta saker jag upptäckt under övningspassen. Jag har också spelat in videoklipp för att kunna följa min utveckling. Jag har analyserat denna process utifrån Gibsons affordance-begrepp, vilket har fått mig att inse varför jag har olika förutsättningar beroende på om jag spelar violin eller viola.

  Arbetet har resulterat i att jag uppnått en förbättrad teknik och musikaliskt uttryck. Jag redovisar det genom en inspelning jag gjort av ett solostycke med ljud och bild i en gotländsk kyrka.


  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (mov)
  1.Hoffmeister rotation
  Download full text (mp4)
  2.Arpeggione
  Download full text (mov)
  3.Bach inledning
  Download full text (mp4)
  4.Stråk med olika tyngd
  Download full text (mp4)
  5.C-strängen
  Download full text (mp4)
  6.Stråk på A-strängen
  Download full text (mov)
  7.Samma hastighet olika kontaktställe och tyngd
  Download full text (mov)
  8.Samma kontaktställe, olika tyngd och hastighet
  Download full text (txt)
  9. Länk till Youtube
 • 8.
  Andersson, Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Expressive Voice: Enhancing a vocalists performative tools in duo collaboration with a pianist2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this research is to improve and apply vocal tools in duo performance with a pianist, and to gain a deeper understanding of what it means to be an expressive vocalist. To answer this, the study has following research questions: 

  What tools are needed to become a more expressive vocalist?How can those vocal expressions be applied in collaboration with a pianist? How can such collaboration improve our joint expression in duo performance? 

  The result chapter presents the process of improving the vocal expressive tools through imitation, dividing expressive tools into mood and/ or feeling enhancing tools, and planning of vocal expressive tools. It is further developed with collaborative interpretations of three songs, Smile (Chaplin, 1936), A Case of You (Mitchell, 1971), and I Shall Be Released (Dylan, 1968), in order to apply the expressive tools and study the joint expressions. By using stimulated recall and open coding, the collaborative interpretations were studied to reflect over the progress. 

  The study concludes that awareness of how to apply expressive tools contributes to being able to express the intended expression without feeling it. In addition to being able to control one's vocal techniques it is useful for an expressive vocalist to contain aspects such as facial expressions, body movements, visible interaction between co-musician(s) and visible interaction between performer and perceiver. By becoming aware of what tools one uses where, and why one uses them, it develops the understanding of how the tools can be used to enhance the individual and joint expression in duo performance. 

  For the pianist's perspective on the collaborative outcome, read her study in Mellberg (2022). 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  A Case of You, final version
  Download (mp4)
  Smile, final version
  Download (mp4)
  I Shall Be Released, final version
  Download (mp4)
  Vocal improvisation intro, Smile
  Download (mp4)
  Final intro, Smile
  Download (mp4)
  Verse one development of Smile
  Download (mp4)
  Vocal expressions in A Case of You, refrain
  Download (mp4)
  Verbal/ non verbal communication
  Download (mp4)
  Neutral with/ without air
  Download (mp4)
  Curbing
  Download (mp4)
  Overdrive
  Download (mp4)
  Sound color
  Download (mp4)
  Effects
 • 9.
  Andersson, Sofie
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  I left my scat in San Francisco: Strategier för att stärka förmågan att improvisera vokalt inom jazzgenren.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka olika övningsstrategier för attutveckla improvisationsförmågan inom jazzgenren. Jag har idag förmågan attimprovisera över låtar, men det jag eftersträvar är att utveckla den föratt få improvisationerna mer varierade. Avsikten med arbetet är attutveckla förmågan att improvisera i form av fler rytmiska och harmoniskaidéer.Jag har använt mig av ett flertal olika gehör- samt notläsningsövningar somjag tror kan påverka ens improvisationsförmåga positivt. Jag har spelat innär jag improviserar före, under samt efter övningsperioden. Jag har äventranskriberat och analyserat mina improvisationer för att undersöka meringående vad jag gör melodiskt och rytmiskt.Undersökningen har resulterat i att jag är mer medveten i minaimprovisationer och gör enligt mig mer intressanta och friaimprovisationer. Förmågan att improvisera har påverkats positivt med hjälpav dessa gehörs- och notläsningsövningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Metoder att minnas musik: Ett arbete som jämför olika inlärningssätt vid utantillspel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka olika tillvägagångssätt för mig att memorera musik. Jag har arbetat med en klarinettkonsert innehållande tre satser och övat in varje sats med hjälp av olika metoder för att sedan jämföra resultatet. Jag har även gjort en enkätundersökning där jag intervjuar yrkesverksamma musiker som bidragit med tips och insikter om utantillspel. Under arbetets gång reflekterar jag över vilka för- och nackdelar de olika inlärningssätten har och vilka problem jag har stött på i min övning. Stor fokus läggs också på hörselns betydelse för musicerande och inlärning i förhållande till motorikens. Arbetets klingande resultat består i två inspelningar av de tre satserna. Den första inspelningen är gjord i slutskedet av min inlärningsprocess för att dokumentera hur bra jag lyckades lära mig de olika satserna. Den andra inspelningen är gjord efter en fyra veckor lång paus för att kontrollera vilken av satserna jag mindes bäst. Mitt arbete har gjort mig mer medveten om min egen inlärningsprocess. Jag har fått nya verktyg för att öva in musik, både utantill och med noter och fått ökad insikt i hur mitt minne fungerar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andrikopoulos, Georgios
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Nikolakopoulos, George
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Kominiak, Dariusz
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Signals and Systems.
  Unander-Scharin, Åsa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Towards the development of a novel upper-body pneumatic humanoid: Design and implementation2016In: 2016 European Control Conference, ECC 2016, Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, p. 395-400, article id 7810317Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the conceptual design of a 14 Degree-of-Freedom (DOF) upper-body pneumatic humanoid is presented. The movement capabilities of this novel robotic setup are achieved via Pneumatic Artificial Muscles (PAMs), a form of actuation possessing crucial attributes for the development of biologically-inspired robots. To evaluate the feasibility of the humanoid’s design properties, a 5-DOF robotic arm is developed and experimentally tested, while being studied from the scope of implementing a robotic structure capable of producing smooth and human-like motion responses, while maintaining the inherent compliance provided by the PAM technology.

 • 12.
  Aronsson, Ludwig
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Trumma tyst!: En studie om nya tekniska och musikaliska möjligheter genom volymsvag övning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2018 och våren 2019 har jag jobbat med volymsvag övning på trummor för att utforska nya tekniska och musikaliska möjligheter i mitt spel. Det var trummisen Ziv Ravitz som inspirerade mig till att öva på volymsvagt spel. Jag började under studien utforska olika tekniker i händer och fötter och uppmärksammade tidigt att jag behövde mer sofistikerad fingerteknik för att kunna forska i volymsvagt spel. En stor del av studien spenderades därför på att bearbeta fingerteknik i mitt spel. Jag jobbade främst ensam men spelade även in i studio med ensemble för att redogöra för mina slutsatser. I studien jobbade jag utifrån två genrer, bebop och modern jazz.

   

  Jag kunde genom den här studien upptäcka nya tekniska och musikaliska möjligheter i och med den volymsvaga metoden. Studien har lett till att jag fått en djupare förståelse för dynamik som musikaliskt medel och dess påverkan på olika områden av mitt musicerande.

   

  Mitt fokus i övningen var huvudsakligen på högerhanden samt högerfoten och kommer därför vara det även i rapporten. Eftersom jag spelar på ett högerhänt trumset skriver jag i rapporten utifrån det perspektivet. Spelar man på ett vänsterhänt trumset eller med open hand-teknik får man tänka rapporten utifrån det perspektiv som är lämpligt för en själv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mov)
  Video 1 - Demonstration av amerikanskt grepp
  Download (mp4)
  Video 2 - Demonstration av tyskt grepp
  Download (mp4)
  Video 3 - Demonstration av franskt grepp
  Download (mp4)
  Video 4 - Demonstration av öppet och slutet grepp
  Download (mp4)
  Video 5 - Demonstration av heel down
  Download (mp4)
  Video 6 - Demonstration av heel up
  Download (mp4)
  Video 7 - Demonstration av öppen och sluten anslagsteknik på baskagge
  Download (mp4)
  Video 8 - Demonstration av slutet grepp på ridecymbal
  Download (mp4)
  Video 9 - Demonstration av öppet grepp på ridecymbal
  Download (mp4)
  Video 10 - Slutet och öppet grepp på ridecymbal
  Download (mp4)
  Video 11 - Bebop över jazzblues, med amerikansk fattning, slutet grepp och heel down
  Download (mp4)
  Video 12 - Bebop över jazzblues, med fransk fattning, öppet grepp och heel down
  Download (mp4)
  Video 13 - Bebop över jazzblues, uptempo, med fransk fattning, öppet grepp och heel up
  Download (mp4)
  Video 14 - Bebop över jazzblues, solo, med fransk fattning, öppet grepp och heel down
  Download (mp4)
  Video 15 - Broken över jazzblues, med olika tekniker i händer och fötter
  Download (mp4)
  Video 16 - Broken över Autumn Leaves, med olika tekniker i händer och fötter
  Download (mp4)
  Video 17 - Broken över jazzblues, solo, med olika tekniker i händer och fötter.
  Download (mp4)
  Video 18 - Broken över Autumn Leaves, solo, med olika tekniker i händer och fötter
  Download (mp4)
  Ljudklipp 1 - Exempel på dynamisk övning med olika hand- och fotpatterns
  Download (mp4)
  Ljudklipp 2 - Exempel på dynamisk övning, ridespel, bebop
  Download (mp4)
  Ljudklipp 3 - Exempel på dynamisk övning med olika fotpatterns, heel up
  Download (mp4)
  Låt 1 - Straight, No Chaser
  Download (mp4)
  Låt 2 - Autumn Leaves
  Download (mp4)
  Låt 3 - Stella By Starlight
 • 13.
  Astar, Taja
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Playing Words, Speaking Music: An Autoethnographic Study on Intertextual Approach to Classical Composition2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis is an autoethnographic study, wherein the author presents and analyzes her approach to composition practice through intertextuality. Drawing on previous research in literary and musical studies, she aims to identify and/or define the types of intertextuality that she uses in her compositional practice, and their interaction within compositions. She also investigates, in which ways different musical and literary texts can mutually influence and enhance each other, as well as how these forms of intertextuality function in specific performance settings. Finally, the author contemplates on the question how intertextual elements might mediate in translating the author’s intentions to the audience, at least from the perspective of the composer. After a quick overview of ten of Astar’s musical works, making use of intertextuality as a composition strategy, the study focuses on a detailed analysis of two pieces, Escape and The Checkered Flag Villanelle, that rely upon contrasting ways of building cross-textual relationships. The analysis utilizes, among others, the topologies found in the works by Genette, Burkholder and Kawamoto. The author also makes an attempt at extending the existing terminology by suggesting such new terms as concept borrowing, interpermeating intertextuality, imposed intertextuality, transverbal prosodization and some other. This terminology is applied in the work to describe the types of cross-textual strategies used in Astar’s classical compositions that do not appear to be covered by any of the aforementioned topologies. The work also offers a first-person perspective at a close collaboration of a composer and a poet, where the result is a variety of artistic works, all of which employ multi-layered intertextuality and an intermedial approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  audio
  Download (mp3)
  audio
  Download (mp3)
  audio
  Download (mp3)
  audio
  Download (mp3)
  audio
 • 14.
  Astorsdotter, Michelle
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  The effect of music analysis on vocal performance: An analytical study of two Swedish songs2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How much do musicians use their music theory knowledge when they perform? This project aims to connect theory and practice by exploring how analysis affects the interpretation of two songs in performance. Are some aspects of music analysis more useful than others when it comes to interpretation and performing?

  The theoretical method used in the analytical process is foremost inspired by the book The Complete Musician (Laitz 2012).

  In the research I recorded two songs that set the same poem Flickan kom ifrån sin älsklings möte, both before and after doing a deeper analysis of the songs. Afterward I compared the recordings to examine how the music analysis affect the performance.

  The interpretation is formed sometime during the process, but when? Do we decide how to interpret the music in the analytical process already, or does it happen while performing?

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (zip)
  Stenhammar 1
  Download (zip)
  Stenhammar 2
  Download (zip)
  Sibelius 1
  Download (zip)
  Sibelius 2
 • 15.
  Ax, Vilhelm
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Från Ax till limpa: Ett utforskande av att skapa musik helt på egen hand, från början till slut2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2019 och våren 2020 har jag utforskat en kreativ process med mig själv som ensam låtskrivare, instrumentalist och producent. Jag har ämnat att bättre förstå hur mina musikaliska färdigheter och influenser påverkar mitt konstnärliga uttryck och därigenom min personliga inverkan på vägen från idé till färdigt verk. Utifrån frågeställningar kring vilka möjligheter och begränsningar en helt individuell konstnärlig process erbjuder och påverkar upplevelsen av resultatet, hur mina musikaliska influenser manifesterar sig, avsiktligt eller inte, samt hur jag mer specifikt förhåller mig till textförfattande i min process, påbörjade jag detta arbete genom att bryta ned mitt skapande i elementära byggstenar, för att sedan börja mitt låtskrivande i en för mig ovan ände – nämligen med text. Efter en tids misslyckade försök med denna metod skrev jag, spelade in och producerade en låt med utgångspunkt i vad jag i stunden enbart uppfattade som en känsla.

  Senare reflektion ledde mig till att uppfatta tydliga musikaliska influenser i min musik som jag i stunden inte hade någon tanke på, samt har gett mig en stor uppskattning för teknikens roll – både som praktiskt verktyg, men även som inspirationskälla – i min kreativa process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  All We Are - Slutgiltig Mix
  Download (mp3)
  AWA - De Första Riffen
  Download (mp3)
  AWA - En Första Demo
  Download (mp3)
  AWA - Versidé
  Download (mp3)
  AWA - Demo Med Sångidéer
  Download (mp3)
  AWA - Instrumental Grovmix
  Download (mp3)
  AWA - Grovmix Med Vokal
  Download (mp3)
  All We Are - Första, Färdiga Mixen
 • 16.
  Axelsson, Jimmy
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Orkestrering i fokus: En studie i orkestreringstekniker och arrangering2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att fördjupa mig i hur Ravel har orkestrerat sitt verk Bolero och tillämpa hans orkestreringstekniker i egna kompositioner och orkestreringar. Orkestreringen i Bolero har alltid tilltalat mig och orkestrering som hantverk är en viktig kunskap för en kompositör att bemästra. För att bli bättre inom hantverket orkestrering och bygga ut min verktygslåda med orkestreringstekniker valdes just detta verk av Ravel.

  För att uppnå syftet har orkestreringen i Bolero analyserats, varje repetitionssiffra för sig och delats upp i tre olika musikaliska beståndsdelar, melodi, rytm och den harmoniska bakgrunden. För att undersöka om det var möjligt att tillämpa Ravels orkestreringstekniker av Bolero i mina egna kompositioner och orkestreringar så arrangerade jag två pianosatser som jag tidigare komponerat. Arrangemanget är i stil med Bolero och använder sig av samma instrumentering, orkestrering och tekniker som Ravel gör i sitt verk Bolero. Studien resulterade i fem orkestreringstekniker, större kunskap inom hantverket orkestrering och ett arrangemang för orkester av två egen skrivna pianosatser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Axerup, Oskar
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Musiken, från gitarren, in i hjärtat: Ett arbete om utantillspel på gitarr2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med arbetet är att bättre förstå de principer som ligger bakom instudering utantill på gitarr. Jag har instuderat Sonata in modo antiquo av Jana Obrovska enligt de metoder för memorering som presenteras i boken By Heart: the art of memorizing music av Paul Cienniwa (2014) och från mailintervju (ägde rum 2019-02-10) med Bart Spanhove. Som klassisk gitarrist anses det som självklart och en oskriven regel att man bör spela utantill. Trots detta är musikalisk memorering inte något som vanligtvis aktivt lärs ut på våra lärosäten. Under min utbildning till gitarrist har mina gitarrlärare sagt åt mig: fint Oskar, nästa gång vill jag att du kan detta utantill. Men hur jag ska lära mig något utantill lämnades osagt. Detta arbete ägnas således åt att testa metoder för att stärka mitt utantillspel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  Obrovska1
  Download (mp4)
  Obrovska2
  Download (mp4)
  Obrovska3
 • 18.
  Backeström, Lukas
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Musikalisk Koordination: Konsten att spela och sjunga samtidigt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under sista året på musikhögskolan har jag arbetat på min musikaliska koordination. Det handlar om konsten att kunna spela gitarr och sjunga samtidigt. Bakgrunden till arbetet är att jag har upplevt en brist på information i ämnet, och att detta är ett koncept som fler borde sätta sig in i. Syftet med arbetet är att utforska de utmaningar och lärdomar som kommer av att spela och sjunga samtidigt. 

  I mitt arbete så jobbar jag med tre olika tillvägagångssätt för tre olika låtar. De tre koncepten är att spela rakt och shuffle samtidigt, flytande rytmik, och rytmisk komplexitet. I genomförande-delen så analyserar jag förhållandet mellan sång och gitarrspelet i de tre låtarna. Det gör jag genom att skriva noter till dessa, och därefter studera musiken. 

  Efter att ha lärt mig de tre låtarna så finns det fortfarande mycket kvar att slipa på. Med det sagt så lyckades jag musicera fram en idé som jag upplever att jag inte har hört någon gitarrist göra på en sådan hög nivå. Det jag har fått med mig från arbetet är en starkare rytmisk självständighet, en bättre förståelse för rytmernas relation till varandra, och en bättre koordinationsförmåga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Backlund, Alice
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Localization and panning of musical sources within the context of a musical mix2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, the research on the localization of audio objects within a stereo context has started to include musical audio objects. This study seeks to explore a research gap: localization ability whilst hearing multiple sounds. This study aims to investigate listeners’ ability to localize panned musical audio objects within a musical context. Subjects listened to two different versions of the same mix and were asked to simultaneously pan musical audio objects with different characteristics. When comparing the results from the different mixes, both mixes gave similar results. Therefore, the differences between the mixes had no impact on localization accuracy. Additionally, this study was able to reconstruct previous findings indicating that localization blur affects localization accuracy of wide-panned audio objects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Banck Linderoth, Astrid
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  I stunden: En studie i att musikaliskt variera och improvisera i romanssång2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet undersöker hur man kan arbeta med improvisation i klassisk musik. Syftet med studien har varit att undersöka vilka tekniker som kan användas för att förändra rytm och tonhöjd i sångerna Meeres Stille av Franz Schubert och Den enda stunden av Ture Rangström och vilken effekt användandet av dessa tekniker i sångerna, har på utövarens uttryck.

  Arbetet utmynnade i att ett antal övningar för att öva improvisation togs fram och utvecklades, samt att det gjordes inspelningar av när dessa utfördes. Som slutprodukt gjordes även en inspelning av sångerna med improvisationer. Det görs också en jämförelse av hur arbetet och resultatet skiljer sig åt mellan de båda sångerna samt reflektioner över vad skillnaderna kan bero på. Jag tycker att jag genom arbetet har fått större förståelse för kompositionerna jag valt att arbeta med. I och med att jag förändrat och utvecklat den ursprungliga melodin i kompositionerna upplever jag även att jag blivit mer engagerad i min interpretation och kommit närmare musiken.

 • 21.
  Berg, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Johannesson, Tomas
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Nykänen, Arne
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  Mixing for in-ear monitors: understanding the work of monitor mixing engineers2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The monitor mixing engineer is a key function in a public music performance when in-ear monitoring (IEM) is utilized. This paper aims to expand our knowledge about monitor mixing in general and IEM mixing in particular by investigating monitor mixing engineers’ reasoning, decisions and actions. Four experienced monitor mixing engineers were interviewed on monitor mixing in general, IEM mixing and hearing health. Among the results are found that the engineers seek to create a fruitful working relationship with the performers. The engineers also describe what creates a functional mix and they show a high awareness of their responsibility for the comfort and well-being of the artist, both in a psychological sense as well as in providing sound levels that are not harmful. 

 • 22.
  Berg, Jan
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Media, audio technology and experience production and theater.
  Jullander, Sverker
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Sundkvist, Petter
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Kjekshus, Helge
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  The influence of room acoustics on musical performance and interpretation: A pilot study2016In: 140th Audio Engineering Society International Convention 2016, AES 2016, New York, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Concert hall acoustics is an important factor that influences musical performance. Different acoustics lead to different musical results. For a musical performer, the artistic impression of a performance is paramount. Therefore, it is essential to study the relation between concert hall acoustics and musical performance. Such studies might also be relevant for architects and acousticians. A pilot study was devised, enabled by a unique concert hall with mechanically variable acoustics. A musician played the grand piano at four trials, each having a distinctive acoustic condition. The trials were recorded for later analysis. The performances were assessed by experts and the pianist himself. The results show that clear as well as subtle differences in interpretation and performance between the trials existed.

 • 23.
  Berg, Nils Gabriel
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Suddigt till klart: Ett examensarbete om instuderingstekniker2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att utforska hur olika instuderingsmetoder kan främja en mer effektiv instudering i olika typer av vokala verk.I detta arbete testas olika memoreringsmetoder med målet att förbättra förmågan att minnas text och melodi inför sceniska framträdanden. Metoderna chunking och paintpalace, en egen omtolkning av Mindpalace, undersöks i detta arbete genom instudering av två tyska sångstycken. Som en tredje instuderingsmetod sammanfogas både chunking och paintpalace till instuderingen av ett ryskt sångstycke. Dessa tre metoder analyseras som aspekter av den övergripande modellen performancecues. Alla dessa instuderingsmetoder har sina specifika fördelar. Under processen har det blivit tydligt att instudering inte alltid behöver vara lika för alla vokala verk. Genom att utforska olika metoder har jag fått kunskap och förståelse som har hjälpt mig att minnas text och melodi och därigenom blivit en bättre musiker på scen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (zip)
  film
 • 24.
  Berghäll, Conny
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Att arrangera jazztrio för akustisk gitarr: Om flerstämmigt spel på gitarr och dess utmaningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under mitt sista år på musikhögskolan har jag undersökt hur man arrangerar för akustisk gitarr så att det låter som en jazztrio. Det innebär att få en akustisk gitarr att låta likt en jazztrio med gitarr, bas och trummor. För att på gitarr spela respektive stämma krävdes det att utveckla speltekniker som gjorde det möjligt att spela alla tre stämmor samtidigt.

  Genom att studera hur andra gitarrister bär sig åt när de spelar flerstämmigt får man en inblick i hur de tänker när de arrangerar melodi, ackord och bas för gitarr. Jag har även studerat grunderna i hur man spelar bas och trummor för att hitta en spelteknik på gitarren som imiterar soundet av bas och trummor.

  Under processen har jag spelat in videos som visar resultaten på varje stämma för sig och utvecklingen till flerstämmigt spel där varje stämma representerar melodi, ackord, basstämma och trummor.

  Mitt slutliga mål var att få gitarren att låta likt en jazztrio, men det lyckades inte helt och hållet. Arbetet har gett mig en förbättrad teknik och koordination, en djupare inblick i vilken roll olika instrument har i en jazztrio och vilka klang-möjligheter en akustisk gitarr har.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Berglund, Tobias
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  "Trust the soup": En undersökning av metoder för intuitivt komponerande och strukturerad instudering2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:  

  Arbetets bakgrund har handlat om min vilja att hitta en mer intuitivt baserad kompositionsmetod då jag upplevt en begränsning och förutsägbarhet med teoretiska metoder. Inspirationen till detta arbete kom ifrån boken ”Do the work” (Pressfield, 2011) där författaren bl.a. skriver om begreppet ”Trust the soup” och att lyssna efter ”potentiellt existerande låtar”. Jag har även med anledning av osäkra framföranden innan som musiker velat hitta en lämplig instuderings – och inlärningsrutin till mina kompositioner. 

   

  Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en mer intuitivt baserad kompositionsmetod samt att testa en lämplig instuderings – och inlärningsrutin för genomförandet av mina kompositioner. 

   

  Syftet har fördjupats i forskningsfrågorna: Hur kan jag utveckla och tillämpa min intuitivt baserade kompositionsmetod baserad på Pressfields citat? Vilka val samt åtgärder har jag behövt ta för att bli klar med mina kompositioner och hur motiverar jag dessa? Hur väljer jag och tillämpar min inlärnings – och instuderingsmetod? 

   

  Arbetets metoder har bl.a. varit: ”Trust the soup” – metoden, SMART – mål, setsoch reps, andra kompositions metoder och inspelning samt notering. 

   

  Resultatet blev två inspelade och noterade låtar; Trust the soup och Number 2. ”Trust the soup”-metoden bidrog delvis till en mer intuitiv kompositionsprocess. Setsoch repssamt SMART-mål bidrog till tydligare målsättningar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Berglund, William
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Se! Hör!: Ett arbete om hur partituranalys och gehör kan användas som transkriptionsmetoder för orgel2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har sin utgångspunkt i ett återkommande problem för kyrkomusiker; att bli ersatt av förinspelad musik. Det kan vara ingångsmusik till ett bröllop eller en avliden persons favoritlåt som spelas under en begravning. Den utbildning och kompetens som musikern erhåller blir åsidosatt, och hen får inte utföra sitt jobb. Syftet med arbetet är att transkribera musik från olika genrer till orgel och få det att låta som om musiken är orgelmusik i grunden. Detta för att förbereda mig på min kommande roll som kyrkomusiker och hur jag ska lättare kunna parera olika situationer där förinspelad musik önskas. Den ena metoden är partiturbaserad, vilket innebär att jag transkriberar den musiken jag ser på partituret framför mig. Den andra metoden är gehörsbaserad, och det innebär att jag transkriberar den musik som jag hör. Arbetet har resulterat i fyra transkriptioner av stycken i olika genrer. I arbetet beskriver jag hur transkriptionsprocessen har gått till för varje stycke, och resultatet av transkriptionerna skildras i form av partitur och ljudupptagningar. Som blivande kyrkomusiker tycker jag att det är viktigt att diskutera den levande musikens betydelse och min förhoppning är att den som läser inspireras till att stå upp för sin egen kompetens och utbildning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bergvall, Simon
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Kvart i fem: En studie i att kompa med kvartstaplingar från penta2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I solistiskt spel inom jazzen är det inte ovanligt applicera pentaskalor över ackorden för att markera ackordens färg och karaktär, men vad händer om man använder samma tonmaterial när man kompar? 

  Det här arbetet handlar om att kompa med kvartstaplingar från pentaskalor över jazzharmonik, ur en jazzgitarrists perspektiv. Målet har varit att få en djupare förståelse för kvartstaplingar, sambandet mellan kvartstaplingar och pentaskalor samt att undersöka hur komp av detta slag kan appliceras på olika typer av jazzlåtar, i olika musikerkonstellationer. Arbetet har resulterat i en inblick i kvartstaplingars potential och svårigheter som approach i improviserat komp och berör även konstnärliga resonemang om kvartstaplingarnas musikaliska funktion. Studien riktar sig till gitarrister och andra instrumentalister som vill utöka sin arsenal av ackord-voicings och utforska ett annat sätt att spela ackord på som inte grundar sig i traditionella tersstaplingar. 

  Arbetet fokuserar på två pentaskalor och kvartstaplingar ur dessa – moll-/durpenta och moll7b5-/Coltranepenta. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (wav)
  My romance 15 februari 2022
  Download (wav)
  How deep is the ocean 19 februari 2022
  Download (wav)
  Seasons pass 19 februari 2022
  Download (wav)
  All the things you are 19 februari 2022
  Download (wav)
  Passion dance 4 mars 2022
  Download (wav)
  Footprints 10 mars 2022
  Download (wav)
  My foolish heart 10 mars 2022
  Download (wav)
  I thought about you 10 mars 2022
  Download (wav)
  The queen bee 17 mars 2022
  Download (wav)
  The look of love 24 mars 2022
  Download (mp4)
  Demovideo 1 Kvartstaplingar
  Download (mp4)
  Demovideo 2 kvartstaplingar över olika ackord
 • 28.
  Bertling, Pontus
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Att påla i lera: En studie i komposition och notation av musikgenererande system2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien Att påla i lera är att undersöka konstruerandet av system som, utan datorprogrammering, genererar musik avsedd att framföras live av en ensemble. För studien har jag konstruerat två verk i form av musikgenererande system, som är anpassande för att ge olika klingande resultat vid olika framförandetillfällen. De båda verken uruppfördes under konserten Meteoromani i aulan i Musikhögskolan i Piteå den 6:e april 2016.

  Jag har kontinuerligt dokumenterat kompositionsprocesserna med fokus på mina idéers utveckling och deras relation till varandra, för att därigenom försöka utröna hur jag i fortsättningen kan underlätta processen i liknande kompositionssituationer.

  Studien innehåller jämförelser mellan de två systemen, med avseende på respektive kompositionsprocess, och en diskussion om eventuella förbättringsmöjligheter av systemens spelbarhet och funktion som jag i efterhand har kunnat upptäcka.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  I luften befintligt - Försättsblad och partitur
  Download (pdf)
  The Investigation of Things - Försättsblad
  Download (mp3)
  Meteoromani - Examenskonsert
 • 29.
  Bjuggfält, Jonathan
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Hej till publiken - är ni där?: Ett arbete om att hitta vägar att nå sin publik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag undersökt vikten av publikkontakt för mig som musiker.

   

  Syftet för mig var att finna tillvägagångssätt att som musiker känna mig säkrare på scen och kunna beröra min publik.

   

  Jag har skrivit en musikalisk clownmonolog Du duger inte som hade premiär den 1 april. Den spelades in och därefter har jag analyserat om den känsla jag hade på scen överensstämde med, eller skiljde sig från, vad jag kände som publik.

   

  Jag har med hjälp av det här arbetet funnit ett tillvägagångssätt att musicera som gjort mig tryggare och mer kontrollerad på scen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Björkegren, Emma
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Den konstnärliga friheten: Att fördjupa och utveckla en romans för sång och piano2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete tar på olika sätt avstamp i Rebecca Clarkes romans The Seal Man (1922) för mezzosopran och piano med text av John Masefield. Jag har tillsammans med pianisten Josefin Orrmalm Puccio arbetat med en fördjupad tolkning av verket, texten och uttrycket. Under arbetes gång har jag reflekterat över de olika arbetsmetoder vi använt i såväl det enskilda som det gemensamma arbetet. För att gestalta de tre karaktärerna som finns i The Seal Man, Berättaren, Flickan och The Seal Man, har jag arbetat med olika sångtekniker och hämtat inspiration från annan repertoar.

   

  Arbetet med The Seal Man har även lett till att jag komponerat ett eget verk, en romans som bygger på fortsättningen av Masefields novell The Seal Man. I kompositionsarbetet inspirerades jag av Clarkes tonspråk och historiska perspektiv och den så kallade ”Murder Ballade”- genren.

   

  Som en sista del av mitt examensarbete har Josefin Orrmalm Puccio och jag skissat på det som ska komma att bli vår sceniska gestaltning av The Seal Man och som utöver de bägge romanserna också kommer att innehålla talade textpartier från Masefileds novell.

   

  Arbetet heter Den konstnärliga friheten – Att fördjupa och utveckla en romans för sång och piano, och det är just det steget till konstnärlig frihet som jag har tagit och vågat arbeta med olika verktyg, skapa och dela med mig av min konstnärlighet. Samt att samarbetet mellan sångaren och pianisten är en viktig del att fördjupa sig i för mitt framtida yrke som sångerska.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (wav)
  Resultat The Seal Man Emma och Josefin
  Download full text (wav)
  Takt 7 - 9
  Download full text (wav)
  Takt 26 - 30
  Download full text (wav)
  Takt 31 - 36
  Download full text (wav)
  Takt 37 - 39
  Download full text (wav)
  Takt 40 - 44
  Download full text (wav)
  Takt 45 - 47
  Download full text (wav)
  Takt 47 - 50
  Download full text (wav)
  Felaktig takt 47 - 50
 • 31.
  Björklund, Ludwig
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Roland och jag, vi är goda vänner: En utforskning av hybridtrummornas möjligheter genom imitation, komposition och improvisation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att utforska användningsmöjligheter för hybridtrummor i olika situationer genom imitation, komposition och improvisation. Under imitationsmomentet så har inlärning och utförandet av befintliga och komplexa trumkomp med hjälp av elektroniska redskap stått i fokus, vilket ställde höga krav på spelteknisk koordination och den grundläggande kunskapen om ljuddesign. Under kompositionsmomentet fick jag ta del av två nyskrivna låtar som båda saknade trumspår där min uppgift var att komponera innovativa trumkomp till musiken med hjälp av hybridtrummorna. På så vis utforskade jag på vilket sätt hybridtrummorna är ett användbart hjälpmedel i den kreativa skapandeprocessen av trumkomp. Med hjälp av de två tidigare momenten så avslutas detta arbete genom att undersöka huruvida hybridtrummorna är ett effektivt redskap under improvisation och om elektroniska redskap kan bredda min vokabulär och öppna upp till fler musikaliska valmöjligheter då jag improviserar. 

  För att utföra dessa moment har jag använt mig av teknologi som en Roland SPD-sx samplingsplatta samt ett flertal triggers för att förena mitt akustiska trumset med elektroniska sounds. Detta arbete ställde högre krav på de speltekniska svårigheterna än vad jag hade väntat mig. Detta har lett till en förbättrad koordination men också en positiv utveckling i plankning och utförande av avancerade trumkomp. Om dessa modifieringar är avgörande eller nödvändiga för framtidens trumslagare har jag inga svar på, men för mig har detta arbete varit en bra väg för att ta mitt slagverkande till en ny nivå.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Blixt, Niclas
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Där takteringen slutar börjar dirigeringen: - Kroppsspråket som musikaliskt uttrycksmedel2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The conductor's body is the primary and most effective tool of communication - it is through the individual repertoire of non-verbal gestures that the conductor shows the artistic expression. The basic features of the music, tempo, rubato, dynamics, phrasing, articulation and sound are displayed by the hands. When hand and body interact and combine effectively - the communication capacity increases significantly.

  The non-verbal communication is difficult, as my literature study on the subject of this degree project has shown. Facial expressions, eye contact, body language and body posture are difficult to describe in absolute terms and therefore are problematic to quantify and analyze. There is always an element of subjectivity and ambiguity in all observation, and the interpretation of specific gestures because it is living, understanding and thinking people who observes them in a constantly changing context.

  The artistic part of the essay consists of a video recording where I lead the Norrlandsoperan Symphony Orchestra in Joseph Haydns Symphony No. 104. Along with the score study, I designed a plan for using my toolbox of non-verbal means of communication. I analyzed myself based on video capture and compared to the plan. Finally, I reflected on the differences between my planned movements and what I actually performed. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
  Download (mp4)
  film
 • 33.
  Blomdahl Nordgren, Alice
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  När texten kommer först: Ett examensarbete om textens roll i musikskapandet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med mitt arbete har varit att utvecklas som låtskrivare, främst inriktat på låttexter. Jag har gjort det genom att analysera 5 olika låttexter utifrån ett par förbestämda parametrar för att få en djupare förståelse för hur de teoretiska metoderna kan appliceras i praktiken. Jag har sedan skrivit 4 egna låttexter efter 4 olika tillvägagångssätt och sedan jämfört hur processen har sett ut i olika delar av låtskrivandet. I slutet av arbetet ansåg jag att det inte var särskilt stor skillnad på de olika tillvägagångssätten jag hade valt till just det här arbetet, men jag kom fram till att det förmodligen skulle vara större skillnad om jag hade valt andra tillvägagångssätt att jobba med. 

  Jag hoppas att det här arbetet kan ge inspiration till att verkligen tänka till på hur mycket påverkan en text kan ha när man skriver musik och att mitt arbete kan inspirera till en större djupdykning i just låttexter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (wav)
  Mannen i den vita hatten
  Download (wav)
  The Game
  Download (wav)
  Stjärnor i natten
  Download (wav)
  The Rose
 • 34.
  Blomquist, Mats
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Embedded Internet Systems Lab.
  Ericsson, Hans-Ola
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Next generation stop combination systems2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A new system concept is described for storing and retrieving stop combinations in mechanically controlled pipe organs. The system combines many features found in currently used systems, but have, so far, not been combined in one single system. Characterized features are: Both "generals" and "divisionals", as found in many anglican organs, as well as a list of consecutive com-bination steps, common in continental systems; Micro-tonal registrations with precision better than 2% of the stop piston range, if the mechanical system can compete; Time-dependent activation of specified combinations; Individual PIN-code and password for a personal set of combination lists; An aesthetically appealing design which fits both in new and in historical organs. We also describe a novel method to easily insert practically an unlimited number of extra combination steps between two already defined steps.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Bogren, Julius
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Producera låtar på egen hand: Låtskrivning, inspelning, arrangering och mixning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete utforskar jag tillvägagångssättet för produktionen av två låtar. Syftet är att utforska de olika delarna i produktionen av en låt med utgångspunkt i att både den utövande musikern och producenten är samma person. Detta leder till att jag i arbetet har stor kreativ frihet över alla delar av produktionen. I arbetet beskrivs hur jag steg för steg arbetat med låtarna. Jag har delat upp produktionen i följande faser – analys, låtskrivande, verktyg, inspelning och arrangering, mixning, och jämförande. Dessa beskrivs i metoddelen av arbetet och är min utgångspunkt för genomförandet. Jag tar upp vilka utmaningar som uppstått när jag arbetat på egen hand samt för- och nackdelar det gett mig. Under processen har jag lärt mig använda flera för mig nya verktyg och metoder för musikproduktion, bland annat att arbeta med samplingar, virtuella instrument och olika mixningsknep. Denna nyförvärvade kunskap tror jag kommer vara användbar för framtida produktioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bohlin, Stina
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Meaningless movement or essential expression: A study about gestures2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis investigates how body movements influence a musical performance, with the aim to reach a more expressive performance by an increased awareness of gestures. In the study, three versions of the same clarinet piece were recorded on video; one with me, one with my clarinet teacher and one with a fellow clarinet student. The study addresses the following research questions:

  - How do body movements correspond to musical intentions? - How are my gestures formed and influenced by my teachers’ gestures? - In what ways can a raised awareness of gestures affect my musical performance?

  The videos were coded and analysed using open coding. As a reference, each clarinettist notated their intended phrasing in the score. This was marked as phrases (slurs) and Goal Points, and was also annotated in ELAN. With the intention to answer the first research question, the body movements were compared with the performers intended phrasing. In order to answer the second research question, coded sequences from each performance were compared with each other to find similarities and differences, using both quantitative and qualitative methods. Finally, I recorded a second performance of the same piece to investigate whether awareness of gestures affected my performance.

  Results align with previous research and indicate that body gestures are unique for each performer and connected to musical intentions. Results also indicate a resemblance in movement patterns between my teacher’s performance and my own, suggesting that gestures can be transferred from teacher to student.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mov)
  Brahms bar 1 to 8 all performances
  Download (mov)
  Brahms bar 1 to 8 fourth recording
  Download (mov)
  Brahms bar 63 to 68 all performances
  Download (mov)
  Brahms bar 63 to 68 fourth recording
  Download (mov)
  Brahms bar 77 to 83 all performances
  Download (mov)
  Brahms bar 77 to 83 fourth recording
  Download (mov)
  Brahms bar 87 to 93 all performances
  Download (mov)
  Brahms bar 87 to 93 fourth recording
  Download (mov)
  Brahms bar 103 to 110 all performances
  Download (mov)
  Brahms bar 103 to 110 fourth recording
 • 37.
  Bondeson Siwe, Tove
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Designing nonverbal utterances by nonhuman characters: How clearly can emotions and characteristics be conveyed?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research seeks to explore the concept of voice design, specifically voice design for non-human characters that do not communicate using words. The idea was to mimic the vocal contours of human non-verbal vocal expression with a synthesizer to achieve emotional clarity, as well as make it sound less like a machine and more like a fleshed-out character. The background investigates how humans can communicate emotions with non-verbal vocal expressions along with principles for sound design for Human-Robot interaction and methods for voice design/processing in film.  This to build an idea on how to proceed when designing a non-verbal character voice. A listening test was conducted where participants would rate valence and energy levels in emotional utterances made by humans and emotional utterances that had been created using a synthesizer. As well as provide insight on what type of character could be creating the sounds made with the synthesizer. The results suggest that although the synthesized sounds lacked emotional clarity, they were still enough to give the participants an idea of a character.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Bonds, Samuel
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  En färgglad väg genom kyrkoåret: Metoder för instudering av Duprés Symphonie-passion2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att utveckla min förmåga till solistiskt

  orgelspel genom att ta mig an instuderingen av ett storskaligt franskt

  symfoniskt orgelverk: Marcel Duprés Symphonie-passion. Arbetet söker att

  besvara följande forskningsfrågor: 1: Hur kan min spelteknik utvecklas genom

  instuderingen av Duprés Symphonie-passion? 2: Vilka specifika speltekniska problem

  stöter jag på med inlärningen? 3: Hur återspeglas Duprés metod för orgelspel i

  orgelsymfonin och vilka övningar blir därför relevanta i min instudering?

  4: Vilka övriga metoder behöver jag använda i instuderingen som inte återfinns

  hos Dupré?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Borch, Daniel
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Sång inom populärmusikgenrer2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation consists of five parts dealing with three areas; voice science, voice pedagogics and musical expression. The ultimate aim was to use the scientific analyzes of my vocal expression as a complement to a vocal teaching method that is applicable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the areas of physiology, acoustics and rehabilitation. Part I analyzes a classically trained singer's voice and some frequently used types of accompaniments as well as the voices of popular music singers. The results suggested that boosting the frequency range 3500 Hz in the popular music singer's monitor system could be beneficial. Part II analyzed how the vocal "Dist" ornament, commonly used by rock singers, is generated in my rock singer voice. A high-speed video recording combined with simultaneous voice source analysis revealed that this ornament was produced by adducting the supraglottal structures such that they were brought to vibration by the airstream. Part III analyzed the voice source and resonance characteristics when I was singing in the styles of rock, pop, soul and dance band. The results showed that the rock and dance band styles were opposite extremes, the rock style being closest to pressed phonation. Part IV, the pedagogical book, is an attempt to create a handbook for singers and singing teachers working or interested in the popular music genres. The content covers a wide range of aspects, from vocal warm up and voice massage to electronic equipment typically used by such singers. Part V is a CD meant to reflect my musical expression. The songs also exemplify some of the vocal styles and ornaments which I use in different popular music genres.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Borch, Daniel Zangger
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Sundberg, Johan
  Department of Speech Music Hearing, School of Computer Science and Communication, KTH, Stockholm, Sweden.
  Some phonatory and resonatory characteristics of the rock, pop, soul, and Swedish dance band styles of singing2011In: Journal of Voice, ISSN 0892-1997, E-ISSN 1873-4588, Vol. 25, no 5, p. 532-537Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This investigation aims at describing voice function of four nonclassical styles of singing, Rock, Pop, Soul, and Swedish Dance Band. A male singer, professionally experienced in performing in these genres, sang representative tunes, both with their original lyrics and on the syllable /pae/. In addition, he sang tones in a triad pattern ranging from the pitch Bb2 to the pitch C4 on the syllable /pae/ in pressed and neutral phonation. An expert panel was successful in classifying the samples, thus suggesting that the samples were representative of the various styles. Subglottal pressure was estimated from oral pressure during the occlusion for the consonant [p]. Flow glottograms were obtained from inverse filtering. The four lowest formant frequencies differed between the styles. The mean of the subglottal pressure and the mean of the normalized amplitude quotient (NAQ), that is, the ratio between the flow pulse amplitude and the product of period and maximum flow declination rate, were plotted against the mean of fundamental frequency. In these graphs, Rock and Swedish Dance Band assumed opposite extreme positions with respect to subglottal pressure and mean phonation frequency, whereas the mean NAQ values differed less between the styles.

 • 41.
  Brandell, Erik
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Begränsad frihet: Att skapa frijazz utifrån olika utgångspunkter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur olika typer av instruktioner kan strukturera, påverka och bidra till fri musikalisk improvisation i ensemble och vilka olika typer av instruktioner som kan användas. Det utforskar också hur olika slags instruktioner påverkar den fritt improviserade musiken och hur de påverkar musikernas sätt att improvisera, individuellt och kollektivt. I arbetet undersöks frijazzens historiska bakgrund och hur den här typen av fri improvisation med instruktioner har bedrivits tidigare. Utifrån denna undersökning så skapades tre skrivna instruktioner. Dessa instruktioner användes sedan för att spela in tre fria improvisationer, som senare gavs titlarna Tid, Jazz och Kunskap. De tre inspelningarna analyserades musikaliskt och musikerna blev intervjuade om hur de upplevde inspelningen. Resultatet visade hur instruktioner kan påverka improviserad musik och hur den här typen av instruktionsbaserad fri improvisation kan både begränsa och inspirera kreativiteten hos dess framförare. Det visade också den stora mängden möjligheter som finns för att skapa den här typen av instruktioner och musik i framtiden, och hur frijazzens kulturella kontext har förändrats sen dess uppkomst.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
  Download (mp3)
  Tid
  Download (mp3)
  Jazz
  Download (mp3)
  Kunskap
 • 42.
  Brander, Adéle
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  Bridging a gap: Interfacing vocal technique and repertoire2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After an intense period of concerts and projects that involved learning large quantities of new music I realized that I often got vocally tired when learning music. I have always been a quick learner but my method of learning has not always been beneficial for my vocal health. In this project I have explored new ways of learning music in which I prioritize vocal health. I have deepened my understanding of the vocal mechanism and experimented with vocal exercises as a part of learning repertoire. Making and listening to recordings of my repertoire and working sessions has helped me to hone my approach. I worked with two pieces of repertoire, spending three weeks on each piece, and focused on different parts of the learning process every week. After completing the work with each piece I chose a few of the recordings to show my singing teacher and a small group of my singing colleagues. This led to meaningful discussions that took my work further. This project has helped me to practice efficiently without becoming vocally tired, created a bridge between repertoire work and vocal technique, and increased the quality of my everyday work as a classical singer.

  Download full text (pdf)
  Fulltext Adéle Brander
  Download (mp4)
  SAW1R1TV
  Download (mp4)
  SAW1R2VCV
  Download (mp4)
  SAW1R3FM
  Download (mp4)
  WEP1W1S1
  Download (mp4)
  WEP2W3S4
  Download (mp4)
  SAW2R1T
  Download (mp4)
  SAW1R1TV
  Download (mp4)
  SAW3R2T
  Download (mp4)
  SCSW1R1VCV
  Download (mp4)
  WEP1W3S3
  Download (mp4)
  SCSW1R1VCV
  Download (mp4)
  SCSW1R2TV
  Download (mp4)
  SCSW2R1T
  Download (mp4)
  WEP2W3S4
  Download (mp4)
  SCSW3R1T
  Download (mp3)
  WE
  Download (mp3)
  BC
  Download (mp3)
  DGS
  Download (mp3)
  FFL
  Download (mp3)
  BCDI
  Download (mp3)
  RPDI
  Download (mp3)
  CD
  Download (mp3)
  LPCD
  Download (mp3)
  FQS
  Download (mp3)
  FQSSTTP
  Download (mp3)
  ST
  Download (mp3)
  STS
 • 43.
  Brink, Albin
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts.
  The impact of time alignment on preference and attributes in modern pop drum recording2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the impact of time alignment on perceived attributes for drumkit recording techniques within the context of popular music. While previous research has compared time alignment in drum recording, little attention has been paid to the differences it may cause in perceived recording qualities. To address this gap, various overhead microphone configurations were recorded alongside kick and snare microphones to create stimuli for listening tests. These recordings were then processed with and without time alignment, and attributes such as clarity and punch were evaluated by participants using a modified MUSHRA interface. The results consistently favored non-time-aligned techniques in terms of perceived clarity and punch, with statistically significant differences observed in most cases. Preferences between engineers and musicians did not significantly differ. Participants provided both quantitative and qualitative feedback, including preferences for certain techniques and evaluations of clarity, punch, balance, size, and width. Least preferred samples exhibited characteristics such as roominess, phase issues, processed sound, dryness, harshness, muddiness, and undefined qualities. Critiques of the XY configurations included mentions of uneven stereo imaging and unnatural phase correlation, suggesting potential improvements in mic placement. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Brooks, William
  et al.
  Department of Music, University of York (UK); University of Illinois (US); Orpheus Institute in Gent (Belgium).
  Östersjö, Stefan
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Wells, Jeremy J. (Jez)
  Department of Music, University of York (UK).
  Historically Authentic Truths (the HAT trick): Facts, fancies and footnotes2021In: Music and Heritage: New Perspectives on Place-making and Sonic Identity / [ed] Liam Maloney; John Schofield, Taylor & Francis, 2021, 1, p. 183-193Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Footnotes, a composition written between 1983 and 1985 by a composer allegedly named William Brooks, was recorded between 2011 and 2018 by guitarist Stefan Östersjö and sound engineer Jez Wells, with the help of William Brooks, musicologist. It became evident to the three collaborators that the overall project required the construction of a set of different identities for each participant: guitar, guitarist; score, composer; hardware, engineer. This chapter traces the construction of, distinction between and eventual representation of those identities. It considers the extent to which a single entity – personality, place, artifact or historical event – can be regarded as a collection of irreconcilable differences, whether those differences can be constituted as a series of masks or persona and whether anything can truly be said to reside behind those masks.

 • 45.
  Brudsten, Per
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  Vi sjunker i kör: Hur kan kördirigenten hjälpa kören att hålla ton?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka när och varför problem med tonhållning i körsånguppkommer, samt hur jag som körledare och dirigent kan lösa detta genom arbete medintonation och gestik.

  Idén till arbetet grundade sig i att jag har upplevt att många kördirigenter har bristandekunskap i hur de kan hjälpa kören med intonation och att hålla ton.

  Jag har med en vokalensemble bestående av 17 sångare instuderat fem körverk, valdaför att av olika anledningar vara svåra att hålla ton i, mot bakgrund från litteratur ochintervjuer jag genomfört. Jag har provat och utvärderat metoder för att hjälpa kören atthålla ton, både som repetitör och som dirigent under konsert.

  Arbetet ledde till en konsert i Studio Acusticum och har gjort mig uppmärksam på attden största nyckeln till att hålla ton är att ensemblen är överens om parametrar somexempelvis konsonantplacering och att de sjunger med samma vokalfärg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (mp4)
  Bilaga 3
  Download (zip)
  Bilaga 4
 • 46.
  Brundin, Jonatan
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Nix kix!: En undersökning om tonminne ur ett trumpetperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att undersöka hur jag som trumpetist kan jobba för att inte kixa i början på ett stycke eller en fras. Frågeställningarna jag utgick ifrån var:

   

  -       När är det lätt att hitta sin startton, och när är det svårt?

  -       Hur kan man öva på de ställen där det är svårt att hitta sin startton?

  -      Kan övningar för att skapa ett bestående tonminne förbättra min tonträffning på trumpeten?

   

  Arbetet var avgränsat till Bb-trumpeten. Jag har följt Rick Beatos metod om att uppnå ett bestående tonminne. Jag har intervjuat två professionella trumpetister om deras erfarenheter i ämnet. Jag har gjort inspelningar och analyser av olika symfoniorkesterprojekt jag har deltagit i. Jag har övat, spelat in och gjort analyser av solostycken.

   

  Det jag kom fram till var att arbetet inte gav speciellt mycket resultat i det jag föresatt mig att undersöka. Däremot har det gjort mig till en mer reflekterande och metodisk musiker.

 • 47.
  Bäcklund, Linnéa
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education.
  Intuition vs teknik?: Om metoder för vokalt uttryck vid studioinspelning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under alla mina år som sångerska har jag alltid haft som största problem att beröra människor med mitt uttryck utanför scenen. Det vill säga när jag spelar in sång i studio och allt kroppsspråk samt all publikkontakt fattas i ekvationen. Jag har aktivt jobbat hårt med detta från ett sångarperspektiv i flera år och hittat olika vägar för att förstärka min kommunikation från studiorummet till högtalarna. Det jag ville göra med detta arbete var att isolera tre olika tekniker jag har provat på för att se om ett av dem är allra mest effektivt för att beröra lyssnaren.

  Jag har länge jobbat som sångproducent och tog steget till musikproducent för ett par år sedan. Följaktligen ville jag även jobba från ett producentperspektiv och ge både sångaren och producenten i mig utmaningen att generera ett så starkt uttryck som möjligt. Utmaningen ligger framförallt i att sångaren i mig ofta försöker låta fint medan producenten i mig har som huvuduppgift att vara objektiv och titta på vad som genererar mest uttryck.

  Jag har skrivit en låt specifikt till det här arbetet som jag spelat in 3 gånger; en helt intuitiv version, en sångtekniskt planerad version samt en manipulerad version. Den intuitiva är från ett sångarperspektiv, den sångtekniskt planerade är en kombination av sång och produktion och den manipulerade är helt baserad på producentval.

  Jag använde mig i slutskedet av en referensgrupp på 10 personer för att se om jag lyckades nå fram till dem som lyssnare så de berördes. Jag ställde frågan ”Blev du berörd av någon version?” rakt ut till dem och fick 10 stycken ”Ja” tillbaka. Mitt syfte med arbetet var att se om jag kunde konkretisera ett arbetssätt för att lättare hitta ett uttryck som berör. Utifrån referensernas svar och mina egna upplevelser kände jag att jag lyckades. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Bäckman, Mikael
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  Finding Voice: Developing Student Autonomy from Imitation to Performer Agency2024In: Teaching Music Performance in Higher Education: Exploring the Potential of Artistic Research / [ed] Helen Julia Minors, Stefan Östersjö, Gilvano Dalagna, Jorge Salgado Correia, Open Book Publishers, 2024, p. 87-106Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores how my own artistic research has informed my practice, not only as a musician, but also as a teacher in higher music education (HME). In my ongoing PhD project, I have investigated how a personal expression, or voice, emerges from a process initiated by transcription and imitation. I have used an analytical perspective, informed by embodied cognition, and built around the concepts of voice and affordance to try to clarify these processes. I have transcribed 13 albums by the iconic country harmonica player Charlie McCoy. Based on these transcriptions, I have analyzed McCoy’s playing style, notably charting his musical idiolect. From my analysis, I found a number of licks and strategies which he often employs. The licks are, I argue, important features of McCoy’s idiolect.

  With McCoy’s licks as a point of departure, I have created my own variations of these. This method of deliberately transforming my voice is my way of finding out who I am, and who I want to be, as an artist. Starting with transcriptions gave me a view of the state of the art of country harmonica playing. The next phase of my PhD project has been to implement the knowledge I gained through artistic research, on my instrumental teaching in HME. In order to investigate this further, I have sought to initiate similar processes of formation of voice in my students. I have created a single subject course for harmonica students, where the aim is to explore the process of transcription leading to a formation of an original, unique voice. In the chapter I will present examples from my own artistic study, as well as examples from my study with my harmonica students in HME.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bäckman, Mikael
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Music and dance.
  How does playing chromatic affect my diatonic playing & vice versa2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Schema workshops
 • 50.
  Bäckman, Mikael
  Luleå University of Technology, Department of Social Sciences, Technology and Arts, Music, Media and Theater.
  In search of my voice2023In: Music + Practice, E-ISSN 1893-9562, Vol. 10Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1404
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf