Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   • -
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2021-01-05)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2019-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2019-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2018-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2018-01-01)
   • (Opphørt 2011-06-15)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2013-12-31)
   • (Opphørt 2016-05-14)
   •  
   • (Opphørt 2011-05-05)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2011-11-20)
   • (Opphørt 2011-12-07)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2011-09-16)
   • (Opphørt 2011-07-01)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Acta Philosophica Universitatis Lulensis (Opphørt 2005-12-31)
   • Arbetsrapport / Lärarutbildningarna, Högskolan i Luleå (Opphørt 1994-12-31)
   • Attract: Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
   • Bulletin / Serie C
   • Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, CUFS (Opphørt 2008-12-31)
   • Coldtech (Opphørt 1996-12-31)
   • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …
   • Doktorsavhandling / Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Fakta och debatt - (Luleå) (Opphørt 1994-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1974 → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet
   • FRAMTIDSFABRIKEN (Opphørt 2008-12-31)
   • Gruvteknik 2000 (Opphørt 1990-12-31)
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology… → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Musik och pedagogik (Opphørt 2008-12-31)
   • Produktionslogistik (Opphørt 2003-12-31)
   • Projektrapport / Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Publications from Centre for Women's Studies / Luleå University of Technology (Opphørt 1996-12-31)
   • Publikationer från Centrum för kvinnoforskning, Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Rapport / Inst. för samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för gatuteknik, Tekniska högskolan i Luleå (Opphørt 1991-12-31)
   • Rapport/ Report (Opphørt 2017-02-01)
   • Rapporter Pedagogik Lärande / Luleå tekniska universitet
   • Rapportserie Nya Giron
   • Research Report, Division of Quality and Environmental Management (Opphørt 2004-12-31)
   • Research report / Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology1 jan 2011 → …
   • Research report / Department of Mathematics, Luleå University of Technology
   • Skrift / Division of Structural Mechanics, Luleå University of Technology (Opphørt 1995-12-31)
   • Skrift - Avdelningen för stålbyggnad, Tekniska högskolan i Luleå (Opphørt 1987-12-31)
   • Sociologiska småskrifter (Opphørt 2001-12-31)
   • Studies in Northern European Histories
   • Teknisk rapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1975 → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Teknisk rapport / Luleå tekniska universitet
   • Thesis: Master of Science in Mechanichal Engineering
   • Utvärdering och utveckling av pedagogiskt utvecklingsarbete vid Luleå tekniska universitet (Opphørt 1998-12-31)
   • WREL. Serie A
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • Analytisk kemi (Opphørt 2010-09-16)
   • Applied Geochemistry
   • Applied Geology (Opphørt 2015-12-01)
   • Applied Geophysics
   • Applied Geophysics (Opphørt 2011-03-22)
   • Applied Mathematics
   • Applied Physics
   • Arbetsvetenskap
   • Arbetsvetenskap (Opphørt 2017-08-01)
   • Architecture
   • ArcTech Learning Lab
   • Arctic Five
   • Area of Future Importance - CREATERNITY
   • Area of Future Importance - SUN
   • Atmospheric Science
   • Attraktivt samhällsbyggande (FOI)
   • Audio Technology
   • Audio Technology (Opphørt 2020-12-31)
   • Automatic Control
   • Berganläggningsteknik (Opphørt 2014-06-17)
   • Biochemical and Chemical Engineering (Opphørt 2014-03-25)
   • Biokemisk processteknik
   • Biomedical Engineering
   • Byggkonstruktion
   • Byggmaterial
   • Centre - Center for Maintenance and Industrial Services (CMIS)
   • Centre - Centre for Advanced Mining & Metallurgy (CAMM)
   • Centre - Centre for Automotive Systems Technologies and Testing (CASST)
   • Centre - Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
   • Centre - Centre for Distance-Spanning Technology (CDT)
   • Centre - Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR)
   • Centre - Centre for Stormwater Management (DRIZZLE)
   • Centre - eHealth Innovation Centre (EIC)
   • Centre - ProcessIT Innovations
   • Centre - SKF-LTU University Technology Cooperation
   • Centre - Swedish Gasification Centre (SFC)
   • Centre - Swedish Sports Technology and Performance Research Centre (SPORTC)
   • Centre - WoodCenter North (TCN)
   • Centrumbildning - Bio4Energy
   • Centrumbildning - Center for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS)
   • Centrumbildning - Centrum för högpresterande stål (CHS)
   • Centrumbildning - Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (Opphørt 2019-12-02)
   • Centrumbildning - Centrum för riskanalys och riskhantering (CRR)
   • Centrumbildning - Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CISS)
   • Centrumbildning - Composite Centre Sweden (CCSWE)
   • Centrumbildning - Fastelaboratoriet
   • Centrumbildning - Järnvägstekniskt centrum (JVTC)
   • Centrumbildning - Kompetenscentrum för sprängteknik (SWEBREC)
   • Chemical Technology
   • Computer and Systems Science (Opphørt 2014-04-01)
   • Construction Engineering and Management (Opphørt 2018-01-01)
   • Construction Management and Building Technology
   • Control Engineering (Opphørt 2020-10-26)
   • Cyber-Physical Systems
   • Cyber Security
   • Danspedagogik
   • Datalogi (Opphørt 2011-01-01)
   • Datorkommunikation (Opphørt 2011-01-01)
   • Datorstödd maskinkonstruktion (Opphørt 2020-02-01)
   • Design
   • Drift och underhållsteknik
   • Economics
   • Education
   • Education (Opphørt 2011-01-01)
   • Effective innovation and organisation (AERI)
   • Electric Power Engineering
   • Elektroniksystem
   • Elektronisk handel (Opphørt 2012-09-18)
   • Energy Engineering
   • Engelska med didaktisk inriktning (Opphørt 2013-09-03)
   • Engineering Acoustics
   • Engineering Psychology (Opphørt 2022-10-31)
   • English (Opphørt 2009-03-24)
   • English and Education
   • Entrepreneurship and Innovation
   • Environmental Management (Opphørt 2016-11-28)
   • Experimental Mechanics
   • Experimental Physics
   • Exploration Geophysics (Opphørt 2022-12-31)
   • Fluid Mechanics
   • Framtidens gruvor (FOI)
   • Funktionella produkter (Opphørt 2012-09-25)
   • Fysikalisk kemi (Opphørt 2012-09-18)
   • Förnybar energi (FOI)
   • Gender and Technology (Opphørt 2018-05-01)
   • Gränsytors kemi
   • History
   • History of Technology (Opphørt 2016-10-01)
   • Hälsovetenskap (Opphørt 2020-01-01)
   • Hållfasthetslära
   • Inbyggda system (Opphørt 2018-07-01)
   • Industrial Design (Opphørt 2021-12-30)
   • Industrial Marketing
   • Industriell elektronik (Opphørt 2019-05-06)
   • Industriell logistik (Opphørt 2018-07-01)
   • Industriell organisation (Opphørt 2011-03-22)
   • Industriell produktionsmiljö (Opphørt 2017-08-01)
   • Informationssystem
   • Innovative art and science (AERI)
   • Intelligent industrial processes (AERI)
   • Kommunikations- och beräkningssystem
   • Konstruktionsmaterial (Opphørt 2011-03-29)
   • Kvalitetsteknik (Opphørt 2019-05-01)
   • Kvalitetsteknik och logistik
   • Landscape Ecology (Opphørt 2015-11-02)
   • Law
   • Machine Design
   • Machine Learning
   • Malmgeologi
   • Man Machine Relation Focusing Gender (Opphørt 2012-05-14)
   • Manufacturing Systems Engineering
   • Maskinelement
   • Matematisk statistik inriktning industriell statistik (Opphørt 2011-03-22)
   • Material Mechanics (Opphørt 2020-01-01)
   • Materialteknik
   • Mathematical Statistics (Opphørt 2020-03-01)
   • Mathematics (Opphørt 2020-03-01)
   • Mathematics and Science Education
   • Mathematics Education (Opphørt 2023-08-31)
   • Media and Communication Science
   • Media and Communication Science (Opphørt 2020-12-30)
   • Medical Engineering for Healthcare (Opphørt 2017-11-06)
   • Medical Science
   • Medical Science (Opphørt 2021-01-01)
   • Medicinsk teknik (Opphørt 2022-12-12)
   • Medieteknik (Opphørt 2011-01-01)
   • Mineralteknik
   • Mining and Rock Engineering
   • Mobile Systems (Opphørt 2011-02-25)
   • Musikalisk gestaltning
   • Musikpedagogik (Opphørt 2019-05-28)
   • Möjliggörande IKT (FOI)
   • Occupational Therapy
   • Omvårdnad
   • Onboard Space Systems
   • Performing Arts
   • Pervasive Mobile Computing
   • Philosophy (Opphørt 2019-01-01)
   • Physics (Opphørt 2011-04-12)
   • Physiotherapy
   • Political Science
   • Polymeric Composite Materials
   • Polymeric Composite Materials (Opphørt 2017-12-31)
   • Processmetallurgi
   • Product Innovation
   • Psykologi
   • Redovisning och styrning
   • Robotik och artificiell intelligens
   • Scientific Computing (Opphørt 2016-09-01)
   • Signal Processing
   • Sjukgymnastik (Opphørt 2014-11-01)
   • Smart machines and materials (AERI)
   • Social Informatics (Opphørt 2014-04-01)
   • Soil Mechanics
   • Soil Mechanics and Foundation Engineering (Opphørt 2013-02-19)
   • Solid Mechanics (Opphørt 2020-01-01)
   • Space Technology (Opphørt 2014-11-25)
   • Steel Structures (Opphørt 2019-01-24)
   • Structural Engineering (Opphørt 2019-01-24)
   • Sustainable transportation (AERI)
   • Svenska med didaktisk inriktning (Opphørt 2011-12-13)
   • Swedish and Education
   • Teaching and Learning (Opphørt 2011-01-01)
   • Timber Structures (Opphørt 2018-01-01)
   • Traffic Engineering (Opphørt 2015-12-01)
   • Trä och bionanokompositer
   • Träproduktutveckling (Opphørt 2015-03-01)
   • Träteknik (Opphørt 2015-03-01)
   • VA-teknik
   • Vattenteknik (Opphørt 2017-06-19)
   • Waste Science and Technology
   • Wood Physics (Opphørt 2015-03-01)
   • Wood Science and Engineering
   • Övrigt - Dans (Opphørt 2021-01-01)
   • Övrigt - Språk (Opphørt 2021-01-01)
   • Övrigt - Teater (Opphørt 2021-01-01)
   • Övrigt - Visuell gestaltning (Opphørt 2021-01-01)
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use