Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   • -
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2021-01-05)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2019-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2019-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2018-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2018-01-01)
   • (Opphørt 2011-06-15)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2013-12-31)
   • (Opphørt 2016-05-14)
   •  
   • (Opphørt 2011-05-05)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2011-11-20)
   • (Opphørt 2011-12-07)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2020-01-01)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2020-12-31)
   • (Opphørt 2011-09-16)
   • (Opphørt 2011-07-01)
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Acta Philosophica Universitatis Lulensis (Opphørt 2005-12-31)
   • Arbetsrapport / Lärarutbildningarna, Högskolan i Luleå (Opphørt 1994-12-31)
   • Attract: Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
   • Bulletin / Serie C
   • Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, CUFS (Opphørt 2008-12-31)
   • Coldtech (Opphørt 1996-12-31)
   • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …
   • Doktorsavhandling / Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Fakta och debatt - (Luleå) (Opphørt 1994-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1974 → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet
   • FRAMTIDSFABRIKEN (Opphørt 2008-12-31)
   • Gruvteknik 2000 (Opphørt 1990-12-31)
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology… → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Musik och pedagogik (Opphørt 2008-12-31)
   • Produktionslogistik (Opphørt 2003-12-31)
   • Projektrapport / Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Publications from Centre for Women's Studies / Luleå University of Technology (Opphørt 1996-12-31)
   • Publikationer från Centrum för kvinnoforskning, Högskolan i Luleå (Opphørt 1996-12-31)
   • Rapport / Inst. för samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för gatuteknik, Tekniska högskolan i Luleå (Opphørt 1991-12-31)
   • Rapport/ Report (Opphørt 2017-02-01)
   • Rapporter Pedagogik Lärande / Luleå tekniska universitet
   • Rapportserie Nya Giron
   • Research Report, Division of Quality and Environmental Management (Opphørt 2004-12-31)
   • Research report / Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology1 jan 2011 → …
   • Research report / Department of Mathematics, Luleå University of Technology
   • Skrift / Division of Structural Mechanics, Luleå University of Technology (Opphørt 1995-12-31)
   • Skrift - Avdelningen för stålbyggnad, Tekniska högskolan i Luleå (Opphørt 1987-12-31)
   • Sociologiska småskrifter (Opphørt 2001-12-31)
   • Studies in Northern European Histories
   • Teknisk rapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1975 → 31 dec 1996 (Opphørt 1996-12-31)
   • Teknisk rapport / Luleå tekniska universitet
   • Thesis: Master of Science in Mechanichal Engineering
   • Utvärdering och utveckling av pedagogiskt utvecklingsarbete vid Luleå tekniska universitet (Opphørt 1998-12-31)
   • WREL. Serie A
  • And
   Fag / kurs
   • -
   • Examensarbete, minst 7,5 hp
   • Projektarbete, övrigt
   • Student thesis, at least 15 credits
   • Student thesis, at least 30 credits
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Aeronautical Engineering, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Applied Geoscience and Mining, master's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Arbetsmiljöledning, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Arbetsterapeut
   • Architecture, master's level (120 credits)
   • Arenaprogrammes (2002-2014) (Opphørt 2014-01-19)
   • Arkitektur, kandidat
   • Audio Technology, bachelor's level
   • Automotive Engineering, bachelor's level
   • Bachelor Programme in Computer Game Programming
   • Bachelor Programme in Computer Graphics for Games and Film
   • Bachelor Programme in Mining and Geotechnical Engineering
   • Brandingenjör
   • Built Environment, Higher Education Diploma
   • Business Administration, bachelor's level
   • Business and Economics, bachelor's level
   • Business and Economics, master's level
   • Chemical Engineering, bachelor's level
   • Chemical Engineering, master's level (Opphørt 2012-01-15)
   • Civil Engineering, bachelor's level
   • Civil Engineering, master's level
   • Civil Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Civil Engineering programmes 1997-2000, master's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Arkitektur
   • Civilingenjör, Hållbar energiteknik
   • Civilingenjör, Industriell arbetsmiljö (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Kemiteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Maskinteknik
   • Civilingenjör, Medieteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Teknisk fysik (Opphørt 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Träteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Computer and Information Systems Science, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Computer and Information Systems Science, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Computer Game Programming, bachelor's level
   • Computer Science and Engineering, bachelor's level
   • Computer Science and Engineering, master's level
   • Computer Science and Engineering, master's level (120 credits)
   • Computer Science and Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Data Science, magister
   • Datorgrafik, kandidat
   • Datornätverk, högskoleexamen
   • Digital Curation, master's level (120 credits) (Opphørt 2012-09-25)
   • Economics, bachelor's level
   • Economics, master's level (60 credits)
   • Education, bachelor's level
   • Education, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Education, master's level (Opphørt 2016-01-18)
   • Educational Sciences, master's level (120 credits)
   • Education programmes 1997-2006 (Opphørt 2007-06-30)
   • Electrical Engineering, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Electrical Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Electrical Engineering, master's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Electronic Commerce, master's level (120 credits) (Opphørt 2008-11-18)
   • Elektronisk handel, magister (Opphørt 2008-11-18)
   • Energiteknik, kandidat
   • Energy Engineering, bachelor's level
   • Energy Engineering, master's level (120 credits)
   • Engelska, kandidat
   • Engelska, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Engineering Physics and Electrical Engineering, bachelor's level
   • Engineering Physics and Electrical Engineering, master's level
   • Engineering Physics and Electrical Engineering, master's level (120 credits)
   • Environmental Engineering, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Environmental Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Environment and Quality Management, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Environment and Quality Management, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Ergonomic Design & Production Engineering, master's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Ergonomics, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Exploration Engineering, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Filosofi, kandidat
   • Fire Engineering, master's level
   • Fysik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Företagsekonomi, magister
   • Företagsekonomi, master
   • Förskollärare
   • Game Design, Higher Education Diploma
   • Gehörsbaserat musikskapande, konstnärlig högskoleexamen
   • General literary studies, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Geografi, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Geografisk informationsteknik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Geography, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Geosciences, master's level (120 credits)
   • Grafisk design, kandidat
   • Health Promotion, bachelor's level
   • Health Science, master's level (60 credits) (Opphørt 2015-01-18)
   • Higher Education Diploma programme in Computer Graphics for Game and Film
   • Historia, magister
   • History, bachelor's level
   • Hydropower Engineering, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Hälsovetenskap, master (Opphørt 2015-01-18)
   • Högskoleingenjör, Bergteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Datateknik
   • Högskoleingenjör, Elektroteknik (Opphørt 2014-01-19)
   • Högskoleingenjör, Elkraftteknik
   • Högskoleingenjör, Geografisk informationsteknik (Opphørt 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Industriell design (Opphørt 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Maskinteknik
   • Högskoleingenjör, Projektingenjör (Opphørt 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Underhållsteknik
   • Industrial and Management Engineering, bachelor's level
   • Industrial and Management Engineering, master's level
   • Industrial and Management Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Industrial Design Engineering, bachelor's level
   • Industrial Design Engineering, master's level
   • Industrial Design Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Industrial Design Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Industriell marknadsföring, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Industriell marknadsföring, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Information Security, master's level (60 credits)
   • Informationssäkerhet, master
   • Ingenjörsutbildningar 1997-2000 (Opphørt 2007-06-30)
   • Internationell ekonomi, kandidat
   • Internationell företagsekonomi, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Internationell företagsekonomi, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Kemiteknik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Kemiteknik, master
   • Kompletterande Pedagogisk Utbildning
   • Leisure Sciences , bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Leisure Sciences, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Ljudteknik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Logistics, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Magister Träkonstruktion
   • Marknadsföring, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Master Programme in Climate Sensitive Urban Planning and Building
   • Master Programme in Georesources Engineering
   • Master Programme in Green Networking and Cloud Computing
   • Master Programme in International Business
   • Master Programme in Mobile Systems (Opphørt 2015-06-23)
   • Master programme in Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events
   • Matematik, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Matematik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Materials Engineering, bachelor's level
   • Materials Engineering, master's level
   • Materials Engineering, master's level (120 credits)
   • Materials Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Mathematics, master's level (120 credits)
   • Mechanical Engineering, bachelor's level
   • Mechanical Engineering, master's level (120 credits)
   • Mechanical Engineering, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Media Design, bachelor's level
   • Media Design, bachelor's level (Opphørt 2013-01-20)
   • Media Design, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Media Education, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Media Education, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat
   • Medie- och kommunikationsvetenskap, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Metall och verkstadsindustri, högskoleexamen
   • Miljö- och naturresursförvaltning, master (Opphørt 2010-01-16)
   • Mining and Geotechnical Engineering, bachelor's level
   • Mining and Geotechnical Industry, Higher Education Diploma
   • Music, bachelor's level
   • Music, Music Pedagogy & Musicology, bachelor's level
   • Music, Music Pedagogy & Musicology, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Musik, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Musik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Musikalisk gestaltning, konstnärlig master
   • Natural Resources Engineering, master's
   • Natural Resources Engineering, master's level (120 credits)
   • Naturresursteknik, kandidat
   • Nursing, bachelor's level
   • Nursing, master's level (60 credits)
   • Occupational Therapy, bachelor’s level
   • Occupational Therapy, master’s level (120 credits)
   • Occupational Therapy, master’s level (60 credits)
   • Omvårdnad, kandidat
   • Omvårdnad, master
   • Physiotherapist, bachelor’s level
   • Physiotherapy, bachelor's level
   • Physiotherapy, bachelor's level (Opphørt 2016-01-17)
   • Physiotherapy, master's level (120 credits)
   • Physiotherapy, master's level (60 credits)
   • Political Science, bachelor's level
   • Prescriptionist, bachelor's level (Opphørt 2007-06-30)
   • Primary Education - Pre-School and School Years 1-3
   • Primary Education - School Years 4-6
   • Professional Experience Production, bachelor's level (Opphørt 2014-09-23)
   • Professional Experience Production, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Psychology, bachelor's level
   • Psychology, master's level (120 credits)
   • Psychology, master's level (60 credits)
   • Public Administration and Economics programmes 1999-2000, bachelor's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Radiografi, kandidat
   • Real Estate Brokerage, Higher Education Diploma
   • Religionsvetenskap, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Rock Aggregate, Higher Education Diploma (Opphørt 2009-01-17)
   • Rymdteknik, master
   • Rättsvetenskap, kandidat
   • Rättsvetenskap, magister
   • Röntgensjuksköterska
   • Scenisk framställning, konstnärlig kandidat
   • Scen och media, konstnärlig högskoleexamen
   • Sjukgymnast (Opphørt 2016-01-17)
   • Sjukgymnastik, magister (Opphørt 2007-06-30)
   • Social Care, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Social Informatics, bachelor's level
   • Social omsorg, kandidat (Opphørt 2007-06-30)
   • Sociologi, magister
   • Sociologi, master
   • Sociology, bachelor's level
   • Space Engineering, bachelor's level
   • Space Engineering, master's level
   • Space Engineering, master's level (60 credits)
   • Special Education Needs
   • Specialist Nursing, Intensive Care
   • Specialist Nursing, Pre-hospital Emergency Care
   • Specialist Nursing, Psychiatric Care
   • Specialistsjuksköterska, Anestesisjukvård
   • Specialistsjuksköterska, Barn och ungdom (Opphørt 2007-06-30)
   • Specialistsjuksköterska, Distriktssköterska
   • Specialistsjuksköterska, Operationssjukvård
   • Specialistsjuksköterska, Vård av äldre
   • Specialpedagogik, kandidat
   • Special Supplementary Study Programme in Education
   • Statsvetenskap, magister
   • Studentarbete övrigt (ej examensrelaterat arbete)
   • Sustainable Process Engineering, master's level
   • Swedish with Didaktisk Direction, bachelor's level (Opphørt 2013-06-25)
   • Systems Sciences, master's level (60 credits) (Opphørt 2007-06-30)
   • Systemvetenskap, kandidat
   • Teacher, for Upper Secondary School (Opphørt 2015-01-01)
   • Teknisk design, kandidat
   • Träteknik, högskoleexamen (Opphørt 2013-06-09)
   • Underhållsteknik, master
   • Upper Secondary Education
   • Utbildningsvetenskap, magister
   • Visual Arts and Digital Design
   • Visual Arts and Film Design
   • Väg- och vattenbyggnad, master
   • Wood Engineering, master's level (120 credits)
   • Works Management in Civil Engineering, Higher Education Diploma
   • Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar (Opphørt 2007-06-30)
   • Ädelstensteknik, högskoleexamen
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use