Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Luleå tekniska universitet
   • Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry, Promote
   • Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer
   • Extern
   • Lifecenter
   • LTU Business AB
   • Mitt Livs Stil
   • Teknikens Hus
   • Högskolepedagogiskt centrum
   • Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (Upphörd 2020-12-31)
   • Arbetsvetenskap (Upphörd 2018-01-01)
   • Industrial Organisation (Upphörd 2011-06-15)
   • Industriell Ekonomi (Upphörd 2020-12-31)
   • Innovation och Design (Upphörd 2018-01-01)
   • Människa och teknik (Upphörd 2020-12-31)
   • Samhällsvetenskap (Upphörd 2020-12-31)
   • Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
   • Industriell ekonomi
   • Musik, medier och teater
   • Människa och teknik
   • Samhällsvetenskap
   • Institutionen för hälsa, lärande och teknik
   • Hälsa, medicin och rehabilitering
   • Omvårdnad och medicinsk teknik
   • Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
   • Institutionen för hälsovetenskap (Upphörd 2020-12-31)
   • Gemensamt HLV (Upphörd 2011-11-20)
   • Hälsa och rehabilitering (Upphörd 2020-01-01)
   • Hälsa, medicin och rehabilitering (Upphörd 2020-12-31)
   • Innovation och ehälsa (Upphörd 2020-12-31)
   • Medicinsk vetenskap (Upphörd 2020-01-01)
   • Omvårdnad och medicinsk teknik (Upphörd 2020-12-31)
   • Omvårdnad (Upphörd 2020-01-01)
   • Social Care (Upphörd 2011-12-07)
   • Institutionen för konst, kommunikation och lärande (Upphörd 2020-12-31)
   • Medier, ljudteknik och teater (Upphörd 2019-01-01)
   • Musik och dans (Upphörd 2019-01-01)
   • Musik, medier och teater (Upphörd 2020-12-31)
   • Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik (Upphörd 2020-12-31)
   • Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
   • Arkitektur och vatten
   • Byggkonstruktion och -produktion (Upphörd 2016-05-14)
   • Byggkonstruktion och brand
   • Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi
   • Drift, underhåll och akustik
   • Geoteknologi
   • Geovetenskap och miljöteknik
   • Industriell miljö- och processteknik (Upphörd 2013-12-31)
   • Industriellt och hållbart byggande
   • Kemiteknik
   • Mineralteknik och metallurgi
   • Mining and Geotechnical Engineering - Swedish Blasting Research Centre (Upphörd 2011-05-05)
   • Institutionen för system- och rymdteknik
   • CDT
   • Datavetenskap
   • Digitala tjänster och system
   • EISLAB
   • ProcessIT Innovations R&D Centre
   • Rymdteknik
   • Signaler och system
   • Institutionen för teknikvetenskap och matematik
   • Energivetenskap
   • Hållfasthetslära
   • Maskinelement
   • Matematiska vetenskaper
   • Material- och solidmekanik (Upphörd 2021-01-05)
   • Materialvetenskap
   • Produkt- och produktionsutveckling
   • Strömningslära och experimentell mekanik
   • Träteknik
   • TVM Green Fuels Operation
   • Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik (Upphörd 2011-09-16)
   • Centre for Automotive Systems Technologies and Testing
   • Fastelaboratoriet (Upphörd 2011-07-01)
   • Luleå Studentkår
   • SKF-LTU University Technology Centre
   • Teknologkåren
   • Verksamhetsstöd
   • Arkiv och registratur
   • Centralverkstaden
   • Ekonomi
   • Externfinansiering
   • Fastighetsenheten
   • HR-enheten
   • Informationsresurser, publicering och system
   • IT-Kontoret
   • IT-Service
   • Kommunikation och varumärke
   • Kundtjänst, och pedagogiskt stöd
   • Ledningsstab
   • Logistik och utrustning
   • LTU Innovation
   • Närservice
   • Omvärldskontakter
   • Rektor
   • Sekretariatet
   • Studenthälsan
   • Studentservice
   • Universitetsbiblioteket
   • Universitetsledningen
   • Universitetsstaben
   • Utbildnings- och forskningsenheten
   • VSS Administrativt Verksamhetsstöd
   • VSS Career Center
   • VSS ETS
   • VSS Grafisk Produktion
   • VSS HLV
   • VSS Infrastruktur
   • VSS Infrastrukturstöd
   • VSS KKL
   • VSS Kundtjänst och informationsresurser
   • VSS Pedagogiskt stöd
   • VSS SBN
   • VSS SRT
   • VSS Studenthälsan
   • VSS Studentrekrytering
   • VSS Studenttorget
   • VSS Studieadministrationen
   • VSS Support
   • VSS Telefonväxel
   • VSS TVM
   • VSS Utveckling
   • VSS Verksamhetsstödet centralt
   • VSS Vägledning
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Acta Philosophica Universitatis Lulensis (Upphörd 2005-12-31)
   • Arbetsrapport / Lärarutbildningarna, Högskolan i Luleå (Upphörd 1994-12-31)
   • Attract: Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
   • Bulletin / Serie C
   • Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, CUFS (Upphörd 2008-12-31)
   • Coldtech (Upphörd 1996-12-31)
   • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …
   • Doktorsavhandling / Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Fakta och debatt - (Luleå) (Upphörd 1994-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1974 → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet
   • FRAMTIDSFABRIKEN (Upphörd 2008-12-31)
   • Gruvteknik 2000 (Upphörd 1990-12-31)
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology… → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Musik och pedagogik (Upphörd 2008-12-31)
   • Produktionslogistik (Upphörd 2003-12-31)
   • Projektrapport / Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Publications from Centre for Women's Studies / Luleå University of Technology (Upphörd 1996-12-31)
   • Publikationer från Centrum för kvinnoforskning, Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Rapport / Inst. för samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för gatuteknik, Tekniska högskolan i Luleå (Upphörd 1991-12-31)
   • Rapport/ Report (Upphörd 2017-02-01)
   • Rapporter Pedagogik Lärande / Luleå tekniska universitet
   • Rapportserie Nya Giron
   • Research Report, Division of Quality and Environmental Management (Upphörd 2004-12-31)
   • Research report / Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology1 jan 2011 → …
   • Research report / Department of Mathematics, Luleå University of Technology
   • Skrift / Division of Structural Mechanics, Luleå University of Technology (Upphörd 1995-12-31)
   • Skrift - Avdelningen för stålbyggnad, Tekniska högskolan i Luleå (Upphörd 1987-12-31)
   • Sociologiska småskrifter (Upphörd 2001-12-31)
   • Studies in Northern European Histories
   • Teknisk rapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1975 → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Teknisk rapport / Luleå tekniska universitet
   • Thesis: Master of Science in Mechanichal Engineering
   • Utvärdering och utveckling av pedagogiskt utvecklingsarbete vid Luleå tekniska universitet (Upphörd 1998-12-31)
   • WREL. Serie A
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Analytisk kemi (Upphörd 2010-09-16)
   • Arbetsterapi
   • Arbetsvetenskap
   • Arbetsvetenskap (Upphörd 2017-08-01)
   • ArcTech Learning Lab
   • Arctic Five
   • Arkitektur
   • Atmosfärsvetenskap
   • Attraktivt samhällsbyggande (FOI)
   • Avfallsteknik
   • Berganläggningsteknik (Upphörd 2014-06-17)
   • Biokemisk och kemisk processteknik (Upphörd 2014-03-25)
   • Biokemisk processteknik
   • Byggkonstruktion
   • Byggmaterial
   • Byggproduktion (Upphörd 2018-01-01)
   • Byggproduktion och teknik
   • Centrumbildning - Bio4Energy
   • Centrumbildning - Center for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS)
   • Centrumbildning - Center for Maintenance and Industrial Services (CMIS)
   • Centrumbildning - Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR)
   • Centrumbildning - Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi (CAMM)
   • Centrumbildning - Centrum för bilsystemteknik och testning (CASTT)
   • Centrumbildning - Centrum för dagvattenhantering (DRIZZLE)
   • Centrumbildning - Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT)
   • Centrumbildning - Centrum för högpresterande stål (CHS)
   • Centrumbildning - Centrum för Innovation och eHälsa (EIC)
   • Centrumbildning - Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (Upphörd 2019-12-02)
   • Centrumbildning - Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
   • Centrumbildning - Centrum för riskanalys och riskhantering (CRR)
   • Centrumbildning - Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CISS)
   • Centrumbildning - Composite Centre Sweden (CCSWE)
   • Centrumbildning - Fastelaboratoriet
   • Centrumbildning - Järnvägstekniskt centrum (JVTC)
   • Centrumbildning - Kompetenscentrum för sprängteknik (SWEBREC)
   • Centrumbildning - ProcessIT Innovations
   • Centrumbildning - SKF-LTU University Technology Cooperation
   • Centrumbildning - Swedish Sports Technology and Performance Research Centre (SPORTC)
   • Centrumbildning - Svenskt förgasningscentrum (SFC)
   • Centrumbildning - TräCentrum Norr (TCN)
   • Cyberfysiska system
   • Cybersäkerhet
   • Danspedagogik
   • Datalogi (Upphörd 2011-01-01)
   • Data- och systemvetenskap (Upphörd 2014-04-01)
   • Datorkommunikation (Upphörd 2011-01-01)
   • Datorstödd maskinkonstruktion (Upphörd 2020-02-01)
   • Design
   • Distribuerade datorsystem
   • Drift och underhållsteknik
   • Effektiv innovation och organisation (FOI)
   • Elektroniksystem
   • Elektronisk handel (Upphörd 2012-09-18)
   • Elkraftteknik
   • Energiteknik
   • Engelska (Upphörd 2009-03-24)
   • Engelska med didaktisk inriktning
   • Engelska med didaktisk inriktning (Upphörd 2013-09-03)
   • Entreprenörskap och innovation
   • Experimentell fysik
   • Experimentell mekanik
   • Filosofi (Upphörd 2019-01-01)
   • Framtidens gruvor (FOI)
   • Framtidsområde - CREATERNITY
   • Framtidsområde - SUN
   • Funktionella produkter (Upphörd 2012-09-25)
   • Fysik (Upphörd 2011-04-12)
   • Fysikalisk kemi (Upphörd 2012-09-18)
   • Fysioterapi
   • Förnybar energi (FOI)
   • Genus och teknik (Upphörd 2018-05-01)
   • Geoteknik
   • Geoteknik (Upphörd 2013-02-19)
   • Gruv- och berganläggningsteknik
   • Gränsytors kemi
   • Gränsöverskridande konst och teknik (FOI)
   • Historia
   • Hållbara transporter (FOI)
   • Hållfasthetslära
   • Hållfasthetslära (Upphörd 2020-01-01)
   • Hälsovetenskap (Upphörd 2020-01-01)
   • Inbyggda system (Upphörd 2018-07-01)
   • Industriell design (Upphörd 2021-12-30)
   • Industriell elektronik (Upphörd 2019-05-06)
   • Industriell logistik (Upphörd 2018-07-01)
   • Industriell marknadsföring
   • Industriell organisation (Upphörd 2011-03-22)
   • Industriell produktionsmiljö (Upphörd 2017-08-01)
   • Informatik (Upphörd 2014-04-01)
   • Informationssystem
   • Intelligenta industriella processer (FOI)
   • Kemisk teknologi
   • Kommunikations- och beräkningssystem
   • Konstruktionsmaterial (Upphörd 2011-03-29)
   • Konstruktionsteknik (Upphörd 2019-01-24)
   • Kvalitetsteknik (Upphörd 2019-05-01)
   • Kvalitetsteknik och logistik
   • Landskapsekologi (Upphörd 2015-11-02)
   • Ljudteknik
   • Ljudteknik (Upphörd 2020-12-31)
   • Lärande (Upphörd 2011-01-01)
   • Malmgeologi
   • Maskinelement
   • Maskininlärning
   • Maskinkonstruktion
   • Matematik (Upphörd 2020-03-01)
   • Matematikens och naturvetenskapernas didaktik
   • Matematik och lärande (Upphörd 2023-08-31)
   • Matematisk statistik (Upphörd 2020-03-01)
   • Matematisk statistik inriktning industriell statistik (Upphörd 2011-03-22)
   • Materialmekanik (Upphörd 2020-01-01)
   • Materialteknik
   • Medicinsk teknik
   • Medicinsk teknik (Upphörd 2022-12-12)
   • Medicinsk teknik för hälsovård (Upphörd 2017-11-06)
   • Medicinsk vetenskap
   • Medicinsk vetenskap (Upphörd 2021-01-01)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Medie- och kommunikationsvetenskap (Upphörd 2020-12-30)
   • Medieteknik (Upphörd 2011-01-01)
   • Miljöledning (Upphörd 2016-11-28)
   • Mineralteknik
   • Mobila system (Upphörd 2011-02-25)
   • Musikalisk gestaltning
   • Musikpedagogik (Upphörd 2019-05-28)
   • Människa-maskin med inriktning mot genusforskning (Upphörd 2012-05-14)
   • Möjliggörande IKT (FOI)
   • Nationalekonomi
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Pedagogik (Upphörd 2011-01-01)
   • Polymera kompositmaterial
   • Polymera konstruktionsmaterial (Upphörd 2017-12-31)
   • Processmetallurgi
   • Produktinnovation
   • Produktionsutveckling
   • Prospekteringsgeofysik (Upphörd 2022-12-31)
   • Psykologi
   • Redovisning och styrning
   • Reglerteknik
   • Reglerteknik (Upphörd 2020-10-26)
   • Robotik och artificiell intelligens
   • Rymdteknik (Upphörd 2014-11-25)
   • Rymdtekniska system
   • Rättsvetenskap
   • Scenisk framställning
   • Signalbehandling
   • Sjukgymnastik (Upphörd 2014-11-01)
   • Smarta maskiner och material (FOI)
   • Statsvetenskap
   • Strömningslära
   • Stålbyggnad (Upphörd 2019-01-24)
   • Svenska med didaktisk inriktning
   • Svenska med didaktisk inriktning (Upphörd 2011-12-13)
   • Teknikhistoria (Upphörd 2016-10-01)
   • Teknisk akustik
   • Teknisk psykologi (Upphörd 2022-10-31)
   • Teknisk-vetenskapliga beräkningar (Upphörd 2016-09-01)
   • Tillämpad fysik
   • Tillämpad geofysik
   • Tillämpad geofysik (Upphörd 2011-03-22)
   • Tillämpad geokemi
   • Tillämpad geologi (Upphörd 2015-12-01)
   • Tillämpad matematik
   • Trafikteknik (Upphörd 2015-12-01)
   • Träbyggnad (Upphörd 2018-01-01)
   • Träfysik (Upphörd 2015-03-01)
   • Trä och bionanokompositer
   • Träproduktutveckling (Upphörd 2015-03-01)
   • Träteknik
   • Träteknik (Upphörd 2015-03-01)
   • VA-teknik
   • Vattenteknik (Upphörd 2017-06-19)
   • Övrigt - Dans (Upphörd 2021-01-01)
   • Övrigt - Språk (Upphörd 2021-01-01)
   • Övrigt - Teater (Upphörd 2021-01-01)
   • Övrigt - Visuell gestaltning (Upphörd 2021-01-01)
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram