Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Luleå tekniska universitet
   • Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry, Promote
   • Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer
   • Extern
   • Lifecenter
   • LTU Business AB
   • Mitt Livs Stil
   • Teknikens Hus
   • Högskolepedagogiskt centrum
   • Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (Upphörd 2020-12-31)
   • Arbetsvetenskap (Upphörd 2018-01-01)
   • Industrial Organisation (Upphörd 2011-06-15)
   • Industriell Ekonomi (Upphörd 2020-12-31)
   • Innovation och Design (Upphörd 2018-01-01)
   • Människa och teknik (Upphörd 2020-12-31)
   • Samhällsvetenskap (Upphörd 2020-12-31)
   • Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
   • Industriell ekonomi
   • Musik, medier och teater
   • Människa och teknik
   • Samhällsvetenskap
   • Institutionen för hälsa, lärande och teknik
   • Hälsa, medicin och rehabilitering
   • Omvårdnad och medicinsk teknik
   • Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
   • Institutionen för hälsovetenskap (Upphörd 2020-12-31)
   • Gemensamt HLV (Upphörd 2011-11-20)
   • Hälsa och rehabilitering (Upphörd 2020-01-01)
   • Hälsa, medicin och rehabilitering (Upphörd 2020-12-31)
   • Innovation och ehälsa (Upphörd 2020-12-31)
   • Medicinsk vetenskap (Upphörd 2020-01-01)
   • Omvårdnad och medicinsk teknik (Upphörd 2020-12-31)
   • Omvårdnad (Upphörd 2020-01-01)
   • Social Care (Upphörd 2011-12-07)
   • Institutionen för konst, kommunikation och lärande (Upphörd 2020-12-31)
   • Medier, ljudteknik och teater (Upphörd 2019-01-01)
   • Musik och dans (Upphörd 2019-01-01)
   • Musik, medier och teater (Upphörd 2020-12-31)
   • Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik (Upphörd 2020-12-31)
   • Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
   • Arkitektur och vatten
   • Byggkonstruktion och -produktion (Upphörd 2016-05-14)
   • Byggkonstruktion och brand
   • Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi
   • Drift, underhåll och akustik
   • Geoteknologi
   • Geovetenskap och miljöteknik
   • Industriell miljö- och processteknik (Upphörd 2013-12-31)
   • Industriellt och hållbart byggande
   • Kemiteknik
   • Mineralteknik och metallurgi
   • Mining and Geotechnical Engineering - Swedish Blasting Research Centre (Upphörd 2011-05-05)
   • Institutionen för system- och rymdteknik
   • CDT
   • Datavetenskap
   • Digitala tjänster och system
   • EISLAB
   • ProcessIT Innovations R&D Centre
   • Rymdteknik
   • Signaler och system
   • Institutionen för teknikvetenskap och matematik
   • Energivetenskap
   • Hållfasthetslära
   • Maskinelement
   • Matematiska vetenskaper
   • Material- och solidmekanik (Upphörd 2021-01-05)
   • Materialvetenskap
   • Produkt- och produktionsutveckling
   • Strömningslära och experimentell mekanik
   • Träteknik
   • TVM Green Fuels Operation
   • Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik (Upphörd 2011-09-16)
   • Centre for Automotive Systems Technologies and Testing
   • Fastelaboratoriet (Upphörd 2011-07-01)
   • Luleå Studentkår
   • SKF-LTU University Technology Centre
   • Teknologkåren
   • Verksamhetsstöd
   • Arkiv och registratur
   • Centralverkstaden
   • Ekonomi
   • Externfinansiering
   • Fastighetsenheten
   • HR-enheten
   • Informationsresurser, publicering och system
   • IT-Kontoret
   • IT-Service
   • Kommunikation och varumärke
   • Kundtjänst, och pedagogiskt stöd
   • Ledningsstab
   • Logistik och utrustning
   • LTU Innovation
   • Närservice
   • Omvärldskontakter
   • Rektor
   • Sekretariatet
   • Studenthälsan
   • Studentservice
   • Universitetsbiblioteket
   • Universitetsledningen
   • Universitetsstaben
   • Utbildnings- och forskningsenheten
   • VSS Administrativt Verksamhetsstöd
   • VSS Career Center
   • VSS ETS
   • VSS Grafisk Produktion
   • VSS HLV
   • VSS Infrastruktur
   • VSS Infrastrukturstöd
   • VSS KKL
   • VSS Kundtjänst och informationsresurser
   • VSS Pedagogiskt stöd
   • VSS SBN
   • VSS SRT
   • VSS Studenthälsan
   • VSS Studentrekrytering
   • VSS Studenttorget
   • VSS Studieadministrationen
   • VSS Support
   • VSS Telefonväxel
   • VSS TVM
   • VSS Utveckling
   • VSS Verksamhetsstödet centralt
   • VSS Vägledning
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Acta Philosophica Universitatis Lulensis (Upphörd 2005-12-31)
   • Arbetsrapport / Lärarutbildningarna, Högskolan i Luleå (Upphörd 1994-12-31)
   • Attract: Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat
   • Bulletin / Serie C
   • Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, CUFS (Upphörd 2008-12-31)
   • Coldtech (Upphörd 1996-12-31)
   • Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …
   • Doktorsavhandling / Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Fakta och debatt - (Luleå) (Upphörd 1994-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1974 → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Forskningsrapport / Luleå tekniska universitet
   • FRAMTIDSFABRIKEN (Upphörd 2008-12-31)
   • Gruvteknik 2000 (Upphörd 1990-12-31)
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology
   • Licentiate thesis / Luleå University of Technology… → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Musik och pedagogik (Upphörd 2008-12-31)
   • Produktionslogistik (Upphörd 2003-12-31)
   • Projektrapport / Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Publications from Centre for Women's Studies / Luleå University of Technology (Upphörd 1996-12-31)
   • Publikationer från Centrum för kvinnoforskning, Högskolan i Luleå (Upphörd 1996-12-31)
   • Rapport / Inst. för samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för gatuteknik, Tekniska högskolan i Luleå (Upphörd 1991-12-31)
   • Rapport/ Report (Upphörd 2017-02-01)
   • Rapporter Pedagogik Lärande / Luleå tekniska universitet
   • Rapportserie Nya Giron
   • Research Report, Division of Quality and Environmental Management (Upphörd 2004-12-31)
   • Research report / Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå University of Technology1 jan 2011 → …
   • Research report / Department of Mathematics, Luleå University of Technology
   • Skrift / Division of Structural Mechanics, Luleå University of Technology (Upphörd 1995-12-31)
   • Skrift - Avdelningen för stålbyggnad, Tekniska högskolan i Luleå (Upphörd 1987-12-31)
   • Sociologiska småskrifter (Upphörd 2001-12-31)
   • Studies in Northern European Histories
   • Teknisk rapport / Högskolan i Luleå 1 jan 1975 → 31 dec 1996 (Upphörd 1996-12-31)
   • Teknisk rapport / Luleå tekniska universitet
   • Thesis: Master of Science in Mechanichal Engineering
   • Utvärdering och utveckling av pedagogiskt utvecklingsarbete vid Luleå tekniska universitet (Upphörd 1998-12-31)
   • WREL. Serie A
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Examensarbete, minst 15 hp
   • Examensarbete, minst 30 hp
   • Examensarbete, minst 7,5 hp
   • Projektarbete, övrigt
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Arbetsmiljöledning, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Arbetsterapeut
   • Arbetsterapi, kandidat
   • Arbetsterapi, magister
   • Arbetsterapi, master
   • Arenautbildningar (2002-2014) (Upphörd 2014-01-19)
   • Arkitektur, kandidat
   • Arkitektur, master
   • Bergmaterial, högskoleexamen (Upphörd 2009-01-17)
   • Berg- och anläggningsindustri, högskoleexamen
   • Brandingenjör
   • Bygg och anläggning, högskoleexamen
   • Civilekonom
   • Civilingenjör, Arkitektur
   • Civilingenjör, Brandteknik
   • Civilingenjör, Datateknik
   • Civilingenjör, Elektroteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Ergonomisk design och produktion (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Hållbar energiteknik
   • Civilingenjör, Industriell arbetsmiljö (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Industriell ekonomi
   • Civilingenjör, Industriell miljö- och processteknik
   • Civilingenjör, Kemiteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Kemiteknisk design (Upphörd 2012-01-15)
   • Civilingenjör, Maskinteknik
   • Civilingenjör, Materialteknik
   • Civilingenjör, Medieteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Naturresursteknik
   • Civilingenjör, Rymdteknik
   • Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Teknisk design
   • Civilingenjör, Teknisk fysik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Teknisk fysik och elektroteknik
   • Civilingenjör, Tillämpad geovetenskap och bergteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Träteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad
   • Civilingenjörsutbildningar 1997-2000 (Upphörd 2007-06-30)
   • Data- och systemvetenskap, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Data- och systemvetenskap, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Data Science, magister
   • Datateknik, kandidat
   • Datateknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Datateknik, master
   • Datorgrafik, kandidat
   • Datorgrafik för spel och film
   • Datorgrafik för spel och film, kandidat
   • Datornätverk, högskoleexamen
   • Digitalt bevarande, master (Upphörd 2012-09-25)
   • Ekonomie, kandidat
   • Elektronisk handel, magister (Upphörd 2008-11-18)
   • Elektronisk handel, master (Upphörd 2008-11-18)
   • Elektroteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Energiteknik, kandidat
   • Energiteknik, master
   • Engelska, kandidat
   • Engelska, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Fastighetsförmedling, högskoleexamen
   • Filosofi, kandidat
   • Fritidsvetenskap, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Fritidsvetenskap, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Fysik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Fysioterapeut
   • Fysioterapi, kandidat
   • Fysioterapi, magister
   • Fysioterapi, master
   • Företagsekonomi, kandidat
   • Företagsekonomi, magister
   • Företagsekonomi, master
   • Förskollärare
   • Gehörsbaserat musikskapande, konstnärlig högskoleexamen
   • Geografi, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Geografi, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Geografisk informationsteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Geovetenskap, master
   • Geovetenskapliga resurser, master
   • Grafisk design, kandidat
   • Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3
   • Grundlärare, årskurs 4-6
   • Historia, kandidat
   • Historia, magister
   • Hållbara konstruktioner under exceptionella laster, master
   • Hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, master
   • Hälsopromotion, kandidat
   • Hälsovetenskap, magister (Upphörd 2015-01-18)
   • Hälsovetenskap, master (Upphörd 2015-01-18)
   • Högskoleingenjör, Berganläggningsteknik
   • Högskoleingenjör, Berg- och anläggningsteknik
   • Högskoleingenjör, Bergteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Bilsystemteknik
   • Högskoleingenjör, Datateknik
   • Högskoleingenjör, Datorspelsprogrammering
   • Högskoleingenjör, Datorspelsutveckling
   • Högskoleingenjör, Elektronik (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Elektroteknik (Upphörd 2014-01-19)
   • Högskoleingenjör, Elkraftteknik
   • Högskoleingenjör, Energiteknik
   • Högskoleingenjör, Flygteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Geografisk informationsteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Industriell design (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Maskinteknik
   • Högskoleingenjör, Materialteknik
   • Högskoleingenjör, Miljö- och kvalitetsmanagement (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Projektingenjör (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Prospektering (Upphörd 2007-06-30)
   • Högskoleingenjör, Teknisk design
   • Högskoleingenjör, Underhållsteknik
   • Högskoleingenjör, Vattenkraftteknik (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell design, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell ekonomi, kandidat
   • Industriell ekonomi, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell ergonomi, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell logistik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell marknadsföring, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Industriell marknadsföring, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Informatik, kandidat
   • Informationssäkerhet, magister
   • Informationssäkerhet, master
   • Ingenjörsutbildningar 1997-2000 (Upphörd 2007-06-30)
   • Internationell affärsverksamhet, master
   • Internationell ekonomi, kandidat
   • Internationell företagsekonomi, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Internationell företagsekonomi, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Kemiteknik, kandidat
   • Kemiteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Kemiteknik, master
   • Kompletterande Pedagogisk Utbildning
   • Litteraturvetenskap, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Ljudteknik, kandidat
   • Ljudteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Lärare för verksamhet i gymnasieskola (Upphörd 2015-01-01)
   • Lärarexamen (Upphörd 2016-01-18)
   • Magister Träkonstruktion
   • Marknadsföring, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Maskinteknik, kandidat
   • Maskinteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Maskinteknik, master
   • Matematik, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Matematik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Matematik, master
   • Materialteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Materialteknik, master
   • Mediedesign, kandidat (Upphörd 2013-01-20)
   • Mediedesign, konstnärlig kandidat
   • Mediedesign, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidat
   • Medie- och kommunikationsvetenskap, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Mediepedagogik, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Mediepedagogik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Metall och verkstadsindustri, högskoleexamen
   • Miljö- och kvalitetsledning, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Miljö- och naturresursförvaltning, master (Upphörd 2010-01-16)
   • Mobila system, master (Upphörd 2015-06-23)
   • Musik, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Musik, konstnärlig kandidat
   • Musik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Musikalisk gestaltning, konstnärlig master
   • Musikpedagogik, kandidat
   • Musikpedagogik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Nationalekonomi, kandidat
   • Nationalekonomi, magister
   • Naturresursteknik, kandidat
   • Naturresursteknik, master
   • Omvårdnad, kandidat
   • Omvårdnad, magister
   • Omvårdnad, master
   • Pedagogik, kandidat
   • Pedagogik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Pedagogutbildningarna 1997-2006 (Upphörd 2007-06-30)
   • Planering och byggande i krävande klimat, master
   • Psykologi, kandidat
   • Psykologi, magister
   • Psykologi, master
   • Radiografi, kandidat
   • Receptarie (Upphörd 2007-06-30)
   • Religionsvetenskap, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Rymdteknik, kandidat
   • Rymdteknik, magister
   • Rymdteknik, master
   • Rättsvetenskap, kandidat
   • Rättsvetenskap, magister
   • Röntgensjuksköterska
   • Samhällsbyggnad, högskoleexamen
   • Samhällsbyggnadsteknik, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Samhällsbyggnadsteknik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Samhällsvetarprogrammet 1999-2000 (Upphörd 2007-06-30)
   • Scenisk framställning, konstnärlig kandidat
   • Scen och media, konstnärlig högskoleexamen
   • Sjukgymnast (Upphörd 2016-01-17)
   • Sjukgymnastik, kandidat (Upphörd 2016-01-17)
   • Sjukgymnastik, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Sjuksköterska
   • Social omsorg, kandidat (Upphörd 2007-06-30)
   • Social omsorg, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Sociologi, kandidat
   • Sociologi, magister
   • Sociologi, master
   • Specialistsjuksköterska, Ambulanssjukvård
   • Specialistsjuksköterska, Anestesisjukvård
   • Specialistsjuksköterska, Barn och ungdom (Upphörd 2007-06-30)
   • Specialistsjuksköterska, Distriktssköterska
   • Specialistsjuksköterska, Intensivvård
   • Specialistsjuksköterska, Operationssjukvård
   • Specialistsjuksköterska, Psykiatrisk vård
   • Specialistsjuksköterska, Vård av äldre
   • Specialpedagog
   • Specialpedagogik, kandidat
   • Speldesign, högskoleexamen
   • Statsvetenskap, kandidat
   • Statsvetenskap, magister
   • Studentarbete övrigt (ej examensrelaterat arbete)
   • Svenska med didaktisk inriktning, kandidat (Upphörd 2013-06-25)
   • Systemvetenskap, kandidat
   • Systemvetenskap, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Särskild kompletterande pedagogisk utbildning
   • Teknisk design, kandidat
   • Teknisk design, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Teknisk fysik och elektroteknik, kandidat
   • Teknisk fysik och elektroteknik, master
   • Träteknik, högskoleexamen (Upphörd 2013-06-09)
   • Träteknik, master
   • Underhållsteknik, master
   • Upplevelseproduktion, kandidat (Upphörd 2014-09-23)
   • Upplevelseproduktion, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Utbildningsvetenskap, magister
   • Utbildningsvetenskap, master
   • Visuell gestaltning - Digital design
   • Visuell gestaltning - Filmdesign
   • Väg- och vattenbyggnad, kandidat
   • Väg- och vattenbyggnad, magister (Upphörd 2007-06-30)
   • Väg- och vattenbyggnad, master
   • Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar (Upphörd 2007-06-30)
   • Ädelstensteknik, högskoleexamen
   • Ämneslärare, gymnasiet
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram